[MEF.HR] Poziv na suradnju u pripremi srpanjskog broja fakultetskog glasila “mef.hr”

Objavljeno: 8.5.2020.

Poštovane kolegice i kolege,

U pripremi je srpanjski broj fakultetskog glasila mef.hr s temom “Reorganizacija nastave i znanstvenog rada na Medicinskom fakultetu i njegovim nastavnim bazama u vrijeme pandemije bolesti COVID-2019“.

Nažalost, u posljednja dva mjeseca na naše nastavne i znanstvene aktivnosti utjecale su dvije ugroze, pandemija bolesti COVID-2019 i potres koji je u znatnoj mjeri oštetio zgrade i klinike Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U tematskom dijelu željeli bismo prikazati sve poteškoće i oštećenja uzrokovane potresom te prikazati na koji način su se djelatnici Fakulteta prilagodili ovim izvanrednim okolnostima. Unatoč navedenim nevoljama, održavamo on-line nastavu i ispite u skladu s protupandemijskim mjerama, a dio naših kolega koji rade u zdravstvenom sustavu, aktivno sudjeluju u liječenju, kontroliranju i prevenciji širenja virusa SARS—CoV-2.

U ovom broju u redovitom sadržaju objavit ćemo sve vaše priloge za aktivnosti nastale iz boljih vremena prije pandemije – nastavne i znanstvene aktivnosti, međunarodnu suradnju, studentske aktivnosti te pregled događaja u kojima su sudjelovali naši nastavnici, ali Vas pozivamo da opišete kako ste nastavnu i znanstvenu aktivnost prilagodili ovim izvanrednim okolnostima. Članku, po mogućnosti, pridodajte i neku ilustraciju (fotografiju zbivanja, grafikon, shemu, dokument,…).

Rok za slanje Vaših priloga i traženih informacija je 15. lipnja 2020., s tim da ćemo pokušati objaviti i priloge koje dobijemo nakon toga roka, osobito ako opisuju posve recentne događaje.

Za sve upite smo Vam na raspolaganju: Sandra Kežman (e-pošta: sandra.kezman@mef.hr, telefon:4566-888) ili ja osobno (e-pošta: tvukusic@snz.hr).

S poštovanjem,

Tea Vukušić Rukavina