Kolegij

Naziv kolegija Primjena istraživanja u sestrinstvu
Šifra kolegija 3433
ECTS 10.0
Status Obavezni kolegij
Izvedba nastave P20/S65/PK40
Izvođači kolegija prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, Voditelj predmeta
Danko Relić, dr. med., Nastavnik
Lovela Machala Poplašen, ???, Nastavnik
Pero Hrabač, dr. med., Nastavnik
Martina Čuljak, ???, Nastavnik
doc. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, Nastavnik
doc. dr. sc. Slavica Sović, Nastavnik
dr. sc. Ranko Stevanović, Nastavnik
doc. dr. sc. Sanja Musić Milanović, Nastavnik
prof. dr. sc. Zdenko Sonicki, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Nataša Antoljak, Nastavnik
Studij Sestrinstvo
Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Osnovni je cilj nastave osposobiti studenta za evaluaciju svog i tuđeg rada primjenom stručno i znanstveno utemeljenih statističko-analitičkih postupaka.

Osposobiti studenta za samostalno dizajniranje jednostavnijih istraživanja  u službi unapređenja kvalitete svakodnevne prakse.

Oboružati kandidata znanjima, vještinama i stavovima za kritičko čitanje stručne i znanstvene literature i osposobiti ga za razumijevanje postupaka medicine temeljene na znanstvenim spoznajama (engl. evidence based medicine).

Osposobiti studenta za korektnu uporabu izvora zdravstveno-statističkih pokazatelja kao i pokazatelja vitalne statistike.

Učiniti studenta sposobnim za procjenu primjerenosti primijenjenih statističko-analitičkih postupaka i prezentacije rezultata u medicinskoj literaturi.

Struktura predmeta

Broj sati predavanja: 20

Broj sati seminara: 65

Broj sati vježbi: 40

Ukupan broj sati: 125 

Plan i satnica

Broj turnusa: 1

Trajanje turnusa (tjedni, dani): 3 tjedna

Datum održavanja turnusa:

7.11.2016. - 25.11.2016. (3 tjedna)

SEMINARSKE I VJEŽBOVNE GRUPE

Vježbe će se održavati u 4 vježbovne grupe: G1, G2, G3, G4

Seminari će se održavati u 2 seminarske grupe: G1+G2, G3+G4

Predavanja sluaju svi studenti zajedno.

Provjera znanja

Pismeni i usmeni ispit:

pismeni:

esej –  Kritička analiza publiciranog članka

test

usmeni - standardizirani

28.11.2016. - pismeni ispit 

23.01.2017. - pismeni ispit

24.01.2017.-03.02.2017. - usmeni ispiti

VI.  POPIS ISPITIVAČA

Prof.dr.sc. Mirjana Kujundžić Tiljak

Prof.dr.sc. Zdenko Sonicki

Dr.sc. Slavica Sović

Nastavno štivo

A.  Obvezatno

Nastavni tekstovi (http://lms.mef.hr)

Izabrani članci iz medicinskih časopisa – područje sestrinstva

Upute za seminare i vježbe (http://lms.mef.hr)

B. Dopunsko

1. Petrie A, Sabin C. Medical Statistics at a Glance (3rd ed). Oxford: Blackwell Science Ltd, 2009.

2. Basic statistical concepts fo nurses (http://www.nursingplanet.com/Nursing_Research/basic_statistical_concepts_nurses2.html4).

3. Martin Bland: Introduction to Statistical Ideas in Nursing Research 

(http://www-users.york.ac.uk/~mb55/msc/nurse/nurselec.htm)

4. Glantz SA. Primer of biostatistics (6th ed). New York: Mc Graw Hill, 2005.

5. Altman DG. Practical statistics for medical research. London. Chapman & Hall, 1991.

6. CDC: National Center for Health Statistics: National Vital Statistics Reports

7. Worls Health Organization – Global burden of diesase statistics

8.. Sackett D.L, Straus S.E, Scott Richardson W, Rosenberg W, Haynes R.B. Evidence-based Medicine: How to practice and teach EBM. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2000,

9. The Cochrane Collaboration – mrežne stranice

10. Hrvatski zdravstveno statistički ljetopis – recentno izdanje

Izvedbeni plan PDF