Događaji

Noć knjige

When:  travnja 2017 @

VII. Festa Choralis 21. travnja

When:  travnja 2017 @

Više o nama

Znanje i tradicija

Misija Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar" je da znanstveno-istraživačkom i
stručnom djelatnošću, diplomskom i poslijediplomskom izobrazbom kao i programima
trajnog usavršavanja razvija vrhunske stručnjake, metode i norme u području javnog
zdravstva, sa svrhom podizanja razine zdravlja pučanstva.

Škola znanstveno i stručno podržava planiranje, razvoj i vrednovanje javnozdravstvenih
programa i politike kako u vladinom tako i nevladinom sektoru.
Međunarodna suradnja imanentna je Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
od njezina postanja.

Više…

Novosti

Log in