Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija
22.05.2020.

[IN MEMORIAM] Doc. dr. sc. Marija Magdalena Težak-Benčić

In memoriam

doc. dr. sc. Marija Magdalena Težak-Benčić, dr. med.

specijalist higijene i socijalne medicine i specijalist pedijatrije

 Zagreb, 20.6.1930.-1.5.2020.

Napustila nas je  dugogodišnja članica Katedre za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite  i Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar” doc. dr. sc. Marija Magdalena Težak-Benčić. Dr. Težak je rođena u Zagrebu gdje je završila gimnaziju i Medicinski fakultet. Jednogodišnji pripravnički staž je obavila u Općoj bolnici u Karlovcu. 1957. godine započela  je specijalizaciju iz Higijene i socijalne medicine na  Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” na kojoj je radila sve do umirovljenja 1995. godine. Specijalistički ispit iz Higijene i socijalne medicine položila je 1960., a iz Pedijatrije 1967. godine. 1972. godine je obranila znanstveni magisterij pod naslovom “Porođajna težina na području općine Zagreb u odnosu na neke biološke i socijalno-ekonomske karakteristike”. 1988. godine je obranila doktorsku disertaciju pod naslovom “Rizični faktori niske porođajne težine”. Na, u to doba, jedinstvenoj Katedri za higijenu i socijalnu medicinu i  opću epidemiologiju na Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” izabrana je za asistenta 1960. godine, a 1979. godine za znanstvenog asistenta, a nakon toga u docenta. U nekoliko navrata je bila predstavnik u Znanstveno-nastavnom vijeću Medicinskog fakulteta. Sudjelovala je u više znanstvenih i stručnih projekata kao i u diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi. Područje stručnog i znanstvenog interesa i rada dr. Težak je bilo područje socijalne pedijatrije te je bila jedan od inicijatora, autora i voditelja projekta “Suvremena dokumentacija i registracija kao način prevencije invalidnosti djece i omladine” u okviru kojeg je izrađena proširena verzija Trudničke knjižice i prvo izdanje Dječje zdravstvene knjižice elementi koje se mogu pratiti do današnjih dana u medicinskoj dokumentaciji trudnica i djece.

Dr. Težak je bila odlučna u stavovima i izražavanju, korektan nastavnik i poticajni učitelj mlađim kolegama, ali i samozatajna, vrlo posvećena obitelji: suprugu prof. dr. sc. Zlatku Benčiću, profesoru epidemiologije, ekspertu Svjetske zdravstvene organizacije, koji se posebno bavio kolerom u endemičnim područjima svijeta, sinu Marku i nadasve unuci Antoniji.

Uvijek ćemo je se sjećati  s poštovanjem i zahvalnošću,  a njen rad je poticaj budućim generacijama posebice u području socijalne pedijatrije.

Aida Mujkić

Mirjana Kujundžić-Tiljak