Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija
13.01.2020.

[BFHA2020] Međunarodna znanstvena konferencija “Better Future of Healthy Ageing 2020” 6. i 7. travnja u ŠNZ “Andrija Štampar”

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na poticaj i u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja RH organizira međunarodnu znanstvenu konferenciju “Better Future of Healthy Ageing 2020” (BFHA 2020) povodom predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske unije koja će se održati 6. i 7. travnja 2020. godine  u Zagrebu, u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Konferenciju je podržala Europska komisija, a financirat će se iz programa Obzor 2020.  U organizaciji  sudjeluju i Medicinski fakulteti Sveučilišta u Rijeci, Splitu i Osijeku, te drugi fakulteti Sveučilišta u Zagrebu: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Ekonomski fakultet, Hrvatski studiji i Kineziološki fakultet.

Tematski BFHA 2020 konferencija doprinosi realizaciji prva dva strateška cilja predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije – Europa koja raste ujednačeno, uključivo i održivo i Europa koja povezuje.

Cilj Konferencije je potaknuti istraživanje, provedbu i povećati inovacije za upravljanje zdravljem i dobrobiti starenja stanovništva. BFHA 2020 znanstvena je konferencija koja će omogućiti raspravu o transformaciji zdravstvenih usluga i skrbi u više digitalizirane, dugoročne, integrirane i personalizirane modele skrbi uz promociju inovativnih ekosustava s ciljem pružanja bolje kvalitete života starijih osoba.

Kroz tri glavne teme konferencija će:

  • predstaviti nove znanstvene spoznaje vezene uz starenje bioloških sustava kroz teme regenerativne medicine, neuroznanosti, kliničke medicine i drugih područja medicine s naglaskom na personaliziranu i integriranu medicinu
  • pokazati utjecaj pametnih tehnologija na ekosustave prilagođene starijim osobama poticanjem rasprave o povećanju inovacija i rješenja za okoliš prilagođen starosnoj dobi
  • analizirati pitanja starenja i održivosti zdravstvenog sustava na različitim razinama (institucionalna, regionalna, državna, razina EU).

Sudjelovanje na konferenciji može biti aktivno koje uključuje oralne i/ili poster prezentacije ili pasivno. Konferencija je u potpunosti financirana sredstvima Europske unije te nema kotizacije za aktivne i pasivne sudionike, a sudjelovanje će se bodovati sukladno pravilniku Hrvatske liječničke komore.

Pozivamo Vas da se registrirate i pošaljete sažetke na mrežnoj stranici bfha2020.hr gdje možete pronaći i detaljnije informacije o konferenciji. Svi sažetci će biti objavljeni u posebnom broju Liječničkog vjesnika.

Predsjednica Organizacijskog odbora BFHA2020
Prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak,
Ravnateljica Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta Zagrebu