Kolegij

Naziv kolegija Znanost, filozofija i teorija sestrinstva
Šifra kolegija 3367
ECTS 10.0
Status Obavezni kolegij
Izvedba nastave P60/S30/PK35
Izvođači kolegija izv. prof. dr. sc. Ana Borovečki, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Sanja Babić-Bosanac, Voditelj predmeta
Damjan Abou Aldan, Nastavnik
Hrvoje Premuž, Nastavnik
Sanda Franković, Nastavnik
Marijana Ljubić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Suzana Vuletić, Nastavnik
prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, Nastavnik
Sonja Kalauz, V. pred., Nastavnik
doc. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ivana Božičević, Nastavnik
prof. dr. sc. Stjepan Orešković, Nastavnik
prof. dr. sc. Miroslav Mastilica, Nastavnik
Studij Sestrinstvo
Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj nastave:
Osposobiti studente da razumiju značenje i vrijednost filozofije sestrinstva, te im ojačati potrebu za gradnjom identiteta i integriteta sestrinske profesije kroz usvajanje znanja i znanstveni rad kao temelja izvrsnosti sestrinske prakse. Upoznati studente s kompleksnošću sestrinskih znanja: empirijska, etička, estetska i osobna. Upoznati studente s konceptima, konceptualnim metodama, sestrinskim teorijama, te njihovim specifičnostima (prema obilježjima i autorima). Ukazati im važnost provođenja zdravstvene njege utemeljene na dokazima kroz postavljanje problema, traženje dokaza (klinički pokusi, sustavni pregledi…), kritičku prosudbu dokaza, primjenu dokaza i načine njihovog vrednovanje. 

Struktura predmeta

Broj sati predavanja : 60

Broj sati seminara : 30

Broj sati vježbi: 35

Ukupan broj sati: 125 

Plan i satnica

Predavanja će se održavati u dvorani 1 u prostorijama Medicinskog fakulteta, Šalata 4.

Vježbe i seminari će se održavati u dvoranama 1,2,3 u prostorijama Medicinskog fakulteta, Šalata 4. 

Seminarska grupa A1 -redoviti studenti

Seminarska grupa A2- izvanredni studenti

Grupe za vježbe V1 i V2 - redoviti studenti

Grupe za vježbe V3 i V4 - izvanredni studenti

Provjera znanja

Ispit je pismeni (esej) i usmeni, a ocjena se temelji na: znanju pokazanom u eseju i usmenom ispitu, seminarskom radu i ukupnom aktivnošću studenta tijekom nastave.

Termini (razdoblje) održavanja provjere znanja: 

Redoviti rokovi                        Datum

                                            30.4.2018.

                                            14.5.2018.

                                            9.7.2018.

                                            17.9.2108.           

Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo

1. Chitty K.Kay, Professional Nursing, Concepts and Challenges. Elsevier Saunders, Missouri, 2005.

2. Nastavni tekstovi 

B. Dopunsko štivo

1. Brown. J. Sarah, Evidence-based Nursing: The Research-Practice Connection, Jones and Bartlett Publishers, London, 2009.

2. Fry T. Sarah, Veatch M. Robert, Case studies in Nursing, Jones and Bartlett Publisher, Mississauga, 2000.

3. Kalauz Sonja , Sestrinska profesija u svijetlu bioetičkog pluriperspektivizma, Pargamena, Zagreb, 2011.

4. Masters Kathleen, Role Development in professional nursing practice,Jones and Bartlett Publisher, Mississauga, 2005.

5. Nightingale Florence, Nightingale to her nurses, Macmillian and Co., London, 2005.

6. Peplau Hildegard, Interpersonal relations in nursing, Putnam, New York, 1952.

7. Rogers E. Marta, An introduction to the theoretical basis of nursing, F. A. Davis, Philadelphia, 1985.

8. Tomey M. Ann, Alligood M.R. Nursing Theorists and their work. Mosby, Missouri 2002.

Izvedbeni plan PDF