Kolegij

Naziv kolegija Gerijatrija i gerontologija u sestrinstvu i palijativna skrb
Šifra kolegija 3371
ECTS 4.0
Status Izborni kolegij
Izvedba nastave P20/S30/PK40
Izvođači kolegija izv. prof. dr. sc. Đurđica Kašuba Lazić, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Milica Katić, Voditelj predmeta
Marica Lukić, pred., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Branko Kolarić, Nastavnik
Dalma Sajko, Nastavnik
dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, Nastavnik
Rajka Šimunović, pred., Nastavnik
Suzana Kumbrija, pred., Nastavnik
mr. sc. Nevenka Vinter-Repalust, Nastavnik
doc. dr. sc. Zoran Lončar, Nastavnik
doc. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, Nastavnik
doc. dr. sc. Venija Cerovečki Nekić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marija Vrca Botica, Nastavnik
doc. dr. sc. Stanislava Stojanović - Špehar, Nastavnik
doc. dr. sc. Zlata Ožvačić Adžić, Nastavnik
Studij Sestrinstvo
Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj nastave: Studenti trebaju usvojiti znanja o fiziologiji starenja, zdravstvenim problemima starijih osoba te načinu i specifičnostima liječenja i zbrinjavanja starijih osoba . Potporna i palijativna skrb posebice je važan segment rada u zbrinjavanju starijih osoba u kojem je neophodan timski multipro-fesionalni pristup uz participaciju obitelji bolesnika i njegove socijalne okoline . Dipomirana medicin-ska sestra pri tome ima odlucujucu integrativnu zadaću, a znanja, vjesštine i stavove potreban za takav rad osigurava nastavni program predloženog predmeta.

Struktura predmeta

Broj sati predavanja :  20

                Broj sati seminara :   20

                Broj sati vježbi: 40           

                Ukupan broj sati: 90

TURNUSI

Broj turnusa: 2 tjedna/kroz pet dana za svaku skupinu

Datum održavanja turnusne nastave: I. turnus 25.05.2015.-29.05.2015.;  II. turnus 01.06.-05.06.2015.

Plan i satnica

SHEMA TURNUSA

Voditelji seminarskih grupa: Dr.sc Stanislava Stojnović Špehar. Prim dr sc Spomenka Tomek Roksan-dić, prim dr sc Zoran Lončar

Provjera znanja

Ispit je pismeni (test).

Termini (razdoblje) održavanja provjere znanja:

Redoviti rokovi

Datum

Pismeni ispit za sve grupe

29.05.2015

Usmeni ispit po grupama:

Izvanredni rokovi

Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo

1. Duraković Z. i sur.Gerijatrija medicina starije dobi. Zagreb: C.T.-Poslovne informacije, d.o.o. ,2007.

2. Ožić S, Tomek –Roksandić S, Šostar Z, Fortuna V ur. Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom I postupcima opće/obiteljske medicine u domu za starije osobe. Zagreb; Referntni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba 2012

3. Šamija M, Nemet D. i sur. Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika. Medicin-ska naknada, Zagreb, 2010.

B. Dopunsko štivo

1. Blažeković-Milaković S. Zdravo starenje. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fa-kultet, Katedra za obiteljsku medicinu (Priručnik), 2005

2. Odabrani članci

Izvedbeni plan PDF