Kolegij

Naziv kolegija Uvod u medicinu i povijest medicine
Šifra kolegija 2973
ECTS 2.0
Status Obavezni kolegij
Izvedba nastave P15/S15
Izvođači kolegija izv. prof. dr. sc. Ana Borovečki, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Ognjen Brborović, Suvoditelj predmeta
doc. dr. sc. Mislav Čavka, Nastavnik
doc. dr. sc. Aleksandar Džakula, Nastavnik
prof. dr. sc. Selma Šogorić, Nastavnik
doc. dr. sc. Vera Musil, Nastavnik
dr. sc. Marjeta Majer, Nastavnik
prof. dr. sc. Vesna Jureša, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Urelija Rodin, Nastavnik
prof. dr. sc. Aida Mujkić-Klarić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Boris Filipović-Grčić, Nastavnik
doc. dr. sc. Goranka Petriček, Nastavnik
doc. dr. sc. Stanislava Stojanović - Špehar, Nastavnik
Dorja Vočanec, dr. med., Nastavnik
prof. dr. sc. Marijan Klarica, Nastavnik
prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Veljko Đorđević, Nastavnik
doc. dr. sc. Venija Cerovečki Nekić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Darko Antičević, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Milan Stanojević, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Đurđica Kašuba Lazić, Nastavnik
prof. dr. sc. Josip Grgurić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Tomislav Luetić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Zvonko Šošić, Nastavnik
prof. dr. sc. Željko Metelko, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, Nastavnik
dr. sc. Ana Ivičević Uhernik, Nastavnik
prof. dr. sc. Gordana Pavleković, Nastavnik
Studij Medicina
Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj nastave iz predmeta „Uvod u medicinu i povijest medicine“ je uvođenje studenata u buduću profesiju
i  zvanje  kroz  prikaz  i  aktivno  sudjelovanje  u  raspravama  o  medicini  i  zdravstvu  danas,  temeljeno  na
iskustvima prošlosti te vizijama i izazovima za budućnost.
Nastava se održava u obliku predavanja i seminara koji zajedno čine tematsku cjelinu (nastavnu jedinicu),
a prisustvovanje čitavoj nastavnoj jedinici je obvezatno.
Predavanja  se  održavaju  za  sve  studente  jedne  turnusne  grupe.  Za  rad  na  seminarima,  studenti  su
podijeljeni u seminarske skupine te rade pod vodstvom jednog nastavnika.
Rad u seminaru sastoji se od pripremljenih aktivnihizlaganja studenata koji su izabrali i pripremili  jednu
od predloženih seminarskih tema. Pripremu pojedinihtema rade nastavnici početkom turnusa. Seminarski
zadatak (usmeni i pisani) priprema se prema uputamadobivenim na pripremnom seminaru te pregledom i
kritičkim prikazom literature.

Struktura predmeta

Broj sati predavanja : 15
Broj sati seminara : 15
Broj sati vježbi: 0
Ukupan broj sati: 30
TURUSI
Broj turnusa: 1 turnus
Trajanje turnusa (u tjednima ili danima): 2 tjedna/10 dana
Datum održavanja turnusne nastave:  25. 9. - 05. 10. 2018.


Grupe A I B:
A1 - Dorja Vočanec, dr. med., asistent/ izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac, dr.med.
A2 - doc. dr. sc. Ognjen Brborović, dr. med.
A3 -  dr. sc. Marjeta Majer, dr. med., viši asistent
B1 - izv.prof. dr. sc. Ana Borovečki, dr. med.
B2 -  doc. dr. sc. Mislav Čavka, dr. med., naslovni docent
B3 -  doc. dr. sc. Vera Musil, dr. med., dr.med./ izv. prof. dr. sc. Selma Šogorić


Grupe C I D:
C1 -izv. prof. dr. sc. Selma Šogorić, dr. med./ doc. dr. sc. Vera Musil, dr.med.
C2 - prof. dr. sc. Aida Mujkić

C3 -doc. dr. sc. Aleksandar Džakula, dr. med.
D1 -doc.dr. sc. Mislav Čavka, dr. med., naslovni docent
D2 - izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac, dr.med. / Dorja Vočanec, dr. med., asistent
D3 -  dr. sc. Ana Ivičević Uhernik, naslovni viši asistent

Ispit :petak 05 . 10. 2018. u 7.30 - 8.30 dvorane:  Čačković,Mašek, Šercer,Nova vijećnica, Wickerhauser  Šalata 3b

Plan i satnica

Shema turnusa

SEMINARSKE TEME I NJIHOVI VODITELJI
UVOD U MEDICINU
1. Timski rad  - doc. dr. sc. Ognjen Brborović, prof. dr. sc. Danijela Štimac (2s)
2.Suvremeni izazovi u zdravstvu / Zdravstvena zaštita- od zahtjeva do potreba -  doc. dr. sc. Aleksandar Džakula, Dorja Vočanec, dr. med., asistent (1s)
3. Principi medicinske etike  - izv.prof. dr. sc. Ana Borovečki (1s)

4. Profesionalizam - izv.prof. dr. sc. Ana Borovečki , dr. sc. Marjeta Majer, dr. med., viši asistent (1s)

SEMINARSKE TEME I NJIHOVI VODITELJI
POVIJEST MEDICINE
6. Hipokrat i Galen i njihovo naslijeđe u povijesti medicine - doc. dr. sc. Mislav Čavka, dr. med., naslovni docent (2s)
7. Tajanstevni srednji vijek - doc. dr. sc. Mislav Čavka, dr. med., naslovni docent (1s)
8. Prekretnice iz povijesti medicine- doc. dr. sc. Mislav Čavka, dr. med., naslovni docent (2s)

Provjera znanja

Način provjere znanja
Završni  kolokvij  iz  predmeta  „Uvod  u  medicinu  i  Povijest  medicine“  je  pisani  (test)  s  vrednovanjem
„položio/položila“ ili „nije položio/položila.
Termini (razdoblje) održavanja provjere znanja:

Redoviti rokoviDatum
Zimski05.10.2018.
Ljetni

14.6.2019.

05.07.2019.

Jesenski

06.09.2019.

Izvanredni rokovi

14.12.2018.

15.03.2019.

Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo
01. Grmek MD, Budak A. Uvod u medicinu. Zagreb: Nakladni zavod Globus, 1996. (izabrana poglavlja)
02.  Jakšić  Ž,  Kovačić  L  i  suradnici.  Socijalna  medicina.  Zagreb:  Medicinska  naklada,  2000.  (izabrana
poglavlja).
B. Dopunsko štivo
01. Izabrani nastavni tekstovi (dostupno na web stranici Katedre)
02. Škrobonja A, Muzur A, Rotshild V. Povijest medicine za praktičare. Rijeka: Adamić, 2003.
03. Belicza B. Čitanka iz povijesti medicine. Zagreb: Medicinski fakultet, 1984.
04. Bilješke uz nastavu (dostupno na web stranici Katedre uz predavanja i seminare) 

Izvedbeni plan PDF