Kolegij

Naziv kolegija Socijalna medicina
Šifra kolegija 2972
ECTS 2.0
Status Obavezni kolegij
Izvedba nastave P8/S18/PK4
Izvođači kolegija prof. dr. sc. Aida Mujkić-Klarić, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, Suvoditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Urelija Rodin, Nastavnik
prof. dr. sc. Selma Šogorić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ana Borovečki, Nastavnik
prof. dr. sc. Vesna Jureša, Nastavnik
prof. dr. sc. Gordana Pavleković, Nastavnik
doc. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, Nastavnik
Dorja Vočanec, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Zvonko Šošić, Nastavnik
dr. sc. Ana Ivičević Uhernik, Nastavnik
doc. dr. sc. Vera Musil, Nastavnik
dr. sc. Marjeta Majer, Nastavnik
doc. dr. sc. Aleksandar Džakula, Nastavnik
doc. dr. sc. Ognjen Brborović, Nastavnik
Studij Medicina
Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj nastave predmeta Socijalna medicina je upoznati studenta sa socijalno-medicinskim čimbenicima koji utječu
na zdravlje i bolest pojedinca i zajednice. Od studenta se očekuje da stekne znanja i osnovne vještineprepoznavanja i rješavanja socijalno-medicinskih problema te razvije stavove o važnosti socijalne komponente zdravlja i
bolesti, osobito u radu s vulnerabilnim skupinama usvakodnevnoj medicinskoj praksi.
Nastava iz predmeta Socijalna medicina odvija se kroz predavanja, seminare i vježbe. Predavanja i seminar koji
slijedi nakon predavanja čine jednu nastavnu cjelinu te je prisustvovanje čitavoj nastavnoj jedinici obvezatno.

Struktura predmeta

Broj sati predavanja : 8
 Broj sati seminara : 18
 Broj sati vježbi: 4
Ukupan broj sati: 30
Pretpraksa: 40 sati vježbi
Napomena:
Pretpraksa studenata (stručna praksa) prije početkastudija, a nakon upisa, nastavna je obveza izvan sati za
predmet «Socijalna medicina », ali Katedra koristi iskustva studenata u nastavi. Praksa se sastoji od 40 sati boravka u zdravstvenoj ustanovi prema slobodnom izboru studenata. Dolaskom na nastavu prvog dana, studenti
donose Zapažanja i Dnevnik pretprakse koji se koriste u nastavi.
TURNUSI
Broj turnusa: 1 turnus
Trajanje turnusa (u tjednima ili danima): 6 tjedana/kroz šest dana za svaku skupinu, 7. tjedan pisani
ispit.
Datum održavanja turnusne nastave: 09.10.– 16.11.2018.

Plan i satnica

SHEMA TURNUSA
Voditelji seminarskih grupa:
Grupa A:
A1 Dorja Vočanec, dr.med.
A2 doc.dr.sc. Ognjen Brborović, dr.med.
A3 Marjeta Majer, dr.med.
Grupa B:
B1 doc. dr.sc. Vera Musil,dr.med.
B2  dr. sc. Ana ivičević Uhernik
B3 doc.dr. Aleksandar Džakula, dr.med.
Grupa C:
C1 prof.dr.sc. Ana Borovečki, dr.med.
C2 Dorja Vočanec, dr.med.
C3 prof.dr.sc.Danijela Štimac, dr.med.

Grupa D:
D1 izv. prof.dr.sc.Selma Šogorić, dr.med.
D2 izv.prof.dr.sc. Aida Mujkić, dr.med.
D3 dr.sc. Marjeta Majer, dr. med.

Tema seminara

Voditelj pripreme tema

  1.  

Društveno politički kontekst

Lokalna zajednica

(2S)

izv. prof. dr. sc. Selma Šogorić; doc.dr.sc. Aleksandar Džakula

2.

Sastav i kretanje stanovništva

Rani razvoj

(2S)

prof. dr. sc. Aida Mujkić/Dorja Vočanec, dr. med.

3.

Obrazovanje

Posao

(2S)

dr. sc. Marjeta Majer

4.

Stres

Prijevoz

 (2S)

doc. dr. sc. Vera Musil

5.

Hrana

Lijekovi

(2S)

izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac

6.

Siromaštvo

Socijalna isključenost

(2S)

dr. sc. Ana Ivičević Uhernik

7.

Zdravstvena pismenost

Zdravstveno ponašanje

(2S)

doc. dr. sc. Ognjen Brborović

Predavanja će se održavati u dvorani B, seminari ćese održavati u dvoranama u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Rockefellerova 4.
Vježbe će se održavati u dvoranama u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Rockefellerova 4, sukladno voditeljima pripreme seminarskih tema.

Provjera znanja

Ispit je pisani (test) i usmeni, a ocjena se temelji na rezultatu ispita, ocjeni napisanog i prikazanog seminarskog
rada, zalaganju tijekom nastave te kvaliteti napisanih «Zapažanja s pretprakse».

Izvanredni rokDatum
Pisani ispit22.11.2018.
  

Zimski rok
Pisani


Ljetni rokovi

Jesenski rokovi

 18.12.2018.

03.  06. 2019, 01. 07. 2019.

09. 09. 2019.

NAPOMENA:
Upis nastavnika u indeks:
Grupa A:  doc. Brborovića
Grupa B: B1 i B2 doc. Musil, B3  doc. Džakulu
Grupa C: C1 i C2 upisuje prof. Borovečki, C3 prof Štimac
Grupa D: D1 prof. Šogorić D2 i D3 prof. Mujkić

VAŽNA OBAVIJEST ZA STUDENTE: Ispit svakako prijavite najkasnije 8 dana prije datuma navedenog na studomatu! 

Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo
Jakšić Ž, Kovačić L i suradnici. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada, 2000.
Nastavni materijali na LMS.
B. Dopunsko štivo
Navedeno u Socijalnoj medicini (Jakšić Ž, Kovačić Li suradnici) te tekstovi za pripremu seminarskih tema.

Izvedbeni plan PDF