Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija
22.04.2021.

[NOVI DEKAN] Prof. dr. sc. Slavko Orešković novi dekan Medicinskog fakulteta za mandatno razdoblje od 2021./22. do 2023./24.

Na izvanrednoj sjednici održanoj 22. travnja 2021. godine, Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izabralo je prof.dr.sc. Slavka Oreškovića za dekana za mandatno razdoblje od akad. god. 2021./22. do akad. god. 2023./24.

Prof. dr. sc. Slavko Orešković redoviti je profesor u trajnom zvanju u Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlen je u Klinici za ženske bolesti i porode Medicinskog fakulteta i KBC-a Zagreb u Petrovoj, gdje ujedno i obnaša funkciju Predstojnika Klinike.

Prof. dr. sc. Slavko Orešković rođen je 3. veljače 1960. godine u Gospiću, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1979. godine, a diplomirao 1984. godine. Liječnički pripravnički staž obavio je u Medicinskom centru Gospić od 1985. do 1986. godine. U razdoblju od 1986. do 1988. godine radio je u Općoj bolnici Gospić kao liječnik sekundarac na Ginekološkom odjelu.

Magistrirao je 1996. godine, a doktorirao 1999. godine.

1997. godine izabran je za asistenta, 2002. godine za docenta, 2007. godine za izvanrednog, a 2013. za redovitog profesora na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istoj Katedri 2018. godine biran je za redovitog profesora u trajnom zvanju.

1994. i 1995. godinu proveo je na stručnom usavršavanju na Stanford Universitiy School of Medicine (California, USA).

Specijalistički ispit iz ginekologije i opstetricije položio je 1992. godine, a od 2004. godine je uži specijalist iz uroginekologije.

Voditelj je predmeta “Dijagnostika i liječenje inkontinencije mokraće u žena” na poslijediplomskom doktorskom studiju “Biomedicina i zdravstvo” na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te tri poslijediplomska tečaja I. kategorije Medicinskog fakulteta u Zagrebu s područja uroginekologije.

Mentor je više magistarskih i doktorskih radova. Urednik je nekoliko knjiga i priručnika. Autor je odnosno koautor mnogobrojnih radova.

Član je HLK i HLZ. Predsjednik je Hrvatskog društva za ginekološku urologiju HLZ-a. Potpredsjednik je Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju i član Upravnog vijeća Hrvatskog društva za ginekološku endoskopsku kirurgiju HLZ-a. također je član Hrvatskog društva za perinatalnu medicinu HLZ-a, Hrvatskog društva sudskih vještaka HLZ-a te European Association for Cancer Research.