Kolegij

Naziv kolegija Socijalna skrb i zdravlje
Šifra kolegija 3373
ECTS 3.0
Status Izborni kolegij
Izvedba nastave P16/S20/PK24
Izvođači kolegija izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Urelija Rodin, Nastavnik
dr. sc. Iva Pejnović Franelić, Nastavnik
Ada Filipaj, Nastavnik
dr. sc. Tomislav Benjak, Nastavnik
dr. sc. Marjeta Majer, Nastavnik
doc. dr. sc. Vera Musil, Nastavnik
Teodora Not, V. pred., Nastavnik
prof. dr. sc. Vesna Jureša, Nastavnik
Studij Sestrinstvo
Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj nastave

Upoznati studente sa sadržajem rada,  zadacima i područjima djelovanja socijalne skrbi.

Prepoznavanje i analize socijalno-medicinskih problema i pojedinih komponenti.

Važnost međusektorskog i multidisciplinarnog rješavanja socijalno-medicinskih problema i rada u timu na rješavanju socijalno-medicinskih problema. 

Struktura predmeta

II. STRUKTURA PREDMETA:

Broj sati predavanja :  16

                Broj sati seminara :   20

                Broj sati vježbi:   24

                Ukupan broj sati: 60 (4 ECTS)

TURNUSI

Broj turnusa:

Jedan turnus u tri termina

7.12.-8.12.2017. predavanja i seminari

7.2.-9.2.2018. vježbe

9.4.-11.4.2018. predavanja i seminari i vježbe

 

Plan i satnica

PREDAVANJA

Naslov predavanja

Predavač

P-1 (2 sata)

Socijalna skrb: Razvoj socijalne skrbi u nas i svijetu.

Prof.dr.sc. Vesna Jureša

P-2 (1 sata)

Sadržaj rada,  zadaće i područja djelovanja socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj.

Prof.dr.sc. Vesna Jureša

P-3 (2 sata)

Zakonodavstvo iz područja socijalne skrbi.

Teodora Not, mag. vms

P-4 (1 sata)

Ustanove socijalne skrbi. Djelatnici u sektoru socijalne skrbi.

Teodora Not, mag. vms

P-5 (1 sata)

Mjere socijalne skrbi.

Teodora Not, mag. vms

P-6 (2 sata)

Međusektorska suradnja, osobito suradnja s zdravstvom, prosvjetom, policijom i drugima.

Teodora Not, mag. vms

P-7 (3 sata)

Vodeći socijalni i socijalno medicinski problemi u nas.

Prof.dr.sc. Vesna Jureša

P-8 (2 sata)

Postupci pri rješavanju socijalno-medicinskih problema.

Prof.dr.sc. Vesna Jureša

P-9 (2 sata)

Uloga diplomirane medicinske sestre u rješavanju socijalno-medicinskih problema.  

Teodora Not, mag. vms

SEMINARI

Naslov seminara

Nastavnik

S-1 (2 sata)

Sadržaj rada,  zadaće i područja djelovanja socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj.

Razvoj socijalne usluge u zajednici (aktivnosti i mjere i programe namijenjene sprječavanju , prepoznavanju i rješavanja pojedinca, obitelji, skupine i/ili zajednice,

Teodora Not, mag. vms

S-2 (2 sata)

Ustanove socijalne skrbi.

Socijalne isključenosti kroz stigmatizaciju, segregaciju i institucionalizaciju i kvalitetu života 

Teodora Not, mag. vms

S-3 (2 sata)

Mjere socijalne skrbi.

Prava u sustavu socijalne skrbi

Teodora Not, mag. vms

S-4 (4 sata)

Međusektorska suradnja, osobito suradnja s zdravstvom, prosvjetom, policijom i drugima.

Razvoj socijalne usluge u zajednici (aktivnosti i mjere i programe namijenjene sprječavanju , prepoznavanju i rješavanja pojedinca, obitelji, skupine i/ili zajednice.

Teodora Not, mag. vms

S-5 (6 sati)

Postupci pri rješavanju socijalno-medicinskih problema

Analiza dva primjera

- rođenje djeteta s Down sy

- iznenadna hospitalizacija roditelja odrasle osobe s autizmom

temeljem prikupljenih informacija, ocjena problema, postavljanje strategije i intervencijskog plana, provedbu, praćenje i evaluacija.

Teodora Not, mag. vms

S-6 (4 sata)

Uloga diplomirane medicinske sestre u rješavanju socijalno-medicinskih problema.

Izlaganje seminarskih radova

Teodora Not, mag. Vms

Prof.dr.sc. Vesna Jureša

VJEŽBE

Naslov VJEŽBE

Nastavnik

V-1 (6 sati)

Centri za socijalnu skrb

Prof.dr.sc. Vesna Jureša

Dr.sc. Vera Musil, dr.med.

Marjeta Majer, dr.med.

V-2 (12 sata)

Ustanove socijalne skrbi

Za skrb o djeci s posebnim potrebama

Teodora Not, mag. vms

V-3 (6 sata)

Ustanove socijalne skrbi

Za skrb o starijim osobama

Teodora Not, mag. vms

Provjera znanja

POPIS ISPITIVAČA

1. Prof.dr.sc. Vesna Jureša

PROVJERA ZNANJA

Pismeni i usmeni ispit. U konačnoj ocjeni uvažava se i sudjelovanje tijekom nastave, seminara i sam seminarski rad.

Termini (razdoblje) održavanja provjere znanja:

Redoviti rokovi

Datum

Pismeni ispit

25.06.2018.

jedan rok u 7.mjesecu i

dva roka u 9 mjesecu

Usmeni ispit

25.06.2018.

jedan rok u 7.mjesecu i

dva roka u 9 mjesecu

Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo

1. Meleis A.I. Theoretical nursing: development and progress.  Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007.

Odabrana poglavlja iz

1.   Jakšić Ž, Kovačić L i suradnici. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada, 2000.

2.   Kovačić L i sur. Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj zaštiti, Medicinska naklada, Zagreb, 2003

3.   Grmek MD, Budak A. Uvod u medicinu. Zagreb: Nakladni zvod Globus, 1996.

B. Dopunsko štivo

McEwen M. Theoretical basis for nursing. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007.
Chitty K.K. Professional Nursing, Concepts and Challenges. Elsevier Saunders, Missouri, 2005.
Tomey A.M., Alligood M.R. Nursing Theorists and their work. Mosby, Missouri 2002.
Druga domaća literatura (znanstveni članci).

Izvedbeni plan PDF