Događaji

Promocija knjige "Spasimo život"

When:  veljače 2017 @

Konferencija "Dijete u gradu"

When: 7. studenog 2016 @ 9:00

5. europska škola socijalne pedijatrije

When: 16. srpnja 2016 @ 7:00

Više o nama

Znanje i tradicija

Misija Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar" je da znanstveno-istraživačkom i
stručnom djelatnošću, diplomskom i poslijediplomskom izobrazbom kao i programima
trajnog usavršavanja razvija vrhunske stručnjake, metode i norme u području javnog
zdravstva, sa svrhom podizanja razine zdravlja pučanstva.

Škola znanstveno i stručno podržava planiranje, razvoj i vrednovanje javnozdravstvenih
programa i politike kako u vladinom tako i nevladinom sektoru.
Međunarodna suradnja imanentna je Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
od njezina postanja.

Više…

Novosti

Log in