Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija
08.09.2017.

IN MEMORIAM Prof. emer. dr. sc. Želimir Jakšić

Ovog ljeta nas je iznenada napustio uvaženi profesor emeritus Želimir Jakšić, bivši dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i bivši direktor Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“.

Godine 1955. diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1958. stječe diplomu javnog zdravstva na Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“.  Od 1955. do 1959. godine radio je u općoj medicini koja je i kasnije ostala važnijim dijelom njegovog znanstvenog i stručnog interesa. Specijalistički ispit iz Higijene i socijalne medicine položio je 1960., a 1965. godine obranom disertacije “Ocjena proširenosti šećerne bolesti i njeno rano otkrivanje“ stječe doktorat znanosti.  Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu habilitirao je 1967. godine te redovitim profesorom socijalne medicine postaje 1974.godine. U tom periodu prof. Jakšić  bio je organizator i istraživač brojnih istraživanja i terenskih pokusa s područja epidemiologije i zaštite kroničnih bolesnika, organizacije zdravstva te posebno primarne zdravstvene zaštite i medicinske edukacije.  Od 1972. do 1974. godine voditelj je tima Svjetske zdravstvene organizacije „Health Service Development Research“ u Iranu .  Predstojnik Zavoda za zdravstvenu zaštitu  Škole narodnog zdravlja bio je od 1975. do 1977. godine, a dvije godine kasnije potiče i organizira osnivanje Katedre za primarnu zaštitu i opću medicinu .

Dužnost direktora Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ obnaša od 1978. do 1981. godine. U to vrijeme osniva i koordinira međunarodne poslijediplomske tečajeve „Planning and Management of Primary Health Care in Developing Countries“ i „Training of Teachers in General  Medical Practice“, a od 1982. direktor je Suradnog centra Svjetske zdravstvene organizacije za primarnu zdravstvenu zaštitu na Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“.  Godine 1985. postaje glavnim istraživačem međunarodnog projekta  „Continuous Education for Primary Health Care Using Video and Computer Technologies“ u suradnji s Japanom.

Od 1972. godine redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, godine 1983. dodijeljeno mu je članstvo Royal Collegeof General Practitioners u Londonu, a 1988. postaje profesorom na Boston University.

Profesor Jakšić bio je i glavni istraživač projekta između Jugoslavije i Japana Od 1987 do 1990. godine bio je prodekan, a potom i dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Za svoj doprinos razvoju opće medicine u svijetu 1999. godine u Palma de Mallorci dobio je Hipokratovu medalju od europske podružnice svjetskog udruženja obiteljskih liječnika  WONCA Europe.

Godine 2005. izabran je u zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Profesoru Želimiru Jakšiću zahvalni smo za neizmjernu strpljivost i dobrohotnost u poticanju kreativnog mišljenja i aktivnosti u socijalnoj medicini, epidemiologiji i napose obiteljskoj medicini. Svojim neumornim poučavanjem brojnih generacija mladih ostat će zauvijek jednim od velikana medicinske edukacije, a njegova znanstvena i stručna postignuća i budućim generacijama liječnika bit će trajni poticaj i inspiracija.