Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite

Pročelnica

Prof. dr. sc.
Aida Mujkić
dr. med., spec. pedijatrije
amujkic@snz.hr
01 4590 134

Zamjenica pročelnice

Izv.prof. dr .sc.
Ana Borovečki
dr. med., spec. kliničke farmakologije sa toksikologijom, mag. sanit. public
aborovec@snz.hr
01 4590 140

Tajnik katedre

Izv.prof. dr. sc.
Aleksandar Džakula
dr.med., spec. javnog zdravstva
adzakula@snz.hr
01 4590 185

Nastavnici i suradnici

Prof. dr .sc.
Selma Šogorić
dr. med., spec. javnog zdravstva
ssogoric@snz.hr
01 4590 132

Prof. dr. sc.
Aida Mujkić
dr. med., spec. pedijatrije
amujkic@snz.hr
01 4590 134

Izv.prof. dr. sc.
Ana Borovečki
dr.med., spec. kliničke farmakologije sa toksikologijom, mag.sanit.public
aborovec@snz.hr
01 4590 140

Izv.prof. dr. sc.
Danijela Štimac
dr.med., spec. javnog zdravstva
danijela.stimac@stampar.hr
01 4590 153

Izv.prof. dr. sc.
Ognjen Brborović
dr.med., spec javnog zdravstva
obrborov@snz.hr
01 4590 126

Izv.prof. dr. sc.
Aleksandar Džakula
dr.med., spec. javnog zdravstva
adzakula@snz.hr
01 4590 185

Doc. dr. sc.
Vera Musil
dr. med., spec. školske medicine
vmusil@snz.hr
01 4590 118

Doc. dr. sc.
Marjeta Majer
dr. med., spec. školske medicine
mmajer@snz.hr
01 4590 129

Dorja Vočanec
dr.med., asistent
dvocanec@snz.hr
01 4590 168

Iva Lukačević Lovrenčić
dr. med., asistent
iva.lukacevic.lovrencic@snz.hr
01 4590 104

Nastavnici i suradnici u naslovnim zvanjima

Izv.prof. dr. sc.
Urelija Rodin
dr. med., specijalist socijalne medicine s organizacijom zdravstvene zaštite
urelija.rodin@hzjz.hr
01 4590 153

Doc. dr. sc.
Mislav Čavka
dr.med., spec. radiologije, subspecijalist ultrazvuka
mislav.cavka@yahoo.com

Doc. dr. sc.
Ana Ivičević Uhernik
dr.med., spec. javnog zdravstva
ana.ivicevic@hzjz.hr

Umirovljeni nastavnici

Prof. dr. sc. u trajnom zvanju
Vesna Jureša
dr. med., spec. školske medicine
vjuresa@snz.hr
01 4590 154

Prof. dr. sc.
Gordana Pavleković
dr. med., spec. obiteljske medicine
gpavleko@snz.hr

Izv.prof. dr. sc.
Zvonko Šošić
profesor, dr.med., spec. higijene i socijalne medicine
zsosic@snz.hr
01 4590 118

 

Administracija

Diana Strbad
dipl. novinar
dstrbad@snz.hr
01 4590 103

Martina Sokač Grgec
bacc. med. techn.
msgrgec@snz.hr
01 4590 103