Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Centar za sportsku medicinu i unapređenje zdravlja na radu

O Centru

Centar za unaprjeđenje zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Centar) je ustrojstvena jedinica Fakulteta koja se osniva za obavljanje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dijagnostike, medicinske rehabilitacije iz područja medicine rada, multidisciplinarnog znanstvenog istraživanja te organiziranja, izvođenja i promicanja specifične obrazovne djelatnosti, interfakultetske i međusveučilišne nastave iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljnih, kliničkih i javnozdravstvenih medicinskih znanosti. Centar, kao regionalno središte znanstvene izvrsnosti, obavlja svoju djelatnost u suradnji s istovjetnim i/ili srodnim ustanovama ili dijelovima.

Djelatnosti

Centar obavlja sljedeće djelatnosti:

 • ustrojavanje i izvođenje multidisciplinarnog znanstvenog istraživanja u znanstvenom polju javnozdravstvenih i kliničkih medicinskih znanosti i srodnim znanstvenim poljima biomedicine i zdravstva, te psihološka stručna istraživanja, a posebno ona istraživanja koja se odnose na:
  1. očuvanje i unaprjeđenje zdravlja na razini pojedinca, pojedine radne skupine i/ili radne organizacije u odnosu na rad, radno mjesto, uvjete i način rada,
  2. prepoznavanje i poticaj uvjeta i načina rada na razini pojedinca, unutar pojedine radne skupine ili upravljanja koji doprinose očuvanju zdravlja zaposlenih,
  3. obučavanje, razvoj i obrazovanje radnika i poslodavaca usmjereni određenim uvjetima, o uređenju, ponašanju i posebnim, dobrobitima u svrhu očuvanja psihičkog i fizičkog zdravlja zaposlenih,
  4. psihičke i psihosocijalne procese i stanja pojedinaca i skupina u cilju produbljivanja spoznaja o zakonitostima psihičkog i psihosocijalnog djelovanja te procjeni društvenih potreba i posljedica ekonomskih ili društvenih inicijativa,
  5. obradu podataka primjenom modernih bioinformatičkih podataka i evaluaciju mjernih instrumenata (upitnika).
 • izvođenje dodiplomske i poslijediplomske nastave uz suglasnost nadležne katedre
 • izvođenje različitih oblika stručnog i znanstvenog usavršavanja djelatnika iz zdravstvenih, znanstvenih i drugih ustanova, kao i stalnog usavršavanja liječnika, psihologa i ostalih stručnjaka iz područja zaštite zdravlja na radu,
 • pružanje usluga naručiteljima iz područja zaštite zdravlja na radu (između ostaloga psihološku dijagnostiku, odnosno utvrđivanje psihičkih i psihootoričkih svojstava i potencijala pojedinaca te psihosocijalnih karakteristika skupina i organizacija u svrhu objašnjavanja i predviđanja njihovog ponašanja, pronalaženja uzroka nedjelotvornosti ili poremećaja te planiranja i provođenja psiholoških tretmana te savjetodavni rad).

Centar može obavljati i druge srodne djelatnosti ako se one u manjem obujmu ili uobičajeno obavljaju uz već navedene djelatnosti.