Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite

Pročelnica

Prof.dr.sc.
Aida Mujkić
dr.med., spec. pedijatrije
amujkic@snz.hr
01 4590 134

Zamjenica pročelnice

Izv.prof.dr.sc.
Ana Borovečki
dr.med., spec. kliničke farmakologije sa toksikologijom, mag.sanit.public
aborovec@snz.hr
01 4590 140

Tajnik katedre

Doc.dr.sc.
Aleksandar Džakula
dr.med., spec. javnog zdravstva
adzakula@snz.hr
01 4590 185

Organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvena ekonomika

Nastavnici i suradnici

Prof.dr.sc.
Selma Šogorić
dr.med., spec. javnog zdravstva
ssogoric@snz.hr
01 4590 132

Prof.dr.sc.
Aida Mujkić
dr.med., spec. pedijatrije
amujkic@snz.hr
01 4590 134

Izv.prof.dr.sc.
Danijela Štimac
dr.med., spec. javnog zdravstva
danijela.stimac@stampar.hr
01 4590 153

Izv.prof.dr.sc.
Ana Borovečki
dr.med., spec. kliničke farmakologije sa toksikologijom, mag.sanit.public
aborovec@snz.hr
01 4590 140

Doc.dr.sc.
Ognjen Brborović
dr.med., spec javnog zdravstva
obrborov@snz.hr
01 4590 126

Doc.dr.sc.
Aleksandar Džakula
dr.med., spec. javnog zdravstva
adzakula@snz.hr
01 4590 185

Dorja Vočanec
dr.med.
dvocanec@snz.hr
01 4590 168

Školska medicina

Nastavnici i suradnici

Prof.dr.sc.
Vesna Jureša
dr.med., spec. školske medicine, redovni profesor u trajnom zvanju
vjuresa@snz.hr
01 4590 154

Doc.dr.sc.
Vera Musil
dr.med., spec. školske medicine
vmusil@snz.hr
01 4590 118

Doc.dr.sc.
Marjeta Majer
dr.med., spec. školske medicine
mmajer@snz.hr
01 4590 129

Nastavnici i suradnici u naslovnim zvanjima

Doc.dr.sc.
Mislav Čavka
dr.med., spec. radiologije, subspecijalist ultrazvuka, viši asistent
mislav.cavka@yahoo.com

Dr.sc.
Ana Ivičević Uhernik
dr.med., spec. javnog zdravstva, viši asistent
ana.ivicevic@hzjz.hr

Umirovljeni nastavnici

Prof.dr.sc.
Zvonko Šošić
profesor, dr.med., spec. higijene i socijalne medicine
zsosic@snz.hr
01 4590 118

Prof.dr.sc.
Gordana Pavleković
dr.med., spec. obiteljske medicine
gpavleko@snz.hr
01 4590 104

Administracija

Diana Strbad
dipl.novinar
dstrbad@snz.hr
01 4590 103

Martina Sokač Grgec
vms
msgrgec@snz.hr
01 4590 103