Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Knjižnica “Andrija Štampar”

Rad Knjižnice "Andrija Štampar" tijekom obnove zgrade ŠNZa

Tijekom obnove zgrade Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Knjižnica „Andrija Štampar“ smještena je u prostorima Središnje medicinske knjižnice Medicinskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na adresi Šalata 3b.

Ističemo da su sve usluge Knjižnice „Andrija Štampar“ kontinuirano dostupne korisnicima. Usluga posudbe i povrata knjižne građe pruža se na Šalati 3b (u već spomenutoj Središnjoj medicinskoj knjižnici), a za ostale usluge slobodno nam se možete obratiti na sljedeće načine:

Zahtjevi za literaturu – cjeloviti tekstovi članaka i knjiga u e-oblikulmachala@snz.hr ; mculjak@snz.hr
Tematsko pretraživanje baza podatakalmachala@snz.hr ; mculjak@snz.hr
Pomoć pri navođenju literaturelmachala@snz.hr ; mculjak@snz.hr
Informacije o posudbi i povratu udžbenikamculjak@snz.hr
Ostale informacije i informacije vezane uz Hrvatski zavod za javno zdravstvojasna.rescic@hzjz.hr 
Voditeljica Knjižnicelmachala@snz.hr ; tel. 01/4590-181; 01/4566-741

Adresa

Rockefellerova 4, 10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon

+385 1 4590 181
+385 1 4590 106
+385 1 4590 182

Radno vrijeme

Ponedjeljak – petak
9:00 – 15:30

Voditeljica Knjižnice

Dr. sc. Lovela Machala Poplašen
viši knjiž, prof.
lovela.machala@snz.hr

Knjižničari

Martina Čuljak

Jasna Reščić

Katalog knjižnice

Katalog

Bibliografija

Bibliografija 1927-2023

Povijest knjižnice "Andrija Štampar"

Knjižnica “Andrija Štampar” osnovana je 1927. godine i jedna je od najstarijih javnozdravstvenih knjižnica u ovom dijelu svijeta. Iste je godine osnovan Higijenski zavod sa Školom narodnog zdravlja čiji je knjižnica sastavni dio. Knjižnica Škole nastala je spajanjem knjižnice nekadašnjeg Zemaljskog bakteriološkog zavoda dr. Gutschya, kasnije nazvanog Epidemiološki zavod i knjižnice Rasuhinovog Zavoda za socijalnu medicinu.

Sve ove promjene utjecale su na fond knjižnice „Andrija Štampar“.

U knjižnici se mogu pronaći vrlo stare i rijetke knjige. Zahvaljujući profesoru A. Štamparu i njegovim poznanstvima po svijetu, posebno vezi sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i Rockefellerovom zakladom, kompletiran je fond časopisa iz vremena Drugog svjetskog rata kada je knjižnica bila zatvorena. Na taj je način ova knjižnica postala doista jedinstvena ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi.

U međuvremenu knjižnica je proširila područja svojeg interesa. Osim javnog zdravstva, svoje mjesto našla su i druga biomedicinska područja, npr. socijalna medicina, epidemiologija, istraživanje zdravstvene zaštite, mikrobiologija, imunologija, virologija, parazitologija, mikrobiologija, ekologija, ispitivanje vode, medicina rada, medicinska statistika, medicinska informatika, obiteljska medicina, gerontologija, menadžment u medicini.

Od 1992. godine Knjižnica je depozitarna knjižnica Svjetske zdravstvene organizacije.

Fond

Knjižnica posjeduje oko 50 000 svezaka knjiga i časopisa, te prima oko 40 tekućih naslova časopisa. Knjižnica je otvorenog tipa.

Tokom godina mijenjala se prema potrebama svojih korisnika u specifičnom znanstvenom medicinskom području.

Danas medicinska knjižnica informacijski podupire nastavni, znanstveni i stručni rad matične ustanove. Knjižnica istodobno pruža usluge svima kojima su potrebne medicinske informacije.

Knjižnica je povezana u integrirani sustav Aleph koji koristi većina fakultetskih knjižnica Sveučilišta u Zagrebu. Preko sustava Aleph odvija se knjižnično poslovanje knjižnice, a sustav omogućuje i pristup mrežnom katalogu knjižnice. Korisnici imaju mogućnost korištenja računala u knjižnici preko čijih je IP adresa osiguran pristup svim relevantnim bazama podataka i časopisima iz područja biomedicine i zdravstva koja financira Ministarstvo znanosti,  obrazovanja i sporta. Bazama je omogućen pristup i preko AAI@EduHr identiteta.

Usluge

Knjižnica osigurava otvoreni pristupom svima onima kojima je potrebna medicinska informacija. Pristup osigurava:

 • uporabu u čitaonicama svekolike građe,
 • posudbu izvan knjižnice udžbeničke građe koje ima u više primjeraka, te fotokopija i korištenje inozemnih časopisa,
 • pretraživanjem baza podataka,
 • fotokopiranje članaka iz časopisa,
 • međuknjižničnom posudbom,
 • izobrazbom korisnika za uporabu informacijskih izvora.

E-izvori

 • Repozitorij Medicinskog fakulteta
 • Dr Med: Diplomski radovi Medicinskog fakulteta
 • CROSBI: Hrvatska znanstvena bibliografija
 • PERO: Pretraživač elektroničkih izvora online
 • Hrčak:  Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske
 • Google Scholar: Pomoću Google Znalca pretražite znanstvenu literaturu iz niza disciplina i izvora, uključujući znanstvene radove, knjige, sažetke i članke.
 • DOAJ: Directory of Open Access Journals
 • ClinicalKey

Baze podataka