Katedra za medicinsku sociologiju i ekonomiku zdravstva

Pročelnik

Prof.dr.sc.
Stjepan Orešković,
soreskov@snz.hr
01 4590 131

Tajnica katedre

Izv.prof.dr.sc.
Tea Vukušić Rukavina
dr.med., spec. psihijatrije
tvukusic@snz.hr
01 4590 126

Nastavnici i suradnici

Prof.dr.sc.
Stjepan Orešković
soreskov@snz.hr
01 4590 131

Izv.prof.dr.sc.
Ivana Božičević
dr.med., spec. javnog zdravstva
ibozicev@snz.hr
01 4590 142

Izv.prof.dr.sc.
Tea Vukušić Rukavina
dr.med., spec. psihijatrije
tvukusic@snz.hr
01 4590 126

Marko Marelić, mag. soc.
marko.marelic@snz.hr
01 4590 168

 

Umirovljeni nastavnici

Prof.dr.sc.
Miroslav Mastilica
mmastil@snz.hr
01 4590 127

Prof.dr.sc.
Sanja Babić
sbabic@snz.hr
01 4590 138

Administracija

Nikola Sekulo
nikola.sekulo@snz.hr
01 4590 131