Kolegij

Naziv kolegija Organizacija zdravstvene za��tite i zdravstvena ekonomika
Šifra kolegija 3343
ECTS 3.0
Status Obavezni kolegij
Izvedba nastave P10/S22/PK36
Izvođači kolegija prof. dr. sc. Selma Šogorić, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Aleksandar Džakula, Suvoditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Urelija Rodin, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ana Borovečki, Nastavnik
prof. dr. sc. Aida Mujkić-Klarić, Nastavnik
prof. dr. sc. Gordana Pavleković, Nastavnik
prof. dr. sc. Vesna Jureša, Nastavnik
Anita Mišković, Nastavnik
doc. dr. sc. Mislav Čavka, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Karmen Lončarek, Nastavnik
Krešimir Luetić, dr. med., Nastavnik
Lidija Fumić Dunkić, pred., Nastavnik
Adis Keranović, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Milan Stanojević, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ivana Božičević, Nastavnik
Dorja Vočanec, dr. med., Nastavnik
Damir Ivanković, pred., Nastavnik
dr. sc. Ivan Pristaš, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Siniša Tomić*, Nastavnik
Marija Pederin, dipl. iur., Nastavnik
dr. sc. Marijan Cesarik, Nastavnik
doc. dr. sc. Trpimir Goluža, Nastavnik
Siniša Tomić, Nastavnik
Adriana Andrić, pred., Nastavnik
Renata Marđetko, pred., Nastavnik
Maja Vajagić, dr. med., Nastavnik
Milka Valpotić, Nastavnik
Sanja Predavec, Nastavnik
dr. sc. Ana Ivičević Uhernik, Nastavnik
prof. dr. sc. Miroslav Mastilica, Nastavnik
Ružica Čuljak, ???, Nastavnik
Katarina Sekelj-Kauzlarić, pred., Nastavnik
dr. sc. Viola Macolić-Šarinić, Nastavnik
doc. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, Nastavnik
dr. sc. Tomislav Benjak, Nastavnik
Katarina Bošnjak-Nađ, pred., Nastavnik
Dubravka Pezelj Duliba, pred., Nastavnik
prof. dr. sc. Stjepan Orešković, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Sanja Babić-Bosanac, Nastavnik
dr. sc. Marjeta Majer, Nastavnik
doc. dr. sc. Vera Musil, Nastavnik
doc. dr. sc. Ognjen Brborović, Nastavnik
Studij Medicina
Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj je nastave da buduće liječnike upozna sa sustavom zdravstvene zaštite, njegovim ustrojem te načinom funkcioniranja u sadašnjosti (kroz europske i svjetske trendove i kretanja) i u doglednoj budućnosti. Stečena znanja omogućit će budućim liječnicima da prepoznaju potrebe i položaj pojedinaca ili populacije o kojoj skrbe te izaberu načine intervencije, organiziraju aktivnosti i povežu se sa drugim razinama sustava, zajednicom, osnivačima (vlasnicima) i financijerima zdravstvenog sustava. Dobivena znanja, stavovi i vještine omogućiti će budućim liječnicima bolje razumijevanje i snalaženje u sustavu zdravstva te učinkovitije korištenje raspoloživih resursa za zdravlje u zajednici, zdravstvu i drugi srodnim sektorima koji utječu na zdravlje. Nastava posebno potiče pro aktivan pristup i inovativnost te naglašava vrijednost reorijentacije, suradnje i unapređenja kvalitete kao imperative razvoja.

Nastava se odvija kroz predavanja, seminare i vježbe.

Nastava se održava u turnusnim blokovima.

Struktura predmeta

Broj sati predavanja (P):                    10

Broj sati seminara (S) :                        22

Broj sati vježbi (V):                              36

Ukupan broj sati:                                68

TURNUSI

Broj turnusa:   3

Trajanje turnusa (u tjednima ili danima):     3 tjedna/ 11 dana

Datum održavanja turnusne nastave:

Turnus br:

            1.  15.01.2018. - 02.02.2018.    

2.  12.02.2018. - 02.03.2018.    

3.  19.03.2018. - 06.04.2018.

Plan i satnica

U školskoj godini 2018/2019. nastava će se održavati u tri turnusna bloka. U svakom turnusu studenti se dijele u 4 seminarske grupe (u slučaju manjeg broja studenata u pojedinom trunusu postoji mogućnost organizacije nastave u tri seminarske grupe). Predavanja se održavaju za cijelu turnusnu grupu, a seminari za grupe od 20-25 studenata. Rad u seminaru sastoji se od referata studenata zaduženih za pojedinu od 14 predloženih tema. Svaku temu priprema jedan ili dvoje studenata, tako da je uz pomoć nastavnika mentora obrade, opišu i usmeno prezentiraju kolegama. Pripremu za svaku od tema rade nastavnici (nositelji teme) početkom turnusa. Vježbe se održavaju za predmet Organizacija i upravljanje zdravstvenom zaštitom u skupinama po 7-10 studenata.

Predavanja će se održavati  u dvorani: B

Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“Rockefellerova 4

Seminari će se održati u dvoranama: B, K, D i G

Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“Rockefellerova 4,

Praktični dio nastave održava se (ovisno o izboru seminarske teme) u: Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, Zavodu za javno zdravstvo grada Zagreba, Bolnici za respiratorne bolesti djece (Srebrnjak), Bolnici za djecu sa neurorizičnim smetnjama (Goljak), Gradskom uredu za rad, zdravstvo i socijalnu skrb, HZZO-u, Ministarstvu zdravlja i drugim ustanovama 

        

         NAPOMENA:

  1. Turnus upisuje u indeks: grupa A prof.dr.sc. A. Borovečki, grupa B prof.dr.sc. A. Mujkić, grupa C Doc.dr.sc. V. Musil , grupa D doc. dr. sc. A. Džakulu

  2. Turnus upisuje u indeks: grupa A i B prof.dr.sc. S Šogorić, grupa C i D prof. dr. sc. D. Štimac

  3. Turnus upisuje u indeks: grupa A i C doc.dr.sc. A. Džakulu, grupa B i D doc.dr.sc. O. Brborovića

                             

Teme seminara

Tema seminara

Voditelj pripreme seminara

Potrebe ranjivih grupa

prof. dr. sc. Aida Mujkić/dr.sc. Tomislav Benjak

Prava pacijenata

prof.dr.sc. Ana Borovečki/prof. dr. sc. Selma Šogorić

Ministarstvo zdravstva – legislativa

Doc.dr.sc. Ognjen Brborović / prof.dr.sc. Danijela Štimac

Županijska samouprava

Prof.dr.sc. Selma Šogorić/doc. dr. sc. Aleksandar Džakula

Profesionalne organizacija

Doc.dr.sc. Aleksandar Džakula/prof. dr. sc.Urelija Rodin

Primarna zdravstvena zaštita

dr. sc.Marjeta Majer, dr.med./doc. dr. sc. Vera Musil

Zavodi za javno zdravstvo

prof.dr.sc.  Danijela Štimac

/dr. sc. Ana Ivičević – Uhernik/

Reorijentacija sustava zdravstva

Prof.dr.sc. Aida Mujkić

/Dorja Vočanec, dr. med.

Bolnica – kompleksni sustav

Prof. dr.sc. Selma Šogorić 

/Doc.dr.sc. Aleksandar Džakula/

Vrsnoća zdravstvene zaštite

Doc.dr.sc. Aleksandar Džakula/prof. dr. sc. Selma Šogorić

Cjelovita zdravstvena (palijativna) skrb - paradigma i organizacijski izazovi

Doc.dr.sc. Aleksandar Džakula / Dorja Vočanec, dr. med.

Međunarodna suradnja u  zdravstvu

Prof.dr.sc. Selma Šogorić

/dr.sc.Marjeta Majer/

Financiranje sustava zdravstva HZZO

doc.dr.sc.Vera Musil/doc. dr. sc. Aleksandar Džakula

Propisivanje i potrošnja lijekova

prof.dr.sc. Danijela Štimac

/prof.dr.sc. Ana Borovečki/

Provjera znanja

Oblici i termini provjere znanja

  Ispit (završni)

Način provjere znanja:  pisani i usmeni ispit

            /uvjeti za pristup ispitu: predati i referirati seminarski rad,  potpis

  Ispitni rokovi i termini

Izvanredni rokovi

Datum

1. Turnus

07.02.2019.

2. Turnus

07.03.2019.

3. Turnus

11.04.2019.

Redovni rokovi

1.

02. 05. 2019.

2.

23. 05. 2019.

3.

13. 06. 2019.

4.

05. 09. 2019.

Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo

Šogorić S., nastavnici i suradnici Katedre za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvena ekonomika. Zagreb: Medicinska naklada; 2016.

B. Dopunsko štivo

Dopunski tekstovi za pripremu seminarskih tema. 

Izvedbeni plan PDF