Kolegij

Naziv kolegija Metodologija istraživanja i vrednovanje zdravstvenih intervencija
Šifra kolegija 3436
ECTS 4.0
Status Izborni kolegij
Izvedba nastave P20/S40/PK30
Izvođači kolegija prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Sanja Musić Milanović, Voditelj predmeta
Cecilija Rotim, Nastavnik
Maja Lang Morović, Nastavnik
dr. sc. Mario Šekerija, Nastavnik
dr. sc. Ana Ivičević Uhernik, Nastavnik
dr. sc. Ljiljana Muslić, Nastavnik
prof. dr. sc. Zdenko Sonicki, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Urelija Rodin, Nastavnik
Viktorija Anić, Nastavnik
doc. dr. sc. Slavica Sović, Nastavnik
dr. sc. Tomislav Benjak, Nastavnik
doc. dr. sc. Venija Cerovečki Nekić, Nastavnik
prof. dr. sc. Davor Ivanković, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, Nastavnik
doc. dr. sc. Goranka Petriček, Nastavnik
doc. dr. sc. Aleksandar Džakula, Nastavnik
doc. dr. sc. Zlata Ožvačić Adžić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Gorka Vuletić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Nataša Antoljak, Nastavnik
prof. dr. sc. Selma Šogorić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, Nastavnik
prof. dr. sc. Silvije Vuletić, Nastavnik
Studij Sestrinstvo
Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Osnovni je cilj predmeta je da student upozna, razumije i primjenjuje metode rukovođenja i upravljanja u zdravstvu te planiranja, organizacije i evaluacije zdravstvene zaštite. Specifične kompetencije osigurale bi se za istraživanje i vrednovanje zdravstvenih intervencija.

Studente će se osposobiti da razumiju i primjene u praksi osnovna znanja i vještine za:

razumijevanje teorije rukovođenja promjenom

utvrđivanje ključnih dioničara i vještina suradnje s partnerima i dioničarima tijekom procesa uvođenja promjene

analizu prepreka

ciklus planiranja u zdravstvu

izradu sistemske analize

postavljanje organizacijske dijagnoze

planiranje, odabir i oblikovanje intervencija

provođenje monitoringa i evaluacije pružanja usluga i provođenja intervencija

Nakon završetka nastave iz ovog predmeta studenti će biti u stanju:

odrediti prednosti i nedostatke i primjenjivost pojedinih vrsta dizajna istraživanja koja se koriste u epidemiologiji, usporediti kvalitetu dobivenih podataka i njihov značaj i medicini i javnom zdravstvu;

procijeniti uzročno-posljedičnu povezanost između varijabli temeljem dobivenih epidemioloških podataka;

izračunati osnovne mjere pojavnosti bolesti (incidenciija, prevalencija,…) te odrediti međuzavisnosti između ovih mjera;

izračunati i interpretirati najčešće mjere asocijacije u epidemiologiji kao što su realitvni rizik i odds ratio;

izračunati senzitivnost, specifičnost i pozitivnu i negativnu prediktivnu vrijednost testa;

kritički analizirati i iterpretirati epideiološke radove s osobitim osvrtom na ulogu biaca i confaundinga u istraživanjima.

Struktura predmeta

Broj sati predavanja: 20

Broj sati seminara: 40

Broj sati vježbi: 30

Ukupan broj sati: 90 (4 ECTS)

Plan i satnica

TURNUSI

Broj turnusa: 1

Trajanje turnusa (tjedni, dani): 2 tjedna

Datum održavanja turnusa: 01.12.2014. do 12.12.2014.

SEMINARSKE I VJEŽBOVNE GRUPE

Seminarska grupa: 30-35 studenata (1 grupe)

Vježbovna grupa: 17-20 studenata (2 grupe)

RASPORED NASTAVE

Nastava će se održati od 01. do 12. prosinca 2014. godine

Studenti će detaljan raspored dobiti prije početka nastave.

Provjera znanja

Pismeni ispit

Ispitni rokovi: Nakon završetka nastave.

Redoviti rokovi

Datum

Pismeni ispit za sve grupe

12.12.2014 u 13:30h

Izvanredni rokovi

VI.  POPIS ISPITIVAČA

Doc.dr.sc. Sanja Musić Milanović

naknadno

Nastavno štivo

A.  Obvezatno

Gerstman BB. Epidemiology Kept Simple: An introduction to classic and modern epidemiology, 2nd Edition, Wiley-Liss, New York, 2003.
Rothman KJ, Greenland S. Modern epidemiology, 2nd Edition, Lippincott-Raven, Philadelphia, 1998.

B. Dopunsko

Hill AB. The environment and disease: association or causation? Proc R Soc Med 1965; : 295–300.

Yanbaeva DG, Dentener MA, Creutzberg EC, Wesseling G, Wouters EF. Systemic effects of smoking. Chest. 2007;131:1557-66.

Prescott E, Scharling H, Osler M, Schnohr P. Importance of light smoking and inhalation habits on risk of myocardial infarction and all cause mortality. A 22 year follow up of 12 149 men and women in The Copenhagen City Heart Study. J Epidemiol Community Health. 2002;56:702-6.

European Commission. (2007). Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013. Retrieved May 2010 from: http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/european_health_strategy/c11579_en.htm.

Canadian Nurses Association. (2005). Canadian nurse practitioner core competency framework. Retrieved from: http://www.cno.org/for/rnec/pdf/CompetencyFramework_en.pdf

Izvedbeni plan PDF