Povijest škole

Podizanje razine zdravlja

Misija Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar” je da znanstveno-istraživačkom i stručnom djelatnošću, diplomskom i poslijediplomskom izobrazbom kao i programima trajnog usavršavanja razvija vrhunske stručnjake, metode i norme u području javnog zdravstva, sa svrhom podizanja razine zdravlja pučanstva.

Škola znanstveno i stručno podržava planiranje, razvoj i vrednovanje javnozdravstvenih programa i politike kako u vladinom tako i nevladinom sektoru. Međunarodna suradnja imanentna je Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” od njezina postanja.

Kroz vrijeme

1888.
1906.
1912.
1913.
1918.
1919.
1931.
1931./1933.
1933.
1939.
1945.
1945./1946.
1947.
1948.
1955.
1958.

26.06.1958.

Prof. Andrija Štampar umire u Zagrebu od posljedica cerebralne apopleksije.