Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija
22.09.2017.

Natječaj za izbor ravnatelja Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”

Na temelju članka 13. i članka 133. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Medicinskog fakulteta i članka 21. Pravilnika Škole narodnog zdravlja .,Andrija Štampar”, dekan Fakulteta donosi sljedeću Odluku o objavi internog natječaja za izbor ravnatelja Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”.

Odluka - Objava natječaja za ravnatelja Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar"