Predstavljanje sveučilišnog udžbenika “Family Medicine”

Objavljeno: 19.5.2017.

Poziv na predstavljanje udžbenika

Medicinska naklada poziva Vas na predstavljanje sveučilišnog udžbenika “Family medicine” koje će se održati u četvrtak 18. svibnja 2017.g. u 14.00 sati na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Biološka dvorana 1. kat, Šalata 3, Zagreb.