Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine

I. godina
1. semestar
Obavezni kolegiji Izvedbeni Plan ECTS
Socijalna medicina PDF 2.0
Uvod u medicinu i povijest medicine PDF 2.0
2. semestar
Obavezni kolegiji Izvedbeni Plan ECTS
Prva pomoć PDF 1.0
V. godina
10. semestar
Obavezni kolegiji Izvedbeni Plan ECTS
Medicinska statistika PDF 1.0
Uvod u znanstveni rad PDF 1.0
VI. godina
11. semestar
Obavezni kolegiji Izvedbeni Plan ECTS
Epidemiologija PDF 4.0
Obiteljska medicina PDF 6.0
Zdravstvena ekologija i medicina rada PDF 5.0
12. semestar
Obavezni kolegiji Izvedbeni Plan ECTS
Organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvena ekonomika PDF 3.0