Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija
07.05.2021.

[UNIC] Gradski laboratoriji 2021.: Otporan Zagreb od 14. do 25. svibnja

Grad Zagreb je tijekom 2020. i 2021. iznenada suočen s nekoliko velikih kriza koje će obilježiti čitave generacije i s čijim će se posljedicama Zagreb nositi čitavo desetljeće. Zagreb se, kao i ostatak Hrvatske, Europe i svijeta nosi sa svim izazovima korona krize, a teret kriza naglo je povećan kada je u ožujku 2020. pogođen razornim potresom. Nakon potresa, u srpnju je grad bio suočen s poplavom, da bi ponovno proživio tešku epidemiološku jesen i konačno krajem 2020. godine snažno osjetio nova dva potresa u središnjoj Hrvatskoj. Pored svega navedenoga, Zagreb i Hrvatsku očekuju naknadne krize, poput ekonomske krize, krize mentalnoga zdravlja i narušene dobrobiti stanovnika, već ranije krize uzrokovane klimatskim promjenama, potencijalne političke krize itd. No, Zagreb kao glavni grad Hrvatske ima brojne kapacitete i resurse, a prije svega ističu se ljudski resursi, znanja i ekspertiza koja postoje u akademskoj zajednici, brojnim privatnim i javnim organizacijama, kao i snažan civilni sektor koji je od početka bio mobiliziran. Zagreb ima i brojne prirodne resurse, kao i snažan politički i geoprometni značaj.

Kakav će Zagreb izaći nakon svih ovih kriza? Hoće li krize biti prilika da se unaprijede brojni aspekti kvalitete života, steknu nove vještine, razviju nova rješenja? Odgovor na ova pitanja ovisi o njegovim kapacitetima otpornosti. Kapaciteti otpornosti su načini kako se lokalni resursi stavljaju u funkciju te procesi, odluke, djelovanja koja omogućuju adekvatan odgovor na krizu. Kapaciteti otpornosti omogućuju i adekvatnu anticipaciju budućih rizika i kriza, pa i njihovo izbjegavanje.

Projekt UNIC Europskoga sveučilišta postindustrijskih gradova koji se od 2020. godine provodi u suradnji 8 europskih sveučilišta kao jednu od svojih važnih komponenti ima pokretanje gradskih laboratorija. Gradski laboratoriji zamišljeni su kao fizička ili virtualna mjesta rasprave radi utvrđivanja ključnih izazova i generiranja potencijalnih rješenja povezanih s pitanjima s kojima se suvremeni gradovi suočavaju. 

U sklopu Gradskoga laboratorija 2021: Otporan Zagreb nastojat će se dati doprinos jačanju kapaciteta otpornosti grada Zagreba, i to kroz sljedeće ishode: generiranje pitanja koja donositeljima odluka i relevantnim dionika mogu poslužiti kao instrument samoprocjene ključnih izazova s kojima se susreće grad kao i kapaciteta otpornosti, mapiranje jakih strana, tj. područja u kojima su razvijeni kapaciteti otpornosti, detektiranje slabih strana, tj. područja u kojima su nedostatno razvijeni kapaciteti otpornosti i formulacija problema, generiranje prijedloga rješenja koji će ojačati nedostatno razvijene kapacitete otpornosti i implementacija nekih od rješenja kojima se osnažuju kapaciteti otpornosti.

Sve sekcije prvoga gradskog laboratorija održati će se u periodu od 14. do 25. svibnja 2021. u online formatu.

Ovim putem vas pozivamo da sudjelujete u radu prvoga gradskog laboratorija, i to u sekcijama prema vlastitom izboru. Sve sekcije biti će održane putem online platformi, a poveznicu ćete dobiti nakon što napravite prijavu putem kratkog obrasca.

Prijaviti se možete najkasnije do 16. svibnja. 2021. putem OBRASCA.

POZIV
FLYER

Za sva dodatna pitanja slobodno se javite voditeljima gradskih laboratorija, prof. dr. sc. Ninu Žganecu ili doc. dr. sc. Ani Opačić.