[PRIJAVNI OBRAZAC] Edukacijska radionica: COVID-19 Pozivni centar za praćenje oboljelih i kontakata

Objavljeno: 27.11.2020.

Organizator: Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa Školom narodnog zdravlja “Andrija Štampar”

 

Program radionice – COVID-19 Pozivni centar za praćenje oboljelih i kontakata