Laboratorij za ispitivanje voda i balneoklimatologiju

Laboratorij za ispitivanje voda i balneoklimatologiju pri Zavodu za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada

Laboratorij djeluje pri Katedri za zdravstveno ekologiju i medicinu rada te je ovlašteni i ovlašteno znanstveni laboratorija za analizu voda. Kao takav može obavljati ispitivanja kako slijedi:

  1. Za otpadne vode na pokazatelje: suspendirana tvar, pH, KPK, BPK5, amonij, nitrati, fosfati, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, kloridi, sulfati, ukupni cijanidi, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, LHKU, anionski detergenti, kadmij, olovo, bakar, cink, krom ukupni, željezo, mangan, nikal, živa, sulfiti, sulfidi, nitriti, kationski i neionski detergenti, kositar, otopljeni kisik, taložive tvari i isparni ostatak.
  2. Za površinske vode na pokazatelje: pH, električna vodljivost, ukupna tvrdoća, kalcij, magnezij, natrij, kalij, isparni ostatak, ukupni alkalitet, nitriti, nitrati, amonij, Kjeldahl dušik, fosfati, KPKMn, KPKCr, BPK5, ukupni fosfor, kloridi, sulfati, ukupni cijanidi, anionski detergenti, masti i ulja, kadmij, ukupni krom, bakar, željezo, živa, mangan, nikal, olovo, cink, lindan i DDT za koje su uspješno provedena međulaboratorijska ispitivanja, te LHKU, fenoli, sulfidi i mikrobiološki pokazatelji za koje nisu provedena međulaboratorijska ispitivanja.
  3. Za sediment na pokazatelje: nikal, olovo, cink, bakar, kadmij, ukupni krom, ukupna ulja i masti za koje su uspješno provedena međulaboratorijska ispitivanja (nacionalna i međunarodna).

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zavod za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta, Laboratorij za ispitivanje voda i balneoklimatologiju akreditirani je ispitni laboratorij prema normi 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1557

Anketa o zadovoljstvu kupca

Obrazac za pritužbe 

slati na prituzbe.laboratorij@snz.hr

Voditelj laboratorija

Damir Andabaka, 
dipl. ing. prehrambene tehnologije
dandabak@snz.hr
01 4590 171

Zaposlenici

Rea Janda
mag. appl. chem; asistent
rjanda@snz.hr
01 4590 171

Jadranka Potlaček
01 4590 123
01 4590 171

Blaženka Šafranić
01 4590 123

Boris Blažević
bblazevi@snz.hr
01 4590 174

Goran Bogner
01 4590 123