Stručni skup "Svjetlosno onečišćenje danas" - četvrtak, 9.6. u 11 sati MEF (dvorana Mašek)

Objavljeno: 1.6.2022.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Medicinski fakultet Zagreb i Hrvatsko društvo za zdravstvenu ekologiju pri Hrvatskom liječničkom zboru pozivaju vas na stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem “SVJETLOSNO ONEČIŠĆENJE DANAS” koji će se održati u četvrtak 9. lipnja 2022.g., Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Šalata 3, 10 000 Zagreb od 11:00 do 13:00 sati u dvorani Mašek (1. kat desno).

O stručnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem “Svjetlosno onečišćenje danas”