Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta

Pročelnica

Prof.dr.sc.
Jagoda Doko Jelinić
dipl.ing. biotehnologije
jdoko@snz.hr
01 4590 112

Zamjenik pročelnice

Doc.dr.sc.
Milan Milošević
dr.med., spec. medicine rada i sporta
milan.milosevic@snz.hr
01 4590 167

Tajnica katedre

Izv.prof.dr.sc.
Jasna Pucarin Cvetković
dipl.ing. prehrambene tehnologije
jpucarin@snz.hr
01 4590 144

Nastavnici i suradnici

Prof.dr.sc.
Jagoda Doko Jelinić
dipl.ing. biotehnologije
jdoko@snz.hr
01 4590 121

Prof.dr.sc.
Ksenija Vitale
dipl. ing. biotehnologije
kvitale@snz.hr
01 4590 166

Izv.prof.dr.sc.
Ankica Senta Marić
dipl.ing. biotehnologije
asenta@hzjz.hr
01 4863 267

Izv.prof.dr.sc.
Jasna Pucarin Cvetković
dipl.ing. prehrambene tehnologije
jpucarin@snz.hr
01 4590 144

Izv.prof.dr.sc
Iskra Alexandra Nola
dipl.biol., univ.mag.admin.sanit
ianola@hzjz.hr
01 4590 155

Doc.dr.sc.
Milan Milošević
dr.med., spec. medicine rada i sporta
milan.milosevic@snz.hr
01 4590 167

Dr.sc.
Hana Brborović
dr.med., znanstven novak, asistent
hbrborov@snz.hr
01 4590 173

Nastavnici i suradnici u naslovnim zvanjima

Prof.dr.sc.
Antoinette Kaić-Rak
dr.med., spec. soc. medicine i organizacije zdravstvene zaštite
kra@euro.who.int.hr

Umirovljeni nastavnici

Prof.dr.sc.
Jadranka Mustajbegović
dr.med., spec. medicine rada i sporta, profesor
jmustajb@snz.hr
01 4590 112

Odjel za vode i balneoklimatologiju

Izv.prof.dr.sc.
Ankica Senta Marić
dipl.ing. biotehnologije, voditelj laboratorija
asenta@snz.hr
01 4590 521

Rea Janda
mag.appl.chem
rjanda@snz.hr
01 4590 171

Damir Andabaka
dipl.ing. prehrambene tehnologija
dandabak@snz.hr
01 4590 120

Tehničari

Jadranka Potlaček
01 4590 171

Blaženka Šafranić
01 4590 123

Boris Blažević
bblazevi@snz.hr
01 4590 174

Goran Bogner
01 4590 123

Administracija

Božica Kereta
bkereta@snz.hr
01 4590 111