Katedra za medicinsku sociologiju i ekonomiku zdravstva

Pročelnik

Prof.dr.sc.
Stjepan Orešković,
soreskov@snz.hr
01 4590 131

Zamjenica pročelnika

Prof.dr.sc.
Sanja Babić
sbabic@snz.hr
01 4590 138

Tajnica katedre

Doc.dr.sc.
Tea Vukušić Rukavina
dr.med., spec. psihijatrije
tvukusic@snz.hr
01 4590 126

Nastavnici i suradnici

Prof.dr.sc.
Stjepan Orešković
soreskov@snz.hr
01 4590 131

Prof.dr.sc.
Miroslav Mastilica
mmastil@snz.hr
01 4590 127

Prof.dr.sc.
Sanja Babić
sbabic@snz.hr
01 4590 138

Doc.dr.sc.
Ivana Božičević
dr.med., spec. javnog zdravstva
ibozicev@snz.hr
01 4590 147

Doc.dr.sc.
Tea Vukušić Rukavina
dr.med., spec. psihijatrije
tvukusic@snz.hr
01 4590 126

Administracija

Patricija Janković
pjankovi@snz.hr
01 4590 113