Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Laboratory for Water Analysis

Laboratorij za ispitivanje voda pri Zavodu za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada

Laboratorij je ovlašteni i ovlašteno znanstveni laboratorija za analizu voda. Kao takav može obavljati ispitivanja kako slijedi:

  • Za otpadne vode na pokazatelje: suspendirana tvar, pH, KPK, BPK5, amonij, nitrati, fosfati, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, kloridi, sulfati, ukupni cijanidi, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, LHKU, anionski detergenti, kadmij, olovo, bakar, cink, krom ukupni, željezo, mangan, nikal, živa, sulfiti, sulfidi, nitriti, kationski i neionski detergenti, kositar, otopljeni kisik, taložive tvari i isparni ostatak.
  • Za površinske vode na pokazatelje: pH, električna vodljivost, ukupna tvrdoća, kalcij, magnezij, natrij, kalij, isparni ostatak, ukupni alkalitet, nitriti, nitrati, amonij, Kjeldahl dušik, fosfati, KPKMn, KPKCr, BPK5, ukupni fosfor, kloridi, sulfati, ukupni cijanidi, anionski detergenti, masti i ulja, kadmij, ukupni krom, bakar, željezo, živa, mangan, nikal, olovo, cink, lindan i DDT za koje su uspješno provedena međulaboratorijska ispitivanja, te LHKU, fenoli, sulfidi i mikrobiološki pokazatelji za koje nisu provedena međulaboratorijska ispitivanja.
  • Za sediment na pokazatelje: nikal, olovo, cink, bakar, kadmij, ukupni krom, ukupna ulja i masti za koje su uspješno provedena međulaboratorijska ispitivanja (nacionalna i međunarodna).

Voditelj laboratorija

Prof.dr.sc., Ankica Senta Marić

ankica.senta@snz.hr
+385 1 4590 114 (tel)
+385 1 4684 521 (fax)

Zaposlenici

Damir Andabaka

dipl.ing.
tel: +385 1 4590 120

Jadranka Potlaček

+385 1 4590 123
+385 1 4590 171

Blaženka Šafranić

+385 1 4590 123

Boris Blažević

+385 1 4590 174