Staž doktora medicine

Objavljeno: 9.4.2018.

18.4.2018. godine u 15:00 sati

Dvorana “B”

Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”

Tribina u organizaciji Studentske sekcije za javno zdravstvo “Andrija Štampar” bavi se aktualnim pitanjem staža doktora medicine u suorganizaciji sa Studentskim zborom Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Panelisti:

– prof. dr. sc. Marijan Klarica, dekan Medicinskog fakulteta u Zagrebu

– doc. dr. sc. Trpimir Gluža, predsjednik Hrvatske liječničke komore

– predstavnik MInistarstva zdravstva RH

– predstavnik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

– Danko Relić, dr. med., predstojnik Centra za planiranje zanimanja

Kao suorganizator ovog događaja, Studentski zbor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i njegov predsjednik Kristian Dominik Rudež predstavit će nam rezltate nedavno provodene studentske ankete na temu staža doktora medicine.

Vidimo se u što većem broju!