Brkati Novembar

Objavljeno: 18.5.2017.

Informacije o mini-simpoziju

Povodom “Brkatog Novembra” mjeseca podizanja svijesti o zdravlju muškaraca Škola Narodnog zdravlja “Andrija Štampar” organizira mini-simpozij u subotu 29. Novembra 2014. u 10:00 sati.

Kroz 10-minutna predavanja istaknutih predavača sa ŠNZ “Andrija Štampar “( prof. emeritus Silvije Vuletić, prof.dr.sc.Stipe Orešković, doc.dr.sc. Aleksandar Đakula, doc.dr.sc. Ognjen Brborović, dr. sc. Milan Milošević i Dragan Soldo, dr.med ) pokušat će se doći do odgovora koliko je rizično za zdravlje biti muškarac.

Pozivamo Vas da nam se pridružite u diskusiji i ujedno podržite popularizaciju projekta Brkati Novembar u Hrvatskoj. Ujedno Vas molimo da ovaj poziv proslijedite na adrese osoba za koje mislite da bi se rado priključili projektu.