Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija
28.02.2020.

[MEF] COVID-19 – Održan sastanak čelnika sastavnica Sveučilišta u Zagrebu na Medicinskom fakultetu

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras i dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Marijan Klarica zajedno s upravom Sveučilišta održali su sastanak dekanica i dekana fakulteta i akademija u vezi s postupanjem u novonastaloj situaciji pojave koronavirusa – COVID-19 u Hrvatskoj, prvenstveno u Zagrebu.

Sastanak je održan u petak 28. veljače 2020. u 12 sati na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u dvorani ‘Miroslav Čačković’, Šalata 3. Nakon uvodnog pozdrava dekana Fakulteta prof. dr. sc. Marijan Klarice razgovaralo se o općim mjerama zaštite za studente, o studentima koji dolaze iz zahvaćenih područja, osiguranju prostora u kojima studenti borave, higijenskim mjerama i drugo.

O temi koronavirusa govorili su:

  • prof. dr. sc. Vili Beroš, ministar zdravstva RH
  • prof. dr. sc. Adriana Vince, pročelnica Katedre za infektologiju Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • prof. dr. sc. Goran Tešović, pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
  • prof. dr. sc. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“
  • prof. dr. sc. Žarko Rašić, ravnatelj Nastavnoga zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba
  • doc. dr. sc. Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Epidemiološki aspekt novog korona virusa SARS-CoV (COVID-19) nazočnima su približile epidemiologinje sa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prim. dr. Tatjana Nemeth Blažić i dr. sc. Ivana Pavić Šimetin.

Uz rektora Borasa, prorektore i dekane, sastanku su nazočili tajnici fakulteta i akademija koji djeluju u sastavu Sveučilišta u Zagrebu, predstavnici Studentskog centra u Zagrebu, Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, Erasmus koordinatori i koordinatori za međunarodnu suradnju, brojni predstavnici medija te drugi zainteresirani.

S obzirom na epidemiološku situaciju, situacija se brzo može mijenjati, pa se i preporuke mijenjaju, stoga je važno pratiti mrežne stranice HZJZ-a (www.hzjz.hr) i Ministarstva zdravstva na kojima se svakodnevno  objavljuju ažurirani podatci  vezano uz koronavirus, kao i mjere prevencije:

https://zdravstvo.gov.hr/koronavirus-i-mjere-prevencije/4952

https://www.hzjz.hr/medunarodna-istrazivanja/koronavirus-najnoviji-podatci/

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/pitanja-i-odgovori-o-novom-koronavirusu-2019-ncov/

Mrežne stranice Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar ažurno će prenositi sve relevantne promjene i preporuke postupanja.