Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Centar za promicanje najboljih zdravstvenih praksi

Centar obavlja sljedeće aktivnosti:

 1. Ustrojavanje i izvođenje multidisciplinarnog znanstvenog istraživanja u znanstvenom polju javnozdravstvenih i kliničkih medicinskih znanosti i srodnim znanstvenim poljima biomedicine i zdravstva, te socio-bihevioralna, epidemiološka, statistička, ekonomska i organizacijska stručna istraživanja i edukaciju, a posebno ona istraživanja koja se odnose na:
 • zdravstvene strukture i tehnologije u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti i javnom zdravstvu
 • istraživanje zdravstvenih procesa i postupaka na svim razinama zdravstvene zaštite te njihovom usporedbom sa najvišim znanstvenim standardima medicinske znanosti
 • uspostavljanje baza podataka o funkcioniranju različitih segmenata zdravstvene zaštite i njihovo korištenje za translaciju medicine utemeljene na dokazima (evidence based medicine) u zdravstvenu praksu utemeljenu na dokazima (evidence based practice)
 • prepoznavanje, istraživanje, evaluacija, prezentacija  i promocija najboljih zdravstvenih praksi na razini pojedinca, unutar pojedine radne skupine, organizacijskih jedinica, institucija ili procesa upravljanja koji doprinose stvaranju učinkovitog i djelotvnotnog dakle kvalitenog zdravstvenog sustava
 • obučavanje, razvoj i obrazovanje stručnjaka - voditelja, upravljača  poslodavaca u zdravstvu - raznih profila korištenjem metoda slučaja/primjera (case based learning) najboljih praksi i rješavanja problema (problem solving) usmjereno na normiranje i širenje  standarda najboljih praksi u čitavom sustavu zdravstva
 • radi na razvoju policy dokumenata i njihove implementacije u praksi
 • objavljivanje stručnih i znanstvenih studija najboljih praksi u časopisima i monografijama te njihova prezentacija u Hrvatskoj i međunarodnoj stručnoj javnosti, na seminarima, konferencijama, specijaliziranim web stranicama
 • obradu podataka primjenom modernih bioinformatičkih podataka i evaluaciju mjernih instrumenata (upitnika)
 1. Izvođenje integrirane preddiplomske i diplomske nastave, preddiplomske, diplomske i poslijediplomske nastave uz suglasnost Katedre za obiteljsku medicinu, Katedre za obiteljsku medicinu, Katedre za Medicinsku sociologiju i ekonomiku zdravstva, Katedre za medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku, Katedre za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite i Katedre za zdravstvenu ekologiju, medicine rada i sporta
 2. Multidisciplinarna znanstvena istraživanja
 3. Organizira, izvodi i promiče specifične obrazovne djelatnosti, interfakultetsku i međusveučilišnu nastavu iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva: znanstvenog polja temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti i javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
 4. Sklapa ugovore sa vodećim ustanovama i društvima koje djeluju u području organizacije i provedbe zdravstvenih usluga, istraživanja i proizvodnje zdravstvenih tehnologija
 5. Okuplja vrhunske stručnjake iz znanstvenog i stručnog područja koja čine temelje suvremene podatkovne znanosti (data science) u zdravstvu  primijenjene matematike, biostatistike, ekonomike i organizacije zdravstva, farmakoekonomike, farmakoepidemiologije, epidemiologije, zdravstvene ekologije, medicinske statistike i informatike
 6. Uspostavljanje suradnje sa međunarodnim centrima i vodećim institucijama i asocijacijama (European Observatory on Health Policy – Health System and Policy (HSP), Cochrane Collaboration, Institute for Quality and Efficiency in HealthCare, The Agency for HealthCare Research and Quality, National Institute for Health and Care Excellence, Joint Commission International) te publikacijama (BMJ Best Practice) koje se bave identičnim ili sličnim djelatnostima
HPV Healthcare Policy Brunch
Prezentacija o Centru

Članovi Savjeta Centra

 1. Prof. dr. sc. Davor Ježek, prodekan za međunarodnu suradnju i predsjednik Savjeta Centra
 2. Prof.dr.sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, ravnateljica Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar i pročelnik Katedre za medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku
 3. Prof.dr.sc. Boris Brkljačić, prodekan za znanost Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i pročelnik Katedre za radiologiju
 4. Prof.dr.sc. Jasna Lovrić, pročelnica Katedre za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju i pomoćnica dekana za financije
 5. Prof.dr.sc. Stjepan Orešković, pročelnik Katedre za medicinsku sociologiju i ekonomiku zdravstva i voditelj Centra za istraživanje i promicanje najboljih zdravstvenih praksi
 6. Prof.dr.sc. Jagoda Doko Jelinić, pročelnica Katedre za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta
 7. Prof.dr.sc. Aida Mujkić, pročelnica Katedre za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite
 8. Prof.dr.sc. Venija Cerovečki Nekić, pročelnica Katedre za obiteljsku medicinu
 9. Profesor emeritus Silvije Vuletić, predstavnik Katedre za medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku
 10. Prof.dr.sc. Slavko Orešković, pročelnik Katedre za ginekologiju i opstetriciju i predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode – KBC Zagreb
 11. Izv.prof.dr.sc. Fran Borovečki, voditelj doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo

Ustrojstvo Centra

 • Odjel za metodološku ekspertizu i podatkovne znanosti - Voditeljica: Slavica Sović
 • Odjel za vrednovanje struktura, procesa, tehnologija i ishoda zdravstvenih intervencija - Voditeljica: Tea Vukušić Rukavina
 • Odjel za unapređenje organizacije i upravljanja u zdravstvenom sustavu - Voditelj: Aleksandar Džakula
 • Odjel za razvoj i implementaciju modela i instrumenata za upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti - Voditeljica:  Zlata Ožvačić Adžić
Odluka o osnivanju Centra
Odluka o Savjetu Centra