Natječaj za izbor ravnatelja Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”

Objavljeno: 22.9.2017.

Na temelju članka 13. i članka 133. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Medicinskog fakulteta i članka 21. Pravilnika Škole narodnog zdravlja .,Andrija Štampar”, dekan Fakulteta donosi sljedeću Odluku o objavi internog natječaja za izbor ravnatelja Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”.

Odluka – Objava natječaja za ravnatelja Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”