Nova knjiga: Free Clinics autorice Virginie Brennan

Objavljeno: 19.5.2017.

O knjizi

Naša kolegica Dr. Virginia M. Brenna, suradni profesor na Poslijediplomskom studiju Maharry medicinskog fakulteta nedavno je objavila knjigu: Free Clinics, Local Responses to Health Care Needs. Knjiga obuhvaća 25 radova o besplatnim klinikama koji su objavljeni u Journal of Health Care for the Poor and Underserved.

Zašto su besplatne klinike potrebne i kakavu ulogu imaju u pružanju zdravstvene skrbi u Sjedinjenim Američkim Državama? Odgovor je prezentiran u predgovoru knjige:

U 2011. 46.3 milijuna ljudi bili su zdravstveno neosigurani u Sjedinjenim Američkim Državama (oko 15% populacije). Ovoj brojci se predviđa rast do kraja 2012. Za manjine, postotak je gori, sa skoro 30% Hispanaca i 20% Aričkih Amerikanaca koji su neosigurani. Besplatne klinike prime gotovo 4 milijuna pacijenata godišnje. Bez ovih klinika, nacionalni odjeli za hitni prijam pacijenata i klinike za javno zdravstvo (uključujući i federalno kvalificirane domove zdravlja) bi morali apsorbirati sve navedene pacijente i pripadajuće troškove za njihovu medicinsku skrb.