Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija
12.03.2020.

[IZVJEŠTAJ] Tribina “Korupcija u zdravstvu?”

U Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar 10.03.2020. održana je tribina pod naslovom „Korupcija u zdravstvu?“ u organizaciji Studentske sekcije za javno zdravstvo „Andrija Štampar“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Mirjane Kujundžić Tiljak, izv. prof. dr. sc. Iskre Alexandre Nola i doc. dr. sc. Marjete Majer. Okupljeni su imali jedinstvenu priliku dobiti uvid u temu kroz interdisciplinarni pristup politologa, medicinske etike i deontologije, Hrvatske liječničke komore i prava, izlaganjem vodećih stručnjaka u tom području.  Profesorica Ana Borovečki s Medicinskog fakulteta prikazala je definiciju i tipologiju koruptivnih aktivnosti. Profesorica Lada Zibar iz Hrvatske liječničke komore prikazala je zakonski okvir te dijelove Kodeksa medicinske etike i deontologije koji se odnose na koruptivne aktivnosti u medicini/liječništvu, te pružila uvid u praksu Časnog suda Komore. Profesorica Dagmar Radin s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu osvrnula se na uzroke i posljedice korupcije u društvu, dok je docentica Sunčana Roksandić Vidlička s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kroz primjer iz prakse prikazala kazneno-pravni segment korupcije u zdravstvu.

Vrlo informativna i zanimljiva izlaganja predavačica potaknula su raspravu i pitanja o transparentnosti natječaja za specijalizaciju, mogućnostima intervencije kao i analizu drugih slučajeva poznatih iz medija vezanih uz korupciju u zdravstvu i drugim segmentima društva. Tribina je bila vrlo posjećena, a većinu auditorija su činili studenti Pravnog fakulteta dok je iznimno mali broj studenata medicine temu korupcije u zdravstvu prepoznao kao zanimljivu, važnu i potrebnau. Možemo se samo pitati zašto je tako i trebamo li brinuti? Jer kao što je naglasila profesorica Lada Zibar, edukacija liječnika o korupciji je potrebna budući da  „Ignorantia iuris nocet“…

Na slici (s lijeva na desno): prof. dr. sc. Ana Borovečki, prof. dr. sc. Dagmar Radin, prof. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička, prof. dr. sc. Lada Zibar