SVE za NJU

Objavljeno: 12.9.2018.

U cilju informiranja i poticanja šire stručne i javne rasprave o Nacionalnom planu protiv raka Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU organizira stručni skup

Što će Nacionalni plan donijeti bolesnicima  i kako će unaprijediti liječenje?
4. listopada 2018. u 11 sati

Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Rockefellerova 4

Program SVE za NJU