Kolegij

Naziv kolegija Promocija zdravlja i primarna zdravstvena zaštita
Šifra kolegija 3400
ECTS 10.0
Status Obavezni kolegij
Izvedba nastave P35/S45/KL45
Izvođači kolegija izv. prof. dr. sc. Đurđica Kašuba Lazić, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Aleksandar Džakula, Suvoditelj predmeta
prof. dr. sc. Milica Katić, Nastavnik
Tatjana Horčička, Nastavnik
prof. dr. sc. Vesna Jureša, Nastavnik
Draženka Tenšek, Nastavnik
Kristina Hanžek, Nastavnik
dr. sc. Lucija Murgić, Nastavnik
Đurđa Žigmundovac Klaić, dr. med., Nastavnik
Ana Husta, Nastavnik
Irena Dany Holetić, Nastavnik
Hasija Novak, Nastavnik
Danijela- Lana Domitrović, pred., Nastavnik
Vesna Božan Mihelčić, Nastavnik
Anđelka Zeba, Nastavnik
prof. dr. sc. Marijan Klarica, Nastavnik
Anica Math, Nastavnik
dr. sc. Jelena Ević, Nastavnik
mr. sc. Nevenka Vinter-Repalust, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marija Vrca Botica, Nastavnik
Vlasta Dečković-Vukres, pred., Nastavnik
dr. sc. Hana Brborović, Nastavnik
dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, Nastavnik
dr. sc. Ranko Stevanović, Nastavnik
Ema Selimović Boćan, Nastavnik
Božica Pikija Paljug, Nastavnik
Branka Maslač, Nastavnik
Oskar Lučev, Nastavnik
Blaženka Kovačević Petrovski, Nastavnik
Ana Vranjković, Nastavnik
Giovanna Armano, Nastavnik
Sanja Barić Santro, Nastavnik
Jadranka Holjevac, Nastavnik
LJubica Šarko, Nastavnik
Vesna Belak Došenović, Nastavnik
Sanja Madir, Nastavnik
Gordana Pofek, Nastavnik
Dragica Gradinščak, Nastavnik
Ozren Koščić, Nastavnik
Senad Muslić, Nastavnik
Goranka Mudri, Nastavnik
Ivana Martinec, Nastavnik
Anka Domijan, Nastavnik
Mateja Matić, Nastavnik
Irena Car Čuljak, Nastavnik
LJubica Zrno, Nastavnik
Ljubica Sekulić, Nastavnik
Anka Grzunov, Nastavnik
Milica Tikvić, Nastavnik
Dubravka Brkljačić, Nastavnik
Božena Vrabec, Nastavnik
Mara Županić, Nastavnik
Darinka Jurović, Nastavnik
Branka Mrzlić, Nastavnik
Jadranka Lisak, Nastavnik
Anica Lukač, Nastavnik
Verica Voloder, Nastavnik
Mira Rajh, Nastavnik
Ružica Veselčić, Nastavnik
Jasna Pisuljak, Nastavnik
Sunčica Stojanović, Nastavnik
Miljena Gaćeša, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, Nastavnik
Diana Parać Bebek, dr. med., Nastavnik
Slava Posenjak-Pavišić, dr. med., Nastavnik
Inja Vinković, Nastavnik
Lidija Prlić, Nastavnik
Jelena Pukšić Haubrih, dr. med., Nastavnik
Ljiljana Pernar, dr. med., Nastavnik
Đurđa Hren-Obranić, Nastavnik
Dragan Soldo, dr. med., Nastavnik
Gordana Gredelj Perin, Nastavnik
Mirica Rapić, pred., Nastavnik
Brankica Peša, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Goranka Petriček, Nastavnik
doc. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, Nastavnik
dr. sc. Bernard Kaić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, Nastavnik
dr. sc. Iva Pejnović Franelić, Nastavnik
prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović, Nastavnik
doc. dr. sc. Stanislava Stojanović - Špehar, Nastavnik
dr. sc. Tomislav Benjak, Nastavnik
dr. sc. Ana Ivičević Uhernik, Nastavnik
akademik Davor Miličić, Nastavnik
dr. sc. Marjeta Majer, Nastavnik
Marina Kuzman, Nastavnik
doc. dr. sc. Vera Musil, Nastavnik
doc. dr. sc. Milan Milošević, Nastavnik
doc. dr. sc. Marta Čivljak, Nastavnik
doc. dr. sc. Venija Cerovečki Nekić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Nataša Antoljak, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Urelija Rodin, Nastavnik
prof. dr. sc. Jagoda Doko Jelinić, Nastavnik
prof. dr. sc. Aida Mujkić-Klarić, Nastavnik
prof. dr. sc. Gordana Pavleković, Nastavnik
Studij Sestrinstvo
Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj nastave
Detaljan opis ciljeva nastave u Programu studija

Struktura predmeta

Broj sati predavanja :  35
Broj sati seminara :  45
Broj sati vježbi:  45
Ukupan broj sati: 125 (10 ECTS)

Plan i satnica

Broj turnusa: jedan turnus za sve polaznike u više termina
Trajanje turnusa: 8 tjedana – 4 tjedna na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i četiri tjedna u nastavnim bazama
Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (po posebnom rasporedu).

Datum održavanja nastave:

  1. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: 9.11.2015.,11.11.2015.,12.11.2015., 30.11.2015., 2.12.2015., 3.12.2015., 14.-15.12.2015., 18.1.2016, 20.1.2016. i 8.2.2016.

  2. u nastavnim bazama Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (po posebnom rasporedu) 16.-18.11.2015., 23.-25.11.2015., 16.12.2015. i 11.-13.1.2016.

Predavanja se održavaju u dvorani 1 u prostorijama Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 4., ukoliko nije
posebno navedeno na rasporedu.
Seminari će se održavati u  dvorani 1 i dvorani 3 u prostorijama Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 4. ili
u nastavnim bazama Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu po posebnom rasporedu.
Vježbe će se održavati u  dvorani 1 i dvorani 2 u prostorijama Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 4. ili u
nastavnim bazama Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu po posebnom rasporedu.

PREDAVANJA
Oznaka  Trajanje  Sadržaj  Sadržaj
P-1   2 sata
Koncept primarne zdravstvene zaštite
Organizacija i upravljanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Prof.dr.sc. Vesna Jureša,dr.med.
P-2  1 sat  Principi primarne zdravstvene zaštite  Prof.dr.sc. Vesna Jureša,dr.med.
P-3   2 sata  Organizacija i djelovanje obiteljske medicine  Prof.dr.sc. Milica Katić,dr.med.
P-4  2 sata
Program mjera zdravstvene zaštite – program
preventivnih mjera
Prof.dr.sc. Vesna Jureša,dr.med.
P-5  1 sat  Metode prevencije bolesti   Prof.dr.sc. Vesna Jureša,dr.med.
P-6   2 sata
Specifičnosti zdravstvene zaštite posebnih skupina –
Obitelj
Dr.sc. Stanislava Stojanović 
Špehar,dr.med.
P-7  2 sata   Specifičnosti vođenja prakse u obiteljskoj medicini
Prof.dr.sc. Milica Katić,dr.med. / Doc.dr.sc.
Đurđica Kašuba Lazić,dr.med.
P-8   2 sata  Patronažna zaštita
Doc.dr.sc. Đurđica Kašuba
Lazić,dr.med.
P-9  2 sata  Čimbenici zdravlja i bolesti- zdravstveni okolišni i
Društveni
Prof.dr.sc. Jagoda Doko Jelinić
P-10  1 sat  Ostale djelatnosti na primarnoj razini zaštite i suradnja  Prof.dr.sc. Vesna Jureša,dr.med.
P-11  2 sata  Specifičnosti zdravstvene zaštite posebnih skupina –
predškolske djece
Prof.dr.sc. Aida Mujkić,dr.med.
P-12  2 sata  Specifičnosti zdravstvene zaštite posebnih skupina –
školske djece i mladih
Prof.dr.sc. Vesna Jureša,dr.med.
P-13  1 sat  Specifičnosti zdravstvene zaštite posebnih skupina - žene   Doc.dr.sc. Aleksandar Džakula,dr.med.
P-14  1 sat  Specifičnosti zdravstvene zaštite posebnih skupina -radno
aktivni
Prof.dr.sc. Jadranka Mustajbegović,dr.med./
Dr.sc. Miloš Milošević,dr.med.
P-15  2 sata  Specifičnosti zdravstvene zaštite posebnih skupina –
skupine s posebnim potrebama
Doc.dr.sc. Urelija Rodin,dr.med.
P-16  2 sata  Suradnja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti- međusektorska
i međuprofesionalna
Prof.dr.sc. Milica Katić,dr.med. /
Doc.dr.sc. Đurđica Kašuba Lazić,dr.med.
P-17  2 sata  Koncept promicanja zdravlja   Prof.dr.sc. Gordana Pavleković,dr.med.
P-18  2 sata  Strategije promicanja zdravlja   Prof.dr.sc. Gordana Pavleković,dr.med.
P-19  2 sata  Metode kvalitativno-analitičkog pristupa u procjeni
zdravstvenih potreba ciljnih populacijskih grupa
Doc.dr.sc. Danijela Štimac,dr.med.
P-20  2 sata  Mjere unapređenja zdravlja   Doc.dr.sc. Urelija Rodin,dr.med. /Dr.sc. Ana
Uhelnik

SEMINARSKE TEME I NJIHOVI VODITELJI
Oznaka  Trajanje
Tema seminara  Voditelj pripreme seminara
S-1   6 sati
Provođenje preventivnih programa u primarnoj zdravstvenoj –
patronažna zaštita
Doc.dr.sc. Đurđica Kašuba-Lazić,dr.
med.
S-2   6 sati  Prikaz rada sa ovisnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti   Dr.sc. Venija Cerovečki-Nekić, dr.med.
S-3   4 sata  Provedba preventivnih programa – uspješne priče  Prim.dr.sc. Marina Kuzman, dr.med.
S-4   4 sata
Znanje i stavovi o prehrani –unapređenje kardiovaskularnog
zdravlja
Prof.dr.sc. Vesna Jureša,dr.med./
Dr.sc. Vera Musil, dr.med.
Marjeta Majer,dr.med.
S-5   6 sati  Prevencija nesreća u djece predškolske dobi  Prof.dr.sc. Aida Mujkić,dr. med.
S-6   6 sata
Izvanbolnička zdravstvena zaštita osoba s psihijatrijskim
bolestima
Dr.sc. Marta Čivljak,dr.med.
S-7  4 sata  Prevencija bolesti-cijepljenja   Dr.sc. Bernard Kaić,dr. med.
S-8  4 sata  Nacionalni preventivni programi  Prof.dr.sc. Nataša Antoljak,dr.med.
S-9  5 sata  Registri  Doc.dr.sc. Urelija Rodin,dr.med./ dr.sc.
Tomislav Benjak, dr.med.
Svaki student je dužan odabrati dvije seminarske teme i napisati samostalno seminarski rad.
U skupinama od 4-6 polaznika prezentiraju jednu odabranu seminarsku temu zajedno (jedna prezentacija, svi članovi
grupe sudjeluju u izlaganju zajedničkog rada).
Voditelj pripreme seminarske teme organizira rad na seminarskoj temi, priprema materijale i koordinira izradu završnog
seminarskog rada.

VJEŽBE I VODITELJI
Oznaka  Trajanje  Tema vježbi  Voditelj pripreme vježbi
V-1   6 sati
Specifičnosti patronažne zaštite
Patronažne službe
Doc.dr.sc. Đurđica Kašuba-Lazić,dr. med.
V-2   6 sati
Vođenje prakse obiteljske medicine – uloga i zadaci
medicinske sestre
Ordinacije obiteljske medicine
Doc.dr.sc.Venija Cerovečki-Nekić, dr.
med.
V-3   5 sati
Specifičnosti zdravstvene zaštite
obitelji – uloga i zadaci medicinske sestre
Ordinacije obiteljske medicine
Doc.dr.sc.Venija Cerovečki-Nekić, dr.
med.
V-4  6 sati
Zavodi za javno zdravstvo – uloga i zadaci u
Promicanju i unapređenju zdravlja
Doc.dr.sc. Urelija Rodin,dr.med.
Dr.sc. Ana Ivičević Uhelnik,dr.med.
Dr.sc. Tomislav Benjak,dr.med.
V-5  5 sati
Specifičnost zdravstvene zaštite djece i mladeži-uloga i
zadaci medicinske sestre
Službe za školsku i sveučilišnu medicinu
Prof.dr.sc. Vesna Jureša,dr.med./
Dr.sc. Vera Musil,dr. med.
Marjeta Majer,dr. med
V-6  5 sati
Izvanbolnička pedijatrijska zaštita– uloga i zadaci medicinske sestre
Prof.dr.sc. Aida Mujkić, dr. med.
V-7  6 sati
Izvanbolnička zdravstvena zaštita žene – uloga i zadaci
medicinske sestre
Doc.dr.sc. Đurđica Kašuba-Lazić,dr. med.
V-8  6 sati
Dom zdravlja -Izvanbolnička zdravstvena zaštita -uloga i
zadaci medicinske sestre
Prof.dr.sc. Milica Katić,dr.med. /
Dr.sc. Aleksandar Džakula,dr.med./ Dr.sc.
Milan Milošević,dr.med.

Provjera znanja

Ispit je pismeni (test s 60 pitanja s višestrukim izborom) i usmeni ispit.
Termini (razdoblje) održavanja provjere znanja:

Redoviti rokoviDatum
Pismeni ispit za sve grupeDva ispitna roka u 5. i 6. mj. 2016. i dva u rujnu 2016.
Usmeni ispit po grupama: Dva ispitna roka u 5. i 6. mj. 2016. i dva u rujnu 2016. (usmeni dio ispita u
istom tjednu)
Izvanredni rokovi15.2. 2016. (test i usmeni dio ispita u istom tjednu)
Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo
1.  Kovačić L. i sur. Organizacija zdravstvene zaštite. Medicinska naklada. Zagreb, 2004.
2.  Šimunić M, Bartolić A. Primarna zdravstvena zaštita. Školska knjiga; Zagreb, 1990.
3.  Zakon o zdravstvenoj zaštiti RH (važeća zakonska regulativa za PZZ) www.nn.hr
4.  Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i pod-zakonski akti RH (važeća zakonska regulativa o PZZ) www.hzzo-net.hr
5.  Health Promotion Conferences - Charters and Declarations Availble on: http://www.who.int/healthpromotion/conferences/en/
6.  Rootman I, Goodstadt M, Hyndman B, McQueen VD, Potvin L, Springett J, Ziglio E (Urednici). Evaluation in health promotion.
Principles and perspectives. WHO Regional Publications European Series, 2001.
7.  Saltman  R,  Rico  A,  Boerma  W  (Urednici.)  Primary  Care  in  the  Driver's  Seat?    Open  University  Press  &  The  European
Observatory on Health Systems.
8.    Jakšić Ž, Kovačić L, ur. Socijalna medicina. Medicinska naklada, Zagreb, 2000. (odabrana poglavlja)
9.    Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatski zavod za javno zdravstvo: Hrvatski zdravstveni pokazatelji. Zagreb, 2008. (odabrana poglavlja)
B. Dopunsko štivo
1.  Best practices in Health Promotion. Centre for Health Promotion.University of Toronto:  http://www.utoronto.ca/chp/
2. Europe: achievements and challenges. Health Promotion International, Vol.15, No. 2, 143-154.
3.    Kuzman, M, Pejnović Franelić I, Šimetin Pavić I. Europsko istraživanje o pušenju, alkoholu i drogama među učenicima. Hrvatski
zavod za javno zdravstvo, Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, Zagreb 2008.
4.    Incidencija raka u Hrvatskoj 2002.-2006. Bilteni br. 26-30. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2004-2008.
5.    Kuzman, M, Pejnović Franelić I, Šimetin Pavić I. Ponašanje u vezi sa zdravljem u djece školske dobi 2005/2006. Hrvatski zavod
za javno zdravstvo, Zagreb 2008.
6. Hrvatska mreža škola koje promiču zdravlje, Europska mreža škola koje promiču zdr avlje. Promicanje zdravlja u školi. ŠNZ “A.
Štampar”, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, UNICEF. Zagreb, 2001.
7. Katić‡ M, Švab I i sur. Obiteljska medicina. Zagreb: Alfa 2013

Izvedbeni plan PDF