Simpozij o ranoj detekciji kardiovaskularnog rizika

Objavljeno: 18.5.2017.

O simpoziju

U organizaciji Katedre za zdravstvenu ekologiju, medicinu rada i sporta Fakulteta, Centra za sportsku medicinu i unapređenje zdravlja na radu Fakulteta, Suradnog centra za medicinu rada Svjetske zdravstvene organizacije u RH, Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar i Udruge narodnog zdravlja Andrija Štampar održat će se simpozij o ranoj detekciji kardiovaskularnog rizika koji za cilj ima upoznati liječnike različitih specijalnosti s terminom „arterijske krutosti“ i načinom mjerenja iste inovativnom oscilometrijskom metodom.

Mjesto i vrijeme održavanja

Simpozij će se održati 18.3. (subota) u dvorani A, Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Rockfellerova 4, 10000 Zagreb s početkom u 09.00 sati.

Predavanja u sklopu ovog simpozija prikazat će praktičnu primjenu mjerenja krutosti krvnih žila u određenim grupama pacijenata, a isto tako i u zdravoj populaciji i specifičnim profesijama.

Bodovanje

Sudjelovanje na simpoziju bodovati će se prema važećem Pravilniku Hrvatske liječničke komore (aktivni sudionici 10 bodova, pasivni sudionici 8 bodova) i oslobođen je uplate kotizacije. Prijave na simpozij vrše se na sljedećem linku.

Raspored Simpozija o ranoj detekciji kardiovaskularnog rizika