Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Kako primijeniti Hipokratovu zakletvu?

Postoje etička pravila liječničkog ponašanja, koja obvezuju već i studente: drevna pravila koja proizlaze iz iskustva i umijeća sadržana već u Hipokratovoj zakletvi, određena društvenim položajem struke i najboljim dugoročnim interesima pacijenta i liječnika. Primjena tih pravila često nije jednostavna, nego traži dobro poznavanje i razumijevanje stanja i osjećanja drugih, vlastitu moralnu čvrstinu. Katkad su ona izvor snage i ustrajnosti, a katkad pobuđuju teške dvojbe i unutarnje sukobe. Mnoge odluke temeljene na znanju i medicinskom umijeću dobivaju svoj pravi smisao tek u etičkom kontekstu. Isti medicinski postupak može biti put da se postigne najveće dobro i da se izvrši zločin. Stoga tek temeljito znanje, vještine i poznavanje struke te jasni etički standardi osiguravaju dobru medicinu. Kad nije moguće bez možebitne štete ili smanjene koristi po bilo kojeg od sudionika u odnosu liječnik-pacijent, provesti uobičajeni medicinski postupak, nastaje etički problem. Etički problemi proizlaze iz tipičnih zdravstvenih potreba i medicinskih mogućnosti koje prevladavaju u određenom razdoblju. Napredak tehnike, tehnologije, informatike i na području komuniciranja postavlja na novi način pitanje liječničke tajne, pa i raspravu o tome je li dobro za pacijenta i da zna „sve“. Postoji li opasnost pogrešnog shvaćanja? S druge strane, smije li se bilo što poduzimati s pacijentom (ispitivati, pregledavati, liječiti), ako on o tome nije dobro upoznat, ako na to ne dade informirani pristanak.