Kolegij

Naziv kolegija Obiteljska medicina
Šifra kolegija 3202
ECTS 6.0
Status Obavezni kolegij
Izvedba nastave P20/S40/KL80
Izvođači kolegija doc. dr. sc. Venija Cerovečki Nekić, Voditelj predmeta
Martina Cukor, dr. med., Nastavnik
Janez Rifel, dr. med., Nastavnik
Iva Šašlin, dr. med., Nastavnik
Helena Šimurina, dr. med., Nastavnik
mr. sc. Marica Vujić, Nastavnik
mr. sc. Tajana- Janja Lovnički- Kontent, Nastavnik
Željko Razum, dr. med., Nastavnik
Vedran Karabeg, dr. med., Nastavnik
Marija Petek Šter, Nastavnik
Hermina Jaša, Nastavnik
Melita Grd, dr. med., Nastavnik
Renata Pavlov, dr. med., Nastavnik
Maja Buljubašić, dr. med., Nastavnik
Tamara Kovačić, dr. med., Nastavnik
Sanja Škrnički Kršek, dr. med., Nastavnik
Amila Iličić, dr. med., Nastavnik
Senka Martinović Galijašević, dr. med., Nastavnik
Ksenija Tušek Bunc, Nastavnik
Davorina Petek, Nastavnik
Zvjezdana Šimić, dr. med., Nastavnik
Danica Rotar Pavlič, Nastavnik
Marko Vukadinović, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Jasna Mahmić-Vučak, Nastavnik
Ivančica Topličan Adžić, dr. med., Nastavnik
Ana Marija Sorić, dr. med., Nastavnik
Hrvoje Uremović, dr. med., Nastavnik
Vesna Tabak, dr. med., Nastavnik
Jelena Pukšić Haubrih, dr. med., Nastavnik
Ornella Santini Manzin, dr. med., Nastavnik
Marija Petrovčić, dr. med., Nastavnik
Vesna Par Judaš, dr. med., Nastavnik
Ivančica Peček, dr. med., Nastavnik
Diana Parać Bebek, dr. med., Nastavnik
Branka Metz, dr. med., Nastavnik
Ružica Lauc, dr. med., Nastavnik
Koraljka Marušić, dr. med., Nastavnik
Erika Kesić, dr. med., Nastavnik
Ivana Kelava, dr. med., Nastavnik
Irena Jukić Vojnić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Jelena Ević, Nastavnik
Lidija Horvat, dr. med., Nastavnik
Biserka Jankolija, dr. med., Nastavnik
Nataša Buljan, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Valerija Bralić Lang, Nastavnik
Mirna Babić, dr. med., Nastavnik
Nataša Ban Toskić, dr. med., Nastavnik
Vesna Tubin-Cota, dr. med., Nastavnik
mr. sc. Nevenka Vinter-Repalust, Nastavnik
Vjekoslava Amerl Šakić, dr. med., Nastavnik
Rajka Šimunović, pred., Nastavnik
Lada Ribarić-Klarić, dr. med., Nastavnik
mr. sc. Vesna Srdić-Briški, Nastavnik
Gordana Prljević, pred., Nastavnik
Mirica Rapić, pred., Nastavnik
Slava Posenjak-Pavišić, dr. med., Nastavnik
Vesna Potočki Rukavina, dr. med., Nastavnik
Ljiljana Pernar, dr. med., Nastavnik
Brankica Peša, dr. med., Nastavnik
Jadranka Pekas-Ostović, dr. med., Nastavnik
Josip Lončar, dr. med., Nastavnik
Suzana Kumbrija, pred., Nastavnik
dr. sc. Ksenija Kranjčević, Nastavnik
Kata Karačić, dr. med., Nastavnik
Ljiljanka Jurković, pred., Nastavnik
mr. sc. Jasna Cindrić, Nastavnik
doc. dr. sc. Miroslav Hanževački, Nastavnik
mr. sc. Josip Buljan, Nastavnik
Ines Balint, pred., Nastavnik
doc. dr. sc. Stanislava Stojanović - Špehar, Nastavnik
Željko Bakar, dr. med., Nastavnik
prof. dr. sc. Biserka Bergman-Marković, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marija Vrca Botica, Nastavnik
Dragan Soldo, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Goranka Petriček, Nastavnik
doc. dr. sc. Zlata Ožvačić Adžić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Đurđica Kašuba Lazić, Nastavnik
Studij Medicina
Struktura predmeta

TURNUSI

Broj turnusa:   3 turnusa

Trajanje turnusa (u tjednima ili danima):  6   tjedana

Datum održavanja turnusne nastave:

1. 01.10.2018. - 09.11.2018.

2. 12.11.2018. - 21.12.2018.

3. 07.01.2019. - 15.02.2019.

Plan i satnica

Predavanja će se održavati  u: Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Rockefellerova 4, dvorana A, B, E

Seminari će se održati u: Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Rockefellerova 4, dvorana A, C, G, P3, T

Provjera znanja

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, položen pismeni je uvjet za pristup na usmeni ispit.

Pismeni ispit je test sa bankom pitanja koja se redovito obnavljaju.

U usmenom dijelu ispita koriste se pitanja iz dnevnika rada studenata iz prakse.

Mentor evaluira praktični rad studenta, a ocjena mentora praktičnog rada element je ukupne ocjene na ispitu.

Student je  dužan po završenom turnusu ispuniti tipski upitnik za evaluaciju kliničke nastave.

Također student ispunjava dnevnik rada te upitnik o sadržajima rada kroz koji se djelomično može procijeniti uspjeh praktične nastave.

Redovito pohađanje teorijske nastave (predavanja i seminari) te ispunjeni upitnici o radu u praksi uvjeti su za pristup ispitu.

Za studente koji iz opravdanih razloga izostanu s teorijske nastave više no što je to Pravilnikom dopušteno organizira se dodatni kolokvij kod određenih voditelja seminara.

B. Oblici i termini provjere znanja

 1.  Ispiti (završni)
 1. uvjeti za pristup ispitu - ispunjeni upitnici o dnevniku rada, sadržaj rada, te ocjena

            mentora i prisustvovanje teorijskoj nastavi

     b)  način provjere znanja pismeni i usmeni

 1. ispitni rokovi i termini – pismeni ispit - test MCQ u pravilu se održava u svakom ispitnom roku u ponedjeljak, a usmeni dio ispita tijekom tog tjedna prema rasporedu rada pojedinih ispitivača

Ispitni rokovi

Ispiti se održavaju po završetku turnusa i potom jednom mjesečno

 1. 19.11.-23.11.2018.

 2. 14.01.-18.01.2019.

 3. 25.02.-01.03.2019.

 4. 18.03.-22.03.2019.

 5. 29.04.-03.05.2019.

 6. 27.05.-31.05.2019.

 7. 01.07.-05.07.2019.

 8. 09.09.-13.09.2019.

POPIS ISPITIVAČA

1. Prof.dr.sc. Biserka Bergman - Marković

2. Prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak

3. Prof.dr.sc. Marija Vrca - Botica

4. Prof.sc. Đurđica Kašuba Lazić

5. Doc.dr.sc. Venija Cerovečki Nekć

6. Doc.dr.sc. Zlata Ožvačić Adžić

7. Doc.dr.sc. Goranka Petriček

8. Doc.dr.sc. Stanislava Stojanović - Špehar

9. Doc.dr.sc. Miroslav Hanževački

Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo

1.  Katić M, Švab I, i sur. Obiteljska medicina, Zagreb; Alfa 2013.

2.  Nastavni materijali dostupni na LMS

B. Dopunsko štivo

 1. Budak A. i sur.: Obitelj i zdravlje, Medicinski fakultet, Zagreb, 1996.
 2. Budak A. i sur.: Obiteljska medicina, Zagreb, Gandalf, 2000.
 3. Rakel RE.: Osnove obiteljske medicine (Katić M. urednik hrvatskog prijevoda),

      Zagreb, Naklada Ljevak 2005.

NAPOMENE: Vježbe se održavaju u oglednim ambulantama, a jedan mentor može raditi samo sa 2 studenta.

Za izvođenje nastave potrebno je  angažirati veliki broj nastavnika-naslovnih predavača i vanjskih suradnika što se iz priloženog popisa i vidi, jer za jedan turnus za vježbe  treba osigurati istodobno 50 ordinacija obiteljske medicine.

Zbog rada nastavnika i naslovnih predavača u praksi raspored seminara se mora napraviti fleksibilno jer se raspored prilagođuje nastavniku prema njegovom radu u praksi.

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Predavanja: 20 sati

Seminari: 40 sati

Kliničke vježbe: 80 sati

Ukupno: 140 sati

Izvedbeni plan PDF