Kolegij

Naziv kolegija Ergonomija u medicini rada
Šifra kolegija 3438
ECTS 4.0
Status Izborni kolegij
Izvedba nastave P20/S40/PK30
Izvođači kolegija doc. dr. sc. Milan Milošević, Voditelj predmeta
dr. sc. Hana Brborović, Nastavnik
Igor Grabovac, Nastavnik
dr. sc. Bojana Knežević, Nastavnik
Tatjana Munko, Nastavnik
Biljana Kurtović, pred., Nastavnik
doc. dr. sc. Snježana Kaštelan, Nastavnik
Tonći Mašina, pred., Nastavnik
Roko Žaja, dr. med., Nastavnik
prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović, Nastavnik
Studij Sestrinstvo
Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Osnove ergonomije s ciljem postizanja sigurnije, ugodnije i zdravije atmosfere na poslu, tijekom rada i tijekom odmora.  Stručna i znanstvena terminologija u ergonomiji.
Rizični čimbenici u složenom sustavu čovjek-stroj-uvjeti rada.
Ergonomska rješenja u organizaciji i proizvodnji: prilagodba metoda rada, uvjeta rada, strojeva i radne okoline čovjeku.
Posljedice neergonomskih radnih uvjeta.
Međuprofesionalna suradnja u izvođenju ergonomskih programa
Osnove vrednovanja programa
Osobitosti rada s ciljnim skupinama vodstva radnog procesa i radnika te iskustva dobre prakse
Osnove istraživanja na području ergonomije

Struktura predmeta

Broj sati predavanja: 20

                Broj sati seminara: 40

                Broj sati vježbi: 30           

                Ukupan broj sati: 90

TURNUSI

Broj turnusa: 2 tjedna

Datum održavanja turnusne nastave: 10.-21. prosinca 2018.

Plan i satnica

Predavanja će se održavati u Dvorani 3, Šalata 4

Vježbe će se održavati u Dvorani 3, Šalata 4 i Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Katedra za zdravstvenu ekologiju, medicinu rada i sporta, Rockefellerova 4

Provjera znanja

Usmeni standardizirani ispit uz napisan i prikazan prijedlog ergonomskog rješenja iz prakse.                                                           

Termini (razdoblje) održavanja provjere znanja: nakon održanog turnusa prema dogovoru s ispitivačima.

VI. POPIS ISPITIVAČA

Prof.dr.sc. Jadranka Mustajbegović

Doc.dr.sc. Milan Milošević

Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo

1.    Mustajbegović J, Milošević M i Brborović H. Medicina rada i sporta, 2018. Izabrana poglavlja

2.    Šarić M, Žuškin E. Medicina rada i okoliša. Medicinska naklada, Zagreb, 2002.Izabrana poglavlja.

3.    Rampel DM, Janowitz IL. Ergonomics and the Prevention of Occupational Injuries (u LaDou J. Current Occupational And Environmental Medicine: Fourth Edition; Lange Medical Books)

4.    Izabrani tekstovi uz seminarske teme

B. Dopunsko štivo

1.            Warren N. Work stress and musculoskeletal disorder etiology: The relative roles of psychosocial and physical risk factors. Work. 2001;17(3):221-234.**

2.            Whedon CA. Frames of reference that address the impact of physical environments on occupational performance. Work. 2000;14(2):165-174.**

3.            www.healthycomputing.com

4.            http://www.osha.gov/SLTC/ergonomics/index.html

5.            http://www.ttl.fi/internet/english

6.            Bernard BP. Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors, na http://www.cdc.gov/niosh/docs/97-141/97-141pd.html

Izvedbeni plan PDF