Kolegij

Naziv kolegija Teorija odgoja i obrazovanja
Šifra kolegija 3369
ECTS 10.0
Status Obavezni kolegij
Izvedba nastave P35/S50/PK40
Izvođači kolegija doc. dr. sc. Ognjen Brborović, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Gordana Pavleković, Suvoditelj predmeta
dr. sc. Lucija Murgić, Nastavnik
dr. sc. Hana Brborović, Nastavnik
Marija Kadović, Nastavnik
doc. dr. sc. Slavica Sović, Nastavnik
doc. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, Nastavnik
doc. dr. sc. Aleksandar Džakula, Nastavnik
prof. dr. sc. Vesna Jureša, Nastavnik
Studij Sestrinstvo
Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj nastave je upoznati polaznike s osnovama teorije odgoja i obrazovanja, iskustvima dobre prakse kod nas i u svijetu, osposobiti ih za samostalnu pripremu, izvođenje i vrednovanje izabranih odgojno-obrazovnih programa te razviti pozitivan stav prema odgoju i obrazovanju kao važnom dijelu rada medicinske sestre u praksi i znanosti. Specifični ciljevi i kompetencije polaznika navedeni su u Opisu studija.

Struktura predmeta

Broj sati predavanja :  35

                Broj sati seminara :   50

                Broj sati vježbi:  40         

                Ukupan broj sati: 125

TURNUSI

Broj turnusa: Jedan turnus za sve polaznike u više termina.

Trajanje turnusa: 8 tjedana

Provjera znanja

Ispit je pismeni (test) i usmeni, a ocjena se temelji  na  rezultatu testa od 60 pitanja s jednostrukim odgovorom te na izrađenom i prezentiranom odabranom nastavnom modulu.

VI POPIS ISPITIVAČA

Prof.dr.sc. Gordana Pavleković, dr.med.

Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo

Zarevski P. Psihologija učenja i pamćenja. Treće izdanje. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1997. (odabrana poglavlja)

Jakšić Ž i sur. Umijeće medicinske nastave. Zagreb: Medicinska naklada, 2005. (odabrana poglavlja)

Vizek Vidović V, Vlahović Štetić V, Rijavec M, Miljković D. Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEH,d.o.o., VERN,d.o.o., 2003.

Pastuović N. Osnove psihologije obrazovanja i odgoja. Zagreb: Znamen, 1997.
Grgin T. Edukacijska psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1997.
Izabrana literatura prema seminarskim temama
Bilješke uz nastavu

B. Dopunsko štivo

Navedeno u Planu i programu Sveučilišnog studija sestrinstva Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pod predmetom Teorije odgoja i obrazovanja.

Izvedbeni plan PDF