Kolegij

Naziv kolegija Uvod u znanstveni rad
Šifra kolegija 3573
ECTS 1.0
Status Obavezni kolegij
Izvedba nastave P12/S6/PK12
Izvođači kolegija prof. dr. sc. Drago Batinić, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Kristina Fišter, Suvoditelj predmeta
doc. dr. sc. Milan Milošević, Nastavnik
prof. dr. sc. Jelka Petrak, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ana Borovečki, Nastavnik
prof. dr. sc. Danka Grčević, Nastavnik
prof. dr. sc. Ratko Matijević, Nastavnik
prof. dr. sc. Nada Čikeš, Nastavnik
Pero Hrabač, dr. med., Nastavnik
Danko Relić, dr. med., Nastavnik
Ivana Majer, ???, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Fran Borovečki, Nastavnik
Maja Lang Morović, Nastavnik
Dina Vrkić, ???, Nastavnik
mr. sc. Marijan Šember, Nastavnik
dr. sc. Mario Šekerija, Nastavnik
prof. dr. sc. Srećko Gajović, Nastavnik
dr. sc. Lea Škorić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Iskra Alexandra Nola, Nastavnik
doc. dr. sc. Mario Habek, Nastavnik
prof. dr. sc. Ivo Barić, Nastavnik
dr. sc. Helena Markulin, Nastavnik
dr. sc. Anton Glasnović, Nastavnik
prof. dr. sc. Bojan Jelaković, Nastavnik
Davorka Granić, Nastavnik
prof. dr. sc. Jadranka Božikov, Nastavnik
doc. dr. sc. Sanja Musić Milanović, Nastavnik
Studij Medicina
Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Načela znanstvenoga istraživanja i medicine utemeljene na znanstvenim spoznajama dijelom su pristupa cjelokupnom postupku podučavanja na medicinskom fakultetu. Osnovni cilj nastave kolegija Uvod u znanstveni rad jest osposobiti studenta medicine, budućeg liječnika, za kritičku evaluaciju svojeg i tuđeg rada primjenom stručno i znanstveno utemeljenih postupaka. Pored toga, nastava će  studentu dati osnovna znanja i vještine za samostalno dizajniranje jednostavnijih istraživanja u službi unapređenja kvalitete vlastitog istraživanje i prakse. Preduvjet za to jest usvajanje znanja, vještina i stavova za kritičko čitanje stručne i znanstvene literature kako bi mogli razumjeti postupke medicine temeljene na znanstvenim spoznajama (engl. evidence based medicine).

UVOD U ZNANSTVENI RAD U MEDICINI se po novome nastavnom programu smješta na petu godinu medicine, a ujedinjuje se s dva druga predmeta - Medicinskom statistikom i Medicinskom informatikom. Svaki od tih predmeta važan je metodološki predmet u studiju medicine i svaki od njih važan je kako za promicanje znanstvene metode tako i ostvarivanje koncepta medicine utemeljene na znanstvenim spoznajama. Fond sati kolegija Uvod u znanstveni rad u medicini iznosi 30.

Struktura predmeta

Broj sati predavanja:      10

Broj sati seminara:        8

Broj sati vježbi:             12

Ukupan broj sati:        30

Nastava se održava u 9. i 10. semestru studija medicine.

TURNUSI

Broj turnusa:   4  

Trajanje turnusa (u tjednima ili danima):  3   tjedna/dana

NASTAVNA BAZA: Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

Napomena: tijekom turnusa od 3 tjedna paralelno se odvija nastava predmeta: Medicinska statistika, Medicinska informatika i Uvod u znanstveni rad.

Datum održavanja turnusne nastave:

Turnus br:

01.       01.10.2018. - 19.10.2018.

02.       03.12.2018. - 21.12.2018.

03.       11.02.2019. -01.03.2019.

04.       01.07.2019. - 19.07.2019.

Plan i satnica

 Popis tema

PREDAVANJA

TEMA

P1 (2h)

Znanost i znanstveni način mišljenja

Znanstveni postupak

P2 (2h)

Informacija u biomedicini

P3 (2h)

Medicina temeljena na znanstvenim spoznajama (Evidence Based Medicine)

P4 (2h)

Translacijska medicina

P5 (2h)

Osobitosti istraživanja u biomedicini: panel-diskusija

SEMINARI

S1 (2h)

Znanstveno istraživanje: vrste istraživanja

S2 (2h)

Etika znanstvenog istraživanja

S3 (2h)

Znanstvene publikacije

S4 (2h)

Složena pretraživanja bibliografskih baza podataka

VJEŽBE

V1 (3h)

Informacijski izvori MF Zagreb i web stranice SMK, osnove pretraživanja Medline-a

V2 (3h)

Građa znanstvenog članka: analiza

V3 (3h)

Pisanje znanstvenog članka: strukturirani sažetak

V4 (3h)

Medicina zasnovana na znanstvenim spoznajama: rješavanje problema

Provjera znanja

Redoviti rokovi

Datum

Zimski

19.10.2018.

21.12.2018.

Ljetni

01.03.2019.

19.7.2019.

Jesenski

09.09.2019.

16.09.2019.

  
  
  
  
  

 
Izvedbeni plan PDF