Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija
Knjižnica
20.02.2018.

Radionice četvrtkom

Knjižnica Andrija Štampar u želji pružanja potpore svojoj akademskoj zajednici, organizira edukativne radionice svakog drugog četvrtaka od 14:00 do 16:00 u prostorijama Knjižnice „Andrija Štampar“ Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Rockefellerova 4, prizemlje.

Prva u nizu radionica „Izrada profila u sustavu Google Znalac“ održati će se 22.2.2018.

Zbog ograničenog broja mjesta, molimo Vas potvrdite svoj dolazak, najkasnije do srijede na e-mail lmachala@snz.hr

Serije radionica započinju pružanjem pomoći pri izradi i aktivaciji korisničkih profila na Google Znalcu, te drugim bazama (Scopus Author Identifier). O terminima ćete biti naknadno obaviješteni.

Opširnije:

Jedinstveno označavanje i utvrđivanje autorstva znanstvenih radova povećava vidljivost znanstvenika i institucije u kojoj djeluje.

Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_28_652.html), članak 2, točka 5 navedeno je „Pristupnik mora imati javno dostupan Google Scholar profil uređen na način kojim se izbjegava dvostruko ili višestruko prikazivanje istih radova, nepripadno povezivanje radova drugih autora te osigurava povezivanje pristupnika s određenom znanstvenom institucijom.…“

Jedinstveni identifikatori autora  pomažu u određivanju citiranosti, praćenju napredovanja i znanstvene komunikacije, ali i vidljivosti autora te bibliometrijsku analizu. Za aktivaciju profila potrebno je imati indeksirane radove u navedenim bazama.

Identifikatore možemo podijeliti na:

  1. nacionalne identifikatore – OIB, matični broj znanstvenika (nisu primjenjivi na međunarodnoj razini-upotrebljava se u DABAR-u)
  2. međunarodne indetifikatore na stranicama izdavača baza podataka:
  • ResearcherID – Clarivate Analytics
  • Scopus Author Identifier
  • ORCID identifikator (središnji registar jedinstvenih identifikatora istraživača koji nudi mogućnosti povezivanja s ostalim izvorima. Koriste ga HRČAK, Scopus, ResearchID, LinkedIn…)