Kolegij

Naziv kolegija Objavljivanje članaka u indeksiranim časopisima
Šifra kolegija 3377
ECTS 4.0
Status Izborni kolegij
Izvedba nastave S90
Izvođači kolegija doc. dr. sc. Vera Musil, Voditelj predmeta
Martina Čuljak, ???, Nastavnik
prof. dr. sc. Gordana Pavleković, Nastavnik
dr. sc. Marjeta Majer, Nastavnik
Lovela Machala Poplašen, ???, Nastavnik
prof. dr. sc. Vesna Jureša, Nastavnik
Studij Sestrinstvo
Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj nastave

Upoznati studente s publicistikom iz područja sestrinstva i sestrinske njege.

Upoznati studente s načinom odabira literature iz zadanog područja.

Kako pripremiti rad za objavu.

Analiza objavljenog članka.

Struktura predmeta

II. STRUKTURA PREDMETA:

                Broj sati seminara :   90

                Ukupan broj sati: 90 (4 ECTS)

Plan i satnica

Voditelji seminarskih grupa:

Doc.dr.sc. Vera Musil

Seminari će se održavati u Školi narodnog zdravlja  «Andrija Štampar»

TURNUSI

Broj turnusa:

Jedan turnus u tri termina

03.12.-05.12.2018.  seminari

04.02.-08.02.2019.  seminari

04.04.-05.04.2019. seminari

Provjera znanja

Pismeni i usmeni ispit.

Termini (razdoblje) održavanja provjere znanja:

Redoviti rokovi

Datum

Pismeni ispit 25.6.2018.

dva roka u 7.mjesecu i

dva roka u 9 mjesecu

Usmeni ispit 25.6.-29.6.2018.

dva rok a 7.mjesecu i

dva roka u 9 mjesecu

VI. POPIS ISPITIVAČA

1. Prof.dr.sc. Vesna Jureša

Nastavno štivo

VII.NASTAVNO ŠTIVO

Odabrani članci

Dio nastave se ovija elektroničkim putem uz mentorstva suradnika.

Izvedbeni plan PDF