Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija
20.12.2023.

Novi broj “Mef.hr” – Ljudski potencijali na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Zagrebu

Poštovane kolegice i kolege, drage čitateljice i čitatelji,

Ovaj broj naslovljen je Ljudski potencijali Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U trenutcima kad je naš Fakultet, suočen s izazovima obnove brojnih svojih zgrada, što ima znatan utjecaj na sve nas, i djelatnike i studente, pokušavamo doprinijeti u najvećoj mogućoj mjeri da se ispunjenje znanstveno-nastavnih obveza održava na optimalan način. Dislocirani u „privremene“ urede, u iznimno smanjene prostore za izvođenje nastave, često suočeni s izmjenama rasporeda nastave u posljednji trenutak, s potrebom da uspješno koordiniramo provedbu nastave obnašajući sve naše druge obveze – istodobno završavamo iznimno zahtjevan proces reakreditacije našeg Fakulteta. Tema ovoga broja odraz je mojega promišljanja da su ljudi najvažnije i najvrednije što imamo. Naš dekan, profesor Slavko Orešković, u uvodniku je istaknuo entuzijazam, volju, upornost, visoku stručnosti I nesebično zalaganje naših studenata, nastavnika i djelatnika, na temelju čega možemo ostvariti sve ciljeve i zadatke koje smo pred sebe postavili unatoč brojnim poteškoćama na koje nailazimo.

No, ponašamo li se mi uvijek tako, istinski prepoznavajući i valorizirajući potencijal naših ljudi? Mi kao institucija, mi kao osobe koje vode Fakultet/klinike/katedre/zavode/projekte, te kako se pri tome ponašamo – vrlo je diskutabilno pitanje, jer upravljanje ljudskim potencijalima nije „bazično naše“ biomedicinsko područje/polje/grana. To je znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment, o kojem malobrojni djelatnici našeg Fakulteta imaju bar neku minimalnu razinu edukacije.

Tea Vukušić Rukavina

Novi broj “Mef.hr” – Ljudski potencijali na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Zagrebu