Kolegij

Naziv kolegija Prva pomo��
Šifra kolegija 3191
ECTS 1.0
Status Obavezni kolegij
Izvedba nastave P4/PK21
Izvođači kolegija doc. dr. sc. Neda Pjevač, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Dinko Tonković, Suvoditelj predmeta
dr. sc. Mirabel Mažar, Nastavnik
Marinko Vučić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Lana Videc Penavić, Nastavnik
dr. sc. Željko Čolak, Nastavnik
dr. sc. Jana Kogler, Nastavnik
doc. dr. sc. Mirjana Mirić, Nastavnik
doc. dr. sc. Eleonora Goluža, Nastavnik
doc. dr. sc. Daniela Bandić Pavlović, Nastavnik
Studij Medicina
Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave
  
  
  

Broj sati predavanja: 4

Broj sati seminara: 0

Broj sati vježbi: 21

Ukupan broj sati: 25

TURNUSI

Broj turnusa: 1

Trajanje turnusa (u tjednima ili danima): 8 tjedana/dana

Datum održavanja turnusne nastave:

Turnus broj: 1

22.01.2019. -11.03.2019.


 

Struktura predmeta

OBLICI NASTAVE I TEME

1.PREDAVANJE 2 sata: Akutne bolesti i stanja koja neposredno ugrožavaju život, te postupci i mjere prve pomoći kojima se ponovno uspostavljaju vitalne funkcije, kardiopulmonalna reanimacija, automatski električni defibrilator.

2.PREDAVANJE 2 sata: Akcidentalna stanja; utapanje, hipertermija, hipotermija, udar električnom strujom, udar groma, vješanje, otrovanja, bojni otrovi, ugrizi i ubodi otrovnih životinja.

VJEŽBE 21 sat: Osnovni postupci i mjere prve pomoći kod iznenadnog gubitka svijesti. Postupci za otvaranje i održavanje prohodnosti dišnih putova kod bolesnika u besvjesnom stanju; zabacivanje glave unatrag, primjena trostrukog hvata, stavljanje osobe bez svijesti u bočni položaj, stavljanje orofaringealnog tubusa, stavljanje nazofaringealnog tubusa, čišćenje dišnih putova, primjena Heimlichovog hvata, endotrahealna intubacija, umjetno disanje i umjetno održavanje krvotoka kod iznenadnog prestanka rada srca masaža srca kod odraslih, djece i novorođenčadi, upotreba automatskog električnog defibrilatora. Upoznavanje s priborom za prvu pomoć, trijaža, red hitnosti transporta, vrste rana i postupak sa ranom, metode zaustavljanja krvarenja, postavljanje zavoja i udlaga. Postupci kod ozljeda: glave, kralježnice, prsnog koša, trbuha,zdjelice, ekstremiteta. Prva pomoć kod opeklina, smrzotina, blast-ozljeda, crush-ozljeda, amputacijskih ozljeda. Imobilizacija priručnim i standardnim sredstvima: glave i vratne kralježnice, kralježnice, ključne kosti, ramena i nadlaktice, podlaktice, lakta, šake i prstiju, zdjelice, kuka i natkoljenice, potkoljenice i skočnog zgloba. Prijenos ozlijeđenih, položaj ozlijeđenih u transportu ovisno o vrsti ozljede. 

Plan i satnica

NASTAVNA BAZA A

Nastava će se održavati u Školi narodnog zdravlja „ dr Andrija Štampar“.

Predavanja  će se održati u dvorani/dvpranama: Predavanja će se odvijati u unaprijed
dogovorenim dvoranama, a vježbe u Kabinetu vještina.

Provjera znanja

Način provjere znanja: Ovdje opisati općenito način provjere znanja tijekom godine, kao što su

kontinuirana provjera znanja, mali obvezatni i neobvezatni kolokvij, veliki kolokvij, djelomični ispit, završni ispit(i), uvjeti za pristup ispitu, oblikovanje ocjene i sl.

B. Oblici i termini provjere znanja

a) praktični ispit

b) praktilčni ispit na kraju turnusa

4) Ispiti (završni)

a) prisustvovanje nastavi i položeni praktični ispit

b) pismeni

c) ispitni rokovi i termini

Redoviti rokoviDatum
Zimski 
Ljetni

04.07.2019.

18.07.2019.

Jesenski

04.09.2019.

18.09.2019.

Izvanredni rokovi 
1.  14.03.2019.
2.29.03.2019.
3. 
4. 
Nastavno štivo

A. Obvezatno nastavno štivo

01.   :Hand-outs s predavanja i vježbi ,

02. Jerry P. Nolana,∗, Jasmeet Soarb, David A. Zidemanc, Dominique Biarentd, Leo L.

Bossaerte,Charles Deakinf, Rudolph W. Kosterg, Jonathan Wyllieh, Bernd Böttigeri,on behalf of

the ERC Guidelines Writing Group: European Resuscitation Council Guidelines for

Resuscitation 2010. Resuscitation 81 (2010).

Izvedbeni plan PDF