Okrugli stol o doktrini „ONE HEALTH MEDICINE“ Čitajući Štampara

Objavljeno: 1.6.2017.

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske i Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organiziraju u ponedjeljak, 5. lipnja 2017. u 10 sati u dvorani O Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ u Zagrebu, Rockefellerova 4 Okrugli stol o doktrini „ONE HEALTH MEDICINE“ – Čitajući Štampara.

Uvodno predavanje
Prof. dr. sc. Suzana Tkalčić – dopisna članica AMZH iz USA,
College of Veterinary Medicine, Western University of Health Sciences, Pomona

Uloga AMZH u unaprjeđenju zdravlja zajednice
Prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić

Štamparova čitanka: smjernice za ostvarenje cjelovitog zdravlja zajednice
Prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić

Aktualnost Štamparove zdravstvene doktrine i medicinske “Nemezis” Ivana Illicha
Prof. dr. sc. Mladen Belicza

Dosadašnja iskustva zajedničkog rada
Doc. prim. dr. sc. Ante Cvitković i prof.dr.sc. Zdenko Sonicki

Prijedlog mogućih zajedničkih djelovanja
Prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović

U raspravi sudjeluju:
Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva RH
Dr. sc. Iva Pejnović Franelić, dr. med., Hrvatska liječnička komora
Prof. dr. sc. Željko Krznarić, Hrvatski liječnički zbor

Prof .dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak
Prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić