[ALUMNI] Poziv na Godišnju skupštinu AMAMUZ

Objavljeno: 14.12.2017.

Redovita godišnja skupština Društva bivših studenata, nastavnika i prijatelja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (AMAMUZ – Almae matris alumni Medicinae Universitatis zagrebiensis)održat će 19. Prosinca 2017. u 16.30 sati na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3b u dvorani Čačković po završetku Znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta.

Na dnevnom redu bit će izvješće predsjednika, tajnika i rizničara društva o aktivnostima Društva u proteklom razdoblju, sudjelovanje Društva u velikim godišnjicama na našem fakultetu, napori za aktivaciju članstva te buduće aktivnosti.

Molim bivše studente, nastavnike i prijatelje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da prisustvuju skupštini.

Prof. dr. sc. Zvonko Šošić

Predsjednik Društva