Rockefellerova 4, 10000 Zagreb, Croatia Tel:+385(0) 1 4590 100 Fax:+385(0) 1 4684 441
Medicinski fakultet u Zagrebu
HOME
> Bibliography (draft) 1927 – 2002
WebMAIL CONTACT MAP SEARCH   
 
Andrija Štampar
 
Our History
 
Organization and Professional Activities
 
Inventories and Laboratories
 
Research
   
Bibliography
 
News
   

ALUMNI
Bivši Postdiplomski studenti
 
LHMS
    
ASPHER
    
HIT
    
NE Pušenju
   
EMC Festival
   

BIBLIOGRAPHY
SCHOOL OF PUBLIC HEALTH “ANDRIJA ŠTAMPAR”
1927 – 2002
(draft)

   


1927

Rogina J. Dvodnevna vakcina protiv boginja. Glasnik Centralnog higijenskog zavoda 1927;2(knjiga 4):26-36. (HZ sa SNZ Odjeljenje za cjepivo protiv boginja!)


1928

Rogina B. O vinu direktne loze. Arhiv za hemiju i farmaciju 1928;2:142-5. (HZ sa SNZ)

Rogina J. O revakcinaciji. Glasnik Centralnog higijenskoh zavoda 1928;3(knj. 5):90-9. (HZ sa SNZ)


1929

Berlot J. Razvoj nauke o imunitetu i savremene etiološke terapije zaraznih bolesti. Liječnički vjesnik 1929;51:433-42.(HZ)
The development of immunity and modern etiologic therapy of infectious diseases

Iveković H. O pitkoj i otpadnoj vodi grada Zagreba. Tehnički list 1929;11:209-12.
(HZ sa SNZ)

Iveković H. O uzroku hemijskog sastava vode zagrebačkog vodovoda. Arhiv za hemiju i farmaciju 1929;3:179-82. (HZ sa SNZ)

Iveković H. Pitke vode na području grada Zagreba i okolice. Gkasnik Centralnog higijenskog zavoda 1929;4(knj. 7 i 8):107-25. (HZ sa SNZ)

Iveković H. Podzemne vode na terenu grada Zagreba. Arhiv za hemiju i farmaciju 1929;3:113-7. (HZ sa SNZ)

Palmović S. Prinos k poznavanju virulicidnosti caporita. Liječničnki vjesnik 1929;51:304-7. (Vet fak, HZ sa SNZ)

Rogina J. Vaccina generalisata. Glasnik Centralnog higijenskog zavoda 1929;4(knj. 7 i 8):167-82.


1930

Iveković H. The selective fermentation of glucose and fructose by Brewer’s yeast. Biochemical Journal 1930;24:4-5. (??)

Petrik M. Kako treba graditi nužnike? Narodni napredak 1930;2:250-4.

Rogina J. Historija variole. Beograd: Centralni higijenski zavod; 1930. (Biblioteka Centralnog higijenskog zavoda ; 4) (66 str.) (?)

Teodorović B. Đaci SEljačkog sveučilišta i asanacija sela. Narodni napredak 1930;2:356-63.


1931

Benčić-Sedak J. O đubrištu. Narodni napredak 1931;3:71-4.

Iveković H. Fluoresscenz des Wassers im filtrierten ultravioletten Licht als Indicator der Verunreinigung.Zeitschrift fur Hygiene und Infektionskrankheiten 1931;112:54-61.

Mikič F. Stanovništvo grada Zagreba. Liječnički vjesnik 1931;53:617-35. (nema ust.)

Rogina J. Daljnji prilog poznavanju intrakutane vakcinacije protiv boginja. Liječnički vjesnik 1931;53:479-89. (nema ust.)

Teodorović B. Zračenje staja i zimi. Narodni napredak 1931;3:42-5.

Teodorović B. Žeđa i loše navike napajanja. Narodni napredak 1931;3:321-3.


1932

Iveković H. Versuche über die Verwendung von Kupfer und Silber zur Vernichtung der Mikro- und Makroorganismen im Schwimmbeckenwasser. (Vorläufige Mittellung). Zeitschrift für Gesundheitstechnik und Städtehygiene 1932;24:251-4.

Mikič F. Sezonsko gibanje nekaterih akutnih nalezljivih bolezni v Jugoslaviji v letih 1920-1930. Zdravniški vestnik 1932;4:156-67. (SNZ)

Mikič F. Vitalno-statističke metode za ispitivanje sela. Liječnički vjesnik 1932;54:101-36. (SNZ)

Petrik M. Opskrba vodom. Narodni napredak 1932;4:50-6, 84-91, 111-7, 142-8, 178-85, 203-12.

Rogina B. Kvantitativno određivanje citronske kiseline u mleku. Arhiv za hemiju i farmaciju 1932;6:119-37. (HZ sa SNZ)

Rogina J. Postvakcinalni encefalitis. Gkasnik Centralnog higijenskog zavoda 1932;7(knj. 14):1-46. (ne pise ustanova)

Teodorović B. Kako da se mljekar štiti od muha? Narodni napredak 1932;4:139-41.


1933

Banić M. Poliomyelitis i njegovo liječenje. Glasnik Centralnog higijenskog zavoda 1933;8/knj. 15):21-8. (ne pise ustanova)

Hercog P, Mikič F. Efetusin – novi domaći ekspektorans. Liječnički vjesnik 1933;55:79-87. (SNZ)

Mikič F. Sezonsko gibanje nekaterih akutnih nalezljivih bolezni v Jugoslaviji v letih 1920-1930. Zdravniški vestnik 1933;5:11-20. (SNZ)

Mikič F. Sezonsko gibanje nekaterih akutnih nalezljivih bolezni v Jugoslaviji v letih 1920-1930. Zdravniški vestnik 1933;5:242-54. (SNZ)

Rogina J. Studij o trajanju vakcinalnog imuniteta. LIječnički vjesnik 1933;55:18-35. (nema ust.)

Rogina J. Što liječnik treba da zna o vakcinalnom imunitetu. Glasnik Centralnog higijenskog zavoda 1933;8(knj. 15):11-20. (SNZ)

Teodorović B. Masarykova akademija rada o gradnji drvenih kuća. Tehnički list 1933;15:68-9. (???)

Teodorović B. Kriza gradova. Tehnički list 1933;15:249-52. (??)

Teodorović B. Zrakom hlađena spremnica voća. Narodni napredak 1933;5:109-14.


1934

Iveković H. K metodici određivanja klornog broja u vodi. Arhiv za hemiju i farmaciju 1934;8:185-92, (HZ sa SNZ)

Iveković H. Opće karakteristike opskrbe vodom u našem holokarstu. Tehnički list 1934;16:217-21. (???)

Iveković H. Socijalno osiguranje inženjera. Tehnički list 1935;16:1. (???)

Iveković H, Pauković N. Zagrebački vodovod i iskorišćenje podzemne vode s teritorija Botaničkog vrta. Tehnički list 1934;16:12-9, 86-90 . (???)

Kranjčević M. Upotreba bezvodnog Na2SO4 za kvantitativno određivanje suhe supstance u organskim kapljevinama, sirupima i njima sličnim supstancama. Arhiv za hemiju i farmaciju 1934;8:114-21. (HZ sa SNZ)

Malojčić M. O čistoći tijela. Narodni napredak 1934;6:1-3.

Petrik M. Gradnja seoskih staja. Narodni napredak 1934;6:166-9,199-203, 269-75, 292-300, 344-8.

Malojčić M. Tuberkuloza sa socijalnog gledišta. Liječnički vjesnik 1934;56:540-2. (SNZ)

Rogina B. Granični brojevi za količinu masti u mlijeku okolice grada Zagreba. Arhiv za hemiju i farmaciju 1934;8:108-10. (HZ sa SNZ)

Teodorović B. Sprečavanje požara. Narodni napredak 1934;6:65-72.


1935

Broz R. Metoda određivanja srednje godišnje oborine nekog mjesta pomoću njegove nadmorske visine. Voda i plin 1935;1:65-70. (SNZ)

Černozubov N. O aktivnoj imunizaciji protiv tifusa i dizenterije sa specijalnim obzirom na peroralno cijepljenje po metodi Besredka. Glasnik Centralnoh higijenskog zavoda 1935;18(2):41-63. (Epid odsj HZ-a)

Dančević L. Neobičan slučaj onečišćenja bunarske vode otpadnom industrijskom vodom. Voda i plin 1935;1:17-8. (SNZ)

Kolarić-Kišur H. Jedan tip higijenskog nužnika. Voda i plin 1935;1:97-100. (SNZ)

Lazarević M, Banić M. Stvaranje aglutinina kod zečeva u vezi sa načinom imunizacije. Glasnik Centralnog higijenskog zavoda 1935;18(2):85-96. (SNZ,HZ)

Malojčić M. Stanje tuberkuloze u jednoj našoj tvornici duhana. Liječnički vjesnik 1935;57:211-2. (SNZ)

Mikič F. Slovenija v luči tablice redosleda umiranja. Zdravniški vestnik 1935;7:1-9.

Mikič F. Slovenija v luči tablice redosleda umiranja. Zdravniški vestnik 1935;7:49-65.

Petrik M. Potreba klorinacije vode primorskih vodovoda. Voda i plin 1935;1:84-7. (SNZ)

Petrik M. Projekt za čišćenje kanalske vode u Crikvenici. Voda i plin 1935;1:5-14. (SNZ)

Teodorović B. Građevna praksa na selu. Narodni napredak 1935;7:8-15, 26-34, 61-6.

Teodorović B. Napredno Virje. Narodni napredak 1935;7:259-67.

Zlokas D. Popravak vodovoda Plitvice-Drežnik. Voda i plin 1935;1:105-7. (SNZ)


1936

Baranov N. K poznavanju golubačke mušice III. Veterinarski arhiv 1936;6:137-220. (iz Sabranih radova – HZ sa SNZ)

Benčić-Sedak J. Silosi za spremanje zelene stočne hrane. Narodni napredak 1936;8:39-42.

Broz R. Gradnja manjih vodovodnih rezervoara od armiranog betona. VPS 1936;2:11-6. (SNZ)

Černozubov N. Jedna tifusna epidemija vodenog porijekla u gradu Sisku. Prilog poznavanju epidemiologije tifusa u neasaniranim provincijskim gradovima. VPS 1936;2:118-22. (Hig zav.)

Dančević L. Onečušćenje vodovodne vode u Korenici. VPS 1936;2:99-100. (SNZ)

Iveković H. Kemijska analiza termalne sumporovite vode u Varaždinskim Toplicama. VPS 1936;2:234-5.

Iveković H. Što treba građevinski inženjer da znade o vodi za piće i kućne potrebe s osobitim obzirom na zagrebačke prilike. VPS 1936;2:54-7. (SNZ)

Iveković H. Eine neue Methode zur Bestimmung der Chlorzahl in Trink- und Abwasser. Zeitschrift für analytische Chemie 1936;106:176-83. (HZ)

Iveković H, Dančević L. Kemijska analiza termalne sumporovite vode u Varaždinskim Toplicama. VPS 1936;234-5.

Iveković H, Dančević L. O kvaliteti plitke podzemne vode na području grada Siska. VPS 1936;2:123-5. (ŠNZ)

Iveković H, Dančević L. Volumetrijska metoda za brzo određivanje joda u mineralnim vodama. Arhiv za hemiju i farmaciju 1936;10:51-3. (HZ sa SNZ)

Malojčić M. Ispitivanje raširenosti tuberkuoze u selima Savske Vanovine. Liječnički vjesnik 1936;58:167-73. (SNZ)

Mikič F. Smer gibanja. Zdravniški vestnik 1936;8:438-46.

Mikič F. Trbušni tifus s posebnim obzirom na grad Sisak. VPS 1936;2:94-8. (SNZ)

Mikič F, Švarc Ž. Pomor dojenčadi u Zagrebu sa statističkog, socijalnog i kliničkog stanovišta. Beograd: Štamparija Centralnog higijenskog zavoda; 1936. (109 str.) ????

Orlić SM. Historija produkcije, te kemijska i fizikalno-kemijska svojstva novofenarsana. Liječnički vjesnik 1936;58:235-8. (SNZ)

Petrik M. Područje sanitarne tehnike. VPS 1936;2:206-9. (ŠNZ)

Petrik M. Projekt Okićkog vodovoda. VPS 1936;2:69-85. (SNZ)
The project of the Okić aqueduct.

Rasuhin J. Da li liječnički stalež može danas snositi odgovornost za narodno zdravlje. Liječnički vjesnik 1936;58:444-6. (nema ust.)
Teodorović B. Dubrovčak Lijevi. Narodni napredak 1936;8:28-35.

Teodorović B. Problemi ventilacije i fizička svojstva uzduha. VPS 1936;2:32-5. (SNZ)

Vuletić A. Eksperimentalna iskustva s novofenarsanom. Liječniki vjesnik 1936;58:239-43.

Zlokas D. Dimenzioniranje cisterne i sabirne površine. VPS 1936;2:247-55. (SNZ)


1937

Baranov N. Die Kolumbatscher Mücke in Jugoslawien in Jahre 1937. Archiv für Wissenschaftliche und praktische Tierheilkunde 1937;72:158-64. (iz Sabranih radova – HZ sa SNZ)

Baranov N. K poznavanju golubačke mušice V. (Studij epidemiologije golubačke mušice na invaziji g. 136.). Veterinarski arhiv 1937;7:229-76. (iz Sabranih radova – HZ sa SNZ)

Broz R. Nov način određivanja gubitka tlaka u vodovodnim cijevima. VPS 1937;3:136-43. (SNZ)
A new method for the computation of loss of head in water mains.

Broz R. Ciljevi od azbestnog cementa. VPS 1937;3:213-8.

Černozubov N. Problem difterije i njenog suzbijanja u Jugoslaviji. Glasnik Centralnog higijenskog zavoda 1937; 20:340-68. (Higijenski zavod)

Černozubov N, Filipović D, Stavel J. Salmonella na području Higijenskog zavoda u Zagrebu 1931 – 1934 godine. Glasnik Centralnog higijenskog zavoda 1937; 20:95-148. (Higijenski zavod)

Dančević L. Sava pred Zagrebom. VPS 1937;3:176-82.

Herrmann M. Massenmord mit Arsenik. Sammlung von Vergiftungsfällen 1937;8:89-92. (iz sabranih radova – HZ)

Herrmann M. Sublimat-Vergiftung. Sammlung von Vergiftungsfällen 1937;8:5-8. (iz sabranih radova – HZ)

Iveković H. Higijenski nadzor u službi opskrbe vodom. Glasnik Centralnog higijenskog zavoda 1937; 20:438-54. (ŠNZ)

Iveković H. Ispitivanje atmosfere u sušačkom željeničkom tunelu. Arhiv za hemiju i farmaciju 1937;11:7-14.

Iveković H. Proizvodnja radija u Jachymovu (ČSR) i upotreba radijevih preparata. Tehnički list 1937;19:21-8. (iz Sabranih rdaova)

Iveković H, Dančević L. Ispitivanje atmosfere u Sušačkom željezničkom tunelu. VPS 1937;3:50-...........????

Kesić B. Dr Željko Hahn. Direktor zdravstvenog odjeljenja središnjeg ureda za osiguranje radnika (povodom napuštanja aktivne službe). Radnička zaštita 1937;19:6-9.

Kesić B. Kućna njega i reforma lajičke kontrole bolesnika. Radnička zaštita 1937;19:320-4.

Kesić B. Zadaća liječnik na polju obrtne higijene. Radnička zaštita 1937;19:443-4.

Mikič F. Nešto o starosti međimurske seljačke kuće. VPS 1937;3:258-65. (ŠNZ)
The age of peasants’ houses in Međimurje.

Mikič F. Taflen der Absterbeorddnung für jugoslawische Länder, Städte, Bezirke und Dörfer, sowe für Nähere, umgebende Staaten am Balkan und im Mitelleuropa. Bulletin International de l?Academie Yougoslave des Sciences et des Beaux-Arts 1937;31:69-74. (SNZ)

Orlić S. Dobivanje broma iz morske vode. Arhiv za hemiju i farmaciju 1937;11:74-8. (nema ust.)

Orlić S. Kemoterapija malarije. Arhiv za hemiju i farmaciju 1937;11:14-22. (nema ust.)

Petrik M. Engleska plivališta. VPS 1937;3:218-9, 233-42,268-76.
English swimming pools.

Petrik M. Higijenska cisterna. VPS 1937;3:6-16. (SNZ)
Hygienic cisterns.

Petrik M. Novi paviljon dječjeg oporavilišta u Šumetlici. VPS 1937;3:143-50. (SNZ)

Prebeg Ž. Potreba zdravstvene suradnje u našoj turističkoj politici. (S obzirom na turizam u Hrv. Primorju). LIječnički vjesnik 1937;59:101-6. (nema ust.)


Teodorović B. Minimum zahtjeva za vodovod i odvodnju u kući. VPS 1937;3:2-6. (prijevod s engleskog)

Teodorović B. Minimum zahtjeva za vodovod i odvodnju u kući. Zagreb: Udruženje za vodnu, plinsku i sanitarnu tehniku u Kralj. Jugoslaviji; 1937. (137 str.)

Teodorović B. Praktična primjena američkog pravilnika za vodovod i odvodnju u malim stambenim kućama. VPS 1937;3:150-7. (SNZ)
(prijevod s engleskog)
The American plumbing code applied to small dwelling houses.

Teodorović B. Vetrinarska služba u Bugarskoj. Narodni napredak 1937;9:193-8.


Zavrnik FI, Mikič F. O broju leukocita kod domaće svinje. Biometričko-hematološka analiza Rojkove radnje II. Veterinarski arhiv 1937;7:70-116. (SNZ)
On the number of leukocytes in the domestic pig.

Zlokas D. Projektovanje uređaja podzemne irigacije. VPS 1937;3:119-22. (SNZ)
The design of underground irrigation plants.


1938

Baranov N. K poznavanju golubačkr mušice VI. (Studij golubačke mušice i njezinih sinbiocenonta). Veterinarski arhiv 1938;8:313-28. (iz Sabranih radova – HZ sa SNZ)

Baranov N. Weiteres über die Tachiniden (s.l.) der Salmon-Inseln. Veterinarski arhiv 1938;8:170-4. (iz Sabranih radova – HZ sa SNZ)

Benčić J. Silosi u seljačkom gospodarstvu. VPS 1938;4:578-83. (SNZ)

Chloupek D. O civilnoj zaštiti. VPS 1938;4:501-12. (???)

Chloupek D. Sušica. Zagreb: Škola narodnog zdravlja; 1938. (18 str.)

Dumenđić S. Obnova pogorjelog sela Donji Kraljevac. VPS 1938;4:358-67. (SNZ)

Iveković H. Deset godina nadzora nad vodom. VPS 1938;4:83-105.
Ten years of water control.

Iveković H. Hoće li čovječanstvo izumrijeti. Narodni napredak 1938;10:4-10. (?)

Iveković H. Potrošak KMnO4 i hlorni broj kao metode za određivanje organske tvari z vodi. Arhiv za hemmiju i tehnologiju 1938;12:118-25. (HZ sa SNZ)

Ježić J, Kodrnja E, Mikič F. Oko značenja kože u vakcinaciji protiv antraksa. Eksperimentalno-biometrička studija s kunićima. Arhiv Ministarstva poljoprivrede 1938;5(12):1-48. (SNZ, iz Sabranih radova)
On the significance of the skin in the vaccination against Anthrax. An experimental biometrical study on rabbits.. (SNZ, Sabrana djela)

Kolarić-Kišur H. Asanacija sela i đaci Seljačkog sveučilišta. Narodni napredak 1938;8:72-4.

Kolarić-Kišur H. Deset godina asanacije sela. VPS 1938;4:32-82. (nema oznake ust.)
Ten years of rural sanitation.

Mikič F. Nekoliko crta o strukturi Savske Banovine s obzirom na njenu higijensku organizaciju. Socijalno-medicinski pregled 1938;9:164-77. (nema ustanove??)

Mikič F. Tablice redoslijeda umiranja za bivše pokrajine, gradove, srezove i sela u Jugosalaviji, kao i za bliže države Balkana i srednje Evrope. Prirodoslovna istraživanja Kraljevine Jugoslavije 1938;21:1-128. (SNZ, Sabrana djela)

Nikolić N. Ekperimentalne studije o varijacijama bacila tuberkuloze na novim sintetičkim podlogama Z 23, Z 24, Z 26, Z 30 i Z 37. Liječnički vjesnik 1938;40:5-10. (HZ)

Orlić S. Hidrolitičko cijepanje nekih arsenovih aromatičnih amina. Arhiv za hemiju i tehnologiju 1938;12:153-72, (HZ sa SNZ)

Orlić S. Metalični vakuum-eksikatori sa staklenim poklopcem. Arhiv za hemiju i tehnologiju 1938;12:22-4. (HZ sa SNZ-Kemoterapeutski odsjek)

Petrik M. Higijenski zdenci. VPS 1938;4:614-37. (SNZ)
Hygenic wells.

Petrik M. Javni natječaji. VPS 1938;4:572-7.

Petrik M. Sanitarno-tehnički rad Škole narodnog zdravlja. VPS 1938;4:7-31.
Work of the School of Public Health at Zagreb in sanitary engineering.

Prebeg Ž. Higijensko-domaćinski i tkalački tečajevi u selima Škole narodnog zdravlja. Izvještaj o dvanaestogodišnjem radu. Zagreb: Škola narodnog zdravlja; 1938. (15 str.)

Senđerđi L. Srednjoškolsko igralište u Klaićevoj ul. u Zagrebu. VPS 1938;4:422-32. (SNZ)
School playgrounds at Zagreb.

Šavcov A. Ležaonica lječilišta Novi Marof. VPS 1938;4:230-5. (ŠNZ)

Teodorović B. Građevna iskustva od potresa u Podravini. Narodni napredak 1938;10:80-2.

Teodorović B. Tip nužnika za sajmišta VPS 1938;4:533-8. (ŠNZ)
A type of a comfort station for market places.

Vuletić A. Daljnja iskustva s Novofenarsanom Škole narodnog zdravlja. Liječnički vjesnik 1938;60:172-7. (SNZ)


1939

Banić M. Specifično liječenje difterije i aktivna imunizacija. Liječnički vjesnik 1939;61:6-15. (SNZ)

Baranov N. Đubrišta kao legla muha u selu Mraclin. Veterinarski arhiv 1939;9:280-7. (iz Sabranih radova – HZ sa SNZ)

Baranov N. K poznavanju golubačke mušice VII. (Biološka svojstva golubačke mušice i njezine seobe u g. 1938). Veterinarski arhiv 1939;9:105-25. (iz Sabranih radova – HZ sa SNZ)

Baranov N. Maslinova mušica. Arhiv Ministarstva poljoprivrede 1939;6:2-26. (Higijenski zavod)

Bresler K. Stanje ishranjenosti i problemi ishrane školske omladine. Socijalno-medicinski pregled 1939;10:34-44. (nema ustanove
Chloupek D. Jednostavni aparat za dobivanje kisika. VPS 1939;5:436-8. (??)

Chloupek D. Pregled prve pomoći kod otrovanja bojnim otrovima. VPS 1939;5:249-60. (???)

Chloupek D. Problemi higijenske propagande (Odlomci iz rukopisa:” O principima, metodama i sredstvima higijenske propagande”. Liječnički vjesnik 1939;61:15-20. (SNZ)

Černozubov N, Iveković H. Epidemiološka uloga vode u pojavi crijevnih zaraznih bolesti. Liječnički vjesnik 1939;61:20-36. (HZ sa SNZ)

Černozubov N, Iveković H. Suradnja liječnika i inženjera kod ispitivanja uloge vode u pojavi crijevnih zaraznih bolesti. VPS 1939;5:213-32, 269-89,330-45. (HZ)

Kesić B. Higijena rada i profesionalne bolesti rudara i radnika onih podzzeća koja podpadaju pod rudarske zakone. Zagreb: Tisak “Tipografije” d.d.; 1939 (204 str.)

Kesić B. Jedan slučaj ozljede električnom strujom. Liječnički vjesnik 1939;61:596-7.

Kesić B. Osiguranje profesionalnih oboljenja u našem radničkom osiguranju. Radnička zaštita 1939;21:89-92.

Kesić B. Zdravstvena skrb u našem radničkom osiguranju. Radnička zaštita 1939;21:267-80.

Malojčić M. Prilog pitanju nasljedstva dispozicije za tuberkulozu. Liječnički vjesnik 1939;61:52-4. (SNZ)

Malojčić M. Zur Ätiologie der tuberkulösen Lungenerkrankung der Erwachsenen. Zeitschrift für Tuberkulose 1939;82:7-19. (SNZ iz Sabranih rdaova)

Mikič F. O kvadraturi prozora i poda i o kubaturi međimurske seljačke kuće. VPS 1939;5:13-26,70-82.(SNZ)

Mikič F. Potreba novih dispanzerjev za novorojenčke. Zdravniški vestnik 1939;11:288-91. (SNZ)

Mikič F. Sezonsko kretanje nekih bolesti. Liječnički vjesnik 1939;61:663-9. (SNZ)

Mikič F. Strukturalne promjene u seoskom srezu u jednom desetgodištu. Donja Stubica 1921-1931. Socijalno-medicinski pregled 1939;10:344-55. (nema ustanove)

Nežić E. Prilog poznavanju problema sjeverne Dalmacije. VPS 1939;5:501-11. (???)
A contribution to the knowledge of problems of Northern Dalmatia

Palmović S. Pasteurov zavod u Zagrebu od osnutka do konca 1937. godine (27.XII.1938. – 31.XII.1937.) Liječnički vjesnik 1939;61:54-61. (Hig zav)

Petrik M. Mišljenje o opskrbi grada Osijeka vodom. VPS 1939;5:372-86. (SNZ)
Preliminary studies for the water supply of Osijek

Petrik M. Opasnost od zanemarenih kućnih instalacija. VPS 1939;5:452-60. (SNZ)
Dangers from neglected sanitary fixtures.

Prebeg Ž. O zdravlju školske djece. Kritički prikaz rada na zaštiti i unapređivanju zdravlja školske djece. Liječnički vjesnik 1939;61:61-9. (HZ sa ŠNZ)

Rasuhin J. O pravilnoj ishrani našeg naroda. Socijalno-medicinski pregled 1939;10:16-22. (nema ustanove)

Rasuhin J. Selo Visoko. Socijalno-medicinska anketa (1.-15.X.1936). Liječniki vjesnik 1939;61:70-9. (ŠNZ)

Šavcov A. Asanacija sela Ludbreške Sesvete. VPS 1939;5:515-21. (SNZ)

Šavcov A. Učvršćenje puzavog terena u Gornjoj Planini. VPS 1939;5:461-6. (SNZ)

Štampar A. Novi duh u Americi. Liječnički vjesnik 1939;61:80-7.

Štampar A. Opažanja jednog radnika na unapređenju zdravlja na selu. Liječnički vjesnik 1939;61:1-5.

Teodorović B. Gradnja vodovoda u selu Hampovici. Narodni napredak 1939;11:225-31.

Teodorović B. Naše veterinarske ambulante u poređenju sa stranim sličnim ustanovama. VPS 1939;5:174-89. (SNZ)
Out veterinary ambulances in comparison with similar foreign institutions.

Vrhovac V. Socijalno-medicinsko značenje šećerne bolesti. Liječnički vjesnik 1939;61:87-92. (ŠNZ)

Zlokas D. Mali seoski vodovodi sa javnim izljevima koji trajno teku. VPS 1939;5:66-9. (SNZ)
Small rural aqueducts with continously running public fountains.


1940

Černozubov N. Smjernice za poboljšanje službe suzbijanja zaraznih bolesti u Banovini Hrvatskoj. Liječnički vjesnik 1940;62:220-5. (HZ)

Černozubov N, Sindik A. Epidemija trbušnog tifusa u Kordunu 1935-1936. Glasnik Centralnog higijenskog zavoda 1940;23:185-221. (Higijenski zavod)

Černozubov N. Smjernice za poboljšanje službe suzbijanja zaraznih bolesti u Banovini Hrvatskoj. Liječnički vjsenik 1940;62:220-5. (hig zav)

Iveković H, Dančević L, Herrmann M. Metijino vrelo u selu Ponijevu kod Žepča. Arhiv za kemiju i tehnologiju 1940;14:21-3.(HZ)
Matijino vrelo (Mathews Well) at Ponijevo near Žepče (Bosnia)

Iveković H, Herrmann M. Neke starije analize rudnih voda i njihovo novije preračunavanje. VPS 1940;6:156-66. (Hig zav)
Older analyses of mineral waters and their recalculation in modern form.

Kesić B. Jedan uspjeh. Radnička zaštita 1940;22:74-6.

Kesić B. Prva pomoć kod otrovanja bojnim otrovima. Radnička zaštita 1940;22:55-68.

Kesić B. Stalna izložba higijene rada i profilaksa poslovnih nesreća kod Središnjeg ureda za osiguranje radnika u Zagrebu. Postanak-sastanak-svrha. Radnička zaštita 1940;22:398-407.

Malojčić M. Organizacija zdravstvene službe u Madžarskoj s naročitim osvrtom na tuberkulozu. Izvještaj s puta. Liječnički vjesnik 1940;62:80-2. (nema ustanove)

Malojčić M. Rezultati ankete o raširenosti tuberkuloze na selu. Socijalno-medicinski pregled 1940;11:433-45. (?? nema ustanove)

Mikič F. Vjerojatnost pojavljivanja prve menstruacije. Socijalo-medicinski pregled 1940;11:125-8. (?? nema ustanove)

Nežić E. Asanacija Sjeverne Dalmacije. Socijalno-medicinski pregled 1940;11:7-25. (?? nema ustanove)

Nežić E. Malarija u Dalmatinskoj Hrvatskoj. VPS 1940;6:119-41. (Split!!!)
Malaria in Dalmatian Croatia.

Petrik M. Hidrologija u Petra Hektorovića. VPS 1940;6:274-7. (???)

Petrik M. Kanalizacija izoliranih zgrada. VPS 1940;6:419-38. (Banska vlast Banovine Hrvatske)

Prebeg Ž. O sistematskom liječničkom pregledu školske djece. Liječnički vjesnik 1940;62:26-9. (nema ust.)

Rasuhin J. Hrvatski narod u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Liječnički vjesnik 1940;62:562-5. (nema ust.)

Rasuhin J. Pomor dojenčadi i majki kao faktor mijene naroda. Liječnički vjesnik 1940;62:575-7. (nema ust)

Rasuhin J. Selo Visoko (socijalno-medicinska anketa). II. Fiziogeosfera (Kosmosfera) (Litosfera i atmosfera). Liječnički vjesnik 1940;62:29-38, 66-74, 152-9. (nema ust.)

Štampar A. O liječničkoj službi na selu. Liječnički vjesnik 1940;62:3-7. (nema ust.)

Štampar A. Politika o populaciji. Liječnički vjesnik 1940;62:559-62.

Tomašić P. Bolesti kao faktor mijene naroda. Liječnički vjesnik 1940;62:577-80. (nema ust.)

Vuletić A. Organizacija borbe protiv spolnih bolesti u Banovini Hrvatskoj. Liječnički vjesnik 1940;62:22-4.


1941

Černozubov N, Filipović D, Stavel J. Bizmut-sulfit-podloga po Wilsonu i Blairu za izoliranje Salmonella typhi iz izmetina i otoadnih voda. VPS 1941;7:1-38. (Hig. zav.-epid)

Dančević L. Nove prostorije zdravstveno-tehničkog laboratorija u Zagrebu. VPS 1941;7:274-82. (????)

Dančević L. O pojavi bacterium coli-a u pitkoj vodi. VPS 1941;7:303-9. (???)

Dumengjić Z. “Pliva”, zavod za proizvodnju lijekova u Kalinovici. VPS 1941;7:263-73. (????)

Iveković H. Citati iz starije literature o zagrebačkim vodama i kupalištima kako su postojali do godine 1877. (osim vodovoda). VPS 1941;7:214-37.

Iveković H. Metode za pretragu vode pomoću Helligeovog komparatora. VPS 1941;7:339-55. (nema ust.)

Iveković H. O prirodnim toplim i rudnim vodama na području grada Zagreba. VPS 1941;7:193-213. (San-tehn pododsj Min zdr.)

Iveković H. Popis publikacija o zagrebačkim vodama i kupalištima. VPS 1941;7:238-9.

Petrik M. Američki pokusi zagađivanja podzemne vode. VPS 1941;7:78-110. (???)

Petrik M. Primjer računa minimalnih troškova komplicirane građevine. VPS 1941;7:39-43. (???)

Petrik M. Uređaj za čišćenje vodovodne vode u Varaždinskim Toplicama. VPS
1941;7:294-302.

Prebeg Ž. Tjelesno vježbanje i narodno zdravlje. Liječnički vjesnik 1941;358-62. (Viša škola za tjelesni odgoj)

Štampar A. O reformi medicinske nastave. Liječnički vjesnik 1941;63:28-33.

Štampar A. Razvitak socijalne i zdravstvene zaštite visokoškolaca. Liječnički vjesnik 1941;63:105-8.


1942

Berlot J. Sprečavanje pjegavog tifusa u hrvatskom domobranstvu. Domobranski zdravstveni vjesnik 1942;1:20-7. (Prilog Liječničkog vjesnika br. 8/1942.) –satnik-liječnik)

Dumengjić S. Serum svinjac u Kalinovici. VPS 1942;8:36-41. (???)(nema oznake usta.)

Iveković H. O otrovnosti radne atmosfere u tvornici fero- i silikomangana u Šibeniku godine 1940. VPS 1942;8:1-35.

Petrik M. Istraživanja u svrhu opskrbe vodom grada Korčule. VPS 1942;8:57-80. (??)

Senđerđi L. Nov izljev za male vodospreme. VPS 1942;8:50-6. (???)

Šavcov A. Zanimljivi slučajevi zahvata vrela. VPS 1942;8:42-9. (????)

Teodorović B. Sarajevski pravilnik za odvodnju u kući. VPS 1942;8:81-6. (???)

Tomić-Karović K. K pitanju patogenosti b. faecalis alcaligenesa. Liječnički vjesnik 1942;44:90-2. (nema ust.)

Tomić-Karović K. Prilog liječenju autovakcinama i nespecifičnom terapijom. Liječnički vjesnik 1942;44:239-42. (Bakt zav Med fak)

Žuk A. O varijabilnosti bakterija naročito u skupini B. coli. Liječnički vjsenik 1942;44:150-3. (Bakt zav Med fak)

Žuk A, Šestić Z. Biološka terapija alkaličnih cistitisa. Liječnički vjesnik 1942;44:35-7. (Bakt zav Med fak)


1943

Tomić-Karović K, Toamšić P. Rezultati suvremene bakteriološke diagnostike tuberkuloze. Liječnički vjesnik 1943;65:197-9. (Bakt odsj Zdrav zav)


1944

Tomić-Karović K, Tomašić P. Bakteriološka analiza septikopiemičnih oboljenja. Liječnički vjesnik 1944;66:92-7. (Bakt odsj Zdrav zav.)


1945

Kesić B. Osnovni problemi zdravstvene službe socijalnog osiguranja.1945;1(9-10):42-55.


1946

Kesić B. Zdravstvena služba u novom socijalnom osiguranju. Arhiv za medicinu rada 1946;1:2-5. (nema ustanove)

Kesić B. O pogriješkama kod ocjenjivanja iznemoglosti. Arhiv za medicinu rada 1946;1:304-10.

Mikič F. Nekoliko normi za prosuđivanje bolničkog pogona u Jugoslaviji. Arhiv za medicinu rada 1946;1:265-86. (nema ust,)

Štampar A. Liječnik, njegova prošlost i budućnost. Zagreb: Ministarstvo narodnog zdravlja narodne vlade Hrvatske; 1946. (125 str.)

Štampar A. Nova svjetska zdravstvena organizacija. Liječnički vjesnik 1946;68:254-8.

Štampar A. Socijalna sigurnost. Arhiv za medicinu rada 1946;1:89-101.

Štampar A. Utjecaj društvenih i privrednih prilika na ljudski život i zdravlje. Liječnički vjesnik 1945;67:103-9.

Teodorović B. Neke zdravstveno-tehničke mjere i povećanje produkcije. Arhiv za medicinu rada 1946;1:259-62. (Min nar zdr.)


1947

Filipović D. Antiretikularno-citotoksični serum. Medicinar 1946-7;1:58-61.

Kesić B. Profesionalna oboljenja. Arhiv za medicinu rada 1947;2:89-122. (Zav hig soc me)
Professional diseases.

Štampar A. Ujedinjeni narodi i zdravstvena pitanja. Medicinar 1946-7;1:7-12.

Teodorović B. Referat o industrijskoj higijeni u S.A.D. (august 1947.). Arhiv za medicinu rada 1947;2:335-66. (SNZ????)

Teodorović B. Upute za rad tvorničkih higijeničara. Zagreb: Ministarstvo narodnog zdrvlja NR Hrvatske, Odsjek za zdravstveno prosvjećivanje naroda; 1947. (16 str.) (SNZ????)

Tomić-Karović K. Filtrabilni virusi. Medicinar 1946-7;1:163-8. (Bakt zav Med fak)


1948

Chloupek D, Radičev B, Richter B. Malarija: etiologija-klinika-epidemiologija-terapija sprečavanje i suzbijanje. Priručnik za lekare. Beograd: Vojnosanitetski pregled; 1948. (Biblioteka Vojno-sanitetski pregled ; 1) (?) Imamo
Dančević L. Zagđena podzemna voda u istočnom području Zagreba. Higijena i tehnika 1948;1:6-13.

Dančević L. Željezovita podzemna voda u okolici Kalinovice. Higijena i tehnika 1948;1:266-82. (???)

Filipović D. Vakcinacija protiv tetanusa. U: Zbornik I. kongresa lekara FNRJ.Beograd, 1948. Tom I. Infektivne bolesti u FNRJ. Beograd: Medicinska knjiga; 1940. p. 133-65.

Filipović D. Skripta iz mikrobiologije. 2. izd. 1948.

Ikić D. Dokazivanje klica grupe salmonella u površinskim i kanalskim vodama s pomoću bakteriofaga. Higijena i tehnika 1948;1:39-47. (???)
The proof of Salmonella organisms in water and sewage ny means of bacteriophage.

Ikić D. Patogena uloga i biokemijskog svojstva proteusa. Higijena i tehnika 1948;1:213-21. (???)

Kesić B. Medicinski osvrt na tjelesno odgajanje djece i omladine. Zagreb: Odsjek za zdravstveno prosvjećivanje naroda Ministarstva narodnog zdravlja N.R. Hrvatske; 1948. (ŠK???)

Kolarić-Kišur H. Melioracije u vezio sa suzbijanjem malarije. Higijena i tehnika 1948;1:123-4. (???)

Kolarić-Kišur H. Sanitarno-tehnički problemi našeg sela. Higijena i tehnika 1948;1:182-5. (???)

Mimica M. Virusi. Priroda 1948;35:81-5.

Mimica M. Virusi tumora. Medicinar 1948;2:302-8.

Nežić E. Rad i rezultati naše antimalarične službe. Higijena i tehnika 1948;1:242-58. (????)

Palmović S. Problem bjesnoće u N.R. Hrvatskoj. Higijena i tehnika 1948;1:22-4. (????)

Petrik M. Gradnja sanitarno-tehničkih objekata u industrijskim poduzecima, seljackim zadrugama, drzavnim poljoprivrednim imanjima, školama i internatima. Higijena i tehnika 1948;1:195-7. (????)

Petrik M. Podzemna voda u Varaždinu. Higijena i tehnika 1948;1:13-21.

Petrik M. Preventivni sanitarni nadzor. Higijena i tehnika 1948;1:147-9. (???)

Prebeg Ž. Problemi školske higijene. Higijena i tehnika 1948;1:185-92. (???)

Rogina B. Sadašnje znanje o riboflavinu u prehrani. Higijena i tehnika 1948;1:65-7.
(???)

Rogina B. Uloga i planiranje rada kemijskih laboratorija u kontroli živežnih namirnica. Higijena i tehnika 1948;1:193-5. (???)

Sindik A. Plan suzbijanja zaraznih bolesti za 1948. godinu. Higijena i tehnika 1948;1:105-15. (???)

Teodorović B. Naobrazba sanitarnih inženjera u S.A.D. Higijena i tehnika 1948;1:56-63. (???)

Teodorović B. Prioritet sanitarno-epidemiološkog nadzora i izgradnje sanitarno-epidemioloških objekata. Higijena i tehnika 1948;1:197-200. (???)

Teodorović B. Sanitarno-tehnička načela komunalne higijene. Higijena i tehnika 1948;1:144-6. (???)

Tomašić P. Ispitivanje tifusnih kliconoša s pomoću Vi-testa. Higijena i tehnika 1948;1:48-55. (???)
Vi-test.

Tomašić P. Planiranje rada bakterioloških ustanova i njihovo proširenje zadaća bakteriološke dijagnostike. Higijena i tehnika 1948;1:115-17. (???)

Tomašić P. Pregled teoretskih osnova serodijagnostike sifilisa. Higijena i tehnika 1948;1:223-37.

Tomašić P. Stafilokokna trovanja hranom. Higijena i tehnika 1948;1:64-5. (???)


1949

Bezjak V. Postoperativne anaerobne infekcije. Liječnički vjesnik 1949;71:313-5.(Mikr inst MF)

Chloupek D. (Beograd)Prilog o malariji u Vojvodini. Higijena 1949;1:142-154.

Dumengjić S. Škola medicinskih sestara u Zagrebu. Higijena i tehnika 1949;2:143-45. (????)

Filipović D. Medicinska mikrbiologija i parasitologija. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga, 1949.

Ikić D. Kliconoša – njegovo značenje u epidemiologiji trbušnog tifusa i njegovo otkrivanje. Higijena i tehnika 1949;2:1-11. (???)

Ikić D.(????) Tipiziranje S. typhi pomoću bakteriofaga i njegov epidemiološki značaj. Higijena 1949;1:45-52.

Mikič F. Visina i težina đaka iz srednje Dalmacije. Higijena i tehnika 1949;2:72-84. (???)

Nežić E. Malarija u Dalmaciji (Sa kritičkim osvrtom na dosadašnju antimalaričnu akciju). Higijena i tehnika 1949;2:85-142. (???)

Nežić E. (???) Nešto iz epidemiologije naše malarije. Higijena 1949;1:93-9.

Pavišić V. (????) Anopheles nigripes staeg. Higijena 1949;1:253-272.

Sindik A. Epidemija trbušnog tifusa i paratifusa u Splitu 1948. Higijena i tehnika 1949;2:16-71. (???)
Typhoid epidemic at Split in 1948.

Sindik A.(????) Značaj miješanih vakcina u epidemiološkoj službi. Higijena 1949;1:79-85.

Teodorović B. Upute za higijenu logora. Uz radilišta narodne omladine. Zagreb: Ministarstvo narodnog zdravlja NR Hrvatske, Odjel za zdravstveno prosvjećivanje naroda; 1949. (46 str.) ŠK???

Vesenjak-Zmijanac J.Zapažanja sa bakterioloških i nekih drugih zdravstvenih instituta Skandinavije i Londona. Liječnički vjesnik 1949;71:350-2

Vesenjak-Zmijanac J. Influenca. Liječnički vjesnik 1949;71:382-7.

Vuksanović V. Antigena svojstva toksina i anatoksina tetanusa. Higijena 1949;1:67-78.


1950

Cekić J. Koreferat o standardizaciji koprokultura. Higijena 1950;2:551-59. (nema ust.)

Cvjetanović B. Izobrazba liječnika (Njen razvoj i zavisnost o društvenim prilikama). Narodno zdravlje 1950;6:92-7.

Cvjetanović B. Perinatalna zaštita djeteta i profesija roditelja. Narodno zdravlje 1950;6:208-11. (Predavanje održano na I. sastanku za higijenu rada, Zagreb 5-8 VII. 1950.)

Cvjetanović B, Očko-Četković S, Sveško V, Vesenjak-Zmijanac J. Kongenitalne malformacije (Etiologija učeastalosti i oblici). Liječnički vjesnik 1950;72:411-20.

Čmelik S. Naša riblja ulja kao zamjena za Oleum jacoris Aselli. Farmaceutski glasnik 1950;50:129-33. (naučni sur HZ???)

Dančević L. O bakteriološkom istraživanju vode. Higijena 1950;2:290-8. (???)

Emili H. Crijevne zaraze i njihovo suzbijanje u FNRJ. Higijena 1950;2:170-83. (???)

Emili H. Praktična metoda transporta jajašaca komaraca. Higijena 1950;2:319-21, (???)

Fališevac J, Bezjak V. Liječenje maleusa sulfonamidima. Liječnički vjesnik 1950;72:228-31.

Filipović D. Bakteriološko ispitivanje životnih namirnica s obzirom na trovanje hranom. Higijena 1950;2:104-8. (Koreferat održan na konferenciji bakteriologa u Splitu, oktobar 1949 g.)

Filipović D. O bakteriološkom pregledu. Liječnički vjesnik 1950;72:97-102.

Iveković H. Zadaće farmaceutskih fakulteta u našoj zdravstvenoj službi. Narodno zdravlje 1950;6:225-32. (nema ustanove – da li na ŠKOLI????)

Kesić B. Uloga kemičara u borbi protiv profesionalnih oboljenja. Higijena 1950;2:482-98.

Kesić B. Uloga kemičara u borbi protiv profesionalnih oboljenja. Arhiv za kemiju 1950;22:286-99.

Marcinkovsky E. O antibioticima. Liječnički vjesnik 1950;72:421-8.

Mimica M. Sur l’etiologie de l’ozene. I. La flore microbienne isolee de la secretion nasale des ozeneux. Acta Medica Iugoslavica 1950;4:276-92.
O etiologiji ozene. I. Mikrobijelna flora ozene.

Mimica M, Ujević B, Mađarić I. Sur l’etiologie de l’ozene. II. Les Corynebacteries de l’ozene et les autres Corynebacteries de l’homme. Acta Medica Iugoslavica 1950;4:293-310.
O etiologiji ozene. II. Corynebakterije izolirane i sekreta ozene i druge Corynekakterije čovjeka.

Piantanida M. Proizvodnja penicilina. Higijena 1950;2:356-67. (???)

Štampar A. Svjetski zdravstveni dan. Zaštita zdravlja 1950;5:17-20.

Teodorović B. Sanitarna kontrola vodovodnih voda u Narodnoj Republici Hrvatskoj. Higijena 1950;2:279-89. (SNZ??)

Vuletić A. Životno djelo Paula Ehrlicha. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1950. (Temelji medicine ; sv. 5) (196 str.)


1951

Bezjak V. Modifikacija metode sterilnog uzimanja krvi. Liječnički vjesnik 1951;73:135-7.

Cekić J, Emili H. Etiologija dječjih proljeva u gradu Zagrebu. U: Problemi higijene. Referati Higijenske sekcije Prvoj kongresa higijeničara. Opatija, 1950. Beograd: Medicinska knjiga; 1951. Str.202-8.

Chloupek D. O desetogogodišnjici smrti Dra. Milana Jovanovića-Batuta. Zdravstvene novine 1951;4:4-7. (???)

Chloupek D. Obavezni sanminimum. U: Problemi higijene. Referati Higijenske sekcije Prvoj kongresa higijeničara. Opatija, 1950. Beograd: Medicinska knjiga; 1951. Str. 39-67. (ŠK???)

Cvjetanović B. Zdravstveno stanje i higijenski problemi nekih seljačkih radnih zadruga u NR Hrvatskoj. U: Problemi higijene. Referati Higijenske sekcije Prvoj kongresa higijeničara. Opatija, 1950. Beograd: Medicinska knjiga; 1951. Str. 356-78.
(ŠK????)

Čmelik S. O upotrebljivosti nekih jadranskih alga za izradu agara. Acta Pharmaceutica Jugoslavica 1951;1:63-6- (HZ)

Čmelik S. Oko problematike joda u jadranskim algama. Farmaceutski glasnik 1951;7:426. (HZ)

Čmelik S. Über die Lipoide der Fruchtblätter beim Menschen, Biochemische Zeitschrift 1951;322:150-3. (Ustanova?)

Čmelik S. Über die Lipoide der tuberkulösen Foci beim Menschen. Biochemische Zeitschrift 1951;322:288-91.

Emili H(???). U povodu pedesete godišnjice smrti M. Pettenkofera. Higijena 1951;3:176-83.

Herman-Fišer M(????). Suradnja biokemičara kod istraživanja prehrane. Higijena 1951;3:312-4.

Ikić D(????). Neki podaci o zdravstvenom stanju NR Hrvatske. Higijena 1951;3:114-24.

Kesić B. Higijena rada u medicinskoj nastavi. Arhiv za higijenu rada 1951;2:27-47.
Occupational hygiene in medical education.

Kesić B. Neka opažanja o utjecaju rada na razvoj muške omladine od 14. do 18. godine. Arhiv za higijenu rada 1951;128-41. (Inst Ind Health) ???????
Some observations concerning the influence of work on the development of male youths between 14-18 years old.

Kesić B. Profesionalna oboljenja svarivača. Arhiv za higijenu rada 1951;2:187-32.
Welders’ occupational hazards.

Kesić B, Häusler V. Hematological investigation on workers exposed to mercury vapor. Industrial Medicine 1951;20:485-8.

Mimica M, Bezjak V. Djelovanje antibiotika i antiseptika “in vitro” na bakterijsku floru ozene i na Kl. rhinoscleromatis. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 1951;284:175-95. (Mikr Inst MF)

Mimica M, Franković A. Sur l’etiologie de l’ozene. III. Les bacteries encapsulees de l’ozene. Acta Medica Iugoslavica 1951;5:82-95.
O etiologiji ozene. III. Kapsulne bakterije kod ozene.

Mimica M, Rucker J. Tipovi Corynebacterium diphtheriae i njihovo kliničko značenje. Higijena 1951;3:460-8.

Pavišić V(????). O problemima komaraca molestanata u N.R. Hrvatskoj. Higijena 1951;3:183-210.

Prebeg Ž (???). Principi zdravstvene zaštite školske djece i omladine. Higijena 1951;3:265-78.

Prebeg Ž. Zdrav naraščaj. Kaj mora o higieni vedeti učenec 10 do 14 let. Ljubljana: Centralni higijenski zavod LRS; 1951. (110 str.)

Skalova R (Inst Hyg), Fališevac J. A sytemic human infection caused by erysipelothrix rhusiopathiae. Acta medica Iugoslavica 1951;5:238-49.

Šimović L, Vesenjak-Zmijanac J, Gaon J. Epidemija Q-groznice u Bosni. Liječnički vjesnik 1951;73:109-13.

Štampar A. O svjetskim problemima higijene. (Predavanje održano na sastanku austrijskih higijeničara 1951. godine u Grazu). Zdravstvene novine 1951;4:111-4.

Štampar A. Put predstavnika Evropske zdravstvene službe po Švedskoj, Škotskoj i Belgiji. Zdravstvene novine 1951;4:178, 196.

Štampar A. Škola narodnog zdravlja i njezina uloga u unapređenju nrodnog zdravlja. Zdravstvene novine1951;4:3-4.

Teodorović B. Higijenski kvaliteti novog građevinskog materijala i montažne kuće. U: Problemi higijene. Referati Higijenske sekcije Prvoj kongresa higijeničara. Opatija, 1950. Beograd: Medicinska knjiga; 1951. Str. 289-94.

Tomić-Karović K. Biokemijska svojstva i antigena struktura Shegella. Higijena 1951;3:441-59.

Vesenjak-Hirijan J. O značenju laboratorijske pretrage Q-groznice. U: Problemi epidemiologije. Referati Epidemiološke sekcije I kongresa higijeničara. Opatija, 1950. Beograd: Medicinska knjiga; 1951. Str. 299-308.

Vesenjak-Hirijan J. Laboartorijska dijagnostika riketsioznih oboljenja. Priručnik mikrobioloških metoda za dijagnostiku najvažnijih zaraznih bolesti. Beograd: Medicinska knjiga; 1951. (331 str.) (nije provj.)

Vuksanović V (???). Noviji pogledi na imunologiju difterije. Higijena 1951;3:315-23.

Weisglass H, Čmelik S. Über die Spaltbarkeit von Glucosederivate durch Bakterien. Schweizeriche Zeitschrtift für allgemaine Pathologie und Bakteriologie 1951;14:711-20.


1952

Bezjak V. Sur deux especes anaerobies nouvelles: Leptotrichia haemolytica n.sp., Terminosporus indologenes n.sp. Annales de l’Institut Pasteur 1952;82:98-101.

Bezjak V, Mimica M. Two human infections caused by Pasteurella multocida. British Medical Journal 1952;2:757-8.

Cvjetanović B. Liječnik opće prakse na selu i epidemiologija. Zdravstvene novine 1952;5:3-6.

Čmelik S. Ein antigenes Polysaccharid aus den Echinococcussystem. Biochemische Zeitschrift 1952;322:456-62. (ustanova?)

Čmelik S. Zur Kenntnis der Lipoide von Hautatheromen. Biochemishe Zeitshrift 1952;322:497-501. (ustanova?)

Čmelik S, Petrak-Longhino N, Migelic F. Über die universalbaren Lipoide von Vernix caseosa. Biochemische Zeitschrift 1952;322:355-9. (ustanova?)

Kesić B. Profesionalna alergijska oboljenja. U: Kogoj F, urednik. Simposion o alergologiji. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; 1952. Str.191-214.

Prebeg Ž. Higijena i škola. Priručnik iz higijene za učitelje, nastavnike i profesore. Zagreb: Pedagoško-književni zbor; 1952. (252 str.) (Metodika i priručnici ; 6)

Prebeg Ž. Zdrav podmaladak. Što trebaju učenici od 10-14 godina znati iz higijene? Zagreb: Zaštita zdravlja; 1952. (94 str.)

Štampar A. Nastava higijene, preventivne i socijalne medicine; njihov sadržaj, mjesto i važnost u nastavnom planu Medicinskog fakulteta. Zdravstvene novine 1952;5:147-50.

Štampar A. Prije dvadeset i pet godina. Zdravstvene novine 1952:5:131-2.

Teodorović B. Parna kupališta. Zdravstvena zaštita 1952;7:6-7.

Težak B, Kratohvil J(???PBF). Metorika koagulacionih procesa. IV. Koagulacione vrijednosti neutralnih elektrolita u smjesama voda – etanol za negativni sol srebrnog klorida in statu nascendi. Arhiv za kemiju 1952;24:1-10.
Methorics of the coagulation processes. IV. The coagulation values of neural electrolyted in mixtures water-ethanol for the negative sols of silver chloride in situ nascendi.

Tomić-Karović K. Zmija kao kulturno-historijski fenomen. Liječnički vjesnik 1952;74:72-9.

Vesenjak-Zmijanac J. Laboratorijske infekcije. Zdravstvene novine 1952;5:60-4.


1953

Bezjak V. Bakteriologija tularemije. Zdravstvene novine 1953;6:124-6.

Bezjak V. Levuriformni miceti izolirani kod bolesnika u Zagrebu. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1953;1:107-11.
A classification of fungi isolated from man in Zagreb.

Bujević A(ŠNZ), Cvjetanović B(ŠNZ), Richter B (CHZ). Prilog poznavanju problema zaraženosti djece crijevnim crvima. Higijena 1953;5:275-293.
Helminthism among children

Chloupek D. Prvo djelo o našoj malariji. Zdravstvene novine 1953;6:31-2.

Chloupek D. Socijalnomedicinski pokušaji naših liječnika u XVIII. stoljeću. Zdravstvene novine 1953;6:181-3.

Cvjetanović B. Diferencijalna dijagnoza poliomijelitisa i njeno značenje za terapiju i profilaksu. Zdravstvene novine 1953;6:158-60.

Cvjetanović B. Epidemiologija tularemije. Zdravstvene novine 1953;6:116-20.

Cvjetanović B. (ŠNZ) Evaluacija nekih metoda zdravstvenog prosvjećivanja na selu. Higijena 1953;5:138-147.
Evaluation of some health education methods in villages.

Cvjetanović B. Lumbalgije i ishialgije. Zdravstvene novine 1953;6:42. (??)

Cvjetanović B. O tularemiji, zaraznoj bolesti koja se pojavila u našoj Posavini. Zaštita zdravlja 1953;8:30-1.

Cvjetanović B. Pokušaj organizacije opsežnog zdravstvenog osiguranja u SAD. Zdravstvene novine 1953;6:42-4. (??)

Cvjetanović B. Preventivno-medicinski rad praktičnog liječnika. Zdravstvene novine 1953;6:139-40.

Cvjetanović B. Zdravstvene prilike nekih zaostalih seoskih predjela u NR Hrvatskoj. Narodno zdravlje 1953;9:20-5.

Cvjetanović B, Fališevac J, Mihaljević F, Kozmar D, Topolnik E, Vesenjak-Zmijanac J. Epidemija Q-groznice u Oguline i njezin profesionalni karakter. Arhiv za higijenu rada 1953;4:14-32.
Q-fever epidemic at Ogulin in 1952 and its occupational features.

Cvjetanović B, Zebec M. Opasnost od zagađenja hlorirane vode u izuzetnim prilikama. Vojnosanitetski pregled 1953;10:155-6.

Emili H. Borba protiv tularemije. Zdravstvene novine 1953;6:126-9.

Emili H. Poliomyelitis u Hrvatskoj. Zdravstvene novine 1953;6:155-8.

Filipović D. Antitijela protiv Treponema pallidum. Higijena 1953;5:176-98.
Treponema pallidum antibodies

Kesić B. Dom narodnog zdravlja – osnovna jedinica u zaštiti radničkog zdravlja. Zdravstvene novine 1953;6:67-71.

Kesić B. Higijena rada u vojnoj industriji. Vojnosanitetski pregled 1953;10:14-23.

Kesić B. Higijensko-tehničke zaštitne mjere pri svarivanju. Zdravstvene novine 1953;6:20-5.

Kesić B. Instituto d’igiene del lavoro dell’Accademia jugoslava delle scienze e delle belle arti a Zagabria. Rassegna di medicina industriale 1953;22:177-82.

Očko-Četković S, Vesenjak Zmijanac J. Ooutbreak of aerobacter aerogens infection in premature and newborn infants. Annales Pediatrici 1953;181:17-26.

Petrik M. Uloga sanitarnih inženjera u Evropi. Zdravstvene novine 1953;6:29-30.

Richter B. Malarija u Jugoslaviji. Narodno zdravlje 1953;9:216-25. (????Škola)

Štampar A. Sastanci u Nancyju. Zdravstvene novine 1953;6:19-20.

Štampar A. Uvod u medicinu. Po predavanjima prof. dr. Štampara. Edicija za Sveučilište. Zagreb: Litografija Saveza studenata Jugoslavije; 1953. (94 str.)

Teodorović B. Sprečavanje parasitarnih oboljenja sanitacijom. Zdravstvene novine 1953;6:173-5.

Teodorović B. Treći seminar europskih sanitarnih inženjera. Zdravstvene novine 1953:6:6-8. (??)

Težak B, Matijević E, Schulz K, Mirnik M, Herak J, Vouk VB, Slunjski M, Babić A, Kratohvil J, Palmar T.The mechanism of coagulation of lyophobic sols as revealed through investigations of silver halide sols in statu nascendi. Journal of Physical Chemistry 1953;57:301-
(provjeriti)

Tomić-Karović K. Der Haemophilus influenzae als Erreger akuter und chronisher inflammatorischer Prozesse. Schweizerische klinische Wochenschrift 1953;46:940....

Tomić-Karović K. Girolamo Fracastoro. (Prigodom 400 godišnjice smrti velikog epidemiologa). Higijena 1953;5:325-30. (CHZ)

Tomic-Karovic K. Der Haemophilus influenzae als Erreger akuter und chronischer inflammatorischer Prozesse. Wiener klinische Wochenschrift 1953;65:940-1. (Index Med)

Tomić-Karović K. Leonardo da Vinci kao anatom i fiziolog (Prigodom 500 godišnjice rođenja). Liječnički vjesnik 1953;75:122-5.

Tomić-Karović K, Popadić V. Mittelohrenenzundungen verursacht durch Candida albicans. Schweizerische medizinische Wochenschrift 1953;83:59-..............

Vesenjak J. Problemi virusa i riketsija na VI. Internacionalnom kongresu mikrobiologa. Zdravstveee novine 1953;6:189-91.

Vesenjak-Zmijanac J, Beličević V. Influenza u Zagrebu 1950.-1951. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1953;1:101-6.
Influenza in Zagreb (Croatia) in 1950/51.

Vouk V(???). Bilješke o organizaciji znanstvenog rada i sveučilišne nastave u nekim europskim zemljama. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1953;1:295-317.

Vouk VB(??? IMI!!), Kratohvil J, Težak B. The solubility of silver bromide in aqueous solutions of potassium bromide and silver nitrate at 20 C. Arhiv za kemiju 1953;25:219-24.(SNZ)
Topljivost srebrnog bromida u otopinama kalium bromida i srebrnog nitrata kod 20 C.

Weisglas H (Zav mikr MF?), Galinović-Weisglass M (CHZ?). Analiza streptokoknih sojeva epidemije skarlatine na teritiriju grada Zagreba 1949 do 1952 g. Higijena 1953:5:369-377.
Scarlet fever epidemic in Zagreb 1949-1952 – analysis of the streptococcal species.


1954

Babić I, Bujević A, Kršnjavi B, Kulčar Ž. Ljetni proljevi u tri općine kotara Titove Korenice. Zdravstvene novine 1954;7:67-71.

Bezjak V. Differentiation of C. diphtheriae of the mitis type found in diphtheria and ozaena. I. Biochemical properties. Antonie van Leeuwenhoek 1954;20:269-72.(nije provjereno!!!!!)

Bezjak V. Direct cultivation of P. tularensis from patients with tularemia. Acta Medica Iugoslavica 1954;8:269-74. (Inst mikr, CHZ)
Direktna kultivacija P. tularensis kod bolesnika od tularemije.

Bezjak V. Incidence of yeast-like fungi in oral cavity. Acta Medica Iugoslavica 1954;8:200-4.(inst mikr,CHZ)
Kvasnicama slične gljive u usnoj šupljini.

Bezjak V. Mikobakterije koje uzrokuju ulceracije na koži. Zfdrabstvene novine 1954;7:28-31.

Bezjak V. Osjetljivost na penicilin i sulfadiazin sojeva Staphylococcus pyogenes izoliranih u Zagrebu. Higijena 1954;6:304-9. (Mikr inst)
Penicillin and sulphadiazine sensitivity of Staphylococcus pyogenes isolated in Zagreb.

Bezjak V. Tipovi bacila dfterije nađeni kod bolesnika i kliconoša u Zagrebu 1952. i 1953. godine. Higijena 1954;6:164-9. (Mikr inst, CHZ)
Types of Corynebacterium diphtheriae found in diphtheria patients and carriers in Zagreb during 1952 and 1953.

Cvjetanović B. Izvještaj o ljetnoj praksi studenata na terenu 1954. godine. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1954;2:253-6.

Cvjetanović B. Osnovi epidemiologije. Zagreb: Institut za higijenu rada Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti; 1954.

Cvjetanović B. Praktična nastava medicine na terenu. Radovi Medicinskog fakukteta u Zagrebu 1954;2:63-86.
Field practice in medical teaching.

Cvjetanović B. Praktična nastava na terenu. Zdravstvene novine 1954;7:10-1.

Cvjetanović B. Prilog izučavanju epidemiologije infekcioznog hepatitisa (Epidemija u selu Lipovac, kotar Čazma). Higijena 1954;6:231-9. (SNZ)
A study of the epidemiology of infective hepatitis in the village of Lipovac.

Emili H. Dizenterija na području Hrvatske i Slavonije nekoć i danas. Liječnički vjesnik 1954;76:366-73. (CHZ)
Dysentery in Croatia in former times.

Emili H. Osvrt na epidemiologiju poliomijelitisa, Liječnički vjesnik 1954;76:227-33.
(CHZ)
A view of the epidemiology of poliomyelitis

Fališevac J, Bezjak V. Monilijaza kao komplikacija antibiotske terapije. Medicinski glasnik 1954;8:48-50. (Zav mikr,CHZ)

Filipović D. Razvoj medicinske mikrobiologije u Hrvatskoj. Liječnički vjesnik 1954;76:618-24.(Zav mikr)
The development of medical microbiology in Croatia

Filipović D. Types of Neisseria meningitidis in patients and carriers. U: Proceedings of the VI International Congress for Microbiology......?????

Ikić D. Sadašnje stanje aktivne imunizacije u profilaksi nekih zaraznih bolesti. Liječnički vjesnik 1954;76:647-58. (CHZ)
The present-day situation of active immunization in the prophylaxis of some infectious diseases.

Kesić B. Higijena rada. Kratki prikaz. Zagreb: Institut za higijenu rada Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti; 1954. (46 str. + 40 slika)

Kesic B, Häussler V. Hematological investigation on workers exposed to manganase dust. A.M.A. Archives of Industrial Hygiene 1954;10:336-43.

Kolarić-Kišur H. Građevni materijal. U: Žarković G, Ramzin S, urednici. Komunalna higijena. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1953. Str. 1116-50.

Kratohvil J, Težak B. Methorics of the precipitation processes. XI. The complex solubility of silver halides and silver thiocyanate in mixed solvents. Arhiv za kemiju 1954;26:243-56.
Motorika precipitacionih procesa.XI. Kompleksna topljivost argentum halogenida u argentum rodanida u miješanim otapalima

Kratohvil J, Težak B, Vouk VB. The complex solubility and the composition of aqueous complex solutions of silver halides and silver thiocyanate. Arhiv za kemiju 1954;26:191-209. (SNZ)
Kompleksna topljivost i sastav kompleksnih vodenih otopina argentum halogenida i argentum rodanida.

Maček O. Medicinska sestra u poduzeću. Higijena 1954;6:90-8. (CHZ???)
Nurse in industry.

Mihaljević F, Fališevac J, Bezjak B, Bezjak V, Cvjetanović B, Fras I. Tularemija u Hrvatskoj. Higijena 1954;6:129-50. Zav mikr MF SNZ)
Tularemia in Craotia

Petrik M. Opskrba vodom. U: Žarković G, Ramzin S, urednici. Komunalna higijena. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1953. Str.235-389.

Petrik M. Uklanjanje i čišćenje otpadnih voda. U: Žarković G, Ramzin S, urednici. Komunalna higijena. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1953. Str. 1235-87.

Prebeg Ž. Razvitak higijenske službe u N.R. Hrvatskoj. Liječnički vjesnik 1954;76:639-45. (CHZ)
Development of the public health service in the People’s Republic of Croatia.

Reiner Ž, Galinović-Weisglass M. O simptomatologiji i bakteriologiji dječjih proljeva uzrokovanih s Escherichia coli. Liječnički vjesnik 1954;76:355-60.
(CHZ)
Symptomatology and bacteriology of children diarrhoea caused by Escherichia coli.

Štampar A. Dom narodnog zdravlja. Referat na II kongresu za preventivnu medicinu, septembra 1954. Narodno zdravlje 1954;10:327-30.

Štampar A. VII. Skupština Svjetske zdravstvene organizacije. (Govor A. Štampara). Zdravstvene novine 1954;7:94-5.

Štampar A. U 1953. Zdravstvene novine 1954;7:3-6.

Teodorović B. Radilišta i ljetovališta. U: Žarković G, Ramzin S, urednici. Komunalna higijena. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1953. Str. 1151-209.

Teodorović B. Stan i pokućstvo. U: Žarković G, Ramzin S, urednici. Komunalna higijena. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1953. Str. 1210-34.

Teodorović B. Toplinski uvjeti u seoskim kućama. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1954;2:137-54. (ŠNZ)

Težak B, Matijević E, Schulz K, Kratohvil J, Wolf R, Černicki B......Journal of Colloid Science 1954;(Suppl. 1):118. (provjeriti, dopuniti)

Tomašić P, Bajzer M. Fagotipizacija S. typhi na području NR Hrvatske. Higijena 1954;6:75-81. (CHZ???)
Phagetyping of S. typhi in the Croatian area.

Tomić-Karović K. Beitrag zur Pathologie der haemolytischen Enterobacteriacea. Annales Paediatrici 1954;183:119-26.

Tomić-Karović K. Florence Nightingale. Prigodom 80-godišnjice njezina rada. Liječnički vjesnik 1954;76:374-6. (Zav mikr, CHZ)

Tomić-Karović K. Salmonella parathyphi als Erreger extraintestinaler Prozesse. Klinische Medizin 1954;9:347-54.
Salmonella parathyphy as causes of extraintestinal processes.

Tomić-Karović K, Emili H. Nekoja opažanja u biologiji šigela s osvrtom na njihovo rasprostranjenje na području NR Hrvatske. Higijena 1954;6:82-9. (CHZ; Mikr inst.)
Some observations on the biology of Shigella with respect to their occurance in Croatia

Tomić-Karović K, Thursky-Pšorn M. Dva soja streptokoka agalaktije s crvenim pigmentom. Higijena 1954;6:170-2. (Zav mikr)
Two strains of Streptococcus agalactiae with red pigment.

Mihaljević F, Fališevac J, Bezjak B, Bezjak V, Cvjetanović B, Fras I. Tularemija u NR Hrvatskoj. Higijena 1954;6:129-50. (zav mikr; škola)
Tularemia in Croatia

Vesenjak-Zmijanac J. Etiologija i imunitet polionijelitisa. Mikribiološka dijagnoza. Liječnički vjesnik 1954;76:179-84. (Zav mikr, CHZ)

Živković R, Weisglass H. Sepsa uzrokovana s Erysipelothrix rhusiopathiae. Liječnički vjesnik 1954;76:361-5. (CHZ)
Sepsis caused by Erysipelothrix rhusiopathiae.


1955

Bejanič M, Rus S, Kmet J, Vesenjak-Zmijanac J. Virus meningo-encephalitis in Slovenia. 2. Clinical observations. Bulletin of the World Health Organization 1955;12:503-12. (Inst mikr-CHZ)

Beritić T, Valić F. Toksičke methemoglobinemije zbog djelovanja nitrita. Arhiv za higijenu rada 1955;6:303-10. (IMI!!!)
Toxic methaemoglobinaemia due to the action of nitrites.

Bezjak B, Bezjak V, Fanjek J, Zimolo A. Tularemija u NR Hrvatskoj 1954. godine. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1955;(3):173-87. (zav mikr; Fanjek – chz)
Tularemia in Croatia in 1954

Bezjak V. Differentiation of C. diphtheriae of the mitis type found in diphtheria and ozaena. II. The rate of rapidity of glucose fermentation. Antonie van Leewenhoek 1955;21:45-8. (nije provjereno)

Bujević A. Prehrana i pelagra. Zdravstvene novine 1955;8:153-5.

Buzina R, Horvat A, Mikić F. Jod i gušavost (preliminarno obavještenje). Higijena 1955;7:329-34. (Biost lab Savj nar zdr Zgb) ????
Iodine and thyreoidism (preliminary report)

Cvjetanović B. Aerogene infekcije. I. Prikaz dosadašnjih postignuća u izučavanju aerogenig infekcija. Arhiv za higijenu rada 1955;5:47-59.
Air-borne infections. I. Progress in the study of air-borne infections.

Cvjetanović B. Aerogene infekcije. II. Metode detekcije aerogenig bakterija. Arhiv za higijenu rada 1955;5:97-113.
Air-borne infections. II. Detection methods of air-borne bacteria.

Cvjetanović B. Eksperiment u epidemiologiji. Higijena 1955;7:74-82. (ŠNZ)
Experiment in epidemiology.

Cvjetanović B. Grupni rad u medicinskim istraživanjima. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1955;(2):164-71. (SNZ)

Cvjetanović B. Kako se iznose vlastita zapažanja i istraživanja. Zdravstvene novine 1955;8:84.

Cvjetanović B. Liječnici s terena i ljetna praksa studnata na terenu. Zdravstvene novine 1955;8:70.

Cvjetanović B. Odnos specijalista i liječnika opće prakse. Zdravstvene novine 1955;8:70.

Cvjetanović B. Stručna i naučna dokumentacija u medicini. Zdravstvene novine 1955;8:95-6.

Cvjetanović B. Suzbijanje aerogenih infekcija. Vojnomedicinski pregled 1955;12:172-6.
Control of airborn infections.

Černozubov N. Epidemiološki metod rada. Higijena 1955;7:57-71. (MF Bgd)
Epidemiological method of work

Herak MJ, Herak MM, Težak B, Kratohvil J. A note on the preparation and optical properties of monodispersed lead iodate hydrosols. Arhiv za kemiju 1955;27:117-9.
Bilješka o pripremi i optičkim svojstvima monodisperznih hidrosolova olovnog jodata.

Kmet J, Vesenjak-Zmijanac J, Bednjanič M, Rus S. Virus meningo-encephalitis in Slovenia. 1. Epidemiological observations. Bulletin of the World Health Organization 1955;12:491-501. (Inst mikr-CHZ)

Kratohvil J, Težak B. Methorics of coagulation processes. XII. The influence of the composition and the properties of solvent on the coagulation of negative silver halide sols. Arhiv za farmaciju 1955;27:73-91.

Galinović-Weisglass M. Specifični serološki tipovi Escherichia coli kao uzročnici dječjih enterokolitida (Rezultati jednogodišnjeg ispitivanja na terenu grada Zagreba). Higijena 1955;7:151-9. (HZ NO grada Zgb)
Specific serological types of E. coli as the etiologic agents in children diarrhea.

Ikić D. Ima li posebnih prednosti cjepivo protiv tetanusa tipa P.T.A.P. – laboratorijska ispitivanja. Higijena 1955;7:187-92. (CHZ)
Does tetanus prophylactic type P.T.A.P. show any particular adventages – laboratory testings.

Ikić D. Laboratorijska ispitivanja raznih serija naših cjepiva protiv difterije tipa A. P.T. i P.T.A.P. pripravljenih u Jugoslaviji. Higijena 1955;7:264-9. (CHZ)ž
Laboratory testings of various series in Yugoslav dyphtheria prophylactics, types A.P.T. and P.T.A.P.

Ikić D, Benković J. Cjepivo protiv hripavca pripravljeno raznim metodama – ispitivanja na miševima. Acta Medica Iugoslavica 1955;9:46-53. (CHZ)
Pertussis vaccine prepared by various methods. Laboratory testing on mice

Ikić D, Benković J. Naša ispitivanja vrijednosti raznih tipova cjepiva protiv trbušnog tifusa. Acta Medica Iugoslavica 1955;9:38-45. (CHZ)
Put testing of various types of typhoid vaccines.

Kolarić-Kišur H. Sanitarno-tehnički problemi stana i izgradnja stanova. Higijena 1955;7:458-60. (CHZ)??????
Sanitary-technical problems in the construction of the houses

Kolarić-Kišur H. Zaštita površinskih voda. Zdravstvene novine 1955;8:64-7.

Maček O. Zdravstvena stanica poduzeća. Higijena 1955;7:36-42. (CHZ)
Public health station withing an enterprise.

Padovan I, Wisglass H. Prinos problematici skleroma (Rijedak slučaj tuberkuloze, skleroma i karcinoma kod istog bolesnika). Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1955;(3):211-24. (CHZ)

Prebeg Ž, Bajzer M, Matovinović J, Kovačić N. Raširenost gušavosti među školskom djecom u Zagrebu. Higijena 1955;7:307-21, (CHZ)
Goitre among schoolchildren in Zagreb.

Richter B. Rezidualni insekticidi kao larvicidi u modernoj antimalaričnoj kampanji – kritički osvrt. Habilitacijski rad. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1955. (nije provj.)

Rus S, Vesenjak-Zmijanac J, Kmet J. Endemski menigoencefalit u Sloveniji. Higijena 1955;7:98-101.
Endemic meningo-encephalitis in Slovenia.

Simić Č, Petrović Z, Richter B, Radulović M. Prilog poznavanju crevnih parazita kod čoveka u našoj državi. IX. Crevni paraziti kod školske dece na teritoriji Crne Gore. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knjiga 307. Odjel za medicinske nauke 1955;5:25-32. (???)

Skalova R. Bakteriološko utvrđivanje hidričnih epidemija crijevnih zaraza i otkrivanje izvora zaraze. Zdravstvene novine 1955;8:60.

Stanić M. Eksperimentalna baza cjepiva protiv difterije. Higijena 1955;7:169-86. (CHZ?????)
Experimental base of the diphtheria vaccination.

Štampar A. Dom narodnog zdravlja. Higijena 1955;7:3-10.
Public health center.

Štampar A. Drugi puta u centralnoj Aziji. Zdravstvene novine 1955;8:151-3.

Štampar A. (Govor održan prigodom preuzimanja nagrade Leona Bernarda). Liječnički vjesnik 1955;77:438-41.

Štampar A. Međunarodno priznanje prof. dru. A. Štamparu. (Govor povodom nagrade L. Bernarda). Zdravstvene novine 1955;8:86.

Štampar A. Osvrt na 8. skupštinu Svjetske zdravstvene organizacije u svibnju 1955. Zdravstvene novine 1955;8:103-5.

Štampar A. Sixth Award of the Leon Bernard Foundation Prize. Chronicle of the World Health Organization 1955;9:203-6.

Tomić-Karović K. Haemolytische Escherichiae und Proteae. Zentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene. 1. Abt. Originale 1955;162:37-43. (Inst Mikr Med Fak Zgb und ZHI)

Tomić-Karović K, Krivec O, Kovačević M. Liječenje uroloških proteus-infekcija laktobacilom acidofilusom. Acta Chirurgica Yugoslavica 1955;??:212-----

Tomic-Karovic K, Nemanic D. Bacillus acidophilus in therapy of chronic inflammations of middle ear. Journal of Laryngology and Otology 1955;69:657-61.

Vuletić A. Ujedinjena zaštita zdravlja u domu narodnog zdravlja. Higijena 1955;7:11-9. (DZ Trešnjevka)
Unified health protection within public health centers in an urban community.

Vesenjak-Zmijanac J, Bedjanič M, Rus S, Kmet J. Virus meningo-encephalitis in Slovenia. 3. Isolationa of the causative agent. Bulletin of the World Health Organization 1955;12:513-20.

Vuksanović V. Problematika imunizacije. Liječnički vjesnik 1955;77:210-6. (CHZ)
The problem of immunization.

Weisglass H. Serološki tipovi streptokoka unutar grupe A izolirani od skarlatinoznih bolesnika. Higijena 1955;7:251-6 (CHZ)
Types of group A streptococci isolated from scarlet fever patients in Zagreb, during 1954.


1956

Bezjak V. Neka ispitivanja u vezi s problematikom Corynebacterium diphtheriae. (Habilitacional radnja). Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1956;(3):201-21.
(inst mikr MF)
Some investigations on C. diphtheriae problems.

Bezjak V. Nokardioza. Zdravstvene novine 1956;9:152-4

Bezjak V. Osjetljivost uvjetno patogenih kandida prema nistatinu in vitro. Higijena 1956;8:269-72. (Zav mikr MF)
In vitro sensitivity of potentially pathogenic candida species to nystatin.

Cvjetanović B. Izvještaj o ljetnoj praksi studenata na terenu 1955. godine. Radovi Medicinskog fakulteta u Zgarebu 1956;(1):88-92. (ŠNZ)

Ćuk V, Weisglass H. Sepsa uzrokovana beta hemolitičkim streptokokom. Liječnički vjesnik 1956;78:165-7. (CHZ)

Emili H. Kretanje poliomijelitisa u NR Hrvatskoj. Zdravstvene novine 1956;9:129-30. (CHZ)

Emili H. Neobična legla komaraca. 1956;9:161-3. (CHZ)

Emili H. Prohodnost podzemnog toka rijeke Dobre za B. serratia mercescens. Higijena 1956;8:39-43, (CHZ)
Previousness of the underground course of the river Dobra for B. Serratia mercescens.

Filipović D. Problematika na području istraživanja antibiotika. Saopćenja 1956;???? (nije kontrolirano)

Ikić D. O sadašnjem stanju profilakse tetanusa. Liječnički vjesnik 1956;78:117-23.
Present situation of tetanus prophylaxis.

Jung M. Čuvanje živih kultura patogenih bakterija sušenjem u vakuumu pri niskoj temperaturi.Higijena 1956;8:250-69. (Inst mikr MF)
The preservation of pathogenic bacteria by dessication in vacuo at low temperature.

Jung M. Laboratorijska ispitivanja karbomicina. Liječnički vjesnik 1956;78:168-71. (Zav mikr MF)
Laboratory studies on carbomycin.

Jung M, Bezjak V. Metoda za dokazivanje toksičnosti C. diphtheriae in vitro. Higijena 1956;8:277-87. (Zav mikr MF)
A method for the in vitro toxigenicity determination of C. diphtheriae

Kesić B, Häusler V, Purec Lj, Vandekar M. Unfluence of mercury vapor on blood elements and hemoglobin. A.M.A Archives of Industrial Health 1956;13:602-5.

Kostial K, Božović Lj, Purec Lj. Adaptacija na mišićni rad nakon dužeg odmora. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1956;7:23-5. (ŠNZ?- ne piše!)
Adaptation to muscular work after a long period rest.

Maček O. Sanitarni i prehrambeni blok u industriji NR Hrvatske. Zdravstvene novine 1956;9:143-4. (CHZ)

Prebeg Ž. Nastava higijene u učiteljskim školama u Hrvatskoj u školskoj godini 1954./55. Zdravstvene novine 1956;9:28-9.
Richter B. Stari i novi ibsekticidi. Zdravstvene novine 1956;9:61-3. (ništa ne piše)

Richter B. Askaridijaza. Saopćenja 1956;3:20-5. (nije kontrolirano)

Richter B. Rezistencija insekata prema insekticidima. Zdravstvene novine 1956;9:63-5.

Richter B. Stari i novi insekticidi. Zdravstvene novine 1956;9:61-3.

Simić Č, Richter B. La paludisme en Yougoslavie. Bulletin de l’Organisation mondiale de la Sante 1956;15:753-66. (???? – niije kontrolirano)

Štampar A. Međunarodni rad na unapređenju zdravlja. Zdravstvene novine 1956;9:87-92.

Štampar A. Od Ulcinja do Rijeke. Zdravstvene novine 1956;9:135-7.

Štampar A. Pred jednu godišnjicu. Međunarodni rad na unapređenju zdravlja. Zdravstvene novine 1956;9:87-92.

Štampar A. S puta po Engleskoj. Zdravstvene novine 1956;9:103-5.

Štampar A. U dolinama Nila. Zdravstvene novine 1956;9:3-7.

Teodorović B. Najmanja visina stambenih prostorija. Čpvjek i prostor 1956;3:6-????

Teodorović B. Uloga Škole narodnog zdravlja u razvitku naše sanitarne tehnike. Zdravstvene novine 1956;9:78-81. (ŠNZ)

Teodorović B. Zdravstvene prilike egipatskog sela. Zdravstvene novine 1956;9:35-9.

Tomić-Karović K. Konkomitentna flora TBC pleuritida. Higijena 1956;8:130-4. (inst mikr MF)
Concomitant flora of tbc pleuritis.

Tomić-Karović K. Prilog etiologiji i terapiji upale srednjeg uha. Liječnički vjesnik 1956;78:47-54. (Zav mikr MF-CHZ)
A contribution to the etiology and therapy of otitis media.

Weisglass H, Čmelik S, Crnko B. Slučaj sepse izazvan sa Cl. perfringens (Bakteriološko-toksikološki prikaz). Higijena 1956;8:80-7. (CHZ)
A case of Cl. perfrigens sepsis.


1957

Benčić Z. Vacutainer u terenskom radu. Zdravstvene novine 1957;10:167.

Benčić Z, Cvjetanović B. Izvještaj o ljetnoj praksi studenata na terenu školske godine 1955./1956. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1957;:83-7.

Bezjak V. Bakteriologija tularemije. Zdravstvene novine 1957;10(poseban broj):124-6.

Bujević A. Kartoteka s perforiranim karticama koje se mogu brzo dortirati. Zdravstvene novine 1957;10:28-30.

Bujević A, Horgas D, Luković G. Prehrana u studentskim restoranima u Zagrebu. Zdravstvene novine 1957;10:57-61.

Cvjetanović B. Epidemiologija tularemije. Zdravstvene novine 1957;10:116-20.

Cvjetanović BB. Field trial of typhoid vaccines. American Journal of Public Health and the Nation’s Health 1957;47:578-81.

Cvjetanović B. Ispitivanje i ocjena bakterijskog zagađenja zraka općenito i kod nas napose. Higijena 1957;9:206-15. (SNZ)
Examination and evaluation of the bacterial air pollution.

Cvjetanović B. Uzroci epidemijskog javljanja difterije. Higijena 1957;9:64-71. (SNZ)
The cases of epidemic occurence of diphtheria.

Cvjetanović B, Teodorović B. Sanitarni nedostaci, uzroci hidrične epidemije trbušnog tifusa (u Kninu 1952 godine). Higijena 1957;9:12-21. (SNZ)
Sanitary deficiencies as the cause of a waterborn typhoid epidemic.

Černozubov N. Preventivni rad u zdravstvenoj službi. Higijena 1957;9:262-78. (Bgd)
Preventive activity in our public health service.

Dančević L. Promjena kemijskog sastava vode u Sisku. Zdravstvene novine 1957;10:8-9.(CHZ)

Emili H. Borba protiv tularemije. Zdravstvene novine 1957;10(poseban broj):1269.

Emili H. Difterija u svijetu i kod nas. Higijena 1957;9:52-63. (CHZ
Diphtheria in Croatia and abroad.

Emili H. Epidemiološka situacija poliomijelitisa u NR Hrvatskoj 1956. i 1957. godine. Zdravstvene novine 1957;10:144-6. (CHZ)

Emili H. Razmatranja o profilaksi. Zdravstvene novine 1957;10:136.

Herak MM, Herak MJ, Kratohvil J, Težak B. Methorics of the precipitation process. XVI. A study of the precipitation of sparingly soluble metal iodates. Croatica Chemica Acta 1957;29:67-72.
Metorika precipitacionih procesa. XVI. Studij precipitacije slabo topljivih metalnih jodata.

Ikić D. O čemu zavisi uspješnja aktivna profilaksa difterije. Higijena 1957;9:77-80. (CHZ)
Factors influencing a successful diphtheria prophylaxis.

Jung M. Medicinska primjena liofilizacije. Zdravstvene novine 1957;10:13-4.

Kesić B. Vitalna statistika. Kratki prikaz. Zagreb: Institut za higijenu rada Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti; 1957. (99 str.)

Kmet J, Jung M. Problemi aktivne imunizacije. Zdravstvene novine 1957;10:133-5.

Kratohvil J, Težak B. Methorics of the precipitation processes. XV. Some further experiments on the influence of the solvent on the complex solubility of silver halides and silver thiocyanate. Croatica Chemica acta 1957;29:63-6. (SNZ)
Motorika precipitacionih procesa. XV. Utjecaj otapala na kompleksnu topljivost srebrnih halogenida i srebrnog rodanida.

Maček O. Zdravstvena služba u poduzeću s obzirom na preventivni rad. Higijena 1957;9:170-3. (CHZ)
Preventive work of the health service in the production.

Mikić F. Vitalne snage djece i omladine u NR Hrvatskoj. Higijena 1957;9:279-300. (CHZ)
Vital energies in children and juveniles in the People’s REpublic of Croatia.

Sindik A. Profilaksa i suzbijanje difterije. Higijena 1957;9:81-5. (CHZ)
Prophylaxis and control of diphtheria.

Štampar A. Nakon pet godina. Iskustva i problemi na Medicinskom fakultetu. Zdravstvene novine 1957;10:139-43.

Štampar A. Praktični liječnici, preventivna i socijalna medicina. Zdravstvene novine 1957;10:3-5.

Štampar A. Riječ povodom otvaranja zavoda Medicinskog fakulteta u Rijeci. Zdravstvene novine 1957;10:155-6.

Štampar A. Škola narodnog zdravlja u Zagrebu, njezina povijest i sadašnji položaj (povodom 30-godišnjice). Zdravstvene novine 1957;10:35-7.

Tomić-Karović K. Antibiotici. Zdravstvene novine 1957;10:111-4. (SNZ)

Tomić –Karović K. Bakteriofag (fag). Zdravstvene novine 1957;10:45-8- (Zav mikr SNZ)

Vesenjak J. Virologija, patogeneza i imunitet. Zdravstvene novine 1957;10:123-5.

Vesenjak J, Spalatin J, Lovrić Š, Jamšek P, Vodička Lj. Epidemija Q groznice na otoku Ugljanu. Higijena 1957;9:219-31.
Q-fever epidemic on the island of Ugljan.

Weber K, Skurić Z(??). Studien über die Löschung der Fluoreszenz III. Die Löschung der Fluoreszenz optischer Bleicher. Croatica Chemica Acta 1957;29:115.25. (Hig zav NOK???)

Studije o gašenju fluorescencije. III. Gašenje fluorescencije optičkih bjelila.
Weisglass H. Reumatske infekcije i bakteriologija. Zdravstvene novine 1957;10:102-4. (CHZ-SNZ)


1958

Benčić Z. Infekciozni hepatitis. Zdravstvene novine 1958;11:73-7. (SNZ)

Benčić Z. Izvještaj o ljetnoj praksi studenata na terenu u školskoj godini 1956./1957. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1958;6:93-7. (SNZ)

Benčić Z, Mravunac B. Problematika suvremene organizacije i tehnike aktivne imunizacije. Zdravstvene novine 1958;11:21-7. (ŠNZ)

Bezjak V. Gljivična flora atmosfere grada Zagreba. Arhiv zahigijenu rada i toksikologiju. 1958;9:179-87. (ŠNZ)
Air-borne fungi in Zagreb.

Bezjak B, Bačun M, Katunarić D, Vesenjak J. Pojava psitakoze u Zagrebu. Liječnički vjesnik 1958;80:175-85. (zav mikr mf)
An outbreak of psitacosis in Zagreb.

Bezjak V. The isolation of Corynebacterium belfanti for human sources. Acta medica Iugoslavica 1958;12:270-82. (Zav mikr MF)
Nalaženje Corynebacterium belfanti kod ljudi.

Cvjetanović B. Determination of bacterial air pollution in various premises. Journal of Hygiene 1958;56:163-8.

Cvjetanović B. Higijenska ocjena bakterijskog zagađenja zraka (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1958.

Cvjetanović B. Napredak u suzbijanju zaraza. Zdravstvene novine 1958;11:66-7. (WHO Copenh.)

Cvjetanović B. Problem suzbijanja poliomijelitisa u Evropi. Higijena 1958;10:257-66.
(SNZ)
The problem of the fight against poliomyelitis in Europe.

Deželić Gj, Težak B. Methorics of the precipitation process. XVIII. The influence of temperature and concentration on the precipitation of silver bromide. Croatica Chemica Acta 1958;30:119-25. (nije još Škola)
Metorika precipitacionih procesa. XVIII. Utjecaj temperature i promjene koncentracija na precipitaciju srebrnog bromida.

Herak MJ, Kratohvil J, Herak MM, Wrischer M. A light scattering and electron microscope examination of monodispersed metal iodate hydrosols. Croatica Chemica Acta 1958;30:221-30. (SNZ)
Istraživanje monodisperznih hidrosolova metalnih jodata pomoću rasipanja svijetla i pomoću elektronske mikroskopije.

John B. Organizacija zdravstvene službe u Holandiji. Zdravstvene novine 1958;11:148-51. (ŠNZ)

A method for the in vitro toxigenicity determination of C. diphtheriae.

Kesić B. Andrija Štampar osnivač Instituta za higijenu rada 1888.-1958. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1958;9:229-32.

Kesić B. Andrija Štampar. Zdravstvene novine 1958;11:89-90. (Govor na komemorativnoj sjednici Savjeta i Vijeća Medicinskog fakulteta) (ŠNZ)

Kesić B. Profesionalna toksikologija. U:Đuričić I, urednik. Medicina rada. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1958. Str. 298-308.

KesićB. Profesionalno otrovanje manganom. U:Đuričić I, urednik. Medicina rada. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1958. Str. 365-70.

Kesić B. Public health development in pre-war Yugoslavia. A retrospective appreciation after the death of Andrija Štampar. Bulletin scientifique 1958-1959;4:65-71.

Kesić B. Statistika u medicini rada. U:Đuričić I, urednik. Medicina rada. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1958. Str. 225-55.

Kesić B. Uloga Instituta za medicinska istraživanja Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u razvoju higijene rada od 1948. do 1958. godine. Zdravstvene novine 1958:11:60-3. (IMI)

Kratohvil J, Ajduković Dj. Light scattering determination of the molecualr weights of the Ammodytes Viper venoms, its antivenin and their aggregates. Croatica Chemica Acta 1958;30:173-80. (SNZ)
Određivanje molekularne težine otrova Viperae Ammodytes, pripadnog protuotrova i njihovih agregata mjerenjem rasipanja svjetla

Lewis SM, Šimonović I, Meniga A. Primjena radioaktivnog kroma (51 Cr) pri određivanju dužine života eritrocita. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1958;9:393-402. (ŠNZ)
The use of radioactive chromium (Cr 51) in the determination of red cell survival.

Maček O. Zašto se ne održavaju radni sastanci referenata HTZ. Sanitarni tehničar 1958;5:336-9. (CHZ)

Markić-Čučuković Lj. O našoj najstarijoj biblioteci javnog zdravstva. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 1958-59;5:41-9.

Meniga A. Radioaktivni izotopi u medicini. Zdravstvene novine 1958;11:144-6. (ŠNZ)

Mihaljević F, Fališevac J, Vesenjak J, Zimolo A, Krstulović B, Emili H, Hlebec F. Simpozij o inflenci u 1957. godini. Liječnički vjesnik 1958;80:9-32. (SNZ,CHZ)
Symposium on influenza in 1957.

Mikić F. Metoda za rano otkrivanje epidemije poliomijelitisa prema sezonskom gibanju (mjerila za Hrvatsku, Srbiju i Sloveniju). Higijena 1958;10:9-22.(CHZ)
Method for an early detection of poliomyelitis epidemic from seasonal incidences (standards for Croatia, Sebia and Slovenia)

Richter B. Ankilostomijaza u našim krajevima. Liječnički vjesnik 1958;80:579-81.

Richter B. Borba protiv malarije u F.N.R. Jugoslaviji u proteklih deset godina. Zdravstvene novine 1958;11:63-6. (CHZ)

Skurić Z. Zaštita od opasnosti pri galvaniziranju. Sanitarni tehničar 1958;5:179-83. (Hig zav)

Štampar A. Drugi puta u Sudanu. Zdravstvene novine 1958;11:35-6.

Štampar A. Škola narodnog zdravlja u posljednjih deset godina. Zdravstvene novine 1958;11:51-2.

Štampar A.U Etiopiji. Zdravstvene novine 1958;11:19-21.

Teodorović B. Izgradnja industrijskih poduzeća. U:Đuričić I, urednik. Medicina rada. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1958. Str. 864-99.

Teodorović B. Primjena stabilizirane zemlje na neke objekte sanitarne tehnike (doktorska disertacija). Zagreb: .....; 1958.

Teodorović B. Stabilizacija zemlje cementom. Zdravstvene novine 1958;11:151-4. (ŠNZ)

Teodorović B. Zemljani stabilizirani podovi u seoskoj sanitaciji. Zdravstvene novine 1958;11:36-9. (ŠNZ)

Teodorović B, Vouk VB. Rasvjeta u industriji. U:Đuričić I, urednik. Medicina rada. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1958. Str. 857-63.

Tomašić P. Dr. Andrija Štampar (1888-1958). Sanitarni tehničar 1958;5:273-8.

Tomić-Karović K, Čmelik S. Jedan kromogeni korinebakterij i njegov pigment. Higijena 1958;10:219-22. (Zav mikr SNZ)
A chromogen Corynobacterium and its pigment.

Tomić-Karović K, Skalova R. Prevalence of the bacteriophage types of staphylococci in various sources. Bulletin scientifique 1958-1959;4:111-2. (7th International Microbiological Congress. Stockholm, 1958) (SNZ AS9

Vesenjak J. Gripa. Sanitarni tehničar 1958;5:21-24. (CHZ)

Zebec M, Deželić Gj(?), Kratohvil J, Schulz KF. A remark on the refractive index increment of dextran for the molecular weight determination by light scattering. Croatica Chemica Acta 1958;30:251-5.
Inkrement indeksa loma dekstrana za određivanje molekularne težine pomoću rasipanja svjetla.

Žagar Ž. Eritromicinska grupa antibiotika. Zdravstvene novine 1958;11:109-11. (ŠNZ)

Zebec M, Deželić Gj, Kratohvil J, Schulz KF. A remark on the refractive index increment of dextran for the molecular weight determination by light scattering. Croatica Chemica Acta 1958;30:251-55.
Inkrement indeksa loma dekstrana za određivanje molekularne težone pomoću rasipanja svijetla.

Žagar Ž. Eritromicinska grupa antibiotika. Zdravstvene novine 1958;11:109-11.

Žagar Ž. Komparativna ispitivanja Oleandomicina (Romicila). Liječnički vjesnik 1958;80:205-10. (Zav mikr par SNZ MF)
Comaprative study of Eleandomycin (Romicil).


1959

Babić I, Galinović-Weisglass M, Kljajić N, Kulčar Ž, Marković B, Milat D, Richter B, Žikić M. Prilog problematici planiranja sveobuhvatne zdravstvene zaštite žena. Zdravstvene novine 1960;12:62-4. (ŠNZ, CHZ)

Bardoš V, Rosicky B, Vesenjak-Zmijanac J. Notes on a study of the ecology of the virus of tick-borne encephalitis in the Slovenian Alps (Yugoslavia). Journal of Hygiene, Epidemiology, Microbiology and Immunology 1959;3:162-7. (CHZ)

Bogdanić I, Emili H. Tetanus u FNRJ. Medicinski glasnik 1959;13:518-20.

Cvjetanović B. Operativno istraživanje u medicini. Narodno zdravlje 1959;15:385-7.

Černozubov N. Opšta epidemiologija respiratornih infekcija. Higijena 1959;11:94-101. (Inst epid MF, Bgd)
General epidemiology of respiratory infections.

Emili H, Bogdanić I- Dizenterija u našoj zemlji. Medicinski glasnik 1959;13:288-9.

Fališevac J, Košutić Z, Galinović-Weisglass M. Sulphonamides and streptomycin in bacillary dysentery. A controlled trial. British Medical Journal 1959;2:12-3.

Galinović-Weisglass M. Antifungalni antibiotici – Amphotericin B. Zdravstvene novine 1959;12:53-5. (ŠNZ)

Galinović-Weisglass M. Geotrichum u inttestinalnom traktu čovjeka. Higijena 1959;11:316-20. (ŠNZ)
Geotrichum in the human intestinal tract.

Galinović-Weisglass M. Utjecaj antibiotika na pojavu kandidijaze. Zdravstvene novine 1959;12:6-10. (ŠNZ)

John B. Organizacija zdravstvene službe u Finskoj. Zdravstvene novine 1959;12:12-7. (???)

Kesić B. Community resources as a field of advanced training for the doctors, U: Medicine. A lifelong study. Proceedings of the Second World Conference on Medical Education. Chicago, 1959. Chicago: World Medical Association; 1961. Str. 445-51.

Kesić B, urednik. Dabri i susjedna sela srednjeg Velebita. Socijalno medicinska zapažanja. Zagreb: Instituz za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; 1959.

Kesić B. Dabri i susjedna sela srednjeg Velebita. Zadaci – metode rada – organizacija. U: Kesić B, urednik. Dabri i susjedna sela srednjeg Velebita. Socijalno medicinska zapažanja. Zagreb: Instituz za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; 1959. Str. 5-13.

Kesić B. Principi javne zdravstvene službe (doktorska disertacija). Zagreb: /vlast. izd./; 1959. (74 str.)

Kesić B. Public health development in pre-war Yugoslavia. A retrospective appreciation after the death of Andrija Štampar. Bulletin Scientifique 1959;4:65-71.

Kesić B. Razvoj zdravstva u predratnoj Jugoslaviji. Retrospektivna ocjena nakon smrti profesora Štampara. Zdravstvene novine 1959;12:III- IX. (Bulletin Scientifique 1959;4:65-71) (Skraćeni prikaz s engleskoga)

Kesić B. Zaključak. U: Kesić B, urednik. Dabri i susjedna sela srednjeg Velebita. Socijalno medicinska zapažanja. Zagreb: Instituz za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; 1959. Str. 127-33.

Kesić B. Značenje statistike u javno-zdravstvenoj služni. Zdravstvene novine 1959;12:23-4. (ŠNZ)

Kesić B, Šestak Z, Topolnik Z. Životni događaji i socijalno-ekonomska obilježja. U: Kesić B, urednik. Dabri i susjedna sela srednjeg Velebita. Socijalno medicinska zapažanja. Zagreb: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; 1959. str. 37-68.

Kesić B, Vouk VB. In memoriam prof. A. Štampar. Borba Andrije Štampara za reformu medicinskr nastave. U povodu prve godišnjice smrti. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1959;7:1-8.

Maček O. Djelokrug i daljnja izobrazba sanitarnog tehničara u higijeni rada. Higijena 1959;11:55-9. (CHZ)

Meniga A. Kromatografija proteina na papirnoj traci (doktorska disertacija). Zagreb:....; 1959. (gdje???)

Meniga A. Radioaktivni izotopi u medicini. Zdravstvene novine 1959;12:10-2. (ŠNZ)

Mikič F. Razvoj zdravstvene statistike u Hrvatskoj 1925. – 1941. Zdravstvene novine 1959;12:24-7. (CHZ)

Mikić F. Srednja dužina i očekivano trajanje života. U: Kesić B, urednik. Dabri i susjedna sela srednjeg Velebita. Socijalno medicinska zapažanja. Zagreb: Instituz za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; 1959. Str. 69-75.

Muić N. O svojstvima nekih toksičnih proteina. Toksini zmije Vip. ammodytes a. i pauka Latrodectus tredecimguttatus Rossi. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1959;10:1-30.
Biochemical properties of some toxic proteins.

Muić N, Kohler-Kubelka N. A contribution to the biochemical characterization of allergens in pollen extracts pf Secale cereale. Croatica Chemica Acta 1959;31:133-9.
Prilog biokemijskoj karakterizaciji alergena ekstrakta peludi Secale cereale.

Pfeifer S, Grünwald P, Luković G. Krvne grupe i faktori. A1-A2-B-0,M-N, Rh0 (D).
U: Kesić B, urednik. Dabri i susjedna sela srednjeg Velebita. Socijalno medicinska zapažanja. Zagreb: Instituz za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; 1959. Str. 77-85.

Pichler O, Bobinac E, Miljuš B, Sindik A. O učestaloj pojavi bubrežnih oboljenja u okolici Slavonskog broda. Liječnički vjesnik 1959;81:295-306. (CHZ)
Growing occurrence of kidney injuries in the district of Slavonski Brod.

Richter B. Crijevna fauna kod stanovnika Srednjeg Velebita. U: Kesić B, urednik. Dabri i susjedna sela srednjeg Velebita. Socijalno medicinska zapažanja. Zagreb: Instituz za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; 1959. Str. 103-13.

Richter B. Crijevni parasiti o njihova laboratorijska dijagnostika. Liječnički vjesnik 1959;81:507-12.

Richter B. Intestinalna trihomonijaza. Liječnički vjesnik 1959;81:379-81.

Richter B. La malaria e la lotta antimalarica in Iugoslavia. Minerva Medica 1959;50:1209-15.
Malaria and the antimalarial campaign in Yugoslavia.

Richter B. Parasitologija distomijaze. Liječnički vjesnik 1959;81:725.

Teodorović B. Sanitacija okoline u šest sela Samoborskog kotara. Zdravstvene novine 1959;12:69-75. (ŠNZ)

Teodorović B. Uloga zdravstvenog prosvjećivanja u sanitaciji okoline. Zdravstvene novine 1959;12:75-7. (ŠNZ)

Teodorović B, Barišić M. Modificirani L.R.S. zahod. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1959;7.163-70.(ŠNZ)
A modification of the L.R.S. privy.

Teodorović B, Barišić M. Upotreba zemlje-cementa u sanitarnoj tehnici kod nas. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1959;7:155-63. (ŠNZ)
The use of soil-cement in sanitary engineering in our country.

Tiefebach B, Buzina R, Vouk V. Vrijednosti nekih krvnih varijabla kod davaoca krvi u Zagrebu. Liječnički vjesnik 1959;81:637-45. (JAZU))
The values of some blood variables in blood donors in Zagreb.

Tomić-Karovič K. Ljudevit Gutschy (uoči njegove 85-godišnjice). Zdravstvene novine 1959;12:45-6. (Farmac.fak.)

Tomić-Karović K, Skalova R. Prevalence of the bacteriophage types of staphylococci in various sources. Bulletin Scientifique 1959;4:111-2.

Vesenjak-Hirjan J. Virusni encefalitis. U: Medicinska enciklopedija. Sv. 3. Zagreb: Leksikografski zavod FNRJ; 1959. Str. 608.

Vesenjak-Hirjan J, Galinović V. Prokuženost stanovništva poliomijelitisom, Q-groznicom i pjegavcem. U: Kesić B, urednik. Dabri i susjedna sela srednjeg Velebita. Socijalno medicinska zapažanja. Zagreb: Instituz za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; 1959. Str. 119-26.

Vrančić J, Mimica M. Nalaz entamebe histolitike kod kronićnog horioretinitisa. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1959;7:149-53. (KBC)
The association of chronic chorioretinitis with amebiasis.

Weisglass H. Novo hranilište za serratia marcescens. Higijena 1959;11:42:4. (CHZ)
A new culture medium for Serratia marcescens.

Zebec M. Membranska filtracija u sanitarnoj analizi vode. Zdravstvene novine 1959;12:84-5. (ŠNZ)

Žagar Ž. Eriromicin i njemu srodni antibiotici. Medicinar 1959;10(1):37-9. (ŠNZ)

Žagar Ž. Sigmamycin. Medicinski pregled 1959;12:225-6.
Sigmamycin.

Žagar Ž, Ugrčić I. Analiza rezistencije stafilokoka u toku zadnje četiri godine. Medicinski glasnik 1959;13:360-3. (ŠNZ) (Ugrčić????)


1960

Barišić M. Opeke i naboj od zemlje i cementa u seoskoj sanitaciji i stambenoj izgradnji. Zdravstvene novine 1960;13:173-9. (ŠNZ)
Bricks and rammed stabilized soil in rural sanitation and homes building.

Bunarević A, Weisglass-Galinović M, Krstulović V. O generaliziranoj kandidijazi s osobitim osvrtom na endokarditis. Acta Medica Iugoslavica 1960;14:393-401. (Zav mikr MF)

Cvjetanović B. Cjepiva protiv enteričnih infekcija. Zdravstvene novine 1960;13:28-31. (Referat održan na konferenciji u Rabatu 23.-31. listopada 1959. g.) (SZO)

Cvjetanović B. Cijepljenje: suvremena praksa u Evropi. Zdravstvene novine 1960;13:18-22. (SZO)

Cvjetanović B. Suradnja naše epidemiološke službe i Svjetske zdravstvene organizacije. Zdravstvene novine 1960;13:135. (ŠNZ)

Cvjetanović B. Utisci o razvoju zdravstvene službe u Evropi. Zdravstvene novine 1960;13:54-60. (ŠNZ)

Cvjetanović B, Marković B, le Meitour A. Zdravstveni odgoj i cijepljenje. Zdravstvene novine 1960;13:22-5 (SZO)

Deželić Gj, Kratohvil JP. Determinationa of size of small particles by light scattering. Experiments of ludox colloidal silica. Kolloid Zeitschrift 1960;173:38-48.

Deželić Gj, Wrischer M, Devide Z, Kratohvil JP. Electron microscopy of ludox colloidal silica. Kolloid Zeitschrift 1960;171:42-5. (nije kontrolirano

Galinović-Weisglass M. Prilog poznavanju etiologije dječjih proljeva (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1960.

Galinović-Weisglass M, Drobnjak P. Učestalost kvasnica u vagini. Liječnički vjesnik 1960;82:961-8. (ŠNZ)
The occurrence of yeasts in vagina.

Jung M, Cekić J, Žagar Ž. Čuvanje živih kultura patogenih bakterija sušenjem u vakuumu pri niskoj temperaturi. II. Rezultati ispitivanja nakon opažanja od 12-20 mjeseci. Higijena 1960;12:226-30.
The preservation of pathogenic bacteria by dessication in vacuo at low temperature. II. Results obtained after an observation period of more than a year.

Kesić B. Zadaci i organizacija postdiplomske nastave. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1960;8:91-102.

Maver H, Buzina R, Zebec M, Boras E. O energetskim ekvivalentima pri radu vojničko-pešadiskih jedinica. Vojnosanitetski pregled 1960;17:545-9.

Meniga A, Muić N. Resolution of some protein mixtures by gradient elution paper chromatography. Analytical Biochemistry 1960;1:502-10.

Prebeg Ž. Natalitet i mortalitet u FNRJ. Zdravstvene novine 1960;13:111-6. (ŠNZ-stud)

Richter B. Eradikacija malarije. Refleksije uz ovogodišnji Svjetski dan zdravlja. Liječnički vjesnik 1960;82:337-9.

Richter B. Helmintijaza. U: Medicinska enciklopedija. Sv. 4. Zagreb: Leksikografski zavod FNRJ; 1960. Str. 520-3.

Richter B. Teorija eradikacije malarije. Zdravstvene novine 1960;13:69-77.

Sindik A. Epidemiološka služba u Hrvatskoj. Zdravstvene novine 1960;13:128-31. (CHZ)

Sindik A. Značenje prevencije zaraza u obrani zemlje. Zdravstvene novine 1960;13:137-40. (CHZ)

Skalova R. Infekcije stafilokokima s osobitim osvrtom na njihovu aerogenu diseminaciju (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski falultet Sveučilišta u Zagrebu; 1960.

Skalova R, Zebec M, Kon V. O stanju bakterijske zagađenosti kanalskih voda na Rijeci. Zdravstvene novine 1960;13:96-100.

Stahuljak D, Beritić T. Opasna atmosfera – razmatranja uz jesenske magle. Liječnički vjesnik 1960;82:891-5.

Tomašić P. Značenje mikrobioloških metoda u epidemiologiji. Zdravstvene novine 1960;13:131-3. (CHZ)

Tomić-Karović K. Povodom 50-godišnjice smrti Roberta Kocha. Zdravstvene novine 1960;13:123. (Farmac Fak)

Tomić-Karović K(Farm fak), Skalova R, Žagar Ž, Ugrčić R, Vodopija A. Problematika i pojava rezistentnih sojeva piogenih stafilokoka. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1960;8:5-25.
The problem and appearance of resistance in pyogenic staphyloccocus strains.

Žagar Ž. Higijena sa higijensko tehničkom zaštitom. Zagreb: Regis; 1960. (nije provjereno)


1961

Benčić Z. Hepatalni testovi u epidemiologiji infekcioznog hepatitisa. Liječnički vjesnik 1961;83:877-82. (ŠNZ)
Liver function tests in the epidemiology of infectious hepatitis.

Beritic T, Stahuljak D. Lead poisoning from lead-glazed pottery. Lancet 1961;1:669

Beritić T, Stahuljak D. Nikal. Liječnički vjesnik 1961;83:506-9.

Borić D, Bašić M, Milić N, Spaventi Š, Luković G. Naša iskustva radioterapijom limfogranulomatoze. Liječnički vjesnik 1961;83:783-8.
Radiation therpy of lymphogranulomatosis.

Bujević A. O nekim pitanjima socijalne i zdravstvene zaštite studenata u Zagrebu (doktorska disertacija/. Zagreb: /s.n./; 1961.

Bujević A. Pobol studenata sveučilišta visokih škola i akademija u Zagrebu. Zdravstvene novine 1961;14:91-3. (SNZ)

Bujević A. Socijalna i zdravstvena zaštita studenata. Univerzitet danas 1961;2:325-9. (SNZ)
Social and health service for students.

Bujević A, Madjarić D. Kumulativni indeks od 1948. – 1961. god (godina I – XIV). Zdravstvene novine 1961;14(Posebni broj).

Bujević A, Madjarić D. Ocjena zagađenosti atmosferskim bakterijama u studentskim domovima i u restoranu Studentskog centra u Zagrebu. Zdravstvene novine 1961;14:73-6. (SNZ)

Cvjetanović B. Controlled field trials of prophylactics (with special reference to typhoid vaccines). Journal of Hygiene Epidemiology Microbiology and Immunology 1961;5:7-21.

Deželić Gj. An Attachment to the Beckman model DU spectrophotometer for precise measurements of turbidity. Croatica Chemica Acta 1961;33:51-4.
Dodatak Beckmanovom spektrofotometru tipa DU za precizna mjerenja mutnoće.

Deželić Gj. Experimental determination of absolute turbidities of pure liquids and standard polystyrene solutions. Croatica Chemica Acta 1961;33:99-106.
Eksperimentalno određivanje apsolutnih mutnoća čistih tekućina i standardnih uzorak polistirena.

Deželić Gj. Some additional light scattering functions for polystyrene latexes. Croatica Chemica Acta 1961;33:15-31.
Neke dodatne funkcije rasipanja svjetlosti za polistirenske latekse.

Deželić Gj, Kratohvil JP. Determination of particle size of polystyrene latexes by light scattering. Journal of Colloid Science 1961;16:561-80.

Galinović-Weisglass M. Die Bedeututung der Dyspepsie-Colitypen (Escherichia Coli Serotypen) fur die Sauglings- und Kleinkinder-Enteritis. Zentralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene. 1. Abt. Originale. 1961;181:63-80.
The significance of dyspepsia-coli types (Escherichia coli sero-types) for the enteritis of infants and small children.

Gerasimov A. Foto-filmski laboratorij Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”. Zdravstvene novine 1961;14:105-9.

Jung M, Vesenjak-Hirjan J, Lulić V, Matjašić M, Blatnik D, Spalatin J, Fryda-Kaurimsky Ž. Laboratorijska ispitivanja epidemije poliomijelitisa u Hrvatskoj 1960. godini. Liječnički vjesnik 1961;83:587-601. (ŠNZ)
Laboratory findings in the 1960 poliomyelitis epidemic in Croatia.

Kesić B. Principles of public health teaching of medical students at “Andrija Štampar” School of Public Health. Journal of Medical Education 1961;36:1717-22.

Pfefier S, Luković G. Izračunavanje frekvencije gena i genotipova nekih sistema krvnih grupa kod bolesnika Kliničke bolnice Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Rad JAZU 1961;323:225-36.

Stahuljak D, Beritić T. Higijenski problemi basena za kupanje. Liječnički vjesnik 1961:83:812-4.

Tomašić P, Mikić F, Živković R. Perzistencija leptospiroznih titrova. Liječnički vjesnik 1961;83:137-42. (CHZ!!!)
On the persistence of leptospirosis titres.

Tomić-Karović K, Beličević M, Galinović-Weisglass P, Čepulić P, Lisičak S. Lactobacillus acidophilus i njegov utjecaj na iščezavanje dizenteričnih bacila. Higijena 1961;13:131-9. (CHZ)
Lactobacillus acidophilus and the influence on the disappearence of dysenteric bacilli.

TomićKarović K (farm fak), Žagar Ž. Eine vergleichende Übersicht der Vorkommens resistenter Stämme des Staphylococcus pyogenes aureus verschiedener Herkunft.Archiv für Hygiene und Bakteriologie 1961;145:397-404.

Vesenjak J. Biologie der slowenischen und österreichischen Stämme der Zeckenenzephalitis-virus. U: Libikova H. Zeckeenzephalitis in Europa. Hauptreferate, diskussionbeitrage un Resolutionen der internationalen Tagung über die Naturherdenzephalitiden in Mitteleuropa. Smolenice, 1956. Berlin: Akademie Verlag; 1961. Str. 87-91.

Vesenjak-Hirjan J, Jung M, Spalatin J. Dosadašnja istraživanja na području krpeljskog encefalitisa. Higijena 1961;13:305-10. (ŠNZ)

Vodopija I, Bujević A, Madjarić D, Mikič F, Čvoriščec T. Određivanje raširenosti epidemije brzom individualnom “filter” anketom. Liječnički vjesnik 1961;83:1261-7. (ŠNZ)
Assrssment of the spreading of an epidemic using a quick, individual “filter” inquiry.

Vodopija I, Tompak B, Bujević A, Čvoriščec T. Velika epidemija izazvana Salmonellom typhi murium. Zdravstvene novine 1961;14:50-4. (ŠNZ)

Vodopija I, Tompak B, Skalova R, Hellenbach H. Izolacija s. typhi abdominalis iz bunarske vode metodom membranske filtracije u epidemiji trbušnog tifusa u selu Bratini 1960. godine. LIječnički vjesnik 1961;83:1241-5.
Isolation of S. typhi abdominalis from the well water by the use of the membrane filtration method in the typhoid fever epidemic at the village of Bratina in1960.

Vuletić A. Organizacija zdravstvene zaštite u komuni. Liječnički vjesnik 1961;83:483-95.
Organization of health protection in an urban community of about 50,000 inhabitans.

Vuletić A. Prijedlog za evaluaciju rezultata rada liječnika opće prakse i drugog zdravstvenog osoblja. Liječnički vjesnik 1961;83:259-69.
A proposal for the evaluation of the effects of the work of general practitioner and other categories of health personnel.

Vuletić A. Razvoj zdravstvene zaštite u svijetu i kod nas. Zdravstvene novine 1961;14:23-7. (Predavanje održano na II kongresu liječnika Hrvatske 9.IV 1961.)

Weiss M, Foretić V, Weisglass H. Sklerom u okolici Samobora. Liječnički vjesnik 1961;83:1165-70. (RZZZ)
Scleroma in the surroundings of Samobor.

Žagar Ž. Noviji antibiotici i njihova primjena u humanoj medicini. Medicinski glasnik 1961;15:428-33.


1962

Ajduković Đ. Neka fizičko-kemijska i imunokemijska svijstva toksina Viperae Ammodytes (doktorska disertacija) Zagreb: ......, 1962. (???)

Benčić Z. Epidemija infekcioznog hepatitisa u Ogulinskom Zagorju. Zdravstvene novine 1962;15:6-9. (ŠNZ)
An epidemic of infectious hepatitis in Ogulinsko Zagorje.

Beritić T, Stahuljak D, Šarić M. Povrede električnom strujom. Liječnički vjesnik 1962;84:159-69. (ŠNZ)
Electric injuries

Cvjetanović B. Međunarodne zdravstvene organizacije i zdravstvena zaštita u inostranstvu. U: Žarković G, urednik. Preventivna medicina. 2. prer. dop. izd. Sarajevo: “Veselin Masleša”; 1962. Str. 1045-55

Deželić Gj, Kratohvil JP. Influence of sodium chloride on light scattering by colloidal silica. Journal of Physical Chemistry 1962;66:1377-80.

Egri-Hečimović E. Laboratorijska dijagnostika variole. Zdravstvene novine 1962;15:25-7. (ŠNZ)
Laboratory diagnosis of smallpox.

Fališevac J, Košutić Z, Stahuljak D, Vesenjak-Hirjan J. Pjegavac ili Brillova bolest – dijagnostički problemi. Liječnički vjesnik 1962;84:995-1010. (ŠNZ)
Epidemic typhus or Brill’s disease – a diagnostic problem.

Galinović-Weisglass M. Prevencija kandidijaze u toku terapije antibioticima. Zdravstvene novine 1962;15:64-8.

Galinović-Weisglass M, Mimica M(??), Maljevac I. Aerobiološka ispitivanja u Zagrebu i na otoku Rabu. A. Ispitivanje funga. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1962;10:25-38.
Aerobical investigations in Zagreb and island Rab. A. Investigations of fungi.

Jakšić Ž. Terenska zdravstvena anketa. Informacija za liječnike opće medicine. Zdravstvene novine 1962;15:68-73,110-5. (ŠNZ)
Field health trial.

Jakšić Ž, Madjarić D, Vodopija I, Vuletić S. Kontrolirani pokus u epidemiji. Izvođenje kontroliranog pokusa u epidemiji izazvanoj bakterijskim crijevnim infektivnim agensom. Zdravstvene novine 1962;15:86-91.
Controlled trial in an epidemic caused by an enteric infectious bacterial agent.

Jakšić Ž, Stahuljak D. Liječnik opće medicine u svijetu i kod nas. Liječnički vjesnik 1962;84:368-71.

Kesić B. Effect of industrailization on the vital events of Yugoslav peoples (1950-1960). Internationales Archiv für Gewerbepathologie und Gewerbehygiene 1962;19:487-91.

Kesić B. Oneness of medicine in theory and practice. U: Festskrift til Karl Evang pa 60 arsdagen. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag; 1962. Str. 14-24.

Kesić B Patološko-anatomska verifikacija bolesti i zdravlja. Liječnički vjesnik 1962;84:271-2.

Kesić B. Primjena ekipnog rada pri rješavanju zdravstvenih problema. Zdravstvene novine 1962;15:131-3.

Kesić B. Zaštita zdravlja u pomorskom saobraćaju nekad i danas. U: Novak G, Maštrović V, glavni urednici. Pomorski zbornik. Povodom 20-godišnjice Dana mornarice i pomorstva Jugoslavije 1942-1962. Knjiga 1. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; 1962. Str. 371-91.
Health protection in marine life once and to-day.

Knežević M, Galinovi-Weisglass M. Važnost mikroskopije u dijagnostici zaraznih bolesti. Zdravstvene novine 1962;15:97-9. (ŠNZ)
Importance of microscopy in the diagnosis of infectious diseases.

Kratohvil JP, Deželić Gj. Comment on the determination of size of small particles by light scattering. Kolloid Zeitschrift und Zeitschrift fur fur Polymere 1962;180:67-8.

Kratohvil JP, Deželić Gj, Kerker M, Matijević E. Calibration of light-scattering instruuments: a critical study. Journal of Polymer Science 1962;57:59-78.

Maretić Z, Vesenjak-Hirjan J. Q-groznica u južnoj Istri. Zdravstvene novine 1962;15:134-46. (ŠNZ)
Q-fever in Southern Istria.

Muić N. On the inhomogenity of mugiline. Bulletin Scientifique 1962;7:102-3.

Muić N, Meniga A. The biochemistry of protamine from the milt of Mugil cephalus. Archives of Biochemistry and Biophysics 1962;96:280-6.

Richter B. Dezinsekcija. U: Žarković G, urednik. Preventivna medicina. 2. prer. dop. izd. Sarajevo: “Veselin Masleša”; 1962. Str. 467-73.

Richter B. Malarija. U: Medicinska enciklopedija. Sv. 6. Zagreb: Leksikografski zavod FNRJ; 1962. Str. 490-500.

Richter B. Malarija i njezini uzročnici. U: Karakašević B, urednik. Mikrobiologija i parazitologija. Udžbenik i praktikum za medicinare. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1962. Str. 684-90.

Richter B. Značajan prilog simptomatologije visceralne lišmanioze. Liječnički vjesnik 1962;84:1257.

Richter B. Živa okolina čoveka. U: Žarković G, urednik. Preventivna medicina. 2. prer. dop. izd. Sarajevo: “Veselin Masleša”; 1962. Str.393-427.

Richter B, Breitenfeld V. Metiljavost. U: Medicinska enciklopedija. Sv. 6. Zagreb: Leksikografski zavod FNRJ; 1962. Str. 645-7.

Richter B, Fališevac J. Trihinoza.
Šestak Z. Ehlers-Danlos syndrome and cutis laxa: an account of families in the Oxford area. Annals of Human Genetics 1962;25:313-21.

Vuletić A. Postdiplomsko usavršavanje liječnika opće prakse u NR Hrvatskoj. Zdravstvene novine 1962;15:41-5.

Vuletić S. Životni događaji u Hrvatskoj – prikaz po regijama. Zdravstvene novine 1962;15:46-53.
Regional analysis of vital events in Croatia.

Žagar Ž.Antibiogram. Liječnički vjesnik 1962;84:589-90.

Žagar Ž. Laboratorijska ispitivanja i principi kliničke primjene nitrofurantoina. Liječnički vjesnik 1962;84:339-44.
Laboratory study and principles of clinical application on nitrofurantoin.


1963

Ajduković Đ, Muić N. Double diffusion analysis of the Vipera Ammodytes A. venom. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1963;14:107-10. (SNZ)
Analiza otrova poskoka (V. ammodytes A) dvostrukom difuzijom.

Bašić M, Milić N, Popović Lj, Luković G. Prilog rendgenskoj terapiji kroničnih leukoza. Anali Bolnice “Dr M. Stojanović” 1963;2:136-44.
Contribution to the X-ray therapy of chronic leukemias.

Benčić Z, Ostović Z. Infekciozni hepatitis na području Končanice. Narodno zdravlje 1963;19:246-8.

Cvjetanović B. An epidemiological approach to the study of diarrhoeal diseases. U: Pemberton J, co-ordinating editor. Epidemiology. Reports on research and teaching 1962. London: Oxford University Press; 1963. Str. 49-59.

Čulić R, Galinović-Wesglass M, Radanov Z. Učestalost kandida i stafilokoka kod zdrave djece u jednom dječjem domu u Zagrebu. Zdravstvene novine 1963;16:56-8. (ŠNZ)
Occurrence of candida and staphylococci in healthy children in a child home in Zagreb.

Deželić Gj, Deželić N, Težak B. A simple method for particle size determination by turbidity measurement. Journal of Colloid Science 1963;18:888-92.

Đuričić I, Kesić B. Osnovni principi zdravstvene zaštite radnika SFRJ. U: Prvi jugoslovenski kongres za medicinu rada. Beograd, 1963. Beograd: Savez lekarskih društava SFRJ, Udruženje za medicinu rada; 1963:5-18.

Erak P, Galinović-Weisglass M, Čulić R. Učestalost kandidata i stafilokoka kod hospitalizirane dojenčadi i male djece pod antibiotskom terapijom. Jugoslavenska pedijatrija 1963;6:10-4.(ŠNZ)
Occurence of candida and staphilococci in hospitalised infants and small children undre antibiotic therapy.

Fugaš M, Valić F. Ocjenjivanje zaprašenosti radne atmosfere. U: Prvi jugoslovenski kongres za medicinu rada. Beograd, 1963. Referati i koreferati. Beograd: Savez lekarskih društava SFRJ, Udruženje za medicinu rada; 1963. Str. 189-94.

Galinović-Weisglass M, Migić E(???). Komparativna ispitivanja morfologije Candide albicans na nekim selektivnim hranilištima. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1963;11:163-79. (SNZ)
Comparative morphological studies of Candida albicans on some selective culture media.

Hrgović M, Richter B, Škrabalo Z. Distomijaza. Liječnički vjesnik 1963;85:627-36.
Distomiasis

Jakšić Ž. Šećerna bolest – problem koji znamo, a ne poznajemo. Liječnički vjesnik 1963;85;1005-8.

Jung M, Vesenjak-Hirjan J, Kalčić S, Blatnik D, Heigl Z, Matjašić M, Smerdel S, Šooš E, Snoj B. The use of primary human amnion cell cultures for the diagnosis of poliovirus infection. U: Proceedings. Symposium on the Characterization and Uses of Human Diploid Cell Strains. Opatija, 1963. /Opatija/: International Association of Microbiological Societies. Permanent Section of Microbiological Standardization; /1963/. Str. 517-31.

Kesić B. Utjecaj industrijalizacije na natalitet, morbiditet i mortalitet. U: Prvi jugoslovenski kongres za medicinu rada. Beograd, 1963. Beograd: Savez lekarskih društava SFRJ, Udruženje za medicinu rada; 1963:211-4.

Luković G. Mortalitet dojenčadi u SR Hrvatskoj (doktorska disertacija). Zagreb:....;1963. (pogledati!)

Madjarić D, Zdravković A. The aetiology and control of diatthoeal diseases in Yugoslavia. U: Pemberton J, co-ordinating editor. Epidemiology. Reports on research and teaching 1962. London: Oxford University Press; 1963. Str. 90-4.


Markić-Čučuković Lj. Medicinski časopisi i neki aspekti današnje bibliografske službe. Zdravstvene novine 1963;16:17-20. (ŠNZ)
Medical periodicals and some aspects of current bibliograohic services.

Meniga A, Muić N. Gradient elution paper chromatography of crystalline insulin. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1963;14:165-9. (SNZ)
Kromatografija insulina na papiru.

Miculinić R, Jakšić Ž, Škrabalo Z. Pokušaj liječenja teškog oblika šećerne bolesti bigvanidskim preparatom “Glucophage (LA 6023)”. Liječnički vjesnik 1963;85:1279-86.

Muić N. Proteini i proteidi. U: Medicinska enciklopedija. 8. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod; 1963. Str. 299-304.

Smerdel S, Šooš E.Epidemiologija krpeljnog encefalitisa. Zdravstvene novine 1963;16:92-5. (ŠNZ)
Epidemiology of tick-borne encephalitis.

Stahuljak D, Žuškin E. Otrovanje olovom – problem javnog zdravstva. Liječnički vjesnik 1963;85:187-90.

Šestak Z. Uloga zdravstvene stanice u zaštiti zdravlja naroda na seoskom području (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1963. (135 str.)

Škreb N, Bijelić N, Luković G. Weight of rat embryos after X-ray irradiation. Experientia 1963;19:263-4.

Štampar A. Naše anrodno zdravlje. Fragmenti. Liječnički vjesnik 1963;85:83-4. (Prema originalnom članku za tisak pripremio Ž. Jakšić)

Teodorović B. Reguliranje problema sanitacije okoline u turističkim kampovima, motelima i sličnim objektima. Zdravstvene novine 1963;16:20-8. (ŠNZ)

Tomić-Karović K. Therapeutic effect of acidophilus milk. A ten-year experience. Radovi Imunološkog zavoda 1963;1:47-59.

Vuletić A. Master in general medicine. Medical World 1963;98:52-8.

Vuletić S. Regionalni fertilitet u Hrvatskoj (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagreb; 1963. (91 list)

Valić F. Ocjenjivanje i asanacija radnih uslova. U: Prvi jugoslovenski kongres za medicinu rada. Beograd, 1963. Referati i koreferati. Beograd: Savez lekarskih društava SFRJ, Udruženje za medicinu rada; 1963:75-84..

Žagar Ž. Bakteriološka obrada ispljuvka s osvrtom na patogenu ulogu najčešće izoliranih mikroorganizama. Liječnički vjesnik 1963;85:409-14.
Bacteriological examination of sputum in view of the pathologic role of the most often isolated microorganisms.


1964

Bejanč M, Jung M, Vesenjak-Hirjan J, Kmet J, Lešničar M, Matjašič M, Jung F, Tovornik D, Snoj B. Epidemiološki, klinički in laboratorijski študij klopnega meningoencefalitisa v Sloveniji v letih 1960-1963. Zdravstveni vestnik 1964;33:245-53.
Epidemiological, clinical, and laboratory data on tick-borne meningoencephalitis in Slovenia during 1960-1963.

Benčić Z. Kontrolirani terenski eksperiment /doktorska disertacija/. Zagreb: Medicinski fakultet; 1964.

Benčić Z, Cvjetanović B, Černozubov N, Ćurin H, Milošević M, Simić M, Terziev N. A controlled field trial of the effectiveness of acetone-dried and inactivate and heat-phenol-inactivated typhoid vaccines in Yugoslavia. Bulletin of the World Health Organization 1964;30:623-30.

Brnobić A, Kogoj F, Luković G. Testversuche mit alimentären. Allergie und Asthma 1965;11:153-6.

Crocetti GM, Kulčar Ž, Kesić B, Lemkau PV. Differential rates of schizophrenia in Croatia, Yugoslavia. American Journal of Public Health and the Nation’s Health 1964;54:196-206.

Crocetti GM, Kulčar Ž, Kesić B, Lemkau PV. Selected aspects of the epidemiology of schizophrenia in Croatia. Milbank Memorial Fund Quarterly 1964;42(1/I):9-37.

Cvetnić S, Dinter Z, Topolnik E, Brudnjak Z, Petrović D, Kralj M. Ispitivanje sojeva virusa izoliranih iz probavnog i dišnog dustava bolesnih goveda. Veterinarski arhiv 1964;34:157-62.
Determination of enterovirus isolated from the digestive and respiratory system of sick cattle.

Cvetnić S, Topolnik E, Petrović D, Kralj M, Brudnjak Z. Istraživanje etiologije infekcija dišnih i probavnih organa goveda u Hrvatskoj. I. Nalaz specifičnih antitijela protiv virusa parainfluenza 3. Veterinarski arhiv 1964;34:326-31. (Vet fak!!)
Investigations in the etiology of infections of the respiratory and digestive organs of cattle in Croatia. I. Findings of specific antibodies against virus parainfluenzae 3.

El Batawi MA, Schilling RS, Valić F, Walford J. Byssinosis in the Egyptian cotton industry: changes in ventilatory capacity during the day. British Journal of Industrial Medicine 1964;21:13-9.

Galinović-Weisglass M, Nedeljković N, Sindik N, Mimica M. Air-borne fungi in Zagreb and Dubrovnik. U: Symposium Allergologicum Internationale. Zagabriae-Spalati-Phari, 1964. Zagabriae: Academia Scientiarum et Artium Slavorum Meridionalium; 1964. Str. 240-8. (provjeriti, imamo!)

Herak-Szabo J, Težak Benčić M, Kačić-Dimitri M. Antenatalna, perinatalna i postnatalna zaštita žena u Hrvatskoj. U: V kongres ginekologa i opstetričara Jugoslavije. Referati i koreferati. Sarajevo 1964. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika; 1964. Str. 125-41. (nije provjereno, samo kartica-popis)

Jakac D, Žuškin E. Profesionalne dermatoze pri preradi nafte.Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1964;15:15-25.
Occupational dermatoses in oil refining.

Jakšić Ž. Organizacija detekcije dijabetesa. Zdravstvene novine 1964;17:120-7. (ŠNZ)
Organization of the detection of diabetes.

Jakšić Ž. Šećerna bolest kao epidemiološki problem. Zdravstvene novine 1964;17:77-8. (ŠNZ)

Jakšić Ž, Blažević M. Uloga i zadaci sestara u zdravstvenoj zaštiti bolesnika od šećerne bolesti. Zdravstvene novine 1964;17:22-30. (ŠNZ)
The role and task of nurse in the health protection of diabetics.

Jakšić Ž, Škrabalo Z, Mihić M. Epidemiološke karakteristike šećerne bolesti u Zagrebu. Zdravstvene novine 1964;17:114-9. (ŠNZ)
Epidemiology of diabetes mellitus in Zagreb.

Jakšić Ž, Škrabalo Z, Mihić M, Hauptmann E. Organizacija zdravstvene zaštite bolesnika od šećerne bolesti. Zdravstvene novine 1964;17:137-41. (ŠNZ)
Organization of medical care of diabetics.

Kesić B. Pušenje i zdravlje. Liječnilki vjesnik 1964;86:1325-40.
Smoking and health.

Kesić B, Medved R. Liječnici u sportu. U: III. kongres liječnika Hrvatske. Zagreb, 1964. /Zagreb: Zbor liječnika Hrvatske; 1964/. Str. 49-52.

Kesić B, Šestak Z. Rude health centre, Yugoslavia. U:Public health demonstration, training and research areas. Report on a Seminar. Le Vesinet, 1963. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe; 1964. Str. 53-9. (EURO 251)

Kratohvil JP (New York!!!), Deželić Gj, Deželić N. On the refractive index increment of bovine plasma albumin at low concentrations- Archives of Biochemistry and Biophysics 1964;106:381-5.

Luković G. Mortalitet u Jugoslaviji. Narodno zdravlje 1965;21:320-8.
Mortality in Yugoslavia.

Madjarić D, Hrabar A, Iveša S, Rulnjević J. Provođenje imunizacije protiv tetanusa. Liječnički vjesnik 1964;86:855-8.
Immunization against tetanus.

Madjarić D, Rulnjević J, Huziak T. Organizacija aktivne imunizacije protiv tetanusa. Zdravstvene novine 1964;17:189-92. (ŠNZ)
Organization of active immunization against tetanus.

Matjašić M, Jung M, Mozetić M, Cergolj B, Smerdel S. Izolacija, biološke lastnosti in imunološka identifikacija adenovirusov v letu 1963. Zdravniški vestnik 1964;33:320-6.
Isolation and characterization of sdenoviruses in Slovenia during 1963.

Mihić M, Jakšić Ž. Kontrolirano ispitivanje lijekova kod bolesnika od dijabetesa. Zdravstvene novine 1964;17:180-3. (ŠNZ)
Controlled clinical trials in diabetics.

Muić N, Meniga A. Paper chromatography of proteins by gradient elution techniques. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1964;15:341-51.
Kromatografija proteina na papiru.

Njemirovskij Z, Madjarić D. Suvremeni pogledi na zubni karijes i njegovo sprečavanje. Zdravstvene novine 1964;17:82-6. (ŠNZ)
Presentday concepts of dental caries and its prevention.

Oberhofer-Šik T, Skalova R, Babić I, Puretić B, Raić F, Pasini D. Problem intrahospitalnih stafilokoknih infekcija na dječjim odjelima – bakteriološko-klinički aspekti. Zdravstvene novine 1964;17:87-96.

Puretić B, Babić I, Skalova R. Specifičnosti stafilokoknih infekcija dojenčadi u odnosu na fagotip. Jugoslavenska pedijatrija 1964;7:168-76.
Specificity of staphylococcal infections in infants in relation to phage patterns.

Puretić B, Babić I, Skalova R. Stafilokokne infekcije djece uzrokovane “novim” fagotipom 83A. Jugoslavenska pedijatrija 1964;7:177-80.

Richter B, Fališevac J. Trihinoza. U: Medicinska enciklopedija. Sv. 9. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod; 1964. Str. 558-65.

Skurić Z. Kinetika katalitičke oksidacije indola (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1964. (117 str.)

Smerdel S. Razmnažanja i rast virusa vakcinije na raznim vrstama kultura stanica i primjena stvorenog hemaglutinina kao antigena za reakciju hemaglutinacije (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1964.

Šestak Z. Frekvencija posjeta osiguranog i neosiguranog stanovništva u seoskom području. Liječnički vjesnik 1964;86:109-102. (SNZ)
Utilization of health subcentre services by insured and noninsured inhabitants in arural area.

Škrabalo Z, Jakšić Ž. Ocjenjivanje radne sposobnosti bolesnika od šećerne bolesti. Liječnički vjesnik 1964;86:1243-56.
Assessment of working capacity in diabetes.

Teodorović B. Djelomična realizacija minimalne sanitacije okoline u šest sela općine Samobor. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1964;12:189-207.
Partial realization of a rural sanitation in six villages of the commune of Samobor.

Teodorović B. Indeksi zdravlja u vezi sa sanitacijom naših sela. Zdravstvo 1964;6(9):49-55..
Health indices in connection with the sanitation of our rural areas.

Teodorović B. Stanovanje. U: Opća medicina. Priručnik za liječnika. Zagreb: Školska knjiga; 1964. Str. 96-100.

Tomašec I, Brudnjak Z, Fijan N, Kunst Lj. Dalji prilog etiologiji zarazne vodene bolesti šarana. Rad JAZU 1964;(336):31-44. (Vet fak!!!!)

Valić F. Ocjenjivanje i asanacija radnih uvjeta. Naše zdravlje 1964;11:97-104.
Evaluation and control of working environment.

Valić F, Skalova R. Onečišćenje atmosfere. U: Opća medicina. Priručnik za liječnika. Zagreb: Školska knjiga; 1964. Str. 101-7.

Vesenjak-Hirjan J, Egri-Hećimović E. Prilog etiološkoj dijagnostici oboljenja od krpeljnog meningoencefalitisa u SR Hrvatskoj. Liječnički vjesnik 1964;86:705-14.
A contribution to the etiologic diagnostics of the tick-borne meningoencephalitis in S.R. Croatia.

Vuletić A. Medicinska nastava i zdravstvena služba. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1964;12:85-99.
Medical education and health. Guidelines for specialization in various branches of medicine.

Vuletić S. Brojčani odnos muškog i ženskog stanovništva Jugoslavije (popis stanovništva 1961). Zdravstvene novine 1964;17:197-9.
Sex ratio in Yugoslavia (census of the year 1961)

Vuletić S. Regionalni natalitet u Hrvatskoj u posljednjih 80 godina. Stanovništvo 1964;2:197--------(????)

Zebec M. Opskrba vodom. U: Opća medicina. Priručnik za liječnika. Zagreb: Školska knjiga; 1964. Str. 114-21.

Zebec M, Deželić Gj, Deželić N, Kratohvil JP, Schulz KF. Physicochemical studies of dextran. I. Characterization of clinical samples. Croatica Chemica Acta 1964;36:13-26.
Fizičko-kemijske studije dekstrana. I. Karakterizacija kliničkih uzoraka.

Žagar Ž. Antibiogram iz aspekta kliničke bakteriologije. Zdravstvene novine 1964;17:60-4.
Antibiogram from clinicobacteriological aspects.

Žagar Ž. Sigmamycin u modernoj antimikrobnoj terapiji. Lijekovi 1964;2:122-7.

Žagar Ž. Značenje antibiograma za kliničku medicinu i javno zdravstvo. Lijekovi 1964;2:15-23.


1965

Beritić T, Beritić D. Hepatotoksički otrovi – suvremeni problem javnog zdravstva. Zdravstvene novine 1965;18:65-70. (ŠNZ)
Hepatotoxins – the current problem of public health.

Brudnjak Z. Virusi. U: Medicinska enciklopedija. Tom 10. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod; 1965. Str. 284-92.

Čulić R, Galinović-Weisglass M, Svara V, Mravunac B. Promjene u ždrijelnoj i crijevnoj flori nakon primjene antibiotika širokog spektra. Pharmaca 1965;3:65-70.

Derkos-Mikulić V. Kada se najranije može očekivati rezultat mikrobiološke i parazitološke pretrage? Medicinar 1965;16:244-6

Derkos-Mikulić V. Trichomonas vaginalis. Medicinar 1965;16:339-44.

Deželić N. Fizičko-kemijske karakteristike bakterijskih lipopolisaharida. Lipopolisaharidi iz bakterije Salmonella typhi. Zagreb: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1965.

Fabečić-Sabadi V, Oberiter V, Vidaković Z, Smerdel S. Chondrodystrophia cingenita pinctata (Syndroma conradi). Arhiv za zaštitu majke i djeteta 1965;9:214-20.
Chondeodystrophia congenita punctata.

Fališevac J, Svara V, Bačun-Kubović M, Rulnjević J, Smerdel S. Klinička opažanja kod oboljenja izazvanih enterovirusima u 1963. godini. Liječnički vjesnik 1965;87:1207-16. (ŠNZ)
Clinical observation in diseases caused by enteroviruses in 1963.

Fugaš M, Gentilizza M, Valić F, Verhovnik S. Proučavanje onečišćenja atmosfere na području grada Zagreba. I. Analiza sedimenta. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1965;16:215-26.
Air pollution studies in the city of Zagreb. I. Analysis of deposited matter.

Fugaš M, Gentilizza M, Valić F, Verhovnik S. Proučavanje onečišćenja atmosfere na području grada Zagreba. II. Određivanje koncentracije sumpornog dioksida i dima. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1965;16:227-49
Air pollution studies in the city of Zagreb. I. Concentrations of sulphur dioxide and smoke.

Jakšić Ž. Ocjena proširenosti šećerne bolesti i njeno rano otkrivanje (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1965.

Jakšić Ž. Šećerna bolest na području SR Hrvatske prema podacima vitalne i zdravstvene statistike. Zdravstvene novine 1965;18:95-114, (ŠNZ)
Diabetes mellitus in Croatia (according to vital and health statistics available)

Jakšić Ž, Škrabalo Z, Mihić M, Hauptmann E, Sačer Lj. Prioritetni zadaci zdravstvene zaštite bolesnika od šećerne bolesti. Narodno zdravlje 1965;21:17-23.
Main tasks in the provision of medical care to diabetics.

Kesić B. Nekoliko riječi o osvrtu prof. Jelašića na moj članak “Pušenje i zdravlje”. Liječnički vjesnik 1965;87:890-5.
Some remarks on the Prof. Jelašić’s comments on my article “Smoking and health”

Kesić B, Skalova R. Školata na narodno zdravle “Andrija Štampar”. Higiena 1965;8:65-????

Kohler-Kubelka N, Čeh M, Galinović-Weisglass M. Preosjetljivost na plijesni s osvrtom na kućnu prašinu. Radovi Imunološkog zavoda Zagreb 1965;3-4:65-9.
Hypersensitivity to moulds with special reference to house dust.

Kovačić L, Babić V. Rast nekih mikroorganizama u urinu. Medicinar 1965;16:271-6.

Luković G. Mortalitet u Jugoslaviji. Narodno zdravlje 1965;21:320-8.
Mortality in Yugoslavia.

Madjarić D, Richter B, Kršnjavi B. Endemska ankilostomijaza u Hrvatskom Zagorju. Liječnički vjesnik 1965;87:1073-8.
Endemic hookworm disease in Hrvatsko Zagorje.

Markić-Čučuković Lj. Američke medicinske biblioteke. U povodu studijskog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama 1963-1964. godine. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 1965;11:33-9.

Marolt J, Brudnjak Z. The viral etiology of periodic ophthalmia. Vetrinarski arhiv 1965;35:263-8.
Virusna etiologija periodične oftalmije.

Mimica M, Palaček I, Žagar Ž. Die Bedeutung des Haemophilus influenza bei chronischer Bronchitis und Asthma bronchilae. Allergie und Asthma 1965;11:176-9.
The significance of Haemophilus influenzae in chronic bronchitis and bronchial asthma.

Popović B. Izobrazba medicinskih administratora u Velikoj Britaniji. Zdravstvo 1965;7:87-99.
The education of medical administrators in Great Britain.

Popović B. Snabdjevanje lijekovima. Zdravstvo 1965;7:343-8.

Richter B. Eradikacija zaraznih bolesti. Zdravstvene novine 1965;18:1-5.
Communicable diseases eradication.

Saćer Lj, Jakšić Ž. Socijalno-medicinski problemi koji utječu na praktično provođenje liječenja dijabetičkih bolesnika (rezultati ankete provedene u toku patronažnih posjeta). Zdravstvene novine 1965;18:154-63. (ŠNZ)
Survey of socio-medical problems influencing the treatment of diabetes.

Skurić Z. Fluorometrijsko određivanje metil-paraoksona. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1965;16:3-9.
Fluorometric determination of methyl paraoxon.

Šarić M, Padovan I, Kesić B. Problemi naučno-istraživačkog rada na području medicinskih nauka u Hrvatskoj. Liječnički vjesnik 1965;87:501-9.
Problems of medical research in Croatia.

Škrabalo Z, Dimitrov N, Hruš B, Jakšić Ž, Todorović M. Enzimatske metode određivanbja šećera u krvi i mokraći. Medicinski pregled 1965;18:357-62.
Enzymatic methods for the determination of sugar in blood and urine.

Škrabalo Z, Dimitrov N, Hruš B, Jakšić Ž, Todorović M. Enzimatske metode određivanbja šećera u krvi i mokraći. Pharmaca 1965;3:248-56.
Škreb N, Hofman Lj, Luković G. Effect of hepatectomy on the growth of the foetal rat liver. Experientia 1965;21:412-3.

Teodorović B. Razvitak fiziološkog pravca u higijeni u SSSR-u. Zdravstvo 1965;7:66-75.
The development of the physiologic direction in sanitation in the USSR.

Teodorović B. Značaj sanitacije okoline u zdravstvenoj službi SSSR-a. Narodno zdravlje 1965;21:101-4.

Tomić-Karović K. Profesor zagrebačkog Medicinskog fakulteta Emil Prašek, suradnik otkrivaća krvnih grupa nobelovca Landsteinera. Medicinar 1965;16:191-7. (gdje???)

Valečić A, Skalova R. Problematika stafilokoknog hospitalizma u kururgiji. Liječnički vjesnik 1965;87:273-82.
Staphylococcal infections in surgery.

Valić F, Beritić D, Petz B. Zaštita zdravlja radnika. U: Medicinska enciklopedija. Sv. 10. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod; 1965. Str. 355-64.

Valić F, Jacobs BM. Assessment of mercury air concentrations in a work environment. American Industrial Hygiene association Journal 1986;26:266-9.

Valić F, Noweir MH, Skurić Z. Effects on the coproporphyrin test of drugs used in the treatment of parasitic disease. British Journal of Industrial Medicine 1965;22:240-2.

Vandekar M, Reiner E, Svetličić B, Fajdetić T. Value of ED50 testing in assessing hazards of acute poisoning by carbamates and organophosphates. British Journal of Industrial Medicine 1965;22:317-20.

Vuletić S. Regionalni fertilitet u Hrvatskoj. Stanovništvo 1965;3:130-46.

Zebec M. Interakcije kliničkog dekstrana s proteinima plazme (doktorska disertacija). Zagreb: ....; 1965. (122 str.)

Žagar Ž. Antibiotici i javno zdravstvo. Pharmaca 1965;3:10-16.

Žagar Ž. Kliničko-bakteriološki aspekt kroničnog bronhitisa. Liječnički vjesnik 1965;87:209-11.
Chemico-bacteriological aspects of chronic bronchitis.

Žagar Ž. Nistatin. Pharmaca 1965;3:83-5.

Žagar Ž. Penicilinska grupa antibiotika. Kratki prikaz. Pharmaca 1965;3:263-6.

Žagar Ž. Utjecaj pH sredine na inhibitornu sposobnost eritromicina prema najčešćim uzročnicima infekcija mokraćnih putova (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zgarebu; 1965.

Žagar Ž, Jakšić Ž, Škrabalo Z. Bakteriološka flora mokraće kod graničnih slučajeva dijabetesa. Zdravstvene novine 1965;18:175-7.
Bacterial flora of the urine in border-line cases of diabetes.

Žagar Ž, Vlatković G, Babić I. Ciljana terapija pijelonefritisa dječjeg uzrasta penicilinom G. Liječnički vjesnik 1965;87:1375-82.
Penicillin G therapy of pyelonephritis in children.


1966

Benčić Z. Dezinfekcija stanova nakon poplave. Liječnički vjesnik 1966;88:935-40. (ŠNZ)
Disinfection of dwellings after flooding.

Borčić B, Benčić Z, Hrabar A, Aleraj D, Dragaš Z, Hlebec F. O suzbijanju jedne kućne epidemije Ešerihije koli 0111:B4. Liječnički vjesnik 1966;88:1287-97.
Control of a hospital outbreak of Escherichia coli 0111:B4.

Brudnjak Z, Šooš E. Ispitivanje naših sojeva virusa krpeljnog encefalitisa s obziron na rast u kulturi tkiva. U: IX konferencija mikrobiologa i parazitologa SFR Jugoslavije. Niš, 1966. /Beograd/ : Udruženje za preventivnu medicinu Jugoslavije; 1966. Str. 153-5.
Study of tick-borne encephalitis virus strains in view of their growth in tissue culture.

Čulić R. Sterilizacija u medicinskoj praksi. Medicinar 1966;17:303-8.

Deželić Gj. Evaluation of light-scattering data of liquids from physical constants. Journal of Chemical Physics 1966;45:185-91.

Deželić N, Pende B, Deželić Gj. Physicochemicalcharacterization of lipopolysaccharides from Salmonella typhy. Biochimica et Biophysica Acta 1966;112:589-92.

Deželić Gj, Vavra J. Angular dependence of the light scattering in pure liquids. Croatica Chemica Acta 1966;38:35-47.
Kutna zavisnost rasipanja svjetlosti u čistim tekućinama.

Egri-Hećimović E, Vesenjak-Hirjan J. Infekcije adenovirusima u SR Hrvatskoj. Medicinski glasnik 1966;20:416-21.

Fugaš M, Valić F. Mjerenje ekspozicije prašini koja sadrži slobodni SiO2. Sigurnost u pogonu 1966;1:113-?????

Galinović-Weisglass M, Čulić R, Mravunac B. Prilog poznavanju proširenosti stafilokoka i kandida kod zdrave djece. U: IX konferencija mikrobiologa i parazitologa SFR Jugoslavije. Niš, 1966. /Beograd/ : Udruženje za preventivnu medicinu Jugoslavije; 1966. Str. 304-14.
Occurrence of pyogenic staphylococci and candida in healthy children.

Galinović-Weisglass M, Čulić R, Svara V, Mravunac B. Učestalost kandida i stafilokoka kod dojenčadi i male djece. III. Ispitivanje u grupi djece oboljele od zaraznih bolesti tretirane antibioticima. Zdravstvene novine 1966;19:58-62. (ŠNZ)
Occurrence of candida and staphylococci in infants and small children. III: Studies of children with infectious disease under antibiotic therapy.

Galinović-Weisglass M, Mravunac B. Značenje modernih mikrobioloških pretraga u dijagnostici bolesti u dječjoj dobi. Arhiv za zaštitu majke i djeteta 1966;10:177-88.
Importance of moder microbiological methods in the diagnosis of infectious diseases in childhood.

Huziak T, Vukšinić B, Smerdel S, Šooš E. Epidemija bronholmske bolesti na Plitvičkim jezerima ljeti 1963. godine. Zdravstvene novine 1966;19:7-11.
An epidemic of Bornholm disease.

Jakšić Ž. O potrebi i metodama evaluacije stručnog usavršavanja liječnika Jugoslavije. U: II kongres lekara Jugoslavije. Zagreb, 1966. Aktuelna pitanja zdravstvenog stanja i zdravstvene zaštite u Jugoslaviji. (Prva glavna tema Kongresa). Kongresni simpoziji. /s.l./: Savez lekarskih društava SFRJ; 1966. Str. 295-6.

Kesić B. Adiestramiento y empleo de personal auxiliar de salud publica en America Latina. Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana 1966;60:469-85.
Training and use of auxiliary public health personnel in Latin America.

Kesić B. Ekonomika i zdravlje (bilješke uz diskusiju). U.Jugoslavenski kongres za medicinu rada. Split, 1967. Panel diskusije. /Split: vlast. izd.; 19

Kesić B. Profesionalna toksikologija. U:Đuričić I, Savičević M, urednici. Medicina rada. 2. dop. prer. izd. Beograd-Zagreb : Medicinska knjiga; 1966. Str. 328-38.

Kesić B. Profesionalno otrovanje manganom. U:Đuričić I, Savičević M, urednici. Medicina rada. 2. dop. prer. izd. Beograd-Zagreb : Medicinska knjiga; 1966. Str. 393-8.

Kesić B. Statistika u medicini rada. U:Đuričić I, Savičević M, urednici. Medicina rada. 2. dop. prer. izd. Beograd-Zagreb : Medicinska knjiga; 1966. Str. 269-99.

Kesić B. Training and utilization of auxiliary health workers in Latin America. Mexico: Organization Panamericana de la Salud; 1966. (Pan American Organization. Working Document ; no. 1)

Kesić B, Šarić M, Zimolo A. Aktuelna pitanja zdravstvenog stanja i zdravstvene zaštite u Jugoslaviji. U: II kongres lekara Jugoslavije. Zagreb, 1966. Aktuelna pitanja zdravstvenog stanja i zdravstvene zaštite u Jugoslaviji. (Prva glavna tema Kongresa). Kongresni simpoziji. /s.l./: Savez lekarskih društava SFRJ; 1966. Str. 15-62.
Current problems of health condition and health protection in Yugoslavia.

Ladd AC, Žuškin E, Valić F, Almonte JB, Gonzales TV. Absorption and excretion of mercury in miners. Journal of Occupational Medicine 1966;8:127-31.

Luković G. Mortalitet dojenčadi u Hrvatskoj po životnoj dobi. Zdravstvene novine 1966;19:20-4. (ŠNZ)
Infant mortality in Croatia by age.

Luković G. O veličini uzorka. Zdravstvene novine 1966;19:73-7. (ŠNZ)
On the sample size.

Mađarić D. Rezultati ispitivanja endemske ankilosmomijaze. Acta Medica Iugoslavica 1966;20:77-98.
Results of the study of the endemic hookworm disease in Hrvatsko Zagorje.

Marić-Čučuković Lj. Vrela dokumentacije na polju javnog zdravstva (magistarski rad). Zagreb: Prirodoslovno-matematički fakultetu; 1966.

Muić N, Meniga A. A contribution to the paper chromatography of protamines. Bulletin Scientifique. Section A 1966;11:185-6.

Pejčić A, Šoić-Košić N, Skalova R. Epidemija trovanja hranom uzrokovana stafilokokom fagotipa 6/7/54/75. Zdravstvene novine 1966;19:136-8.
Epidemic of food posoning caused by the 6/7/54/75 staphylococcus.

Petres J, Deželić Gj, Težak B. Monodisperse sols of barium sulfate. I. Preparation of stable sols. Croatica Chemica Acta 1966;38:277-82.
Monodisperzni solovi barium-sulfata.I. Priređivanje stabilnih solova.

Pleština R, Svetličić B. Terenske metode za određivanje aktivnosti kolinesteraze. Hrana i ishrana 1966;7:487-91.
Field methods for determinationa of Cholinesterase.

Popović B. Dispanzerska metoda rada u općoj medicini. Zdravstene novine 1966;19:63-5. (ŠNZ)
Dispensary methods of work in general medicine.

Popović B. Još jednom o potrebi i mogućnosti otvaranja više škole za zdravstvene radnike u SR Hrvatskoj. Zdravstvo 1966;8:207-16.
Problems of the training of some categoris of health workers in Croatia.

Popović B. Problem školovanja zdravstvenih radnika sa višom stručnom spremom u SR Hrvatskoj. Zdravstvene novine 1966;19:3-6. (ŠNZ)
Problem of the training of some categories of health workers in Croatia.

Popović B. Stanovništvo svijeta i gradovi. Povodom Svjetskog dana zdravlja 7. travnja 1966. Liječnički vjesnik 1966;88:423-6.

Popović B, Šešo M, Bartolović D. Kronične bolesti u općoj medicini. Narodno zdravlje 1966;22:247-51.
Chronic diseases in general practice.

Popović B, Šešo M, Bartolović D. Kronične bolesti u općoj medicini. U: II kongres lekara Jugoslavije. Zagreb, 1966. Aktuelna pitanja zdravstvenog stanja i zdravstvene zaštite u Jugoslaviji. (Prva glavna tema Kongresa). Kongresni simpoziji. /s.l./: Savez lekarskih društava SFRJ; 1966. Str. 206-7.

Richter B. Osvrt na helmintoze mwđu stanovništvom Jugoslavije. U: II kongres lekara Jugoslavije. Zagreb, 1966. Aktuelna pitanja zdravstvenog stanja i zdravstvene zaštite u Jugoslaviji. (Prva glavna tema Kongresa). Kongresni simpoziji. /s.l./: Savez lekarskih društava SFRJ; 1966. Str. 264-7.

Skalova R, Valečić A, Erlich J. Neki bakteriološki aspekti postoperativnih pneumonija. Mikrobiologija 1966;3:121-6.
Some bacteriological aspects of postoperative pneumonia.

Skurić Z. Inhibitori katalitičke oksidacije indola. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju. Arhiv hi za higijenu rada i toksikologiju 1966;17:427-31.
Inhibitors of the catalytic oxidation of indole.

Skurić Z, Weber K. Zur Kinetik der katalytischen Oxydation des Indols. Croatica Chemica Acta 1966;38:23-33.
Kinetika katalitičke oksidacije indola.

Svetličić B. Aktualni problemi u odnosu na sigurno korištenje pesticida u poljoprivredi. Hrana i ishrana 1966;7:479-85.
Current problems in relation to the safe use of pesticides in agriculture.

Šestak Z. Neka zapažanja o pušenju srednjoškolske omladine. Liječnički vjesnik 1966;88:263-9. (ŠNZ)
Some observations on smoking habits in secondary school.

Šestak Z. Teaching comprehensive medical care in Yugoslavia Milbank Memorial Fund Quarterly 1966;44:437-50.

Teodorović B. Eine Methode der Verwirklichung des Hygieneminimums fur Dorfer. Zeitschrift fur die gesamte Hygiene und ig+hre Grenzgebiete 1966;12:829-33.

Teodorović B. Izgradnja industrijskih poduzeća. U:Đuričić I, Savičević M, urednici. Medicina rada. 2. dop. prer. izd. Beograd-Zagreb : Medicinska knjiga; 1966. Str. 881-906.

Teodorović B. Nastojanja profesora Štampara na području asanacije sela (povodom osmogodišnjice smrti 26.VI 1958). Zdravstvene novine 1966;19:91-3. (ŠNZ)

Teodorović B. Stanje sanitacije okoline u SFRJ. U: II kongres lekara Jugoslavije. Zagreb, 1966. Aktuelna pitanja zdravstvenog stanja i zdravstvene zaštite u Jugoslaviji. (Prva glavna tema Kongresa). Kongresni simpoziji. /s.l./: Savez lekarskih društava SFRJ; 1966. Str. 101-15.

Teodorović B. Uloga zdravstvene službe u rješavanju suvremenih problema komunalne higijene. Zdravstvo 1966;8:81-8.
The role of the health service in the solution of current problems in communal sanitation.

Teodorović B, Richter B, Bantić Ž, Derkos-Mikulić V. Suzbijanje crijevnih helmintijaza. I: Uloga higijenskog zahoda. Zdravstvene novine 1966;19:12-9.
Control of intestinal helmintiasis.

Teodorović B, Vouk VB. Rasvjeta u industriji. U:Đuričić I, Savičević M, urednici. Medicina rada. 2. dop. prer. izd. Beograd-Zagreb : Medicinska knjiga; 1966. Str. 874-80.

Valić F, Skurić Z, Noweir MH. Use of sulphuric acid in the fluorimetric determination of urinary coproporphyrin. Journal of the Egyptian Public health Association 1966;41:289-95.

Valić F, Šarić M. Research and training in occupational health in Zagreb, Yugoslavia.Industrial Medicine and Surgery 1966;35:36-40.

Vandekar M, Svetličić B. Observations on the toxicity of three anticholinesterase insecticides in a village-scale trial and comparison of methods used for determinig cholinesterase activity. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1966;17:135-50.
Istraživanje toksičnosti triju antikolinesteraznih insekticida prilikom njihova terenskog testiranja i upoređenje metoda korištenih za određivanje aktivnosti kolinesteraza.

Vesenjak-Hirjan J, Egri-Hećimović E, Hrabar A. Influenza in Croatia: 1950-65. Bulletin of the World Health Organization 1966;35:273-7.

Vuletić A. Liječnik opće medicine, njegovo mjesto u zdravstvenoj zaštiti i njegovo usavršavanje. Arhiv za zaštitu majke i djeteta 1966;10:223-34.
General practitioner, his position in health protection and his advanced training.

Vuletić A. Liječnik opće medicine, njegovo mjesto u zdravstvenoj zaštiti i njegovo
usavršavanje. U: II kongres lekara Jugoslavije. Zagreb, 1966. Aktuelna pitanja zdravstvenog stanja i zdravstvene zaštite u Jugoslaviji. (Prva glavna tema Kongresa). Kongresni simpoziji. /s.l./: Savez lekarskih društava SFRJ; 1966. Str. 283-92.

Vuletić A. Undergraduate teaching by general practitioners. Medical Education Bulletin 1966;1(2):26-34.

Žagar Ž. Bakteriologija kroničnog bronhitisa. U: Suvremene teme iz pneumoftiziologije. Zagreb: Republički zavod za zaštitu zdravlja; 1966. Str. 139-46.


1967

Bašić B, Popović B. Motivi izbora liječničkog zvanja i namjere za specijalizacijom studenata medicine. Liječnički vjesnik 1967;89:5-18. (ŠNZ)
Motives in the choice of medical profession and favourite specializations.

Beritić D. Djelovanje industrijske čađe i betonita na respiratorni sistem /magistarski rad/. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1967.

Beritić D. Farmerska pluća. Liječnički vjesnik 1967;89:569-72.

Beritić D, Pauković R, Valić F. Kronični bronhitis u prroizvodnji bentonita. U: Jugoslavenski kongres za medicinu rada. Split, 1967. Panel diskusije. /Split: vlast. izd.; 1967/. Str. 3-56 (2 str.)

Cooper M, Lemkau PV, Kesić B, Buzina R. Methodological problems in the epidemiology of “deboleza”. American Journal of Public Health and the Nations Health 1967;57:87-93.

Čulić R, Galinović-Weisglass M, Derkos-Mikulić V, Richter B. Preliminarni rezultati bakterioloških, mikrobioloških i parazitoloških ispitivanja briseva vagine u neselekcioniranoj popoulaciji. U: X konferencija mikrobiologa i parazitologa SFR Jugoslavioje. Ohrid, 1967. /Beograd/: Udruženje za preventivnu medicinu Jugoslavije; /1967/. Str. 635-9.

Galinović-Weisglass M. Staro i novo o aktinomikozi. Liječnički vjesnik 1967;89:179-83.

Galinović-Weisglass M, Čulić R, Erak P, Vuletić S, Mravunac B, Radanov Z. Prilog poznavanju proširenosti piogenih stafilokoka i kvasnica (C. albicans) u bolesne hospitalizirane djece liječene antibioticima i u zdrave djece. I Ispitivanje učestalosti piogenih stafilokoka i kvasnica (C. albicans) i bolesne hospitalizirane djece i u zdrave djece. Jugoslavenska pediatrija 1967;10:251-66.
Contribution to the knowledge of the occurrence of pyogenic staphylococci and yeasts (C. albicans) in hospitalized sick children treated with antibiotics and in healthy children. I. Study of the occurrence of pyogenic staphylococci and yeasts (C. albicans) in hospitalized sick children and in healthy children.

Galinović-Weisglass M, Čulić R, Vuletić S, Mravunac B, Erak P. Prikaz sumarnih rezultata dobivenih ispitivanjem učestalosti kvasnica (C. albicans) i piogenih stafilokoka kod dojenčadi i male djece. U: X konferencija mikrobiologa i parazitologa SFR Jugoslavioje. Ohrid, 1967. /Beograd/: Udruženje za preventivnu medicinu Jugoslavije; /1967/. Str. 528-36.

Galinović-Weisglass M, Pasini B, Špoljar T. Serološke reakcije u dijagnostici kandidijaze. Ispitivanje vrijednosti nekih C. Albicans antigena u reakciji vezanja komplementa. U: X konferencija mikrobiologa i parazitologa SFR Jugoslavioje. Ohrid, 1967. /Beograd/: Udruženje za preventivnu medicinu Jugoslavije; /1967/. Str. 145-56. (SNZ)

Jakšić Ž. O potrebi evaluacije stručnog usavršavanja liječnika opće medicine. Zdravstvena zaštita 1967;5(2):16-26.

Jakšić Ž. Rano ili pravodobno otkrivanje masovnih nezaraznih bolesti. Zdravstvene novine 1967;20:141-7. (ŠNZ)
Early or timely detection of wide-spread non-infectious diseases

Jakšić Ž. Što treba učiniti da se šećerna bolest pravodobno otkrije? Dijabetičar 1967;1(4):11-6. (provjeriti)

Jakšić Ž, Saćer Lj, Skupnjak B, Škrabalo Z. Prehrana i dijabetes. Hrana i ishrana 1967;8:417-25. (IJugoslavenski kongres o ishrani kao biološkoj osnovi produktivnosti rada i ljudskog blagostanja. Beograd, 1966)
Diabetes and nutrition.

Kačić-Dimitri M, Grgurić J, Sučić-Krznarić Z. Kongenitalne anomalije evidentirane kod djece umrle unutar prvih 6 dana u SR Hrvatskoj 1063-1965. godine. Arhiv za zaštitu majke i djeteta 1967;11:97-102.
Congenital anomalies in early neonatal mortality in Croatia in 1963. – 1965.

Kačić-Dimitri M, Vuletić S, Grgurić J. Natalitet, prirodni priraštaj, mortalitet dojenčadi i stručna pomoć u porođaju u SR Hrvatskoj 1964. –1966. g. Arhiv za zaštitu majke i djeteta 1967;11:163-77.
Natality, natural increase, infant mortality rates and assistance at childbirth in Croatia in 1964-1966.

Kentera D, Todorović B. Reguliranje reakcija krvotoka pri fizičkom radu. U: II jugoslavenski kongres za medicinu rada. Split, 1967. Split: /vlast. izd./; 1967. Str. I
-2. (3 str.)

Kesić B. Ekonomika i zdravlje (bilješke uz diskusiju). U: Jugoslavenski kongres za medicinu rada. Split, 1967. Panel diskusije. Split: /vlast. izd./; 1967. Str. 2-2 (4 str.)
Economics and health.

Muić N, Sudić D, Meniga A. Immunochemistry of unheated culture filtrate mycobacterium bovis, strain BCG. Bulletin Scientifique. Section A 1967;12:185-6.

Pansini K, Kačić-Dimitri M, Sučić-Krznarić Z, Grgurić J. Kretanje perinatalnog mortaliteta i uzroci ranog neonatalnog mortaliteta u SR Hrvatskoj. Arhiv za zaštitu majke i djeteta 1967;11:231-7.
Trends of perinatal mortality and causes of early neonatal mortality in Croatia.

Popović B. Suradnici u zaštiti zdravlja. Liječnički vjesnik 1967;89:329-33.

Popović B, Škrbić M. Smisao samoupravljanja u zdravstvu. Zdravstvene novine 1967;20:137-40. (ŠNZ)
Idea of self-management in health services.

Prebeg Ž. Problem pušenja kog zagrebačke gimazijske omladine (magistarski rad). Zagreb: Medicinski fakultet; 1967. (60 str.)

Raguž B, Žuškin E, Šarić M, Požega B. Ispitivanje akutnog i kroničnog djelovanja prašine pamuka i vune u jednoj tekstilnoj predionici. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1967;18:165-72.
The study of acute and chronic action of cotton wool and wool in a cotton mill.

Skalova R, Cigula M, Čepin S. Laboratorijska istraživanja nekih osobina stafilokoka 52/52a/80/81 kompleksa. U: X konferencija mikrobiologa i parazitologa SFR Jugoslavioje. Ohrid, 1967. /Beograd/: Udruženje za preventivnu medicinu Jugoslavije; /1967/. Str. 511-25.

Skurić Z. Fluorimetrijsko određivanje nekih insekticida iz grupe karbamata. U: II jugoslavenski kongres za medicinu rada. Split, 1967. Split: /vlast. izd./; 1967. Str. 5-11. (1 str. )????
Fluorimetric determination of some insecticides from the carbamate group.

Teodorović B. Stanovanje za stare ljude. Zagreb: Savez arhitekata Hrvatske; 1968. (60 str.) (Stručna biblioteka Saveza arhitekata Hrvatske ; 8(7)

Teodorović B, Bantić Ž, Vuletić S, Martinić Ž. Praktična primjena indeksa zdravlja u vezi sa seoskom sanitacijom. Zdravstvo 1967;9:519-35.

Teodorović B, Richter B, Bantiž Ž, Derkos-Mikulić V. Suzbijanje crijevnih helmintijaza. II. Zahod prikladan za sprečavanje diseminacije geohelminata. Zdravstvene novine 1967;20:151-8.
Control of intestinal helminths.

Valić F, Kesić B. Školovanje i izobrazba kadrova u zaštiti zdravlja radnika. U: Jugoslavenski kongres za medicinu rada. Split, 1967. Panel diskusije. Split: /vlast. izd./; 1967. Str. 2-3 (5 str.).
Education and training of occupational health personnel.

Vandekar M, Svetličić B. Toksička svojstva antikolinesteraznih insekticida u odnosu na njihovu bezopasnu primjenu u poljoprivredi.. U: II jugoslavenski kongres za medicinu rada. Split, 1967. Split: /vlast. izd./; 1967. Str. II-11. (3 str.)
Toxic properties of anticholinesterase insecticides in relation to their safe use in the field.

Vuletić A. Nacrt teze za specijalizaciju u medicini. Narodno zdravlje 1967;23:276-8.

Žagar Ž. Antimikrobielle Therapie und Volksgesundheit. Wiener Klinische Wochenschrift 1967;79:301-5.
Antimicrobial therapy and public health.

Žagar Ž. Rezultati laboratorijskog ispitivanja i praktične primjene Adimicina. Saopćenja 1967;10:1-8.

Žuškin E. Akutni i kronični učinci vegetabilnih prašina pod uvjetima industrijske ekspozicije (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1967. (111 listova)

Žuškin E, Valić F. Akutno i kronično djelovanje prašine lana na ventilacionu funkciju pluća. U: II jugoslavenski kongres za medicinu rada. Split, 1967. Split: /vlast. izd./; 1967. Str. 3-66. (2 str.)
Acute and chronic effect of flax dust on ventilatory capacity.


1968

Buzina R, Tiefenbach B, Luković G. Prehrana i anemija u graviditetu na području Zagreba. Liječnički vjesnik 1968;90:395-400.
Nutrition and anemia in pregnancy on the territory of Zagreb.

Čulić R, Galinović-Weisglass M, Erak P, Vuletić S, Mravunac B, Radanov Z. Prilog poznavanju proširenosti piogenih stafilokoka i kvasnica (C. albicans) u bolesne hospitalizirane djece liječene antibioticima i u zdrave djece. II Laboratorijska ispitivanja izoliranih sojeva piogenih stafilokoka i kvasnica. Jugoslavenska pediatrija 1968;11:33-45.
Contribution to the knowledge of the occurrence of pyogenic staphylococci and yeasts (C. albicans) in hospitalized sicj children treated with antibiotics and in healthy children. II. Laboratory analysis of isolated pyogenic staphylococcus and yeast strains.

Ćuk S, Skukan Ž, Novosel M(??). Epidemiološko ispitivanje psihoza na području Rijeke. Zdravstvene novine 1968;21:91-3.
Epidemiological study of psychoses in the rijeka region.

Deželić Gj. Računski strojevi (računala). U: Medicinska enciklopedija. Tom 5. 2. izd. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod; 521-3.

Deželić Gj, Jakšić Ž. Kibernetika. U: Medicinska enciklopedija. Tom 3. 2. izd. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod; 649-51.

Fleš M, Deželić Gj. Ultracentrifugal studies of clinical dextran. Radovi Imunološkog zavoda 1968;9-10:111-7.

Fugaš M, Valić F. Indoor and outdoor air pollution. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1968;19(Suppl. 1):49-60.

Fugaš M, Valić F. Onečišćenja industrijske atmosfere i atmosfere naselja. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1968;19:323-33.
Contaminations of industrial atmosphere and of regional atmosphere.

Galinović-Weisglass M, Rudež A. Neke novije metode u laboratorijskoj dijagnostici kandidijaze. U: Prvi kongres mikrobiologa Jugoslavije. Beograd, 1968. Beograd: Jugoslovensko mikrobiološko društvo; 1969. Str. 568-74.
Some recent methods in the laboratory diagnosis of candidiasis.

Iveša-Petričević S, Madjarić D, Crnko B. Clostridium perfringens kao uzročnik trovanja hranom. Zdravstvene novine 1968;21:18-24.
Clostridium perfringens as the cause of alimentary intoxication.

Jakšić Ž. Zagrebačka akcija ranog otkrivanja šećerne bolesti (Osnovni problemi i rezultati). U: Prvi jugoslavenski simpozij o dijabetesu . Zagreb, 1967. Zbornik radova. Zagreb: /vlast. izd./; 1968. Str. 138-51.
Zagreb diabetes survey (main problems and results)

Kesić B. Borba pritiv malignih tumora usne šupljine, Chirurgia maxilofacialis et Plastica 1968;6:67-76.
Control of malignant tumours of the oral cavity.

Kesić B. Rural health problems and some aspects of their solution. Israel Journal of Medical Sciences 1968;4:544-52.

Kesić B, Čupar I. Kongenitalni rascjepi usne i nepca u poopulaciji SR Hrvatske. Chirirgia Maxilifaciallis et Plastica 1968;6:131-58.

Kovačić L, Jakaša A, Poslončec V. Aktivnosti patronažne medicinske sestre u zaštiti bolesnika s endogenim psihozama. Psihijatrijska njega 1968;3:18-20.

Kovačić L. Šošić Z, Folnegović Z. Praćenje i provjeravanje usvojenog znanja u izobrazbi sestara. Psihijatrijska njega 1968;3:21-3.

Kovačić L, Kulčar Ž, Lojda V. Komunikacije u zbrinjavanju oboljelih od endogenih psihoza. Psihijatrijska njega 1968;3:37-9.

Kovačić L, Novosel M, Kulčar Ž. Patronažna sestra i dokumentacija za praćenje toka bolesti kod odraslih bolsenika s endogenim psihozama. Psihijatrijska njega 1968;3:40-50.

Kulčar Ž, Jakaša A. Izobrazba patronažnih sestara u zbrinjavanju bolesnika s endogenom psihozom. Bilten Udruženja neuropsihijatara Jugoslavije 1968;3:23-8.

Lemkau PV, Kesić B, Kulčar Ž, Šubić B, Crocetti GM. Pregled istraživanja i učestalost psihoza u SR Hrvatskoj. Zdravstvene novine 1968;21:77-81.

Lopašić R, Kesić B, Kulčar Ž. pregled epidemioloških istraživanja endogenih psihoza u području SR Hrvatske 1961-1968. Psihijatrijska njega 1968;3:24-5.

Markić-Čučuković Lj. Mehanizacija u bibliotekama. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 1968;14:221-42.

Muić N, Sudić D, Meniga A. Biokemijska karakterizacija peptidskih alergena iz negrijanog filtrata kulture BCG. Tuberkuloza 1968;20:3-8.
Biochemical characteristics of peptidic allergens from unheated BCG cultures.

Muić N, Köhler-Kubelka N, Meniga A. A contribution to the biochemical characterizatioin of pollen allergens from dactylis glomerata. Bulletin Scientifique. Section A 1968;13:373-4.

Noweir MH, el-Dakhakhny AA, Valić F. Exposure to noise in the textile industry of the U.A.R. American Industrial Hygiene Association Journal 1968;29:541-6.

Novosel M (Š???), Kovačić L. Permanentna anketna ispitivanja u depistaži i praćenju kroničnih nezaraznih bolesti-intervju. Psihijatrijska njega 1968;3:14-8.

Paić V, Duić Z, Peršić L, Tonković V, Korbar M, Kulčar Ž. Epidemiološka istraživanja duševnih bolesti u Istri. Zdravstvene novine 1968;21:98-100. (tko je ŠK???)
Epidemiological studies of psychoses in Istra.

Palmović R, Kovačić L, Korbar M, Ritz J. Epidemiološka istraživanja endogenih psihoza. Neki aspekti prethodne obrade zagrebačkog dijela uzorka populacije Hrvatske. Zdravstvene novine 1968;21:101-4.
Epidemiological study of functional psychoses. Some aspects of the preliminary analysis of the Zagreb population sample.

Pasini K, Kačić-Dimitri M, Rister-Šokčevic A. Osvrt na natalitet, prirodni priraštaj i mortalitet dojenčadi u SR Hrvatskoj u 1967 godini. Arhiv za zaštitu majke i djeteta 1968;12:147-61.

Peršić N, Draganov P, Novosel M(SK???), Buranji I, Kulčar Ž. Mogućnost korišćenja studenata medicine u psihijatrijskim epidemiološkim istraživanjima. Zdravstvene novine 1968;21:87-90.
Medical students in psychiatric epidemiological studies.

Petres JJ, Deželić Gj, Težak B. Monodisperse sols of barium sulfate. II. Morphological characteristics, aging and dissolution of particles. Croatica Chemica Acta 1968;40;213-25.
Monodisperzni solovi barium-sulfata. II. Morfološke karakteristike, starenje i otapanje čestica.

Popović B, Škrbić M. Slobodno udruživanje zdravstvenih radnika – dopunski i korektivni oblik postojećeg sistema zdravstvene zaštite. Zdravstvo 1968;612-8.

Popović B, Škrbić M. Zdravstvo u uvjetima samoupravljanje. Zdravstvo 1968;10:412-28.

Popović B, Škrbić M, Knežević S, Krajačić S, Rosandić D. Samoupravljanje u zdravstvu. Prva glavna tema kongresa. IV kongres liječnika Hrvatske. Zagreb, 1968. Zagreb: Zbor liječnika Hrvatske; 1968.

Skalova R, Cigula M, Čepin A. Laboratorijska istraživanja nekih osobina stafilokoka 52/52A/80/81 kompleksa. Acta medica Iugoslavica 1968;22;10-23.
Laboratory investigations of some properties of thr Staphylococcus 52/52A/80/81 complex.

Skurić Z, Weber K. Die Wirkung des Hamins und Methamoglobins auf diie Oxadationsreaktion des Indols. Croatica Chemica Acta 1968;40:29-35.
Djelovanje hemina i methemoglobina na oksidacionu reakciju indola.

Stropnik Z, Skalova R. Rezultati fagotipizacije stafilokoka u jednoj bolnici. Mikrobiologija 1968;5:25-30.
Results of phage typing of the hospital staphylococci.

Svetličić B. Neki aspekti suzbijanja glodavaca. Zdravstvene novine 1968;21:124-9.
Some aspects of rodent control.

Svetličić B, Wilhelm K. Akcidentalno otrovanje nakon dermalne primjene organskog fosfornog preparata Neguvon. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1968;19:241-3.
Accidental poisoning due to the dermal application of the organophosphorus insecticide Negvon.

Šarić M, Vukadinović Gj, Žuškin E, Mučić V. Prevalencija kroničnog bronhitisa i astme u odraslom muškom stanovništvu mjesta Hvar. U: Simpozij o alergozama respiratornog trakta. Hvar, 1967. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; 1968. Str. 181-6.

Škrabalo Z, Stavljenić A, Črepinko I, Jakšić Ž. Pas-pozitivne supstancije u limfocitima periferne krvi zdravih ljudi, dijabetičara i tzv. “graničnih” slučajeva dijabetesa. U: Prvi jugoslavenski simpozij o dijabetesu. Zagreb, 1967. Zbornik radova. Zagreb: /vlast. izd./; 1968. Str. 276-81.
Pas-positive substances in peripheral blood lymphocytes in healthy persons, diabetics and in border-line cases of diabetes.

Uglešić B, Lukšić P, Kovačić L. Pristup, organizacija i metodologija terenskog epidemiološkog ispitivanja i praćenja psihotika. Zdravstvene novine 1968;21:82-6.
Epidemiological field study of psychoses in rural areas - approach, organization and methodology.

Valić F, Žuškin E, Walford J, Kersic W, Pauković T. Byssinosis, chronic bronchitis, and ventilatory capacities in workers exposed to soft hemp dust. British Journal of Industrial Medicine 1968;25:176-86.

Vandekar M, Svetličić B. Naša istraživanja na području toksikologije pesticida posebice spojeva iz grupe antikolinesteraze. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1968;19:397-405.

Vuletić S, Jakšić Ž, Stavljenić A, Saćer Lj, Škrabalo Z. Rano otkrivanje šećerne bolesti kod rođaka poznatih dijabetičkih bolesnika. U: Prvi jugoslavenski simpozij o dijabetesu . Zagreb, 1967. Zbornik radova. Zagreb: /vlast. izd./; 1968. Str. 179-84.
Detection of diabetes in diabetics’ relatives.

Vuletić S, Stavljenić A, Jakšić Ž, Škrabalo Z. L-leucinski test kod obiteljskog opterećenja dijabetesom i kod pojedinih tipova dijabetesa. U: Prvi jugoslavenski simpozij o dijabetesu. Zagreb, 1967. Zbornik radova. Zagreb: /vlast. izd./; 1968. Str. 282-8.
L-leucine sensitivity test in persons genetically predisposed to diabetes and in different types of diabetes.

Wikerhauser T, Cvetnic S, Brudnjak Z. Further study of the survival of young Fasciola hepatica in cell cultures. Wiadomosci Parazytologiczne 1968;14:703-5.

Žuškin E, Proctor DF, Permutt S. The effect of viscose rayon ribers on lung function in rats. Archives of Environmental Health 1968;17:874-80.


1969

Amšel V, Belošević M, Bodrožić O, Cviljak D, Drobnjak B, Fresl S, Galetić V, Govorov N, Jurković Z, Komunjer A, Krstanović M, Luković G, Modrić B, Peraica M, Radojčić M, Ribić O, Rulnjević N, Vučičević Lj. Stanje ishranjenosti i statički deformitet kod školske djece i omladine na području grada Zagreba i Samobora.. Zdravstvena zaštita 1969;7(Suppl. ):16-22. (Monografija o II Kongresu prehrane. Zagreb, 1969)

Bašić B. Health education in the School of Public Health, Zagreb. Health Education Journal 1969;28:21-8.

Baršić B. Zdravstveni odgoj i kontracepcija /magisterski rad/. Zagreb: Medicinski fakultet; 1969.

Beritić T, Beritić D, Markičević A, Dimov D. Alergični alveolitis. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1969;20:319-84.
Allergic alveolitis.

Bouhuys E, Wolfson RL, Horner DW, Brain JD, Žuškin E. Byssinosis in cotton textile workers. Respiratory survey of a mill with rapid labor turnover. Annals of internal Medicine 1969;71:257-69.

Brudnjak Z, Šooš E, Vesenjak-Hirjan J. Pokusi adaptacije virusa krpeljnog encefalitisa na kulture stanica. U: Prvi kongres mikrobiologa Jugoslavije. Beograd, 1968. Beograd: Jugoslovensko mikrobiološko društvo; 1969. Str. 345-51.
Experiments of the adaptation of tick-borne encephalitis virus to cell cultures.

Cottrell JD, Kesić B, Senault R. The teaching of public health in Europe. Geneva: World Health Organization; 1969. (WHO Monograph Series ; no. 58) (246 str.)

Deželić N. Priređivanje monodisperznih polistirenskih lateksa i njihova stabilnost u sistemu albumin-antialbumin /doktorska disertacija/. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1969.

Galinović-Weisglass M, Rudež A. Neke novije metode u laboratorijskoj dijagnostici kandidijaze. U: Prvi kongres mikrobiologa Jugoslavije. Beograd, 1968. Beograd: Jugoslovensko mikrobiološko društvo; 1969. Str. 568-74.
Some recent methods in the laboratory diagnosis of candidiasis.

Huziak T, Smerdel S, Pavan M, Fišer D, Petrak M. Neki aspekti dijagnostike u jednoj epidemiji egzantematičnog oboljenja. Zdravstvene novine 1969;21:134-5.
Some diagnostic aspects in an epidemic of exanthematous disease.

Jaksic Z, Skrabalo Z. Zagreb diabetes survey. Diabetologia 1969;5:366-72.

Juričić D, Vince-Ribarić V, Ruždić I, Vuletić S. G6PD deficiency in two autochthonous Croatian families. Journal of Medical Genetics 1969;6:281-5.

Kačić-Dimitri M. Smrtnost djece u dobi od 1-4 godine u SR Hrvatskoj sa stanovišta javnog zdravstva (Magistarski rad). Zagreb:.......; 1969.

Kesić B. Achievement of the same benefit at the lowest cost. U: Health economics. Report on a Seminar. Moscow, 1968. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe; 1969. Str. 36-8. (EURO 0339)

Muić N, Sudić D, Crnko B, Meniga A. Biokemiska karakterizacija negrijanog tuberkulina BCG soja. Plućne bolesti i tuberkuloza 1969;21:342-7.
Biochemical characterization of allergen from unheatted BCG tuberculin.

Novak-Reiss A, Luković G. Stanje ishranjenosti i prehrana učenika nižih razreda osnovne škole Donja Stubica i Stubičke Toplice. Zdravstvena zaštita 1969;7(Suppl. ):23-7. (Monografija o II Kongresu prehrane. Zagreb, 1969)

Petres JJ, Deželić Gj, Težak B. Monodisperse sols of barium sulfate. III. Electron-microscopic study of internal structure of particles. Croatica Chemica Acta 1969;41:183-6.
Monodisperzni solovi barium-sulfata. III. Elektronsko-mikroskopska studija unutarnje strukture čestica.

Polić V, Kovačić L, Skukan Ž. Epidemiološko proučavanje nefrolitijaze u komuni trogir. Narodno zdravlje 1969;25:106-8.
Epidemiological studies of nephrolithiasis in the commune of Trogir.

Popović B. Utjecaj industrijalizacije na vitalne događaje stanovništva u SFRJ, socijalističkim republikama i pokrajinama (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1969.

Richter B. Plasmodium. U: Karakašević B, urednik. Mikrobiologija i parazitologija. Udžbenik i priručnik za medicinare. 2. izd., prer. proš. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1969. Str. 736-41.

Richter B. Prilog diskusiji o patogenitetu parasita. U: Zbornik radova III skupa gastropenterologa u Jajcu. I Crijevne parazitoze. Sarajevo: Gastroenterološka sekcija Društva ljekara SR BiH; 1969. Str. 271-2.

Skalova R, Cigula M. Sur les types biochimiques des staphylocoques 52/52A/80/81. Archives Roumaines de Pathologie Experimentales et de Microbiologie 1969;28:888-96.

Skalova R, Cigula M, Čepin A. O nekim svojstvima stafilokoka druge i treće grupe faga. Acta medica Iugoslavica 1969;23:59-61.
Some properties of the second and third staphylococcus phage group.

Skalova R, Orlić N.Spektar i uloga različitih fagotipova stafilokoka u nastajanju mastitisa krava muzara. U: Prvi kongres mikrobiologa Jugoslavije. Beograd, 1968. Beograd: Jugoslovensko mikrobiološko društvo; 1969. Str. 156-64.
Spectrum and role of various staphylococcus phage types in the development of mastitis in milk cows.

Stopnik Z, Skalova R. Rezultati fagotipizacije stafilokoka u jednoj bolnici. U: Prvi kongres mikrobiologa Jugoslavije. Beograd, 1968. Beograd: Jugoslovensko mikrobiološko društvo; 1969. Str. 147-52.
Results of phage typing of the hospital staphylococci.

Svetličić B. Neki aspekti suzbijanja glodavaca. Zdravstvene novine 1969;21:124-9.
Some aspects of rodent control.

Šik T, Pitamic T, Žagar Ž, Grgić M, Babić I. Ispitivanje penivilina u sprečavanju reumatske groznice. Arhiv za zaštitu majke i djeteta 1969;13:211-8. (mikr inst Med fak!)
Study of penicillin application in the control of rheumatic fever.

Teodorović B. Urbanizam i zdravlje. Zagreb: Savez arhitekata Hrvatske; 1969. (129 str.) (Stručna biblioteka Saveza arhitekata Hrvatske ; sv. 9-10)

Težak-Benčić M. Kongenitalne malformacije u novorođene djece u Zagrebu. Liječnički vjesnik 1969;91:813-35.
Congenital malformations in newborns in Zagreb.

Tomić-Karović K. Povijest otkrića i značenje vitamina B-kompleksa, folne i folinične kiseline. Medicinar 1969;20:252-8. (ŠK???)

Tovornik D, Vesenjak-Hirjan J. Neaktere bionomske značilnosti navadnega klopa (Ixodes ricinus L.) v panonski pokrajini severozahodne Hrvaške. Biološki vestnik 1969;17:147-....????

Valečić A, Skalova R. Ekonomski aspekti hospitalnih infekcija u kirurgiji. Acta Chirurgica Iugoslavica. 1969;16:61-70.
Economical aspects of hospital infections in surgery.

Valić F, Dogan S. Uloga medicinskih fakulteta u postdiplomskoj izobrazbi i specijalizaciji zdravstvenih kadrova. Narodno zdravlje 1969;25:233-5.

Vesenjak-Hirjan J, Hermon Y, Vitarana T. Arbovirus infections in Ceylon. Bulletin of the World Health Organization 1969;41:243-9.

Vesenjak-Hirjan J, Hrabar A. Characteristics of Q-fever in the coastal regions of Croatia. Journal of the Egyptian Public Health Association 1969;44:551-61.

Vuletić S, Luković G, Težak-Benčić M. Mogućnost korištenja podataka rutinske zdravstvene statistike za procjenu kongenitalnih malformacija u populaciji. Arhiv za zaštitu majke i djeteta 1969;13:35-40.
The possibility of using the data of routine sanitary statistics for the estimationa of congenital malformations of the population.

Weber K, Prpić-Majić D, Svetličić B. Die Unterscheidung des Katzenblutes vom Menschenblut mit Hilfe der Chemilumineszenz. Archiv fur Experimentelle Veterinarmedzin 1969;23:635-43.

Žuškin E, Wolfson RL, Harpel G, Welborn JW, Bouhuys A. Byssinossis in carding and spinning workers. Prevalence in the cotton textile industry. Archives of Environmetal Health 1969;19:666-73.

Žuškin E, Zolle I, Proctor DF, Permutt S, Bouhuys A. Exposure to 131-I-labeled viscose rayon fibers. archives of Environmental Health 1969;19:648-53.


1970

Babić I(???), Richter B. Razvoj i stanje istraživanja helminata i bolesti izazvanih helmintima u Jugoslaviji.. Acta Parasitologica Iugoslavica 1970;1:37-45.
Past and present investigations of helminths and helminthiases in Yugoslavia.

Baršić B. Značenje informacije o korištenju metoda kontracepcije i stav žena o načinu informiranja. Stanovništvo 1970;8:84-96.

Barua D, Cvjetanović B. Cholera during the period 1961-1970. Public Health Papers 1970;40:15-21.

Barua D, Cvjetanović B. The surveillance of cholera. WHO Chronicle 1970;24:41-6.
Benčić Z. Cholera carrier studies in Calcuta, 1968. Bulletin of the World Health Organization 1970;43:379-87.

Benčić Z. Serological studies on cholera patients and their household contacts in Calcutta in 1968. Bulletin of the World Health Organization 1970;43:389-99.

Benčić Z. Study on Vibrio cholerae infection in a small community in Calcutta. Bulletin of the World Health Organization 1970;43:401-6.

Beritić D. Djelovanje aerogenih čestica brašna na respiratorni sistem /doktorska disertacija/. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1970.

Brudnjak Z. Citološke promjene koje prate rast virusa krpeljnog encefalitisa u kulturi fibroblasta pilećih embriona. U: Zbornik radova XI konferencije mikrobiologa i epidemiologa Jugoslavije. Skopje, 1970. ....... Str. 143-9. (provjeriti)

Brudnjak Z. Razvojni ciklus virusa. Medicinar 1970;21:15-8.
Virus developing cycle.

Brudnjak Z. Virusi. U: Medicinska enciklopedija. 2. izd. Zagreb: jugoslavenski leksikografski zavod; 1970. Str. 547-54.

Brudnjak Z, Cvetnić S, Wikerhauser T. Cystic development of the protoscoleces and brood capsules of Echinococcus granulosus in cell cultures and cell-free media. Veterinarski arhiv 1970;40:292-6.
Cistični razvitak protoskoleksa i zametnih čahura Echinococcus granulosus u staničnim kulturama i bestaničnim medijima.

Brudnjak Z, Danielova V, Ryba J, Vesenjak-Hirjan J. Isolation of Čalovo virus from anopheles maculipennis s.l. mosquitos in Yugoslavia. Folia Parasitologica
1970;17:323-4. (nije provjereno)

Cvjetanovic B. Cholera as an international problem. Public Health Papers 1970;40:9-13.

Cvjetanovic B, Mel DM, Felsenfeld O. Study of live typhoid vaccine in chimpanzees. Bulletin of the World Health Organization 1970;42:499-507.

Deželić Gj. Light scattering in dense media – its theory and practice. Pure and Applied Chemistry 1970;23:327-53

Deželić N, Deželić Gj. A photometric method for the determination of serum titres by latex particles agglutination. Croatica Chemica Acta 1970;42:457-66.
Fotometrijska metoda za određivanje titra seruma pomoću aglutinacije čestica lateksa.

Deželić N, Petres JJ, Deželić Gj. Preparation on mondisperse polystyrene latices. Kolloid Zeitschrift und Zeitschrift fur Polymere 1970;242:1142-50.
Fališevac J, Hrabar A, Benčić Z. Novija saznanja na polju epidemiologije i klinike kolere. Pharmaca 1970;8:177-88.

Đoković V, Heneberg Đ, Morelj M, Heneberg N, Mikeš M, Đorđević Ž, Hrabar A, Brudnjak Z, Ižgum M, Hergešić B, Borčić B, Šooš E. Patomorfološka slika nekih zoonoza u divljih životinja s područja Sisak, Gušće i Popovača. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1970;18(Suppl. 1):751-61. (Zbornik radova I kongresa patologa Jugoslavije. Zagreb, 13-15 X 1969)
Pathomorphologic picture of some zoonoses in wild animals from the region of Sisak, Gušće and Popovača.

Jakšić Ž. Epidemiologija kroničnih bolesti u praksi liječnika opće medicine. U: Kongresne teme V kongresa liječnika Hrvatske i I kongresa liječnika opće medicine Hrvatske. Zagreb, 1970. Zagreb: Zbor liječnika Hrvatske; 1970. Str. 13-4.

Jakšić Ž. Operativna istraživanja u javnom zdravstvu. U: Opće upute za naučnoistraživački rad u javnom zdravstvu. 2. izd. Zagreb: Republički zdravstveni centar, Republički zavod za zaštitu zdravlja SR Hrvatske; 1970. Str. 18-25.

Jakšić Ž. Rano ili pravodobno otkrivanje masovnih nezaraznih bolesti? U: Sivački J, odgovorni urednik. Zbornik radova Stručnog sastanka liječnika sjeverne Hrvatske održanog povodom proslave 220-godišnjice javnog zdravstva u Virovitici.. Virovitica, 1970. Virovitica: Podružnica Zbora liječnika Virovitice; 1970. Str. 26-41.

Jakšić Ž, Blažević D, Petz B, Šešo M(?). Ispitivanje mišljenja liječnika opće medicine o nastavnom planu Medicinskog fakulteta. Liječnički vjesnik 1970;92:281-308.
Inquiry into the opinion of general practitioners on the medical faculty teaching program.

Mel DM, Cvjetanović B, Felsenfeld O. Studies on vaccination against bacillary dysentery. 5. Studies in Erythrocebus patas. Bulletin of the World Health Organization 1970;43:431-7.

Markić-Čučuković Lj. Naučna literatura i mogućnosti njezina korištenja. U: Opće upute za naučnoistraživački rad u javnom zdravstvu. 2. izd. Zagreb: Republički zdravstveni centar, Republički zavod za zaštitu zdravlja SR Hrvatske; 1970. Str. 62-7.

Markić-Čučuković Lj. Periodika prirodnih i tehničkih nauka u specijalnim naučnim bibliotekama. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 1970;16:15-24.

Muić N, Sudić D, Meniga A. Immunochemical characteristics of Mycobacterium tuberculosis BCG strain. Bulletin scientifique. Section A 1970;15:77-8.

Popović B. Socijalno-ekonomski razvoj i promjene u vitalnim događajima stanovništva SFRJ. Naše teme 1970;14:696-????? (nije provjereno)

Popović B, Škrbić M. Zdravstvena zaštita poljoprivrednog stabovništva. Naše teme 1970;14:1919-41.

Skalova R. Najnoviji pogledi na probleme aktivne zaštite od meningokokne bolesti. Liječnički vjesnik 1970;92:1033-8.
Current views on the problems of active protection against meningococcal infection.

Škrbić M. Specifičnost ekonomskih odnosa u zdravstvu. Naše teme 1970;14:54-87.

Teodorović B. Modificirani higijenski zahod i njegovo značenje u sanitaciji sela. Zdravstvo 1970;12:648-54.

Težak-Benčić M. Učestalost hiperbilirubinemije u novorođenčadi ma području SR Hrvatske. . U: Kongresne teme V kongresa liječnika Hrvatske i I kongresa liječnika opće medicine Hrvatske. Zagreb, 1970. Zagreb: Zbor liječnika Hrvatske; 1970. Str. 51

Valić F. Ekološki faktori u zaštiti zdravlja radnika. Ljubljana: Viša tehniška varnostna šola; 1970. (78 str.)

Valić F, Beritić D, Petz B. Zaštita zdravlja radnika. U: Medicinska enciklopedija. Sv. 6. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod; 1970. Str.606-13.

Valić F, Žuškin E. Bisinoza: profesionalna bolest u preradi konolje. Sigurnost u pogonu 1970;3:35-????

Valić F, Žuškin E. The effect of vegetable dust on respiratory function iof industrial workers. U: Proceedings of the Special Foreign Currency Program Symposium. Dubrovnik, 1970. /Bethesda, Md: U.S. Department of Health, Education and Welfare; 1970. Str. 297-325.

Vrhovac B, Marinković M, Radonić M, Radošević Z, Žagar Ž. Naša iskustva u liječenju infekcija mokraćnog trakta uzrokovanih gram-negativnim uzročnicima karbenicilinom (Pyopen-Pliva). Pharmaca 1970;8:63-72.

Vuletić S. Normalne vrijednosti. U: Opće upute za naučnoistraživački rad u javnom zdravstvu. 2. izd. Zagreb: Republički zdravstveni centar, Republički zavod za zaštitu zdravlja SR Hrvatske; 1970. Str. 57-9. (štampano kao rukopis)???

Vuletić S, Jakšić Ž. Familial clustering of predisposing factors: a methodological approach. U: The 5th International Scientific Meeting of the International Epidemiological Association. Primošten, 1968. Proceedings. Belgrade: Savremena administracija; 1970. Str. 191-200.

Žagar Ž. Identifikacija bakterija u rutinskoj medicinskoj bakteriologiji (prikaz problematike). U: Zbornik radova. XII naučni sastanak mikrobiologa i epidemiologa Jugoslavije. Subotica, 1970. Skopje: Institut za mikrobiologija i katedra za epidemiologija, Medicinski fakultet; 1970. Str. 709-14.


1971

Bačun-Kubović M, Galinović-Weisglass M. Sindrom infekciozne mononukleoze. U: Zbornik radova I kongresa infektologa Jugoslavije. Sarajevo, 1971. Sarajevo: Udruženje infektologa Jugoslavije; 1971. Str. 303-8.

Barua D, Cvjetanovic B. El colera en le periodo 1961-1971. Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana 1971;71:1-6.

Belančić D, Deželić Gj, Kulčar Ž, Sabljar J, Skupnjak B, Šegavac A, Žeravica M. O zajedničkom evidentiranju, prikupljanju, obradi i korištenju statističkih i socijano-medicinskih podataka u zdravstvu i djelatnosti zdravstvenog osiguranja u SRH. U: Prvi kongres zdravstvenih radnih organizacija Jugoslavije. Simpozij o primjeni kompjutora u zdravstvu. Referati i koreferati. Zagreb, 1971. Zagreb: Medicinska naklada; 1971. Str. 27-43.

Benčić Z. Effect of tetracycline on cholera carriers in households of cholera patients. Bulletin of the World Health Organization 1971;45:451-5.

Beritić-Stahuljak D, Valić F. O odnosu preosjetljivosti na brašno i kroničnog bronhitisa u pekara. Liječnički vjesnik 1971;93:991-6.
On the relationship between hypersensitivity to flour and chronic bronchitis in bakers.

Borčić B, Galinović-Weisglass M, Rudež A. O tularinskom testu. Acta Medica Iugoslavica 1971:25:245-55.
The tularine test.

Bulić M, Čulić R, Derkos-Mikučić V, Singer Z. Promjena sluznice vagine u bolesnica od dijabetesa u menopauzi. Bilten Srpskog lekarskog društva 1971;55:213-9.
Changes in the mucous membrane of the vagina in patients with diabetes during the menopause.

Bycenko B, Grin E, Metveev K, Cvjetanovic B, Vorst EA, Stroganova M.
The level of tetanus immunity in the population of villages in Bosnia and Herzegovina. Bulletin of the World Health Organization 1971;45:431-43.

Cassel J, Cheradame R, Goldsmith JR, Ham JM, Harrington JJ, Holstein EJ, Kesić B, Logan JA, Malz F. Enseignement et formation des ingenieurs en hygiene du milieu. Geneve: Organisation mondial de la Samte; 1971.

Galinović-Weisglass M, Vesenjak-Hirjan J, Fališevac J. Antibodies in infections caused by Rickettsia prowazeki. Girnale di Malattie Infettive e Parassitarie 1971;23:1018-23.

Ghipponi P, Darrigol J, Skalova R, Cvjetanović B. Etude de la pollution bacterienne de l’air dans une region d’Afrique sahelienne affectee par la meningite cerebro-spinale. Medecine Tropicale 1971;31:197-205.

Ghipponi P, Darrigol J, Skalova R, Cvjetanović B. Study of bacterial air pollution in an arid region of Africa affected by cerebrospinal meningitis. Bulletin of the World Health Organization 1971;45:95-101.

Grčević N, Vince V, Vesenjak-Hirjan J. Neuropatologija eksperimentalnog krpeljnog meningoencefalitisa. Morfologija lezija izazvanih na bijelom mišu jugoslavenskim sojevima virusa. Rad JAZU 1971;352:5-27.

Crocetti GM, Lemkau PV, Kulčar Ž, Kesić B. Selected aaspects of the epidemiology of psychoses in Craotia, Yugoslavia. III. The cluster sample and the results of the pilot survey. American Journal of Epidemiology 1971;94:126-34.

Cvjetanovic B. El colera, problema sanitario internacional. . Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana 1971;70:544-9.

Cvjetanovic B, Grab B, Uemura K. Epidemiological model of typhoid fever and its use in the planning and evaluation of antityphoid immunizationa and sanitation programmes. Bulletin of the World Health Organization 1971;45:53-75.

Deželić Gj. Elektronička računala i njihova uloga u napretku medicinske znanosti i prakse. Liječnički vjesnik 1971;93:227-34.
Electronic computers and their role in the progress of medical science and practice.

Deželić Gj, Deželić N, Muić N, Pende B. Latex particle agglutination in the immunochemical system human serum albumin-antu-human serum albumin rabbit serum. European Journal of Biochemistry 1971;20:553-60.

Deželić Gj, Deželić N, Telišman Ž. The binding of human serum albumin by monodisperse polystyrene latex particles. European Journal of Biochemistry 1971;23:575-81.

Deželić Gj, Pirc B, Skupnjak B. O primjeni elektroničkih sistema za obradu podtaka u zdravstvu. U: Prvi kongres zdravstvenih radnih organizacija Jugoslavije. Simpozij o primjeni kompjutora u zdravstvu. Referati i koreferati. Zagreb, 1971. Zagreb: Medicinska naklada; 1971. Str. 7-25.

Deželić Gj, Skupnjak B. Izobrazba kadrova kao bitan uvjet za uvodjenje elektroničkih računala u zdravstvu. U: Pirc B, urednik. Primjena elektroničkih računala u zdravstvu. Zagreb: Informator; 1971. Str. 61-71.

Deželić N, Bilinski H, Wolf RH. Precipitation and hydrolysis of metallic ions. IV. Studies on the solubility of aluminium hydroxide in aquaeous solution. <journal of Inorganic and Buclear Chemistry 1971;33:791-8. (nije kontrolirano)

Draganov P, Brzak K, Pavlić M, Kovačić L. Principi i praksa individualnog epidemiološkog rada u sklopu republičkih terenskih psihijatrijskih istraživanja. U: Peršić N, urednik. Socijalna psihijatrija.. Zagreb: Pliva; 1971. Str. 272-4.


Fiser D, Huziak T, Petrak M, Galinovic-Weisglass M. Il morbo di Brill-Zinzer. Rilievi su 36 malati. Giornale di Malattie Infettive e Parassitarie 1971;23:1029-32.
Brill-Zinser disease. Study of 36 patients.

Galinović-Weisglass M, Vesenjak-Hirjan J, Fališevac J. Antibodies in infections caused by Rickettsia prowazeki. Girnale di Malattie Infettive e Parassitarie 1971;23:1018-23.

Ghipponi P, Darrigol J, Skalova R, Cvjetanović B. Etude de la pollution bacterienne de l’air dans une region d’Afrique sahelienne affectee par la meningite cerebro-spinale. Medecine Tropicale 1971;31:197-205.

Ghipponi P, Darrigol J, Skalova R, Cvjetanović B. Study of bacterial air pollution in an arid region of Africa affected by cerebrospinal meningitis. Bulletin of the World Health Organization 1971;45:95-101.

Grab B, Cvjetanovic B. Simple method for rough determination of the cost-benefit balance point of immunization programmes. Bulletin of the World Health Organization 1971;45:531-5.

Grab B, Cvjetanovic B. Simple method for rough determination of the cost-benefit balance point of immunization programmes. Bulletin of the World Health Organization 1971;45:536-41.

Grčević N, Vince V, Vesenjak-Hirjan J. Neuropatologija eksperimentalnog krpeljnog meningoencefalitisa. Morfologija lezija izazvanih na bijelom mišu jugoslavenskim sojevima virusa. Rad JAZU 1971;352:5-27.

Grmek M, Kesić B, Popović B, Škrbić M. Javno zdravstvo. U: Grmek MD. Uvod u medicinu. 2. prer. proš . izd. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1971. Str. 175-99.

Grmek M, Popović B, Škrbić M. Uvjeti zdravlja. U: Grmek MD. Uvod u medicinu. 2. prer. proš . izd. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1971. Str. 162-74.

Grmek M, Popović B, Škrbić M. Zbog čega i kako postati liječnik. U: Grmek MD. Uvod u medicinu. 2. prer. proš . izd. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1971. Str. 18-36.

Hrabar A, Flajsig B, Smerdel S, Šooš E, Vesenjak-Hirjan J. Q-groznica u posavskim selima općine Sisak. Liječnički vjesnik 1971;93:421-35.
Q-fever in the Posavina villages of the commune of Sisak.

Hrabar A, Vesenjak-Hirjan J. Epidemiologia della febbre Q nella R.S. della Croazia. Giornale di Malattie Infettive e Parassitarie 1971;23:939-45.
Formation of new enzootic foci of Q-fever in Croatia.


Hrabar A, Šooš E, Egri-Hećimović E, Vesenjak-Hirjan J. Formation of new enzootic foci of Q-fever in Croatia. Journal of Hygiene, Epidemiology, Microbiology and Immunology 1971;15:52-65.

Jakšić Ž, Vuletić S. Naša prva iskustva s primjenom elektroničkih računala u znanstvenom istraživanju epidemiološkog karaktera. U: Pirc B, urednik. Primjena elektroničkih računala u zdravstvu. Zagreb: Informator; 1971. Str. 89-99.

Kesić B. Formation des ingenieurs en epidemiologie et en sante publique: maladies transmissibles. U: Cassel R et al. Enseignement et formation des ingenieurs en hygiene du milieu. Geneve: Organisation mondial de la Samte; 1971. Str. 91-5.

Kesić B. Glavni zdravstveni problemi u našoj zemlji. U: Grmek MD. Uvod u medicinu. 2. prer. proš . izd. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1971. Str. 200-20.

Kesić B, Popović B, Škrbić M. Zdravstvene ustanove. U: Grmek MD. Uvod u medicinu. 2. prer. proš . izd. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1971. Str. 221-8.

Kesić B, Popović B, Škrnić M, Sharma SK, Venos D. Društveno-ekonomski položaj zdravstva i zdravstvenih radnika u SR Hrvatskoj. U: Društveno-ekonomski položaj zdravstva i zdravstvenih radnika u SR Hrvatskoj. Zagreb: Zbor liječnika Hrvatske; 1971. Str.7-147.

Kesić B, Vorko A. Glavni zdravstveni problemi u Jugoslaviji (Informacije prijatelju i susjedu). U: Dies Italico-Iugoslavici Medicinae Destinati. Phari, 1979. Zagreb: Academia scientiarum et artium Slavorum Meridionalum; 1971. Str. 57-79.
Main health problems in Yugoslavia (Information to the friend and neighbour).

Kovačić L. Organizacija i evaluacija rada anketara u epidemiološkim istraživanjima (magistarski rad). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1971.

Kulčar Ž, Crocetti GM, Lemkau PV, Kesić B. Selected aspects of the epidemiology of psychoses in Croatia, Yugoslavia. II. Pilot studies of communities. American Journal of Epidemiology 1971;94:118-25.

Lemberger J, Meniga A. Prilog radioimunohemijskom određivanju insulina metodom izotopnog razređivanja. Arhiv za farmaciju 1971;21:135-7.
Contribution to radioimmunological insulin determination by radioisotop dilution.

Lemkau PV, Kesić B, Kulčar Ž, Paić V, Maglajić A, Rogina V, Ćuk S, Korbar M, Peršić N, Baturić P, Uglešić B, Draganov P, Sartorius N, Novosel M, Bedenić B. Epidemiološko ispitivanje psihoza u Hrvatskoj. U: Peršić N, urednik. Socijalna psihijatrija.. Zagreb: Pliva; 1971. Str. 243-7.
Epidemiological examination of psychoses in Croatia.

Lemkau PV, Kulčar Ž, Crocettio GM, Kesić B. Selected aspects of the epidemiology of psychoses in Croatia, Yugoslavia. I. Background and use of psychiatric hospital statistics. American Journal of Epidemiology 1971;94:112-7.

Ljuština-Ivančić N, Žagar S, Vranešić-Suvajdžić B, Luković G. Retrospektive Analyse der okulären Begleiterscheinungen bei tuberkulöser Meningitis. Klinische Monatsblaätter für Augenheilkunde 1971;159:82-7.

Markić-Čučuković Lj. Kompjutori u službi medicinske i zdravstvene literature. U: Pirc B, urednik. Primjena elektroničkih računala u zdravstvu. Zagreb: Informator; 1971. Str. 73-87.

Markić-Čučuković Lj. Korištenje znanstvene literature. Liječnički vjesnik 1971;93:793-8.
On using scientific literature.

Pansini K, Nikpalj B, Vuletić S, Juretić M, Bosnar B, Beleznaj O,Rački V, Najman B, Sišul-Maretić N, Jelovac I, Karanović Ž, Dekaris N, Pluščec-Zimolo A. Utjecaj udarnih doza Calciferola primijenjenih kod trudnica na vrijednost alkalne fosfataze kod njihove djece. Arhiv za zaštitu majke i djeteta 1971;15:71-82.
The effect of the administration of depot dosis of Calciferol to pregnant women on alkaline phosphatase values in their children.

Popović B, Škrbić G. Neke implikacije promjena u broju i strukturi zdravstvenih radnika u SR Hrvatskoj. Zdravstvo 1971;13:27-42.

Popović B, Škrbić M. Samoupravljanje i koordinacija u zdravstvenim institucijama. U: Prvi kongres zdravstvenih radnih organizacija Jugoslavije. Zagreb, 1971. Knjiga I. Samoupravljanje i dohodatk u zdravstvenoj djelatnosti. Zagreb: Medicinska naklada; 1971. Str. 233-43.

Popović B, Škrbić M. Što poslije promocije. U: Grmek MD. Uvod u medicinu. 2. prer. proš . izd. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1971. Str. 306-9.

Sakazaki R, Tamura K, Prescott LM, Benčić Z, Sanyal SC, Sinha R. Bacteriological examination of diarrheal stools in Calcutta. Indian Journal of Medical Research 1971;59:1025-34.

Seely JE, Žuškin E, Bouhuys A. Cigarette smoking: objective evidence for lung demage in teen-agers. Science 1971;182:741-3.

Skalova R, Cigula M. Is the 81 Staphylococcus phage type a biochemically independent entity? Mikrobiologija 1971;8:1-7.
Da li stafilokok fagotipa 81 predstavlja biokemijski neovisnu cjelinu?

Skalova R, Tambić T. Rad mikrobiologa na suzbijanju hospitalnih infekcija. U: Hospitalne infekcije (referati održani na stručnim sastancima Klinike za zarazne bolesti u Zagrebu. Zagreb: Klinika za zarazne bolesti; 1971. Str. 88-97. (Radovi Klinike za zarazne bolesti ; sv. 1)

Škrbić M. Ekspanzija zdravstvene potrošnje u Jugoslaviji. Naše teme 1971;15:50-80.
Valić F, Beritić-Stahuljak D. Kronični bronhitis u pekara. Liječnički vjesnik 1971;93:739-48.

Težak-Benčić M. Porođajna težina djece na području općine Zagreb u odnosu na neke biološke i socijalno ekonomske karakteristike (magistarski rad). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1971.

Težak-Benčić M. Učestalost hiperbilirubinemija u novorođene djece u Hrvatskoj. Arhiv za zaštitu majke i djeteta 1971;15:7-14.

Valić F. Detection and analysis (Atmospheric contaminants). U: Encyclopedia of occupational health and safety. Vol. 1. Geneva: International Labour Office; 1971. Str. 372-6.

Valić F, Beritić-Stahuljak D. Kronični bronhitis u pekara. Liječnički vjesnik 1971;93:739-48.
Chronic bronchitis in bakers.

Valić F, Žuškin E. A comparative study of respiratory function in female bob-smoking cotton and jutte workers. British Journal of Industrial Medicine 1971;28:364-8.

Valić F, Žuškin E. Effects of hemp dust exposure on nonsmoking female textile workers. Archives of Environmental Health 1971;23:359-64.

Vesenjak-Hirjan J, Galinović-Weisglass M, Hrabar A, Maretić Z. C.F. antibodies in Q-fever infections. Giornale di Malattie Infettive e Parassitarie 1971;23:955-7.
C.F. antibodies in Q-fever infections.

Vesenjak-Hirjan J, Hrabar A, Vince-Ribaric V, Borcic B, Brudnjak Z. An outbreak of hemorrhagic fever with a renal syndrome in the Plitvice Lakes. Folia Parasitologica 1971;18:275:9.

Waldman RH, Benčić Z, Sakazaki R, Sinha R, Ganguly R, Deb BC, Mukerjee S. Cholera immunology: I. Immunoglobulin levels in serum, fluid from the small intestine, and feces from patients with cholera and noncholeraic diarrhea during illness and convalescence. Journal of Infectious Diseases 1971;123:579-86.

Zebec M, Deželić N, Deželić Gj, Kratohvil JJ. Molecular weight distribution of clinical samples of dextran. Acta Pharmaceutica Jugoslavica 1971;21:59-70.
Raspodjela molekulskih težina u kliničkim uzorcima dekstrana.

Žuškin E. Ispitivanje ventilacione funkcije pluća kod radnika u tekstilnoj industriji. Plućne bolesti i tuberkuloza 1971;23:43-4. (19. golnički simpozij. 1970.)
Pulmonary ventilation in textile workers.

Žuškin E, Valić F. Komparativno ispitivanje nekih testova ventilacijske funkcije pluća osoba izloženih prašini pamuka. Arhiv za higijenu rada i toksikologiiju 1971;22:1-7.
Comparative investigation of some ventilatory function tests in workers exposed to cotton dust.

Žuškin E, Valić F. Peak flow rate in relation to forced expiratory volume in hemp workers. British Journal of Industrial Medicine 1971;28:159-63.


1972

Baršić B, Luković G, Popović B. Motivi izbora liječničkog zvanja i namjera za specijalizacijom studenata Medicinskog fakulteta u Zagrebu na početku i na kraju studija. Naše teme 1972;16:462-76.

Benčić Z. Infekcija Vibrijem parahaemolitikusom. Liječnički vjesnik 1972;94:102-3.

Benčić Z. Sprečavanje infekcije V. cholerae vibriocidnim sredstvima. Liječnički vjesnik 1972;94:573-4.

Benčić Z, Sinha R. Cholera carriers and circulation of cholera vibrios in the community. International Journal of Epidemiology 1972;1:12-4.

Benčić Z, Sinha R. Cholera carriers and circulation of cholera vibrios in the community. U: Uses of epidemiology in planning health services. Proceedings of the Sixth International Scientific Meeting (of IEA). Primošten, 1971. Beograd: Savremena administracija; 1973. Str. 1044-7.

Beritić D, Petz B. Povrede pri radu. . U: Higijena. Skripta. Zagreb : Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1972. Str. 106-12.

Beritić D, Valić F. Kemijski i biotički faktori radne okoline. . U: Higijena. Skripta. Zagreb : Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1972. Str. 113-34.

Beritić-Stahuljak D, Valić F, Mark B. Razvoj funkcionalnih i rendgenskih promjena plića u toku izloženosti aerosolima gline. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1972;23:183-97.
Functional and x-ray pilmonary changes in clay aerosol exposure.

Beritić-Stahuljak D, Valić F, Žagar Ž. Uloga bakterijske i gljivične flore u razvoju kroničnog bronhitisa pekara. Acta medica Iugoslavica 1972;26:19-28.
Role of bacterial and fungous flora in the development of chronic bronhitis in bakers.

Cigula M, Fugaš M, Valić F. Određivanje 1,12-benperilena, 1,2-benzpirena i kancerogena 3,4-benzpirena u atmosferi metodom ugrijanog prstena. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1972;23:199-2o7.
Determination of the atmospheric 1,12-benzperylene, 1,2-benzpyrene and the carcinogen 3,4-benzpyrene by the ring oven method.

Cvjetanovic B. Planning and evaluation of immunization programmes with special reference to bacterial vaccines. Journal of the Egyptian Public Health Association 1972;47:129-69.

Cvjetanovic B. Use of mathematical models in the planning and evaluation of control measures against infectious diseases. Journal of the Egyptian Public Health Association 1972;47:121-8.

Cvjetanovic B, Barua D. The seventh pandemic of cholera. Nature 1972;239:137-8.

Cvjetanovic B, Grab B, Uemura K, Bytchenko B. Epidemiological model of tetanus and its use in the planning of immunization programmes. International Journal of Epidemiology 1972;1:125-37.

Cvjetanovic B, Ikic D, Lane WR, Manhalter T, Tapa S. Studies of combined quadruple vaccines against diphtheria pertussis, tetanus, and typhoid fever: reactogenicity and antigenicity. Bulletin of the World Health Organization 1972;46:47-52.

Čupar I, Kesić B, Kulčar Ž, Hrabak-Žerjavić V. Maligna oboljenja usne šupljine. Chirurgia Maxillofacialis 1972;8:53-77.
Malignant neoplasms of the oral cavity.

Derkos-Mikulić V. Titar fluorescentnih antitijela protiv Toxoplasma gondii u graviditetu i njihov transplacentarni prijenos kod čovjeka (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1972.


Džakula N, Magud I, Brudnjak Z, Wikerhauser T. O mogućnosti razvoja sekundarne ehinokokoze in vitro i in vivo iz fragmenata acefaličnih cista Echinococcus granulosus. Acta parasitologica Iugoslavica 1972;3:55-8.
An attempt to produce secondary hydatid cysts in vitro and in vivo from the fragments of non-fertile (accephalic) cysts of Echinococcus granulosus.

Gotschlich EC, Rey M, Etienne J, Sanborn WR, Trau R, Cvjetanovic B. The immunological responses observed in field studies in Africa with group A meningococcal vaccines. Progress in Immunobiological Standardization 1972;5:485-91.

Jakšić Ž, Šešo M, Kovačić L. “Terapeutski plan” o skrbi liječnika opće medicine za kroničnog bolesnika. U: Šešo M, urednik. Simpozij o izvanbolničkom liječenju kroničnih bolesnika. Zagreb: Zbor liječnika Hrvatske; 1972. (nije provereno)

Kesić B, Hausler V, Markan V. Malignant neoplasms of the head and neck in the population of Croatia in 1968. U: Symposium on Malignant Tumours of the Head and Neck. Zadar, 1971. Zagreb: Yugoslav Academy of Sciences and Arts; 1972. Str. 95-9.

Meniga A, Šolajić N. Kontrola kvalitete rada kliničko-kemijskog laboratorija: kontrolne karte. Farmaceutski glasnik 1972;28:251-6.
Work quality control of a clinico-chemical laboratory: control charts,

Muić V, Deželić Gj, Deželić N, Richter B. A photometric latex test for rheumatoid factors. Scandinavian Journal of Rheumatology 1972;1:181-7.

Muić V. Deželić N, Deželić Gj. A comparative study of the rheumatoid factor tests – the latex slide test vs. the photometric latex test and the sensitized sheep cell test. Acta Medica Iugoslavica 1972;26:3-18.
Komparativno ispitivanje testova za detekciju reumatoidnih faktora – lateks-test na pločici prema fotometriskom lateks-trestu i testu sa senzibiliziranim ovčjim eritrocitima.

Pansini K, Čupić V, Dürrigl V, Čuturić N, Vuletić S, Kalogjera V, Vidaković Z. Incidencija konvulzivnog sindroma dječje dobi i zastupanost epilepsije u njemu. Neuropsihijatrija 1972;20:11-4.
The occurrence of the convulsive syndrome of children and the part of epilepsy in it.

Pansini K, Čupić V, Dürrigl V, Čuturić N, Vuletić S, Kalogjera V, Vidaković Z. Prevalencija konvulzivnog sindroma dječje dobi i zastupljenost epilepsije u njemu. Arhiv za zaštitu majke i djeteta 1972;16:111-33.
Prevalence of the convulsive syndrome in childhood and share of epilepsy in it.

Popović B. Služba opće medicine u Nizozemskoj. Praxis Medici 1972;(2-3):104-7.

Popović B, Häusler V. Razvoj i položaj sestrinstva u zdravstvenoj zaštiti SR Hrvatske. Zdravstvo 1972;14:346-53.

Prebeg Ž. Education of school physicians at the Andrija Štampar School of Public Health in Zagreb. Courier 1973;23:367-9.

Prebeg Ž. Ekološki aspekti zdravstvene zaštite školske djece i omladine. . U: Higijena. Skripta. Zagreb : Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1972. Str. 172-93.

Prebeg Ž, Prebeg Ž. Higijena i škola. 2. prer. izd. Zagreb: Školska knjiga; 1972. (167 str.)

Richter B. Hospitalne infekcije. Liječnički vjesnik 1972;94:579-80.

Richter B. Način parasitarne agrsije. U: Simpozij o intestinalnoj helminitijazi. Niš, 1972. Ljubljana: Lek; 1972. Str. 89-95. (nije provjereno)

Richter B. Primarius dr Otmar Trausmiller (1893-1972). Acta Parasitologica Iugoslavica 1972;3:143-5.

Sanborn WR, Benčić Z, Cvjetanović B, Gotschlich EC, Polock TM, Sippel JE. Trial of a serogroup A meningococcus polysaccharide vaccine in Nigeria. Progress in Immunobiological Standardization 1972;5:497-505.

Scach E, Bice TW, Haythorne DF, Kovačić L, Matthews VL, Paganini JM, Rabin DV. Methodologic results. Milbank Memorial Fund Quarterly 1972;50(3/2):65-80.

Skalova R. Hospitalne infekcije. . U: Higijena. Skripta. Zagreb : Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1972. Str. 67-73.

Skalova R, Tambić T. Rad mikrobiologa na suzbijanju hospitalnih infekcija. Liječnički vjesnik 1972;94:442-5.
Role of the microbiologist in the control of hospital infection.

Svetličić B. Epidemiološki aspekti ekspozicije pesticidima. . U: Higijena. Skripta. Zagreb : Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1972. Str. 135-49.

Škrbić M, Popović B. Ekonomika zdravstva – urgentna društvena potreba. Naše teme 1972;16:2134-45.

Teodorović B. Stanovanje. . U: Higijena. Skripta. Zagreb : Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1972. Str. 39-51.

Teodorović B. Uklanjanje otpadne vode i tvari. . U: Higijena. Skripta. Zagreb : Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1972. Str. 19-38.

Teodorović B. Voda i zdravlje. U: Higijena. Skripta. Zagreb : Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1972. Str. 1-18.

Ugrčić I, Brudnjak Z, Vesenjak-Hirjan J, Pansini K, Švel I, Nikpalj B, Robić R. Prilog poznavanju zastupljenost virusa u etilogiji akutnih respiratornih oboljenja dojenčadi i male djece na području grada Zagreba. Arhiv za zaštitu majke i djeteta 1972;16:205-18.

Valić F. Ekologija rada. . U: Higijena. Skripta. Zagreb : Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1972. Str. 74-8.

Valić F. Onečišćenje atmosfere. . U: Higijena. Skripta. Zagreb : Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1972. Str. 52-66.

Valić F, Beritić D. Fizikalni faktori radne okoline. . U: Higijena. Skripta. Zagreb : Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1972. Str. 79-105.

Valić F, Skurić Z. Tehnička i osobna zaštita pri radu. . U: Higijena. Skripta. Zagreb : Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1972. Str. 163-71.

Valić F, Tudić G, Beritić-Stahuljak D, Gjuriš V. Farmakodinamske karakteristike čestica brašna. Acta medica Iugoslavica 1972;26:29-40.
Pharmacodynamic characteristics of flour particles.

Valić F, Žuškin E. Bisinoza i industrijski kronični bronhitis: prilog diferencijalnoj dijagnozi u epidemiološkim ispitivanjima. Liječnički vjesnik 1972;94:273-8.
Byssinosis and industrial chronic bronchitis: differential diagnosis in epidemiological surveys.

Valić F, Žuškin E. Byssinosis: a follow-up study of workers exposed to fine grade cotton dust. Thorax 1972;27:459-62.

Valić F, Žuškin E. Effects of different vegetable dust exposure. British Journal of Industrial Medicine 1972;29:293-7.

Valić F, Žuškin E. Effects of different vegetable dust exposure. British Journal of Industrial Medicine 1972;29:293-7.

Vesenjak-Hirjan J, Galinović-Weisglass M. Occurence of arboviruses in Bosnia and Herzegovina – serological investigations. Mikrobiologija 1972;9:9-16.
Učestalost arbovirusa u Bosni i Hercegovini – serološka studija

Vorko A. Porast samoubojstava u Jugoslaviji. Liječnički vjesnik 1972;94:177-83.
Incidence of suicides in Yugoslavia.

Vuletić A, Jakšić Ž, Popović B, Škrbić M. Model suvremenog primarnog liječnika i položaj opće medicien u SR Hrvatskoj. Zdravstvo 1972;16:289-98.

Vuletić S. The value of detection programmes – a public health view. Diabetologia Croatica 1972;1:285-7. (First European Postgraduate Course in Diabetology “Diabetes mellitus in the focus”. Zagreb-Zadar, 1972)

Waldman RH, Benčić Z, Sinha R, Deb BC, Sakazaki R, Tamura K, Mikerjee S, Ganguly R. Cholera immunology. II. Serum and intestinal secretion antibody response after naturally occuring cholera. Journal of Infectious Diseases 1972;126:401-7.

Wilder B, Fugaš M, Valić F. Estimation of maximum and mean daily concentration of sulphur dioxide based on two samples of short duration. Science of the Total Environment 1972;1:165-71

Žagar Ž. Kinetics of antibacterial inhibition power of Ampicillin, Cloxacillin, Carbenicillin and Gentamicin at changing concentration similar to that in the body fluids. U: Hejzlar M, Masak S, Semonsky M, editors. Advances in antimicrobial and antineoplastic chemotherapy. Progress in research and clinical application. Proceedings of the 7th International Congress of Chemotherapy. Prague, 1971. Prague: Avicenum; 1972. Str. 715-7.

Žagar Ž, Linčir I, Mihoković S, Molnar I. Terapija karbenicilinom (Pyopen) mokraćnih infekcija uzrokovanih s Pseudomonas aeruginosa. U: Antibiotici i antibiotska terapija II. Jugoslavenski simpozij o antibioticima i antibiotskoj terapiji. Zagreb, 1970). Zagreb: Udruženje infektologa Jugoslavije , Pliva; 1972. Str.265-7.

Žagar Ž, Stojkovski J. Utjecaj penicilinaze stafilokoka na inhibitornu sposobnost benzilpenicilina prema beta hemolitičkom streptokoku. U: Antibiotici i antibiotska terapija II. Jugoslavenski simpozij o antibioticima i antibiotskoj terapiji. Zagreb, 1970). Zagreb: Udruženje infektologa Jugoslavije , Pliva; 1972. Str. 351-2.

Žagar Ž, Uglešić A. Antibacterial properties of some new derivatives of 6-APA. U: Hejzlar M, Masak S, Semonsky M, editors. Advances in antimicrobial and antineoplastic chemotherapy. Progress in research and clinical application. Proceedings of the 7th International Congress of Chemotherapy. Prague, 1971. Prague: Avicenum; 1972. Str. 1001-3.

Žuškin E. Medicinske mjere zaštite na radu i organizacija zaštite radnika. . U: Higijena. Skripta. Zagreb : Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1972. Str. 150-62.

Žuškin E.Profesionalne bolesti respiratornog sistema uzrokovane organskim prašinama. Sigurnost 1972;14:92-105.
Occupational diseases of respiratory systems caused by organic dusts.

Žuškin E, Valić F. Promjena krivulje maksimalne brzine ekspiracije i simultanog plućnog volumena uz ekspoziciju vegetabilnoj prašini. Acta medica Iugoslavica 1972;26:189-99.
Changes in flow-volume curves in exposure to active vegetable dust.

Žuškin E, Valić F. Respiratory symptoms and ventilatory function changes in relation to length of exposure to cotton dust. Thorax 1972;27:454-8.

Žuškin E, Valić F, Nicholls PJ, Evans E.Respiratory symptoms and ventilatory function in sisal dust exposure. Internationales Archiv für Arbeitsmedizin 1972;30:105-11.


1973

Babić I, Raić F, Skalova R, Buneta D. Najčešći fagotipovi stafilokoka kao uzročnici hatrogenih oboljenja kod djece. Medica Jadertina 1973;5:313-22. (VI sastanak pedijatara Hrvatske. Zadar, 1972)
Most common staphylococcus phagotypes causing iatrogenic infections in children.

Barath A. Demografske karakteristike, stavovi bolesnika, odnos liječnik-bolesnik i motivacija korištenja zdravstvene službe. Liječnički vjesnik 1973;95:127-30. (ŠNZ)
Demograohic characteristics, patients’ attitudes, the physician-patient relationshiop, and motivation in the utilization of health services.

Barath A, Bartolović D, Bedenić B, Grahovac V, Harambašić H, Jakšić Z, Morić I, Novosel M, Popović B, Skupnjak B, Stracenski M, Šešo M, Šimunic M, Škrbic M, Štampar D, Tkalečec M, Vuletić A, Vuletić S. Study about effectivity of a specific training of General Practitioners. Allgemeinmedizin international 1973;2:13-5.

Bartolović D, Jovanović M, Jovanović Z, Popović B, Šešo M. Sadašnje stanje i potrebe razvoja opće medicine u Hrvatskoj. Bilten Akademije Zbora liječnika Hrvatske 1973;5:7-16.

Bouhuys A, Mitchell CA, Schilling RS, Žuškin E. A physiological study of byssinosis in colonial America. Transactions of the New York Academy of Sciences 1973;35:537-46.

Cvjetanovic B. Epidemiologia del tetanos considerata desde un punto de vista practico de salud publica. Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana 1973;75:315-24.

Cvjetanovic B. Immunization programmes. WHO Chronicle 1973;27:66-9.

Deželić Gj, Šegudović N. Light scattering in binary liquid mixtures. II. Anisotropic scattering. Croatica Chemica Acta 1973;45:407-18.
Rasipanje svjetlosti u binarnim tekućim smjesama. II. Anizotropno rasipanje.

Deželić N, Jušić D, Deželić Gj. Detection of immunochemical activity of the lipopolysacharide from Salmonella typhi. Acta Pharmaceutica Jugoslavica 1973;23:69-77.

Detekcija imunokemijske aktivnosti lipopolisaharida iz bakterija Salmonella typhi.
Glasunov I, Dowd J, Jakšić Ž, Kesić B, Ray D, Steinberger C, Stromberg J, Vuletć S. Repetative health examinations as an intervention measure. Bulletin of the World Health Organization 1973;49:423-32.

Glasunov IS, Dowd JE, Jakšić Ž, Kesić B, Ray D, Steinberger C, Stromberg J, Vuletć S. Repetative health examinations as an intervention measure. Bulletin of the World Health Organization 1973;49:423-32.

Glasunov I, Dowd J, Jakšić Ž, Kesić B, Steinberger C, Stromberg J, Vuletć S. Methodological aspects of the design and conduct of preventive trials in ischaemic heart disease. International Journal of Epidemiology 1973;2:137-43. (Symposium on Epidemiology and Prevention of Coronary Heart Disease. Helsinki, 1972)

Grčević N, Vince V, Vesenjak-Hirjan J. Neuropathology of experimental tick-borne meningoencephalitis. Morphology of the lesions produced in white mice by Yugoslav strains of virus. Bulletin international de l’Academie Yugoslave des sciences et de Beaux-Arts. Nouvelle Serrie 1973;19:5-23.

Guyatt AR, Douglas JS, Žuškin E, Bouhuys A. Lung static recoil and airway obstruction in hemp workers with byssinosis. American Review of Respiratory Disease 1973;108:1111-5.

Huziak T, Petrak M, Brudnjak Z. Slučaj liječene perzistirajuće ulcerativne vakcinije humanim leukocitarnim interferonom. Liječnički vjesnik 1973;95:640-2. (RZZZ!)
Persistent ulcerative vaccinia treated with human leucocyte interferon.

Jakšić Ž. Epidemiologija cerebrovaskularnih bolesti. Neuropsihijatrija 1973;21:23-34. (Prvi znanstveni sastanak i seminar o cerebrovaskularnim bolestima. Zagreb, 1971.
Epidemiology of cerebrovascular diseases.

Kesić B.Zdravstveno planiranje, metoda za racionalno korištenje ograničenih izvora. Liječnički vjesnik 1973;95:5-8. (ŠNZ)
Health planning – a method for the rational use of limited resources.

Korbar M, Palmović R, Vitturi A, Kulčar Ž, Kovačić L. “Pilot” proučavanje ocjene pouzdanosti otkrivanja slučajeva i dijagnosticiranja prevalencije endogenih psihoza. Socijalna psihijatrija 1973;1:225-40.
Appraisal of reliability of case finding and diagnosing in field research of prevalence of endogenous psychoses (pilot study).

Kovačić J, Havelka M, Loridon-Vnuk Š. Analiza vremena i troškova terenskog dijela istraživanja “Međunarodna komparativna studija o korištenju zdravstvenom službom” na studijskom području Rijeka. Zdravstvo 1973;15:329-340.

Krajina Z, Brnobić A, Konić-Carbnelutti V, Poljak Ž, Žagar Ž. Sensitization and local application of antibiotics on the respiratory mucous membrane. Acta Oto-Laryngologica 1973;75:80-4.

Nicholls PJ, Evans E, Valić F, Žuškin E. Histamine-releasing activity and bronchoconstricting effects of sisal. British Journal of Industrial Medicine 1973;30:142-5.

Ostojić T, Kulčar Ž, Folnegović-Šmalc V, Zmijanović B, Kovačić L. Konačni rezultati depistaže psihoza na otoku Murteru. Socijalna psihijatrija 1973;1:247-50.
Final results of the screeing of endogenic psychoses on the island Murter.

Pansini K, Kapetanović T, Nikpalj B, Vuletić S, Fabrio M. Rezultati ispitivanja uzroka rane ablaktacije. Arhiv za zaštitu majke i djeteta 1973;17:79-95.
Causes of early ablactation.

Petres JJ, Deželić Gj. A light scattering study of the optical anisotropy of polystyrene and polyvinylacetate latices. Journal of Polymer Science. Symposium 42 1973;(42):1183-93. (nije provjereno)

Pleština R, Svetličić B. Toxic effects of two carbamate insecticides in dogs. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1973;24:217-25.
Toksični učinci dvaju karbamatnih insekticida na psima.

Popović B, Škrbić M, Kohn R. Yugoslavia’s autonomous health institutions. THeir rolewithin the constitutional and sociopolitical framework in the REpublic of Croatia. International Journal of Health Services 1973;3:213-21.

Puretić Š, Puretić B, Babić I, Skalova R. Problem stafilokoka na dječjim na dječjim dermatološkim odjelima. U: Hospitalne infekcije. Zagreb: Klinika za zarazne bolesti, Podružnica Zbora liječnika Hrvatske, Pliva; 1973. Str. 124-8.

Skalova R. Hospitalne infekcije u Jugoslaviji. U: Hospitalne infekcije. Zagreb: Klinika za zarazne bolesti, Podružnica Zbora liječnika Hrvatske, Pliva; 1973. Str. 20-8.

Skalova R, Hajsig D. Application of bovine bacteriophages in the typing of staphylococcus aureus strains isolated from rabbits. Veterinarski arhiv 1973;43:281-6.
Primjena bovinih bakteriofaga u tipizaciji sojeva Staphylococcus aureus koji su izdvojeni iz kunića.

Skalova R, Tambić T, Ferluga C, Batusić M. Could hospital infections be predicted? Infection 1973;1:32-4.

Skalova R, Zgaga V. Effect of elevated temperature on the growth of some Staphylococcus aureus 81 strains. Contributions to Microbiology and Immunology 1973;1:166.71.

Skupnjak B, Žagar Ž. O potrebi, mogućnostima i modalitetima stručnog usavršavanja liječnika u našoj Republici. Liječnički vjesnik 1973;95:541-5.

Svetličić B, Wilhelm K. Methods of measuring exposure to anticholinesterase insecticides. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1973;24:357-65.
Metode za mjerenje ekspozicije antikolinesteraznim insekticidima.

Šegudović N, Deželić Gj. Light scattering in binary liquid mixtures. I. Isotropic scattering. Croatica Chemica Acta 1973;45:385-406.
Rasipanje svjetlosti u binarnim tekućim smjesama. I. Izotropno rasipanje.

Šegudović N, Deželić Gj, Fleš D. Light scattering on optically active polythiol esters. Determination of molecular weight and optical anisoltropy pf-(S)-(-)-alfa-para-toluenesulfonamido-beta-propiothiolactones. Journal of Polymer Science. Symposium 1973;(42):1209-16. (nije provjereno)

Škrbić M, Popović B. Socijalne nejednakosti na područjr zaštite zdravlja. Naše teme 1973;17:572-89.

Valić F, Beritić-Stahuljak D, Yousefy I, Butković D, Gregorić J. Utjecaj prometnih onečišenja na razinu karboksihemoglobina i ventilacijsku funkciju pluća. Acta medica Iugoslavica 1973;27:465-78.
Influence of traffic air pollution on the carboxyhaemoglobin level and ventilatory capacity.

Valić F, Žuškin E. Pharmacological prevention of acute ventilatory capacity reduction in flax dust exposure. British Journal of Industrial Medicine 1973;30:381-4.

Valić F, Žuškin E. Prevencija akutnih promjena plućne funkcije u tekstilnih radnika. Acta medica Iugoslavica 1973;27:271-9.
Prevention of acute lung function changes in textile workers.

Vuletić S, Jakšić Ž. Covariance of cholesterol, glucose tolerance and blood pressure in kinship. U: Uses of epidemiology in planning health services. Proceedings of the Sixth International Scientific Meeting. Primošten, 1971. Beograd: Savremena administracija; 1973. Str. 889-99.

Wahdan MH, Rizk F, el-Akkad AM, el-Ghoroury AA, Hablas R, Girgis NI, Amer A, Boctar W, Sippel JE, Gotschlich EC, Triau R, Sanborn WR, Cvjetanovic B. A controlled field trial of a serogroup A meningococcal polysaccharide vaccine. Bulletin of the World Health Organization 1973;48:667-73.

Wilder B, Fugaš M, Valić F. Verification of a method for estimating maximum and mean daily SO2 concentrations from two samples of short duration. (letter). Atmospheric Environment 1973;7:1149-50.

Wilhelm K, Pleština R, Svetličić B. Aktivnost kolinesteraza u krvi radnika izloženih organskom fosfornom insekticidu Ekatinu. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1973;24:107-13.
Blood cholinesterase activity in workers exposed to organophosphorus insecticide “Ekatin”.

Zebec M, Sinković D, Deželić N, Jušić D, Deželić Gj, Pende B. Gas chromatography of the lypopolysaccharide from Salmonella typhi on the sepharose 4B gel. Acta Pharmacologica Jugoslavica 1973;23:59-67.
Gel-kromatografija uzoraka lipopolisaharida izoliranih iz bakterije Salmonella typhi.

Žagar Ž, Nikpalj B. Dezinfekcija ruku Remanex-om u vrijeme intenzivne njege djece. U: Hospitalne infekcije. Zagreb: Klinika za zarazne bolesti; 1973. Str. 40-3.

Žuškin E, Lewis AJ, Bouhuys A. Inhibition of histamine-induced airway constriction by ascorbic acid. Journal of Allergy and Clinical Immunology 1973;51:218-26.

Žuškin E, Valić F. Respiratory changes in two groups of flax workers with different exposure pattern. Thorax 1973;28:579-83.

Žuškin E, Valić F. Respiratory response in simultaneous exposure to flax and hemp dust. British Journal of Industrial Medicine 1973;30:375-80.

Žuškin E, Valić F, Šarić M. Testovi ventilacijske funkcije pluća u epidemiološkim ispitivanjima kroničnih nespecifičnih respiratornih bolesti u industriji 1973;24:19-35.
Ventilatory function tests in epidemiological studies of chronic non-specific respiratory diseases in industry.


1974

Babuš V. Neke epidemiološke karakteristike zarazne žutice na području općine Ivanić-Grad /Magistarski rad/. Zagreb: Medicinski fakultet, 1974.

Baršić B, Luković G, Popović B. Utjecaj školskog liječnika, prosvjetnog radnika, školske medicinske sestre i roditelja na izbor liječničkog zvanja. U: Zbornik radova I kongresa liječnika školske medicine Hrvatske. Split-Trogir, 1972. Zagreb: Informator; 1974. Str. 626-30.

Benčić Z. Kolera u svijetu i konsekvence za našu zemlju. Narodno zdravlje 1974;30:31-3.

Beritić-Stahuljak D. Lokalni patološki učinci u zavarivača. Zavarivanje 1974;17:199-202.

Beritić-Stahuljak D, Valić F, Bantić Ž, Butković D, Cigula M. Biooški detergenti u etiologiji profesionalne bronhopneumonije. Acta medica Iugoslavica 1974;28:27-42.
Enzymatic detergents in the aetiology of ocupational pulmonary disease.


Brudnjak Z. Virusi. U: Medicinska enciklopedija. Dopunski svezak. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod; 1974. Str. 745-9.

Cvjetanović B, Benčić Z. Ispitivanje meningokoknih cjepiva. U: Zbornik radova I kongresa liječnika školske medicine Hrvatske. Split-Trogir, 1972. Zagreb: Informator; 1974. Str. 89-93.

Derkos-Mikulić V. Prevalence of antibodies to Toxoplasma gondii in parturients and non-pregnant women in a large area of the city of Zagreb. Acta Parasitologica Iugoslavica 1974;5:67-72.
Učestalost antitijela ptoriv Toxoplasma gondii u rodilja i negravidnih žena na širem području grada Zagreba.

Derkos-Mikulic V. Titolo di anticorpi fluorescenti antitoxoplasma nel siero di partorienti, di neonati e donne non gravide. Giornale di Malattie Infetive e Parassitarie 1974;26:785-7. (II Convegno Italo-Jugoslavo di Malattie Infettive. Bologna, 1972)
Anti-toxoplasma fluorescent antibodies in the sera of parturients, their newborns and non-pregnant ferile women.

Deželić Gj. Computing education at the Medical Faculty of the University of Zagreb. U: Simpozij “Kompjuter na sveučilištu”. Zagreb, 1974. Zagreb: SRCE; 1974. Str. B1.1-6.

Deželić Gj. Izobrazba zdravstvenih imformatičara i njohovo sudjelovanje u zdravstvenim informacijskim sustavima. Zdravstvo 1974;16:678-88.
Education of health informers and their participation in health-informations system.

Deželić Gj. Kibernetika. U: Medicinska enciklopedija. Dopunski svezak. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod; 1974. Str. 327-30.

Deželić Gj. Računala. U: Medicinska enciklopedija. Dopunski svezak. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod; 1974. Str. 574-8.

Deželić Gj, Markić-Čučuković Lj. Informatika. U: Medicinska enciklopedija. Dopunski svezak. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod; 1974. Str. 294-301.

Deželić Gj, Šegudović N, Petres JJ. Light scattering in optically active systems. Journal of Colloid and Interface Science 1974;49:481-8.

Dobrovšak V, Jovanović M, Popović B, Škrbić M. Prosječno trajanje hospitalizacije otpuštenih bolesnika pod dijagnozom Infarctus myocardi iz bolnica SR Hrvatske u 1971. i 1972. godini. Zdravstvo 1974;16:303-22.
Average duration of hospitalization in patients discharged under diagnosis cardial infarction from hospitals in the Socialist Republic Croatia in 1971 and 1972.

Dürrigl V, Gorečan V, Težak-Benčić M. Elektrofiziološka obrada novorođenčadi primjenom poligrafske tehnike. U: Zbornik radova. Perinatalni dani, 1974. Zagreb, 1974. Zagreb: Medicinska naklada; 1974. Str. 319-22.

Dzhivanyan TI, Lashkevich VA, Bannova GG, Sarmanova ES, Chuprinskaya MV, Vesenjak-Hirjan J, Vince V. On the possible association of the DS marker of tick-borne encephalitis virus strains with species of tick vectors. Arvhiv für die gesamte Virusforschung 1974;45:209-14.

Fališevac J, Hrabar A, Vesenjak-Hirjan J. L’endocardite subacuta da Coxiella burnetti. Girnale di Malttie Infettive e Parassitarie 1974;26:602-------????

Fališevac J, Skalova R, Tambić T. Hospitalne infekcije. U: Medicinska enciklopedija. Dopunski svezak. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod; 1974. Str. 244-6.

Galinović-Weisglass M, Vesenjak-Hirjan J. Infezioni respiratorie acute causate dal mycoplasma pneumoniae. Giornale di Malattie Infettive e Parassitarie 1974;26:895-8.
Acute respiratory infections caused by Mycoplasma pneumoniae.

Gentilezza M, Fugaš M, Valić F. Vrijednost sredstava za stabilizaciju pri određivanju atmosferskog sumporova dioksida. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1974;25:27-32.
The value of stabilizers in the determination of sulphur dioxide in the air.

Hudolin V, Hrabak-Žerjavić V, Kulčar Ž, Kovačić L, Strnad M. Rezultati praćenja odvikavanja od pušenja u Zagrebu metodom petodnevnih seminara. Zdravstvo 1974;16:40-3.
Results of the follow up study of dropping of smoking habits by the method of 5 days lasting seminars in Zagreb.

Jalšenjak I, Deželić Gj, Petres JJ, Telišman Ž. Preapration of monodisperse polystyrene latices by gamma-ray polymerization and their electron-microscopic and electrophoretic characterization. Croatica Chemica Acta 1974;46:157-70.
Priređivanje monodisperznih polistirenskih lateksa polimerizacijom pomoću gama-ozračivanja te njihova elektronsko-mikroskopska i elektroforetska karakterizacija.

Jarnjak S, Kern J, Deželić Gj. Conversational Statistical Program (CSTAT). U: Proceedings of the 9th International Symposium on Information Processing. INFORMATICA 74. Bled, 1974. /s.l./: /vlst. izd./; 1974. Str. 7.11.1-8. (nije provjeren)

Jušić D, Vesenjak-Hirjan J, Hrabar A. La diagnostica sierologica della endocardite da Coxiella burnetti. Girnale di Malttie Infettive e Parasittarie 1974;26:606------???

Kesić B. The Andrija Štampar School of Public Health. U: Bowers JZ, Purcell EF, editors. Schools of public health: present and future. Report of a Macy Conference. New York: Josiah Macy Jr. Foundation; 1974. Str. 144-9.

Kesić B. Postgraduate training in public health in six east European socialist countries. U: Bowers JZ, Purcell EF, editors. Schools of public health: present and future. Report of a Macy Conference. New York: Josiah Macy Jr. Foundation; 1974. Str. 150-7.

Kesić B, Vorko A. Statistika, zdravstvena. U: Medicinska enciklopedija. Dopunski svezak. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod; 1974. Str. 630-41.

Kesić B, Vorko A. Urbanizacija i zdravlje. U: Medicinska enciklopedija. Dopunski svezak. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod; 1974. Str. 721-30.
Kulčar Ž, Kesić B, Peršić N, Rogina V, Kovačić L, Lemkau PV. Glavni rezultati istraživanja učestalosti psihoza u SR Hrvatskoj. Narodno zdravlje 1074;30:90-1.
Main results of a study on the incidence of psychoses in the Socialist Republic of Croatia.

Kulčar Ž, Kovačić L, Bedenić B. Rasprostranjenost pušenja u stanovništvu SR Hrvatske. Liječnički vjesnik 1974;96:467-72.
Epidemiology of smoking in Croatia.

Kulčar Ž, Kovačić L, Hrabak-Žerjavić V. Pregled morbiditeta u grupi bolesti s poremećajima duševnog zdravlja. U: Odabrana poglavlja iz psihijatrije za liječnike opće medicine. Zagreb: Udruženje liječnika opće medicine Jugoslavije; 1974. Str. 9-18.

Longhino N, Mikuličić V, Prebeg Ž, Drobnjak P. Određivanje FSH i LH u serumu zdravih djevojčica adolescentne dobi. Jugoslavenska ginekologija i opstericija 1974;14:385-91.
Determination of FSH and LH in the serum of normal female adolescents.

Luković G, Vuletić S, Ivanković D. Statistika. Skripta za medicine. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1974. (100 str.)

Mašović F, Baršić B, Rulnjević N. Razvoj zaštite školske djece i omladine u SR Hrvatskoj. U: Zbornik radova I kongresa liječnika školske medicine Hrvatske. Split-Trogir, 1972. Zagreb: Informator; 1974. Str. 610-6.
Development of the health protection of school children and youth in Croatia.

Mesghi P, Skurić Z, Valić F. The relationship between mercury in blood, aminolaevaluate dehydratase activity and corproporpyrin I and III excretion rate. Iranian Journal of Public Health 1974;3:128-???? (nije provjereno!!!)

Mikecin V. Povijest i kritička svijest. Zagreb: Mladost; 1974. (nije provj.)

Mikecin V. Sociologija kao društvena kritika i teorija društvene promjene (predgovor). U: Gilli GA. Kako se istražuje. Vodič u društvenim istraživanjima. Zagreb: Školska knjiga; 1974.

Mikecin V, Salečić I. Marksizam i prirodne znanosti. Izbor tekstova. Zagreb: Školska knjiga; 1974. (219 str.)

Nikšić D, Vuletić S, Kraljević K, Knežević I. Ocjena povezanosti defekata zubnih nizova u kvadrantima i elektromiografskih podataka. Ata Stomatologica Croatica 1974;8:17-22.
Evaluation of the association of defects in sets of teeth in quadrants and electromyographic data.

Novosel M(??), Barath A, Bedenić B, Havelka M, Ilić V, Kovačić L, Kulčar Ž, Mort V, Novosel P, Rajković Z, Skupnjak B, Stanuga B, Strinič Š, Šešo M, Šimunić M,
Štampar D, Vnuk Š. Timovi opće medicine i odnos prema pacijentu (rezultati jedne studije). Praxis Medici 1974;5:81-94.

Pansini K, Kapetanović T, Zimolo A, Žagar Ž. Nektarmil 1 i Nektarmil 2 novi mliječni preparati u dojenačkoj prehrani. Arhiv za zaštitu majke i djeteta 1974;18:73-84.
Nektarmil 1 and Nektarmil 2 – new milk preparations in infants’ diet.

Petričević I, Galinović-Weisglass M, Iveša-Petričević S, Grgić N, Vesenjak-Hirjan J. Aspetti clinici delle infezioni respiratorie causate dal Mycoplasma pneumoniae con cenno particolate sull’applicazione di due metodi sierologici per la determinazione degli anticorpi. Giornale di Mallatie Infettive Parassitarie 1974;26:911-.... (provjeriti!)

Popović B. Socijalno-ekonomski razvoj i promjene u vitalnim obilježjima stanovništva Jugoslavije (skripta). Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1974.

Popović B, Škrbić M, Jovanović M. Neke indikacije o prosječnom trajanju hospitalizacije bolesnika otpuštenih pod dijagnozom “Appendicitis” u bolnicama SR Hrvatske u 1970. godini. Liječnički vjesnik 1974;96:285-9.
Some indications of the average duration of hospitalization of patients discharged under the diagnosis of appendicitis in hospitals of Croatia in 1970.

Prebeg Ž, Subotić R, Bauk V. Smetnje sluha i govora školske djece. U: Zbornik radova I kongresa liječnika školske medicine Hrvatske. Split-Trogir, 1972. Zagreb: Informator; 1974. Str. 259-63.
Hearing and speach impairment in school children.

Skurić Z, Valić F, Prpić-Marečić J. Microdetermination of lead by a fluorescent ring-oven technique. Analytica Chinica Acta 1974;73:213-5.

Skurić Z, Weber K. O spektrofotometrijskom određivanju olova u obliku klorokompleksa. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1974;25:5-13.
Spectrophotometric determination of lead in the form of chlorocomplexes.

Stavljenić A, Vuletić S, Jakšić Ž, Šolajić N, Meniga A. Neki aspekti ocjenjivanja normalnih vrijednosti indikatora metabolizma ugljikohidrata, masti i krvnog tlaka – V. Slobodne masne kiseline. Diabetologia Croatica 1974;3:183-92.
Some aspects of the estimation of normal values of carbohydrate, fat, and blood pressure metabolism indicators – V. Free fatty acids.

Stavljenić A, Vuletić S, Šolajić N, Jakšić Ž, Meniga A. Neki aspekti ocjenjivanja normalnih vrijednosti indikatora metabolizma ugljikohidrata, masti i krvnog tlaka – II Glukoza. Diabetologia Croatiaca 1974;3:137-52.
Some aspects of the estimation of carbohydrate and fat metabolism indicator and blood pressure normal values – II. Glucose.

Stromberg J, Dowd J, Glasunov I, Jakšić Ž, Kesić B, Prebeg Ž, Ray D, Steinberger C, Vuletić S. Predicting paricipation in a screening examination for ischaemic heart disease risk factors. Experience from the Zagreb Preliminary Study. Social Science and Medicine 1974;8:275-86.

Sundersan TK, Grab B, Uemura K, Cvjetanovic B. Comparative epidemiological analysis of sanitation and immunization in the control of typhoid and cholera. American Journal of Public Health 1974;64:910-2.

Škrbić M. Uvod u ekonomiku zdravstva. Zagreb: Medicinska naklada; 1974. (201 str.)

Škrbić M, Popović B. Ekonomske koristi od ulaganja u zdravlje. U: Škrbić M. Uvod u ekonomiku zdravstva. Zagreb: Medicinska naklada; 1974. Str. 62-80.

Škrbić M, Popović B. Ekonomski gibici zbog bolesti. U: Škrbić M. Uvod u ekonomiku zdravstva. Zagreb: Medicinska naklada; 1974. Str. 44-61.

Škrbić M, Popović B. Osnovni modeli financiranja zdravstvene zaštite. U: Škrbić M. Uvod u ekonomiku zdravstva. Zagreb: Medicinska naklada; 1974. Str. 81-98.

Škrbić M, Popović B. Pojam i područje ekonomike zdravstva. (Umjesto uvoda). U: Škrbić M. Uvod u ekonomiku zdravstva. Zagreb: Medicinska naklada; 1974. Str. 7-16.

Škrbić M, Popović B. Promjene u sistemu financiranja zdravstvene zaštite u SFRJ. U: Škrbić M. Uvod u ekonomiku zdravstva. Zagreb: Medicinska naklada; 1974. Str. 99-111.

Šolajić N, Vuletić S, Jakšić Ž, Meniga A, Stavljenić A. Neki aspekti ocjenjivanja normalnih vrijednosti indikatora metabolizma ugljikohidrata, masti i krvnog tlaka – III Kolesterol. Diabetologia Croatica 1974;3:153-69.
Some aspects of the estimation of carbohydrate and fat metabolism indicator and blood pressure normal values- III Cholesterol.

Šolajić N, Vuletić S, Jakšić Ž, Stavljenić A, Meniga A. Neki aspekti ocjenjivanja normalnih vrijednosti indikatora metabolizma ugljikohidrata, masti i krvnog tlaka – IV Trigliceridi. Diabetologia Croatica 1974;3:171-82.
Some aspects of the estimation of normal values of carbohydrate, fat, and blood pressure metabolism indicators – IV Triglycerides.

Šolajić-Božićević N, Meniga A. Direktna automatska medtoda u određivanju ukupnog kolesterola u serumu. Farmaceutski galsnik 1974;30:145-52.
Automated direct method for the determination of total serum cholesterol.

Šošić Z, Rotkvić I, Vuletić S, Jakšić Ž. Šolajić N. Neki aspekti ocjenjivanja normalnih vrijednosti indikatora metabolizma ugljikohidrata, masti i krvnog tlaka (VI krvni tlak). Diabetologia Croatica 1974;3:193-207.
Some aspects of the estimation of normal values of carbohydrate, fat, and blood pressure metabolism indicators . VI. Blood pressure.

Ugrčić I, Halay S, Kružić V, Kulunžić M, Brudnjak Z, Švel I, Vesenjak-Hirjan J. Virus e malattie respiratorie acute nei bambini e nei lattanti dell’Asilo nido di Budućnost di Zagabria. Giornalle di Malattie Infettive e Parassitarie 1974;26:922-6.
(nije provjereno)

Ugrčić I, Kružić V, Kulundžić M, Löffler D, Švel I, Vesenjak-Hirjan J. Virusi u etiologiji pneumonija doječadi i male djece s područja grada Zagreba. Arhiv za zaštitu majke i djeteta 1974;18:365-70.
Viruses in the etiology of pneumonias in infants and little children in the city Zagreb.

Valić F, Žuškin E. Annual decline of ventilatory capacity and change in acute respiratory response in hemp exposure over 10-year period.Internationales Archiv für Arbeitsmedizin 1974;33:237-43.

Valić F, Žuškin E, Skurić Z, Denich M. Utjecaj aerosola široke potrošnje na plućnu funkciju. I. Promjena FEV1 u ekspoziciji lakovima za kosu. Acta medica Iugoslavica 1974;28:231-46.
Effects of aerosols of common use on the ventilatory lung capacity. I. Change of EV1 in exposure to hair sprays.

Vesenjak-Hirjan J, Galinović-Weisglass M. Infezioni acute respiratorie sierologicamente diagnosticate. Giornalle di Malattie Infettive e Parassitarie 1974;26:932-7.
Acute respiratory infections, detected by serological diagnosis.

Vorko A. Dispanzer i liječnik opće medicine. Liječnički vjesnik 1974;96:651-8.
The dispansery and the general practitioner.

Vorko A. Pušenje i zdravlje. U: Medicinska enciklopedija. Dopunski svezak. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod; 1974. Str. 567-73.

Vuletić S, Jakšić Ž, Meniga A, Stavljenić A Šolajić N. Šolajić N. Neki aspekti ocjenjivanja normalnih vrijednosti indikatora metabolizma ugljikohidrata, masti i krvnog tlaka – I Uvod. Diabetologia Croatica 1974;3:127-35.
Some aspects of the estimation of carbohydrate and fat metabolism indicator and blood pressure normal values I – Introduction.

Wolf RH, Ester K, Deželić N, Šipalo-Žuljević J. The influence of amphoteric polyelectrolyte gelatin on the formation of Cobalt (II), Nickel (II), Magnesium (II), Iron (III) and Aluminium (III) hydroxide. Colloid and Polymer Science 1974;252:570-3. (nije privjereno, da li velika slova?)

Žagar Ž. Bakterijska flora dišnog sustava. U: Cvetnić V, urednik. Dišni sustav je funkcionalna i klinička cjelina. Zbornik radova. Klenovnik: Pneumoftizeološka sekcija Zbora liječnika Hrvatske; 1974. Str. 119-22.

Žagar Ž. Pismeni ispit iz mikrobiologije (predpripreme za uvođenje pismenog ispita). Medicinar 1974;25:106-7.

Žuškin E, Bouhuys A. Acute airway responses to haie-spray preparations. New England Journal of Medicine 1974;290:660-3.

Žuškin E, Mitchell CA, Bouhuys A. Interaction between effects of beta blocade and cigarette smoke on airways. Journal of Applied Physiology 1974;36:449-52.

Žuškin E, Skurić Z, Valić F. Utjecaj aerosola široke potrošnje na plućnu funkciju. II. Promjene Vmaks 50% VK i Vmaks 75% u ekspoziciji lakovima za kosu. Acta medica Iugoslavica 1974;28:247-54.
Effects of aerosols of common use on the ventilatory lung capacity. II. change in Vmax 50% VC and Vmax 75% VC in exposure to hair sprays.

Žuškin E, Valić F. Effect of short-term cigarette smoking on simple tests of ventilatory capacity in medical students. American Review of Respiratory Disease 1974;110:198-200.


1975

Assar M, Jakšić Ž. A health services development project in Iran. U: Newell KW, editor. Health by the people. Geneva: World Health Organization; 1975. Str. 112-27.

Bantić Ž. Korištenje integrirane zdravstvene zaštite na području jedne seoske zdravstvene stanice /magistarski rad/. Zagreb: Medicinski fakultet, 1975.

Baršić-Vlajković B. Sociološko-pedagoški aspekti edukacije studenata medicine iz zdravstvenog odgoja i evaluacija njihova rada /doktorska disertacija/. Zagreb: Medicinski fakultet; 1975.

Baršić-Vlajković B, Blagus G, Bantić Ž. Edukacija studenata medicine iz zdravstvenog odgoja i evaluacija njihovog rada. U: Zbornik radova Simpozijuma o zdravstvenom vaspitanju i zdravlju porodice. Cavtat-Dubrovnik, 1975. Beograd: Institut za zdravstveno vaspitanje SR Srbije; 1975. Str. 96-101.

Benko B, Vuk-Pavlović S, Deželić Gj, Maričić S. A proton magnetic relaxation study of mathaemoproteins bound to monodisperse polystyrene latex particles. Journal of Colloid and Interface Science 1975;52:444-51.

Cvjetanovic B. Contribution of Haftkine to the concept and practice of controlled field trial of vaccines. Progress in Drug Research 1975;19:481-9.

Deželić Gj. Izobrazba zdravstvenih informatičara i njihovo sudjelovanje u zdravstvenim informacijskim sistemima. Informatologia Yugoslavica 1975;7:33-42. (Konferencija “Tehnički i društveni aspekti informacija i komunikacija. Zagreb, 1973)
The education of public health information specialist and their participation in public health information systems.

Deželić Gj. Medical data bases and the development of health information systems. Diabetologia Croatica 1975;4:325-7. (Second European Postgraduate Course in Diabetology “Diabetes Mellitus in the Focus”. Dubrovnik, 1975.)

Deželić Gj. Osnove informatike. Skripta. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1975.

Dimov D, Beritić-Stahuljak D, Beritić T, Bunarević A. Azbestna tjelešca u obduciranih stanovnika grada Zagreba i njihov odnos prema malignim tumorima. Plućne bolesti i tuberkuloza 1975;27:211-7.
Asbestos bodies in the post mortem of inhabitants of Zagreb and their relationship to malignant tumours.

Dragičević A, Mikecin V. Izbor iz Marksova “Kapitala”, s predgovorom “Kako i zašto čitati “Kapital. Zagreb: Školska knjiga; 1975. (nije kontrl.)

Drobnjak P, Prebeg Ž, Grizelj V. Poremećaji menstruacijskog ciklusa u adolescentnoj dobi. Jugoslavenska ginekologija i opstetricija 1975;15:169-77.
Disturbed menstrual cycle in adolescents.

Dürrigl V, Gorečan V, Težak-Benčić M. Primjena poligrafske tehnike u dijagnostici neonatalnih konvulzija. Arhiv za zaštitu majke i djeteta 1975;19:317-25.
Use of polygraphic technique in the diagnosis of neonatal convulsions.

Galinović-Weisglass M, Vesenjak-Hirjan J. Neke novije metode u mikrobiološkoj dijagnostici. U: Poljak Ž, urednik. Zbornik radova VI kongresa liječnika Hrvatske. Zagreb, 1974. Zagreb: Zbor liječnika Hrvatske; 1975. Str. 105-66.

Ganguly R, Clem LW, Benčić Z, Sinha R, Sakazaki RJ, Waldman RH. Antibody response in the intestinal secretions of volunteers immunized with various cholera vaccines. Bulletin of the World Health Organization 1975;52:323-30.

Glasunov IS, Dowd JE, Jakšić Ž, Kesić B, Ray D, Stromberg J, Steinberger C, Vuletić S. Effect of repetative health examination on blood sugar levels: the Zagreb preliminary study. Diabetologia 1975;11:241-4.

Glasunov IS, Dowd JE, Jakšić Ž, Kesić B, Ray D, Stromberg J, Steinberger C, Vuletić S. Effect of repetative health examinations on blood sugar levels: the Zagreb Preliminary Study. U: Gutsche H, Holler HD, editors. Diabetes epidemiology in Europe. Stuttgart: G. Thieme; 1975. Str. 144-8.

Jakšić Ž. “Integrirana zdravstvena služba”, izvještaj o diskusiji na XIX Kongresu Mđunarodne federacije bolnica. Zdravstvo 1975;17:829-33.

Jakšić Ž. Oral 50 and 75g glucose tolerance tests for the assessment of glucose tolerance in epidemiological studies. U: Gutsche H, Holler HD, editors. Diabetes epidemiology in Europe. Stuttgart: G. Thieme; 1975. Str. 41-3.

Jakšić Ž. Some concepts and methods in the epidemiology of glucose tolerance. U: Gutsche H, Holler HD, editors. Diabetes epidemiology in Europe. Stuttgart: G. Thieme; 1975. Str. 20-1.

Jakšić Ž, Bartolović D, Devunić D, Grahovac V, Valić F. Metodološki aspekti trajnog usavršavanja liječnika. Bilten Akademije Zbora liječnika Hrvatske 1975;8:14-8. (IV. simpozij “Trajno usavršavanje liječnika u SR Hrvatskoj)

Jakšić Ž, Škrabalo Z, Stavljenić A, Vrhovac D. Comparison of 50g oral glucose tolerance test (oGTT) with the sulphonylurea tolerance test (STT) and intravenous glucose tolerance test Conard (ivGTT) in borderline cases. U: Gutsche H, Holler HD, editors. Diabetes epidemiology in Europe. Stuttgart: G. Thieme; 1975. Str. 71-2.

Jakšić Ž, Škrabalo Z, Stavljenić A, Svast A. The reproducibility of oGTT. U: Gutsche H, Holler HD, editors. Diabetes epidemiology in Europe. Stuttgart: G. Thieme; 1975. Str. 72-4.

Jakšić Ž, Vuletić S. Epidemiologija šećerne bolesti. Medicinar 1975;26:409-20.

JovanovićZ, Jovanović M, Kovačić L, Novosel M. Podjela rada u zdravstvu. U: Zbornik radova konferencije o planiranju razvoja zdravstva u samoupravnom društvu. Sarajevo, 1975. /Sarajevo/: Udruženje za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite Saveza ljekarskih društava Jugoslavije; 1975. Str. 116-25.

Kesić B. Epidemiologija malignih tumora. U: Čupar I, urednik. Kirurgija glave i vrata. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; 1975. Str. 463-94.

Kleflin A. Istraživanje odnosa adenozin-trifosfataze u alantoisnoj tekućini i alantoisnom epitelu goveda /magistarski rad/. Zagreb:.......; 1975.

Knežević J, Luković G, Niketić B. Prilog standardizaciji pojedinih elemenata crvene krvne slike adolescentnih i adultnih muškaraca. U: Poljak Ž, urednik. Zbornik radova VI kongresa liječnika Hrvatske. Zagreb, 1974. Zagreb: Zbor liječnika Hrvatske; 1975. Str. 278-9.

Kovačić L, Jakšić Ž, Popović B. Potreba evaluacije standarda i normativa s obzirom na sadržaj rada tima specijalista opće medicine i liječnika opće medicine. Praxis Medici 1975;6(1-2):67-74.

Kulčar Ž, Kovačić L, Šošić Z. Korištenje kompjuterizirane problemima orjentirane medicinske dokumentacije u planiranju zdravstve zaštite. U: Zbornik radova konferencije o planiranju razvoja zdravstva u samoupravnom društvu. Sarajevo, 1975. /Sarajevo/: Udruženje za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite Saveza ljekarskih društava Jugoslavije; 1975. Str. 209-12.

Kurjak A, Ivanković D. Ultrazvučna mjerenja izlučivanja fetalne mokraće u normalnoj trudnoći. Jugoslavenska obstetricija i ginnekologija 1975;15:49-55.
The ultrasonic measurement of fetal urine production in normal pregnancy.

Luković G. Analiza “koštanje-korist” u zdravstvenoj zaštiti. Liječnički vjesnik 1975;97:164-6.
A “cost-benefit” analysis in health services.

Mesarić V, Kern J, Deželić Gj, Jarnjak S. Conversational Statistical Program (CSTAT) – report on software development. U: Zbornik del 10. jugoslovenlpga mednarodnega simpozija o obravnavanju podatkov – Informatica 75. Bled, 1975. Ljubljana: Iniciaticni odbor Jugoslovanskega drštva Informatica; 1975. Str. 7.101-2.

Petravić S, Deželić Gj. Circular dichroism of human serum albumin in relation to concentration and pH. Periodicum biologorum 1975;77:151. (???)

Petres JJ, Deželić Gj. Light scattering by large ellipsoida particles. I. Rayleigh-Debye approach. Journal of Colloid and Interface Science 1975;50:296-306.

Petričević I, Brudnjak Z, Fališevac J. Istraživanje etiologije kratkotrajnih febrilnih oboljenja u 1970. godini. Liječnički vjesnik 1975;97:4-10.
The etiology of short lasting febrile illnesses in the course of 1970.

Prebeg Ž. Dio menarhe u zagrebačkih učenica. Liječnički vjesnik 1975;97:379-82.
The age of menarche in Zagreb school girls.

Prebeg Ž, Plavec S, Vukadinović M. Suvremeni aspekti zdravstvene zaštite školske djece i omladine. U: U: Poljak Ž, urednik. Zbornik radova VI kongresa liječnika Hrvatske. Zagreb, 1974. Zagreb: Zbor liječnika Hrvatske; 1975. Str. 162-3.

Rulnjević N, Drobnjak B, Novak-Reiss A, Poduje-Peraica M, Prebeg Ž. Dostignuća u opsegu i kvaliteti zdravstvene zaštite školske djece i omladine u SR Hrvatskoj. U: Poljak Ž, urednik. Zbornik radova VI kongresa liječnika Hrvatske. Zagreb, 1974. Zagreb: Zbor liječnika Hrvatske; 1975. Str. 161-2.

Skalova R, Babić I, Friščić Gj, Vadnjal A, Žvokelj-Križan B. Pseudomonas-infekcije u svjetlu suvremene bakteriološke identifikacije. Vojnosanitetski pregled 1975;32:15-7.
Pseudomonas infections in the light of current bacteriological identification.

Skalova R, Babić I, Žvokelj-Križan B, Vadnjal A, Friščić Gj. Primjena suvremenih metoda bakteriološke identifikacije u epidemiološkim istraživanjima hospitalnih infekcija uzrokovanih Pseudomonas aeruginosa. U: Poljak Ž, urednik. Zbornik radova VI kongresa liječnika Hrvatske. Zagreb, 1974. Zagreb: Zbor liječnika Hrvatske; 1975. Str. 110-2.

Skupnjak B, Kovačić L, Krleža K. Neke specifičnosti planiranja zdravstvene zaštite u samoupravnom društvu. U: Zbornik radova konferencije o planiranju razvoja zdravstva u samoupravnom društvu. Sarajevo, 1975. /Sarajevo/: Udruženje za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite Saveza ljekarskih društava Jugoslavije; 1975. Str. 17-46.

Skurić Z, Žuškin E, Valić F. Effects of aerosols in common use on the ventilatory capacity of the lung. Internationales Archiv fur Arbeitsmedizin 1975;34:137-49.

Tapa S, Cvjetanovic B. Controlled field trial on the effectiveness of one and two doses of acetone-inactivated and dried typhoid vaccine. Bulletin of the World Health Organization 1975;52:75-80.

Valić F, Beritić-Stahuljak D, Mark B. A follow-up study of functional and radiological lung changes in carbon-black exposure. International Archiv fur Arbeitsmedizin 1975;34:51-63.

Vesenjak-Hirjan J, Calisher CH, Brudnjak Z, Tovornik D. Isolation of Bhanja virus. Arthropod-Borne Virus Information Exchange 1975;28:89-90. (nije provjereno)

Vesenjak-Hirjan J, Galinović-Weisglass M. Virusi i neki njima bliski agensi kao uzročnici akutnih respiratornih infekcija u sjevernoj Hrvatskoj. U: Poljak Ž, urednik. Zbornik radova VI kongresa liječnika Hrvatske. Zagreb, 1974. Zagreb: Zbor liječnika Hrvatske; 1975. Str. 99-100.

Vuković V, Svetličić B. Neki biološki i toksikološki aspekti primjene suvremenih insekticida u pomorstvu. U: Pomorska medicina (naučne rasprave). Beograd: Mornarički glasnik; 1975. Str. 683-8. (Pomorska biblioteka ; sv. 26) (Zborni radova Prvog jugoslavenskog simpozijuma pomorske medicine. Beograd, 1974)
A few biological and toxicological aspects of the application of insecticides with maritime affairs.

Wahdan MH, Sippel JE, Mikhail IA, Rahka AE, Anderson ES, Sparks HA, Cvjetanovic B. Controlled field trial of a typhoid vaccine prepared with a nonmotile mutant of Salmonella typhi Ty2. Bulletin of the World Health Organization 1975;52:69-73.

Weber K, Skurić Z, Turina N. Uber den Nachweis und die Bestimmung des Bleis mit Hilfe der Fluoreszenz seiner Chlorokomplexe. Croatica Chemica Acta 1975;47:51-8.
O dokazivanju i određivanju olova fluorescencijom kloro-kompleksa.

Žagar Ž. Antibiogram. Principi, primjena i interpretacija u praktičnoj medicini. U: Antibiotici i sulfonamidi u praksi liječnika opće medicine. Zagreb: Udruženje liječnika opće medicine Jugoslavije; 1975. Str. 33-68.

Žuškin E, Bouhuys A.Byssinosis: airway responses in textile dust exposure. Journal of Occupational Medicine 1975;17:357-9.

Žuškin E, Valić F. Change in the respiratory response to coarse cotton dust over a ten-year period. American Review of Respiratory Disease 1975;112:417-21.

Žuškin E, Valić F, Butković D, Bouhuys A. Lung function in textile workers. British Journal of Industrial Medicine 1975;32:283-8.


1976

Babić I, Skalova R, Hajsig D, Šik T, Friščić Gj, Vadnjal A, Žvokelj-Križan B. Utjecaj postupka izvođenja difuzione metode u ispitivanjima osjetljivosti sojeva Pseudomonas aerugionosa na selektivne antibiotike. U: Likar M, urednik. Radovi 3. kongresa mikrobiologa Jugoslavije. Bled, 1976. /Ljubljana/: Slovensko mikrobiološko društvo; 1976. Str. 360-1.
Effect of the technique used in the diffusion method for the testing of Ps. aeruginosa’s sensitivity to selective antibiotics.

Babuš V, Hrabar A. Neke karakteristike mortaliteta na području endemske nefropatije u Slavonsko-brodskoj Posavini. Acta medica iugoslavca 1976;30:329-40. (RZZ)
Some characteristic mortality patterns of endemic nephropathy in Posavina near Slavonski Brod.

Baršić-Vlajković B. Metode predavanja u zdravstvenom odgoju. U: Škrbić M. Uvod u ekonomiku zdravstva. Zagreb: Medicinska naklada; 1974.(?)

Baršić-Vlajković B. Metode predavanja u zdravstvenom odgoju. U: Praktikum socijalne medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1976. Str. 7.09-17.

Baršić-Vlajković B. Zdravstveni odgoj. U: Praktikum socijalne medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1976. Str. 7.01-08.

Bartolović D, Grahovac V, Jakšić Ž, Jovanović M, Jovanović Z, Kovačić L, Novosel M, Popović B, Šešo M. Položaj opće medicine i primarne zdravstvene zaštite u sistemu zdravstva (Prilog diskusiji o prijedlogu novog Zakona o zdravstvu). U: Opća medicina. Organizacija rada i iskustva iz prakse. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Odjel za opću i primarnu zdravstvenu zaštitu; 1976. Str. 16-31.

Beritić-Stahuljak D, Dimov D, Beritić T. Promjene krvne slike, funkcije jetre i proteinskog statusa pri ekspoziciji parama cinka. Acta medica iugoslavica 1976;30:239-49. (SNZ)
Blood picture, liver function, and protein status changes in exposure to zinc fumes.

Beritić-Stahuljak D, Valić F, Cigula M, Butković D. Simultaneous exposure to airborne flour particles and thermal load as cause of respiratory impairment. International Archives of Occupational and Environmental Health 1976;37:193-203.

Bouhuys A, Žuškin E. Chronic respiratory disease in hemp workers. A follow-up study, 1967-1974. Annals of Internal Medicine 1976;84:398-405.

Breitenfeld V, Brudnjak Z, Jeren T, Zrinščak-Ravbar J. Bolest mačjeg ogreba. Liječnički vjesnik 1976;98:667-70.
Cat fever.

Brudnjak Z. Some physico-chemical and biological properties of TBE virus strains isolated in Croatia. Rad JAZU 1976;(372):49-53.
Neka fizikalno-kemijska i biološka svojstva sojeva virusa krpeljnog encefalitisa izoliranih u Hrvatskoj.

Brudnjak Z. Virusi i dezinfekcija. U: Likar M, urednik. Radovi 3. kongresa mikrobiologa Jugoslavije. Bled, 1976. /Ljubljana/: Slovensko mikrobiološko društvo; 1976. Str. 314-5.
Viruses and desinfection.

Brudnjak Z, Vesenjak-Hirjan J, Šooš E. Isolation of tick-borne encephalitis (TBE) virus from ticks and patients. Rad JAZU 1976;(372):41-8.
Izolacija virusa krpeljnog encefalitisa (KE) iz krpelja i bolesnika.

Brudnjak Z, Vesenjak-Hirjan J. Virucidno djelovanje Vesfena na neke DNK viruse. U: Bach I, Hajsig M, urednici. Zbornik radova 2. kongresa mikrobiologa Jugoslavije s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 1972. Zagreb: Liber; 1976. Str. 495-9.
Antiviral action of Vesphene 256 on some DNA viruses.

Cvetnić Z, Žagar Ž. Nastajanje L oblika Staphylococcus pyogenes aureus primjenom kombinacije nekih antibiotika. U: Likar M, urednik. Radovi 3. kongresa mikrobiologa Jugoslavije. Bled, 1976. /Ljubljana/: Slovensko mikrobiološko društvo; 1976. Str. 370-1.
Development of L forms of Staphylococcus pyogenes aureus by a combination of some antibiotics.

Cvjetanovic B. Control of enteric fever. Singapore Medical Journal 1976;17:38-9.

Cvjetanovic B, Grab B. Rough determination of the cost-benefit balance point of sanitation programmes. Bulletin of the World Health Organization 1976;54:207-15.

Dasović T, Jakšić Ž. Osebujan profil liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštita. U: Opća medicina. Organizacija rada i iskustva iz prakse. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Odjel za opću i primarnu zdravstvenu zaštitu; 1976. Str. 47-53.

Derkos-Mikulić V. Serodijagnostika sistemne kandidoze. Acta Parasitologica Iugoslavica 1976;7:95-101.
Serodiagnosis of systemic candidosis.

Derkos-Mikulić V. Značenje imunobioloških testova u dijagnostici toksoplazmose u perinatalnoj dobi. U:Perinatalni dani 1975. Zagreb, 1975. Zagreb: Zbor liječnika Hrvatske; 1976. Str. 271-4.
Role of immunobiologic tests in the diagnosis of toxoplasmosis in the perinatal period.

Derkos-Mikulić V, Šćetinec N, Svara V. Serološka dijagnostika kandidoze s prikazom slučaja meningitisa dojenčeta. U: Likar M, urednik. Radovi 3. kongresa mikrobiologa Jugoslavije. Bled, 1976. /Ljubljana/: Slovensko mikrobiološko društvo; 1976. Str. 104-5.
Aerological diagnosis of candidosis with the demonstration of a case of meningitis in a baby.

Deželić Gj. Osnove informatike. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1976.

Dowd JE, Glasunov IS, Jakšić Z, Kesić B, Ray D, Steinberger C, Stromberg J, Vuletic S. Design and methodology of the Zagreb preliminary study: response rates at the study stages. Cor et Vasa 1976;18:277-86.

Galinović-Weisglass M, Vesenjak-Hirjan J. Serological study of clinical cases of tick-borne encephalitis in Croatia. Rad JAZU 1976;(372):67-78.
Serološka studija kliničkih slučajeva krpeljnog encefalitisa.

Galinović-Weisglass M, Vesenjak-Hirjan J, Kružić V. Meningiti e meningoencefaliti virali – Studio serologico. Giornale di Malattie Infettive e Parassitarie 1976;28:477-80. (IIIe Convegno Italo-Jugoslavo di Malattie Infettive. Radenci, 1975)
Virus meningitis and meningoencephalitis – a serological study.

Galinović-Weisglass M, Vesenjak-Hirjan J, Punda V. Primjena tripsinom tretiranih ljudskih eritrocita O grupe u testu inhibicije hemaglutinacije arbovirusa. Mikrobiologija 1976;13;75-81.
Trypsinized human group O erythrocytes in the arbovirus hemagglutination-inhibition test.

Hajsig D, Herceg M, Skalova R. Prilog tumačenju mehanizma bakterijske interferencije na osnovi pokusa sa sojem Staphylococcus aureus 502A in vivo. U: Likar M, urednik. Radovi 3. kongresa mikrobiologa Jugoslavije. Bled, 1976. /Ljubljana/: Slovensko mikrobiološko društvo; 1976. Str. 320-1.
Contribution to the elucidation of the mechanism of bacterial interferenmce obtained by in vivo experiments with Staph. aureus 502A.

Hajsig D, Skalova R. Minimalne inhibitorne koncentracije tobramicina za sojeve Pseudomonas aeruginosa bolničkog porijekla. U: Likar M, urednik. Radovi 3. kongresa mikrobiologa Jugoslavije. Bled, 1976. /Ljubljana/: Slovensko mikrobiološko društvo; 1976. Str. 318-9.
Minimal inhibitory concentrations of tobramycin for strains of Ps. aeruginosa isolated in hospital.

Ivanković D. Ocjena familijarne agregacije kao komponente varijabiliteta glukoze u krvi nakon opterećenja glukozom (magistarski rad). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1976.

Iveša-Petričević S, Mađarić D, Crnko B. Bakterije iz roda clostrida kao uzročnici trovanja hranom u ljudi. Liječnički vjesnik 1976;98:337-40.
Bacteria from the genus of clostridium as causative agents of food poisonong in man.

Jakšić Ž. An integrated health service. World Hospitals 1976;12:44-5.

Jakšić Ž. Mjere i oblici socijalne zaštite. U: Praktikum socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Medicibski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1976. Str. 8.01-09.

Jakšić Ž. Primarna zdravstvena zaštita. Uloga i zadaci liječnika opće medicine. U: Praktikum socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Medicibski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1976. Str. 12.01-10.

Jakšić Ž. Što je “faktor rizika”. Praxis Medici 1976;7:7-16.

Jakšić Ž, Šimunić M, Grahovac V, Novosel M. Istraživački rad u općoj medicini. U: Opća medicina. Organizacija rada i iskustva iz prakse. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Odjel za opću i primarnu zdravstvenu zaštitu; 1976. Str. 132-?????

Kesić B. Demografski i zdravstveni aspekti opće narodne obrane na otočnom i priobalnom području. U: Simpozij “Općenarodna obrana na otočnom i obalnom pojasu”. Zadar, 1974. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; 1976. Str. 43-8.

Kesić B. Pojam zdravlja. U: Praktikum socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1976. Str. 2.01-05.

Kesić B. Socijalna medicina prema koncepciji jedinstvene medicine. U: Praktikum socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1976. Str. IV-V.

Kesić B. Zdravstvena ekonomika. U: Praktikum socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1976. Str. 9.01-04.

Kovačić L. Dogovaranje liječničkih pregleda. U: Opća medicina. Organizacija rada i iskustva iz prakse. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Odjel za opću i primarnu zdravstvenu zaštitu; 1976. Str. 62-3.

Kovačić L. Dogovaranje pregleda u općoj medicini. Priručnik. Zagreb: Odjel za opću medicinu i primarnu zdravstvenu zaštitu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Medicinski fakultet; 1976. (28 str.)

Kovačić L. Organizacija, upravljanje, planiranje i evaluacija zdravstvene službe i zaštite. U: Praktikum socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1976. Str. 10.01-10.

Krmpotić-Nemanić J, Nemanić G, Šimunić V, Miklić P, Pavešić I, Ivanković D. Aquidensitometrie der Labyrithkapsel mit besonderer Rucksicht des Bodens des inneren gehotganges. Laryngologie, Rhinologie, otologie 1976;55:683-6.
Aequidensitometrie of the labyrinthic capsule with special regard of the bottom of the internal auditory meatus.

Krmpotić-Nemanić J, Nemanić G, Šimunić V, Miklić P, Pavešić I, Ivanković D. Further contribution in the densitometric study of the labyrinthic capsule with special reference to the bottom of the internal auditory meatus. Acta Oto-Laryngologica 1976;8:257-9.

Kružić V, Brudnjak Z. Udio enterovirusa u etiologiji seroznih meningitisa.U: Likar M, urednik. Radovi 3. kongresa mikrobiologa Jugoslavije. Bled, 1976. /Ljubljana/: Slovensko mikrobiološko društvo; 1976. Str. 534-5.
Enteroviruses in the etiology of aseptic meningitises.

Kunst B, Škevin Gj, Deželić Gj, Petres JJ. A light-scattering and membrane formation study on concentrated cellulose acetate solutions. Journal of Applied Polymer Science 1976;20:1339-53.

Luković G. Kretanje životnih događaja među stanovništvom priobalnog područja SR Hrvatske od 1950. do 1970. godine. U: Simpozij “Općenarodna obrana na otočnom i obalnom pojasu”. Zadar, 1974. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; 1976. Str. 229-34.

Madjarić D,Manhalter T, Iveša-Petričević S. Sadašnje stanje imunoprofikalse u Hrvatskoj. Jugoslovenska pedijatrija 1976;19:3-10.
Present status of immunoprophylaxis in Croatia.

Markić-Čučuković Lj. Specijalne biblioteke u okviru jedinstvenog bibliotečno-informacionog sistema FNRJ. U: Šesta skupština Saveza društava bibliotekra Jugoslavije. Sarajevo, 1975. Sarjevo: Savez društava bibliotekar Jugoslavije; 1976. Str. 76-83.

Markić-Čučuković Lj. Znanstvena literatura i metode njena korištenja. Nastavni tekst za dio programa iz predmeta “Metodika znanstvenog rada”. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1976 (39 str.)

Mikecin V. Dijalektika povijesne zbilje. Beograd: “Komunist”; 1976. (181 str.) (nije kontr.)

Mikecin V. Rušenje dogme. Zagreb: Školska knjiga; 1976. (nije kontr.)

Mikecin V, Dragičević A. Drugi izvještaj Rimskog kluba o budućnosti čovječanstva. U: Mesarović M, Pestel E. Čovječanstvo na raskršću. Zagreb: Stvarnost; 1976. Str. 173-85. (nije kontr.)

Muić V, Skalova R. Vrijednost “slime” – testa u identifikaciji sojeva Pseudomonas aeruginosa. U: Likar M, urednik. Radovi 3. kongresa mikrobiologa Jugoslavije. Bled, 1976. /Ljubljana/: Slovensko mikrobiološko društvo; 1976. Str. 338-9.
Value of “slime” test for the identification of Ps. aeruginosa.

Pfeifer S, Luković G, Vuletić S, Kargačin M, Škalko D, Siročić D, Zadjelović J. Raspodjela erirocitnih antigena u anti-HL-a senzibiliziranih trudnica. Arhiza zaštitu majke i djeteta 1976;19(Suppl. 2):191-6.

Popović B. Socijalno osiguranje. U: Praktikum socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, 1976. Str. 11.01-22.

Popović B, Škrbić M. Populaciona dinamika i zdravstvene potrebe. U: Praktikum socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1976. Str. 1.01-16.

Popović B, Škrbić M. Stanovništvo i zdravlje. Zagreb: Medicinska naklada; 1976. (174 str.)

Popović I, Žagar Ž. Nekulturabilni oblici M. tuberculosis u bolesnika liječenih Rifampicinom. U: XV kongres pneumoftiziologa Jugoslavije. Zbornik radova. Beograd, 1975. Beograd: Galenika; 1976. Str. 178-81.
Non-cultivable forms of M. tuberculosis in patients treated with Rifampicin.

Prebeg Ž. Somatski rast učenica i učenika zagrebačkih škola s posebnim osvrtom na pojavu zakašnjelog puberteta u djevojčica (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1976. (250 str.)

Prebeg Ž. Zdravstvena zaštita školske djece i omladine. . U: Praktikum socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1976. Str. 6.01-06.

Preka N. Metodološke osnove planiranja zaštite kvaliteta vode otvorenih vodotoka. Radovi Zavoda za hidrotehniku GF u Sarajevu 1976;(16):1-32. (nije provjereno)

Preka N, Preka-Lipold N, Avdagić I. Metodika obračuna vodnog doprinosa za otpadne vode ispuštene u otvorene vodotoke. Radovi Zavoda za hidrotehniku GF u Sarajevu 1976;(17):1-30. (nije provjereno)

Repovš D, Kos-Mikuš A, Pogačnik D, Škrbić M. Sociološke raziskave v zdravstvu. Zdravstveno varstvo 1976;15:456-70.

Skalova R, Frost H, Marget W. Utjecaj inhibitornih i subinhibitornih koncentracija tobramicina na bakterije Pseudomonas aerugionsa u studijama scanning elektronskom mikroskopijom. U: Likar M, urednik. Radovi 3. kongresa mikrobiologa Jugoslavije. Bled, 1976. /Ljubljana/: Slovensko mikrobiološko društvo; 1976. Str. 344-5.
Effect of inhibitory and subinhibitory concentration of Tobramycin on Ps. aeruginosa as seen by scanning electron microscopy.

Skalova R, Hajsig D, Babić I. Tobramycin: istraživanje osjetljivosti bolničkih sojeva Pseudomonas aeruginosa izdvojenih prije primjene tog aminoglikozidnog antibiotika u nas. U: Likar M, urednik. Radovi 3. kongresa mikrobiologa Jugoslavije. Bled, 1976. /Ljubljana/: Slovensko mikrobiološko društvo; 1976. Str. 342-3.
Tobramycin: sensitivity of hospital strains of Ps. aeruginosa isolated before the use of this animoglycoside antibiotic in this country.

Stropnik Z, Franzot J, Skalova R. Fagotipovi stafilokoka kod dermatoza. U: Bach I, Hajsig M, urednici. Zbornik radova 2. kongresa mikrobiologa Jugoslavije s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 1972. Zagreb: Liber; 1976. Str. 1047-54.
Staphylococcus phage patterns in dermatoses..

Stropnik Z, Skalova R, Derganc M. Markiranje sojeva Pseudomonas aeruginosa na jednom novootvorenom, suvremenom uređenom odjelu za opekline. U: Likar M, urednik. Radovi 3. kongresa mikrobiologa Jugoslavije. Bled, 1976. /Ljubljana/: Slovensko mikrobiološko društvo; 1976. Str. 348-9.
Marking strains of Ps. aeruginosa in a newly opened, modern equipped department for the treatment of burns.

Šolajić-Božičević N, Jakšić Ž, Meniga A, Stavljenić A. Enzymatic determination of glucose using blood collected on filter paper. Acta Pharmaceutica Jugoslavica 1976;26:317-21.
Enzimsko određivanje glukoze u hemolizatu.

Šolajić-Božičević N, Meniga A. Automatsko određivanje hemoglobina. Farmaceutski glasnik 1976;32:1-5.
Automatic determination of hemoglobin.

Šooš E, Brudnjak Z. Prophylaxis of tick-borne encephalitis. Rad JAZU 1976;(372):175-84.
Profilaksa krpeljnog encefalitisa.

Šošić Z, Blagus G, Jakšić Ž, Vuletić S, Juršić M, Goldner V, Rotkvić I. Iskustva 6-godišnjeg praćenja osoba s umjereno povišenim krvnim tlakom i ponašanje ispitanika. U: Esencijalna arterijska hipertenzija. Izabrana poglavlja za liječnike opće medicine. VII seminar za stručno usavršavanje. Opatija, 1976. Zagreb: Udruženje liječnika opće medicine Jugoslavije; 1976. Str. 60-9.

Tesh RB, Saidi S, Gajdamovic SJ, Rodhain F, Vesenjak-Hirjan J. serological studies on the epidemiology of sandfly fever in the Old World. Bulletin of the World Health Organization 1976;54:663-74.

Težak-Benčić M. Faktori rizika, ugrožene grupe i zdravstvena zaštita. U: Praktikum socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1976. Str. 5.01-14.

Valić F, Beritić D, Butković D. respiratory response to tobacco dust exposure. American Review of Respiratory Disease 1976;113:751-5.

Vesenjak-Hirjan J. Tick-borne encephalitis in Croatia. Appearance of tick- borne encephalitis (TBE) virus in Yugoslavia. Rad JAZU 1976;(372):1-9.
Krpeljni encefalitis (KE) u Hrvatskoj.

Vesenjak-Hirjan J and others. Tick-borne encephalitis in Croatia (Yugoslavia). Rad JAZU 1976;(376):1-184.
Krpeljni encefalitis u Hrvatskoj.

Vesenjak-Hirjan J, Calisher CH, Brudnjak Z, Tovornik D. Izolacija Bhanja virusa u Jugoslaviji.U: Likar M, urednik. Radovi 3. kongresa mikrobiologa Jugoslavije. Bled, 1976. /Ljubljana/: Slovensko mikrobiološko društvo; 1976. Str. 544.
Isolation of Bhanja virus in Yugoslavia.

Vesenjak-Hirjan J, Egri-Hećimović E, Brudnjak Z, Vince V, Šooš E. Infections with tick-borne encephalitis virus in the Pannonian focus Stara Ves. 1. Serological studies 1961-1964. Rad JAZU 1976;(372):11-20.
Prokuženost virusom krpeljnog encefalitisa u Panonskom žarištu Stara ves. 1. Serološka ispitivanja 1961-1964. godine.

Vesenjak-Hirjan J, Egri-Hećimović E, Šooš E. Infections with tick-borne encephalitis virus in the Mediterranean focus Nadsela (island of Brač). Rad JAZU 1976;(372):37-40.
Prokuženost virusom krpeljnog encefalitisa u Mediteranskom žarištu Nadsela (otok Brač).

Vesenjak-Hirjan J, Galinović-Weisglass M. Antitijela na toga viruse: grupa alphavirusa i virusa Zapadnog Nila. U: Likar M, urednik. Radovi 3. kongresa mikrobiologa Jugoslavije. Bled, 1976. /Ljubljana/: Slovensko mikrobiološko društvo; 1976. Str. 542-3.
Antibodies for Togaviruses: alphaviruses and West Nile virus.

Vesenjak-Hirjan J, Galinović-Weisglass M, Urlić V, Miović P, Vujošević N, Vuksanović P. Pojava i učestalost nekih arbovirusa na srednjem i južnom Jadranu. U: Simpozij Općenarodna obrana u otočnom i obalnom pojasu. Zadar, 1974. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; 1976. Str. 357-68.

Vesenjak-Hirjan J, Galinović-Weisglass M, Brudnjak Z. Infections with tick-borne encephalitis virus in the Pannonian focus Stara Ves. 2. Serological studies 1972. Rad JAZU 1976;(372):21-8.
Prokuženost virusom krpeljnog encefalitisa u Panonskom žarištu Stara ves. 2. Serološka istraživanja 1972. godine.

Vesenjak-Hirjan J, Galinović-Weisglass M, Brudnjak Z. Infections with tick-borne encephalitis virus in the Pannonian focus Stara Ves. 3. Persistence of HI, CF and N antibodies to TBE viris. Rad JAZU 1976;(372):29-36.
Prokuženost virusom krpeljnog encefalitisa u Panonskom žarištu Stara ves. 3. Rezistencija HI, KF i N antitijela za virus krpeljnog encefalitisa.

Vesenjak-Hirjan J, Rulnjević J, Šooš E, Galinović-Weisglass M, Beus I. Appearance of tick-borne encephalitis in the mountain range Medvednica near Zagreb. Rad JAZU 1976;(372):161-6.
Pojava krpeljnog encefalitisa (KE) na Medvednici.

Vesenjak-Hirjan J, Šooš E. The role of migrating sheep in dissemination of tick-borne encephalitis virus. Rad JAZU 1976;(372):167-73.
Uloga migrirajućih ovaca u širenju krpeljnog encefalitisa.

Vince V, Brudnjak Z. Serological study of mice experimentally infected with tick-borne encephalitis virus. Rad JAZU 1976;(372):151-9.
Serološka istraživanja kod miševa eksperimentalno inficiranih virusom krpeljnog encefalitisa.

Vorko A. Izostanci s posla u radničkoj populaciji pušača i nepušača jedne tvornice kemijskih proizvoda u Zagrebu (magistarski rad). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1976. (87 str.)

Vuletić A, Jakšić Ž. Uloga i zadaci liječnika opće medicine. U: Praktikum socijalne medicine. Zagreb: Medicibski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1976. 18 str.

Vuletić S. Nasljedno breme stanovništva i zdravstvene potrebe i zahtjevi. U: Praktikum socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1976. Str. 3.01-02.

Vuletić S, Jakšić Ž. Ocjena zdravstvenog stanja populacije. 2. izd. U: Praktikum socijalne medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1976. Str. 4.01-12.

Zgaga V, Skalova R. Osjetljivost bakterije Staphylococcus aureus fagotip 81 prema živim solima. U: Bach I, Hajsig M, urednici. Zbornik radova 2. kongresa mikrobiologa Jugoslavije s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 1972. Zagreb: Liber; 1976. Str. 417-22.
Sensitivity of Staphylococcus aureus phage type 81 to mercury salts.

Zebec M. Slobodan i vezani rezidualni klor u vodi za piće i njihova kontrola. Vojnosanitetski pregled 1976;33:110-3.

Žagar Ž. Dokazivanje bakteriurije. Liječnički vjesnik 1976;98:611-2.
Detection of urinary tract infections.

Žagar Ž. Primjena dezinficijensa hibitane u dezinfekciji kože i sluznice. U: Bach I, Hajsig M, urednici. Zbornik radova 2. kongresa mikrobiologa Jugoslavije s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 1972. Zagreb: Liber; 1976. Str. 501-11.
The application of Hibitane preparations in the disinfection of the skin and the mucous membranes..
.
Žuškin E. Ispitivanje ventilacijske funkcije pluća u medicini rada. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1976. (38 str.)

Žuškin E, Bouhuys A. Protective effect of disodium cromoglycate against airway constriction induced by hemp dust extract. Journal of Allergy and Clinical Immunology 1976;57:473-9.

Žuškin E, Valić F, Bouhuys A. Byssinosis and airway responses due to exposure to textile dust. Lung 1976;154:17-24.

Žuškin E, Valić F, Bouhuys A. Effect of whool dust on respiratory function. American Review of Respiratory Disease 1976;114:705-9.


1977

Bantić Ž. Korištenje integrirane zdravstvene zaštite na području jedne seoske zdravstvene stanice. U: Praktikum sopcijalne medicine. 3. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1977/78:14.11-14.15.

Baršić-Vlajković B. Metode predavanja u zdravstvenom odgoju. U: Praktikum sopcijalne medicine. 3. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1977/78. Str. 8.10-17.

Baršić-Vlajković B. Zdravstveni odgoj. U: Praktikum sopcijalne medicine. 3. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1977/78. Str. 8.01-9.

Beritić-Stahuljak D. Medicina rada. Skripta. Zagreb: Viša škola za medicinske sestre i zdravstvene tehničare, 1977. (55 str.)

Beritić-Stahuljak D. Relationship between hypersensitivity to fluor, chronic bronchitis, and ventilatory lung capacity in occupational exposure to fluor particles. Acta medica Iugoslavica 1977;31:15-20.
Odnos između preosjetljivosti na brašno, kronićnog bronhitisa i ventilacijske funkcije pluća u profesionalnoj ekspoziciji česticama brašna.

Brudnjak Z, Babić K. Groznica Lassa. Liječnički vjesnik1977;99:551-6.
Lassa fever.

Brudnjak Z, Kružić V. Serozni meningitis u Hrvatskoj uzrokovan virusima coxsackie i echo. Liječnički vjesnik 1977;99:585-8.
Aseptic meningitis in Croatia caused by Coxsackie and Echo viruses

Cigula M. Kancerogeni aerosoli u atmosferi /magistarski rad/. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1977.

Deželić Gj. Razvoj medicinskih baza podataka i problemi organizacije zdravstvenih informacijskih sustava. U: Zbornik radova JUREMA 1977. Sv. 5. Medicina i tehnika. Radovi 22. priredbe JUREMA. Zagreb, 1977. Zagreb: /vlast. izd./; 1977. Str. T1-5.
The development of medical data bases and the organization problems of health information systems.

Deželić Gj, Deželić D, Jušić D, Pende B, Sinković D, Zebec M. A gel-chromatographic and light scattering study of the Salmonella typhi endotoxin. Croatica Chemica Acta 1977;49:149-62.
Istraživanje endotoksina iz bakterija Salmonella typhi kromatografijom na gelu i rasipanjem svjetlosti.

Deželić Gj, Kern J, Mesarić V, Vuletić S, Žagar M. An interactive statistical package for biomedical research. U: Špegel M, urednik. Informatica 77. XII jugoslovenski mednarosni simpozij o obravnavanju podatkov. Bled, 1977. Zbornik del. Sv. 2. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika; 1977. Str. 7.104 (8 str.)

Deželić N, Petres J, Deželić Gj. Preparation of monodisperse polystyrene latices. Macromolecular Synthesis 1977;6:85-9. (nije provjereno, iz popisa)

Dobrovšak V, Jovanović M, Popović B, Škrbić M, Kuzminski J, Sačić J. Rezultati istraživanja trajanja hospitalizacije u SR Hrvatskoj. Zdravstvo 1977;19:1195-213.

Erceg J, Madjarić D. Djelatnost i kadrovsko-organizaciono stanje sanitarne inspekcije u SR Hrvatskoj u posljednjih 20 godina. Medicinar 1977;28:137-42.
The function of personal-organization position of sanitary inspection in SR Hrvatska for the past twenty years.

Erceg J, Madjarić D. Kliconoštvo u dječjim ustanovama. Jugoslovenska pedijatrija 1077;20:193-6.
Carriership in children’s institutions in Zagreb.

Erceg J, Madjarić D. Neispravno čuvanje namirnica u rashladnim uređajima objekata javne prehrane kao jedan od faktora koji djeluju na širenje trovanja hranom. Hrana i ishrana 1977;18:261-4.
Inadequate storing of foodstuffs in canteens providing subsidized meals as one of food poisoning inducing factors.

Erceg J, Madjarić D. Sadašnja higijenska situacija u objektima javne prehrane u SR Hrvatskoj. Hrana i ishrana 1977;18:407-10.
Hygienic situation in the public food manufacture facilities of Croatia.

Erceg J, Madjarić D, Tompak B. Rasprostranjenost i pejsaž salmonella među osobama zaposlenim u javnoj prehrani i snabdijevanju vodom na popdručju grada Zagreba u razdoblju od 1964. do 1973. godine. Vojnosanitetski pregled 1977;34:188-92.
Distribution and various types of salmonellae in persons engaged in food and water supply plants in Zagreb within the period 1964-1973.

Erceg J, Madjarić D. Tompak B. Zastupljenost šigela među osobama zaposlenim u javnoj prehrani i snabdijevanju vodom na području garda Zagreba u razdoblju od 1964. do 1973. godine. Vojnosanitetski pregled 1977;34:261-3.
Distribution of shigella among personnel employed in food and water supply plants in the Zagreb region within the period 1964-1973.

Galinović-Weisglass M, Imami O, Hrabar A, Vesenjak-Hirjan J, Shala S. Antibodies to R. prowazeki and C. burneti in the population of Kosovo. Acta Biologiae et Medicinae Experimentalis 1977;2:93-6.
Antitela za R. prowazeki i C. burneti kod stanovništva Kosova.

Iveša-Petričević S, Grgić N, Mlinarić-Galinović G, Debogović Z. Mikoplazme kao učestali kontaminanti kultura stanica. U: Karakašević B, urednik. Zbornik radova XIX naučnog sastanka mikrobiologa i epidemiologa Jugoslavije i III simpozijum Epidemiološki problemi u zaštiti čovekove sredine. Pula, 1977. Skopje: Institut za mikrobiologija i Katedra za Epidemiologija, Medicinski fakultet;1977. Str. 1014-5.

Jakšić Ž. Mjere i oblici socijalne zaštite. U: Praktikum sopcijalne medicine. 3. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1977/78. Str. 9.01-09.

Jakšić Ž. Primarna zdravstvena zaštita. Uloga i zadaci liječnika opće medicine. U: Praktikum sopcijalne medicine. 3. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1977/78. Str. 14.01-10.

Jakšić Ž. Treće doba života – starost. U: Praktikum sopcijalne medicine. 3. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1977/78. Str. 3.11-16.


Jakšić Ž, Kesić B, Vuletić S. Epidemiološko istraživanje dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti u seoskoj populaciji. U: Prvi simpozijum Međuakademijskog koordinacionog odbora medicinskih odjeljenja jugoslavenskih akademija. Titograd, 1975. Totograd: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti; 1977. Str. 43-54.
Epidemiological study of diabetes and cardiovascular diseases in the rural population.

Kesić B. Pojam zdravlja. U: Praktikum sopcijalne medicine. 3. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1977/78. Str. VII-XI.

Kesić B. Socijalna medicina prema koncepciji jedinstvene medicine. U: Praktikum sopcijalne medicine. 3. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1977/78. Str. V-VI.

Kesić B. Zdravstvena ekonomika. U: Praktikum sopcijalne medicine. 3. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1977/78. Str. 11.01-4.

Kovačić L. Međunarodna zdravstvena suradnja. U: Praktikum sopcijalne medicine. 3. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1977/78. Str. 19.01-05.

Kovačić L. Organizacija, upravljanje, planiranje i evaluacija zdravstvene službe i zaštite. U: Praktikum sopcijalne medicine. 3. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1977/78. Str. 13.01-12.

Lang S. Bolnica. U: Praktikum sopcijalne medicine. 3. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1977/78. Str. 18.01-12.

Madjarić D, Erceg J. Kliconoštvo nekih crijevnih zaraznih bolesti među osobama zaposlenim u javnoj prehrani u snabdijevanju vodom na području grada Zagreba u razdoblju između 1964. i 1973. godine. Acta Medica iugoslavica 1977;31:389-400.
Some major characteristics of infectious intestinal disease carriership in persons engaged in food handling and drinking water supply in Zagreb from 1964 to 1973.

Mlinarić-Galinović G, Žagar Ž. Postupci za dokazivanje enzima citokrom-oksidaze u bakterija. Liječnički vjesnik 1977;99:471-6.
Procedure for the detection cytochrome-oxidase enzymes in bacteria.

Mlinarić-Galinović G, Žagar Ž, Muić V. Usporedni rezultati različitih testova za dokaz enzima citohrom-oksidaze sobijenih na krutim i tekućim hranjivim podlogama te na papirnim trakama. U: Karakašević B, urednik. Zbornik radova XIX naučnog sastanka mikrobiologa i epidemiologa Jugoslavije i III simpozijum Epidemiološki problemi u zaštiti čovekove sredine. Pula, 1977. Skopje: Institut za mikrobiologija i Katedra za Epidemiologija, Medicinski fakultet;1977. Str. 956-61.
Procedures for detecting cytochrome-oxidase enzymes in bacteria.

Petres JJ, Deželić Gj. Light scattering by large ellipsoidal particles. II. determination of optical anisotropi by polarization ratio. Journal of Polymer Science. Polymer Symposium 1977;(61):153-62. (nije provjereno, iz popisa)

Popović B. Socijalno osiguranje. . U: Praktikum socijalne medicine. 3. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1977/78. Str. 10.01-21.

Popović B, Škrbić M. Populaciona dinamika i zdravstvene potrebe. U: Praktikum socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1976. Str. 1.01-20.

Prebeg Ž. Sistematski pregledi kao metoda praćenja zdravstvenog stanja populacije. U: Praktikum sopcijalne medicine. 3. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1977/78. Str 6.01-06.

Prebeg Ž. Somatski rast i razvoj. U: Praktikum sopcijalne medicine. 3. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1977/78. Str. 3.01-10.

Prebeg Ž. Zdravstvena zaštita školske djece i omladine. U: Praktikum sopcijalne medicine. 3. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1977/78. Str. 16.01-07.

Prebeg Ž, Kern J. Visina i težina zagrebačke školske djece u omladine.Liječnički vjesnik 1977;99:297-303.
Height and weight of Zagreb school children and youth.

Preka N, Preka-Lipold N. Mogućnosti objektivnije procjene stupnja zagađenosti otpadnih voda prehrambene industrije. Prehrambeno-tehnološka revija 1977;15:116-9. (nije provj.)
An attempt for objective assessment of food industry waste water pollution load.

Richter B. Arthropoda. U: Karakašević B, urednik. Mikrobiologija i parazitologija. Udžbenik i priručnik za medicinare. 3. izd., prer. proš. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1977. Str. 1063-86.

Richter B. Helminthes. U: Karakašević B, urednik. Mikrobiologija i parazitologija. Udžbenik i priručnik za medicinare. 3. izd., prer. proš. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1977. Str. 1013-6.

Richter B. Krvne i tkivne protozoe. U: Karakašević B, urednik. Mikrobiologija i parazitologija. Udžbenik i priručnik za medicinare. 3. izd., prer. proš. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1977. Str. 991-1011.

Richter B. Medicinska parasitologija. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber; 1977. (191 str.)

Richter B. Mikrobiologija i parazitologija u poslijediplomskoj nastavi medicinske biokemije. Zdravstvo 1977;19:1085-6.
Microbiology and parasitology in postgraduate course in medical biochemistry.

Richter B. Parazitizam kao ekološki i medicinski pojam. U: Likar M, urednik. Novejši smeri v mikrobiologiji. Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo in Zveza društev mikrobiologov Jugoslavije; 1977. Str. 199-206.
Parasitism as an ecological and medical concept.

Richter B. Protozoa. U: Karakašević B, urednik. Mikrobiologija i parazitologija. Udžbenik i priručnik za medicinare. 3. izd., prer. proš. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1977. Str. 965-72.

Richter B. Protozoe tjelesnih šupljina. U: Karakašević B, urednik. Mikrobiologija i parazitologija. Udžbenik i priručnik za medicinare. 3. izd., prer. proš. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1977. Str. 979-90.

Richter B. Tehnika ispitivanja helminata. U: Karakašević B, urednik. Mikrobiologija i parazitologija. Udžbenik i priručnik za medicinare. 3. izd., prer. proš. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1977. Str. 1017-22.

Richter B. Tehnika ispitivanja protozoa. U: Karakašević B, urednik. Mikrobiologija i parazitologija. Udžbenik i priručnik za medicinare. 3. izd., prer. proš. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1977. Str. 973-8.

Sačić J, Franić S, Jakšić Ž, Kovačić L. Jedinstvo zdravstvene zaštite – osnova rada u svim medicinskim centrima. Zdravstvo 1977;19:575-605.

Stahuljak-Beritić D, Dimov D, Butković D, Štilinović L. Lung function and immunological changes in poultry breeders. International Archives of Occupational and Environmental Health 1977;40:131-9.

Šćetinec N, Svara V, Derkos-Mikulić V, Gmajnički B. Generalizirana kandidoza dojenčeta. Jugoslovenska pedijatrija 1977;20:235-41.
Systemic candidosis in infancy.

Šošić Z. Zdravstvena intervencija kod kroničnih bolesti. U: Praktikum socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1976. Str.7.01-7.

Tabor Z, Deželić Gj, Strohal P. The binding of metal ions by monodisperse polystirene latex particles. Croatica Chemica Acta 1977;50:219-28.
Vezivanje iona metala na čestice monodisperznih polistirenskih lateksa.

Taseski B, Deželić N, Deželić Gj, Grgić M. Fotometrijski lateks test kod bolesnika s juvenilnim kroničnim artritisom. Medica Jadertina 1977;9:276-9.
Using the photometric latex test with chronic juvenile arthritis patients.

Težak-Benčić M. Društvena i zdravstvena zaštota majki i djece. U: Praktikum socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1976. Str. 15.01-23.

Težak-Benčić M. Faktori rizika, ugrožene grupe i zdravstvena zaštita. U: Praktikum socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1976. Str. 5.01-10.

Valić F, Beritić-Stahuljak D, Prijatelj A. Delovanje lesnega prahu na dihalne organe. Zdravstveni vestnik 1977;46:75-8.

Valić F, Jakšić Ž. Postdiplomska i kontinuirana edukacija zdravstvenih radnika. Medicinski vjesnik (Osijek) 1977;9:61-6.

Valić F, Skurić Z, Bantić Ž, Rudar M, Hećej M. Effects of fluorocarbon propellants on respiratory flow and ECG. British Journal of Industrial Medicine 1977;34:130-6.

Valić F, Žuškin E. Respiratory-function changes in textile workers exposed to synthetic fibers. Archives of Environmental Health 1977;32:283-7.

Vesenjak-Hirjan J, Calisher CH, Brudnjak Z, Tovornik D, Škrtić N, Lazuick JS. Isolation of Bhanja virus from ticks in Yugoslavia. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 1977;26:1003-8.

Vorko A. Prometne nesreće kao socijalno-zdravstveni problem. U: Praktikum socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1976. Str. 4.01-11.

Vorko A. Utjecaj iritansa iz radne atmosfere i pušenja na izostanke s posla. Arhv za higijenu rada i toksikologiju 1977;28:175-9.
Effect of irritans in working atmosphere and smokin on absenteeism.

Vuletić S. Genetski aspekti suvremenog zdravstva. U: Praktikum socijalne medicine. 3. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1977/78. Str. 2.01-06.

Vuletić S, Jakšić Ž. Ocjena zdravstvenog stanja populacije. U: Praktikum sopcijalne medicine. 3. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1977/78. Str. 12.01-13.

Vuletić S, Polić S, Bedenić B, Kern J. Interactive taxonomic analysis in epidemiological research. U: Špegel M, urednik. Informatica 77. XII jugoslovenski mednarosni simpozij o obravnavanju podatkov. Bled, 1977. Zbornik del. Sv. 2. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika; 1977. Str. 7.101 (1-5)

Wahdan MH, Sallam SA, Hassan MH, Abdel Gawad A, Rakha AS, Sippel JE, Hablas R, Sanborn WR, Kassem NM, Riad SM, Cvjetanovic B. A second controlled field trial of a serogroup A meningococcal polysacharide vaccine in Alexandria. Bulletin of the World Health Organization 1977;55:645-51.

Zebec M. Aktualni trenutak dezinfekcije vode za piće u nas. LIječnički vjesnik 1977;99:571-4.
Present state of disinfection of drinking water in Croatia.

Zebec M, Bantić Ž. Po Zlatarskom kraju. Informacije za studente medicine na terenskoj praksi. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1977. (15 str.)

Žagar Ž. Antibiogram. Tehnologija izvođenja sa osnovama interpretacije. Ljubljana: Lek; 1977. (52 str.)

Žuškin E. Ispitivanje ventilacijske funkcije pluća u medicini rada. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1977. (31 str.)

Žuškin E. Zdravstvena zaštita radnika. U: Praktikum socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1976. Str. 17.01-21.

Žuškin E, Valić F, Šarić M. Evaluacija rezultata testova ventilacijske funkcije pluća za potrebe medicine rada. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1977;28:55-71.
Evaluation of the results of lung function tests in occupational medicine.


1978

Babić I, Skalova R, Hajsig D, Šik T, Radošević A, Frišić Gj, Vadnjal A, Žvokelj-Križan B. Osjetljivost sojeva Pseudomonas aerugionsa u odnosu na metodu ispitivanja. Vojnosanitetski pregled 1978;35:338-40.
Susceptibility of Pseudomonas aeruginosa in relation to the methods of investigation.

Babuš V. Bolnički morbiditet u SR Hrvatskoj u 1976. godini. Zdravstvo 1978;20:494-505.

Bantić Ž, Deželić N, Preka N, Zebec M. Zdravstveni aspekti seoske vodoopskrbe. Liječnički vjesnik 1978;100:728-31.
Health aspects of village water supply.

Bartolović D, Grahovac V; Jakšić Ž. Opća medicina kao medicinska specijalnost.
Liječnički vjesnik 1978;100:735-7.
General medicine as a medical specialty.

Bartolović D, Grahovac V, Jakšić Ž, Jovanović n, Jovanović Z, Kovačić L, Novosel M, Popović B, Šešo M. Položaj opće medicine i primarne zdravstvene zaštite u našem sistemu zdravstva. U: Opća medicina. Organizacija rada i iskustva iz prakse. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Odjel za opću medicinu i primarnu zdravstvenu zaštitu; 1978. Str. 20-31.

Benčić Z. Sanitarni kordon i kolera. U: Vodopija J, urednik. Sanitarni kordon nekad i danas. Zbornik radova Simpozija održanog u povodu 250-te obljetnice Sanitarnog kordona. Zadar, 1978. Zagreb: Zbor liječnika Hrvatske, Zavod za zaštitu grada Zagreba; 1978. Str. 155-8.

Benčić Z, Mađarić D, Manhalter T, John V, Amšel V, Weisglass H(??). Kliconoštvo N. meningitidis u mladih dobnih skupina. Liječnički vjesnik 1978;100:703-5.
N. meningitidis carriers in young age groups.

Benčić Z, Mađarić D, Manhalter T, John V, Amšel V, Weisglass H(??).Polisaharidno cjepivo N. menigitidis serogrupe A i kliconoštvo N. meningitidis serogrupe A. Liječnički vjesnik 1978;100:706-7.
Serogroup A N. meningitidis polysaccgaride vaccine and serogroup A N. meningitids carrier state.

Beritić-Stahuljak D. Profesionalne bolesti dišnih organa. U: Zbornik (referata o zaštiti na aradu). Savjetovanje o zaštiti na ardu. Opatija, 1978. Zagreb: Udruženje za unapređenje zaštite na radu; /1978/. Str. 18-33.

Brudnjak Z. Virusi u vodi. Liječnički vjesnik 1978;100:732-4.
Viruses in water.

Brudnjak Z. Virusi i dezinfekcija. U: Vodopija I, urednik. Dezinfekcija u svakodnevnoj primjeni. Zagreb: Zbor liječnika Hrvatske; 1978. Str. 49-56.

Cvjetanovic B, Grab B, Uemura K. Dynamics of acute bacterial diseases. Epidemiological models and their application in public health. Part 1. Theory and practice of epidemiological models. Bulletin of the World Health Organization 1978;56(Suppl. 1):9-23.

Cvjetanovic B, Grab B, Uemura K. Dynamics of acute bacterial diseases. Epidemiological models and their application in public health. Part II. Epidemiological models of acute bacterial diseases. Bulletin of the World Health Organization 1978;56(Suppl. 1):25-143.

Čulić R(?), Jakšić Ž, Richter B, Vodopija I, Vuletić S. Djelovanje Asepsol-aerosola na gustoću klica u zraku. U: Dezinfekcija u svakodnevnoj primjeni. Zagreb: Pliva; 1978. Str. 34-44.

Dasović T, Jakšić Ž. Osebujan profil liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U: Opća medicina. Organizacija rada i iskustva iz prakse. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Odjel za opću medicinu i primarnu zdravstvenu zaštitu; 1978. Str. 46-52.

Derkos-Mikulić V. Razvitak mikologije u Hrvatskoj. Bilten Akademije Zbora liječnika Hrvatske 1978;11:31.

Deželić Gj, Deželić N, Jakšić Ž, Muić V, Vuletić S. Učestalost reumatoidnih faktora u serumima otvorenih seoskih populacija i njeno epidemiološko značenje. Liječnički vjesnik 1978;100:695-9.
The prevalence of rheumatoid factors in the sera of open rural populations and its epidemiological significance.

Deželić Gj, Durrigl T, Deželić N, Zergollern V, Herman J, Vitauš M, Androić S. The photometric latex test for rheumatoid factors in patients with rheumatoid arthritis. II. Clinical evaluation. Zeitschrift fur Rheumatologie 1978;37:112-22.

Deželić Gj, Vuletić S. Edukacija zdravstvenih radnika iz informnatike kao pretpostavka za razvoj zdravstvenih informacijskih sistema kod nas. Liječnički vjesnik 1978;100:744-6.
Education of health personnel in informatics as a condition for the development of health information systems in our country.

Deželić N, Zergollern V, Deželić Gj, Durrigl T, Jurak H, Vitauš M, Androić S. The photometric latex test for rheumatoid factors in patients with rheumatoid arthritis. I. Correlation with other serologic tests. Zeitschrift fur Rheumatologie 1978;37:93-104.
(nije provjereno)

Dürrigl V, Težak-Benčić M, Stojanović V, Polak J, Vuletić S. Ocjena zrelosti središnjeg živčanog sustava na temelju analize nekih parametara spavanja novorođenčeta. U: Dražančić A, Kuvačić I, Latin V, Elkaz N, urednici. Šesti perinatalni dani, 1977. Zbornik radova VI sastanka Sekcije za perinatalnu medicinu Zbora liječnika Hrvatske. Zagreb, 1977. Zagreb: Sekcija za perinatalnu medicinu Zbora liječnika Hrvatske;1978. Str. 673-82.

Dürrigl V, Težak-Benčić M, Vuletić S, Gorečan V. Some characteristics of quiet sleep in appropriate for gestational age and term-small for gestational age newborn infants. Waking and Sleeping 1978;2:201-5.

Erceg J, Madjarić D. Analiza pregleda zaposlenih osoba, koje po zakonu podliježu zdravstvenom nadzoru (Rad općih sanitarnih inspekcija na području SR Hrvatske izvršen u razdoblju od 1964. do 1977. godine). Zdravstvo 1978;20:425-34.

Erceg J, Madjarić D. Najčešći sanitarno-higijenski nedostaci i neispravnost vodoopskrbnih objekata u SR Hrvatskoj u posljednjem desetljeću (1967-1976.). Voda i sanitarna tehnika 1978;8(4):3-6.

Erceg J, Madjarić D. Rezultati rada sanitarne inspekcije u sprečavanju zaraznih bolesti na području SR Hrvatske u posljednjih četrnaest godina. Zdravstvo 1978;20:301-13.

Erceg J, Madjarić D. Sadašnje stanje vodoopskrbnih objekata u Hrvatskoj. Voda i sanitarna tehnika 1978;8(2):3-5.
Present condition of the waterworks system in Croatia.

Fališevac J, Štritof M, Madjarić D, Žunić M. Kemoprofilaksa i imunoprofilaksa karantenskih i drugih bolesti koje ugrožavaju veće skupine ljudi. U: Vodopija J, urednik. Sanitarni kordon nekad i danas. Zbornik radova Simpozija održanih u povodu 250-te obljetnice Sanitarnog kordona. Zadar, 1978. Zagreb: Zbor liječnika Hrvatske, Zavod za zaštitu zdravlja grada Zagreba; 1978. Str. 165-73.

Gotschlich EC, Austrian R, Cvjetanovic B, Robbins JB. Prospects for the prevention of bacterial meningitis with polysacharide vaccines. Bulletin of the World Health Organization 1978;56:509-18.

Grahovac V, Jakšić Ž, Bartolović D, Kovačić L. Liječnici opće medicine i program nastave medicinskog fakulteta. U: Zbornik radova. Četvrti kongres ljekara Jugoslavije. Sarajevo, 1978. Sarjevo: Društvo ljekara Bosne i Hercegovine; 1978. Str. 491-3.

Hajsig D, Herceg M, Skalova R. O mehanizmu bakterijske interferencije na osnovi pokusa In vivo sa sojem Staphylococcus aureus 502A. Veterinarski arhiv 1978;48:73-8.
Mechanism of bacterial interference as observed in experiments In vivo with Staphylococcus aureus 502A strain.

Ivanković S, Žagar Ž. Determinacija gram-negativnih bakterija izoliranih iz zagađenih podloga tijekom biosinteze antibiotika. Mikrobiologija 1978;15:59-65.
Determination of gram negative strains of bacteria isolated from contaminated media during the biosynthesis of antibiotic.

Iveša-Petričević S, Grgić N, Mlinarić-Galinović G, Debogović Z. Importance of mycoplasmas as cell culture contaminants. Radovi Imunološki zavod 1978/1979;21/22:77-84.
Važnost mikoplazma kao kontaminanata kulture stanica.

Jakšić Ž. Doprinos liječnika opće medicine dodiplomskoj medicinskoj edukaciji. U: Opća medicina. Organizacija rada i iskustva iz prakse. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Odjel za opću medicinu i primarnu zdravstvenu zaštitu; 1978. Str. 188-98.

Jakšić Ž. Experiences in the organization of health care in diabetics in Yugoslavia. Diabetologia Croatica 1978;7(Suppl. 2):255-60.

Jakšić Ž. Potreba i značaj stručnih sasatanaka u općoj medicini. U: Opća medicina. Organizacija rada i iskustva iz prakse. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Odjel za opću medicinu i primarnu zdravstvenu zaštitu; 1978. Str. 172-6.

Jakšić Ž. Primarna zdravstvena zaštita. Liječnički vjesnik 1978;100:711-6.
Primary health protection.

Jakšić Ž. Terenska nastava iz sovijalne medicine. Materia Socio-Medica Iugoslavica 1978;1:77-86.
Field training in social medicine.

Jakšić Ž, Bartolović D, Grahovac V, Popović B. “General practice” as a medical specialty. Allgemeinmedizin international 1978;7:80-2.

Jakšić Ž, Kovačić L. Elementi programa zaštite kroničnih bolesnika. U: Opća medicina. Organizacija rada i iskustva iz prakse. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Odjel za opću medicinu i primarnu zdravstvenu zaštitu; 1978. Str. 148-51.

Jakšić Ž, Popović B. Socijalna medicina, danas i sutra. Liječnički vjesnik
1978;100:686-8.
Sicial medicine, today and tomorrow.

Jakšić Ž, Smajkić A, Jelača P. Dileme primarne zdravstvene zaštite. Materia Socio-Medica Jugoslavica 1978;1(Suppl. 1):49-67. (Radovi I kongresa socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite Jugoslavije. Sarajevo, 1978.)

Jakšić Ž, Šimunić M, Grahovac V, Novosel M. Istraživački rad u općoj medicini. U: Opća medicina. Organizacija rada i iskustva iz prakse. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Odjel za opću medicinu i primarnu zdravstvenu zaštitu; 1978. Str. 185-7.

Kanceljak-Macan B, Žuškin E, Palaček I. Provokativni bronhalni testovi s alergenom sirove kave u radnika kod prerade kave. U: VI naučni sastanak alergologa i kliničkih imunologa Jugoslavije. Ohrid, 1978. Zbornik radova. Skopje: Alkaloid; 1978. Str. 201-3.
Bronchial provokation tests with green coffee allergen in coffee workers.

Kesić B. Idejne poruke Andrije Štampara o zadacima i ulozi socijalne medicine. Materia Socio-Medica Jugoslavica 1978;1(Suppl. 1):13-6. (Radovi I kongresa socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite Jugoslavije. Sarajevo, 1978.)

Kesić B. Problem kroničnih degenerativnih bolesti u radnika. U: Manenica B, urednik. Zbornik (Referata o zaštiti na radu). Savjetovanje o zaštiti na radu,. Opatija, 1978. Zagreb: Udruženje za unapređenje zaštite na radu; /1978/. Str. 1-17.

Kesić B. Zdravstvena potrošnja u SFR Jugoslaviji i socijalističkim republikama i pokrajinama 1976. godine (osnovni podaci). Materia Socio-Medica Iugoslavica 1978;1:101-4.
Health consumption in SFRJ, socialist republics and atonomic regions in 1976 (basic data).

Kovačić L.Dogovaranje liječničkih pregleda. . U: Opća medicina. Organizacija rada i iskustva iz prakse. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Odjel za opću medicinu i primarnu zdravstvenu zaštitu; 1978. Str. 134-9.

Kovačić L. Dogovaranje pregleda i posjeta u općoj medicini. Materia Socio-Medica Iugoslavica 1978;1(Suppl. 3):289-93. (Radovi I kongresa socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite Jugoslavije. Sarajevo, 1978.)

Krajačić S, Mičić B, Kovačić L, Krleža-Jerić K, Milat D, Strnad M, Trobozić G. Zdravstveni informacijski sistemi kao preduvjet za planiranje i evaluaciji – elementi za izgradnju, iskustva i perspektiva razvoja. Materia Socio-Medica Iugoslavica 1978;1(Suppl. 1):77-87. (Radovi I kongresa socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite Jugoslavije. Sarajevo, 1978.)

Krleža-Jerić K, Šerka T, Teuber M. Iskustva sistematskog prikupljanja literature za potrebe planiranja. Materia socio-medica Iugoslavica 1978;1(1 Suppl. 3):460-5. (Radovi I kongresa socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite Jugoslavije. Sarajevo, 1978.)

Kulčar Ž, Strnad M, Padovan I, Maričić Ž, Lang S, Žerjavić V. Registar za rak kao specifični uređaj zdravstvene informatike SRH. Materia Socio-Medica Iugoslavica 1978;1(Suppl. 3):449-52. (Radovi I kongresa socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite Jugoslavije. Sarajevo, 1978.)

Lang S. Andrija Štampar – pristup medicini. Liječnički vjesnik 1978;100:740-3.
Andrija Štampar – an approach to medicine.

Lang S. O kvaliteti života. Liječnički vjesnik 1978;100:747-9.
On the quality of life.

Leušić Z, Kovačić L, Kulčar Ž, Picek Z. Bolesti usta i zuba kao zdravstveno-socijalni problem danas. Materia Socio-Medica Iugoslavica 1978;1(Suppl. 3):210-3. (Radovi I kongresa socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite Jugoslavije. Sarajevo, 1978.)

Longhino N, Prebeg Ž, Suchanek E, Drobnjak P. Somatska zrelost djevojčica u odnosu na vrijednost hormona hipofize u serumu. Jugoslavenska ginekologija i opstetricija 1978;18:365-70.
Somatic maturity of girls in relation to serum hypophyseal hormone values.

Luković G. Porast prosječne dobi umrlih u Jugoslaviji od 1964. do 1975. godine. Liječnički vjesnik 1978;100:700-2.
Increase in the average life-span in Yugoslavia from 1964 to 1975.

Luković G. Proportional mortality indicator in Yugoslavia from 1960 to 1973. Rad JAZU 1978;(378):47-55.
Proporcionalni pokazatelji smrtnosti u Jugoslaviji od 1960 do 1973.

Madjarić D, Manhalter T. Vakcina u profilaksi influence. Medicinar 1978;27:319-23.

Meniga A. Pedeset godina od osnutka Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”. Liječnički vjesnik 1978;100:684-6.

Milat D, Deželić Gj, Torčić T. Zdravstveni informacijski sistem grada Zagreba. Materia Socio-Medica Iugoslavica 1978;1(1 Suppl. 3):422-5. (Radovi I kongresa socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite zaštite Jugoslavije. Sarajavo, 1978)

Popović B. Ekspoze uz Prijedlog za donošenje Zakona o zaštiti zdravlja. Zdravstvo 1978;20:536-49.

Popović B. Kakvu primarnu zdravstvenu zaštitu trebamo. Zdravstvo 1978;20:915-23.

Popović B. Pozdravni govor prof. dra Boška Popovića. Liječnički vjesnik 1978;100:683-4.

Popović B, Škrbić M. Pojam i područje ekomoike zdravstva. U: Škrbić M. Uvod u ekonomiku zdravstva. 2. prer. proš. izd. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada; 1978. Str. 3-12.

Popović B, Škrbić M. Populaciona dinamika i zdravstvene potrebe. U: Praktikum socijalne medicine. 3. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1977/78. Str. 1.01-21.

Popović B, Škrbić M. Promjene u sistemu financiranja zdravstvene zaštite u SFRJ. U: Škrbić M. Uvod u ekonomiku zdravstva. 2. prer. proš. izd. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada; 1978. Str. 171-84.

Prebeg Ž. Akceleracija rasta zagrebačke školske djece i omladine. Rad JAZU 1978;(378):5-25.
Secular trends in the growth of Zagreb school children and youth.

Prebeg Ž. Secular trends of menarche in Zagreb school girls. Collegium Anthropologicum 1978;2:87-92.

Prebeg Ž. Utjecaj socio-ekonomskih činilaca na somatski rast učenica i učenika zagrebačkih škola. Liječnički vjesnik 1978;100:689-94.
The influence of socioeconomic factors on the somatic growth of Zagreb schoolgirls and schoolboys.

Prebeg Ž, Kern J. Menarhe u zagrebačkih učenica i hipoteza o “kritičnoj” tjelesnoj težini. Liječnički vjesnik 1978;100:218-22.
Menarche in Zagreb schoolgirls and the “critical” body weight hypothesis.

Prebeg Ž, Prebeg Ž. Higijena i škola. 3. prer.izd. Zagreb: Školska knjiga; 1978. (163 str.)

Preka N. Utjecaj akumulacije Jablanca na temperaturni režim i autopurifikacionu sposobnost sposobnost u donjem toku rijeke Neretve. U: Simpozijum o uticaju veštačkog jezera na čovekovu sredinu. Trebinje, 1978. Saopštenja. /S.l./: Savez građevinskih inženjera i tehničara Jugoslavije, Jugoslovenski komitet za visoke brane; 1978. Str. 165-70. (nije provjereno)
Influence of the storage basin Jablanica upon temperature regime and autopurification in the lower course of the Neretva river.

Preka N, Preka-Lipold N. Analiza utjecaja planiranih akumulacija na području Sarajeva sa stanovišta zaštite kvaliteta vode. U: Simpozijum o uticaju veštačkog jezera na čovekovu sredinu. Trebinje, 1978. Saopštenja. /S.l./: Savez građevinskih inženjera i tehničara Jugoslavije, Jugoslovenski komitet za visoke brane; 1978. Str. 78-82. (nije provjereno
Analysis of influences of storage basins planned in the region of Sarajevo from the point of view of water quality protection.

Preka N, Preka-Lipold N, Knežević B, Blagojević S, Avdagić I. Vodoprivredni aspekti zaštite voda. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Odjeljenje tehničkih nauka. Knj. 6. Posebna izdanja 1978;37:85-97. (Savjetovanje o aktualnim vodoprivrednim problemima Bosne i Hercegovine. Sarajevo, 1977) (nije provjereno)

Presečki V. Virusni akutni gastroenteritis male djece. Liječnički vjesnik 1978;100:445-7. (HZJZ)
Review of viral acute gastroenteritis in small children.

Punda V. Virus Bhanja na kulturi stanica (magistarski rad). Zagreb: Medicinski falultet Sveučilišta u Zagrebu; 1978. (37 listova)
Ribarić M, Težak-Benčić M, Kovačić L. Suvremena evidencija kao način prevencije invalidnosti djece. U: Dražančić A, Kuvačić I, Latin V, Elkaz B, urednici. Sedmi perinatalni dani 1978. Zbornik ardova VII godišnjeg sasatanka Sekcije za perinatalnu medicinu Zbora liječnika Hrvatske. Zagreb, 1978. Zagreb: /vlast. izd./; 1978. Str. 469-71.
Modern documentation as the prevention of handicap children.

Ribarić M, Težak-Benčić M, Kovačić L. Suvremena evidencija kao način prevencije invalidnosti djece. U: Dražančić A, Kuvačić I, Latin V, Elkaz B, urednici. Sedmi perinatalni dani 1978. Zbornik radova VII godišnjeg sastanka Sekcije za perinatalnu medicinu Zbora liječnika Hrvatske. Zagreb, 1978. Zagreb: /vlast. izd./; 1978. Str. 469-71.
Modern documentation as the prevention of handicap children.

Richter B. Malariogeni potencijal nakon eradikacije malarije u Jugoslaviji. U: Vodopija J, urednik. Sanitarni kordon nekad i danas. Zbornik radova Simpozija održanih u povodu 250-te obljetnice Sanitarnog kordona. Zadar, 1978. Zagreb: Zbor liječnika Hrvatske, Zavod za zaštitu zdravlja grada Zagreba; 1978. Str. 197-202.
Malariogenic potential after malaria eradication in Yugoslavia.

Richter B. Mikrobiologija i parazitologija u poslijediplomskoj nastavi medicinske biokemije. Farmaceutski galsnik 1978;34:268-9.

Rudan P, Runjak T, Macarol B, Pišl Z, Škrinjarić I, gomzi M. Schmutzer Lj, Žuškin E. The analysis of quantitative dermatoglyphic traits in the Istrian population – a contribution to the study of the “biological structure”. Acta Medica Iugoslavica 1978;32;385-400.
Analiza kvantitativnih svojstava dermatoglifa u istarskoj populaciji – prilog proučavanju “biološke strukture”.

Saroso JS, Bahrawi W, Witjaksono H, Budiarso EL Brotowasisto, Bencic Z, Dewitt WE, Gomez CZ. A controlled field trial of plain and aluminium hydroxyde-adsorbed vaccines in Surabaya, Indonesia, during 1973-1975etin of the World Health Organization 1978;56:619-27.

Skalova R, Hajsig D, Babić I, Mostovac D. Istraživanja antibakterijskog djelovanja gentamicina, tobramicina, amikacina i sizomicina in vitro. Liječnički vjesnik 1978;100:708-10.
Antibacterial activity of gentamicin, tobramycin, amikacin, and sisomicin in vitro.

Skurić Z. Ocjena opasnosti od prašine u radnoj okolini. U: Manenica B, urednik. Zbornik (referata o zaštiti na radu. Savjetovanje o zaštiti na radu. Opatija, 1978. Zagreb: Udruženje za unapređenje zaštite na radu; 1978. Str. 315-24.

Smajkić A, Jakšić Ž, Jelača P. Razvoj i organizacija sistema zdravstvene zaštite u SFRJ. Medicinski arhiv 1978;32:375-9.
The development and organization of the health care system in Yugoslavia.

Smajkić A, Jelača P, Jakšić Ž, Eterović I, Čolaković B. Funkcionalna i samoupravna organizacija jedinstvenog sistema zdravstva. Materia Socio-Medica Jugoslavica 1978;1(Suppl. 1):33-4. (Radovi I kongresa socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite Jugoslavije. Sarajevo, 1978.)

Smajkić A, Kovačić L, Džumhur N, Čerkez F. Nastava socijalne medicine u Jugoslaviji. Materia Socio-Mediac Iugoslavica 1978;1:73-6.

Svetličić B. Zaštita od pesticida. Manenica B, urednik. Obrazovanje i odgoj o samozaštiti. Zagreb: Zavod za zaštitu zdravlja grada; 1978. Str. 183-8.

Škrbić M. Uvod u ekonomiku zdravstva. 2. prer. proš. izd. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada; 1978. (310 str.) (suradnik B. Popović)

Škrbić M, Popović B. Ekonomske koristi od ulaganja u zdravlje. U: Škrbić M. Uvod u ekonomiku zdravstva. 2. prer. proš. izd. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada; 1978. Str. 67-72.

Škrbić M, Popović B. Ekonomski gubici zbog bolesti. U: Škrbić M. Uvod u ekonomiku zdravstva. 2. prer. proš. izd. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada; 1978. Str. 55-66.

Škrbić M, Popović B. Ekonomski principi jedinstvenog razvojnog planiranja primijenjeni na zdravstveni sektor. U: Škrbić M. Uvod u ekonomiku zdravstva. 2. prer. proš. izd. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada; 1978. Str. 87-96.


Škrbić M, Popović B. Ekonomsko vrednovanje u području zdravstva. Škrbić M, Popović B. Metode plaćanja zdravstvene zaštite. U: Škrbić M. Uvod u ekonomiku zdravstva. 2. prer. proš. izd. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada; 1978. Str. 49-53.

Škrbić M, Popović B. Metode ekonomske analize zdravstva. U: Škrbić M. Uvod u ekonomiku zdravstva. 2. prer. proš. izd. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada; 1978. Str. 75-85.

Škrbić M, Popović B. Metode plaćanja zdravstvene zaštite. U: Škrbić M. Uvod u ekonomiku zdravstva. 2. prer. proš. izd. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada; 1978. Str. 163-70.

Škrbić M, Popović B. Osnovni modeli organizacije i financiranja zdravstvene zaštite u XX stoljeću: industrijski razvijene zemlje. U: Škrbić M. Uvod u ekonomiku zdravstva. 2. prer. proš. izd. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada; 1978. Str. 113-26.


Škrbić M, Popović B. Osnovni modeli organizacije i financiranja zdravstvene zaštite u XX stoljeću: zemlje u razvoju. U: Škrbić M. Uvod u ekonomiku zdravstva. 2. prer. proš. izd. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada; 1978. Str. 127-62.

Škrbić M, Popović B. Pojam i područje ekonomike zdravstva. U: Škrbić M. Uvod u ekonomiku zdravstva. 2. prer. proš. izd. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada; 1978. Str. 3-12.

Škrbić M, Popović B. Primjene u financiranju zdravstvene zaštite u SFRJ. U: Škrbić M. Uvod u ekonomiku zdravstva. 2. prer. proš. izd. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada; 1978. Str. 171-84.

Teuber M. Popis publikacija o Školi narodnog zdravlja izloženih u biblioteci na izložbi prigodom proslave 50 godina djelovanja Škole. Liječnički vjesnik 1978;100:749.

Ugrčić I, Galinović-Weisglass M. Razvitak virusologije u Hrvatskoj. Bilten Akademije Zbora liječnika Hrvatske 1978;11:30-1.

Valić F, Beritić-Stahuljak D, Žuškin E, Skurić Z, Cigula M. Ekološki aspekti nekih organskih aerosola u profesionalnoj patologiji respiratornog sustava. Liječnički vjesnik 1978;100:716-23.
Ecologic aspects of some organic aerosols in occupational pathology of the respiratory system.

Valić F, Cigula M. Indeks PAU – novi način ocjene stupnja kancerogenosti atmosfere. Rad JAZU 1978;(378):69-90.
PAH index – a new method of estimating the degree of cancerogenity of the atmoshere,

Valić F, Žuškin E, Skurić Z. Jesu li aerosoli široke potrošnje zdravstveni i ekološki problem? Liječnički vjesnik 1978;100:724-7.
Are aeroslos of common use a health and ecologic problem?

Vorko A. Effect of smoking on absenteeism in a factory. Rad JAZU 1978;(378):27-46.
Utjecaj pušenja na izostanke s posla iu jednoj tvornici.

Vuletić A, Jakšić Ž, Popović B, Škrbić M. Model suvremenog primarnog liječnika i položaj opće medicine u SR Hrvatskoj. Zdravstvo 1978;20:756-65. (Tiskano u Zdravstvu iz 1972. god.)

Vuletić S. Populacijsko-genetski aspekt perinatalne dobi. U: Dražančić A, Kuvačić I, Latin V, Elkaz B, urednici. Sedmi perinatlni dani 1978. Zbornik radova VII godišnjeg sastanka Sekcije za perinatalnu medicinu Zbora liječnika Hrvatske. Zagreb, 1978. Zagreb: Zbor liječnika Hrvatske, Sekcija za perinatalnu medicinu; 1978.
Population-genetical aspects of perinatal period.

Zebec M. 20 godina nakon smrti A. Štampara. Liječnički vjesnik 1978;100:738-9.
Twenty years after the death of Andrija Štampar.

Zebec M. Laboratorijsko ispitivanje voda. Zagreb: Viša škola za medicinske sestre i zdravstvene tehničare; 1978. (48 listova)

Zebec M, Deželić N, Tompak B, Iveša S, Bantić Ž. Dokazivanje koliformnih bakterija u kloriranoj vodi. Voda i sanitarna tehnika 1978;8(2):47-52.
Detection of the coliform bacteria in the chlorinated water.

Žagar Ž, Linčir I, Halle B, Kovačić I, Benčić Z. Kliničko-bakteriološka ispitivanja Habitane R pripravka. U: Dezinfekcija u svakodnevnoj primjeni. Zagreb: Pliva; 1978. Str. 57-64.

Žuškin E, Bouhuys A. Effect of hairspray on lung function. Rad JAZU 1978;(378):57-67.
Djelovanje lakova za kosu na funkciju pluća.

Žuškin E, Bouhuys A, Beck G. Hair spray and lung function. Lancet 1978;2:1203.

Žuškin E, Mikov M. Bisinoza. U: Stanković D, glavni urednik. Medicina rada. 1. izd. Sarajevo: Udruženje za medicinu rada SFRJ; 1978. Str. 464-7.


1979

Barath A, Drožđek D, Kulčar Ž, Lang S, Zimolo A. Samozaštita bolesnika u suvremenom zdravstvu. Liječnički vjesnik 1979;101:445-51.
Patient self-care: a current self-help movement.

Baršić-Vlajković B. Metode predavanja u zdravstvenom odgoju. . U: Praktikum-I socijalne medicine. 1. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1979/1980. Str. 8.09-19.

Bartolović D, Kovačić L, Peršić N. Mišljenja i stavovi u medicinskoj nastavi sa stajališta opće emdicine. Bilten Medicinske akademije Zbora liječnika Hrvatske 1979;13:39-42. (X simpozij “Dodiplomska nastava na medicinskim i stomatološkim fakultetima u SR Hrvatskoj”)

Benčić Z. Nova mjera za ocjenu razvoja neke zemlje i pojedinih njenih područja. Liječnički vjesnik 1979;101:274-6.
Poly-physical quality of life index.

Benčić Z. Razlika dobrovoljaca i nedobrovoljaca kao kontrolne skupine u terenskim istraživanjima u medicini. Liječnički vjesnik 1979;101:409-11.
The difference between volunteer and non-volunteer control groups in field trials in medicine.

Beritić-Stahuljak D. Medicina rada. U: Opća enciklopedija. 3. izd. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod; 1979. Str. 392. ?????

Beritić-Stahuljak D. Profesionalne bolesti respiratornog sustava. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet; 1979. (43 str.)

Borčić B, Hrabar A, Perković D, Aleraj B. Mikrobiološko snimanje novorođenačkih i dojenačkih odjela kao mjera nadzora nad intrahospitalnim infekcijama. U: Zbornik referata. II simpozij o intrahospitalnim infekcijama i I simpozij bolničkih službi. Dubrovnik, 1979. Maribor: Savez društava medicinskih sestara Jugoslavije; 1979. Str. 95-100.

Borčić B, Hrabar A, Perković D, Aleraj B. Prisutnost indikatora fekalnog zagađenja na anšim novorođenačkim i dojenačkim odjelima (rezultati ispitivanja 14 bolnica). U: III kongres infektologa Jugoslavije. Zbornik radova. Dubrovnik, 1979. Zagreb: Udruženje infektologa Jugoslavije. Infektološka sekcija Zbora liječnika Hrvatske; 1979. Str. 594-8.

Buzina R, Jušić M, Sapunar J, Milanović N, Blagus G, Kolombo V, Kapetanović T, Loofler D. Prehrana i stanje uhranjenosti djece i omladine u SR Hrvatskoj. Liječnički vjesnik 1979;101:329-36.
The diet and nutritional status of children aged 1 to 14 yeras in Croatia.

Derkos-Mikulić V, Babić V. Enzimski test u serodijagnostici aspergiloze. Acta Parasitologica Iugoslavica 1979;10:39-45.
The enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) in the serodiagnosis of aspergillosis.

Deželić Gj. Educational problems in teaching health informatics to medical students.
U: Barber b et al., editors. Medical Informatics Berlin 1979. International Conference on Medical Computing. Berlin, 1979. Berlin: Springer; 1979. Str. 73-9. (Lecture Notes in Medical Informatics ; 5)

Deželić Gj. Suvremena medicinska dokumentacija i uloga medicinske informatike u rješavanju njenih problema. Liječnički vjesnik 1979;101:521-4.
Modern medical documentation and the role of medical informatics in solving its problem.

Deželić Gj, Vuletić S. Edukacija zdravstvenih radnika iz informatike kao pretpostavka za razvoj zdravstvenih informacijskih sistema u nas. Materia Socio-Medica Iugoslavica 1979;2:19-30.

Deželić Gj, Vuletić S, Momirović K, Maćašović P. Izobrazba iz zdravstvene informatike: načela, problemi i prijedlozi. Zdravstvo 1979;21:35-43.

Duraković Z, Žuškin E, Gomzi M. Ispitivanje plućne funkcije jednostavnim ventilacijskim sistemom. U: Maver H, Rudan P, Tarbuk D, redaktori. Praktikum biološke antropologije. Fiziološke metode – I, Zagreb: Republička samoupravna interesna zajednica za zapošljavanje; Sekcija za biološku antropologiju Zbora liječnika Hrvatske; 1979, Str. 9-53. (Biblioteka Teorija i praksa profesionalne orijentacije. Kolo III. Antropologijska biblioteka ; sv. 5)

Dürrigl V, Težak-Benčić M, Polak J, Vuletić S. Feststellung der Reife des Zentralnervensystems durch Analyse individueller Schlafparameter bei Neugeborenen. U: Kinder-ElektroEnzephalographie. 3. Kinder-EEG-Symposium. Eisenach, 1978. Jena: Friedrich-Schiller-Universität; 1979. Str. 20-30.

Grahovac V, Pršić J, Popović B, Škrbić M. Education and work of the general practitioner in Yugoslavia. Allgemeinemedizin International 1979;8(2):52-6.

Jakšić Ž. General medicine at Yugoslav universities. U. van Es JC, editor. General practice and university. Ppaers presented at a symposium. Utrecht, 1977. Utrecht: Scheltema & Holkema; 1979. Str. 1-16.

Jakšić Ž. Health care program for diabetics. Diabetologia Croatica 1979;8(Suppl. 1):121-4. (10th IDF Satellite Symposium: Delivery of Health Care for Diabetes in Developing Countries. Dubrovnik, 1979)

Jakšić Ž. Mjere i oblici socijalne zaštite. U: Praktikum-I socijalne medicine. 1. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1979/1980. Str. 10.01-07.

Jakšić Ž. Potreba i značaj stručnih sastanaka u općoj medicini. Praxis Medici 1979;10(4):51-4.

Jakšić Ž. Primarna zdravstvena zaštita. Uloga i zadaci liječnika opće medicine. U: Praktikum-I socijalne medicine. 1. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1979/1980. Str. 12.01-31.

Jakšić Ž. Primarna zdravstvena zaštita u novom Zaakonu o zaštiti zdravlja. Zdravstvo 1979;21:641-52.

Jakšić Ž. Reforma medicinskog obrazovanja kao društveni proces. Bilten Medicinske akademije Zbora liječnika Hrvatske 1979;13:55-8. (X simpozij “Dodiplomska nastava na medicinskim i stomatološkim fakultetima u SR Hrvatskoj”)

Jakšić Ž. Treće doba života – starost. U: Praktikum-I socijalne medicine. 1. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1979/1980. Str. 4.14-21.

Jakšić Ž. Zdravstvena zaštota i primarne društvene zajednice (porodica, radna jedinica, itd.). U: Praktikum-I socijalne medicine. 1. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1979/1980. Str. 3.01-14.

Jakšić Ž, Popović B. Socijalna medicina, danas i sutra. U: Praktikum-I socijalne medicine. 1. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1979/1980. Str. 1.01-07.

Jamba G, Bytchenko B, Causse G, Cvjetanovic B, Ocirvan G, Tsend N, Kupul J, Tseren S, Batsuri A, Hisigdorj A, Burian V. Immunization during a cerebrospinal meningitis epidemic in the Mongolian People’s Republic, 1974-75. Bulletin of the World Health Organization 1979;57:943-6.

Kesić B. Ekonomski pristup u odlučivanju u sistemima zdravstvene zaštite. Materia Socio-Medica Iugoslavica 1979;2:219-28.

Kesić B. Zdravstvena ekonomika. U: Praktikum-I socijalne medicine. 1. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1979/1980. Str. 11.01-5.

Kleflin A, Suchanek E, Zobundžija M. Prikaz istraživanja transportne adenozintrifosfataze u alantoisnom epitelu goveda. Veterinarski arhiv 1979;49:163-70.
A review of investigations of transport adenosine triphosphatase in the bovine allantoic epithelium.

Kleflin A, Suchanek E, Zobundžija M. Usporedni prikaz aktivnosti adenozintrifosfataze u alantoisnom epitelu i alantoisnoj tekućini goveda. Veterinarski arhiv 1979;49:171-6.
A comparative study of the adenosine triphosphatase activity in the allantoic epithelium and in the allantoic fluid in cattle.

Kleflin A, Suchanek E, Zobundžija M. Usporedno istraživanje aktivnosti alantoisne adenozin-trifosfataze i koncentracije natrija i kalija u alantoisnoj tekućini goveda. Veterinarski arhiv 1979;49:203-9.
A comparative study of the activity of allantoic adenosine triphosphatase and the concentration of sodium and potassium in the bovine allantoic fluid.

Kovačić L. Dogovaranje pregleda i posjeta. Liječnički vjesnik 1979;101:120-1.
Appointment system in health care.

Kovačić L i sur. Dogovaranje pregleda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada; 1979. (97 str.)

Kovačić L. Organizacija zdravstvene djelatnosti i zaštite. U: Praktikum-I socijalne medicine. 1. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1979/1980. Str. 13.01-12.

Kovačić L. Zdravstveni radnici. U: Praktikum-I socijalne medicine. 1. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1979/1980. Str. 16.01-07.

Lacković Z, Jakupčević M, Lang S. Učestalost upotrebe anksiolitika i psihostimulansa među studentima zagrebačkog Sveučilišta 2969. i 1976. godine. Pharmaca 1979;17:301-22.

Lang S. Andrija Štampar – pristup medicini. Pitanja 1979;11(3-4):27-30.

Lang S. Socijalni prikaz zdravstvene ustanove – bolnica. U: Praktikum-I socijalne medicine. 1. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1979/1980. Str. 15.01-15.

Lang S, Bantić Ž. Medicinska etika. U: Praktikum-I socijalne medicine. 1. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1979/1980. Str. 14.01-31.

Lang S, Jakšić Ž, Skurić Z. Zdravlje, humana ekologija i primarna zdravstvena zaštita. U: Praktikum-I socijalne medicine. 1. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1979/1980. Str. 5.01-19.
Markan-Šošić V, Šošić Z, Krapac L. Uricemija u seoskoj populaciji srednje životne dobi u SR Hrvatskoj. Medica Jadertina 1979;11:74-9.
Uricaemia in middleaged rural population in the Socialist Republic of Crotia.

Mastilica M. La casa giocola iliti studentski dom. Pitanja 1979;11(11-12):9-31.

Meštrov M, Tavčar V, Zebec M, Deželić N, Dešković I. Onečišćenje rijeka drave i Mure – prema višegodišnjim ekološkim istraživanjima. Acta Biologica Iugoslavica. Ekologija 1979;14:57-73.
Pollution of the reviers Drava and Mura – according to several years ecological researchers.

Mikloušić AM, Čupić V, Dogan S, Dürrigl V, Čuturić N, Težak M. Prognoza neuroloških poremećaja u nedonoščadi. Arhiv za zaštitu majke i djeteta 1979;23:13-29.
Prognosis of neurological disorders in premature infants.

Mikov M, Žuškin E. Profesionalne bronho-pneumopatije izazvane organskom prašinom. U: Pneumokonioze i druge profesionalne bronhopneumopatije. Sokobanja, 1979. Niš: Institut za dokumentaciju zaštite na radu; 1979. Str. 230-4.

Popović B. Osvrt na javnu raspravu o prijedlogu Nacrta zakona o zaštiti zdravlja SR Hrvatske. Zdravstvo 1979;21:619-40.

Popović B, Jakšić Ž. Nove tendencije u zaštiti zdravlja i medicinskoj edukaciji u SR Hrvatskoj. Materia Socio-Medica Iugoslavica 1979;2:369-81.

Prebeg Ž. Nekoliko socijalno medicinskih problema. U: Praktikum-I socijalne medicine. 1. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1979/1980. Str. 9.01-9.07.

Prebeg Ž. Soamtski rast i razvoj. U: Praktikum-I socijalne medicine. 1. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1979/1980. Str. 4.01-4.13.

Prebeg Ž. Uhranjenost zagrebačke školske djece i omladine. Jugoslavenska pedijatrija 1979;22:15-21.
Nutritional problems in Zagreb schoolchildren and youth.

Prebeg Ž, Babić-Bratinčević A, Bezjak Lj, Bojanovski V, Jaran V, Kern J, Kranjčec-Jelić V, Miloš D, Šemberger J, Žigman V. Dob menarhe u učenica u Hrvatskoj. Liječnički vjesnik 1979;101:477-9.
The menarcheal age of school girls in Croatia.

Prebeg Ž, Božičević-Radić Đ, Jerčinović M, Matković T, Nevajdić N, Pavličić I, Rovis K, Vidović-Vacek J, Vrbanić M. Utjecaj socio-ekonomskih činilaca na dob menarhe učenica u različitim područjima Hrvatske. Liječniki vjesnik 1979;101:480-2.
The influence of social and economic factors on the menarcheal age of school girls in various regions of Croatia.

Presečki V, Borčić D, Vince-Ribarić V, Kulundžić M, Bačun-Kubović M. Dokaziovanje IgM i IgG protutijela za antigen kapside Epstein-Barrova virusa metodom indirektne imunofluorescencije. Liječnički vjesnik 1979;101:535-40.
Determination of IgM and IgG antibodies against the Epsten-Barr virus capsid antigen using the idirect immunofluorescence.

Presečki V, Gmajnički V. Brza biokemijska identifikacija crijevnih bakterija. Liječnički vjesnik 1979;101:211-5. (ZZJZ)
A rapid biochemical identification of enteric bacteria.

Punda V. Simpozijum “Arbovirusi u mediteranskim zemljama”. Liječnički vjesnik 1979;101:302-3. (da li staviti?)

Radošević A, Hajsig D, Skalova R, Babić I. Komparativno istraživanje antibiotske aktivnosti komercijalnih i standardnih diskova odnosno tableta u procjeni osjetljivosti sojeva bakterije Pseudomonas aeruginosa. Pharmaca 1979;17:133-40.

Richter B. Yugoslavia – stratification according to malariogenic potential. U: Receptivity to malaria and other parasitic diseases. Report on a WHO Working Group. Izmir, 11-15 September 1978. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe; 1979. Str. 94-7. (EURO Reports and Studies 15)

Rudan P, Gomzi M, Žuškin E, Šarić M. Anthropometric and physiological properties in the determination and physiological properties in the determination of biological distances. Human Heredity 1979;29:77-81.

Salahović S, Žagar Ž, Singer Z, Šips Đ, Mikolji I, Vuletić S. Vaginitis uzrokovan s Corynebacterium vaginale. Liječnički vjesnik 1979;101:137-40.
Vaginitis caused by Corynebacterium vaginale.

Swift DL, Žuškin E, Bouhuys A. Respiratory deposition of hair spray aerosol and acute lung function changes. Lung 1979;156:149-58.

Šarić M, Žuškin E, Gomzi M. Bronchoconstriction in potroom workers. British Journal of Industrial Medicine 1979;36:211-5.

Šošić Z. Epidemiološke karakteristike gojaznosti osoba zrele dobi u našoj seoskoj i gradskoj populaciji (magistarski rad). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1979.

Šošić Z. Zdravstvena intervencija kod kroničnih bolesti. . U: Praktikum-I socijalne medicine. 1. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1979/1980. Str. 7.01-10.

Šošić Z, Blagus-Pavleković G. Zdravstveno prosvjećivanje, zdravstveni odgoj i aktivno učešće populacije u zaštiti zdravlja. U: Praktikum-I socijalne medicine. 1. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1979/1980. Str. 8.01-08.

Težak-Benčić M. Mijenjanje populacije i zdravstvene potrebe stanovništva. . U: Praktikum-I socijalne medicine. 1. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1979/1980. Str. 2.01-17

Valić F. Zdravstveni aspekti ekologije. U: Drugi kongres ekologa Jugoslavije. Zadar-Plitvice, 1979. Zagreb: Savez društava ekologa Jugoslavije; 1979. Str. 117-34.

Valić F, Žuškin E. A follow-up study of respiratory function in flax workers. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1979;30(Suppl.):921-6. (Pleština R, urednik. Proceedings of the XIX International Congresson Occupational Health. Dubrovnik 1978. 2. Physical hazards, dusts and vapours occupational hygiene.)

Vesenjak-Hirjan J, Galinović-Weisglass M, Brudnjak Z. Studies of antibodies following TBE infections. U: Kunz Ch, editor. Tick-borne encephalitis. International Symposium. Baden/Vienna, 19-20 October 1979. Wien: Facultas Verlag; 1981. Str. 104-11.

Vorko A. Prometne nezgode kao socijalno-zdravstveni problem. . U: Praktikum-I socijalne medicine. 1. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1979/1980. Str. 6.01-10.

Weisglass H, Polovina-Meštrović B, Vlajčević E, Amšel V, Benčić Z. Primjena testa indirektne hemaglutinacije kod određivanja visine titra meningokoknih antitijela. Liječnički vjesnik 1979;101:470-2.

Witjaksono H, Bencic Z, Hendro S, DeWitt WE, Soediono S, Winardi B. Endemicity of cholera in Surabaya, Indonesia. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 1979;10:100-5.

Žuškin E, Gomzi M. Ispitivanje funkcije pluća i dišnih puteva. U: Maver H, Rudan P, Tarbuk D, redaktori. Praktikum biološke antropologije. Fiziološke metode – II. Zagreb: Republička samoupravna interesna zajednica za zapošljavanje; Sekcija za biološku antropologiju Zbora liječnika Hrvatske; 1979, Str. 9-39. (Biblioteka Teorija i praksa profesionalne orijentacije. Kolo III. Antropologijska biblioteka ; sv. 6)

Žuškin E, Rudan P. Osnove ekološke fiziologije. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1979. (79 str.)

Žuškin E, Skurić Z, Valić F. Efekat nekih organskih aerosola na respiratornu fukciju u uvjetima industrijske ekspozicije. U: Pneumokonioze i druge profesionalne bronho-pneumopatije. III jugoslovenski simpozijum. Sokobanja, 1979. Niš: Institut za dokumentaciju zaštite na radu; 1979. Str. 269-72.

Žuškin E, Šarić M, Bouhuys A. Airway responsiveness in workers processing polyester resins. Journal of Occupational Medicine 1979;21:825-7.


Žuškin E, Valić F, Kanceljak B, Skurić Z. Ventilatory caoacity and immunological reaction in coffee workers.Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1979;30(Suppl):933-8. (Pleština R, urednik. Proceedings of the XIX International Congresson Occupational Health. Dubrovnik 1978. 2. Physical hazards, dusts and vaapours occupational hygiene.)

Žuškin E, Valić F, Skurić Z. Respiratory function in coffee workers. British Journal of Industrial Medicine 1979;36:117-22.

Žuškin E, Valić F, Skurić Z, Kanceljak B. Reakcija bronhalnog sustava na inhalaciju nekih organskih aerosola. U: Haxhiu MA, urednik. Simpozijum o bronhijalnom reaktibilitetu. Peć, 1978. Priština: Akademija nauka i umetnosti Kosovo, Odeljenje prirodnih nauka; 1979. Str. 147-53.


1980

Benc M, Ćušić M, Deželić Gj, Kniewald Z, Letica S, Petak A, Pintar EM, Sardelić C, Strpić P, Tomaševski K. Naučna politika i naučnoistraživačka delatnost. Jugoslovenski pregled 1980;24:269-84.

Beritić T, Beritić-Stahuljak D. Profesionalna astma. I. Opće značajke i kriteriji, patogeneza i klasifikacija. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1980;31:333-56.
Occupational asthma: I. General aspects and criteria, pathogenesis and classification.

Beritić-Stahuljak D, Cigula M, Rubala D, Valić F, Mark B. Promjene respiratornog sustava radnika u proizvodnji industrijske čađe u 14-godišnjem razdoblju. Acta medica Iugoslavica 1980;34:363-72.
A 14-year follo-up of pulmonary changes in carbon black workers.

Beritić-Stahuljak D, Petz B. Povrede pri radu. U: Zdravstvena ekologija I. Skripta za studente medicine. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980. Str. 352-7.

Beritić-Stahuljak D, Valić F. Kemijski i biotički faktori radne okoline. U: Zdravstvena ekologija I. Skripta za studente medicine. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980. Str. 292-315.

Beritić-Stahuljak D, Žuškin E. Osnovni pokazatelji funkcionalne sposobnosti pri radu. U: Zdravstvena ekologija I. Skripta za studente medicine. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980. Str. 339-42

Beritić-Stahuljak D, Žuškin E. Umor i mjere sprečavanja. U: Zdravstvena ekologija I. Skripta za studente medicine. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980. Str. 343-8.

Bouhuys A, Žuškin E. Byssinosis: occupational ling disease in textile workers. U: Frazier CA, editor. Occupational asthma. New York: Van Nostrand Reinhold Co.; 1980. Str. 33-52.

Brudnjak Z. Arbovirusi izolirani na području Jugoslavije. Liječnički vjesnika 1980;102:165-7.
Arboviruses isolated in the territory of Yugoslavia.

Brudnjak Z, Vesenjak-Hirjan J. Neutralizing antibodies for Bunyamwera group virus (Čalovo) in horse sera in the Pannonian Region. Zentralblatt für Bakteriologie, Mikrobiologie und Hygiene. I. Abt. 1980;(Suppl. 9):259-61. (Vesenjak –Hirjan J, Porterfield JS, Arslanahić E, editors. Arboviruses in the Mediterranean countries. 6th FEMS Symposium. Supetar, Brač, 1978)

Budak A. Analiza upućivanja pacijenata na specijalističke preglede i pretrage. Prais Medici 2980;11:81-98.
.
Budak A. Nastavni rad u općoj medicini. Praxis Medici 1980;11(4):69-77. (Predavanje u povodu otvaranja Katedre za opću medicinu i primarnu zdravstvenu zaštitu na Medicinskom fakultetu u Zagrebu)

Budak A. Uloga liječnika opće medicine u zdravstvenoj zaštiti definirane populacije. Praxis Medici 1980;11(4):19-26.

Buzina R, Blagus G. Nutrition surveillance systems – the Yugoslav experience- U: Santos W, Lopes N, Barbosa JJ, Chaves D, Valente JC, editors. Nutrition and food science. Vol. 1. Oxford: Plenum Publ. Corp.; 1980. Str. 479-89.

Čordašić-Roža V, Jakovčić T, Rajić Lj, Žižek C, Juzbašić N, Vraneš M, Pavlović S, Štampar-Plasaj B. Serumski cink u rodilja i novorođenčadi. U: X sastanak pediajtara SR Hrvatske i VI sastanak pedijatrijskih sestara SR Hrvatske. Zbornik radova. Čakovec, 1980. /Čakovec : vlast. izd.; 1980/. Str. 81-6. (separat, nije provjereno)

Deželić Gj. The organization of databases for health records processing. U: 8th International Congress on Health Records. Pre-špapers. Vol. 2. Blue book. The Hague: /vlast. izd./; 1980. Str. 236-43. (nije provereno, popis)

Deželić Gj. UNISIST – svjetski sistem znanstvenih i tehnoloških informacija: njegov dosadašnji razvoj i njegova budućnost. Informatologia Yugoslavica 1980;12:1-5.
UNISIS – international system for scientific and technological information: development up to day and in the future.

Deželić N. Principi planiranja i izgradnje naselja. U: Zdravstvena ekologija I. Skripta za studente medicine. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980. Str.140-50.

Deželić N, Preka N. Higijena stanovanja. U: Zdravstvena ekologija I. Skripta za studente medicine. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980. Str. 151-61.

Dürrigl V, Polak J, Težak-Benčić M, Marušić B, Čuturić N, Vuletić S. Corelation between neurologic, electroencephalograohic and psychologic abnormalities in the three-year-old children and the results od analysis of indiviaula parameters of sleep in the newborn period. U: Popoviciu L, Asgian B, Badiu G, editors. Sleep 1978. Sleep onset, pathology of child, sleep and coma, hypophyseal secretions and sleep, idiopathic hypersomnia, neurophysiology, pharmacology, methodology. psychology, psychiatry. Proceedings of theFourth European Congress on Sleep Research. Tirgu-Mures, 1978. Basel: Karger; 1980. Str. 611-5.

Imami O, Galinović-Weisglass M, Vesenjak-Hirjan J, Gazideda K. Antibodies to C. burneti and R. prowazeki in the population of Kososvo. Acta Biologiae et Medicinae Experimentalis 1980;5:75-8.
Antitela za R. prowazeki i C. burneti kod stanovništva Kosova.

Jakšić Ž. Mjere i oblici socijalne zaštite. U: Praktikum I socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980/1981. Str. 4.01-08.

Jakšić Ž. Potreba za osnivanje katedre opće medicine i primarne zaštite i njena uloga. Praxus Medici 1980;11:91-6.

Jakšić Ž. Prilog raspravi o perspektivi preventivnih djelatnosti. U: Zavod za zaštitu zdravlja grada Zagreba. Dani Zavoda 1979. Zagreb: Zavod za zaštitu zdravlja grada Zagreba; 1980. Str. 159-60.

Jakšić Ž. Primarna zdravstvena zaštita. Uloga i zadaci liječnika opće medicine. U: Praktikum I socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980/1981. Str. 5.01-14.

Jakšić Ž. Socijalna medicina. O razvitku i stanju struke i znanosti. U: Praktikum I socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980/1981. Str. 1.01-24.

Jakšić Ž. Zdravstvena zaštita i primarne društvene zajednice (porodica, radna jedinica itd). U: Praktikum I socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980/1981. Str. 3.01-10.

Kalogjera T, Težak-Benčić M, Borčić B, Stojanović M. Nedonošenost i poremetnje vida djeteta. U: Dražančić A i sur., urednici. Deveti perinatalni dani 1980. Zbornik radova IX godišnjeg sastanka Sekcije za perinatalnu medicinu Zbora liječnika Hrvatske. Zagreb, 1980. Čakovec: Zrinski; 1980. Str. 223-8.
Premature newborns and visual impairment.

Kern J. Regresiona analiza u biometričkim ispitivanjima (magistarski rad).Zagreb:....; 1980.

Kern J, Deželić Gj. Obrada klasifikacijskog ispita na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pomoću elektroničkog računala. U: Radovi II internacionalnog simpozija “Kompjutor na Sveučilištu”. Cavtat, 1980. Zagreb: Sveučilišni računski centar; 1980. Str. 4.1-7.
Computer processing in the classification of candidates for enrollment at the Medical Faculty University of Zagreb.

Kesić B. Zdravstvena ekonomika. U: Praktikum I socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980/1981. Str. 12.01-4.

Kovačić L. Uloga i zadaci zdravstva u zdravstvenoj zaštiti. U: Praktikum I socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1980/1981. Str. 6.01-09.

Kovačić L. Zdravstveni radnici. U: Praktikum I socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1980/1981. Str. 7.01-06.


Lang S. O kvaliteti života. U: Praktikum I socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980/1981. Str. 10.01 –04.

Lang S, Bantić Ž. Medicinska etika. U: Praktikum I socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1980/1981. Str. 14.01-29.

Lang S, Jakšić Ž, Skurić Z. Zdravlje, humana ekologija i primarna zdravstvena zaštita. U: Praktikum I socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980/1981. Str. 13.01-22.


Lemkau PV, Kulčar Ž, Kesić B, Kovačić L. Selected aspects of the epidemiology of psychoses in Croatia, Yugoslavia. IV. Representative sample of Croatia and results of the survey. American Journal of Epidemiology 1980;112:661-74.

Piškorić M, Baušić A, Žagar Ž. Višestruka otpornost Pseudomonas aeruginosa i Escherichiae coli na aminoglikozide antibiotike. Karakašević B, urednik. Zbornik radova XXII naučnog sastanka mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije i VI simpozijum epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine. Pula, 1980. Skopje: Zavod za zdravstvena zaštita na zdravstven dom; 1980. Str. 265-70.

Polak-Babić J, Težak-Benčić M, Čupić V, Marušič-Della Marina B. U: Dražančić A i sur., urednici. Deveti perinatalni dani 1980. Zbornik radova IX godišnjeg sastanka Sekcije za perinatalnu medicinu Zbora liječnika Hrvatske. Zagreb, 1980. Čakovec: Zrinski; 1980. Str. 229-36.
Early signs and late neuromotoric sequele in small-for-dates newborns.

Popović B. Ekspoze podnesen vijećima Sabora prilikom rasprave i usvajanja Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju. (Zagreb, 29. siječanja 1980.) Zdravstvo 1980;22:5-21.

Popović B. Osvrt na javnu raspravu o prijedlogu nacrta Zakona o zaštiti zdravlja SR Hrvatske. Materia Socio-Medica Iugoslavica 1980;3:57-79.

Popović B. Titov zavjet medicinskoj etici i humanizmu. Zdravstvo 1980;22:15-7.

Popović B, Škrbić M. Medicina i socijalne znanosti. Prvi dio. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980. (144 str.)

Prebeg Ž. Ekološki aspekti zdravstvene zaštite školske djece i omladine. . U: Zdravstvena ekologija I. Skripta za studente medicine. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980. Str. 171-01.

Prebeg Ž. Nekoliko socijalno medicinskih problema. U: Praktikum I socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980/1981. Str. 11.01-06.

Prebeg Ž. Pubertet i adolescencija. U: Drobnjak P i sur. Ginekologija dječje i adolescentne dobi. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada; 1980. Str. 51-71.

Prebeg Ž. Rast i razvoj djece i omladine (uvodno izlaganje). U: Zbornik radova I kongresa liječnika školske medicine Jugoslavije. Zagreb, 1980. Zagreb: Ozeha; 1980. Str.219-23.
Growth and development of children and youth.

Prebeg Ž. Somatski rast i razvoj. U: Praktikum I socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980/1981. Str. 9.01-9.11.

Prebeg Ž. Tjelesni rast i razvoj. U: Drobnjak P i sur. Ginekologija dječje i adolescentne dobi. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada; 1980. Str. 35-56.

Prebeg Ž, Gudac D, Jurčević Z, Jovanović H, Jureša V, Kušer-Nekić J, Kuzman M, Oblaković M, Pera I, Prenđa N, Smuđ-Makalouš B, Šuljić B, Tomorad N, Vidović J, Županović AM. Neke karakteristike somatskog rasta učenica i učenika u različitim područjima Hrvatske. U: Zbornik radova I kongresa liječnika školske medicine Jugoslavije. Zagreb, 1980. Zagreb: Ozeha; 1980. Str. 236-40.
Some characteristics od somatic growth of schoolgirls and schoolboys in different parts of Croatia.

Preka N. Mjere sanitacije u izvanrednim uvjetima. U: Zdravstvena ekologija I. Skripta za studente medicine. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980. Str.130-9.

Preka N. Odvođenje i čišćenje otpadnih voda naselja. U: Zdravstvena ekologija I. Skripta za studente medicine. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980. Str.96-110.

Preka N. Opskrba vodom naselja. U: Zdravstvena ekologija I. Skripta za studente medicine. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980. Str. 84-95.

Preka N. Opskrba vodom i odvođenje otpadnih voda iz individualnih zgrada. U: Zdravstvena ekologija I. Skripta za studente medicine. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980. Str. 71-83.

Preka N, Zebec M. Dispozicija krute otpadne tvari. U: Zdravstvena ekologija I. Skripta za studente medicine. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980. Str. 119-29.

Prenđa N, Prebeg Ž. Neke karakteristike spolnog sazrijevanja djevojčica na području Zadra. U: Zbornik radova I kongresa liječnika školske medicine Jugoslavije. Zagreb, 1980. Zagreb: Ozeha; 1980. Str. 268-71.
Some characteristics of sexual maturation in schoolgirls in Zadar.

Punda V, Beus I, Calisher CH, Vesenjak-Hirjan J. Laboratory infections with Bhanja virus. Zentralblatt fur Bakteriologie, Mikrobiologie und Hygiene. I. Abt. 1980;(Suppl. 9):273-5. (Vesenjak –Hirjan J, Porterfield JS, Arslanahić E, editors. Arboviruses in the Mediterranean countries. 6th FEMS Symposium. Supetar, Brač, 1978)

Richter B, Derkos-Mikulić V, Babić V, Ćemalović A, Richter D. Humoralni imunitet prema toksoplazmozi kod osoba pod imunosupresijom. Acta Parasitologica Iugoslavica 1980;11:15-24.
Toxoplasma-antibody response in immunosupressed persons.

Salja S, Imami O, Galinović-Weisglass M, Calisher CA, Lazuick JS, Vesenjak-Hirjan J. Arbovirus infections in the region of Kosovska Kamenica (Yugoslavia). Zentralblatt fur Bakteriologie, Mikrobiologie und Hygiene. I. Abt. 1980;(Suppl. 9):285-9. (Vesenjak –Hirjan J, Porterfield JS, Arslanahić E, editors. Arboviruses in the Mediterranean countries. 6th FEMS Symposium. Supetar, Brač, 1978)

Skalova R. Hospitalne infekcije. U: Zdravstvena ekologija I. Skripta za studente medicine. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980. Str. 162-70.

Skalova R, Gilić V, Babić I, Hajsig D. Tipizacija pomoću bakterija roda proteocina. Mikrobiologija 1980;17:65-71.
Proteocine production and sensitivity as typing methods of proteus strains.

Skalova R, Hajsig D, Muić V, Kapun D. In vitro antibacterial activity of moxalactam, a new broad-spectrum semisynthetic antibiotic. Infection 1980;8(Suppl 3):S330-3.

Šošić Z, Pavleković G. Zdravstveno prosvjećivanje, zdravstveni odgoj i aktivno učešće populacije u zaštiti zdravlja. U: Praktikum I socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980/1981. Str. 8.01-06.

Švel S, Zebec M. Određivanje slobodnog i vezanog rezidualnog klora u vodi. Prehrambeno-tehnološka revija 1980;18:77-82.
Determination of free and bound residual chlorine in water.

Težak-Benčić M. Mijenjanje popoulacije i zdravstveno stanje stanovništva. U: Praktikum I socijalne medicine. 2. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980/1981. Str. 2.01-14.

Tomorad N, Jureša V, Prebeg Ž. Somatski rast školske djece Međimurja i Hrvatskog zagorja. U: Zbornik radova I kongresa liječnika školske medicine Jugoslavije. Zagreb, 1980. Zagreb: Ozeha; 1980. Str. 253-6.
Somatic growth of schoolchildren from Medjimurje and Hrvatsko Zagorje.

Valić F. Ekologija rada. U: Zdravstvena ekologija I. Skripta za studente medicine. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980. Str. 262-5.

Valić F. Onečišćenje atmosfere. U: Zdravstvena ekologija I. Skripta za studente medicine. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980. Str. 28-42.

Valić F. Zdravstveni aspekti ekologije. U: Zdravstvena ekologija I. Skripta za studente medicine. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980. Str. 1-27.

Valić F, Beritić-Stahuljak D. Fizikalni faktori radne okoline. U: Zdravstvena ekologija I. Skripta za studente medicine. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980. Str. 266-91.

Valić F, Skurić Z. Tehnička i osobna zaštita pri radu. U: Zdravstvena ekologija I. Skripta za studente medicine. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980. Str. 358-65.

Vesenjak-Hirjan J. Arboviruses in Yugoslavia. Zentralblatt fur Bakteriologie, Mikrobiologie und Hygiene. I. Abt. 1980;(Suppl. 9):165-77. (Vesenjak –Hirjan J, Porterfield JS, Arslanahić E, editors. Arboviruses in the Mediterranean countries. 6th FEMS Symposium. Supetar, Brač, 1978)

Vesenjak-Hirjan J, Calisher CH, Beus I, Maron E. First natural clinical human Bhanja virus infection. Zentralblatt fur Bakteriologie, Mikrobiologie und Hygiene. I. Abt. 1980;(Suppl. 9):297-301. (Vesenjak –Hirjan J, Porterfield JS, Arslanahić E, editors. Arboviruses in the Mediterranean countries. 6th FEMS Symposium. Supetar, Brač, 1978)

Vesenjak-Hirjan J, Galinović-Weisglass M, Brudnjak Z, Calisher CH, Tovornik D, Lazuick JS, Rendić Z. Island of Brač – focus of arbovirus infections. Zentralblatt fur Bakteriologie, Mikrobiologie und Hygiene. I. Abt. 1980;(Suppl. 9):311-7. (Vesenjak –Hirjan J, Porterfield JS, Arslanahić E, editors. Arboviruses in the Mediterranean countries. 6th FEMS Symposium. Supetar, Brač, 1978)

Vesenjak-Hirjan J, Galinović-Weisglass M, Urlić V, Bendiš M, Niović P, Vujošević N, Vuksanović P. Occurrence of arboviruses in the middle and the south Adriatic (Yugoslavia). Zentralblatt fur Bakteriologie, Mikrobiologie und Hygiene. I. Abt. 1980;(Suppl. 9):303-10. (Vesenjak –Hirjan J, Porterfield JS, Arslanahić E, editors. Arboviruses in the Mediterranean countries. 6th FEMS Symposium. Supetar, Brač, 1978)

Vesenjak –Hirjan J, Porterfield JS, Arslanahić E, editors. Arboviruses in the Mediterranean countries. 6th FEMS Symposium. Supetar, Brač, 1978. Zentralblatt fur Bakteriologie, Mikrobiologie und Hygiene. I. Abt. 1980;(Suppl. 9):

Vuletić S, Deželić Gj. Kompjuterski aspekti epidemioloških znanstvenih ispitivanja. U: Radovi II internacionalnog simpozija “Kompjutor na Sveučilištu”. Cavtat, 1980. Zagreb: Sveučilišni računski centar; 1980. Str. 2.3-5.

Zebec M. Dezinfekcija vode za piće. U: Zdravstvena ekologija I. Skripta za studente medicine. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980. Str. 111-8.

Zebec M. Voda i zdravlje. U: Zdravstvena ekologija I. Skripta za studente medicine. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980. Str. 43-70.

Žagar Ž. Infekcije anaerobnim asporogenim bakterijama. Liječnički vjesnik 1980;102:419-23.
The infections with the asporogenic anaerobic bacteria.

Žuškin E. Opasnosti od pesticida. U: Zdravstvena ekologija I. Skripta za studente medicine. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980. Str. 316-25.

Žuškin E. Zdravstvena zaštita radnika i organizacija zdravstvene službe. U: Zdravstvena ekologija I. Skripta za studente medicine. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980. Str. 366-79.

Žuškin E, Beritić-Stahuljak D. Fiziološki aspekti radnih opterećenja. U: Zdravstvena ekologija I. Skripta za studente medicine. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980. Str. 326-38.

Žuškin E, Beritić-Stahuljak D. Profesionalna orjentacija i selekcija. U: Zdravstvena ekologija I. Skripta za studente medicine. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980. Str. 349-51.

Žuškin E, Bouhuys A, Loke J, Beck G. A long-term effect of pibuterol on lung function in asthma patients. U: Oehling A, Mathov E, Glazer I, Arbesman C, editors. Advances in allergology and clinical immunology. Proceedings of the 10th International Congress of Allergology. Jerusalem, 1979. Oxford: Pergamon Press; 1980. Str. 622-3.

Žuškin E, Šarić M. Ispitivanje ventilacijske funkcije pluća i procjena funkcionalne sposobnosti. Ergonomija 1980;7(3):5-19.
Ventilatory function testing and the evaluation of working capacity.


1981

Babić-Bosanac S. Delegatski sistem u zdravstvu. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 519-20.

Babuš V, Kotarski Z, Prgomet A. Pokušaj procjene direktnih troškova intrahospitalnih infekcija na kirurškom odjelu jedne zagrebačke bolnice. Zdravstvo 1981;23:527-34.

Bantić Ž. Korištenje integrirane zdravstvene zaštite na području jedne seoske zdravstvene stanice. U: Praktikum II socijalne medicine. 4. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1980/81. Str. 11.01-11.05.

Bantić Ž. Rezultati istraživanja: razvoj i perspektive medicine. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 2. Medicinske struke. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 259-69.

Bantić Ž, Deželić N, Preka N, Zebec M. Razvoj seoske vodoopskrbe u kontinentalnom području SR Hrvatske i njezin utjecaj na zdravlje stanovništva. Materia Socio-Medica Iugoslavica 1981;4:181-7.
Development of village water supply in the continental region of Croatia and its influence on the health of rural population

Bantić Ž, Lang S. Medicinska ekologija. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 2. Medicinske struke. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 229-31.

Barath A, Bantić Ž, Himmelstein DH, Jureša V, Kelnerić D, Kišić M, Lang S, Mastilica M, Mitak M, Nasić M, Pavleković-Blagus G. Zdravstveni radnici protiv rata. Liječnički vjesnik 1981;103:570-3.

Barić Lj, Štulhofer M, Živković R, Lapter V, Muačević V, Cezner M, Juretić M, Budak A. Usklađena rasprava o problemima postdiplomske nastave u sklopu specijalizacije liječnika. Bilten Medicinske akademije Zbora liječnika Hrvatske 1981;14:15-24.

Bedenić B, Šver B, Kulčar Ž, Kovačić L. Preliminary results of cluster analysis. Rad JAZU 1981;392:144-51. (Kesić B, Kulčar Ž, Lemkau PV, editors. Epidemiology of psychoses in Croatia).
Prethodni rezultati klaster analize.

Benčić Z .Izbor grupa nasumnim postupkom u terenskom eksperimentu. (Latinski kvadrat u izrađivanju liste za nasumni izbor). Liječnički vjesnik 1981;103:425-7.
Group allocation by random procedure in field trial (Latin square in working out the list for random allocation)

Beritić D. ProfesionalnPostdiplomski studij i specijalizacija zdravstvenih radnika. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 443-53.

Beritić T, Beritić-Stahuljak D, Štilinović L. Astma. II. Anorganski i profesionalni alergeni i anorganski stimulatori bronhokonstrikcije. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1981;32:47-78.
Occupational asthma. II. Inorganic occupational allergens and inorganic stimulators of bronchoconstriction.

Beritić-Stahuljak D. Organizacija postdiplomske nastave u medicini. Medicinska akademija Zbora liječnika Hrvatske. Bilten 1981;14:31-6.

Beritić-Stahuljak D, Barac B, urednici. Postdiplomski studij 1981/82 i znanstveni rad. Zagreb: Medicibski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1981. (462 str.)

Borčić B, Kalogjera T, Stojanović M, Težak-Benčić M. Slabovidnost kod nedonošene djece. Medica Jadertina 1981;13:111-5.
Amblyopia in prematurely born babies.

Borčić B, Kružić V, Weisglass-Galinović M, Aleraj B, Ugrčić I, Čečuk D, Kulundžić M. Neka epidemiološko-virusološka ibilježja epidemije enteroviroza u SR Hrvatskoj 1979. godine. Liječnički vjesnik 1981;103:225-30. (ZZZ)
Some epidemiologic and virologic patterns of the enterovirosis outbreak in SR Croatia in 1979.

Brudnjak Z, Babić K. Groznica Lassa – infekt suvremenih karantenskih karakteristika. U: Vodopija J i sur. Infekt – trajna opasnost. Zagreb: Zavod za zaštitu zdravlja grada Zagreba; 1981. Str. 45-7.
Lassa fever – infection with modern quarantine characteristics.

Brudnjak Z, Zebec M. Ispitivanje metoda koncentracije virusa u vodi. Voda i sanitarna tehnika 1981;11:63-4.

Bujević A, Preka N, Zebec M. Voda. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 51-61.

Crocetti GM, Kulčar Ž, Kesić B, Stanetti F, Lemkau PV. Testing the hypothesis against hospital statistics. Rad JAZU 1981;392:32-45. (Kesić B, Kulčar Ž, Lemkau PV, editors. Epidemiology of psychoses in Croatia)

Cvetnić Z, Žagar Ž. Efikasnost kombinacije penicilina (ampicilina i kloksacilina) sa kanamicinom u hipertoničnoj otopini. Mikrobiologija 1981;18:11-20.
Effect of combination of penicillin (ampicilin and cloxacilin) with kanamicin in hypertonic media.

Čikeš N, Radošević Z, Vuletić S. Neki populaciono genetski aspekti endemske nefropatije. U: Zbornik radova. I. kongres nefrologa Jugoslavije. Beograf, 1979. Beograd: /vlast. izd./; 1981. Str.107-12. (nije provj.)

Čikeš N, Radošević Z, Vuletić S. Some populationa genetic aspects of endemic nephropathy. U: Strahinjić S, Stevanović V, urednici. Endemic (Balkan) nephropathy. Proceedings of the fourth symposium on endemic (Balkan) nephropathy. Niš, 1979. Pirot: /vlast. izd./; 1981. Str. 241-5. (nije provj.)

Čonkaš B, Meniga A, Čordašić-Roža V. Prikaz vrijednosti lipida u novorođenčadi s obzirom na vrstu prehrane. Farmaceutski glasnik 1981;37:389-93.
Values of lipid compounds in newborns in dependence on kinds of nutrition.

Čonkaš B, Meniga A, Posavec M. Entim-imunološka metoda određivanja estriola i humanog placentarnog laktogena. Acta Medicorum 1981;7:277-81.
Enzymimmunoassay of human placental lactogen and estrogen.

Deželić N, Mastilica M, Juričić Ž. Stanovanje. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 64-7.

Deželić Gj. Medical informatics teaching at medical schools: problems and prospects. U: Adlassnig KP, Dorda W, Grabner G, editors. Medizinische Informatik. Wien: R. Oldenbourg; 1981. Str. 82-9.

Deželić Gj. Zdravstvena informatika. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 226-8.

Deželić Gj, Jerković I, Strnad M, Silobrčić V, Kulčar Ž. Informacije i informacijska djelatnost u zdravstvenoj zaštiti. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 2. Medicinske struke. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 575-93.

Deželić N, Mastilica M, Juričić Ž. Stanovanje. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 64-7.

Eterović I, Kovačić L. Planiranje i evaluacija zdravstvene zaštite. U: Praktikum II socijalne medicine. 4. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1980/81. Str. 14.01-06.

Gospodnetić R, Deželić Gj. Sistem znanstvenih informacija SR Hrvatske i njegova informatička osnova. U: Vouk MA, Gredelj M, Hadjina N, urednici. Kompjuter na sveučilištu. Zborni radova s III medđunarodnog simpozija “Kompjuter na sveučilištu”. Cavtat, 1981. Zagreb: /vlast. izd./; 1981. Str. 224.1-7.
The system of scientific information od SR Croatia and its informatic basis.

Grahovac V, Budak A. Opća medicina. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 2. Medicinske struke. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 244-6.

Heimer S, Žuškin E, Beritić-Stahuljak D. Praktikum fiziologije rada i sporta. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981 (101 str.)

Hrabak-Žerjavić V, Folnegović Z, Popović B. Stacionarna zdravstvena zaštita. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 332-52.

Hrabak-Žerjavić V, Kovačić L, Jakšić Ž, Popović B. Polikliničko-konzilijarna zdravstvena zaštita. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 328-32.

Jakšić Ž, Grahovac V, Popović B, Letica S, Škrbić M. Primarna zdravstvena zaštita. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 312-28.

Jakšić Ž, Kovačić L, Lang S, Šošić Z. Planiranje i upravljanje primarnom zdravstvenom zaštitom u zemljama u razvoju. Pregled privredne suradnje SR Hrvatske sa zemljama u razvoju 1981;1:89-93.

Jerković I, Živković R, Babić-Bosanac S. Bolesti digestivnog (probavnog) sistema. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 184-93.

Jureša V, Bjelajac V, Resanović B. “Mladi istraživači” – organizacija i pokret uvođenja studenata u praksu znanstvenog rada. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 435.

Kalogjera T, Težak-Benčić M, Borčić B, Stojanović M. Porođajna težina, zrelost i smetnje vida. Acta Ophtalmologica Iugoslavica 1981;19:21-7.
Birth weight, maturity and vision disturbances.

Kelnerić D, Kišić M. Patronažna djelatnost. . U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 241-2.

Kesić B, Kulčar Ž, Kovačić L, Lemkau PV. Major results and their interpretation. Rad JAZU 1981;392:122-37. (Kesić B, Kulčar Ž, Lemkau PV, editors. Epidemiology of psychoses in Croatia)
Glavni rezultati i njihova interpretacija.

Kesić B, Kulčar Ž, Lemkau PV, editors. Epidemiology of psychoses in Croatia. Rad JAZU 1981;392.

Kesić B, Kulčar Ž, Peršić N. The “ripple effect” on the research, Rad JAZU 1981;392:152-9. (Kesić B, Kulčar Ž, Lemkau PV, editors. Epidemiology of psychoses in Croatia)

Korbar M, Rogina V, Barath A, Kovačić L. Tests of quality and replicability of operations. Rad JAZU 1981;392:110-21. (Kesić B, Kulčar Ž, Lemkau PV, editors. Epidemiology of psychoses in Croatia)

Kovačić L. Međunarodna zdravstvena suradnja. U: Praktikum II socijalne medicine. 4. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1980/81. Str. 17.01.

Kovačić L. Organizacija zdravstva. U: Praktikum II socijalne medicine. 4. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1980/81. Str. 13.01-18.

Kovačić L. Planiranje, upravljanje i organizacija. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 2. Medicinske struke. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 238.

Kovačić L, Ivanković D. Nadzor stručnog rada i kontrola kvalitete u zdravstvenoj zaštiti. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 548-9.

Kovačić L, Kulčar Ž, Lemkau PV, Žerjavić-Hrabak V, Ćuk S. Patterns of distribution of diseases other than functional psychoses in study and control areas. Rad JAZU 1981;392:138-43. (Kesić B, Kulčar Ž, Lemkau PV, editors. Epidemiology of psychoses in Croatia)
Značenje raspodjele bolesti.

Kovačić L, Kulčar Ž, Peršić N. Development on field instruments and methods. Rad JAZU 1981;392:77-93. (Kesić B, Kulčar Ž, Lemkau PV, editors. Epidemiology of psychoses in Croatia)

Kulčar Ž, Crocetti GM, Lemkau PV, Kesić B. Development of methods for community surveys and the results of pilot studies. Rad JAZU 1981;392:46-56. (Kesić B, Kulčar Ž, Lemkau PV, editors. Epidemiology of psychoses in Croatia)

Kulčar Ž, Kesić B. Resources employed in the research. Rad JAZU 1981;392:26-31. (Kesić B, Kulčar Ž, Lemkau PV, editors. Epidemiology of psychoses in Croatia)

Kovačić L, Ivanković D. Nadzor stručnog rada i kontrola kvalitete u zdravstvenoj zaštiti. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 548-9.

Kurjak A, Kirkinen P, Latin V, Ivankovic D. Ultrasonic assessment of fetal kidney function in normal and complicated pregnancies. American Journal of Obstetrics and Gynecology 1981;141;266-70.

Lang S. Socijalni prikaz zdravstvene ustnove – bolnica. U: Praktikum II socijalne medicine. 4. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980/81. Str. 16.01-13.


Lang S, Bantić Ž. Medicinska etika. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 2. Medicinske struke. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1981:242-4.

Lang S, Bantić Ž, Letica S. Medicina i javnozdravstvena etika. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str.544-7.

Lang S, Mitak M. Etika i kvaliteta života – novi sadržaji? Liječnički vjesnik 1981;103:568-9.

Lemkau PV, Kesić B, Gjurgjević T. The plan and setting of the study. Rad JAZU 1981;392:17-25. (Kesić B, Kulčar Ž, Lemkau PV, editors. Epidemiology of psychoses in Croatia)

Lemkau PV, Kulčar Ž, Kesić B, Ćuk S, Crocetti GM. Pilot studies in the structure of representative samples and in surveys of clusters: result of surveys in pilot study. Rad JAZZ 1981;392:57-67. (Kesić B, Kulčar Ž, Lemkau PV, editors. Epidemiology of psychoses in Croatia)

Letica S. Nevolje s inteligencijom. Naše teme 1981;25:1711-6. (nije provj.)

Letica S. O jednoj političko-ekonomskoj tezi. Naše teme 1981;25:324-7. (nije provj.)

Letica S. Republički interesi i jugoslavenska zajednica. Naše teme 1981;25:930-5. (nije provj.)

Letica S. Uzroci ekonomskih zbivanja u Jugoslaviji. Marksistička misao 1981;(3):6-13. (nije provj.)

Letica S, Strnad M, Jerković I. Kadrovski potencijal. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 407-21.

Letica S, Špoljar S, Habazin Lj. Financijska ulaganja u zdravstvenu zaštitu. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 458-88.

Lipovac V, Dominis M. Vuletić S, Škrabalo Z. Određivanje aktivnosti enzima u homogenizatu čovječjeg mišića i masnog tkiva. Diabetologia Croatica 19981;10:271-9.
Determination of some enzyme activity in homogenizate of human muscle and adipose tissue.

Luković G, Ivanković D, Vuletić S. Medicinska statistika. Skripta za medicinare. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar; 1981.

Maričić Ž, Padovan I, Lang S, Begović P, Rogina V, Hrabak-Žerjavić V, Kulčar Ž. Neoplazme (Rak i onkološka zaštita). U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 2. Medicinske struke. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 175-84.

Mastilica M. Provođenje ZUR-a u zdravstvenoj zaštiti SRH. Naše teme 1981;25:926-33.

Meniga A, Jerolimov V, Kleflin A. Prilog dokazivanju ostatnog monomera u polimetil-meta-krilatu. Acta Stomatologica Croatica 1981;15:103-7.
Investigation of the remaining monomerrs in polymethyl-methacrylate.

Novosel M, Kovačić L, Korbar M. The training of personnel. Rad JAZU 1981;392:94-102. (Kesić B, Kulčar Ž, Lemkau PV, editors. Epidemiology of psychoses in Croatia)
Izobrazba osoblja.

Pavleković G. Zdravstveni odgoj. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 240-1.

Pavleković G, Šošić Z. Metode rada u zdravstvenom odgoju. U: Praktikum II socijalne medicine. 4. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980/81. Str. 6.01-05.

Pokrajac N, Richter B, Jakšić Ž. Visoko obrazovanje. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 430-4.

Popović B. Kamo smjera naša medicina. Naše teme 1981;25:904-11.

Popović B. Pozdravni govor na Prvom kongresu liječnika školske medicine Jugoslavije. Zagreb, 6. studenog 1980. godine. Zdravstvo 1981;23:17-21.

Popović B. Neki aktualni problemi zdravstvene zaštite i pretpostavke za njihovo rješavanje. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 251-3.

Popović B, Jakšić Ž, Vulić S, Vidović M, Lalić S, POkrajac N. Niže i srednje obrazovanje. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 422-8.

Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981.

Popović B, Škrbić M, Juričić Ž, Babić S. Medicinska sociologija. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 2. Medicinske struke. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 236-7.

Popović B, Škrbić M, Letica S. Promjene u organizaciji zdravstvene zaštite. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 283-8.

Popović B, Škrbić M, Letica S. Uvod. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 19-26.

Popović B, Škrbić M, Letica S, Strnad M. Stanovništvo, zdravstvene potrebe i zdravstvena zaštita. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 29-44.


Popović B, Škrbić M, Letica S, Strnad M, Čapeta R. Specifični mortalitet. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 83-91.

Popović B, Šošić Z. Sistemi zdravstvene zaštite. U: Praktikum II socijalne medicine. 4. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980/81. Str.12.01-12.34..

Prebeg Ž. Rast i razvoj. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 44-5.

Prebeg Ž. Sisteamtski pregled kao metoda praćenja zdravstvenog stanja populacije. U: Praktikum II socijalne medicine. 4. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980/81. Str. 4.01-4.06.

Prebeg Ž. Školska medicina. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 246-8.

Prebeg Ž. Zdravstvena zaštita školske djece i omladine. U: Praktikum II socijalne medicine. 4. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980/81. Str. 8.01-8.06.

Prebeg Ž. Zdravstveno stanje i zdravstvena zaštita školske djece i omladine. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 242-51.

Preka N. Sanitacija okoline. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 2. Medicinske struke. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 233-4.

Preka N. Uloga zdravstvene djelatnosti u sanitarno tehničkim mjerama zaštite zdravlja seoskog stanovništva. Materia Socio-Medica Iugoslavica 1981;4:125-32.
The role of health service in sanitary-technical measures of health protection of Yugoslav rural population.

Preka N, Jakovčić T. Neka iskustva u kontroli koncentrisanih izvora zagađenja vodotoka. U: II kongres o zaštiti voda. Zbornik referata. Ohrid, 1981. /Ohrid/: /Savez inženjera i tehničara Jugoslavije; 1981. Str. 232-7. (podatak sa separata)

Richter B. Medicinska bakteriologija. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 2. Medicinske struke. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 63-5.

Richter B. Medicinska parasitologija. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 2. Medicinske struke. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 65-6.

Richter B. Nema više egzotičnih bolesti. U: Vodopija J i sur. Infekt – trajna opasnost. Zagreb: Zavod za zaštitu zdravlja grada Zagreba; 1981. Str. 37-40.
No more exotic diseases.

Richter B. Suvremene dijagnostičke djelatnosti. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 352-4.

Roth A, Lang S, Kolarić K. Oesophageal cancer – the role of oesophagoscopy. Cancer Detection and Prevention 1981;4:351-9. (provjeriti)

Scahchter EN, Brown S, Žuškin E, Beck GJ, Buck M, Kolack B, Bouhuys A. The effect of mediator modifying drugs in cotton bract-induced bronchospasm. Chest 1981;79(4 Suppl.):73S-77S.

Scahchter EN, Brown S, Žuškin E, Buck M, Kolack M, Bouhuys A. Airway reactivity in cotton bract-induced bronchospasm. American Review of Respiratory Disease 1981;123:273-6.

Schonwald S, Derežić D, Čečuk Lj, Taborski V, Babić-Bosanac S. Bolesti urogenitalnog sistema. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1981:205-11.

Skalova R. Hospitalne infekcije. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 2. Medicinske struke. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 138-44.

Skalova R, Hajsig D, Radošević A, Babić I. Attivita antibatterica di Tobramicina e Gentamicina su ceppi ospidalieri di Pseudomonas aeruginosa. Giornale di Malattie Infetive e Parassitarie 1981;33:581-3.

Stefanini B, Momirović K, Deželić Gj, Aurer B. Experiences in development and work of the University Computing Center (SRCE) in Zagreb. U: Vouk MA, Gredelj M, Hadjina N, urednici. Kompjuter na sveučilištu. Zborni radova s III medđunarodnog simpozija “Kompjuter na sveučilištu”. Cavtat, 1981. Zagreb: /vlast. izd./; 1981. Str. 006.1-19.

Škrbić M. Medicina i socijalne znanosti. Sv. 1. 2. proš. izd. Zagreb: Jumena; 1981. (216 str.)

Škrbić M, Juričić Ž. Smisao kritike suvremene medicine. Naše teme 1981;25:912-7.

Škrbić M, Juričić Ž, Mastilica M. Ugoženost prirodne sredine u SR Hrvatskoj. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 45-6.

Škrbić M, Letica S, Mastilica M. Ekonomika zdravstva. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 238-40.

Škrbić M, Letica S, Popović B. Razvoj sistema financiranja zdravstvene zaštite. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 521-30.

Škrbić M, Popović B, Jakšić Ž, Skupnjak B, Hrabar A, Klepo M, Zorić I, Jerković I, Šimunić M, Kulčar Ž. Stanje i problemi preventivnih i socijalno-medicinskih aktivnosti u SR Hrvatskoj. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 292-7.

Škrbić M, Popović B, Letica S, Salihagić I, Tomaševski K. Razvoj sistema socijalnog osiguranja. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 530-6.

Škrbić M, Popović B, Letica S, Tomaševski K, Šegavac A, Jovanović M, Skupnjak B. Razvoj sistema upravljanja u zdravstvu. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 488-518.

Škrbić M, Salihagić I. Broj osiguranika u sistemu zdravstvenog osiguranja. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 541-3.

Šošić Z. Jakšić Ž. Preventivna medicina. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 2. Medicinske struke. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 232-3.

Šošić Z, Lang S, Bantić Ž. Samozaštita i preventivna zaštita. Naše teme 1981;25:918-25.

Taseski B, Deželić N, Deželić Gj, Grgić M, Vukadinović S. Dijagnostičke mogućnosti lateks fotometriskog testa u bolesnika s juvenilnim kroničnim artritisom. Reumatizam 1981;28:37-40.
Diagnostic possibilities of latex photometric test in patients with juvenile chronic arthritis.

Taseski B, Deželić N, Deželić Gj, Grgić M, Vukadinović S. A study of rheumatoid factors in juvenile rheumatoid arthritis (chronic polyarthritis) by the photometric latex test. Zeitschrift fur Rheumatologie 1981;40:17-20.

Težak-Benčić M. Društvena i zdravstvena zaštita majki i djece. U: Praktikum II socijalne medicine. 4. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980/81. Str. 7.01-23.

Težak-Benčić M. Faktori rizika, ugrožene grupe i zdravstvena zaštita. U: Praktikum II socijalne medicine. 4. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980/81. Str. 3.01-11.

Turkulin K, Barić Lj, Brnčić M, Čatipović K, Ivančić R, Jerković I, Strnad M, Tukić A, Juričić Ž, Tomić B. Bolesti cirkulatornog sistema. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 145-58.

Vorko A. Prometne nezgode kao socijalno-zdravstveni problem. U: Praktikum II socijalne medicine. 4. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1980/81. Str. 10.01-08.

Vuletić S. Statistika. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 2. Medicinske struke. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 228-9.

Weisglass-Galinović M. Medicinska virusologija. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 2. Medicinske struke. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 67.

Zebec M. Istraživanje rezultata u sanitarnoj analizi vode primjenom jedinica SI. Farmaceutski glasnik 1981;37:91-4.
Recording results in sanitary water-analysis by application of SI units.

Zebec M, Bujević A. Uloga vode u prijenosu infekta. U: Vodopija J i sur. Infekt – trajna opasnost. Zagreb: Zavod za zaštitu zdravlja grada Zagreba; 1981. Str. 49-57.
The role of water in transmission of infection.

Zebec M, Jakovčić T. Metali i nemetali u vodi. U: Zbornik radova sa savjetovanja “Metali i nemetali u namirnicama, vodama i predmetima opće upotrebe”: Zagreb, 1981- Zagreb: Farmaceutsko društvo Hrvatske, Sekcija prehrambeno-sanitarnih kemičara; 1981. (18 str.)

Zebec M, Senta A, Žagar Ž, Brudnjak Z, Preka N. Primjena Haklorita G u dezinfekciji grijane bazenske vode. Vodoprivreda 1981;13:99-104.

Zorić I, Kraljević Lj, Marković D, Jelčić I, Mastlica M. Nesretni slučajevi, trovanja i nasilje. U: Popović B, Letica S, Škrbić M, urednici. Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj-stanje-perspektiva. Knjiga 1. Zdravlje i zdravstvena služba. Zagreb: Republički komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu SRH, Jugoslavenska medicinska naklada, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1981. Str. 165-75.

Žuškin E, Bouhuys A, Šarić M. Lung function changes by ethanol inhalation. Clinical Allergy 1981;11:243-8.

Žuškin E, Gomzi M, Tomek-Roksandić S. Respiratorna funkcija osoba starijih od 50 godina. U: Preventivni aspekti zaštite zdravlja starijih osoba. Znanstveno-radni skup. Zagreb, 1981. Zagreb: Zbor liječnika hrvatske, Sekcija za biološku antropologiju,....;1981. Str. 223-5.

Žuškin E, Harambašić H. Ispitivanje ventilacijske funkcije pluća u procjeni radne sposobnosti. Liječnički vjesnik 1981;103:260-7.
Ventilatory function studies in assessment of work capacity.

Žuškin E, Loke J, Bouhuys A. Helium-oxygen flow-volume curves in detecting acute response to hair spray. International Archives of Occupational and Environmental Health 1981;49:41-4.

Žuškin E, Valić F, Kanceljak B. Immunological and rspiratory changes in coffee workers. Thorax 1981;36:9-13.


1982

Antić B, Čapeta R, Kulčar Ž, Lang S, Mimica M. Nastava iz socijalne i preventivne medicine – potrebe, mogućnosti i evaluacijske procedure. Materia Socio-Medica Iugoslavica 1982;5:123-6. (Radovi II. kongresa socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite Jugoslavije. Zagreb, 1982)

Bagi Č, Vukučević S, Ivanković D, Bill J. Effects and interactions of 1 alpha, 25-dihidroxyvitamin D3 and 24R, 25-didydroxyvitamin D3 on intramuscular implants of demineralized bone matrix in rats. Collegium Anthropologicum 1982;6(Suppl.):2-4. (nije provjereno!)

Bartolović D, Budak A, Grahovac V, Jakšić Ž, Jovanović M, Kovačić L, Novosel M, Popović B, Šešo M. Položaj opće medicine i primarne zdravstvene zaštite u našem sistemu zdravstva. U: Opća medicina. Organizacija rada i iskustva iz prakse. 3. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za opću medicinu i primarnu zdravstvenu zaštitu; 1982. Str. 4.01-14.

Beritić-Stahuljak D, Skurić Z, Valić F, Mark B. Respiratory symptoms, ventilatory function andlung x-ray changes in rockwool workers. Acta medica Iugoslavica 1982;36:333-42.
Respiratorni simptomi, ventilacijska funkcija i rentgenološke promjene pluća radnika izloženih mineralnoj vuni.

Božikov J, Deželić Gj, Cvjetanović B. Computerized epidemiometric model of shigellosis and its use in assessing potential usefulness of new tools for disease control. U: O’Moore RR, Barber B, Reichertz PL, Roger F, editors. Medical Informatics Europe 82. Fourth Congress of the European Federation of Medical Informatics. Proceedings. Dublin, March 21-25, 1982. Berlin: Springer; 1982. Str. 611-7. (Lecture Notes in Medical Informatics ; no. 16)

Brudnjak Z. Razvoj virologije u Hrvatskoj do god. 1940. Liječnički vjesnik 1982;104:448-51.
The development of virology in Croatia until 1940.

Brudnjak Z. Virusi i nobelovci. Priroda 1981/82;70:261-6.

Budak A. Slobidan izbor liječnika. U: Opća medicina. Organizacija rada i iskustva iz prakse. 3. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za opću medicinu i primarnu zdravstvenu zaštitu; 1982. Str. 35.01-4.

Budak A, Jakšić Ž. Opća medicina i gerijatrijski problemi u dispanzerskoj zdravstvenoj zaštiti populacije. U: Opća medicina. Organizacija rada i iskustva iz prakse. 3. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za opću medicinu i primarnu zdravstvenu zaštitu; 1982. Str. 25.01-13.

Budak A, Giori-Horvat R, Hudolin V, Škrabalo Z. Prikaz slučajeva iz prakse s komentarima. U: Škarić M, glavni urednik. Bolovanje. Priručnik za ocjenu privremene nesposobnosti za rad. Zagreb: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada; 1982. Str. 355-75.

Buzina R, Kesić B, Prebeg Ž, Blagus G, Milanović N, Galetić V, Drobnjak B, Parač S. Rana gojaznost i faktori rizika u razvoju kardiovaskularnih bolesti. Rad JAZU 1982;402:71-84.
Early obesity and factors of risk in the development of cardiovascular diseases.

Cook RR,Gavrilesco N, Kucherenko A, Valić F. Chlorine and hydrogen chloride. Geneva: World Health Organization; 1982. (Environmental Health Criteria ; 21)

Cvjetanovic B, Grab B, Dixon H. Epidemiological models of poliomyelitis and measles and their application in the planning of immunization programmes. Bulletin of the World Health Organization 1982;60:405-22.

Čonkaš B, Meniga A. Neki biokemijski i dijagnostički aspekti lipoproteina visoke gustoće (HDL). Farmaceutski galsnik 1982;38:233-7.
The biochemical and diagnostic aspects of high density lipoproteins.

Derežić D, Čečuk Lj, Žagar Ž. Parapelvične ciste, monoklonalna gamopatija i urinarni infekt. Urološki arhiv 1982;17:45-6.

Derkos-Mikulić V. Oportunističke infekcije vrstama Candida i Aspergillus. . U: Karakašević B, urednik. Zbornik radova XXIV naučnog sastanka mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije i VIII simpozijum Epidemiološki problemi u zaštiti i zaštiti i unapređenju čovekove sredine. Pula, 1982. Skopje: Zavod za zdravstvena zaštita na zdravstveni dom; 1982. Str. 734-6.

Derkos-Mikulić V, Perković D. Enzimski imunosorbentni test (ELISA) u dijagnostici toksokaroze. . U: Karakašević B, urednik. Zbornik radova XXIV naučnog sastanka mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije i VIII simpozijum Epidemiološki problemi u zaštiti i zaštiti i unapređenju čovekove sredine. Pula, 1982. Skopje: Zavod za zdravstvena zaštita na zdravstveni dom; 1982. Str. 123-5.
Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in the diagnosis of toxocarosis.

Devunić D, Budak A. Racionalno propisivanje lijekova. U: Opća medicina. Organizacija rada i iskustva iz prakse. 3. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za opću medicinu i primarnu zdravstvenu zaštitu; 1982. Str. 10.01-03.

Deželić Gj, Golec B, Manhalter T, Milonja Z, Strnad M. Zdravstveni informacijski sistem grada Zagreba kao preduvjet za sistematično praćenje funkcionirana zdravstvene zaštite i za njen razvoj. Materia Socio-Medica Iugoslavica 1982;5:617-25. (Radovi II. kongresa socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite Jugoslavije. Zagreb, 1982)

Deželić Gj, Skupnjak B. Zdravstveni informacijski sistem kao podloga za vrednovanje rada u zdravstvu. Materia Socio-Medica Iugoslavica 1982;5:837-42. (Radovi II. kongresa socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite Jugoslavije. Zagreb, 1982)

Duplančić R, Budak A. Morviditet djece predškolske dobi. U: Škarić M, glavni urednik. Bolovanje. Priručnik za ocjenu privremene nesposobnosti za rad. Zagreb: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada; 1982. Str. 333-40.

Dürrigl V, Težak-Benčić M, Polak J, Marušić B, Čuturić N, Vuletić S, Latin V. Prospective study of early and late effects in premature and small-for-date infants. Acta Medica Iugoslavica 1982;36:237-49.
Prospektivna studija ranih i kasnih posljedica u nedonoščadi i nedostaščadi.

Erceg J, Perković D. Epidemiološke karakteristike bacilarne dizenterije na području grada Zagreba kroz šesnaestogodišnje razdoblje. Zdravstvo 1982;24:785-93.

Gjurašin M, Lang S, Sremac Gj, Dugački V, Vidović M. Nova poliklinika – izazov razvoju medicine u Kliničkom bolničkom centru. Liječnički vjesnik 1982;104:389-93.
The new polyclinic – a challenge for the advancement of medicine in the Clinical Hospital Center.

Grabauskas V, Aganović I, Šošić Z. New developments in the epidemiology of diabetes. Diabetologia Croatica 1982;11(Suppl. 1):18-20.

Hrabar A. Kulčar Ž, Lang S. Prevencija i samozaštita od raka. U: VII kongres liječnika Hrvatske. Zagreb, 1982. Zagreb: JUMENA; 1982. Str. 233-6.

Jakšić Ž, Kovačić L. Elementi programa zaštite kroničnih bolesnika. U: Opća medicina. Organizacija rada i iskustva iz prakse. 3. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za opću medicinu i primarnu zdravstvenu zaštitu; 1982. Str. 39.01-04.

John V, Jureša V, Benčić Z. Evaluacija programa zaštite od akutnih zaraznih bolesti. Materia Socio-Medica Iugoslavica 1982;5:429-33. (Radovi II. kongresa socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite Jugoslavije. Zagreb, 1982)


Jureša V, Ivanković D, Težak-Benčić M, Luković G. Evaluacija programa mjera zdravstvene zaštite predškolske djece. Materia Socio-Medica Iugoslavica 1982;5:749-53. (Radovi II. kongresa socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite Jugoslavije. Zagreb, 1982)

Kalenić S, Gmajnički B, Komeštik-Smrkić Z, Perković D, Breitenfeld V, Vodopija I. Kampilobakterioza – nova bolest na području grada Zagreba. Liječnički vjesnik 1982;104:337-40.
Campylobacteriosis – a new disease in the territory of Zagreb.

Kalogjera T, Borčić B, Težak-Benčić M, Stojanović M. Ocjena trajanja gestacije prema oftalmološkim znacima zrelosti. Jugoslavenski oftalmološki arhiv 1982;20:152-6.
The assessment of length of the gestation period according to opthalmological signs of maturity.

Katić V, Lang S, Krajina Z. Rad na unapređivanju medicinske dokumentacije, Libri Oncologici 1982;11:49-59.
Improved medical documentation.

Kern J, Deželić Gj, Vuletić S, Deželić N, Zebec M, Ivanković D. Model baze podataka za praćenje i analizu zdravstvenih problema u populaciji. U: Vouk MA, Hadjina N, Lužar V, urednici. Kompjuter na sveučilištu. Zbornik radova sa 4. međunarodnog simpozija “Kompjuter na sveučilištu”. Cavtat, 1982. Zagreb: Sveučilišni računski centar; 1982. Str. 269-78.
A database model for follow-up and analysis of population health problems.

Kovačić L. Dogovaranje liječničkih pregleda. U: Opća medicina. Organizacija rada i iskustva iz prakse. 3. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za opću medicinu i primarnu zdravstvenu zaštitu; 1982. Str. 36.01-06.

Kovačić L, Božikov J, Deželić Gj. Simulacija programa zaštite od kroničnih bolesti kao način evaluacije mjera zdravstvene zaštite. Materia Socio-Medica Iugoslavica 1982;5:173-80. (Radovi II. kongresa socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite Jugoslavije. Zagreb, 1982)

Kučišec N, Senta A, Zebec M. Racionalna primjena dezinfekcijskih sredstava i rezistogram. . U: Karakašević B, urednik. Zbornik radova XXIV naučnog sastanka mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije i VIII simpozijum Epidemiološki problemi u zaštiti i zaštiti i unapređenju čovekove sredine. Pula, 1982. Skopje: Zavod za zdravstvena zaštita na zdravstveni dom; 1982. Str. 419-21.

Lang S. Kvaliteta života žena oboljelih od raka dojke (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1982.

Lang S. Stanje kroničnih bolesti u Zagrebu. Zagreb: Ekonomski institut; 1982. (100 str.)
Chronic diseases in the Republic of Croatia and the city of Zagreb.

Lang S, Woolhandler S, Himmelstein D. Development of the Yugoslav health care system. World Health Forum 1982;3:407-8.

Lee PW, Goldgaber D, Gibbs CJ, Gajdusek DK, Yanagihara RT, Svedmyr A, Hlaca D, Vesenjak-Hirjan J, Gligić J. Other serotypes of hemorrhagic fever with renal syndrome viruses in Europe. Lancet 1982;2:1405-6.

Mastilica M. Društveni zaborav (Russel Jacoby). Naše teme 1982;26:1975-9.

Mastilica M. Prilog reforme nastave. 1982-83;31:130-2.

Mitak M, Lang S. Medicinska etika u procesu obrazovanja liječnika. Prikaz V susreta “Petrova gora 82.” s II jugoslavenskim simpozijem o medicinskoj etici. Petrova gora, 1982. Liječnički vjesnik 1982;104:542-4.

Mitak M, Lang S, Novaković N(B). Povijest borbe protiv raka. I. Od prethistorije do osamnaestog stoljeća – razdoblje nekoći u onkologiji. Libri Oncologici 1982;11:67-74.
History of cancer research.

Mitak M, Lang S, Novaković N(B), Nasić M. Etički i socijalni problemi u medicini prema izboru studenata prve godine Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Liječnički vjesnik 1982;104:123-30.
Ethical and social priorities in medicine according to the choice of first-year medical students.

Mlinarić-Galinović G. Ispitivanje virucidnog djelovanja dezinficijensa klorheksidina (Hibitane). Saopćenja 1982;28:59-72.
The testing of of virucidal activity of the disinfectant chlorhexidine (Hibitane).

Novaković B, Mitak M, Lang S. Usporedbeno proučavanje znanja žena o raku 1974. i 1981. godine. Libri Oncologici 1982;11:5-21.
A survey of knowledge and attitudes among women in 1974 and 1981,

Pavleković G, Šošić Z, Ivanković D. Evaluacija zdravstveno odgojnog rada u osnovnim školama na području Zlatara. Materia Socio-Medica Iugoslavica 1982;5:451-9. (Radovi II. kongresa socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite Jugoslavije. Zagreb, 1982)

Popović B. Uloga bolnica u obrazovanju i usmjeravanju zdravstvenih radnika za rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Zdravstvo 1982;24:375-84.

Prebeg Ž. Higijena i škola. 4. izd. Zagreb: Školska knjiga; 1982. ((168 str.)

Prebeg Ž. Rast i razvoj djece i omladine (uvodno izlaganje). U: Zbornik radova I kongresa liječnika školske medicine Jugoslavije. Zagreb, 1980. Zagreb: Savez lekarskih društava Jugoslavije, Udruženje liječnika školske medicine; 1982. Str. 210-23.
Growth and development of children and youth.

Prebeg Ž, Jureša V. Rast i razvoj kao pokazatelji zdravlja školske djece i omladine na području općine Zlatar Bistrica. Materia Socio-Medica Iugoslavica 1982;5:439-44. (Radovi II. kongresa socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite Jugoslavije. Zagreb, 1982)

Preka N, Avdagić I, Lipold N, Kurpjel B. Stream pollution as a tracer for groundwater studies. Beitrage zur Geologie der Schweiz-Hydrologie 1982;(28/II):257-68. (nije provjereno, separat)

Prenđa N, Prebeg Ž. Neke karakteristike spolnog sazrijevanbja djevojčica na području Zadra. U: Zbornik radova I kongresa liječnika školske medicine Jugoslavije. Zagreb, 1980. Zagreb: Savez lekarskih društava Jugoslavije, Udruženje liječnika školske medicine; 1982. Str. 268-71.
Some characteristics of sexual maturation in schoolgirls in Zadar.

Punda V, Vesenjak Hirjan J. Osjetljivost različitih kultura stanica prema virusu Bhanja. Mikrobiologija 1982;19:1-4.
Susceptibility of different cell cultures to infection with Bhanja virus.

Ramljak-Šešo M, Perković D, Punda V. Učestalost potencijalno patogenih mikroorganizama u brisevima ždrijela studenata medicine. U: Karakašević B, urednik. Zbornik radova XXIV naučnog sastanka mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije i VIII simpozijum Epidemiološki problemi u zaštiti i zaštiti i unapređenju čovekove sredine. Pula, 1982. Skopje: Zavod za zdravstvena zaštita na zdravstveni dom; 1982. Str. 665-7.

Richter B. Medicinska parasitologija. 3. dop. izd. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber; 1982. (205 str.)

Richter D, Tiefenbach A, Derkos-Mikulić V, Rapić D. Eozinofilija i sindrom visceralne larve migrans. arhiv za zaštitu majke i djeteta 1982;26:145-55.
Eosinophilia and the visceral larva migrans syndrome.

Rudan P, Roberts DF, Sujoldžić A, Macarol B, Žuškin E, Kaštelan A. Strategy of anthropological research on the island of Hvar. Collegium Anthropologicum 1982;6:39-46.
Strategija antropoloških istraživanja na otoku Hvaru.

Senta A, Zebec M. Sanacija bazena za plivanje. I. Rezidualni klor u vodi. U: Zbornik radova sa XI stručnog sastanka prehrambeno-sanitarnih kemičara. Tuheljske toplice, 1982. Zagreb: Farmaceutsko društvo Hrvatske, Sekcija prehrambeno-sanitarnih kemičara; 1982. (17 str.)

Skalova R, Hajsig D, Smerdel S. Interaction of moxalactam and gentamicin: in-vitro study with strains of Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 1982;9:103-9.

Skurić Z, Sertić Z, Cigula M. Evaluacija djelatnosti općinske inspekcije rada. Materia Socio-Medica Iugoslavica 1982;5:353-8. (Radovi II kongresa socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite Jugoslavije. Zagreb, 1982.)

Stanković B, Žagar Ž, Stanković S, Baučić A. Najčešće izolirani mikroorganizmi iz hemokultura i njihova osjetljivost na antibiotike. Medica Jadertina 1982;14:45-50.
Micro-organisms most often isolated from hemocultures and their sensitivity to antibiotics.

Stanković B, Žagar Ž, Baučić A, Stanković S. Podloge za hemokulturu. . U: Karakašević B, urednik. Zbornik radova XXIV naučnog sastanka mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije i VIII simpozijum Epidemiološki problemi u zaštiti i zaštiti i unapređenju čovekove sredine. Pula, 1982. Skopje: Zavod za zdravstvena zaštita na zdravstveni dom; 1982. Str. 771-4.

Šarić M, Žuškin E, Gomzi M. Possible mechanism of airway responses in occupational exposure to respiratory irritants. Annals of Occupational Hygiene 1982;26:657-61.

Šošić Z, Ivanković D, Jureša V, Pavleković G, Bantić Ž, Vuletić S. Evaluacija programa mjera zdravstvene zaštite od kardiovaskularnih bolesti (hipertenzija). Materia Socio-Medica Iugoslavica 1982;5:165-72. (Radovi II. kongresa socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite Jugoslavije. Zagreb, 1982)

Švel I, Težak-Benčić M. Potrebe za novim oblicima zdravstvene dokumentacije u zaštiti majki i djece. Arhiv za zaštitu majke i djeteta 1982;26:275-84.
Medical documentation on mother and child health care needs revision.

Tiljak-Mišić Ž, Perković D. Zanimljivosti u dinamici ponavljanja pojedinih serotipova salmonela, promatrane tijekom nekoliko godina u Centru za salmonele, Zagreb. U: Zbornik radova Simpozija Salmoneloze i mogućnost njihova sprečavanja. Zagreb, 1981. Zagreb: Zavod za zaštitu zdravlja grada Zagreba; 1982. Str. 52-64.

Tiljak-Mišić Ž, Perković D, Tokić M, Kolonić G. Važnost uključivanja roda Levinea u rutinsku dijagnostiku. . U: Karakašević B, urednik. Zbornik radova XXIV naučnog sastanka mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije i VIII simpozijum Epidemiološki problemi u zaštiti i zaštiti i unapređenju čovekove sredine. Pula, 1982. Skopje: Zavod za zdravstvena zaštita na zdravstveni dom; 1982. Str. 347-50.

Vađić N, Budak A. Liječnik opće medicine i planiranje obitelji. U: Opća medicina. Organizacija rada i iskustva iz prakse. 3. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za opću medicinu i primarnu zdravstvenu zaštitu; 1982. Str. 17.01-09.

Valić F, Skurić Z, Žuškin E. Eksperimentalne ekspozicije freonima 12,22 i 502. Rad JAZU 1982;402:229-43.
Experimental exposure zo freons 12, 22 and 502.

Wilhelm L, Budak A. Vođenje zdravstvene dokumentacije i pregled propisane evidencije u ambulanti tima opće medicine. U: Opća medicina. Organizacija rada i iskustva iz prakse. 3. izd. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za opću medicinu i primarnu zdravstvenu zaštitu; 1982. Str. 40.01-03.

Zebec M, Deželić N, Bantić Ž. Evaluacija sanitarnog bloka u osnovnim školama. Materia Socio-Medica Iugoslavica 1982;5:419-28.


1983

Antonijević M, Deželić N. Lateks fotomoetrijski test na RF u praksi. U: Karakašević B, urednik. Zbornik radova XXV naučnog sastanka mikrobiologa epidemiologa i infektologa Jugoslavije i IX simpozijum Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine. Pula, 13.-18.6. 1983. Skopje: Zavod za zdravstvena zaštita na zdravstveni dom; 1983. Str. 776-8.

Babuš V. Vrednovanje raspoloživih informacija o koronarnoj bolesti za epidemiološka istraživanja (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1983.

Bačić A, Žagar Ž, Grabić-Hančević D, Hančević J. Bakterijemije koje nastaju kod upotrebe kavalnog katetetra. Liječnički vjesnik 1983;105:452-4.
Bacteriemia due to the use of caval catheters.

Bačić A, Žagar Ž, Grabić-Hančević D, Hančević J. Izbor vene za primjenu endovenskog katetera. Acta Medica Iugoslavica 1983;37:411-6.
Selections of veins for indwelling catheter.

Bantić Ž. Korištenje integrirane zdravstvene zaštite ma području jedne seoske zdravstvene stanice. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola natodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 203-8.

Bartolović D, Budak A, Grahovac V, Jakšić Ž, Popović B. Doprinos loječnika opće medicine medicinskoj nastavi. Praxis medici 1983;14:7-34.

Borčić B, Hrabar A, Perković D, Aleraj B. Kontaminacija sredine novorođenačkih i dojenačkih odjela u SR Hrvatskoj crijevnim bakterijama. Arhiv za zaštitu majke i djeteta 1983;27:25-33.
Microbiological contamination of the environment with enteric bacteria in nurseries and infant wards in Croatia.

Budak A, Grahovac V. Postaje li opća medicina znanstvena disciplina. U: Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin 1983. Labin: Dom zdravlja; 1983. Str. 45-9.
Is general practice becming a scientific discipline.

Budak A, Jakšić Ž. Domovi zdravlja u nastavnom procesu. Liječnički vjesnik 1983;105:219-21. (Medicinska nastava u duhu suvremenih stremljenja. XII simpozij Medicinske akademije Zbora liječnika Hrvatske. Zagreb, 1982)
Primary health center in medical teaching.

Coce F, Jakšić B, Granić M, Grga A, Baučić A, Žagar Ž, Škrabalo A. A diabetic foot infection. Chemotherapia 1983;2(5 Suppl):472-3. (III Mediterranean Congress on Chemotherapy. Dubrovnik, 1982)

Crnobarić S, Žuškin E, Skurić Z. Respiratorna funkcija radnika u preradi gume. U: Kongres medicine rada Jugoslavije. Zbornik radova. Novi Sad, 1983. Novi Sad: Društvo lekara Vojvodine; 1983. Str. 830-2.

Cross A, Allen RJ, Burke J, Ducel G, Harris A, John J, Johnson D, Lew M, McMillan B, Meers P, Skalova R, Wenzel R, Tenney J. Nosocomial infections due to Pseudomonas aeruginosa: review of recent trends. Review of Infectious Disease 1983;5(Suppl. 5):S837-45.

Cvitković P, Baučić A, Gavella M, Žagar Ž, Škrabalo Z. Bacteriological findings and seminal parameters in infertile men. Chemotherapia 1983;2(5 Suppl):443-4. (III Mediterranean Congress on Chemotherapy. Dubrovnik, 1982)

Derkos-Mikulić V, Perković D. Enzimski imunosorbentni test (ELISA) na toksokarozu u zdravih osoba iz Zgareba i prigradskog područja. U: Karakašević B, urednik. Zbornik radova XXV naučnog sastanka mikrobiologa epidemiologa i infektologa Jugoslavije i IX simpozijum Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine. Pula, 13.-18.6. 1983. Skopje: Zavod za zdravstvena zaštita na zdravstveni dom; 1983. Str. 394-6.
Toxocara ELISA values among healthy adults from Zagreb and nearly villages.

Derkos-Mikulić V. 80 slučajeva toksokaroze dokazane enzimskim imunosorbentnim testom (ELISA). U: Drinovec B, urednik. Encimsko imunske metode v mikrobiologiji. Zbornik referatov. Preddvor, 1983. Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo; 1984. Str.142-5.
80 cases of toxocarosis diagnosed by ELISA.

Derkos-Mikulić V, Štilinović L. Precipitinske reakcije u dijagnostici aspergiloze i kandidoze. U: Čvorišćec B, Dekaris D, Paleček I, urednici. Standardizacija dijagnostičkih postupaka u alergologiji i kliničkoj imunologiji. Zagreb: /s.l./;1983. Str. 27-35. (nije kontrolirano)

Derkos-Mikulić V, Važić-Babić V. Imunodifuzija u agar-gelu i protusmjerna imunoelektoforeza u dijagnostici aspergiloze. U: Karakašević B, urednik. Zbornik radova XXV naučnog sastanka mikrobiologa epidemiologa i infektologa Jugoslavije i IX simpozijum Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine. Pula, 13.-18.6. 1983. Skopje: Zavod za zdravstvena zaštita na zdravstveni dom; 1983. Str.358-60.
Immunodiffusion in agar-gel and counterimmunoelectrophoresis in the diagnosis of aspergilosis.

Deželić Gj. Zaštita medicinskih podataka. Medicinar 1983-1984;32:121-2.

Deželić Gj, Božikov J. Development of computerized epidemiological models of infectious diseases. U: van Bemmel JH, Ball MJ, Wigertz O, editors. MEDINFO 83. Proceedings of the Fourth World Conference on Medical Informatics. Amsterdam, August 22-27, 1983. Part 2. Amsterdam: North Holland; 1983. Str. 1218-21.

Deželić N, Zebec M, Vuletić Z, Deželić Gj, Kern J. Zdravstvena baza podataka seoske populacije kao temelj za proučavanje povezanosti medicinskih i zdravstveno-ekoloških podataka. Liječnički vjesnik 1983;105:391-5.
A health database of rural population as a basis for the study of relations between medical and health-ecological data.

Erceg J, Perković D. Istraživanje rasprostranjenosti dizenterije u urbanoj zajednici. Zdravstvo 1983;25:219-25.

Erceg J, Tompak B, Perković D. Istraživanje kliconoštva šigele među osobama zaposlenim u javnoj prehrani na području grada Zagreba. Zdravstvo 1983;25:480-7.

Eterović I, Kovačić L. Planiranje i evaluacija zdravstvene zaštite. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola natodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 269-76.

Grahovac V, Budak A. Reminiscencije uz dosad objavljene magistarske radove i doktorske disertacije specijalista opće medicine u nas. Praxis Medici 1983;14:61-6.

Hančević J, Žagar Ž, Davila S, Bešenski N. New possibilies in the prevention and treatment of osteomyelitis. Chemotherapia 1983;2(5 Suppl):392-3. (III Mediterranean Congress on Chemotherapy. Dubrovnik, 1982)

Ivanković D, Kovačić L, Jakšić Ž. Ocjena kvalitete rada i stručni nadzor u zdravstvenoj djelatnosti. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola natodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 291-302.
.
Jakšić Ž, Budak A, Cucić V, Eterović I, grgurić J, Hrabar A, Peršić L, Prebeg Ž, Smajkić A, Skupnjak B, Šarić M. Perspektive primarne zdravstvene zaštite. U: Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin 1983. Labin: Dom zdravlja; 1983. Str. 217-2.
Perspectives in primary health care.

Jakšić Ž, Vuletić S. Ocjena zdravstvenog stanja populacije. . U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola natodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 1-17.

Kelnerić D, Kišić M. Razvoj sestrinstva i patronažne djelatnosti. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola natodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 147-54.

Kern J, Deželić Gj. Automatsko uklanjanje redundantnih veza u konceptualnim shemama baza podataka. U: Vouk MA, Lužar V, Hadjina N, urednici. Kompjuter na sveučilišta. Zbornik radova sa 5. međunarodnog simpozija “Kompjuter na sveučilištu. Cavtat, 1983. Zagreb: Sveučilišni računski centar; 1983. Str. 189-96.
Automated removal of redundant relationship in conceptual database schemes.

Kovačić L. Međunarodnazdravstvena suradnja. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola natodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 125-34.

Kovačić L. Organizacija zdravstva. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola natodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 103-22.

Kovačić L. Sistemska analiza i optimalizacija programa zdravstvene zaštite/doktorska disertacija/. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1983.

Kovačić L. Uloga i zadaci zdravstva u zdravstvenoj zaštiti. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola natodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 235-43.

Kovačić L. Zdravstveni radnici. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola natodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 259-65.

Kulčar Ž, Šošić Z. Prava i obveze naših građana u samozaštiti i suzaštiti. U: Lang S i sur, urednici. Prava i obveze bolesnika II. Zagreb: Jugoslavenski centar za mediinsku etiku i kvalitetu života, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za suradnju s udruženim radom;1983. (6 str.)

Lang S. Izrada plana cjelovite zaštite od raka dojke u populaciji od 2500 stanovnika. (zadatak za praktični rad). U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola natodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 277.80.

Lang S. O “kvaliteti života”. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 37-9.

Lang S. Socijalni prikaz zdravstvene ustanove – bolnica. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 209-28.

Lang S, Bantić Ž. Medicinska etika. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 267-90.

Lang S, Jakšić Ž, Skurić Z. Zdravlje i humana ekologija. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola natodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 49-62.

Lang S, Mitak M, Bantić Ž. Socijalni i etički problemi u medicini – razlika u izboru studenata i nastavnika. Liječnički vjesnik 1983;105:319-22.
Social and ethical problems in medicine – differences in the priorities of students and teachers.

Lang S, Nasić M, Bantić Ž. Ostvarivanje prava bolesnika. U: Lang S i sur, urednici. Prava i obveze bolesnika II. Zagreb: Jugoslavenski centar za mediinsku etiku i kvalitetu života, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za suradnju s udruženim radom;1983. (4 str. + 5 tablica)

Lang S, Novaković B, Mitak M. Stanje i problemi informiranja žena o raku spolnih organa. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 1983;111:741-51. (provjeriti)

Letica S. Koncepcija i organizacija (znanstveno) istraživačkog rada u novoj kliničkoj bolnici u Zagrebu. Liječnički vjesnik 1983;105:433-9.
The conception and organization of research activity in the new clinical hospital in Zagreb.

Mastilica M. Prava i obaveze bolesnika u društvu. U: Lang S i sur, urednici. Prava i obveze bolesnika I. Zagreb: Jugoslavenski centar za mediinsku etiku i kvalitetu života, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za suradnju s udruženim radom; 1983. (6 str.)

Mitak M, Lang S. Etički problemi u medicini – što o tome misle i kako ih ocjenjuju nastavnici Medicinskog fakulteta u Zagreb. Liječnički vjesnik 1983;105:260-4.
Ethical problems in medicine – the opinion and attitudes of teachers of the School of Medicine in Zagreb.

Meniga A, Jakšić Ž. Zdravstvena zaštita u izvanrednim stanjima. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 247-62.

Mitak M, Lang S, Bantić Ž, Miljak I. Pravo na eutanaziju prema mišljenju studenata medicine. U: Lang S i sur, urednici. Prava i obveze bolesnika I. Zagreb: Jugoslavenski centar za mediinsku etiku i kvalitetu života, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za suradnju s udruženim radom; 1983. (5 str. + 4 tablica)

Mitak M, Lang S, Novaković B. Povijest borbe protiv raka. II. XIX stoljeće i početak XX stoljeća – počeci suvremene onkologije. Libri Oncologici 1983;12:71-80.
History of cancer research: II part.

Mitak M, Lang S, Novaković B. Povijest borbe protiv raka. III: Prva polovica 20. stoljeća – današnja dostignuća. Libri Oncologici 1983;12:203-13.
History of fight against cancer – present successes.

Muić V, Skalova R, Babić I. Evaluacija testova produkcije sluzi, pigmenta, te oksidacije kalijevog glukonata u identifikaciji bakterije Pseudomonas aeruginosa. Mikrobiologija 1983;20:123-8.
Slime, potassium gluconate oxydation and pigment production test evaluation in the identification of Pseudomonas aeruginosa.

Nemet B, Skalova R. O jednoj modifikaciji bakteriocin-tipizacije bakterije Pseudomonas aeruginosa. Vojnosanitetski pregled 1983;40:30-1.
A modification of bacteriocin-typing of Pseudomonas aeruginosa bacteria.

Pavleković G, Šošić Z. Metode rada u zdravstvenom odgoju. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola natodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 63-6.

Pavleković G, Šošić Z. Metode rada u zdravstvenom odgoju u maloj grupi.U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola natodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 67-70.

Percač S, Lang S. Pravo bolesnika na izbor liječnika. U: Lang S i sur, urednici. Prava i obveze bolesnika II. Zagreb: Jugoslavenski centar za mediinsku etiku i kvalitetu života, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za suradnju s udruženim radom, 1983. (10 str.)

Perković D, Ramljak-Šešo M, Punda V. Osjetljivost rodova salmonella, shigella i enteropatogenih sojeva E. coli prema pipemidinskoj kiselini. U: Karakašević B, urednik. Zbornik radova XXV naučnog sastanka mikrobiologa epidemiologa i infektologa Jugoslavije i IX simpozijum Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine. Pula, 1983. Skopje: Zavod za zdravstvena zaštita na zdravstveni dom; 1983. Str. 102-5.

Popović B. Socijalno-medicinski oblici upotrebe lijekova. Pharmaca 1983;21:53-4.

Popović B, Šošić Z. Sistemi zdravstvene zaštite. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola natodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 81-102.

Prebeg Ž. Nekoliko socijalno medicinskih problema. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola natodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 215-9.

Prebeg Ž. Sistematski pregledi kao metoda praćenja zdravstvenog stanja populacije. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola natodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 45-52.

Prebeg Ž. Somatski rast i razvoj. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola natodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 171-82.

Prebeg Ž. Zdravstvena zaštota školske djece i omladine. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola natodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 195-202.

Ramljak-Šešo M, Punda V. Osjetljivost na antbiotike sojeva Staphylococcus aureus izoliranih iz ždrijela zdravih osoba. U: Karakašević B, urednik. Zbornik radova XXV naučnog sastanka mikrobiologa epidemiologa i infektologa Jugoslavije i IX simpozijum Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine. Pula, 1983. Skopje: Zavod za zdravstvena zaštita na zdravstveni dom; 1983. Str. 111-3.

Roth A, Kolarić K, Lang S. Karcinom jednjaka u nas. Liječnički vjesnik 1983;105:107.
Congenital cancer in Croatia.

Sabol R, Soldo N, Puljiz V, Lang S, Kružić J. Prava oboljelih na svoje društvene organizacije. U: Lang S i sur, urednici. Prava i obveze bolesnika II. Zagreb: Jugoslavenski centar za mediinsku etiku i kvalitetu života, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za suradnju s udruženim radom, 1983. (8 str.)

Šošić Z, Pavleković G. Zdravstveno prosvjećivanje, zdravstveni odgoj i aktivno učešće populacije u zaštiti zdravlja. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 227-34.

Štilinović D, Derkos-Mikulić V. Izolacija i analiza alergena: U: Čvorišćec B, Dekaris D, Paleček I, urednici. Standardizacija dijagnostičkih postupaka u alergologiji i kliničkoj imunologiji. Zagreb: /s.l./;1983. Str. 20-6. (nije kontrolirano)

Težak-Benčić M. Društvena i zdravstvena zaštita majki i djece. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola natodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 155-74.

Težak-Benčić M. Faktori rizika, ugrožene grupe i zdravstvena zaštita. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola natodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 33-40.

Težak-Benčić M. Faktori riuika u perinatalnom periodu i mogućnost zdravstvene zaštite majki i djece. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola natodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 41-44.

Težak-Benčić M. Mijenjanje populacije i zdravstveno stanje stanovništva. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 101-14.

Težak-Benčić M. Uzrok smrti i liječnički izvještaj o uzroku smrti. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola natodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 18-22.

Vainio H, Valić F, Wilbourn JD. Styrene. Geneva: World Health Organization; 1983. (Environmental Health Criteria ; 26)

Vesenjak-Hirjan J, Galinović-Weisglass M, Punda V, Delimar N. Učestalost arbovirusa na nekim dalmatinskim otocima. Mikrobiologija 1983;20:21-8.
Occurrence of arboviruses in some Dalmatian islands.

Vorko-Jović A. Prometne nezgode kao socijalno-zdravstveni problem. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola natodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 23-32.

Vorko-Jović A. Stari ljudi u našem cestovnom prometu. Sestra i obitelj 1983;7(20-21):42-4.

Vuletić S. Faktori koji utječu na pad fertiliteta. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 115-7.

Vuletić G. Genetika stanovništva. U: Zergollern-Čupak Lj, urednik. Humana genetika (odabrana poglavlja). Zagreb: JUMENA; 1983. Str. 249-66.

Vuletić S. Genetski aspekt. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 3. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1983. Str. 27-36.

Vuletić S, Kern J. Interaktivna metoda za procjenu prevencije segregacije gena. U: Vouk MA, Lužar V, Hadjina N, urednici. Kompjuter na sveučilišta. Zbornik radova sa 5. međunarodnog simpozija “Kompjuter na sveučilištu. Cavtat, 1983. Zagreb: Sveučilišni računski centar; 1983. Str. 709-14.
Interactive method for estimating a segregation ratio from a family meterial.

Žuškin E, Beritić-Stahuljak D, Sarić M. Školovanje i usavršavanje kadrova i naučno istraživački rad u medicini rada SR Hrvatske. U: Kongres medicine rada Jugoslavije. Novi Sad, 1983. Zbornik radova. Novi Sad: Društvo lekara Vojvodine; 1983. Str. 1417-9.

Žuškin E, Duncan PG, Douglas JS. The pharmacological characterization of aqueous extracts of vegetable dusts. Lung 1983;161:301-6.

Žuškin E, Duncan P, Douglas JS. Pharmacological characterization of extracts of coffee dusts. British Journal of Industrial Medicine 1983;40:193-8.

Žuškin E, Šarić M. Funkcionalno ispitivanje u procijeni radne sposobnosti kardiorespiratornog i lokomotormog sustava. Zagreb: Medicibski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1983. (56 str.)


1984

Aurer B, Deželić Gj, Golec B, Krajačić S, Manhalter T, Strnad M. Zajednnički informacijski sistem zdravstvenog osiguranja i zdravstva Zagreb . prikaz Idejnog projekta. U: Zbornik radova 6. jugoslavenskog savjetovanja “Društveni sistem informiranja ‘84”. Zagreb, 1984. /Zagreb/:/vlast. izd./; /1984/. Str. 6.1-34. (samo separat!)

Aurer-Kozelj J, Jorgić-Srdak K, Ivić M, Tomić D, Žagar Ž, Baučić A.Učinak ljekovite biljne vode na upalno promjenjivo tkivo gingive. Acta Stomatologica Croatica 1984;18:279-84.
The effect of a medicinal her mouthwash on inflamed gingival tissue.

Babić-Bosanac S. Mjere socijalne politike i socijalne zaštite usmjerene na smanjenje apsentizma. U: Škrbić M, Letica S, Popović B, Butković J, Matutinović A, urednici. Socijalna zaštita u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Zagreb: Savez samoupravnih interesnih zajednica socijalne zaštite SRH., JUMENA, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Republički zavod za socijalni rad, Republički komitet za zdravstvenu i socijalnu zaštitu SRH;1984. Str. 213-18

Babuš V. Rasprostranjenost koronarne bolesti u regijama SR Hrvatske. Liječnički vjesnik 1984;106:348-52. (VMS)
The incidence of coronary heart disease in different regions of Croatia.

Babuš V, Firis J, Jurić B. Zaštićenost djece predškolske dobi u epidemiji hripavca 1979/80. godine na području općine Križevci. Liječnički vjesnik 1984;106:7-10. (VMS)
Protective immunity of preschool children in a pertussis epidemic in the territory of the Križevci community in 1979/80.

Bantić Ž, Mrsić M, Vukadinović S, Gabrić N, Brala Z, Giljević Z, Marković D, Filipović-Grčić B, Kurjak A, Mihaljević A, Spaventi R, Jureša V, Šantek F, Miličić D, Živković F, Nasić M, Katić V. Studenti Medicinskog fakulteta u naprednom omladinskom pokretu, NOB-u i poslijeratnom razvoju. U: Čečuk, Lj, Belicza B, Škrbić M, urednički odbor. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb: Stvarnost; 1984. Str. 274-88.

Benčić Z. Katedra za higijenu, socijalnu medicinu i opću epidemiologiju. U: Čečuk, Lj, Belicza B, Škrbić M, urednički odbor. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb: Stvarnost; 1984. Str. 490-4.

Beritić-Stahuljak D, Valić F. Razvoj nastave na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Postdiplomska nastava. U: Čečuk, Lj, Belicza B, Škrbić M, urednički odbor. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb: Stvarnost; 1984. Str. 119-29.

Bohaček N, Folnegić-Šmalc V, Ivanković D, Novaković V(??), Palmović R. Haloperidol decanoat u produženom liječenju shizofrenija. U: Ignjatović M, Peršić N, Vitorov M, glavni urednici. Psihijatrija. Zbornik radova VII kongresa psihijatara Jugoslavije. Budva, 1984. /Titograd : vlast. izd.; 1984/. Str. 738-41.

Borčić B, Galinović-Weisglass M, Aleraj B, Šoić-Košić N, Delimar N. Epidemiologija Q-groznice u sjevernoj Hrvatskoj 1983. godine (epidemiološko-serološka odličja. Liječnički vjesnik 1984;106:353-7.(SNZ)
An outbreak of Q fever in northern Croatia in 1983 (epidemiological and serological aspects)

Borčić B, Majerus-Mišić Lj, Raos B, Punda V, Bujić N, Toth D. Ispitivanje reaktogenosti i imunogenosti “FSME-IMMUN” vakcine protiv krpeljnog meningoencefalitisa. Liječnički vjesnik 1984;106:425-8.
An investigation of the reactogenicity and immunogenicity of the FSME-IMMUN vaccine against tock-norne meningoencephalitis.

Božikov J, Cvjetanović B, Deželić Gj. A coputer simulation program for the assessment of multistate epidemiological models of infectious diseases. U: Capasso V, Grosso E, Paven-Fontana SL, editors. Mathematics in biology and medicine. Proceedings. Bari, 1983. Berlin: Springer; 1984. Str. 145-50. (Lecture Notes in Biomathematics ; 57)

Božikov J, Ivanković D, Vuletić S, Deželić Gj. Kontinuirana simulacija kao sredstvo za praćenje genetskih bolesti u populaciji. U: Zbornik radova sa VI Međunarodnog simpozija “Projektiranje i praćenje proizvodnje računalom”. Zagreb, 10-11. listopada 1984. Zagreb : Elektrotehnički fakultet; 1984. Str. 427-32.
Continuous simulation as a tool for the monitoring of genetic diseases in a population.

Budak A. Opća medicina danas. Praxis Medici 1984;15:93-104.

Budak A. Opći propisi liječenja. U: Kulčar Ž i sur. Metodološka uputstva za rad klubova hipertoničara. Zagreb: Služba za proučavanje i suzbijanje kroničnih masovnih bolesti Zavoda za zaštitu zdravlja SR Hrvatske; 1984. Str. 118-24.

Budak A, Jakšić Ž. Katedra za opću medicinu i primarnu zdravstvenu zaštitu. U: Čečuk, Lj, Belicza B, Škrbić M, urednički odbor. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb: Stvarnost; 1984. Str. 497-8.

Cerjan-Letica G, Letica S, Prpić K. Nezaposlenost. U: Škrbić M, Letica S, Popović B, Butković J, Matutinović A, urednici. Socijalna zaštita u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Zagreb: Savez samoupravnih interesnih zajednica socijalne zaštite SRH., JUMENA, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Republički zavod za socijalni rad, Republički komitet za zdravstvenu i socijalnu zaštitu SRH;1984. Str. 129-36.

Cvitković P, Gavella M, Žagar Ž, Škrabalo Z. Biokemiske analize sjemene tekućine u procjeni funkcionlanog stanja muških akcesornih žljezda. U: Zbornik radova. VII jugoslovenski simpozijum o aktuelnim problemima u fertilitetu i sterilitetu. Novi Sad, 1984. Novi Sad: /vlast. izd./ ; 1984. Str. 174-9. (nije provj, iz Bibl MF)

Cvjetanovic B. Problems and progress in immunization. Annals of the Academy of Medicine, Singapore 1984;13:120-6.

Cvjetanovic B, Delimar B, Kosicek M, Likar M, Spoljaric B. Epidemiological model of hepatitis B. Annals of the Academy of Medicine, Singapore 1984;13:175-84.

Čečuk Lj, Belicza B, Richter B, Posinovec J, Škrbić M, Milković K, Jakšić Ž, Pokrajac M, Subotičanec B. Razvoj nastave na Medicinskom fakultetu Sveiučilišta u Zagrebu. Dodiplomska nastava. U: Čečuk, Lj, Belicza B, Škrbić M, urednički odbor. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb: Stvarnost; 1984. Str. 73-119.

Čečuk, Lj, Belicza B, Škrbić M, urednički odbor. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb: Stvarnost; 1984. (655 str.)

Čonkaš B, Meniga A. Imunološko određivanje alfa-fetoproteina u plodnoj vodi. Farmaceutski glasnik 1984;40:1-4.
Immunological determination of alpha-fetoproteins in amniotic fluid.

Deželić Gj. Djelovanje Jugoslavenskog nacionalnog komiteta za program UNISIST od osnivanja do danas. Bibliotekar 1984;36:20-4.

Deželić Gj, Jakšić Ž, Letica S, Preka N, Richter B, Valić F, Vuletić S. Katedre Medicinskog fakulteta na Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar”. U: Čečuk, Lj, Belicza B, Škrbić M, urednički odbor. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb: Stvarnost; 1984. Str. 478-89.

Deželić N, Zebec M, Kern J, Bantić Ž. Zdravstveno-ekološki aspekti stanovanja u selima Hrvatskog Zagorja. Sociologija sela 1984;22(83/86):73-83.
Healthecological aspects of life in the villages of the Croatian Hinterland.

Douglas JS, Duncan P, Žuškin E. Characterisation of textile dust extracts: II. Bronchoconstriction in man. British Journal of Industrial Medicine 1984;41:70-6.

Erceg J, Perković D. Analiza izolacije oboljelih od dizenterije na području grada kroz desetgodišnje razdoblje. Zdravstvo 1984;26:23-7.

Gjurašin M, Lang S, Sremac Gj, Dugački V, Vidović M.Nova poliklinika – izazov razvoju medicine u KLiničkom bolničkom centru. Struka i znanost 1984;2:15-20.
New policlinic – Challenge to the development of medicine in the Clinical Hospital Center.

Gilbert M, Jager KW, Mercier M, Valić F, Van Esch GJ, Vermeire T. Epichlorohydrin. Geneva: World Health Organization; 1984. (Environmental Health Criteria ; 33)

Gilbert M, Jager KW, Mercier M, Valić F, Van Esch GJ, Vermeire T. Methylene chloride. Geneva: World Health Organization; 1984. (Environmaental Health Criteria ; 32)

Gilbert M, Jager KW, Mercier M, Valić F, Van Esch GJ, Vermeire T. Tetrachloroethylene. Geneva: World Health Organization; 1984. (Environmaental Health Criteria ; 31)

Goelzer B, Pinnagoda G, Valić F. Evaluation of exposure to airborne particles in thze work environment. Geneva: World Health Organization; 1984. (WHO Offest Publication ; no. 80)

Grandjean P, Barmes DE, Guillemin M, Valić F. Fluorine and fluorides. Geneva: World Health Organization; 1984. (Environmaental Health Criteria ; 36)

Himmelstein DU, Lang S, Woolhandler S. The Yugoslav health system: public ownership and local control. Journal of Public Health Policy 1984;5:....(provjeriti)

Hrelja H, Preka N. Primjer uporednog utvrđivanja tereta zagađenja gradskih otpadnih voda direktnim i indirektnim postupkom. Akademija nauka u i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Radovi 77. Odjeljenje tehničkih nauka 1984;9:37-48.
An example of a comparative defining of the municipal water pollution load by direct and/or indirect method.


Jakovljević M, Jakupčević M, Lang S, Brataljenović T. Suzaštita i samopomoć u zaštiti društvenog zdravlja. U: Ignjatović M, Peršić N, Vitorov M. Psihijatrija. Zbornik radova VII kongresa psihijatara Jugoslavije. Budva, 1984. Titograd: /vlast. izd./; 1984. Str. 103-5. (provjeriti!!!!)

Jakšić Ž. Domovi zdravlja: razmeđa i perspektive. U: Maretić Z, urednik. Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1984. Labin : Dom zdravlja; 1984. Str. 7-19.
Community health centre “Dom zdravlja”: dilemmas and perspectives.

Juričić Ž. Starost. U: Škrbić M, Letica S, Popović B, Butković J, Matutinović A, urednici. Socijalna zaštita u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Zagreb: Savez samoupravnih interesnih zajednica socijalne zaštite SRH., JUMENA, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Republički zavod za socijalni rad, Republički komitet za zdravstvenu i socijalnu zaštitu SRH;1984. Str. 150-6.

Kern J, Milošević V, Ulovec Z, Deželić Gj, Vuletić S. Pristup primjeni mikrokompjuterskog sustava za potrebe rada tima primarne zdravstvene zaštite. U: Zbornik radova sa VI međunarodnog simpozija “Projektiranje i praćenje proizvodnje računalom”. Zagreb, 1984. Zagreb: Elektrotehnički fakultet; 1984. Str. 421-6.
An approach to the use of a microcomputer system in the primary health care practice.

Kern J, Varga M, Deželić Gj. Optimiziranje strukture baze podataka pri automatskom uklanjanju redundancije. U: Lužar V, Cvitaš M, urednici. Kompjuter na sveučilištu. Zbornik radova 6. međunarodnog simpotija Kompjuter na sveučilištu. Dubrovnik, 1984. Zagreb: Sveučilišni računski centar; 1984. Str. 307.1-7.
Optimizing database structure in automated removal of redundancy.

Kern J, Vuletić S, Ivanković D. Osnove multidimenzionalne analize podtaka. Skripta za medicinare. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1984.

Keros P, Lang S, Jakupčević M, Maletić A, Barišić T, Mrsić M, Pavleković G. Prava i obaveze bolesnika III. Prava i obaveze mentalnih bolesnika. Zagreb: Jugoslavenski centar za medicinsku etiku i kvalitetu života, Centar za suradnju s udruženim radom Medicibskog fakulteta u Zagrebu, Konferencija osnovnih organizacija Saveza socijalističke omladine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;1984. (82 str.)

Kramarić M, Štefanac D, Kopjar B, Jurišić S. Značaj kućnih apoteka u samoliječenju. Medicinar 1984-1985;33:127-34.
Importance of housestocks of medicines in selfmedication.

Krpan A, Toman Lj, Božikov J. Uloga reninske aktivnosti plazme (RAP) u hipertenzivnih bolesnika s kroničnom bubrežnom insuficijencijom. Liječnički vjesnik 1084;106:127-31.
The role of plasma renin acrivity (PRA) in hypertensive patients with chronic renal insufficiency.

Lang S, Bantić Ž, Jakupčević M, Šošić Z, Mitak M, Nasić M.Medicinska etika u nastavi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Liječnički vjesnik 1984;106:39-42.
Medical ethics in the curriculum of the School of Medicine, University of Zagreb

Lang S, Mitak M. Stavovi žena prema ginekološkom pregledu i pregledu dojki. Libri Oncologici 1984;12:43-8.
Attitudes of women towards gynecological and breast examinations.

Lang S, Vukičević S, Škrabalo Z, Živković F. Međunarodna suradnja Medicinskog fakulteta. U: Čečuk, Lj, Belicza B, Škrbić M, urednički odbor. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb: Stvarnost; 1984. Str. 262-73.

Letica S. Kriza i zdravstvo. Zagreb: Stvarnost; 1984. (227 str.)

Letica S. O metodologijskim problemima periodizacije razvoja sustava socijalne zaštite. U: Škrbić M, Letica S, Popović B, Butković J, Matutinović A, urednici. Socijalna zaštita u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Zagreb: Savez samoupravnih interesnih zajednica socijalne zaštite SRH., JUMENA, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Republički zavod za socijalni rad, Republički komitet za zdravstvenu i socijalnu zaštitu SRH;1984. Str. 225-6.

Letica S, Šimunić M. Socijalno-zaštitne funkcije zdravstvene zaštite. U: Škrbić M, Letica S, Popović B, Butković J, Matutinović A, urednici. Socijalna zaštita u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Zagreb: Savez samoupravnih interesnih zajednica socijalne zaštite SRH., JUMENA, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Republički zavod za socijalni rad, Republički komitet za zdravstvenu i socijalnu zaštitu SRH;1984. Str. 357.

Mastilica M. Radikalne kritike medikopsihijatrijskog shvaćanja čovjeka – moguće pretpostavke za određivanje prava čovjeka u psihijatriji. U: Keros P, Lang S, Jakupčević M, Maletić A, Barišić T, Mrsić M, Pavleković G. Prava i obaveze bolesnika III. Prava i obaveze mentalnih bolesnika. Zagreb: Jugoslavenski centar za medicinsku etiku i kvalitetu života, Centar za suradnju s udruženim radom Medicibskog fakulteta u Zagrebu, Konferencija osnovnih organizacija Saveza socijalističke omladine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;1984. Str. 66-76.

Mastilica M, Radovančević Lj. Usamljenost i otuđenje. U: Škrbić M, Letica S, Popović B, Butković J, Matutinović A, urednici. Socijalna zaštita u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Zagreb: Savez samoupravnih interesnih zajednica socijalne zaštite SRH., JUMENA, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Republički zavod za socijalni rad, Republički komitet za zdravstvenu i socijalnu zaštitu SRH;1984. Str. 218-23.

Miličić D, Nasić M, Bantić Ž, Lang S. Analiza psiho-socijalnih obilježja u kodeksima medicinske etike. U: Keros P i sur., urednici. Prava i obaveze bolesnika III. Prava i obaveze mentalnih bolesnika. Zagreb: Jugoslavenski centar za medicinsku etiku i kvalitetu života, Centar za suradnju s udruženim radom Medicibskog fakulteta u Zagrebu, Konferencija osnovnih organizacija Saveza socijalističke omladine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1984. Str. 1-18.

Nemet B, Skalova R. Indukcija aeroginocina u tipizaciji bakterije Pseudomonas aeruginosa. I. Bakteriocini u svojstvu determinanti tipa bakterija. Mikrobiologija 1984;21:165-70.
Induction of the aeroginocines as a mean in typing of Pseudomonas aeruginosa. I part. Bacterioicines as determinants of the type of bacteria.

Prebeg Ž. Secular trend in growth of Zagreb schoolchildren. U: Borms J, Sand A, Hauspie R, Susanne C, Hebbelinek M, editors. Secular trend in growth of Zagreb school children. New York : Plenum Press; 1984. Str. 201-7.

Prebeg Ž. Sekularne promjene rasta i razvoja djece i omladine. U: Maretić Z, urednik. Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1984. Labin : Dom zdravlja; 1984. Str. 159-64.
Secular changes in growth and development of children and adolescents.

Preka N, Jakovčić T. Prilog metodama ispitivanja nultog stanja kvalitete vodotoka. Informativni bilten jugoslavenskog društva za zaštitu voda 1983/84;(60/61):19-22. (separat!)
Supplement to research methods of reference state of water course quality.

Preka N, Jakovčić T. Prikaz incidentnog onečišćenja i provedenih mjera zaštite jednog crpilišta podzemne vode. Vodoprivreda 1984;16:276-9.
Accidental pollution and control measures of a groundwater intake.

Preka-Lipold N, Preka N, Trifunović Lj. Klasifikacija voda dinarskog krša. Akademija nauka u i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Radovi 77. Odjeljenje tehničkih nauka 1984;9:71-85.

Presečki V, Smerdel S, Borčić D, Delimar N. Utrđivanje imunoglobulina M i G za citomegalovirus u ljudskim serumima pomoću imunoenzimskog testa (ELISA). Liječnički vjesnik 1984;106:245-8. (ZZZ)
Detection of IgM and IgG antibodies to CMV by using ELISA in human sera.

Punda V. Učestalost arbovirusnih infekcija u stanovništva otoka Mljeta. Serološka istraživanja (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1984. (141 str.)

Punda V, Milas I, Bradarić N, Kačić A, Klišmanić Z. Mediteranska pjegava groznica u Jugosalviji. Liječnički vjesnik 1984;106:286-8.
Mediterranean spotted fever in Yugoslavia.

Riedel D, Valić F, Wilbourn JD. 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D). Geneva: World Health Organization; 1984. (Environmaental Health Criteria ; 29)

Richter B. Katedra za bakteriologiju, virologiju i parazitologiju. U: Čečuk, Lj, Belicza B, Škrbić M, urednički odbor. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb: Stvarnost; 1984. Str. 494-5.

Schmutzer Lj, Ivanković D, Kern J, Zah V, Vuletić S. Procjema gestacijske dobi u blizanaca primjenom multivarijatnih analitičkih postupaka. Anali Kliničke bolnice “Dr M. Stojanović” 1984;23:260-4.

Skalova R. Epidemiology of menigococcal meningitis in Sahel and Mongolia. Infection 1984;12(Suppl 1):S35-43.

Škrbić M. Katedra za sociologiju. U: Čečuk, Lj, Belicza B, Škrbić M, urednički odbor. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb: Stvarnost; 1984. Str. 495-7.

Škrbić M. Medicina i socijalne znanosti. Prvi dio. 3. prer. proš. izd. Zagreb: Stvarnost; 1984. (196 str.)

Škrbić M. Samozaštita. U: Škrbić M, Letica S, Popović B, Butković J, Matutinović A, urednici. Socijalna zaštita u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Zagreb: Savez samoupravnih interesnih zajednica socijalne zaštite SRH., JUMENA, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Republički zavod za socijalni rad, Republički komitet za zdravstvenu i socijalnu zaštitu SRH;1984. Str. 312-3.

Škrbić M. Socijalna zaštita u suvremenim sistemima socijalne sigurnosti. U: Škrbić M, Letica S, Popović B, Butković J, Matutinović A, urednici. Socijalna zaštita u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Zagreb: Savez samoupravnih interesnih zajednica socijalne zaštite SRH., JUMENA, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Republički zavod za socijalni rad, Republički komitet za zdravstvenu i socijalnu zaštitu SRH;1984. Str. 28-36.

Škrbić M, Letica S, Popović B, Butković J, Matutinović A, urednici. Socijalna zaštita u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Zagreb: Savez samoupravnih interesnih zajednica socijalne zaštite SRH., JUMENA, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Republički zavod za socijalni rad, Republički komitet za zdravstvenu i socijalnu zaštitu SRH;1984. (482 str.)

Škrbić M, Šuvar S, Popović B. Socijalna politika i socijalna zaštita u funkciji udruženog rada. U: Škrbić M, Letica S, Popović B, Butković J, Matutinović A, urednici. Socijalna zaštita u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Zagreb: Savez samoupravnih interesnih zajednica socijalne zaštite SRH., JUMENA, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Republički zavod za socijalni rad, Republički komitet za zdravstvenu i socijalnu zaštitu SRH;1984. Str. 52-65.

Teuber M. Biblioteka “Andrija Štampar”. U: Čečuk, Lj, Belicza B, Škrbić M, urednički odbor. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb: Stvarnost; 1984. Str. 178-80.

Težak-Benčić M. Djeca ometena u razvoju. U: Mardešić D i sur. Pedijatrija. Zagreb: Školska knjiga; 1984. Str. 839-48.

Težak-Benčić M. Zaštita majki i djece. U: Mardešić D i sur. Pedijatrija. Zagreb: Školska knjiga; 1984. Str. 5-30.

Vuletić S, Bantić Ž, Deželić Đ, Deželić N, Ivanković D, Jakšić Ž, Jureša V Kelnerić D, Kern J, Kišić M, Lang S, Luković G, Marinković M, Mastilica M, Pavleković G, Stavljenić A, Šošić Z, Vrljičak M, Vujić M. Cjeloviti program borbe protiv kroničnih nezaraznih bolesti u osnovnim populacijskim skupinama – Studija Belec. I. Ocjena veličine problema. Liječnički vjesnik 1984;106:443-7.
A comprehensive programme for fighting non-infectious diseases in basic population goups – te Belec study. I. Evaluation of the extent of the problem.

Vuletić S, Bantić Ž, Deželić Gj, Deželić N, Ibanković D, Jakšić Ž, Jureša V, Kelnerić D, Kern J, Kišić M, Lamg S, Luković G, Marinković M, Mastilica M, Pavleković G, Stavljenić A, Šošić Z, Vrljičak M, Vujić M. Cjeloviti program borbe protiv kroničnih nezaraznih bolesti u osnovnim populacijskim skupinama – studija Belec. I. Ocjena veličine problema. Liječnički vjesnik 1984;106:443-7.
A comprehensive programme for fighting chronic non-infectious diseases in basic population groups – the Belec study. I. Evaluation of the extent of the problem.

Zebec M, Žagar Ž, Senta A. Safe u dezinfekciji grijane bazenske vode. Voda i sanitarna tehnika 1984;14:55-63.
Safe in dezinfection of heated pool water.

Žuškin E, Pavičić F, Kanceljak B. Izbor spirometrijskih testova za procjenu ventilacijske funkcije pluća. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1984;35:31-41.
Selection of spirometric tests in evaluation of ventilatory capacity.

Žuškin E, Skurić Z. Respiratory function in tea workers. British Journal of Industrial Medicine 1984;41:88-93.


1985

Babić-Bosanac S. Samoupravna transformacija sistema zdravstvenog osiguranja u Hrvatskoj /magistarski rad/. Zagreb: Medicinski fakultet; 1985.

Babuš V. Pouzdanost podataka o uzroku smrti od koronarne bolesti u rutinskoj statistici SR Hrvatske. Liječnički vjesnik 1985;107:427-30.
The reliability of routine statistics in SR Croatia on deaths due to coronary disease.

Benčić Z, Kuzmanović N, Amšel V, Polovina-Meštrović B. Neisseria meningitidis serogrupe B serotipa 2 izolirana u Jugislaviji. Liječnički vjesnik 1985;107:321-2.(SNZ)
Neisseria meningitidis of serogroup B, serotype 2 isolated in Yugoslavia.

Bolanča M, Kulčar Ž, Lang S. Prava i obaveze preventivne medicine – može li se unaprijediti kontrola raka cerviksa uterusa i dojke u općoj populaciji. U: Pavleković G i sur., urednici. Pravo i obaveza na zdravlje. Zagreb: Jugoslavenski centar za medicinsku etiku i kvalitetu života, Centar za suradnju s udruženim radom Medicibskog fakulteta, Konferencija osnovnih organizacija Saveza socijalističke omladine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1985. Str. 65-9.

Borčić B, Majerus-Mišić Lj, Raos B, Punda V, Bujić N, Toth D. Ispitivanje reaktogenosti i imunogenosti “FSME-IMMUN” vakcine protiv krpeljnog meningoencefalitisa. U: Konjević P, urednik Zbornik radova XVII stručnog sastanka Epidemiološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske. Kutina, 1984. Kutina: Dom zdravlja Kutina, Higijenmsko –epidemiološki odjel; 1985. Str. 80-6.
An investigation of the reactogenicity and immunogenicity of the FSME-IMMUN vaccine against tick-borne meningoencephalitis.

Borčić B, Punda V, Margan I, Borčić D, Klišmanić D. Prilog poznavanju “Fievere boutonnese” (marsejske groznice) u Hrvatskoj. Liječnički vjesnik 1985;107:80-1.
Contribution to better understanding of “fievre boutonnese” (Marseille fever) in Croatia)

Božićević-Radić Đ, Prebeg Ž. Obilježja menstruacijskog ciklusa u adolescentnom razdoblju. Liječnički vjesnik 1985;107:470-3.
Patterns of the menstrual cycle in adolescent girls.

Brudnjak Z. Medicinska virologija. Zagreb: JUMENA; 1985.

Brudnjak Z. Razvoj proizvodnje virusnih vakcina za veterinarsku upotrebu u Hrvatskoj. Veterinarska stanica 1985;16(4):20-4.
The development of virus vaccines production for veterinary use in Croatia.

Budak A, Bartolović V, Grahovac V, Jakšić Ž. Stručni temelji budućeg napretka opće medicine. Praxis Medici 1985;16:37-52.

Budak A, Blažeković-Milaković S, Katić M, Vrcić-Keglević M. Neke karakteristike rada liječnika opće medicine. U: Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1985. Labin: Dom zdravlja Labin; 1985. Str. 23-9.
Some characteristics of general practitioners’ work.

Cucić V, Raičević M, Pavleković G. Zdravstveno vaspitanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U: Karakašević B, urednik. Zbornik radova XXVI naučnog sastanka mikrobiologa epidemiologa i infektologa Jugoslavije i X simpozijum Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine. Pula 18. – 24.6. 1984. Skopje: Zavod za zdravstvena zaštota na zdravstven dom; 1985. Str. 544-5.

Cvjetanovic B. Epidemiological models of diarrhoeal diseases. Journal of Diarrhoeal Diseases Research 1985;3(2):63-4.

Delimar N, Cvjetanović B, Košićek M, Smerdel S. Simuliranje učinka intervencije pomoću epidemiološkog modela na tok AIDS-a. U: Zbornik radova I jugoslavenskog simpozija o AIDS-u. Zagreb, 14. i 15. prosinca 1987. Zagreb: Odbor za borbu protiv AIDS-a grada Zagreba; 1987. Str. 74-8.

Derkos-Mikulić V, Devčić M. Eozinofilija i toksokaroza. U: Karakašević B, urednik. Zbornik radova XXVI naučnog sastanka mikrobiologa epidemiologa i infektologa Jugoslavije i X simpozijum Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine. Pula, 1984. Skopje: Zavod za zdravstvena zaštita na zdravstveni dom; 1985. Str. 178-80.
Eosinophilia and toxocarosis.

Drekos-Mikulić V, Važić-Babić V. Protutijela na plazmodije dokazana testom fluorescentnih antitijela. U: Karakašević B, urednik. Zbornik radova XXVI naučnog sastanka mikrobiologa epidemiologa i infektologa Jugoslavije i X simpozijum Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine. Pula, 1984. Skopje: Zavod za zdravstvena zaštita na zdravstveni dom; 1985. Str. 210-3.
Malaria diagnosed by the indirect fluorescent antibody test.

Deželić Gj. Microcomputer technology for primary health care. U: Technology in the primary health care system. Proceedings. International Summer Seminar. Dubrovnik, 1985. Belgrade: Institute of Social Medicine, Statistics and Health Research, School of Medicine; 1985. Str. 195-206.

Deželić Gj. Problemi razvoja zdravstvenog informacijskog sistema u Jugoslaviji. Materia Socio-Medica Iugoslavica 1985;8:33-5.

Deželić Gj. Zdravstveni informacijski sistemi i njihovo značenje za kliničko-laboratorijsku djelatnost. Zdravstvo 1985;27:60-5.

Deželić Gj, Kern J, Vuletić S, Deželić N. A health database as a tool for related medical and environmental-health data. U: Roger FH, Gronroos P, Tervo-Pellikka R, O’Moore R, editors. Medical Inforamtics Europe 85. Proceedings. Helsinki, 1985. Berlin: Springer; 1985. Str. 509-13. (Lecture Notes in Medical Informatics ; 25)

Grahovac V, Vujić D, Lemaić V, Budak A, Blažeković-Milaković S, Pršić J, Herman A, Dasović T. Liječenje hipertenzije dihidroergotoksinom (Redergin – Lek). Rezultati dvostruko slijepog ispitivanja u ambulantnim uvjetima. Praxis medici 1087;18:81-92.

Han AM, U KM, Hlaing T, Božikov J, Deželić Gj, Cvjetanović B. Epidemiological model of acute bacterial and viral diarrhoeal diseases. Journal of Diarrhoeal Diseases Research 1985;3:65-72.

Ivanković D, Kopjar B, Šošić Z. Evaluacija uspješnosti skrininga hipertenzije provedenih u seoskim sredinama SR Hrvatske. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1985;26:77-81.
Evaluationa of hypertension screening carried out in some rural areas of the Socialist Republic of Croatia.

Ivanković D, Luković G, Strnad M, Žerjavić-Hrabak V, Kern J, Vuletić S. Praćenje kongenitalnih malformacija: rutinska zdravstvena statistika, novi registri ili nešto treće? Liječnički vjesnik 1985;107:465-9.
The follow-up of congenital malformations: routine health statistics, new registries or something else?

Jakovčić T, Marijanović M. Savjetovanje Značenje kemije u proizvodnji hrane i zaštiti čovjekove okoline. Zbornik radova. Osijek, 1985. Osijek: Društvo kemičara i tehnologa Osijek; 1985. Str. 207-11.

Jakovčić T, Preka N. Prilog metodici utvrđivanja tendencije onečišćenja površinskih vodotoka. U: Godišnjak o aktuelnim problemima zaštite voda ’85. Knjiga 1. Sarajevo, 1985. Beograd: Jugoslovensko društvo za zaštitu voda; 1985. Str. 16-20.
Supplement to the methodics of determining tendencies of surface watercourse pollution.

Jakšić Ž. Definicije, objašnjenja, razmatranja i vježbe. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str. 45-53.

Jakšić Ž. Društvena obilježja i zdravstveno stanje. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str. 75-104.

Jakšić Ž. Mjere i oblici socijalne zaštite. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str. 237-44.

Jakšić Ž. Nekoliko računa u suvremenom svijetu. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str. 127-8.

Jakšić Ž. Obrazovanje i dugoročni planovi za ostvarivanje zdravstvene politike “Zdravlje za sve do 2000. godine” u Jugoslaviji. Materia Socio-Medica Iugoslavica 1985;8:38-41.

Jakšić Ž. Postdiplomska i kontinuirana edukacija za stručnjake primarne zdravstvene zaštite: iskustva, evaluacija i perspektive. U: Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1985. Labin: Dom zdravlja Labin; 1985. Str. 7-13.
Postgraduate and continuing education of primary health care manpower: experiences, evaluation and perspectives.

Jakšić Ž. Primarna zdravstvena zaštita. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str. 291-304.

Jakšić Ž. Savjetovanje. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str. 277-8.

Jakšić Ž. Socijalna medicina. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str. 1-20.

Jakšić Ž. Tradicionalna i suvremena medicina. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str. 285-9.

Jakšić Ž. Treće doba života – starost. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str. 209-15.

Jakšić Ž. Zdravstvena politika. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str. 279-83.

Jakšić Ž. Zdravstvena zaštita i primarne društvene zajednice (porodica, radna jedinica itd.). U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str. 217-35.

Jakšić Ž. Zdravstveno stanje u našoj zemlji. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str. 149-58.

Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985.

Jakšić Ž, Budak A, Cucić V, Eterović I, Grgurić J, Hrabar A, Peršić L, Prebeg Ž, Smajkić A, Skupnjak B, Šarić M. Perspektive primarne zdravstvene zaštite. U: Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1985. Labin: Dom zdravlja Labin; 1985. Str. 217-22. (provjeriti!!!)

Jakšić Ž, Eterović T. Communication and information technology for primary health care (Experience from Yugoslavia). U: Technology in the primary health care system. Proceedings. International Summer Seminar. Dubrovnik, 1985. Belgrade: Institute of Social Medicine, Statistics and Health Research, School of Medicine; 1985. Str. 54-68.

Jakupi M, Djokić TD, Karahoda-Gjurgjeala N, Žuškin E, Haxhiu MA. Mechanisms of the effects of ethanol on isolated airway smooth muscle tone. Iugoslavica Physiologica et Pharmacologica Acta 1985;21(Suppl. 3):435-6. (Proceedings of the 9th Congress of the Yugoslav Pharmacological Society and of the 4th Congress of the Yugoslav Toxicological Society. Belgrade, 1985)

Jureša V. Akcija dobrovoljnog davanja krvi. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str. 273-6

Jureša V. Utjecaj nasljednih i socijalnih činilaca na pojavu povišenog krvnog tlaka u školske djece (magistarski rad). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zgarebu ; 1985.

Jureša V. Zdravstveni problemi studenata. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str. 203-7.

Kalenić S, Gmajnički B, Milaković-Novak Lj, Baklaić Ž, Vodopija I, Skirrow MB. Sezonska raspodjela campylobacter jejuni i capylobacter coli (1.9.1982-31.8.1983). Liječnički vjesnik 1985;107:431-2. (ZJZ ZGB)
Seasonal distribution of campylobacter jejuni and campilobacter coli (Sept. 1, 1982 – Aug. 31, 1983)

Kanceljak-Macan B, Žuškin E, Pavićić F. Ispitivanje respiratorne funkcije pri fizičkom opterećenju. Liječnički vjesnik 1985;107:31-7.
Study of respiratory function during physical exercise.

Katić V, Vukičević S, Vujičić G, Ivanković D. Strikturelle Elemente in den Spuren des Schlafenbeins. U: Majer EH, Zrunek M, Herausgegebers. Aktuelles in der Otorhinollaryngologie. Stuttgart: Thieme; 1985. Str. 326-8. (nije provjereno)

Kern J, Vuletić S, Deželić Gj. Genealogije kao mrežni model baze podataka. U: Melčić M, urednik. Kompjuter na sveučilištu. Zbornik radova sa 7. međunarodnog simpozija Kompjuter na sveučilištu. Cavtat, 1985. Zagreb: Sveučilišni računski centar; 1985. Str. 516.1-5.
Genealogies as a network data-base model.

Kleflin A. Istraživanje enzimske aktivnosti u plodnim opnama i tekućinama epiteliohorijalne placente (doktorska disertacija). Zagreb: Prirodoslovno-matematički fakultet; 1985.

Konja J, Tiefenbach A, Ivanković D. Procjena efikasnosti djelovanja protokola Landbeck, KMK-I, KMK-II, o-76 i YU-77 na akutnu limfatičku leukemiju djeteta. Bilten hematologije i transfuzije 1985;13:53-68.

Kovačić L. Međunarodna zdravstvena suradnja. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str. 129-46.

Kovačić L. Uloga i zadaci zdravstva u zdravstvenoj zaštiti. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str. 305-13.

Kovačić L. Zdravstveni radnici. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str. 315-21.

Kovačić L. Zur Optimierung von Massnahmen in Rahmen von Gesundheitsprogrammen mit Hilfe der Simulationemethode. Referate und Thesen zum II. Sozialhygienekongress der DDR mit internationaler Beteiligung. Leipzig, 1985. /S.l. : s.n./; 1985:162-7. (nije provjereno)

Kovačić L, Peršić L, Božikov J. Mogućnost planiranja i izbora mjera programa za suzbijanje hipertenzije na području općine Labin simulacijom na računalu. U: Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštote. Labin, 1985. Labin: Dom zdravlja Labin; 1985. Str. 265-72.
Possibilities of planning and choosing adequate program measures for controlling hypertension in the Labin commune by computer simulation.

Kulčar Ž. Hrabak-Žerjavić V, Bunčić B, Droždjek D, Horvatić I, Lojović-Tonković M, Majnarić V, Pavleković G, Pjevac D. Mjesto, uloga i mogućnosti rada Crvenog križa Hrvatske u sistemu zdravstvene samozaštite, podruštvljavanja zaštite zdravlja, organiziranja bolesnika i pripadnika rizičnih grupa u samozaštitne jedinice. U: Tematska konferencija “Daljnja aktivnost Crvenog krža Hrvatske na provođenju programskih zadataka zaštite i unapređenja zdravlja stanovništva. Zbornik radova. Zagreb: Crveni križ Hrvatske – Skupština; 1985. Str. 25-30.

Lang S. O “kvaliteti života”. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str. 39-43.

Lang S. Strategija preventive zdravstvene zaštite. Materia Socio-Medica Iugoslavica 1985;8:26-7.

Lang S, Bantić Ž. Medicinska etika. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str. 323-46.

Lang S, Jakšić Ž, Skurić Z. Zdravlje i humana ekologija. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str. 55-73.

Lang S, Šošić Z,Pavleković G, Bantić Ž, Jureša V. Zdravlje za sve dp 2000 godine – strategija preventive. U: Pavleković G i sur., urednici. Pravo i obaveza na zdravlje. Zagreb: Jugoslavenski centar za medicinsku etiku i kvalitetu života, Centar za suradnju s udruženim radom Medicibskog fakulteta, Konferencija osnovnih organizacija Saveza socijalističke omladine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1985. Str. 5-7.

Letica S, Popović B, Škrbić M. Teze o socijalnoekonomskim osnovama zdravstvenog razvoja. Praxis Medici 1985;16:21-6.

Lovrek V, Madjarić M, Deželić Gj. Basic data set and local classification.U: Roger FH, Gronroos P, Tervo-Pellikka R, O’Moore R, editors. Medical Inforamtics Europe 85. Proceedings. Helsinki, 1985. Berlin: Springer; 1985. Str. 225-9. (Lecture Notes in Medical Informatics ; 25)

Markotić-Bogavčić G, Beritić-Stahuljak D. The influence of mental stress at work on the development of psychosomatic disease. Acta medica Iugoslavica 1985;39:3-12.
Utjecaj stresa na razvoj psihosomatskih bolesti.

Mastilica M. Individuum i suvremeno društvo (magistarski rad). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1985.

Mastilica M. Primarne i sekundarne društvene grupe. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str. 326.

Mastilica M. Socijalne razlike i zdravstvena zaštita. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1985;26(1):33-8.
Social differences and health care.

Mlinarić-Galinović G. Brzo dokazivanje respiratornog sincicijskog virusa u bolesnika (doktorska disertacija): Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1985.

Nasić M, Novaković B, Miličić D, Lang S. Incidencija i mortalitet djece oboljele od leukemija i limfoma u dobi do 14 godina u SR Hrvatskoj u razdoblju od 1968. do 1975. godine. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1985;26:113-8.
Incidence and mortality rate in children up to 14 years of age affected from leukemia and lymphoma in the SR Croatia from 1968 to 1975.

Nemet B, Skalova R. Indukcija aeruginocina u tipizaciji bakterije Pseudomonas aeruginosa – II Metode aeruginocin-tipizacije i njihova primjena u tipizaciji Pseudomonas aeruginosa. Mikrobiologija 1985;22:155-63.
Induction of the aeroginocines as a means in the typing of Pseudomonas aeruginosa. II part: Aeruginocine – typing methods – application in typing Pseudomonas aeruginosa.

Novaković B, Nasić M, Jureša V. Uloga savjetovališta u borbi protiv arterijske hipertenzije u ruralnom području. Medicinar 1985-86;34:11-7.
The role of a guidance clinic in controlling arterial hypertension in a rural area.

Pavlekovic G, Novaković B, Nasić B, Jureša V, Bantić Ž, Lang S. Bagić A, urednici. Pravo i obaveza na zdravlje. Zagreb: Jugoslavenski centar za medicinsku etiku i kvalitetu života, Centar za suradnju s udruženim radom Medicinskog fakulteta, Konferencija osnovnih organizacija Saveza socijalističke omladine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1985. (126 str.).

Pavleković G, Šošić Z. Zdravstveno prosvjećivanje, zdravstveni odgoj i aktivno učešće stanovništva u zaštiti zdravlja. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str. 259-71.

Prebeg Ž. Higijena i škola. 5. izd. Zagreb: Školska knjiga; 1985. (167 str.)

Prebeg Ž. Seasonal variations of menarche in school girls in Croatia. Collegium Anthropologicum 1985;9:201-7.
Sezonske varijacije menarhe učenica u Hrvatskoj.

Prebeg Ž. Somatski rast i razvoj. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str.191-202.

Preka N, Preka-Lipold N. Zagađenje vodotoka u slivu rijeke Une i mjere zaštite. U: Stručno-naučni skup na temu: Prostorno uređenje i zaštita rijeke Sane i Une. Bosanski Novi, 1985. Bosanski Novi: /vlast. izd./; 1985. Str. 114-20. (separat)

Preka N, Preka-Lipold N, Avdagić I. Ispitivanje autopurifikacione sposobnosti krških podzemnih vodnih tokova. U: Naučna konferencija “Voda i krš”. Mostar, 1985. /Mostar: vlast. izd.; 1985/. Str. 219-29. (separat)

Preka N, Preka-Lipold N, Avdagić I, Kurpjel B. The self-puurification capacity of karst underground watercourses with respect to the pollution of the Mediterranean sea. U: Miloradov M, editor. Preconference Proceedings from the International Regional Conference on the Pollution of the Mediterranean Sea. Split, 1985. Split: /vlast. izd./; 1985. Str. 267-75.

Preka-Lipold N, Preka N, Kurpjel B, Trifunović Lj, Jakovčić T. Preliminarna razmatranja o uticaju sezonskih promjena kvaliteta vode akumulacija u funkciji izmjene vodne mase. U: Naučna konferencija “Voda i krš”. Mostar, 1985. /Mostar: vlast. izd.; 1985/. Str. 185-97. (podaci sa separata)

Punda V, Calisher CH, Stepić J, Vesenjak-Hirjan J. Protutijela za arboviruse u serumima domaćih životinja na jednom dalmatinskom otoku. Veterinarski arhiv 1985;55:225-30.
Arbovirus antibodies in sera of domestic animals on a Dalmatian island.

Punda V, Ropac D. Prokuženost pasa virusom Bhanja u nekim područjima Hrvatske i Slovenije. Veterinarski arhiv 1985;55:157-64.
The prevalence of Bhanja virus-affected dogs in soem regions of Croatia and Slovenia.

Ramljak-Šešo M, Perković D, Punda V, Kuzmanović N, Makarić Z. Ispitivanje osjetljivosti sojeva St. aureus izoliranih iz kliničkog materijala i od populacije zdravih kliconoša prema cefotaksimu, fusidinskoj kiselini, gentamicinu i klosacilinu. U: Karakašević B, urednik. Zbornik radova XXVI naučnog sastanka mikrobiologa epidemiologa i infektologa Jugoslavije i X simpozijum Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine. Pula, 1984. Skopje: Zavod za zdravstvena zaštita na zdravstveni dom; 1985. Str. 347-50
Sensitivity of St. Aureus strains isolated from pathologic specimens and healthy carriers to coxacillin, cefotaxime, gentamicin and fusidic acid.

Richter B. Mikrobiološke pretrage u laboratorijima Zavoda. Zagreb: Zavod za zaštitu zdravlja SR Hrvatske; 1985. (32 str.)

Ropac D, Punda V. Istraživanje prokuženosti arbovirusima u Jugoslaviji. Liječnički vjesnik 1985;107:1-5.
The study of the resistance to arboviruses in Yugoslavia.

Scachter EN, Žuškin E, Buck MG, Witek TJ, Beck GJ, Tyler D. Airway reactivity and cotton bract-induced bronchial obstruction. Chest 1985;87:51-5.

Silobrčić J, Božikov J, Deželić Gj, Cvjetanović B. Epidemiološki model hripavca i njegova simulacija računalom. U: Peti simpozij Medicina i tehnika. Zbornik radova JUREMA 30. 4. svezak. Zagreb, 27-29. svibnja 1985. /Zagreb: vlast. izd.; 1985. Str. 137-41.

Skalova R. Vloga mikrobiološkega laboratorija pri preprečavanju bolnišničnih okužb. U: Dragaš AZ, urednik. Preprečavanje infekcij v klinični praksi. Za zdravnike. Ljubljana: Medicinska fakulteta Univerze Edvarda Kardelja; 1985. Str. 57-60.

Skupnjak B, Lang S. Technology needs in the primary health system (appropriateness of technology in primary health care. U: Technology in the primary health care system. Proceedings. International Summer Seminar. Dubrovnik, 1985. Belgrade: Institute of Social Medicine, Statistics and Health Research, School of Medicine; 1985:183-94.

Škrbić M. Medicina i socijalne znanosti. Prvi dio. 4. prer. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet; 1985. (196 str.)

Šošić Z, Jakšić Ž. Preventivna medicina. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str. 245-50.

Šošić Z, Pavleković G. Health behaviour of the rural noninstitutionalized elderly. Association for Anthropology and Gerontology 1985;6:4-5.

Valić F, Vermeire T, Wilbourn J. Ethylene oxide. Geneva: World Health Organization; 1985. (Environmaental Health Criteria ; 55)

Vrcić-Keglević M, Blažeković-Milaković S, Katić M, Pisarev J, Vojč B, Žigić D. Organizacijski aspekti napretka opće medicine. Praxis medici 1985;16:63-76.

Vuletić S. Faktori koji utječu na pad fertiliteta. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str. 119-25.

Vuletić S. Genetski aspekti. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str. 27-38.

Težak-Benčić M. Mijenjanje popoulacije i zdravstveno stanje stanovništva. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 4. proš. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1985. Str. 105-18.

Tiljak-Mišić Ž, Mišić M, Perković D, Tokić M, Marinčević B. Jednostavan način postizanja mikroaerofilnih uvjeta za izolaciju roda Campylobacter U: Karakašević B, urednik. Zbornik radova XXVI naučnog sastanka mikrobiologa epidemiologa i infektologa Jugoslavije i X simpozijum Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine. Pula, 1984. Skopje: Zavod za zdravstvena zaštita na zdravstveni dom; 1985. Str. 69-71.
Simple method for obtaining microaerobic conditions to isolate bacteria genus Campylobacter.

Vrcić-Keglević M, Blažeković-Milaković S, Katić M, Pisarev J, Voljč B, Žigić D. Organizacijski aspekti napretka opće medicine. Praxis Medici 1985;16:63-76.

Vrcić-Keglević M, Budak A. Značajke dobrog liječnika. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1985;26:195-200.
Characteristics of a good doctor.

Žuškin E, Kanceljak B, Skurić Z, Butković D. Bronchial reactivity in green coffee exposure. British Journal of Industrial Medicine 1985;42:415-20.

Žuškin E, Kanceljak B, Skurić Z, Ivanković D. Immunological and respiratory changes in tea workers. International Archives of Occupational and Environmental Health 1985;56:57-65.


1986

Babuš V, Madjarić D, Stanuga B, Igrić M. Školska djeca i pušenje. Plućne bolesti 1986;38:138-43. (VMS; Med fak)
School children and smoking.

Babić-Bosanac S. Zdravstvena sigurnost. Socijalna politika 1986;41(6):14-5.

Barath A, Jakšić Ž. Evaluacija postdiplomskih studija na Medicinskom fakultetu u Zagrebu: pregled anketnih istraživanja polaznika 1979-84. Liječnički vjesnik 1986;108:237-44.
Evaluation of postgraduate studies at the Zagreb School of Medicine: A review of polls taken among students between 1974 and 1984.

Beader N. Antibakterijski aktivitet peritonealnog u toku liječenja peritonitisa kod kontinuirane ambulatorne peritonealne dijalize (magistarski rad). Zagreb: ....., 1986

Benčić Z, Hrabar A. Stanje i perspektive epidemiologije u SFR Jugoslaviji. U. I. kongres epidemiologa Jugoslavije. Zadar, 1986. Zbornik radova. Zagreb: /Udruženje epidemiologa Jugoslavije, Epidemiološka sekcija Zbora liječnika Hrvatske; 1987. Str. 7-9.

Beritić D, Valić F. Rad. Rad i zdravlje. U: Medicinska enciklopedija. Drugi dopunski svezak. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod “Miroslav Krleža”; 1986. Str. 529-30.

Blažeković-Milaković S. Emocionalni problemi bolesnika i način rješavanja. U: Budak A i sur. Opća medicina (udžbenik za studente i priručnik za liječnike). Zagreb: Školska knjiga; 1986. Str. 219-26.

Blažeković-Milaković S. Reumatološki bolesnik u ambulanti opće medicine. U: Budak A i sur. Opća medicina (udžbenik za studente i priručnik za liječnike). Zagreb: Školska knjiga; 1986. Str. 235-40.

Blažeković-Milaković S, Zerić V, Kulenović M. Utilitarnost edukacije u Balintovoj grupi. Praxis medici 1986;17:29-32.

Bolanča M, Droždjek D, Kulčar Ž, Lang S, Plasaj T, Šmalc-Folnegović V. Pravo na kontinuiranu zaštitu ginekološkog raka (mentalno-higijenski aspekti). U: Pavelović G i sur., urednici. Pravo i obaveza na zdravlje II. Zagreb: Jugoslavenski centar za medicinsku etiku i kvalitetu života, Konferencija osnovnih organizacija Saveza socijalističke omladine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1986. Str. 117-20.

Božikov J, Cvjetanović B, Deželić Gj, Ivanković D, Kovačić L, Silobrčić J. Promjena modeliranja i kontinuirane simulacije računalom u zdravstvenoj zaštiti. U: VIII međunarodni simpozij “Kompjuter na sveučilištu”. Cavtat, 12-15.5.1986. Zbornik radova. Zagreb: Sveučilišni računski centar; 1986. Str 6.10.1-8.
Use of modelling and continuous computer simulation in health care.

Brudnjak Z. Hemoragijska groznica. U: Medicinska enciklopedija. Drugi dopunski svezak. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod “Miroslav Krleža”; 1986:215-7.

Brudnjak Z, Manhalter T. Razvoj proizvodnje humanih virusnih vakcina u Hrvatskoj. Mikrobiologija 1986;23:185-9.
The development of human virus vaccine production in Croatia.

Budak A. Akutne respiratorne infekcije. U: Budak A i sur. Opća medicina (udžbenik za studente i priručnik za liječnike). Zagreb: Školska knjiga; 1986. Str. 48-52.

Budak A. Hipertenzija. U: Budak A i sur. Opća medicina (udžbenik za studente i priručnik za liječnike). Zagreb: Školska knjiga; 1986. Str. 77-88.

Budak A. Model primarnog liječnika u nas. U: Budak A i sur. Opća medicina (udžbenik za studente i priručnik za liječnike). Zagreb: Školska knjiga; 1986. Str. 6-12.

Budak A. The New Leeuwenhorst Group. Komentar o sadšnjem stanju učenja i proučavanja u općoj medicini. Praxis Medici 1986;17:33-47.

Budak A: Očekivani životni događaji u prosječnoj jedinici opće medicine. U: Budak A i sur. Opća medicina (udžbenik za studente i priručnik za liječnike). Zagreb: Školska knjiga; 1986. Str. 25-7.

Budak A i sur. Opća medicina (udžbenik za studente i priručnik za liječnike). Zagreb: Školska knjiga; 1986.

Budak A. Opća medicina u svijetu. U: Budak A i sur. Opća medicina (udžbenik za studente i priručnik za liječnike). Zagreb: Školska knjiga; 1986. Str. 13-7.

Budak A. Ordinacija liječnika opće medicine. U: Budak A i sur. Opća medicina (udžbenik za studente i priručnik za liječnike). Zagreb: Školska knjiga; 1986. Str. 28-37.

Budak A. Osnove za ocjenu radne sposobnosti. U: Budak A i sur. Opća medicina (udžbenik za studente i priručnik za liječnike). Zagreb: Školska knjiga; 1986. Str. 214-7.

Budak A. Primarna zdravstvena zaštita i uloga medicinske sestre u njoj. Sestra i obitelj 1986;10(27-28):4-5.

Budak A. Problemi multimorbidnosti. U: Budak A i sur. Opća medicina (udžbenik za studente i priručnik za liječnike). Zagreb: Školska knjiga; 1986. Str. 143-7.

Budak A. Programi mjera zdravstvene zaštite. U: Budak A i sur. Opća medicina (udžbenik za studente i priručnik za liječnike). Zagreb: Školska knjiga; 1986. Str. 151.

Budak A. Program mjera zdravstvene zaštite dojenčadi i male djece. U: Budak A i sur. Opća medicina (udžbenik za studente i priručnik za liječnike). Zagreb: Školska knjiga; 1986. Str. 152-72.

Budak A. Statistički podaci značajni za rad liječnika opće medicine. U: Budak A i sur. Opća medicina (udžbenik za studente i priručnik za liječnike). Zagreb: Školska knjiga; 1986. Str. 18-24.

Budak A. Struktura rada timova liječnika opće medicine u Zagrebu. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1986;27:127-36.
The work structure of primary health care team in Zagreb.

Budak A. Tim opće medicine i principi timskog rada. U: Budak A i sur. Opća medicina (udžbenik za studente i priručnik za liječnike). Zagreb: Školska knjiga; 1986. Str. 38-42.

Budak A. Zdravstvena zaštita starih ljudi. U: Budak A i sur. Opća medicina (udžbenik za studente i priručnik za liječnike). Zagreb: Školska knjiga; 1986. Str. 199-205.

Budak A, Bartolović D, Grahovac V. Strah od malignih bolesti u populaciji liječnika opće medicine. Praxis Medici 1986;17:245-62.

Budak A, Lang S. Zdravstvena zaštita i njeno financiranje u SR Hrvatskoj. Praxis Medici 1986;17:57-69.
Health care and financing health care in Croatia.

Budak A, Vrcić M, Katić M. Podjela posla između nivoa zdravstvene zaštite. U: Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1986. Labin: Dom zdravlja; 1986. Str. 7-9.
Division of work among various levels of health care.

Budak A, Vrcić-Keglević M. Kako unaprijediti podjelu poslova među sudionicima u zdravstvenoj zaštit. Praxis Medici 1986;17:165-75.

Budak A, Vrcić-Keglević M. Stavovi liječnika prema detekciji malignoma u populaciji. Libri Oncologici 1986;15:113-8.
Physicians’ attitude towards malignoma detection in population.

Cvjetanovic B. Health effects and impact of water supply and sanitation. World Health Statistics Quarterly 1986;39:105-17.

Cvjetanovic B. Typhoid and its control. Journal of Diarrhoela Diseases Reserach 1986;4:139-43.

Derkos-Mikulic V, Vazic-Babic V. Quantitative determination of preciptin titres to ASpregillus fumigatus by counterimmunoelectrophoresis. Giornale di Malattie Infettive e Parassitarie 1984;38:756-7. (VII Convegno Italo-Jugoslavo di Malattie Infettive. Plitvice, 1984)

Deželić Gj. Informatika, medicinska. Medicinska enciklopedija. Drugi dopunski svezak. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod “Miroslav Krleža”; 1986. Str. 265-8.

Deželić Gj. Zdravstvena informatika. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1986. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta ; sv. 10)

Galinovic-Weisglass M, Borcic B, Aleraj B, Delimar N, Soic-Kosic N. An outbreak of Q-fever in Croatia (Yugoslavia) in 1983. Giornale di Malattie Infettive e Parassitarie 1986;38:569-74. (VII Convegno Italo-Jugoslavo di Malattie Infettive. Plitvice, 1984).

Galinović-Weisglass M, Vesenjak-Hirjan J, Dobec M. Krpeljni encefalitis u Hrvatskoj. Mikrobiologija 1986;23:163-8.
Tick-borne encephalitis in Croatia.

Gašparović V, Vrhovac B, Rumbodt Z, Ivanković D. Kliničko ispitivanje antihipertenzivnog učinka peroralnog oblika urapidila u usporedbi s metildopom u bolesnika s graničnom i srednje teškom arterijskom hipertenzijom. Pharmaca 1986;24:35-41.

Gašparović V, Vrhovac B, Rumbodt Z, Ivanković D. Komparativno kliničko ispitivanje antihipertenzivnog učinka urapidila prema diazokdidu u bolesnika s teškim oblikom arterijske hipertenzije. Liječnički vjesnik 1986;108:494-6.
A comparative clinical trial of the anthypertensive effects of urapidil vs. diazoxide in patients with severe arterial hypertension.

Gilić V, Skalova R. Proteocin tipizacija kao metoda u diferencijaciji hospitalnih sojeva bakterije proteus mirabilis. U. I. kongres epidemiologa Jugoslavije. Zadar, 1986. Zbornik radova. Zagreb: /Udruženje epidemiologa Jugoslavije, Epidemiološka sekcija Zbora liječnika Hrvatske; 1987. Str. 144-6.
Protecione typing as a method of differentiation of hospital strains of proteus mirabilis bacterum.

Grahovac V, Barath A, Blažeković-Milaković S, Cigula M, Jakšić Ž, Jureša V. Specijalizacija opće medicine, medicine rada i školska medicina na Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” od 1955. do 1984. godine. Praxis medici 1986;17:49-55.

Grahovac V, Budak A. Ginekološka problematika u praksi liječnika opće medicine. U: Budak A i sur. Opća medicina (udžbenik za studente i priručnik za liječnike). Zagreb: Školska knjiga; 1986. Str. 97-103.

Grahovac V, Budak A. Program mjera zdravstvene zaštite žena. U: Budak A i sur. Opća medicina (udžbenik za studente i priručnik za liječnike). Zagreb: Školska knjiga; 1986. Str. 180-6.

Grahovac V, Hartman A, Milaković-Blažeković S. Neakcidentalne povrede djece u praksi liječnika opće medicine. U: Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1986. Labin: Dom zdravlja Labin; 1986. Str. 13-4.

Ivanković D. Procjena i kontrola nasljednog bremena stanovništva (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1986.

Ivanišević G, Zenić N, Topličanec M, Berdnik-Gortan K, Ćurković B, Šošić Z. Dvostruko slijepi pokus ispitivanja učinka piroksikam (Erazon) kreme kod degenerativnog izvanzglobnog reumatizma. Reumatizam 1986;33:130-4. (nije provj., iz popoisa)

Jakovčić T, Marijanović M. Prikaz promjena kvalitete vode rijeke Drave na području SR Hrvatske u 1984. i 1985. godini. U: Zbornik radova sa XV stručnog sastanka prehrambeno-sanitarnih kemičara. Osijek, 1986. /Zagreb/: Farmaceutsko društvo Hrvatske, Sekcija prehrambeno-sanitarnih kemičara, /1986/. Str. 1-4. (podatak iz separata)

Jakšić Ž. The changing concept of health education and the role of general practitioners. Journal of the Royal College of General Practitioners 1986;36:255-6.

Jakšić Ž. Znanost i stručno osposobljavanje pred novim izazovima preventivne zaštite i humanizacije starenja. U: III gerontološki kongres Jugoslavije. Starenje, starost i društveni razvoj. Uvodni referati. Zagreb, 1986. Zagreb: Gerontološko društvo SR Hrvatske; 1986. Str. 123-31.
Research and vocational training in front of new challenges of preventive care and humanization on aging.

Jakšić Ž, Peršić L. Novi izazovi preventive u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U: Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1986. Labin: Dom zdravlja Labin; 1986. Str. 67-72.
New challenges to prevention in primary health care.

Jakupi M, Djokić TD, Karahoda-Gjurgjeala N, Žuškin E, Haxhiu MA. Effect of ethanol on the isolated airway smooth muscle tone. Acta Medica Iugoslavica 1986;40:207-14.
Efekat etanola na tonus izolovanih glatkih mišića vazdušnih puteva.

Katić M. Onkološki bolesnik u praksi liječnika opće medicine. U: Budak A i sur. Opća medicina (udžbenik za studente i priručnik za liječnike). Zagreb: Školska knjiga; 1986. Str. 104-13.

Katić M. Ulkusni bolesnik u praksi liječnika opće medicine. U: Budak A i sur. Opća medicina (udžbenik za studente i priručnik za liječnike). Zagreb: Školska knjiga; 1986. Str. 74-6.

Katić V, Vukičević S, Vujčić G, Ivanković D. Struktur- ind spurenelemente im Schlafenbein. U: Majer EH, Zrunek M, Herausgegebers. Geriatrie in der Hals-Nasen-Ohren Heilkunde. Oesterreichischer HNO-Kongress. Wien, 1985. Wien: Facultas-Universitatsverlag; 1986. Str. 11-4. (nije kontrolirano)

Kern J, Jureša V, Vuletić S, Ivanković D. Genetic-epidemiological approach in the study of multifactorial traits. Collegium Anthropologicum 1986;10:21-8.
Genetičko-epidemiološki pristup u proučavanju multifaktorskih obilježja.

Kern J, Jureša V, Vuletić S, Ivanković D. Genetic-epidemiological approach in the study of multifactorial traits. Collegium Anthropologicum 1986;10:21-8.
Genetičko-epidemiološki pristup u proučavanju multifaktorskih obilježja.

Konja J, Tiefenbach A, Kern J, Ivanković D. Prognostički značaj faktora rizika u akutnoj limfatičkoj leukemiji dječje dobi. Bilten hematologije i transfuziologije 1986;14:17-33.

Konja J, Žeškov P, Tiefebach A, Ivanković D, Nakić M, Petković I. Longitudinalno elektroencefalografsko ispitivanje djece s akutnom limfatičkom leukemijom. Arhiv za zaštitu majke i djeteta 1986;30:21-37.
Longitudinal electroencephalitic analysis of children with avute lymphatic leukemia.

Kopjar B. Risk of hypertension – a five years report. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1986;27:163-8.
Rizik hipertenzije – petogodišnji izvještaj.

Kulčar Ž, Žerjavić-Hrabak V, Lang S, Katić M, Bolanča M. Epidemiologija raka dojke u SR Hrvatskoj. U: I. kongres epidemiologa Jugoslavije. Zadar, 1986. Zbornik radova. Zagreb: /Udruženje epidemiologa Jugoslavije. Epidemiološka sekcija Zbora liječnika Hrvatske; 1987. Str. 191-3.
Breast cancer epidemiology in SR Croatia.

Lang S, Jakupčević M. Život. Kvaliteta života, U: Medicinska enciklopedija. Drugi dopunski svezak. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod “Miroslav Krleža”; 1986. Str. 756-7.

Letica S. Socijakna struktura, zdravlje i zdravstvena zaštita u uvjetima suvremene ekonomske krize. Pogledi 1986;16:13-30.

Letica S, Cerjan-Letica G. Medicinska sociologija. Osnovni koncepti. Zagreb: /autor/; 1986. (201 str.)

Luković G, Ivanković D. Is mortality from myocardial infarction decreasing in the Socialist Republic of Croatia? Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1986;27:77-82.
Opada li mortalitet uslijed infarkta miokrada u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj?

Mastilica M. Socijalne nejednakosti u korištenju zdravstvene zaštite. Pogledi 1986;16:51-63.

Mesarić V, Kern J, Deželić Gj. Problemi distribuiranog procesiranja i lokalnog umreživanja u projektiranju zdravstvenih i informacijskih sistema. U: Zbornik radova sa 8. međunarodnog simpozija Projektiranje i proizvodnja podržana računalom. Zagreb, 1986. Zagreb: Elektrotehnički fakultet; 1986. Str. 623-7.
Distributed processing and local networking problems in health information system design.

Mlinarić-Galinović G, Ugrčić I, Božikov J, Kujundžić M, Galinović-Weisglass M, Vuletić S. Etiološka dijagnostika i učestalost infekcija respiratornim sincijskim virusom u SR Hrvatskoj. Liječnički vjesnik 1986;108:289-95.
Etiological diagnosis and frequency of respiratory dyncytial virus infections in the SR Croatia.

Mlinarić-Galinović G, Ugrčić I, Cvitković M, Pende B, Božikov J. Brza dijagnostika respiratornog sincicijskog virusa. Mikrobiologija 1986;23:13-26.
Rapid diagnostics of respiratory sybcytial virus.

Momirović K, Prot F, Dugić D, Knezović Z, Bosnar K, Erjavec N, Gredelj M, Kern J, Dobrić V, Radaković J. Metode, algoritmi i programi za analizu kvantitativnih i kvalitativnih promjena. Zagreb: Institut za kinezologiju Fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta; 1986.

Novaković B, Nasić M, Mitak M, Baršić E, Lang S. Intenzitet boli i zadovoljstvo porođajem kao faktori kvalitete porođaja. Liječnički vjesnik 1986;108:101-4.
the perceived quality of childbirth: pain and pleasure.

Pavleković G, Jureša V, Bantić Ž, Mastilica M, Lang S, Šogorić S, Santo T, Ignjatović G, Bjeladinović I, urednici. Pravo i obaveza na zdravlje II. Zagreb: Jugoslavenski centar za medicinsku etiku i kvalitetu života, Konferencija osnovnih organizacija Saveza socijalističke omladine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1986. ( str.)

Prebeg Ž. Zdravstvena zaštita školske djece i omladine. U: Budak A i sur. Opća medicina (udžbenik za studente i priručnik za liječnike). Zagreb: Školska knjiga; 1986. Str. 173-9.

Preka N, Preka-Lipold N, Avdagić I, Kurpjel B. The self –purification capabilty of karst underground watercourses with respect to the pollution of the Mediterranean Sea. Water Science and Technology 1986;18:257-65.


Punda V, Raos B, Borčić B. Heminhibicijska protutijela za virus Bhanja u serumima velikih divljih životinja. Veterinarski arhiv 1986;56:261-7.
Bhanja virus heminhibiting antibodies in sera of game animals.

Puntarić V, Borčić D, Vukelić D, Jeren T, Burek V, Wikerhauser T, Richter B. Eperythrozoonosis in man. Lancet 1986;2:868-9.

Punda V, Vesenjak-Hirjan J. Bhanja virus u Hrvatskoj. Mikrobiologija 1986;23:169-75.
Bhanja virus in Croatia.

Punda V, Vesenjak-Hirjan J, Galinović-Weisglass M, Stepić J. Presence of rickettsia on the Dalmatian Island of Mljet. Girnale di Malattie Infettive e Parassitarie 1986;38:1197-200. (nije provjereno)

Santo T, Ložnjaković N, Lang S, Jureša V, Pavleković G, Bantić Ž. Važnost zdravlja – pilot istraživanje. U: Pavelović G i sur., urednici. Pravo i obaveza na zdravlje II. Zagreb: Jugoslavenski centar za medicinsku etiku i kvalitetu života, Konferencija osnovnih organizacija Saveza socijalističke omladine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1986. Str. 11-4.

Schachter EN, Witek TJ Jr, Beck GJ, Žuškin E, Taylor D. A study od isoetharine mesylate in patients with chronic bronchial asthma. Annals of Allergy 1986;57:125-31.

Skalova R. Hospital infections: how to make their control more effective? Giornale di Malattie Infettive e Parassitarie 1986;38:634-6.

Skupnjak B, Letica S, Sekulić D. “Zdravlje za sve do 2000. godine” (cilj koji su prihvatili svi narodi svijeta, čijem ostvarenju doprinose i univerziteti). Sveučilišni vjesnik 1986;32(499-501):8-18.

Škrbić M. Socijalno-zdravstvena orijentacija suvremene medicine. Pogledi 1986;16:31-50.

Šogorić S, Maglić B, Kenfelj H, Bantić Ž, Lang S. Ispitivanje kvalitete odnosa građanin-liječnik. U: Pavelović G i sur., urednici. Pravo i obaveza na zdravlje II. Zagreb: Jugoslavenski centar za medicinsku etiku i kvalitetu života, Konferencija osnovnih organizacija Saveza socijalističke omladine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1986. Str. 109-15.

Šućur M, Budak A. Neki pokazatelji stanja i kretanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti SR Hrvatske. Zdravstvo 1986;28:27-38.

Težak-Benčić M. Djeca ometena u razvoju. U: Mardešić D i sur. Pedijatrija. 3. izd. Zagreb: Školska knjiga; 1986. Str. 839-48.

Ţežak-Benčić M. Zaštita majki i djece. U: Mardešić D i sur. Pedijatrija. 3. izd. Zagreb: Školska knjiga; 1986. Str. 5-30.

Tomek-Roksandić, Budak A. Determinante u zadovoljenju zdravstvenih potreba starijih ljudi u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite. Praxis Medici 1986;17:139-42.

Valić F, Beritić-Stahuljak D, Cigula M, Zrilić I. Praćenje učinaka dugotrajne profesionalne ekspozicije duhanu na funkciju respiratornog sustava. Medica Jadertina 1984-1986;16(3-4):5-14.
Effects on the function of the respiratory tract over a long term occupational exposure totobacco dust.

Valić F, Beritić-Stahuljak D, Skurić Z, Cigula M. Exposure to man-made mineral fibers and respiratory effects in users industry: shipbuilding. Acta medica Iugoslavica 1986;40:21-9.
Respiratorni efekti pri ekspoziciji umjetnim mineralnim vlaknom u brodogradnji.

Valić F, Skurić Z, Beritić-Stahuljak D, Kern J. Multivariate analysis of the relationship between indices of exposure and respiratory deficits in the production of rockwool. Acta medica Iugoslavica 1986;40:81-94.
Multivarijatna analiza odnosa indeksa ekspozicije i deficit ventilacijske funkcije pluca u proizvodnji mineralne vune.

Vesenjak-Hirjan J. Razvoj medicinske virusologije u SR Hrvatskoj u razdoblju od god. 1949-1985. Mikrobiologija 1986;23:81-6.
Medical virology in Croatia from 1949 to 1985.

Vesenjak-Hirjan J, Borčić B. Hemoragična groznica s bubrežnim sindromom (HGBS) u Hrvatskoj (Jugoslavija). Liječnički vjesnik 1986;108:197-9.
Hemorrhagic fever with renal syndrome in Croatia (Yugoslavia)

Vesenjak-Hirjan J, Borčić B. Hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) in Croatia (Yugoslavia) Etiology. Giornale di Malttie Infettive e Parassitarie 1986;38:745-9.

Vrcić-Keglević M. Bolesnici koji boluju od bolesti mokraćnog sustava u ordinaciji liječnika opće medicine. U: Budak A i sur. Opća medicina (udžbenik za studente i priručnik za liječnike). Zagreb: Školska knjiga; 1986. Str. 227-34.

Vrcić-Keglević M. Postupak s bolesnicima oboljelim od kroničnih plućnih bolesti. U: Budak A i sur. Opća medicina (udžbenik za studente i priručnik za liječnike). Zagreb: Školska knjiga; 1986. Str. 241-52.

Vuletić S. Genetika stanovništva. U: Zergollern LJ i sur., urednici. Humana genetika. 2 popr. dop. . izd. Zagreb: JUMENA; 1986. Str. 325-43.

Žuškin E. Zdravstvena zaštita radnika. U: Budak A i sur. Opća medicina (udžbenik za studente i priručnik za liječnike). Zagreb: Školska knjiga; 1986. Str. 187-98.

Žuškin E, Dreshaj I, Jakupi M, Haxhiu MA. Effect of exposure to green coffee dust extract on airway reactivity. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1986;37:205-16.
Djelovanje vodenog ekstrakta prašine sirove kave na reakciju dišnih puteva.

Žuškin E, Kanceljak B, Schachter EN. Broncial reactivity in exposurre to organic aerosols. Acta Biologiae et Medicinae Expertimentalis 1986;11:163-71. (1985 Adriatic International Meeting on the Regulation of Breathing. Dubrovnik, 1985)

Žuški E, Kanceljak B, Skurić Z, Pokrajac D, Bradić V, Tonković-Lojović M. Ventilacijska funkcija i imunološki status radnica u preradi dodataka jelima. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1986;37:433-45.
Ventilatory capacity and immunological status of female workers processing spices in a food industry.

Žuškin E, Kanceljak-Macan B, Mimica MM, Harambašić H. Alergijske i alergiji slične reakcije u radnoj i životnoj okolini. Liječnički vjesnik 1986;108:329-35.
Allergic and intolerance reactions in occupational and nonoccupational exposure.

Žuškin E, Skurić Z, Kanceljak B, Pokrajac D, Bradić V. Ventilacijska funkcija radnica u preradi dodataka jelima. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1986; 37:19-28.
Ventilatory capacity in workers processing food spices.

Žuškin E, Mikov M. Bisinoza. U: Stanković D, urednik. Medicina rada. 3. prešt. izd. Beograd: Medicinska knjiga; 1986. Str. 472-5.


1987

Aleraj B, Gjenero Margan I, Borčić B, Perković D. Epidemiološka analiza bakterijske kontaminacije kirurških radilišta u SR Hrvatskoj – preliminarni izvještaj. U: I. kongres epidemiologa Jugoslavije. Zadar, 1986. Zagreb: /Udruženje epidemiologa Jugoslavije, Epidemiološka sekcija Zbora liječnika Hrvatske; 1987. Str 134-6.
Epidemiological analysis of the bacterial contamination of surgical units in SR Croatia.

Aleraj B, Margan-Gjenero I, Borčić B, Perković D, Muić V. Epidemiološka analiza mikrobiološke kontaminacije kirurških radilišta u SR Hrvatskoj. U: Prvi seminar “kućne infekcije u bolničkim i izvanbolničkim zdravstvenim ustanovama. Zadar, 1987. Zagreb: Savez društava medicinskih sestara i medicinskih tehničara SR Hrvatske; 1987. Str. 25-31.

Babić-Bosanac S. Razvoj sistema socijalnog osiguranja u Hrvatskoj i Slavoniji do 1918. godine. Pravni vjesnik 1987;3:45-8.

Bantić Ž. Korištenje integrirane zdravstvene zaštite na području jedne seoske zdravstvene zajednice. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 187-9.

Barath A, Jakšić Ž, Vuletić S, Kern J, Havelka M, Škiljević M. Evaluacija postdiplomskih studija na Medicinskom fakultetu u Zagrebu – II: ocjene polaznika 1981-84. Liječnički vjesnik 1987;109:193-8.
Evaluation of postgraduate studies at the Medical faculty in Zagreb – II: student’s appraisal for the period 1981-84.

Baršić-Vlajković B. Metode predavanja u zdravstvenom odgoju. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 91-100.

Bencic Z. Typhoid vaccines. Lancet 1987;2:682-3.

Borčić B, Perković D, Aleraj B. Otkrivanje “kritičnih točaka” na novorođenačkim i dojenačkim odjelima kao mjera sprečavanja hospitalnih infekcija – 10 godina istraživanja. U: Prvi seminar “kućne infekcije u bolničkim i izvanbolničkim zdravstvenim ustanovama”. Zadar, 1987. Zagreb: Savez društava medicinskih sestara i medicinskih tehničara SR Hrvatske; 1987. Str. 53-7.

Borčić B, Perković D, Aleraj B. Otkrivanje “kritičnih” točaka u prevenciji crijevnih bolničkih infekcija na novorođenačkim i dojenačkim odjelima. U: I. kongres epidemiologa Jugoslavije. Zadar, 1986. Zagreb: /Udruženje epidemiologa Jugoslavije, Epidemiološka sekcija Zbora liječnika Hrvatske; 1987. Str. 137-8.
Detection of “critical LOCI” in the prevention of enteric hospital infections in newborn and infant wards.

Borčić B, Punda V. Sandlfly fever epidemiology in Croatia. Acta Medica Iugoslavica 1987;41:89-97.
Epidemiologija papatači groznice u SR Hrvatskoj.

Brudnjak Z. Chlamydia. U: Karakašević B, urednik. Mikrobiologija i parazitologija. 5. prer. dop. izd. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1987. Str. 949-60.

Brudnjak Z. Medicinska virologija. 2. obnovljeno dop. izd. Zagreb: JUMENA, 1987.

Brudnjak Z. Virus AIDS-a. U: Zbornik radova I. Jugoslavenskog simpozija oAIDS-u. Zagreb, 14 i 15. prosinca 1987. Zagreb: Odbor za borbu protiv AIDS-a grada Zagreba; 1987. Str. 23-6.

Brudnjak Z. Virusi. U: Karakašević B, urednik. Mikrobiologija i parazitologija. 5. prer. i dop. izd. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1987:1193-241.

Budak A, Bartolović D, Grahovac V. Stari ljudi i obitelj. U: Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1987. Labin: Dom zdravlja; 1987. Str. 64-74.
Old people and family.

Budak A, Katić M, Šućur M. Odnos između primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Praxis Medici 1987;18(4):7-20.

Budak A, Tomek-Roksandić S, Polić-Vižintin M. Ponašanje starih ljudi u tranzitnom prometu. Čovjek i promet 1987;13:211-4.
Elderly people in transit traffic.

Cvjetanovic B, Delimar N, Kosicek M, Likar M. Epidemiological model of hepatitis B with age structure. Annas of the Academy of Medicine, Singapore 1987;16:595-607.

Ćuk V, Deželić Gj, Droždjek D. Baza podataka za praćenje posjeta korisnika usluga tima primarne zdravstvene zaštite na osobnom elektroničkom računalu. Zdravstvo 1987;29:511-6.

Ćuk V, Kern J, Deželić Gj, Droždjek D. A microcomputer dtatbase system for primary care team activity support. U: Cwerić V, Mildner V, urednici. Zbornik radova 9. međunarodnog simpozija “Kompjuter na sveučilištu”. Cavtat, 1987. /Zagreb/: /vlast. izd./; 1987. 4S.05 1-6. (nije provereno, popis)

Derkos-Mikulić V. Razvitak službe za parazitologiju s mikologijom Zavoda za zaštitu zdravlja SR Hrvatske. U: Šest desetljeća djelovanja Zavoda za zaštitu zdravlja SR Hrvatske 1927 – 1987. Zagreb: Zavod za zaštitu zdravlja SR Hrvatske; 1987. Str. 27-8.

Deželić Gj. Zdravstveni informacijski sistemi i njihova uloga u razvoju zdravstvene zaštite. Liječnički vjesnik 1987;109:463-7.
Health information systems and their role in the development of health care.

Deželić Gj. Zdravstveni informacijski sistemi i njihova uloga u razvoju zdravstvene zaštite. vjesnik medicinskih sestara i medicinskih tehničara SR Hrvatske 1987;25:139-48.
Health information systems and their role in the development of health care.

Deželić Gj, Golec B, Strnad M. Edukacijski program za potrebe Zajedničkog informacijskog sistema zdravstvenog osiguranja i zdravstva Zagreb – ZIS. Liječnički vjesnik 1987;109:41-5.
Education programme of the common health care and health insurance information system of Zagreb – ZIS.

Deželić Gj, Kern J, Vuletić S, Ivanković D. Development of health information systems for health centres delivering primary care in distributed environment. U: Serio A et al, editors. Medical Informatics Europe ’87. Proceedings of the Seventh International Congress. Rome, 1987. (Prticipants edition). Vol. 1. /Rome/: /vlast. izd./; 1987. Str. 203-8.

Droždjek D, Kovačić L. Samoupravljanje radnika u udruženom radu zdravstva. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 143-57.

Džepina M, Jureša V. Spolni odgoj – program borbe protiv AIDS-a u osnovnim školama i centrima usmjerenog obrazovanja. U: Zbornik radova I. Jugoslavenskog simpozija oAIDS-u. Zagreb, 14 i 15. prosinca 1987. Zagreb: Odbor za borbu protiv AIDS-a grada Zagreba; 1987. Str. 246-9.

Eterović I, Kovačić L. Planiranje i evaluacija zdravstvene zaštite. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 305-17.

Goldoni J, Žuškin E, Šarić M. Zdravstveni i ergonomski aspekti rada s videoterminalima. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1987;38:273-87.
Health and ergonomic aspects of working with video display terminals.

Gotovac P, Lang S, Dobranović M, Kenfelj H, Šogorić S. CIS-AIDS kao novost u našoj medicinskoj praksi. U: Pavleković G i sur., urednici. Etički aspekti AIDS-a. Zagreb: Jugoslavenski centar za medicinsku etiku i kvalitetu života, Konferencija osnovnih organizacija Saveza socijalističke omladine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1987. Str. 16.01-03.


Grahovac B, Vujić D, Lemaić V, Budak A, Blažeković-Milaković S, Pršić J, Hartman A, Dasović T. Liječenje hipertenzije dihidroergotoksinom (Redergin – Lek). Rezultati dvostruko slijepog ispitivanja u ambulantnim uvjetima. Praxis Medici 1987;18:81-92.

Jakovčić T, Marjanović M. Prikaz kvalitete vode na jednom profilu Dunava u toku 10 godina. U: 2. savjetovanje Značenje kemije u proizvodnji hrane i zaštiti čovjekove okoline. 3. stručni skup kemičara-analitičara Slavonije i Baranje. Zbornik radova. Osijek, 1987. Osijek: Društvo kemičara i tehnologa Osijek; 1987. Str. 145-8.

Jakovčić T, Preka N. Prilog izradi katastra otpadnih voda određenih industrija. U: Konferencija o aktuelnim problemima zaštite voda. Zaštita voda ’87. Kranjska Gora, 1987. Beograd: Jugoslovensko društvo za zaštitu voda; 1987. Str. 442-52.

Jakovčić T, Senta A. Identifikacija metala u podzemnim i površinskim vodama na području grada Zagreba. U: Zbornik radova s XVI stručnog sastanka prehrambeno-sanitarnih kemičara. Supetar, 1987. /s.l./: /vlast. izd./; 1987. (4 str.)

Jakšić Ž. Dijagnostika stanja u radnoj organizaciji. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 319-31.

Jakšić Ž. Medicinska dokumentacija. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 355-72.

Jakšić Ž. Organizacija socijalne zaštite. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 275-7.

Jakšić Ž. Standardi i normativi. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 333-42.

Jakšić Ž. Uloga i zadaci liječnika opće medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 163-78.

Jakšić Ž. Zdravstvena zaštita radnika. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 211-30.

Jakšić Ž, Peršić L, Škopac V. Obitelj i primarna zdravstvena zaštita. U: Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1987. Labin: Dom zdravlja; 1987. Str. 7-15.
Family and primary health care.

Jakšić Ž, Vuletić S. Ocjena zdravstvenog stanja populacije. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 3–23.

Jelavić Ž. Društvenia apekti AIDS-a. U: Pavleković G i sur., urednici. Etički aspekti AIDS-a. Zagreb: Jugoslavenski centar za medicinsku etiku i kvalitetu života, Konferencija osnovnih organizacija Saveza socijalističke omladine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1987. Str. 18.01-03.


John V, Božikov J, Cvjetanović B, Benčić Z, Deželić Gj. Primjena metode modeliranja i kontinuranae simulacije za praćenje zaraznih bolesti u populaciji i odabir strategije za njihovo suzbijanje. U: Borčić B, Aleraj B, urednici. Zbornik radova 1. kongresa epidemiologa Jugoslavije. Zadar, 1987. Zagreb: /vlast. izd./; 1987. Str. 159-63.
(provjereno????)

Jukić J, Rotkvić I, Križanac Š, Sikirić P, Ivanković D, Babić D. Mikrobiološka studija makroskopski intaktne antralne sluznice u pacijenata sa i bez ulkusa. Gastroenterohepatološki arhiv 1987;6:106-8.
Microbial study of macroscopically intact antral mucosa in ulcer and non-ulcer patients.

Kalogjera T, Borčić B, Težak-Benčić M. Longitudinalna studija retinalnih krvarenja u novorođenčadi i smetnje vida – utjecaj porođajne težine i gestacije. Arhiv za zaštitu majke i djeteta 1987;31:205-12.
A longitudinal study of retinal haemorrhage in new-borns and vision impairments.

Kelnerić D, Kišić M. Razvoj sestrinstva i patronažne djelatnosti. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 179-86.

Kenfelj H, Šogorić S, Gotovac P, Lang S, Bantić Ž. Dežurni telefon CIS-AIDS. U: Pavleković G i sur., urednici. Etički aspekti AIDS-a. Zagreb: Jugoslavenski centar za medicinsku etiku i kvalitetu života, Konferencija osnovnih organizacija Saveza socijalističke omladine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1987. Str. 9.01-06.

Kern J, Momirović K, Dobrić V. An application of regression analysis in identifying some qualtative changes. U: Cwerić V, Mildner V, urednici. Zbornik radova 9. međunarodnog simpozija “Kompjuter na sveučilištu”. Cavtat, 1987. /Zagreb/: /vlast. izd./; 1987. Str. 5R.07.1-5.

Kleflin A. Nutritivna insuficijencija u prehrani stanovništva belečkog kraja u Hrvatskom Zagorju. Hrana i ishrana 1987;28:175-8.
The nutritional insuffiency of the population in a village in Hrvatsko Zagorje.

Kleflin A, Zobunnzžija M. Istraživanje aktivnosti adenozintrifosfataze u amnionskoj tekućini fetusa svinja u prvoj polovici gravidnosti. Veterinarski arhiv 1987;57:41-5.
Research on the activity of adenosine triphosphatase in the amniotic fluid of pig fetuses in the first half of gravidity.

Kleflin A, Zobundžija M. Prikaz aktivnosti adenozintrifosfataze u alantoisnoj tekućini fetusa svinja u prvoj polovici gravidnosti. Veterinarski arhiv 1987;57:47-51.
Description of the activity of adenosine triphosphatase in the allantoic fluid of pig fetuses in the first half of gravidity.

Kleflin A, Zobundžija M, Suchanek E. Aktivnost laktat-dehidrogenaze u amnionskoj i alantoisnoj tekućini svinja. Veterinaski arhiv 1987;57:211-7.
Activity of lactate dehydrogenase in the amniotic and allanotic fluids of pigs.

Kovačić L. Organizacija zdravstva. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 133-41.

Kovačić L, Rajić Z. Stomatološka zdravstvena zaštita. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 239-44.

Krpan A, Božikov J, Oršanić-Brčić D, Molnar V. Biokemijske korelacije s reninskom aktivnosti plazme u hipertenzivnih uremičkih bolesnika. Anali Opće bolnice “Dr. Josip Kajfeš” 1987;6(Suppl. 5):48-53.
Biochemical correlation with renin activity of plasma in hypertensive uremic patients.

Krpan A, Frank B, Šafar-Nadinić B, Božikov J, Halle J, Ivković S. Ergometrija u bolesnika na hemodijalizi. Anali Opće bolnice “Dr. Josip Kajfeš” 1987;6(Suppl. 5):54-6.
Bicycle ergometer exercise testing in patients on hemodyalisis.

Lang S. Socijalni prikaz zdravstvene ustanove – bolnica. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 247-57.

Letica S. Društveno-ekonomski troškovi AIDS-a u Jugoslaviji. U: Zbornik radova I. Jugoslavenskog simpozija oAIDS-u. Zagreb, 1987. Zagreb: Odbor za borbu protiv AIDS-a grada Zagreba; 1987. Str. 190-3.

Meniga A, Jakšić Ž. Zdravstvena zaštita u izvanrednim stanjima. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 281-302.
Mlinarić-Galinović G. O respiratornom sincicijskom virusu. Liječnički vjesnik 1987;109:241-4.
On respiratory syncytial virus.

Mlinarić-Galinović G, Bašić I, Pende B, Turković B. An investigation of rabbit immune response to respiratory syncytial virus inoculation. Mikrobiologija 1987;24:6.
Ispitivanje imunog odgovora kunića na inokulirani respiratorni sincicijski virus.

Mlinarić-Galinović G, Ugrčić I, Božikov J. Respiratory syncytial virus infections in SR Croatia, Yugoslavia. Pediatric Pulmonology 1987;3:304-8.

Mlinarić-Galinović G, Ugrčić I, Cvetković M, Pende B, Ivanković D. Rapid detection of respiratory syncytial virus in clinical specimens. Acta Virologica 1987;31:410-6.

Mujić-Klarić A. Proteini i folikulske tekućine jajnika žene (magistarski rad). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1987.

Nasić M, Novaković B, Jureša V, Šošić Z, Stavljenić A, Vuletić S. Cjeloviti program borbe protiv kroničnih nezaraznih bolesti u osnovnim populacijskim skupinama. Studija Belec. III. Klinički pregled oboljelih od hipertenzije. Liječnički vjesnik 1987;109:130-7.
A comprehensive programme for fighting chroniv non-infectious diseases in basic population group – the Belec Study. III. Clinical examination of hypertensive patients.

Pasquini P, Cvjetanovic B. Mathematical models of hepatitis B infection. Annali
dell’Istituto Superiore di Sanita 1987;24:245-50.

Pasquini P, Delimar N, Kosicek M, De Blasio R, Raschetti R, Cvjetanovic B. Impact of hepatitis B immunization strategies on infection rates in Italy: a deterministic computer simulation 1987;3:19-24.

Pavleković G, Jureša V, Bantić Ž, Mastilica M, Lang S, Santo T, Šogorić S, Kenfelj H, Čolović D, Branica S. Etički aspekti AIDS-a. Zagreb: Jugoslavenski centar za medicinsku etiku i kvalitetu života, Konferencija osnovnih organizacija Saveza socijalističke omladine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1987.

Pavleković G, Šošić Z. Metoda rada na zdravstvenom odgoju.. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 83-6.

Pavleković G, Šošić Z. Metode rada u zdravstvenom odgoju u maloj grupi. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 87-90.

Peršić L, Jakšić Ž. Preventiva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 33-9.

Polić-Vižintin M, Marin-Delić Z, Bartolović D, Budak A, Grahovac V. Uloga obitelji u rješavanju nekih socijalno-medicinskih problema starih ljudi. U: Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1987. Labin: Dom zdravlja; 1987. Str. 87-90.
The importance of family in solving some sociomedical problems of the elderly in Zagreb.

Popović B, Šošić Z. Sistemi zdravstvene zaštite. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 113-32.

Prebeg Ž. Rehabilitacija. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 101-9.

Prebeg Ž. Sistematski pregledi kao metoda praćenja zdravstvenog stanja populacije. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 63-70.

Prebeg Ž. Zdravstvena zaštita školske djece i omladine. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 231-8.

Presečki V, Brudnjak Z, Petričević I, Borčić D, Soldo I, Delimar N. Serološka dijagnostika infektivne mononukleoze. Liječnički vjesnik 1987;109:328-33.
Serological diagnostics of infectious mononucleosis.

Punda V, Ropac D, Vesenjak-Hirjan J. Incidence of hemagglutination-inhibiting antibodies for Bhanja virus in humans along the north-west border of Yugoslavia. Zentralblatt fur Bakteriologie, Mikrobiologie, und Hygiene. Series A. 1987;265:227-34.

Richter B. Arthropoda. U: Karakašević B, urednik. Mikrobiologija i parazitologija. 5. prer. dop. izd. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1987. Str. 1171-92.

Richter B. Krvne i tkivne protozoe. U: Karakašević B, urednik. Mikrobiologija i parazitologija. 5. prer. dop. izd. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1987. Str. 1091-107.

Richter B. Medicinska parasitologija. 4. dop. izd. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber; 1987. (201 str.)

Richter B. Protozoa. U: Karakašević B, urednik. Mikrobiologija i parazitologija. 5. prer. dop. izd. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1987. Str. 1065-71.

Richter B. Protozoe tjelesnih šupljina. U: Karakašević B, urednik. Mikrobiologija i parazitologija. 5. prer. dop. izd. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1987. Str. 1079-89.

Richter B. Tehnika iapitivanja protozoa. U: Karakašević B, urednik. Mikrobiologija i parazitologija. 5. prer. dop. izd. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga; 1987. Str. 1073-8.

Sarapa N, Kopjar B. Odnos intenziteta spuštenosti stopala u stupnja uznapredovalosti varikoznih vena nogu. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1987;28:67-74.
A relatinship between the intensity of flatfoot and the degree of varicose veins progression.

Senta A, Zebec M. Dokaziovanje rezidualnog klora prema Pravilniku o kvaliteti vode za piće. . U: Zbornik radova s XVI stručnog sastanka prehrambeno-sanitarnih kemičara. Supetar, 1987. /s.l./: /vlast. izd./; 1987. (3 str.)

Slade M, Džepina M, Jureša V, Gotovac P, Lang S. Znanje i stavovi učenika usmjerenog obrazovanja o AIDS-u. U: Pavleković G, Jureša V, Bantić Ž, Mastilica M, Lang S, Santo T, Šogorić S, Kenfelj H, Čolović D, Branica S. Etički aspekti AIDS-a. Zagreb: Jugoslavenski centar za medicinsku etiku i kvalitetu života, Konferencija osnovnih organizacija Saveza socijalističke omladine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1987. Str, 15.01-05.

Stasenko V, Meštrić N, Šubić N, Deželić Gj. Prikaz obrade ulaznih i izlaznih podataka pomoću mikroračunala. Zdravstvo 1987;29:267-75.

Šošić Z. Zdravstvena intervencija kod kroničnih bolesti. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 71-82.

Šošić Z, Jureša V, Marinković M, Nasić M, Ivanković D, Novaković B. Cjeloviti program borbe protiv kroničnih nezaraznih bolesti u osnovnim populacijskim skupinama – studija Belec. II. Program intervencije protiv povišenog krvnog tlaka. Liječnički vjesnik 1987;109:1-5.
A comprehensive programme for fighting chronic non-infectious diseases in basic population groups – the Belec study. II. Programme of interventions against elevated blood pressure.

Težak-Benčić M. Društvena i zdravstvena zaštita majki i djece. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 191-210.

Težak-Benčić M. Faktori rizika u perinatalnom periodu i mogućnosti zdravstvene zaštite majki i djece. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 59-62.

Težak-Benčić M. Faktori rizika, ugrožene grupe i zdravstvena zaštita. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 51-8.

Težak-Benčić M. Uzrok smrti i liječnički izvještaj o uzroku smrti. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 25-9.

Težak-Benčić M, Čuturić N, Urli A. Longitudinalno praćenje psihičkog razvoja djece s vrlo niskom porođajnom težinom u toku prvih osam godina života. Liječnički vjesnik 1987;107:202-5.
Longitudinal observations of the mental development of children with very low birth weight extending over the first eight years of life.

Valić F. Dichloromethane. U: Air quality guidelines for Europe. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe; 1987. Str. 81-90. (WHO Regional Publications. European Series ; no. 23)

Valić F. Tetrachloroethylene. U: Air quality guidelines for Europe. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe; 1987. Str. 127-36. (WHO Regional Publications. European Series ; no. 23)

Viceić M, Perković D, Pažur D, Ružić F. Anestezija carskog rezta u rodilja s djecom vrlo niske porodne težine. U: Jedanaesti perinatalni dani 1984. Zagreb:.....1987. Str. 285-7. (nije kontrolirano)

Vorko-Jović A. Prometne nezgode kao socijalno-zdravstveni problem. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 4. izd. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”; 1987. Str. 41-50.

Vrcić-Keglević M, Droždjek D. Korištenje primarne zdravstvene zaštite poljoprivrednog stanovništva općine Novi Zagreb. Praxis Medici 1987;18:99-104.

Woolhandler S, Himmelstein DU, Labar B, Lang S. Transplanted technology: Third world options and first world science. New England Journal of Medicine 1987;317:504-6.


1988

Beritić D, Mlinarić-Galinović G, Ugrčić I. Nosokomijalne virusne infekcije respiratornog trakta na dječjem odjelu. Jugoslavenska pediatrija 1988;31:105-7.
Nosocomial viral respiratory infections in children’s ward.

Beritić-Stahuljak D, Valić F, Cigula M, Ivanković D, Prijatelj A. Aerosol analysis, rspiratory function and skin sensitivity testing in workers exposed to soft and hardwood dust. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1988;39:387-403.
Analiza ekspozicije, respiratorna funkcija i kožna preosjetljivost u radnika izloženih prašini mekog i tvrdog drva.

Božikov J. Kompjuterizirani epidemiološki model shigeloze i njegova primjena u planiranju prevencije bolesti /magistarski rad/. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1988.

Božikov J. Modeli i njihova primjena. U: Ivanković D i sur. Osnove statističke analize za medicinare. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1988. Str. 318-34. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 24)

Božikov J. Životne tablice i long-rank test. U: Ivanković D i sur. Osnove statističke analize za medicinare. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1988. Str. 335-48. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 24)

Brečević L, Kern J. C-band heteromorphism and the reproductive ability. Periodicum biologorum 1988;90:61-8.
Reproduktivna sposobnost i c-heteromorfizam.

Brečević L, Kern J. The reproducibility of h/sigma h transformation in the evaluation oc C-band heteromorphism. Periodicum biologorum 1988;90:55-60.
Reproducibilnost h/h transformacije u procjeni c-heteromofizma.

Brudnjak Z. Infekcija. U: Gamulin S, Marušić M, Krvavica S, stručni redaktori. Patofiziologija. Zagreb: JUMENA; 1988. Str. 691-5. (provjeriti!!!)


Budak A, Bartolović D. Karakteristike rada djelatnosti za zdravstvenu zaštitu radnika u zagrebačkim domovima zdravlja. Praxis Medici 1988;19(2-3):71-90.

Cigula M. Aktivnosti nekih enzima u humanom serumu kao pokazatelji apsorpcije žive /doktorska disertacija/. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1987.

Cvjetanovic B. Andrija Stampar – covjek, ideje o djelo. Liječnički vjesnik 1988;110:295-8.

Deželić Gj, Deželić N, Zebec M. Development of a health database for analyzing the relation between environmental-health and medical data with a microcomputer. U: Hansen R et al, editors. Medical Informatics Europe ’88. Proceedinngs. Oslo, 1988. Berlin: Springer; 1988. Str. 185-9. (Lecture Notes in Medical Informatics ; vol. 35)

Deželić Gj, Ivanković D, Kern J, Kopjar B, Vuletić S. Informacijski sistemi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Zdravstvo 1988;30:346-50.

Deželić N. Zdravstveno stanje stanovništva i životna okolina 1988;32:1969-78.

Dražančičć A, Pevec-Stupar R, Kern J. Rast fetusa u Zagrebu. Jugoslavenska ginekologija i perinatologija 1988;28:13-20.
Fetal growth in Zagreb.

Dražančić A, Zalud I, Kuvačić I, Latin V, Delmis J, Punda V. Klamidijska infekcija i njeno liječenje u žena sa spontanim pobačajima i prijevremenim porodima.
Jugoslavenska ginekologija i perinatologija 1988;28:67-71.
Chlamydia infections and its treatment in women in spontaneous abortion and premature labor.

Ivanković D i sur. Osnove statističke analize za medicinare. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1988. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 24)

Jureša V, Pavleković G, Bantić Ž, Mastilica M, Lang S, Šogorić S, Kenfelj H, Čolović D, Žic R, Žakula G, Tomić R, Egić S, Bolača M, Stanojević M, Jednaček M. Prava i obaveze prema djeci. Zagreb: Jugoslavenski centar za medicinsku etiku i kvalitetu života, Konferencija osnovnih organizacija Saveza socijalističke omladine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1988.

Kanceljak-Macan B, Žuškin E, Čvoriščec B, Pavičić F. Bronhalna rezistencija pri fizičkom opterećenju u bolesnika s kobp. U: Patofiziologija disanja. Standardizacija funkcijskih testova. Zagreb: Zavod za tuberkulozu i plućne bolesti; 1987-1988. Str. 213-7. (Teme iz pneumoftizeologije. Edukativni program ; br. 1)

Kanceljak-Macan B, Žuškin E, Pavičić F. Reakcija većih i manjih dišnih putova na fizičko opterećenje u bolesnika s kroničnim bronhitisom i bronhalnom astmom. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1988;39:183-93.
Respiratory response to physical exercise in patients with chronic bronchitis and bronchial asthma.

Katić M. Onkološki bolesnik u praksi liječnika opće medicine. . U: Budak A i sur. Opća medicina (Udžbenik za studente i priručnik za liječnike). 2. prer. dop. izd. Zagreb: Školska knjiga; 1988:129-39. (nemamo!!!)

Katić M. Ulkusni bolesnik u praksi liječnika opće medicine. U: Budak A i sur. Opća medicina (Udžbenik za studente i priručnik za liječnike). 2. prer. dop. izd. Zagreb: Školska knjiga; 1988:101-4. (nemamo!!!)

Katić M. Trajna izobrazba žena za samopregled dojkiu definiranoj popoulaciji (magistarki rad). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1988.

Kenfelj H, Jureša V. Rad Dr Andrije Štampara na zdravstvenoj zaštiti djece i omladine. Jureša V, Pavleković G, Bantić Ž, Mastilica M, Lang S, Šogorić S, Kenfelj H, Čolović D, Žic R, Žakula G, Tomić R, Egić S, Bolača M, Stanojević M, Jednaček M. Prava i obaveze prema djeci. Zagreb: Jugoslavenski centar za medicinsku etiku i kvalitetu života, Konferencija osnovnih organizacija Saveza socijalističke omladine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1988. Str. 17.01-04.

Kern J, Vuletić S. Representation of genealogies to be handled by computers. U: Hansen R et al, editors. Medical Informatics Europe ’88. Proceedinngs. Oslo, 1988. Berlin: Springer; 1988. Str. 227-31. (Lecture Notes in Medical Informatics ; vol. 35)

Kern J, Vuletić S, Scheil HG, Roberts DF, Janićijević B. Genetic markers as blood pressure predictors. Collegium Anthropologicum 1988;12:247-51.
Genetski markeri kao prediktori krvnog tlaka.


Kleflin A, Zobundžija M, Kozumplik V, Jakovac M. istraživanje aktivnosti kisele fosfataze u amnionskoj aktivnosti kisele fosfataze u amnionskoj i alantoisnoj tekućini svinja tijekom prve polovice gravidnosti. Veterinarski arhiv 1988;58:75-81.
Activityof acid phosphatase in the amniotic and allantoic fluids of pigs in the first half of gravidity.

Kleflin A, Zobundžija M, Martinčić T, Sladić Z. Activity of non-specific esterases in the pig’s fetal fluids in the first half of gravidity. Veterinarski arhiv 1988;58:161-6.
Prikaz aktivnosti nespecifičnih esterza u plodnim tekućinama svinja u prvoj polovici gravidnosti.

Kleflin A, Zobundžija M, Martinčić T, Sladić Z. Concentration changes of potassium and sodium ions in the pig’s fetal fluids during the first half of hravidity. Veterinarski arhiv 1988;58:225-32.
Kretanje koncentracija kalijevih i natrijevih iona u plodovim tekućinama svinje tijekom prve polovice gravidnosti.

Kopjar B, Kern J, Jureša V, Ivanković D, Vuletić S, Deželić Gj. A micro computer based comprehensive problem-oriented medical record dystem for PHC. U: Hansen R et al, editors. Medical Informatics Europe ’88. Proceedinngs. Oslo, 1988. Berlin: Springer; 1988. Str. 207-11. (Lecture Notes in Medical Informatics ; vol. 35)

Mlinarić-Galinović G. Nazofaringealni sekret i virusološkoj dijagnostici. U: Naučni sastanak virusologa Jugoslavije. Zbornik radova. Beograd, 1988. Beograd: Vojnomedicinska akademija; 1988. Str. 88-90.

Mlinarić-Galinović G, Lukić A, Deonte R, Kujundžić M(?). Purification of parainfluenza virus types 2 and 3, as antigens in hyperimmune serum production. Mikrobiologija 1988;25:91-8.
Purifikacija parainfluenca virusa tip 2 i 3 kao antigena u produkciji hiperimunog seruma.

Mlinarić-Galinović G, Ugrčić I. RSV infekcije u SR Hrvatskoj. . U: Naučni sastanak virusologa Jugoslavije. Zbornik radova. Beograd, 1988. Beograd: Vojnomedicinska akademija; 1988. Str. 83-7.

Murr R, Marković I, Mikulandra D, Letica S. Socijalni status i način življenja populacije treće životne dobi u domovima umirovljenika. Medicina 1988;24:9-14.
Social status and life style of the third age in homes for the retired.

Novak R, Kern J, Fister H, Trnski D, Dimanovski J, Kraus O. Effect of local chemotherapy and immunotherapy on the recurrence and progression of superficial bladder cancer. European Urology 1988;14:367-70.

Petanović M, Baučić A, Frišić G, Žagar Ž. Osjetljivost koagulaza negativnih stafilokoka na kemoterapeutike. Mikrobiologija 1987;24:41-6.
Sensitivity of coagulase-negative staphylococci to chemotherapeutics.

Prebeg Ž. Školska medicina. U: Opća enciklopedija Jugoslavenskog lwksikografskog zavoda “Miroslav Krleža”. Dopunski dvezak A-Ž. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod “Miroslav Krleža”; 1988. Str. 672-3.

Prebeg Ž. Variations in growth pattern of school children in Croatia. Collegium Anthropologicum 1988;12:259-69.
Varijacije rasta školske djece u Hrvatskoj.

Punda V, Galinović-Weisglass M, Perković D, Ramljak-Šešo M. Učestalost Chlamydia trachomatis i imuni odgovor u bolesnika s infekcijama genitalnog trakta. Liječnički vjesnik 1988;110:262-5.
Incidence of Chlamydia trachomatis and immune response in patients with genital infections.

Punda-Polić V, Galinović-Weisglass M, Vesenjak-Hirjan J. Utvrđivanje protutijela za virus krpeljnog encefalitisa u serumima ljudi pomoću tri metode (RIH, RVK, ELISA). U: Naučni sastanak virusologa Jugoslavije. Zbornik radova. Beograd, 1988. Beograd: Vojnomedicinska akademija; 1988. Str. 99-103.

Ropac D, Gould E, Punda V, Vesenjak-Hirjan J. Prokuženost ispitanika iz sjeveroistočne Hrvatske Dengue virusom. Liječnički vjesnik 1988;110:177-80.
Dengue virus infectiopn in the population of north-eastern Croatia.

Šantek F, Božikov J, Kern J, Deželić Gj. Primjena osobnog računala u trajnom usavršavanju zdravstvenih radnika. Zdravstvo 1988;30:282-6.

Težak-Benčić M. Rizični faktori niske porođajne težine (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1988.

Tomek-Roksandić S, Polić-Vižintin M, Budak A. Stav medicinskih sestara o staroj osobi. Liječnički vjesnik 1988;110:38-42.
Attitude of nurses towards elderly persons.

Tomek-Roksandić S, Polić-Vižintin M, Vorko A, Budak A, Damić AM. Adaptation of traffic programmes to abilities of old people. U: 11th World Congress of International Association for Accidents and Traffic Medicine. Dubrovnik, 1988. Zagreb: Institute of Public Health of the City of Zagreb; 1988. Str. 157-62.

Tomljanović M, Ivić J, Audy-Jurković S, Grdan R, Ovanin-Rakić A, Ivanković D. Citodijagnostika upalne bolesti rodnice i grla maternice u trudnica. Jugoslavenska ginekologija i perinatologija 1988;28:143-7.

Tovornik D, Vesenjak-Hirjan J. A revision of ticks belonging to the Rhipicepalus sanguineus Complex (Latreille) collected in the Yugoslav coastal region. Biloški vestnik 1988;36:77-84.

Turković B, Brudnjak Z. Pripremanje imunog seruma protiv virusa LCM za reakciju vezanja komplementa. Mikrobiologija 1988;25:9-14.
The preparation of anti-LCMV immune serum for CF test

Valić F. Risk assessment of bon-pccupational asbestos exposure – can it be done? Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1988.39:499-505.
Je li moguće ocijenjivanje rizika od neprofesionalne kspozicije azbestu.

Valić F, Beritić-Stahuljak D. Fakultetska izobrazba sanitarnog inženjera – zdravstvenog ekologa u nas – da ili ne? Zdravstvo 1988;30:56-64.

Valić F, Beritić-Stahuljak D, Žuškin E, Rossiter CE. Normalne vrijednosti nekih testova ventilacijske funkcije pluća u pušaća i nepušaća. Acta Medica Iugoslavica 1988;42:215-39.
Normal values of some tests of ventilatory lung function in smokers and nonsmokers.

Valić F, Cigula M. Teorijska i praktička neopravdanost naših normativa toplinske okoline. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1988;39:275-88.
Theoretical and practical weakenesses of Yugoslav standards of the thermal environment.

Valić F, Skurić Z. Metodologija ocjenjivanja profesionalne izloženosti vlaknima azbesta. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1988;39:169-81.
Evaluation on occupational hazards of airborne asbestos fibres.

Vrcić-Keglević M. Utjecaj medicinske nastave na oblikovanje stavova studenata prema liječniku opće medicine (magistarski rad). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1988. (66 listova)

Vuletić S. Andrija Štampar – život i djelo. U: III. seminar. Proces zdravstvene nege. Dubrovnik, 1988. Ljubljana: Savez društava medicinskih sestara Jugoslavije; 1988. Str. 1-9.

Vuletić S. Povodom 100. godišnjice rođenja Andrije Štampara. Maretić Z, glavni urednik. Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite Labin, 1998. Labin: Dom zdravlja; 1988. Str. 7-11.

Witek TJ Jr, Mazzara CA, Žuškin E, Beck GJ, Buck MG, Schachter EN. Bronchial responsiveness after inhalation of cotton bract extract. American Review of Respiratory Disease 1988;138:1579-83.

Žuškin E, Kanceljak B, Skurić Z, Pokrajac D, Schachter EN, Witek TJ, Maayani S. Immunological and respiratory findings in spice-factory workers. Environmaental Research 1988;47:95-108.

Žuškin E, Kanceljak B, Skurić Z, Tonković-Lojović M, Mataija M, Turčić N. Respiratorne i imunološke promjene u radnica na preradi čajeva. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1988;39:297-305.
Respiratory and immunological changes in tea workers.

Žuškin E, Skurić Z, Kanceljak B, Pokrajac D, Schachter EN, Witek TJ Jr. Respiratory findings in spice factory workers. Archives of Environmental Health 1988;43:335-9.

Žuškin E, Skurić Z, Kanceljak B, Pokrajac D, Schachter EN, Witek TJ Jr.Respiratory symptoms and lung function in furriers. American Journal of Industrial Medicine 1988;14:189-96.

Žuškin E, Skurić Z, Kanceljak B, Pokrajac D, Schachter EN, Witek TJ Jr. Respiratory symptoms and ventilatory capacity in soy beean workers. American Journal of Industrial Medicine 1988;14:157-65.

Žuškin E, Skurić Z, Kanceljak B, Pokrajac D, Zrilić I, Tonković-Lojović M, Mataija M. Ventilacijske funkcije radnika u prerdai soje. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1988;39:195-202.
Ventilatory capacity in soy bean workers.

Žuškin E, Skurić Z, Kanceljak B, Šarić M. Effect of coffee and tea dust in industrial workers. Annals of Occupational Hygiene 1988;32(Suppl 1):315-9.


1989

Babić-Bosanac S. Pregled razvoja sistema zdravstvenog osiguranja u Jugoslaviji od 1945-1988. godine. Socijalna politika 1989;44(2-3):61-75.

Babuš V, Gotovac P, Stanuga B, Kužet LJ, Šćrbak V. Obavještenost 15-godišnjaka o AIDS-u. Liječnički vjesnik 1989;111:443-6.
Knowledge of 15-year-old pupils on AIDS.

Bantić Ž. Korištenje integrirane zdravstvene zaštite na području jedne seoske zdravstvene stanice. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicibski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 187-9. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Baršić-Vlajković B. Metode predavanja u zdravstvenom odgoju. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 91-100. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Beader N, Žagar Ž. Antibacterial activity of the dialysates and sera during treatment with chemotherapeutic combinations in continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD). Journal of Chemotherapy 1989;1:244-7.

Bedenić B, Jušić A. Kvocijent terminalne latencije u bolesnika s kompresivnim sindromima. Neurologija 1989;38:231-43.

Beritić-Stahuljak D, Žuškin E, Valić F. Medicina rada. Skripta. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta; 1989. (138 str.)

Blažeković-Milaković S. Psihosomatske reakcije u ambulanti liječnika opće medicine /magistarski rad/. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1989.

Bozikov J, Santek F, Akatsuka T, Dezelic Gj, Kern J, Kubo T. Authoring system for easy design and implementation of microcomputer-based patient simulations. U: Barber B, Cao D, Quinn D, Wagner G, editor. Medinfo 89. Proceedings of the Sixth Conference on Medical Informatics. Beijing, China, 16-20 October 1989 and Singapore 11-15 December 1989. Amsterdam: North Holland; 1989. Str. 936-9. (IFIP world Conference Series on Medical Informatics ; vol. 6)

Brudnjak Z. Medicinska virologija. 3. obnovljeno i dop. izd. Zagreb: Jumena; 1989.

Budak A. Javni mediji i problemi medicine (mišljenja građana). Praxis Medici 1989;20:207-14.

Derkos-Mikulić V. Candidosis. U: Mikrobiološki praktikum. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta z Zagrebu, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1989. Str. 116-8.

Derkos-Mikulić V. Medicinska mikologija. U: Mikrobiološki praktikum. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta z Zagrebu, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1989. Str. 113-5.

Deželić Gj. Zdravstvena informatika. 3. popr. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. (Biblioteka Usžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 36)

Dezelic Gj, Akatsuka T, Bozikov J, Hori M, Kern J, Kubo T, Santek F. Computer assisted instruction in continuing education for primary health care: Project concepts and development. . U: Barber B, Cao D, Quinn D, Wagner G, editor. Medinfo 89. Proceedings of the Sixth Conference on Medical Informatics. Beijing, China, 1989 and Singapore 11-15 December 1989. Amsterdam: North Holland; 1989. Str. 1078-82. (IFIP world Conference Series on Medical Informatics ; vol. 6)

Deželić Gj, Pavleković G, Jakšić Ž. Korištenje video i kompjuterske tehnologije u medicinskoj nastavi. Educatio Medica 1989;2:19-20.

Deželić Gj, Vulić S, Ojima A. Continuing education for primary health care using video and computer technologies (A Project sponsored by the Japan International Cooperation agency – JICA). Medical Education (Japan) 1989;20:210-4. (Original na japanskom) (nije provjereno, iz popisa)

Droždjek D, Kovačić L. Samoupravljanje radnika u udruženom radu zdravstva. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 143-60. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Eterović I, Kovačić L. Planiranje i evaluacija zdravstvene zaštite. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 305-17. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Gašparović V, Vrhovac B, Ivanović D, Gjurašin M, Rumboldt Z, Ivanković D. Urapidil vs. diazoxide in patients with malignant hypertension or hypertensive crisis. Acta Pharmacologica Jugoslavica 1989;39:219-23.
Uradipil u usporedbi s diazoksidom u bolesnika s malignom hipertenzijom ili hipertenzivnom krizom.

Ivanković D, Kovačić L, Jakšić Ž. Ocjena kvalitete rada i stručni nadzor u zdravstvenoj djelatnosti. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 343-51. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Jajić I, Markan-Šošić V, Šošić Z, Jajić Z. Dvostruko-slijepo ispitivanje učinka sulfasalazina u bolesnika s reumatoidnim artritisom. Reumatizam 1988;35:66-71.
Double-blind clinical trial of sulphasalazine in patients with rheumatoid arthritis.

Jakšić Ž. Definicija, objašnjenja, razmatranja i vježbe. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 45-53. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Jakšić Ž. Dijagnostika stanja u radnoj organizaciji. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 319-31. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Jakšić Ž. Društvena obilježja i zdravstveno stanje. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 75-104. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Jakšić Ž. Medicinska dokumentacija. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicibski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 355-72. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Jakšić Ž. Mjere i oblici socijalne zaštite. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. proš. izd. Zagreb: Medicibski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 237-44. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Jakšić Ž. Nekoliko hipotetskih računa o suvremenom svijetu. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 127-8. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Jakšić Ž. Organizacija socijalne zaštite. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 275-7. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Jakšić Ž. Primarna zdravstvena zaštita. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 291-304. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Jakšić Ž. Razvitak nazora o medicinskoj edukaciji. Educatio Medica 1989;2:16-17.

Jakšić Ž. Savjetovanje. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. proš. izd. Zagreb: Medicibski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 277-8. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Jakšić Ž. Socijalna medicina. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 1-20. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. proš. izd. Zagreb: Medicibski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Jakšić Ž. Standardi i normativi. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 333-42. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Jakšić Ž. Tradicionlna i suvremena medicina. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 285-9. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Jakšić Ž. Treće doba života – starost. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 209-15. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Jakšić Ž. Uloga i zadaci liječnika opće medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 163-78. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Jakšić Ž. Zdravlje – definicije, objašnjenja, razmatranja i vježbe. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 45-53. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Jakšić Ž. Zdravstvena politika. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. proš. izd. Zagreb: Medicnbski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 279-83. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Jakšić Ž. Zdravstvena zaštita i primarne društvene zajednice (porodica, radna jedinica itd.). U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 217-35. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Jakšić Ž. Zdravstvena zaštita radnika. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 211-30. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Jakšić Ž. Zdravstveno stanje u našoj zemlji. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 149-90. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Jakšić Ž, Šarić M, Vuletić S. Stanje i ciljevi znanstvenog istraživanja na području zdravstvenih znanosti u Jugoslaviji. Zdravstvo 1989;31:85-94.
Situation and objectives of scientific research in the field of health sciences in Yugoslavia.

Jakšič, Ž, Vuletić S. Ocjena zdravstvenog stanja populacije. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 3-23. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Jakšić Ž, Vuletić S. Stanovništvo i populacijska politika. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. proš. izd. Zagreb: Medicibski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 3-7. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Jakovčić T. Prikaz kvalitete voda pomoću nekonvencionalnih parametara. U: Konferencija o aktualnim problemima zaštite voda. Zaštita voda ’89. Rovinj, 1989. Beograd: Jugoslovensko društvo za zaštitu voda; 1989. Str. 31-8.

John V. Strategija u suzbijanju i kontroli trbušnog tifusa s posebnim osvrtom na vijepljenje (magistarski rad). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989.

Jureša V. Akcija diobrovoljnog davanja krvi. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 273-6. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Jureša V. Zdravstveni problemi studenata. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 203-7. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Kelnerić D, Kišić M. Razvoj sestrinstva i patronažne djelatnosti. . U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicibski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 179-86. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Kenfelj H. Utjecaj programa borbe protiv kroničnih nezaraznih bolesti na promjene životnih navika i vrijednosti krvnog tlaka seoske populacije (magistarki rad). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989.

Kesić B. Pojam zdravlja. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 21-6. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Kesić B. Život i zdravlje. Poruke onima koji dolaze. Zagreb: Stvarnost; 1983. (629 str.)

Kesić B, Medved R, Pavišić-Medved V, Prebeg Ž, Šošić Z, Žuškin E. Zapažanja o zdravlju u stanovništva Mljeta. U: Kesić B, Vesenjak-Hirjan J, urednici: Otok Mljet. Ekološke i zdravstvene prilike. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Razred za medicinske znanosti; 1989. Str. 125-37.
Observations on the health condition of the Mljet population.

Kesić B, Vesenjak-Hirjan J, urednici: Otok Mljet. Ekološke i zdravstvene prilike. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Razred za medicinske znanosti; 1989.

Kleflin A, Zobundžija M, Jukić-Brestovac V, Sladić Z, Šir S. Histochemical presentation of some hydrolytic and oxidative enzyme activities in the pig’s allantoic epithelium during gravidity. Veterinarski arhiv 1989;59:139-46.
Histokemijski prikaz aktivnosti nekih hidrolitskih i oksidativnih enzima u alantoisnom epitelu svinje tijekom graviditeta.

Kleflin A, Zobundžija M, Jukić-Brestovac V, Sladić Z, Šir S. Histochemical activity of some enzymes in the amniotic epithelium of the epitheiochorial placenta. Veterinarski arhiv 1989;59:209-14.
Histokemijsko istraživanje aktivnosti nekih enzima u amnionskoj opni epiteliokorijalne placente.

Kovačić L. Međunarodna zdravstvena suradnja. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 129-46. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Kovačić L. Organizacija zdravstva. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 133-41. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Kovačić L. Uloga i zadaci zdravstva u zdravstvenoj zaštiti. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 305-13. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Kovačić L. Zdravstveni radnici. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 315-21. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Kovačić L. Znanstvenoistraživački rad u SR Hrvatskoj. Zdravstvo 1989;31:136-8.
Scientific research in Croatia.

Kovačić L, Jakšić Ž. Izvještaj radne grupe: Programi zdravstvene zaštite – potrebe, prioriteti i strategija razvoja. Zdravstvo 1989;31:141-4.

Kovačić L, Rajić Z. Stomatološka zdravstvena zaštita. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 239-44. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Lang S. O “kvaliteti života”. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. izd. Zagreb: Medicibski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 39-43. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Lang S. Socijalni prikaz zdravstvene ustanove – bolnica. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 247-57. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Lang S, Bantić Ž. Medicinska etika. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 323-46. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Lang S, Jakšić Ž, Skurić Z. Zdravlje i humana ekologija. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 55-65. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Lukić A, Mlinarić-Galinović G, Deponte R, Turković B. Purifikacija parainfluenca virusa tipa1 kao antigena u produkciji hiperimunog seruma. Mikrobiologija 1990;27:95-100.
Purification of parainfluenza virus type 1 as antigen in hyperimmune serum production.

Meniga A, Jakšić Ž. Zdravstvena zaštita u izvanrednim stanjima. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 281-96. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Mlinarić-Galinović G, Grljušić V. Nazofaringalni sekret bolesnika kao klinički materijal kod virusnih respiratornih infekcija. Liječnički vjesnik 1989;111:213-4. (SNZ)
The nasopharyngeal secretion of patients as the clinical material in viral respiratory infections.

Moreno C, Katić M, Johannessen T, Gervas J. A man with epigastric pain. Practitioner 1989;233:1591-4.

Nemet D, Labar B, Bogdanić V, Kolevska T, Mtsić M, Pavletić Ž, Kalenić S, Vrtar M, Marušić M, Markulin-Grgić Lj, Boban D, Francetić I. Liječenje neoplastičkih bolesti intenzivnom radiokemoterapijom i transplantacijom krioprezervirane autologne koštane srži. Liječnički vjesnik 1989;111:348-53. (KBC)
Treatment of malignant haematological disease with intensive radiochemotherapy and auologous bone marrow transplantation.

Orešković S. Animal rationale – subjekt i predmet medicinske znanosti. Sociološki pregled 1989;23(3-4):15-25. (nije provjereno)

Orešković S. Lesek Kolakowski. Zagreb: Naprijed; 1989. (nije provjereno)

Orešković S. Suvremena gerontologija između prirodnoznanstvenog i holističkog koncepta zdravlja i starenja. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1989;30:195-9.
Modern gerontology between scientific and holistic concepts of health and aging!

Pavleković G, Šošić Z. Metode rada u zdravstvenom odgoju. . U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 83-6. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Pavleković G, Šošić Z. Metode rada u zdravstvenom odgoju u maloj grupi. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 87-90. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Pavleković G, Šošić Z. Zdravstveno prosvjećivanje, zdravstveni odgoj i aktivno učešće stanovništva u zaštiti zdravlja. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 259-71. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Perković D. Antibiogram. U: Mikribiološki praktikum. Zagreb: /Medicinski fakultet Sveučilišta/, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1989. Str. 8-9.

Perković D. Bacillaceae. U: Mikribiološki praktikum. Zagreb: /Medicinski fakultet Sveučilišta/, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1989. Str. 32-7.

Perković D. Brucellaceae – brucella. U: Mikribiološki praktikum. Zagreb: /Medicinski fakultet Sveučilišta/, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1989. Str. 50-3.

Perković D. Enterobacteriaceae. U: Mikribiološki praktikum. Zagreb: /Medicinski fakultet Sveučilišta/, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1989. Str. 23-6.

Perković D. Hemofilne bakterije. U: Mikribiološki praktikum. Zagreb: /Medicinski fakultet Sveučilišta/, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1989. Str. 20-2.

Perković D. Morfologija bakterija. U: Mikribiološki praktikum. Zagreb: /Medicinski fakultet Sveučilišta/, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1989. Str. 1-3.

Perković D. Salmonella. U: Mikribiološki praktikum. Zagreb: /Medicinski fakultet Sveučilišta/, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1989. Str. 27-32.

Peršić L, Jakšić Ž. Preventiva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 33-9. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Petrak J, Maričić S, Božikov J. Estimation the research orientation of medical journals from Yugoslavia by the editing characteristics. Medicina 1989;25:1-9.

Popović B, Šošić Z. Sistemi zdravstvene zaštite. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 113-32. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Prebeg Ž. Bolesti školske djece. U: Potkonjak N, Šimleša P, urednici. Pedagoška enciklopedija. 1. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; 1989. Str. 59-61.

Prebeg Ž. Endokrini sustav, sustav žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem. U: Potkonjak N, Šimleša P, urednici. Pedagoška enciklopedija. 1. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; 1989. Str. 185-6.

Prebeg Ž. Fizički rast i razvoj. U: Potkonjak N, Šimleša P, urednici. Pedagoška enciklopedija. 1. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; 1989. Str. 208-9.

Prebeg Ž. Higjena u školi. U: Potkonjak N, Šimleša P, urednici. Pedagoška enciklopedija. 1. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; 1989. Str. 244-5.

Prebeg Ž. Prebeg Živko. U: Potkonjak N, Šimleša P, urednici. Pedagoška enciklopedija. 1. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; 1989. Str.236.

Prebeg Ž. Rehabilitacija. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 101-9. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Prebeg Ž. Sistematski pregledi kao metoda praćenja zdravstvenog stanja populacije. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 63-73. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Prebeg Ž. Somatski rast i razvoj. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 191-202. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Prebeg Ž. Školska ambulanta, poliklinika, dispanzer. U: Potkonjak N, Šimleša P, urednici. Pedagoška enciklopedija. 2. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; 1989. Str. 416.

Prebeg Ž. Školska medicina, školska higijena. U: Potkonjak N, Šimleša P, urednici. Pedagoška enciklopedija.2. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; 1989. Str. 420-1.

Prebeg Ž. Školski liječnik. U: Potkonjak N, Šimleša P, urednici. Pedagoška enciklopedija. 1. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; 1989. Str. 424.

Prebeg Ž. Zdravlje. U: Potkonjak N, Šimleša P, urednici. Pedagoška enciklopedija. 2. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; 1989. Str. 524.

Prebeg Ž. Zdravstvena zaštita. U: Potkonjak N, Šimleša P, urednici. Pedagoška enciklopedija. 2. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; 1989. Str. 525.

Prebeg Ž. Zdravstvena zaštita školske djece i omladine. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 231-8. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Prebeg Ž, Kesić B, Medved R, Pavišić-Medved V, Šošić Z, Žuškin E. Zdravlje školske djece na otoku Mljetu. U: Kesić B, Vesenjak-Hirjan J, urednici: Otok Mljet. Ekološke i zdravstvene prilike. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Razred za medicinske znanosti; 1989. Str. 139-47.
The health of school children on Mljet island.

Preka N. Utjecaj faktora samočišćenja na zaštitu kvalitete voda krških vrela. U: Konferencija o aktualnim problemima zaštite voda. Zaštita voda ’89. Rovinj, 1989. Sv. 2. Beograd: Jugoslovensko društvo za zaštitu voda; 1989. Str. 37-44.

Preka-Lipold N, Preka N. Promjene kvalitete voda – akumulacija u funkciji izmjene vodne mase i zaštiote voda. . U: Konferencija o aktualnim problemima zaštite voda. Zaštita voda ’89. Rovinj, 1989. Sv. 2. Beograd: Jugoslovensko društvo za zaštitu voda; 1989. Str. 45-57.

Presečki V, Smerdel S, Delimar N. Detekcija IgG i IgM antitijela za herpes simplex virus tip 1 i tip 2 u ljudskim serumuma pomoću imunoenzimne metode (ELISA) i RVK. Liječnički vjesnik 1989;111:127-30. (ZZZ)
Herpes simplex viral type 1 and 2 IgG and IgM antibody detection in human sera by use uf ebzyme linked immunosorbent assay and complement fixation methods.

Ramljak-Šešo M. Actinomycetaceae. U: Mikribiološki praktikum. Zagreb: /Medicinski fakultet Sveučilišta/, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1989. Str. 44-9.

Ramljak-Šešo M. Mycobacteriaceae. U: Mikribiološki praktikum. Zagreb: /Medicinski fakultet Sveučilišta/, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1989. Str. 41-4.

Ramljak-Šešo M. Serološke reakcije. U: Mikribiološki praktikum. Zagreb: /Medicinski fakultet Sveučilišta/, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1989. Str. 10-9.

Ramljak-Šešo M. Spirochaetaceae. U: Mikribiološki praktikum. Zagreb: /Medicinski fakultet Sveučilišta/, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1989. Str. 37-40.

Ramljak-Šešo M. Uzgoj bakteriaj – kultivacija. U: Mikribiološki praktikum. Zagreb: /Medicinski fakultet Sveučilišta/, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1989. Str. 4-8.

Senta A. Dokazivanje slobodnog i vezanog rezidualnog klora siringaldazinom i dietil-para-fenilen diaminom u kontroli dezinfekcije vode (magistarski rad). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989.

Šarić M, Jakšić Ž. Stanje i mogućnosti unapređenja zdravstvenih znanosti u nas. Zdravstvo 1989;31:100-6.

Šošić Z. Zdravstvena intervencija kod kroničnih bolesnika. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 71-82. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Šošić Z, Jakšić Ž. Preventivna medicina. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 245-50. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Teuber M. Biblioteka “A.. Štampar”. Upute za korištenje literature. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 347-52. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Težak-Benčić M. Društvena i zdravstvena zaštita majki i djece. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 191-210. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Težak-Benčić M. Faktori rizika, ugrožene grupe i zdravstvena zaštita. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 51-8. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Težak-Benčić M. Faktori rizika u perinatalnom periodu i mogućnosti zdravstvene zaštite majki i djece. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 59-62. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Težak-Benčić M. Mijenjanje populacije i zdravstveno stanje stanovništva. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 105-18. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Težak-Benčić M. Uzrok smrti i liječnički izvještaj o uzroku smrti. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 25-9. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Tonković-Lojović M, Žuškin E, Kopjar B, Ivanković D, Mataija M. Varikoziteti donjih ekstremiteta u radnika na poslovima koji zahtjevaju kontinuirani stojeći ili sjedeći položaj. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1989;40:421-4.
Varicose veins of lower extremities in workers with with jobs requiring continuous standing or sitting position.

Tovornik D, Vesenjak-Hirijan J. Invazija iksodidnih krpelja iz kompleksa Rhipicephalus sanguineus (Latreille) na domaće životinje na otoku Mljetu. U: Kesić B, Vesenjak-Hirjan J, urednici: Otok Mljet. Ekološke i zdravstvene prilike. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Razred za medicinske znanosti; 1989. Str. 71-82.
Invasion of ixodid ticks Rhipicephalus sangguineus complex (latreille) to domestic animals on the island of Mljet (Yugoslavia).

Turković B, Hren-Vencelj H, Brudnjak Z. Contribution to laboratory diagnosis of Chlamydia trachomatis infecections. Mikrobiologija 1989;26:35-40.
Prilog laboratorijskoj dijagnostici Chlamydia trachomatis infekcija.

Valić F. Izvještaj radne grupe: Ekološka istraživanja – potrebe, potencijali, prioriteti, strategija razvoja. Zdravstvo 1989;31:145-8.

Valić F, Beritić-Stahuljak D. Akademik Branko Kesić. 2.7.1910.- 9.12.1988. Liječnički vjesnik 1989;111:368.

Vesenjak-Hirjan J, Punda V, Calisher CH, Galinović-Weisglass M, Sokal A, Stepić J. Prirodna žarišta ljudskih i životinjskih zaraza na Mljetu. 1. Arbovirusne infekcije. U: Kesić B, Vesenjak-Hirjan J, urednici: Otok Mljet. Ekološke i zdravstvene prilike. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Razred za medicinske znanosti; 1989. Str. 83-115.
Natural foci of infective agents on Mljet. 1. Arbovirus infections.

Vesenjak-Hirjan J, Punda V, Galinović-Weisglass M, Stepić J, Sokal B. Prirodna žarišta ljudskih i životinjskih zaraza na Mljetu. 2. Prisutnost rikecija. U: Kesić B, Vesenjak-Hirjan J, urednici: Otok Mljet. Ekološke i zdravstvene prilike. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Razred za medicinske znanosti; 1989. Str. 117-24.
Natural foci of infective agents on Mljet. 2. Presence of ricketsiae.

Vorko-Jović A. Prometne nezgode kao socijalno-zdravstveni problem. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum II. 5. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 41-50. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 31)

Vorko-Jović A. Stari ljudi u cestovnom prometu (doktorska disrtacija). Zagreb: Medicinski falkultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. (181 str.)

Vraneš J. Otkrivanje bakteriske flore u mokraći digestijom mokraćnog sedimenta (magistarski rad) Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. (96 listova)

Vuletić S. Djelo Andrije Štampara - prošlost koja usmjerava budućnost. Praxis Medici 1989;20:9-16. (Izlaganje na proslavi 100. godišnjice rođenja profesora DR. Andrije Štampara 28.10.1988. u Zagrebu)

Vuletić S. Faktori koji utječu na pad fertiliteta. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 119-28. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Vuletić S. Genetski aspekti. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 5. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1989. Str. 27-38. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 28)

Vuletić S, Kern J, Ivanković D, Deželić Gj, Kopjar B, Kenfelj H. Problem oriented health information system. U: 1313th Urban Data Management Symposium. Lisbon, 1989. Urban data management coming of age. Proceedings. UDMS 89. Lisbon: /vlast. izd./; 1989. Str. 435-44.

Vuletić S, Smajkić A. Izvještaj radne grupe: a) informatička istraživanja i edukacija i b) sistemski problemi. Zdravstvo 1989;31:149-51.

Žuškin E, Gregurinčić S, Ivanković D, Kanceljak B, Tonković-Lojović M. Ventilacijske funkcije i alergijski kožni testovi radnika u predionici pamuka. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1989;40:37-46.
Ventilatory capacity and intradermal skin tests in cotton workers.

Žuškin E, Kanceljak B, Mataija M, Tonković-Lojović M. Specifična bronhalna reaktivnost radnika u preradi sirove kave. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1989;40:3-8.
Specific bronchial reactivity in coffee workers.

Žuškin E, Kanceljak B, Tonković –Lojović M. Kronična opstruktivna bolest pluća u izloženosti organskim prašinama. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1989;40:375-8.
Chronic obstructive lung disease in exposure to organic aerosols.

Žuškin E, Kanceljak B, Witek TJ Jr, Schachter EN. Acute effects of herbal tea dust extracts on lung function. Chest 1989;96:1327-31.

Žuškin E, Kesić B, Medved R, Pavišić-Medved V, Prebeg Ž, Šošić Z. Ventilacijska funkcija pluća populacije Mljeta. U: Kesić B, Vesenjak-Hirjan J, urednici: Otok Mljet. Ekološke i zdravstvene prilike. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Razred za medicinske znanosti; 1989. Str. 159-67.
Ventilatory capacity among population of Mljet.

Žuškin E, Mataija M, Pokrajac D, Schachter EN, Witek TJ Jr. Respiratory function in animal food processing workers. American Journal of Industrial Medicine 1989;16:179-87.

Žuškin E, Mataija M, Tepšić E, Ivanković D, Kanceljak B, Godnić-Cvar J. Respiratorne bolesti simptomi i ventilacijske funkcije radnika preradi hrane za stoku. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1989;40:205-13.
Ventilatory capacity in animal food workers.

Žuškin E, Pokrajac D, Ivanković D, Kanceljak B, Tonković-Lojović M, Godnić-Cvar J, Turčić N. Ventilacijska funkcija radnika u preradi krzna. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1989;40:347-54.
Ventilatory capacity in furriers.

Žuškin E, Šošić Z, Kesić B, Medved R, Pavišić-Medved V, Prebeg Ž. Neke životne navike stanovnika otoka Mljeta. U: Kesić B, Vesenjak-Hirjan J, urednici: Otok Mljet. Ekološke i zdravstvene prilike. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Razred za medicinske znanosti; 1989. Str.149-58.
Some living habits of the Mljet population.


1990

Babić-Bosanac S. Etičko-pravna odgovornost medicinskih sestara. Žena 1990;48(1-
2):76-86.

Bažulić D, Kleflin A. Onečišćenje u hrani i aditivi. U: Valić F, urednik. Zdravstvena ekologija.Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 217-24.

Bedenić B, Filipušić D. Distalne latencije u bolestima motornog neurona. Neurologija 1990;39:273-84.

Beritić D. Definicija, klasifikacija i mehanizmi djelovanja ekoloških otrova. U: Valić F, urednik. Zdravstvena ekologija.Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 21-6.

Beritić D. Zdravstveni učinci fizikalnih faktora okoline. U: Valić F, urednik. Zdravstvena ekologija.Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 66-72.

Beritić D, Žuškin E. Zdravstveni učinci najčešćih ekoloških otrova. U: Valić F, urednik. Zdravstvena ekologija.Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 32-7.

Blažeković-Milaković S. Psihosomatske reakcije u ambulanti liječnika opće medicine. Praxis medici 1990;21:215-22.

Blažeković-Milaković S, Babić Ž. Mogućnosti terapije kroničnih reumatoloških bolesnika u ambulanti opće medicine. U: Budak A. Organizacija rada i iskustva iz prakse opće medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990:271-3. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 35)

Brečević L, Kern J. Relative C-band length and comparability of data. Periodicum biologorum 1990;92:319-23.
Relativna dužina C-pruga i kompatibilnost podataka.

Brudnjak Z. Mogućnost cijepljenja protiv AIDS-a. U: AIDS/SIDA. Priručnik za studente i liječnike. Zagreb: JUMENA; 1990. Str. 202-6.

Brudnjak Z. Etiologija AIDS-a (side). U: AIDS/SIDA. Priručnik za studente i liječnike. Zagreb: JUMENA; 1990. Str. 17-22.

Brudnjak Z. Infekcija. U: Gamulin S, Marušić M, Krvavica S, stručni redaktori. Patofiziologija. Zagreb: JUMENA; 1988. Str. 691-5. (provjeriti!!!)

Brudnjak Z. Infekcija. U: Gamulin S, Marušić M, Krvavica S, stručni redaktori. Patofiziologija. 2. obnovlj. dop. izd. Zagreb: JUMENA; 1990. Str. 705-9.

Budak A. Organizacija rada i iskustva iz prakse opće medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; sv. 35)

Budak A. Revizija programa postdiplomskog studija specijalizacije iz opće medicine. U: Budak A. Organizacija rada i iskustva iz prakse opće medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 34-8. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; sv. 35)

Budak A. Slobodan izbor liječnika. U: Budak A. Organizacija rada i iskustva iz prakse opće medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 106-8.(Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; sv. 35)

Budak A. Značaj i uloga domova zdravlja u medicinskoj nastavi. U: Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1990. Labin: Dom zdravlja; 1990. Str. 28-34.
The importance of health centres in medical education.

Budak A, Bartolović D, Jakšić Ž. Položaj opće medicine i primarne zdravstvene zaštite u našem sistemu zdravstva. U: Budak A. Organizacija rada i iskustva iz prakse opće medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 51-64. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; sv. 35)

Budak A, Grahovac V. Razvoj opće medicine na području SR Hrvatske kroz povijest. U: Budak A. Organizacija rada i iskustva iz prakse opće medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 11-8. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; sv. 35)

Budak A, Jakšić Ž. Opća medicina i gerijatrijski problemi u dispanzerskoj zdravstvenoj zaštiti populacije. U: Budak A. Organizacija rada i iskustva iz prakse opće medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 221-30. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; sv. 35)

Budak A, Katić M. Stavovi zdravstvenih radnika u primrnoj zdravstvenoj zaštiti o AIDS-u, U: Budak A. Organizacija rada i iskustva iz prakse opće medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 326-31. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; sv. 35)

Budak A, Vadjić N. Liječnik opće medicine i planiranje obitelji. U: Budak A. Organizacija rada i iskustva iz prakse opće medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 301-7. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; sv. 35)

Cigula M, Skurić Z. Ocjena opasnosti od fizikalnih faktora okoline. U: Valić F, urednik. Zdravstvena ekologija.Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 57-65.

Cigula M, Valić F. Je li potrebno uklanjanje vlaknatih izolacijskih materijala iz zgrada? Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1990;41:357-61.
Is the removal of fibrous insulating materials from buildings necessary?

Cigula M, Žuškin E. Pesticidi. U: Valić F, urednik. Zdravstvena ekologija.Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 38-45.

Cvjetanovic B. Homage to Andrija Stampar. World Health Forum 1990;11:376-80.

Dasović T, Jakšić Ž. Osebujan profil liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U: Budak A. Organizacija rada i iskustva iz prakse opće medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 69-74. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; sv. 35)

Davunić D, Budak A. Racionalno propisivanje lijekova. U: Budak A. Organizacija rada i iskustva iz prakse opće medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 165-7.(Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; sv. 35)

Deželić Gj. Edukacija iz medicinske informatike. U: Zbornik radova prvog kongresa informatike Jugoslavije. Beograd, 1990. Beograd: Savez društava za medicinsku informatiku; 1990. Str. 309-16.

Deželić Gj. Relation between the system of biomedical scientific information and health information systems. Periodicum biologorum 1990;92:251-6.

Deželić Gj. Informatičke metode i informacijski sistemi kao podrška medicinskome radu. Makedonski medicinski pregled 1990;19(Suppl. 7):5-12. (7. kongres liječnika Jugoslavije. Ohrid, 1990)

Deželić Gj. Uloga zdravstvenih informacijskih sistema u razvoju zdravstvene zaštite. U: Žarković G, urednik. Naučni i organizacioni problemi strategija razvoja zaštite zdravlja u Jugoslaviji do 2.000 godine. Referati sa Konferencije Međuakamemijskog odbora za organizaciju zaštite zdravlja o strategiji naučno-tehnološkog razvoja zaštite zdravlja. Sarajevo, 1988. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine; 1990. Str. 143-5. (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegobine. Odjeljenje medicinskih nauka. Naučne komunikacije ; 30)

Deželić Gj, Deželić N, Hrastić-Novak L, Kopjar B. A space oriented approach in the analysis of the health status of the population. U: Medical Informatics Europe ’90. Proceedings. Glasgow, 1990. Berlin: Springer; 1990. Str. 592-6. (Lecture Notes in Medical Informatics ; 40)

Deželić Gj, Jakšić Ž, Skupnjak B. Prototip znanstvenoistraživačkog i aplikativnog projekta pretežno orijentiranog na- i provođenog po primarnoj zdravstvenoj zaštit. U: Žarković G, urednik. Naučni i organizacioni problemi strategija razvoja zaštite zdravlja u Jugoslaviji do 2.000 godine. Referati sa Konferencije Međuakamemijskog odbora za organizaciju zaštite zdravlja o strategiji naučno-tehnološkog razvoja zaštite zdravlja. Sarajevo, 1988. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine; 1990. Str. 187-9. (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegobine. Odjeljenje medicinskih nauka. Naučne komunikacije ; 30) (provjeriti naslov!!!)

Deželić N. Ekologija naselja. U: Valić F, urednik. Zdravstvena ekologija.Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 153-9.

Deželić N. Preka N. Ekologija stanovanja. U: Valić F, urednik. Zdravstvena ekologija.Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 160-7.

Ebling Z, Hadžić N, Jakšić Ž. Rak debelog crijeva. Iskustvo osječkog programa zaštite. Osijek: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Osijeku; 1990. (JAZU. Radovi zavoda za znanstveni rad u Osijeku ; br. 4)

Ebling Z, Jakšić Ž. Mjere i programi zdravstvene zaštite. U: Ebling Z, Hadžić N, Jakšić Ž. Rak debelog crijeva. Iskustvo osječkog programa zaštite. Osijek: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Osijeku; 1990. Str. 58-75. (JAZU. Radovi zavoda za znanstveni rad u Osijeku ; br. 4)

Grahovac V, Budak A. Terminalni bolesnik od raka u praksi liječnika opće medicine. U: Budak A. Organizacija rada i iskustva iz prakse opće medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 231-4. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; sv. 35)

Hrastić-Novak L, Deželić N, Deželić Gj. Baza podataka za ocjenu zdravstvenog stanja populacije metodom analize malih područja. U: Zbornik radova prvog kongresa informatike Jugoslavije. Beograd, 1990. Beograd: Savez društava za medicinsku informatiku; 1990. Str. 377-82.

Jakšić Z. Opyt organizacii pervičnoj medikosanitarnoj pomoši v Jugoslavii. U: Ekonomika i upravlenije zdravoohranenija: povyšenije efikasnosti. Materialy sovetsko-jugoslavskovo simpoziuma. Moskva, 1988. Moskva : Ministarstvo zdravoohranenija SSSR; 1989. Str. 54-66.

Jakšić Ž. Potreba i značenje stručnih sastanaka u općoj medicini. U: Budak A. Organizacija rada i iskustva iz prakse opće medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 102-5. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; sv. 35)

Jakšić Ž. Problemima orijentirana medicinska dokumentacija. U: Budak A. Organizacija rada i iskustva iz prakse opće medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 137-42. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; sv. 35)

Jakšić Ž. Suvremena kretanja u medicinskom obrazovanju i primarna zdravstvena zaštita. U: Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1990. Labin: Dom zdravlja; 1990. Str. 19-27.
Contemporary changes in medical education and primary health care.

Jakšić Ž, Budak A. Zdravstvena zaštita. U: Duraković Z i sur. Medicina starije dobi. Zagreb: Naprijed; 1990. Str. 413-22.

Jakšić Ž, Ebling Z. Epidemiologija raka debelog crijeva. U: Ebling Z, Hadžić N, Jakšić Ž. Rak debelog crijeva. Iskustvo osječkog programa zaštite. Osijek: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Osijeku; 1990. Str. 13-28. (JAZU. Radovi zavoda za znanstveni rad u Osijeku ; br. 4)

Jakšić Ž, Eterović I. Osnovnye koncepcii zdravoohranenija v Jugoslavii. U: Ekonomika i upravlenije zdravoohranenija: povyšenije efikasnosti. Materialy sovetsko-jugoslavskovo simpoziuma. Moskva, 1988. Moskva : Ministarstvo zdravoohranenija SSSR; 1989. Str. 17-26.

Jakšić Ž, Kovačić L. Elementi programa zaštite kroničnih bolesnika. U: Budak A. Organizacija rada i iskustva iz prakse opće medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 175-8. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; sv. 35)

Jakšić Z, Kovačić L. Sistema specializacii i usoveršenstvovanija v zdravoohranenii Jugoslavii. U: Ekonomika i upravlenije zdravoohranenija: povyšenije efikasnosti. Materialy sovetsko-jugoslavskovo simpoziuma. Moskva, 1988. Moskva : Ministarstvo zdravoohranenija SSSR; 1989. Str. 91-4.

Jakšić Ž, Šarić M. Stanje i ciljevi znanstvenog istraživanja na području zdravstvenih znanosti u Jugoslaviji. Liječnički vjesnik 1990;112:77-9.
State and objective of scientific research in health science in Yugoslavia.

Kanceljak-Macan B, Žuškin E, Godnić-Cvar J. Bronchial reactivity to tea dust in healthy subjects. Periodicum biologorum 1990;92:355-61.
Ispitivanje bronhalne reaktivnosti sa ekstraktima čajeva u zdravih osoba.

Katić M. Onkološko savjetovalište. U: Budak A. Organizacija rada i iskustva iz prakse opće medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 149-52. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; sv. 35)

Kern J. Analiza genealoških struktura teorijom grafova – osnova za genetička istraživanja (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990.

Kern J, Bartolić A, Vuletić S, Ivanković D. Decision support system (DSS) in managing health centers. U: Medical Informatics Europe ’90. Proceedings. Glasgow, 1990. Berlin: Springer; 1990. Str. 305-8. (Lecture Notes in Medical Informatics ; 40)

Kern J, Božikov J. Praktikum iz zdravstvene informatike. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 39)

Kern J, Deželić Gj, Težak-Benčić M, Durrigl T. Medicinsko odlučivanje pomoću programa za induktivno učenje. U: Zbornik radova prvog kongresa informatike Jugoslavije. Beograd, 1990. Beograd: Savez društava za medicinsku informatiku; 1990. Str. 221-8.

Kopjar B, Ivanković D, Hrastić-Novak L, Bartolić A, Deželić Gj, Novak D. Distribuirana baza podataka u PZZ.U: Zbornik radova prvog kongresa informatike Jugoslavije. Beograd, 1990. Beograd: Savez društava za medicinsku informatiku; 1990. Str. 171-4.

Kopjar B, Kern J, Dezelić Gj, Juresa V, Ivankovic D, Vuletic S, Hrastic-Novak L. Problemu orijentirana medicinska dokumentacija za PZZ oblikovana za rad s elektoničkim računalom. U: 4. savjetovanje o informatici u zdravstvu ’89. Zbornik radova. Zagreb, 1989. Zagreb: Udruženje organizacija udruženog rada zdravstva SR Hrvatske; 1990. Str. 55-8.

Kovačić L. Dogovaranje liječničkih pregleda. U: Budak A. Organizacija rada i iskustva iz prakse opće medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 84-8. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; sv. 35)

Kovačić L. Obrazovanje i usavršavanje kadrova za istraživanje sistema zdravstva. U: Žarković G, urednik. Naučni i organizacijski problemi strategija razvoja zaštite zdravlja u Jugoslaviji do 2.000 godine. Referati sa Konferencije Međuakademskog odbora za organizaciju zaštite zdravlja o strategiji naučno-tehnološkog razvoja zaštite zdravlja. Sarajevo, 1988. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine; 1990. Str. 190-3.(Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hervegovine. Odjeljenje medicinskih nauka. Naučne informacije ; 30)

Kovačić L, Drozdžek D. Ispoljzovanije personaljnyh kompjuterov v planirovanii i ocenke program medikosanitarnoj pomoši. U: Ekonomika i upravlenije zdravoohranenija: povyšenije efikasnosti. Materialy sovetsko-jugoslavskovo simpoziuma. Moskva, 1988. Moskva : Ministarstvo zdravoohranenija SSSR; 1989. Str. 83-7.

Lang S. Kodeks etike za zdravstvene radnike u vezi s AIDS-om. U: AIDS/SIDA. Priručnik za studente i liječnike. Zagreb: JUMENA; 1990. Str. 207.

Lojda V, Brkić B, Budak A. Zadaci liječnika opće medicine kod trovanja pesticidima. U: Budak A. Organizacija rada i iskustva iz prakse opće medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 246-55. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; sv. 35)

Lukić A, Mlinarić-Galinović G, Deponte R, Turković B. Purifikacija parainfluenca virusa tip 1 kao antigena u produkciji hiperimunog seruma. Mikrobiologija 1990;27:95-100.
Purification of parainfluenza virus type 1 as antigen in hyperimmune serum production.

Mastilica M. “Angels and mercy” – stavovi društvenih grupa o medicinskim sestrama. Revija za sociologiju 1990;21:341-53.
“Angels of mercy” – attitudes of social groups toward nurses.

Mastilica M. Health and social inequities in Yugoslavia. Social Science and Medicine 1990;31:405-12.

Mustajbegović J, Žuškin E. Onečišćenje zraka zatvorenih prostora. Medica Jadertina 1990;20:71-9.
Indoor pollution.

Orešković S. Depersonalizacija medicinskih sestara u kontekstu bio tehnologijski zasnovane medicine. Revija za sociologiju 1990;21:391-9.
Depersonalization of nurses in conditions of a bio-technologically based medicine.

Orešković S. Zdravlje starih u postindustrijskim društvima. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1990;31:88-97.
The health of the aged in postindustrial societies.

Pavleković G. Zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje u jedinici opće medicine. U: Budak A. Organizacija rada i iskustva iz prakse opće medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 153-7. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; sv. 35)

Pavleković G, Jureša V. Edukacija i AIDS (sida). U: AIDS/SIDA. Priručnik za studente i liječnike. Zagreb: JUMENA; 1990. Str. 104-9.

Petrak J, Mariciv S, Bozikov J. Estimating of the research orientation of medical journals from Yugoslavia by the editing characteristics. Health Information and Libraries 1990;1:24-39.

Prebeg Ž. Ekološki aspekti zdravstvene zaštite školske djece i omladine. U: Valić F, urednik. Zdravstvena ekologija.Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str.168-75.

Preka N. Istraživanja organske autopurifikacije u krškim podzemnim vodama na eksperimentalnom poligonu u Istočnoj Hercegovini. Rad JAZU 1990;449:279-307. (nije provjereno)

Preka N. Odvođenje i čišćenje otpadnih voda naselja. U: Valić F, urednik. Zdravstvena ekologija.Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 129-36.

Preka N. Opskrba vodom naselja. U: Valić F, urednik. Zdravstvena ekologija.Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 123-8.

Preka N. Opskrba vodom i odvođenje otpadnih voda individualnih objekata. U: Valić F, urednik. Zdravstvena ekologija.Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 115-22.

Preka N. Osnovne mjerne sanitacije u izvanrednim uvjetima. U: Valić F, urednik. Zdravstvena ekologija.Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 144-9.

Preka N, Zebec M. Dispozicija krute otpadne tvari. U: Valić F, urednik. Zdravstvena ekologija.Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 137-43.

Punda-Polić V, Calisher CH, Vesenjak-Hirjan J. Neutralizing antibodies for sandfly fever Naples virus in human sera on the island of Mljet. Acta Medica Iugoslavica 1990;44:15-20.
Neutralizacija protutijela za napuljski virus papatači groznice u serumu u serumu stanovnika otoka Mljeta.

Santrić V. Osnovni tokovi i problemi profesionalizacije zanimanja: slučaj sestrinstva. Revija za sociologiiju 1990;21:311-39.
Main trends snd problems of professionalization on vacation: example of nursing.

Stavljenić A, Lang S, Gotovac P. Mjere zaštite bolesnika, zdravstvenih radnika i radnika u zdravstvu u sprečavanje zaraze HIV-om (HTLV-III/LAV). U: AIDS/SIDA. Priručnik za studente i liječnike. Zagreb: JUMENA; 1990. Str. 117-24.

Šantek F, Božikov J, Kern J, Deželić Gj. Učenje pomoću računala u medicinskoj edukaciji – razvoj metoda i nastavnih materijala. Liječnički vjesnik 1990;112:155-8.
Computer assisted learning in medical education – development of methods and training materials.

Tomek-Roksandić S, Cota-Bekavac M, Budak A, Štritof M, Droždjek D. Edukacija iz gerontologije za timove primarne zdravstvene zaštite. U: Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1990. Labin: Dom zdravlja; 1990. Str. 50-5.
Inservice education in gerontology for primary health care teams.

Tonkjović-Lojović M, Heimer S, Žuškin E. Znanstvene osnove i doktrirani stavovi o provođenju medicinski programiranih aktivnih odmora. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1990;41:225-32.
Scientific and professional concepts of medical programmed active leisure.

Valić F. A perspective on education in view of social transition on Eastern Europe. U: Environment and health in Eastern europe. Proceedings of the Symposium on “Occupational and Environmental Health During Societal Transition in Eastern Europe”. Pecs, 1990. Boston, Mass: The United States-Eastern Europe Exchange for Occuaptional and Environmental Health Management Sciences for Health; 1990- Str. 103-9.

Valić F. Analiza ugroženosti zdravlja od ekoloških otrova. U: Valić F, urednik. Zdravstvena ekologija.Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 27-31.

Valić F, urednik. Zdravstvena ekologija.Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990.
.
Valić F. Okolina i rak. U: Valić F, urednik. Zdravstvena ekologija.Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 46-53.

Valić F. Zdravstveni aspekti ekologije. U: Valić F, urednik. Zdravstvena ekologija.Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 7-17.

Valić F, Beritić-Stahuljak D. Kluorofluorugljici – novi ekološki zdravstveni problem. Liječnički vjesnik 1990;112:1-6.
Chlorofluorcarbons – a new environmental health problems.

Valić F, Beritić-Stahuljak D, Cigula M. Ventilatory lung function changes in family members of asbestos workers. Acta medica Iugoslavica 1990;44:205-9.
Promjene ventilacijske funkcije pluća članova obitelji radnika izloženih azbestu.

Valić F, Cigula M. Onečišćenje atmosfere, U: Valić F, urednik. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 75-87.

Vorko-Jović A. Cestovne prometne nesreće. U: Duraković Z i sur. Medicina starije dobi. Zagreb: Naprijed; 1990. Str. 272-4.

Vrcić-Keglević M. Grupni rad s bolesnicima koji boluju od šećerne bolesti. U: Budak A. Organizacija rada i iskustva iz prakse opće medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 274-6. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; sv. 35)

Vrcić-Keglević M. Stavovi u medicinskoj praksi. U: Budak A. Organizacija rada i iskustva iz prakse opće medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 347-51. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; sv. 35)

Vrcić-Keglević M. Upućivanje bolesnika na specijalističke konzultacije – činioci koji utječu na donošenje odluke. U: Budak A. Organizacija rada i iskustva iz prakse opće medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 277-82. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; sv. 35)

Vucelić B, Korać B, Sentić M, Hadžić N, Jureša V, Božikov J, Rotkvić I, Buljevac M, Kovačević M, Makek N. Pušenje i Crohnova bolest. Gastroenterohepatološki arhiv 1990;9:197-200.
Smoking and Crohn’s disease.

Vucelić B, Korać B, Sentić M, Miličić m, Hadžić N, Jureša V, Božikov J, Rotkvić I, Buljevac M, Kovačević M, Tičak M, Makek N. Pušenje cigareta i ulcerozni kolitis – postoji li uzročna veza? Liječnički vjesnik 1990;112:203-6.
Cigarette smoking and ulcerative colitis – is there a casual relationship?

Vuletić S, Kovačić L. Andrej Štampar. K stoletju so dna roždenija. U: Ekonomika i upravlenije zdravoohranenija: povyšenije efikasnosti. Materialy sovetsko-jugoslavskovo simpoziuma. Moskva, 1988. Moskva : Ministarstvo zdravoohranenija SSSR; 1989. Str. 11-3.

Zebec M. Dezinfekcija vode za piće. U: Valić F, urednik. Zdravstvena ekologija.Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 104-9.

Zebec M. Sanitarni nadzor vode za piće. U: Valić F, urednik. Zdravstvena ekologija.Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 110-4.

Zebec M. Voda i zdravlje. U: Valić F, urednik. Zdravstvena ekologija.Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 88-97.

Zebec M. Zaštita vode u prirodi. U: Valić F, urednik. Zdravstvena ekologija.Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1990. Str. 98-103.

Zorić V, Blažeković-Milaković S, Frntić R. Kontinuirana edukacija liječnika opće medicine u Balintovoj grupi. U: Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1990. Labin: Dom zdravlja Labin; 1990. Str. 64-7.

Žuškin E. Testovi plućnih funkcija. U: Gamulin S, Marušić M, Krvavica S. Patofiziologija. 2. obn. dop. izd. Zagreb: Jumena; 924-8.

Žuškin E, Kanceljak B, Godnić-Cvar J, Tonković-Lojović M, Turčić N. Imunološki status, respiratorni simptomi i ventilacijske funkcije radnika na preradi soje. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1990;41:7-18.
Immunological and respiratory changes in soy-bean workers.

Žuškin E, Kanceljak B, Kopjar B, Godnić-Cvar J, Tonković-Lojović M. Ventilacijski kapacitet i respiratorni simptomi na preradi konoplje. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1990;41:285-96.
Respiratory symptoms and ventilatory capacity in hemp workers.

Žuškin E, Kanceljak B, Pokrajac D, Schachter EN, Witek TJ Jr. Respiratory symptoms and lung function in hemp workers. British Journal of Industrial Medicine 1990;47:627-32.

Žuškin E, Kanceljak B, Stilinović L, Godnić-Cvar J, Tonković-Lojović M. Imunološki status, respiratorni simptomi i ventilacijske funkcije radnica na preradi krzna. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1990;41:175-85.
Immunological status and ventilatory capacity of furriers.


Žuškin E, Mustajbegović J, Lukenda-Simović D, Ivanković D. Respiratorni simptomi i ventilacijski kapacitet radnika u kanalizaciji. Liječnički vjesnik 1990;112:353-7.
Respiratory symptoms and ventilatory capacity of sewage canal workers.

Žuškin E, Schachter EN. Respiratory function in workers employed in animal food processing. American Journal of Industrial Medicine 1990;17:70.

Žuškin E, Žagar Ž, Kanceljak B, Kopjar B, Tonković-Lojović M. Respiratorni simptomi i ventilacijski kapacitet radnika u svinjogojstvu. Acta Medica Yugoslavica 1990;44:499-512.
Respiratory symptoms and ventilatory capycity in swine farmers.


1991

Aaronson NK, Ahmedzai S, Bullinger M, Crabeels D, Estape J, Filiberti A, Fletchner H, Frick U, Hurny C, Kaasa S, Klee M, Mastilica M, Osoba D, Pfausler B, Razavi D, Rofe PBC, Schraub S, Sullivan M, Tokeda F. The EORTC Core Quality-of_Life Questionnaire: interim results of an international field study. U: Osoba D, editor. Effect of cancer on quality of life. London: CRC Press; 1991. Str. 185-203.
(nije kontrolirano, iz popisa)

Babić S. Pravni aspekti početka života. Žena 1991;49(4-6):49-57.

Babuš V, Kulčar Ž, Čapeta R. Epidemiologija. Osnovni pojmovi, principi i praktički postupci. 2. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 46)

Benčić Z. Organizacija higijensko-epidemiološke službe u izvanrednim uvjetima. U: Budak A, Kovačić L, urednici. Prava i obaveze medicinskog osoblja u ratnim uvjetima. Priručnik za liječnike i zdravstvene radnike.. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”; 1991. Str. 21-5.

Benčić Z. Promjene u epidemiološkoj situaciji i osnovni principi borbe protiv zaraznih bolesti u ratnim uvjetima. U: Budak A, Kovačić L, urednici. Prava i obaveze medicinskog osoblja u ratnim uvjetima. Priručnik za liječnike i zdravstvene radnike.. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”; 1991. Str. 41-3.

Benčić Z, Kuzmanović N, Amšel V, John V. Ztajanje kliconoštva Neisseria meningitidis serogrupe B serotipa 2. Liječnički vjesnik 1991;113:384-6.
Duration of carriership of Neisseria meningitidis serogroup B, serotype 2.

Beritić-Stahuljak D, Valić F. Profesionalna oštećenja i zaštita zdravlja. U: Vrhovac B i sur. Interna medicina. Zagreb: Naprijed, 1991. Str. 1590-9.

Beritić-Stahuljak D, Valić F, Žuškin E. Relationship between cumulative occupational exposure to asbestos and respiratory symptoms. Acta Medica Croatica 1991;45:283-95.
Povezanost između kumulativne profesionalne ekspozicije azbestima i respiratornim simptomima.

Bielen M, Ruszkowski I, Ivanković D, Hohnjec V. Analiza rezultata mjerenja antalgičkog rasterećenja kuka uporabom štapa. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1991;32:271-9.
Analysis of measurement results of pain-relieved hip by means of a cane.

Blažeković-Milaković S, Budak A, Katić M, Vrcić-Keglević M. Specifične značajke rada primarnog liječnika. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991. (Biblioteka Priručnici za elektivne predmete Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 23)

Božikov J. Modeli i njihova primjena. U: Ivanković D i sur. Osnove statističke analize za medicinare. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991. Str. 318-34. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 24)

Božikov J. Životne tablice i long-range test. U: Ivanković D i sur. Osnove statističke analize za medicinare. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991. Str. 335-48. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 24)

Božikov J, Deželić Gj. A microcomputer method for continuous system simulation in health care. Computer Methods and Programs in Biomedicine 1991;34:17-25.

Budak A. Promjene u morbiditetu pučanstva. U: Budak A, Kovačić L, urednici. Prava i obaveze medicinskog osoblja u ratnim uvjetima. Priručnik za liječnike i zdravstvene radnike.. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”; 1991. Str. 39-40.

Budak A, Kovačić L, urednici. Prava i obaveze medicinskog osoblja u ratnim uvjetima. Priručnik za liječnike i zdravstvene radnike.. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”; 1991.

Budak A, Roland MJ. Da li je nužna redefinicija opće medicine? Praxuis Medici 1991:22:51-7.

Ciglar I, Šutalo J, Škaljac-Staudt G, Božikov J. Slina kao činilac karijes rizika u bolesnika od šećerne bolesti. Acta stomatologica Croatica 1991;25:143-9.
Saliva as a risk factor for caries in diabetic patients.

Čakš J, Demšar J, Hlačer J, Katić M, Lartey N, Logar V, Pečnik Ž, Sraka B, Soln D. Vpliv napotnega pisma na kvaliteto pregleda bolnika pri konziliarnem nevrologu. Zdravstveno varstvo 1991;30:177-8.

Deželić Gj. Učenje uz pomoć kompjutora. U: Švel I, Grgurić J, urednici. Suvremene edukacijske metode u nastavi pedijatrije. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991. Str. 39-42. (Biblioteka Priručnici za elektivne predmete Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 48)

Deželić Gj, Kern J. Inductive learning as a method for medical decision making. U: Adlassing K-P, Grabner G, Bengtsson S, Hansen R, editors. Medical Informatics europe ’91. Proceedings. Vienna, 1991. Berlin: Springer; 1991. Str. 327-31. (Lecture Notes in Medical Informatics ; 45)

Deželić Gj, Kern J, Božikov J, Henigsberg N. Upravljanje zdravstvenim informacijama u ratnim uvjetima. U: Budak A, Kovačić L, urednici. Prava i obaveze medicinskog osoblja u ratnim uvjetima. Priručnik za liječnike i zdravstvene radnike.. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”; 1991. Str. 17-20.

Deželić N, Senta A, Marijanović M, Preka N. Opskrba vodom u izvanrednim uvjetima. . U: Budak A, Kovačić L, urednici. Prava i obaveze medicinskog osoblja u ratnim uvjetima. Priručnik za liječnike i zdravstvene radnike.. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”; 1991. Str. 59-64.

Džepina M, Prebeg Ž. Zaštita reproduktivnog zdravlja adolescenata. Liječnički vjesnik 1991;113:136-9.
Protection of the reproduction health of adolescents.

Elbl I, Govže-Kumelj M, Kolšek M, Možgan J, Strouhal P, Vrcić-Keglević M. Vpliv izkušenosti zdravnika splošne medicine na pravilnost delovne diagnoze. Zdravstveno varstvo 1991;30:180.

Godnić-Cvar J, Kanceljak-Macan B, Žuškin E. Profesionalna astma. Epidemiologija, dijagnostika i prevencija. Zagreb: Školska knjiga; 1991. (124 str.)

Ivanković D i sur. Osnove statističke analize za medicinare. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 24) (370 str.)

Ivanković D, Kopjar B, Vuletić S. Distribucije vjerojatnosti. U: Ivanković D i sur. Osnove statističke analize za medicinare. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991. Str. 87-110. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 24)

Ivanković D, Kopjar B, Vuletić S. Vjerojatnost. U: Ivanković D i sur. Osnove statističke analize za medicinare. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991. Str. 57-86. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 24)

Ivanković D, Luković G. Promjene u vremenu. U: Ivanković D i sur. Osnove statističke analize za medicinare. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991. 349-53. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 24)


Jakšić Ž, Kujundžić M. Kako primijeniti Hipokratovu zakletvu? Zagreb:Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991. (Biblioteka priručnici za elektivne predmete Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 8)

Janić N, Kern J, Vuletić S. Ekspertni sistem za diferenciranje virusnih meningitisa. Liječnički vjesnik 1991;113:62-6.
Expert system for viral meningitis differentiation.

Kalenić S, Žele-Starčević L, Jarža-Davila N, Jandrlić M. Infekcije ratnih ozljeda. Liječnički vjesnik 1991;113:233-5.
Military injury infections.

Kampl B, Božikov J. Primjena osnova informatike u veterinarstvu. Veterinarska stanica 1991;22:221-7.
Application of the fundamentals of informatics in veterinary profession.

Katić V, Gardijan S, Buneta D, Katić M, Klapan I, Ćuk V. Akutne upale gornjih dišnih putova i indikacije za tonzilektomiju u djece. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1991;32:143-51.
Acute upper respiratory tract infections and indications for tonsillectomy in children.

Katić V, Vujičić G, Ivanković D, Stavljenić A, Vukičević S. Distribution of structural and trace elements in human temporal bone. Biological Trace elements Research 1991;29:35-43.

Kern J. Teorija odlučivanja. Ivanković D i sur. Osnove statističke analize za medicinare. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991. Str. 305-17. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 24)

Kern J, Težak-Benčić M, Vuletić S, Deželić Gj, Kujundžić M. An inductive learning method versus the common statistical approach to outcome forecasting. Collegium Anthropologicum 1991;15:283-9.

Kern J, Vuletić S. Multivarijatni statistički modeli. U: Ivanković D i sur. Osnove statističke analize za medicinare. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991. Str. 205-88. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 24)

Kern J, Vuletić S. Odabrani pojmovi i postupci algebre. U: Ivanković D i sur. Osnove statističke analize za medicinare. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991. Str. 1-56. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 24)

Kopjar B. Konceptualni model baze podataka za kompjuterizirani zdravstveni karton u općoj medicini (magistarski rad). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991.

Kopjar B, Ivanković D, Luković G. Uni i bivarijatni statistički model. U: Ivanković D i sur. Osnove statističke analize za medicinare. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991. Str. 119-204. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 24)

Kovačić L. Prava i obaveze medicinskog osoblja u ratnim sukobima. U: Budak A, Kovačić L, urednici. Prava i obaveze medicinskog osoblja u ratnim uvjetima. Priručnik za liječnike i zdravstvene radnike.. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”; 1991. Str. 9-12.

Kovačić L. Promjene u zdravstvu i zdravstvenoj zaštiti. Liječnilčke novine 1991;20(95-96):9-13.

Kovačić L, Jakšić Ž. Liječnici i njihovi suradnici. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991. (Biblioteka priručnici za elektivne predmete Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 6)

Kujundžić M, Budak A, Ivanković D, Kenfelj H, Kern J, Kovačić L, Vuletić S. Problemi i preporuke za zbrinjavanje prognanika iz ratom zahvaćenih područja Hrvatske. Liječnički vjesnik 1991;113:274-7.
Problems and recommendations for the displaced persons care in the Croatian regions under the war.

Kujundžić M, Kenfelj H. Neke preporuke za organizaciju zbjega. . U: Budak A, Kovačić L, urednici. Prava i obaveze medicinskog osoblja u ratnim uvjetima. Priručnik za liječnike i zdravstvene radnike.. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”; 1991. Str. 74-8.

Lončar-Dušek M, Pećina M, Prebeg Ž. A longitudinal study of growth velocity and development of secondary gender characteristics versus onset of idiopathic scoliosis. Clinical Orthopaedics & Related Research 1991;(270):278-82.

Lukić A. Purifikacija virusa parainfluence i produkcija antivirusnih dijagnostičkih seruma (magistarski rad). Zagreb: Medicinskifakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991.

Lukić A, Mlinarić-Galinović G. Parainfluenca-virusi. Medicina 1991;27:131-6.
Parainfluenza viruses.
Luković G. Statistička stanovišta. U: Ivanković D i sur. Osnove statističke analize za medicinare. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991. Str. 294-304.
(Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 24)

Marijanović M. Metode klasifikacije i određivanja porijekla vode na području krša (magistarski rad). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991.

Mastilica M. Društvene nejednakosti u zdravlju i zdravstvenoj zaštit (doktorska disertacija). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991.

Mlinarić-Galinović G, Čuljak V, Galinović-Weisglass M, Božikov J, Lukić A. Occurrence of respiratory syncytial virus in Croatia obtained on the basis of indirect virus diagnosis. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1991;32:191-5.
Pojavnost respiratornog sincicijskog virusa u Hrvatskoj na osnovi indirektne virološke dijagnoze.

Mlinarić-Galinović G, Ugrčić I, Detić D, Božikov J. Epidemiological picture of respiratory viral infections in Croatia. Acta Medica Iugoslavica 1991;45:203-11.
Epidemiološka slika respiratornih virusnih infekcija u Hrvatskoj.

Mlinarić-Missoni E, Horvat-Krejči D. Parazitoze u ratu. Medicinar 1991;37(1.2
Suppl.):39-44.

Orešković S. A Sanatorium for utopias. Acque & Terre 1991;4(3):35-47) (nije provjereno)

Orešković S. Vademecum znanosti i ekspertno medicinsko znanje. Libri oncologici 1991;20:204-7. (nije provjereno)

Orešković S, Babić S. Pravo na život. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1991. (Biblioteka Priručnici za elektivne predmete Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sv. 22) (44 str.)

Orešković S, Cerjan-Letica G. Liječnik budućnosti. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991. (Biblioteka Priručnici za elektivne predmete Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; sv. 21) (59 str.)

Pavleković G. Metode za ocjenu sadržaja i potreba za trajnim usavršavanjem u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.(magistarski rad). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991.

Pavleković G. Primjena vide tehnologije u edukaciji. U: Švel I, Grgurić J, urednici. Suvremene edukacijske metode u nastavi pedijatrije. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991:31-5. (Biblioteka Priručnici za elektivne predmete Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; sv. 48. Priručnici za trajnu izobrazbu)

Percač S, Mastilica M, Lang S. VCAncer patients quality of life measurement in rural area. Libri Oncologici 1991;20:157-61.
Kvaliteta življenja bolesnika s rakom u ruralnoj sredini.

Prebeg Ž. Varijacije normalnog puberteta. U: Gjurić G, Sabol Z, urednici. Pedijatrija danas ’90. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991. Str. 1-8. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta. Priručnici trajne izobrazbe ; sv. 52)

Prebeg Ž, Jureša V, Kuzman M, Džepina M. Zaštita školske djece i mladeži u ratnim uvjetima. U: Budak A, Kovačić L, urednici. Prava i obaveze medicinskog osoblja u ratnim uvjetima. Priručnik za liječnike i zdravstvene radnike.. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”; 1991. Str. 31-4.

Preka N. Dispozicija otpadnih tvari u izvanrednim uvjetima. U: Budak A, Kovačić L, urednici. Prava i obaveze medicinskog osoblja u ratnim uvjetima. Priručnik za liječnike i zdravstvene radnike.. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”; 1991. Str. 65-9.

Radman I, Kalenić S, Stoiljković I, Perković D, Labar B. Sepsa izazvana jersinijom enterokolitikom u bolesnice s cirozom jetre. Liječnički vjesnik 1991;113:34-6. (KBC, ŠNZ)
Yersinia enterocolitica septicemia in a female patient with liver cirrhosis.

Skalova R, Vukadinović VM. Methicillin-resistant staphylococcus aureis of defined page-type high risk hospital units. Mikrobiologija 1991;28:1-9.
Meticili-rezistentni Staphylococcus aureus istog fagotipa u bolničkim jedinicama visokog rizika.

Sokolovsky J, Šošić Z, Pavleković G. Self-help hypertensive groups and the elderly in Yugoslavia. Journal of Cross-Cultural Gerontology 1991;6:319-30. (nije provjereno)

Škrlin J, Richter B. Demodicosis and rosacea. Lancet 1991;337:734.

Šošić Z. Iskustva u svijetu. U: Budak A, Kovačić L, urednici. Prava i obaveze medicinskog osoblja u ratnim uvjetima. Priručnik za liječnike i zdravstvene radnike.. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”; 1991. Str. 13-6.

Šošić Z. Prediktivna vrijednost kompleksnih varijabli u epidemiologiji arterijske hipertenzije (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991.

Težak-Benčić M. Problemi planiranja obitelji. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991. (Biblioteka priručnici za elektivne predmete Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 10)

Vesenjak-Hirjan J, Punda-Polić V, Dobec M. Geographical distribution of arboviruses in Yugoslavia. Journal of Hygiene, Epidemiology and Immunology 1991;35:129-40.

Vorko-Jović A, Tomek-Roksandić S. Prevencija prometnog traumatizma u starijoj dobi. Čovjek i promet 1991;17:73-8.

Vrcić-Keglević M. Faktori koji utječu na odluku studenata prilikom izbora opće medicine kao buduće profesije. Praxis Medici 1991;22:65-70.

Vucelić B, Korać B, Sentić M, Miličić D, Hadžić N, Jureša V, Božikov J, Rotkvić I, Buljevac M, Kovačević I, Tičak M, Makek N. Ulcerative colitis in Zagreb: incidence and prevalence 1980-1989. International Journal of Epidemiology 1991;20:1043-8.

Vucelić B, Korać B, Santić M, Miličić D, Jureša V, Božikov J, Rotkvić I, Buljevac M, Kovačević I, Tičak M, Makek N. Epidemiology of Crohn’s disease in Zagreb, Yugoslavia: a ten year prospective study. International Journal of Epidemiology 1991;20:216-20.

Vuletić S, Ivanković D, Kopjar B, Luković G. Teorija uzoraka. U: Ivanković D i sur. Osnove statističke analize za medicinare. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991. Str. 111-8. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 24)

Vuletić S, Kern J, Ivanković D, Kujundžić M, Šošić Z. Ageing without impairment and disease – cohort study: I. Baseline cohort characteristics. Collegium Anthropologicum 1991;15:197-212.
Starenje bez smetnji i bolesti – studija kohorte: I. Osnovne karakteristike kohorte.

Vuletić S, Kern J, Stavljenić A. Analiza složenih sustava. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zgarebu; 1991. (Biblioteka priručnici za elektivne predmete Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 2)

Vuletić S, Luković G. Planiranje prikupljanja, obrade i anlize podtaka. U: Ivanković D i sur. Osnove statističke analize za medicinare. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991. Str. 288-93. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 24)

Žagar Ž. Mikrobiologija u izvanrednim prilikama. U: Budak A, Kovačić L, urednici. Prava i obaveze medicinskog osoblja u ratnim uvjetima. Priručnik za liječnike i zdravstvene radnike.. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”; 1991. Str. 44-54.

Žagar Ž, Vraneš J, Beader N. Severe urinary tract infections. Journal of Chemotherapy 1991;3(Suppl.):19-23.

Žuškin E. Definicija profesionalne astme. Godnić-Cvar J, Kanceljak-Macan B, Žuškin E. Profesionalna astma. Epidemiologija, dijagnostika i prevencija. Zagreb: Školska knjiga; 1991. Str. 7-9.

Žuškin E. Epidemiologija profesionalne astme. Godnić-Cvar J, Kanceljak-Macan B, Žuškin E. Profesionalna astma. Epidemiologija, dijagnostika i prevencija. Zagreb: Školska knjiga; 1991. Str. 9-10.

Žuškin E. Prevalencija profesionalne astme. Godnić-Cvar J, Kanceljak-Macan B, Žuškin E. Profesionalna astma. Epidemiologija, dijagnostika i prevencija. Zagreb: Školska knjiga; 1991. Str. 10-2.

Žuškin E. Uzročni agensi. Godnić-Cvar J, Kanceljak-Macan B, Žuškin E. Profesionalna astma. Epidemiologija, dijagnostika i prevencija. Zagreb: Školska knjiga; 1991. Str. 17-9.

Žuškin E, Ivankovic D, Schachter EN, Witek TJ Jr. A ten-year follow-up study of cotton textile workers. American Review of Respiratory Disease 1991;143:301-5.

Žuškin E, Kanceljak E, Mustajbegović J, Kern J, Tonković-Lojović M. Imunološki nalazi i ventilacijska funkcija radnica na preradi pamuka. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1991;42:349-57.
Immunologic findings and ventilatory function in cotton industry workers.

Žuškin E, Kanceljak B, Mustajbegović J, Kopjar B, Godnić-Cvar J. Imunološki i respiratorni nalazi radnika u svinjogojstvu. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1991;42:193-203.
Immunological status and respiratory function in swine workers.

Žuškin E, Kanceljak B, Mustajbegović J, Schachter EN. Respiratory symptoms and immunologic status in hemp workers. Croatian Medical Journal 1991;33:39-44.

Žuškin E, Kanceljak B, Schachter EN, Mustajbegović J, Goswami S, Maayani S, Marom Z, Rienzi N. Immunological and respiratory findings in swine farmers. Environmental Reserach 1991;56:120-30.

Žuškin E, Kanceljak B, Schachter EN, Witek TJ Jr, Marom Z, Goswami S, Maayani S. Immunological and respiratory changes in soy bean workers. International Archives of Occupational and Environmaental Health 1991;63:15-20.

Žuškin E, Kanceljak B, Tepšić B, Mataija M, Mustajbegović J. Imunološke promjene i ventilacijske funkcije pluća radnika na preradi stročne hrane. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1991;42:267-79.
Immunological changes and ventilatory capacity in animal food workers.

Žuškin E, Kanceljak B, Witek TJ Jr, Schachter EN. Acute ventilatory response to green coffeee dust extract. Annals of Allergy 1991;66:219-24.

Žuškin E, Tonković-Lojović M, Kanceljak B, Kopjar B, Turčić N. Praćenje ventilacijske funkcije pluća i respiratornih simptoma radnika u preradi pamuka. Acta Medica Iugoslavica 1991;45:23-36.
Follow-up study of ventilatory capacity and respiratory symptoms in cotton workers.


1992

Babić S, Santrić V. Pravednost i pravo na zdravlje i zdravstvenu zaštitu. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1992. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sv. 62) (182 str.)

Babuš V, Stanuga B. Rak grla maternice u Hrvatskoj. Neka zapažanja o kretanju i obavještenosti adolescenata o toj bolesti. Libri oncologici 1992;21:23-9.(ŠNZ)
Cervical cancer in Croatia. Some observations on trends and knowledge of adolescence about this disease.

Basta-Juzbašić A, Dobrić I, Mastilica M, Sarajlić N. Promjene kože lica.Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1992. (Biblioteka Priručnici za elektivne predmete Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sv. 43) (????Mastilica)

Bedenić B, Žagar Ž. Beta-laktamaze. Medicina 1992;28:164-74.

Bedenić B, Žgar Ž. Beta-laktamaza Moraxellae catarrhalis i osjetljivost na antibiotike. Medicinski vjesnik 1992;24:295-300.
Beta-lactamase of Moraxelae catarrhalis and susceptibility to antibiotics.

Beritić-Stahuljak D, Valić F. Partially halogenated chlorofluorocarbons (ethane derivatives. Geneva: World Health Organization; 1992. (Environmental Health Criteria ; 139)

Brudnjak Z. Povodom stogodišnjice otkrića virusa. Periodicum biologorum 1992;94:156.

Budak A. Sustav zdravstva – primarna zdravstvena zaštita. Zdravstvo 1992;34:182-5.

Budak A, Moro Lj, Pavleković G, Vrcić-Keglević M. Osnove komunikacijske vještine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1992. (Biblioteka Priručnici za elektivne predmete Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; sv. 40)

Cvitković P, Gavella M, Čolak B, Romac P, Presečki V, Žagar Ž. Diagnostic considerations of microbiological findings and seminal plasma biochemical parameters in infertile men. Diabetologia Croatica 1992;21:29-32.

Deželić Gj, Deželić N, Hrastić-Novak L, Novak D. An information system for health monitoring in small areas. U: Lun KV et al., editors. MEDINFO 92. Proceedings of the Seventh World Congress on Medical Informatics. Geneva, 1992. Amsterdam: North Holland; 1992. Str. 332-7. (IFIP World Conference Series on Medical Informatics ; vol. 7)

Džepina M, Prebeg Ž, Jureša V, Bogdan_Matjan K, Brkljačić D, Erdelji-Stivić B, Lončar-Dušek M, Matijašević M, Rogošić-Timer Č, Smuđ B, Sturz B, Šarac S, Tomorad N. Suffering of Croatian school children during war. Croatian medical Journal 1992;33(War Suppl.):40-4.

Eterović I, Šogorić S, Lang S, compilors. Wounded healthy cities: searching for health and human dignity. A report by the Croatian Healthy Cities Network and the Croatian Healthy City Support Centre. London: Sandwell Public Health Department; 1992.

Godnić-Cvar J, Kanceljak-Macan B, Žuškin E. Dijagnostika profesionalne astme. U: Medicina rada u obnovi domovine. (Simpozij). Zagreb, 1992. Zagreb: /vlast. izd./; 1992. Str. 59-69.
The diagnosus for occupational asthma.

Ivanković D, Kern J, Šošić Z, Kujundžić M, Vuletić S. Ageing without impairment and disease – cohort study: II. Twenty year’s mortality and causes of death. Collegium Anthropologivum 1992;16:183-90.
Starenje bez smetnji i bolesti – studija kohorte: II. Dvadesetgodišnji mortalitet i uzroci smrti.

Jakšić Ž. Društvo i zdravlje. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 117-46.

Jakšić Ž. Ima li alternative u zdravstvenoj politici. Vrijeme za korak naprijed. Zdravstvo 1992;34:110-23.

Jakšić Ž. Između fatalizma i intervencionizma. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 78-92.

Jakšić Ž. Le inquietudini di una generazione “sacrificata”: grandi aspettative e opportunita incerte. U: Ghetti V. Essere giovani medici nell’Europa senza frontiere. Milano: Franco Angeli; 1992. Str. 100-10.

Jakšić Ž. Mjere zdravstvene zaštite. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 331-40.

Jakšić Ž. Način utjecaja društvenih činilaca. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str.147-55.

Jakšić Ž. O zdravstvenom stanju u Europi. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 181-5.
Jakšić Ž. Osnovne strategije za daljnji razvitak opće emdicine (Savezništvo sa svima ali ne čekati nikoga). Zdravstvo 1992;34:179-81.

Jakšić Ž. Razvoj i uloga socijalne medicine. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 1-36.

Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. (442 str.)

Jakšić Ž. Socijalno-medicinska intervencija. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 156-9.

Jakšić Ž. Srednja ili odrasla dob. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 277-84.

Jakšić Ž. Stanovništvo i narodno zdravlje. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 160-2.

Jakšić Ž. Treća ili četvrta dob života – starost. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 285-302.

Jakšić Ž. Zajednica. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 197-250.

Jakšić Ž. Zdravlje. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 39-50.

Jakšić Ž. Zdravlje i bolest. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 57-70.

Jakšić Ž. Zdravlje pojedinca i zajednice. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 71-77.

Jakšić Ž. Zdravstvena i socijalna politika. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 361-74.

Jakšić Ž. Zdravstveno stanje u nas. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str.186-96.

Jakšić Ž, Lang S, Skurić Z. Zdravlje i humana ekologija. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 95-105.

Jakšić Ž, Pavleković G. Komunikacija. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 317-28.

Jakšić Ž, Vuletić S. Stanovništvo i populacijska politika. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 168-73.

Jureša V. Zdravstveni problemi studenata. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 272-6.

Jureša V, Džepina M, Prebeg Ž, Kuzman M, Šepić Lj, Resman B, Došen D, Blažević-Gašpar R, Donadini M. School chldren in war time. Arhiv za zaštitu majke i djeteta 1992;36:165-74.

Kanceljak-Macan B, Žuškin E. Epidemiološki i sociološki aspekti profesionalne bronhalne astme. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1992;43:47-52.
Epidemiologic and sociologic aspects of occupational bronchial asthma.

Katić M. Stohastičke značajke upućivanja bolesnika iz opće medicine na konzultativne preglede (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1992.

Kenfelj H. Unapređenje duševnog zdravlja. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 246-9.

Kern J, Hercigonja-Szekeres M, Vuletić S. Users view of SPAD.T as an analytical tool for standardized open-ended interviews. U: Čerić V, Dobrić V, editors. ITI ’92. Proceedings of the 14th International Technology Interfaces. Pula, 1992. Zagreb: University Computing Center; 1992:325-30.

Kern J, Ivanković D, Kujunžić M, Dragun D, Vuletić S. Migratory dynamics due to the war in Croatia. Croatian Medical journal 1992;33(War Suppl. 2):101-5.

Kovačić L. Međunarodna zdravstvena suradnja. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 386-92.

Kovačić L. Zdravstveni radnici. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 395-400.

Kovačić L, Jakšić Ž. Uloga i zadaci zdravstva. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 375-85.

Kovačić L, Stipanov I. Optimal development and utilization of primary health care in Zadar. European Journal of Public Health 1992;2:212-4.

Kujundžić M, Kern J, Ivanković D, Budak A, Dragun D, Vuletić S. Person displacement pattern in Croatia. Croatian Medical Journal 1992;33(War Suppl. 1):55-60.

Kujundžić M, Kovačić L. Organizacija zdravstvene zaštite izbjeglica i prognanika u zbjegovima. Zdravstvo 1992;34:151-5. (provjeriti)

Labar B, Bogdanić V, Nemet D, Mršić M, Vrtar M, Grgić-Markulin L, Kalenić S, Vujasinović S, Presečki V, Jakić-Razumović J. Total body irradiation with or without lung shielding for allogeneic bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplantation 1992;9:343-7.

Lang S. A physician and the war. Croatian Medical Journal 1992;33(War Suppl. 2):1-2.

Lang S, Bantić Ž. Medicinska etika. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 401-22.

Lang S, Jakšić Ž. Kvaliteta života. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 51-6.

Mastilica M. Health inequalities and health system change in former Yugoslavia. International Journal of Health Sciences 1992;3:195-203.

Mlinarić-Galinović G. Ispitivanje vrijednosti antivirusnih dijagnostičkih seruma. Liječnički vjesnik 1992;114:67-9.
The value of antiviral diagnostic serums.

Mlinarić-Galinović J, Ugrčić I, Detić M, Božikov J. Characteristics of outbreak of respiratory syncytial virus in Croatia in the 1986/1987 winter season. Croatian Medical Journal 1992;33:225-9.

Mustajbegović J. Vrijednost ventilacijskih funkcija pluća poljoprivrednih radnika (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1992.

Mustajbegović J, Žuškin E, Šarić M. Bolesti u vezi s radom. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1992;43:283-92.
Work related diseases.

Orešković S. Normalno i patološko. Revija za sociologiju 1993;23:237-46.
Normal and pathological. The constitution of medical and sociological paradigm.

Orešković S. Socijalne granice biološke slobode: medicina, biologija, sociologija. U: Cifrić I, urednik. Razvoj - pretpostavke i ekološka protuslovlja. Zagreb:Hrvatsko sociološko društvo;1992. Str. 45-57. (Biblioteka Revije za sociologiju; knj. 23)

Pavleković G. Zdravstveno ponašanje. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 295-8.

Pavleković G, Šošić Z. Zdravstveni odgoj. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 306-16.

Pavleković G, Šošić Z, Kenfelj H, Ivanković D, Deželić N, Vuletić S. Cjelovitiprogram borbe protiv kroničnih nezaraznih bolesti u osnovnim populacijskim skupinama – studija Belec. IV. Model intervencije. Liječnički vjesnik 1992;114:220-6.
A comprehensive programme for fighting chronic non-infectious diseases in basic population groups – the Belec Study. IV. Model of intervention.

Prebeg Ž. Pubertet i adolescencija. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 267-76.

Prebeg Ž. Tjelesni rast i razvoj djece. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 261-6.

Prebeg Ž, Jakšić Ž. Rast i razvoj. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 253-60.

Strnad M, Božikov J. Mortality and incidence of uterine cervical cancer in Croatia. Gynaecologia et Perinatologia 1992;1:225-8.
Epidemiološki prikaz kretanja raka maternice u Hrvatskoj.

Šogorić S. Različiti pristupi u ocjenjivanju zdravstvenog stanja stanovništva (magistarski rad). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1992.

Šogorić S. Životni stil i zdravlje. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 299-300.

Šogorić S, Ferinčić S, Lang S, Dobranović M. Zagreb. U. Ashton J, editor. Healthy cities. Philadelphia: Open University Press; 1992. Str. 164-71. (nije provj. iz popisa)

Šogorić S, Šošić Z. Unapređenje zdravlja. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 341-5.

Šošić Z, Jakšić Ž. Preventivna medicina. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 350-4.

Šošić Z, Kovačić L. Treba li Republici Hrvatskoj vojna bolnica? Liječnički vjesnik 1992;114:84-6.
Is a military hospital needed in the Republic of Croatia?

Švab I, Wallace P, Katić M, Ćuk V. AIDS in splošni zdravnik v Evropi: znanje in stališča obiskovalcev ambulanz. Zdravstveni vestnik 1992;61:473-6.
AIDS and the general practitioner in Europe: patient’s knowledge and attitudes.

Teuber M. Biblioteka “Andrija Štampar”. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 425-32.

Težak-Benčić M. Planiranje obitelji. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 174-80.

Težak-Benčić M. Razvoj, stanovništvo i zdravlje. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str.163-7.

Tomljanović M, Krvavica N, Banić B, Ivanković D. Bakterijska vaginoza. Gynaecologia et Perinatologia 1992;1:61-9.
Bacterial vaginitis.

Tomljenović M, Krvavica N, Grdan R, Kružilević V, Ivanković D. Liječenje klamidijske infekcije vrata maternice. Gynaecologia et Perinatologia 1992;1:197-201.
Therapy of chlamydial infectios.

Valić F, Beritić-Stahuljak D, Cigula M. Is there a difference in respiratory response to asbestos between qomen and men? Acta Medica Croatica 1992;46:151-4.
Postoji li razlika u respiratornom odgovoru na izloženost azbestu između žena i muškaraca.

Valić F, Cigula M. Interconvertibility of asbestos fibre count concentrations recorded by three most frequent methods. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1992;43:359-64.
Mogućnost međusobne pretvorbe brojčanih koncentracija vlakana azbesta određenih pomoću tri najčešće upotrebljavane metode.

Vidović K, Vidović T, Topić M, Hajda M, Markeljević J, Kovačić L. Destruction of the Pakrac hospital and evacuation of 280 psychiatric patients after a forty-day blocade. Croatian Medical Journal 1992;33(War Suppl. 2):134-40.

Vorko-Jović A, Jović F. Macro model prediction of elderly people’s injury and death in road traffic accidents in Croatia. Accident Analysis and Prevention 1992;24:667-72.

Vorko-Jović A, Strnad M. Epidemiologija cestovnih prometnih nesreća. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1992. (Biblioteka Priručnici za elektivne predmete Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; sv. 27)

Vucelić B, Ostojić R, Miličić D, Krznarić Ž, Pulanić R, Rosandić M, Šalamon V, Korać B, Opačić M, Rustemović N, Hadžić N, Kern J. The influence of atmospheric factors on the frequency of bleeding from esophageal and gastric varices. Croatian Journal of Gastroenterology and Hepatology 1992;1:115-8.

Vuletić S. Genetski aspekti zdravlja. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. Praktikum I. 6. proš. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 1992. Str. 106-14.

Žuškin E, Butković D, Mustajbegović J. Respiratorna funkcija radnika staklopuhaća. Liječnički vjesnik 1992;114:227-30.
Respiratory function in glass workers.

Žuškin E, Kanceljak B, Mustajbegović J, Godnić-Cvar J, Tonković-Lojović M. Komparativno ispitivanje respiratornih poremećaja radnika eksponiranih organiskima aerosolima. Liječnički vjesnik 1992;114:113-7.
Comparative study of respiratory impairment in workers exposed to organic aerosols.

Žuškin E, Kanceljak B, Mustajbegović J, Godnić-Cvar J, Tonković-Lojović M, Budak A. Imunološke reakcije i ventilacijske funkcije radnika na preradi konoplje. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1992;43:1-10.
Immunologic reaction and ventilatory function in hemp-processing workers.

Žuškin E, Kanceljak B, Schachter EN, Witek TH Jr, Maayani S, Goswami S, Maron Z, Rienzi N. Immunological and respiratory changes in animal food processing workers. American Journal of Industrial Medicine 1992;21:177-91.

Žuškin E, Kanceljak B, Schachter EN, Witek TH Jr, Maayani S, Goswami S, Maron Z, Rienzi N. Immunological findings in hemp workers. Envirinmental Research 1992;59:350-61.

Žuškin E, Kanceljak B, Schachter EN, Witek TJ, Mustajbegović J, Maayani S, Buck MG, Rienzi N. Immunological findings and respiratory function in cotton textile workers. International Archives of Occupational and Environmental Health 1992;64:31-7.

Žuškin E, Kanceljak B, Stilinović L, Schchacter EN, Kopjar B. Immunological status and respiratory findings in furriers. American Journal of Industrial Medicine 1992;21:433-41.

Žuškin E, Mustajbegović J, Jelcic I, Kern J, Ivanković D. Respiratorni simptomi i ventilacijski kapacitet pluća profesionalnih vozaća i mehaničara. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1992;43:165-74.
Respiratory symptoms and pulmonary ventilating capacity in professional drivers and mechanics.

Žuškin E, Mustajbegović J, Kanceljak B. Praćenje respiratornih simptoma i ventilacijske funkcije pluća tekstilnih radnica na preradi jute. Liječnički vjesnik 1992;114:216-20.
A follow-up study of respiratory symptoms and ventilatory capacity in jute textile workers.

Žuškin E, Mustajbegović J, Kanceljak B, Budak A. Praćenje respiratorne funkcije radnika na preradi konoplje. arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1992;43:237-47.
Follow-up study of respiratory function in hemp workers.

Žuškin E, Mustajbegović J, Kanceljak B, Kern J. Praćenje respiratornih simptoma i ventilacijske funkcije pluća tekstilnih radnica na preradi sisala. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1992;43:339-47.
Follow-up stzdy of respiratory symptoms and ventilatory capacity in sisal workers.

Žuškin E, Mustajbegović J, Latin-Lapaine K, Majski-Cesarec S. Respiratorna funkcija radnica profesionalno izloženih kiselim onečišćenjima zraka. Liječnički vjesnik 1992;114:96-100.
Respiratory function of female workers occupationally exposed to acid air pollution.

Žuškin E, Žagar Ž, Schachter EN, Mustajbegović J, Kern J. Respiratory symptoms and ventilatory capacity in swine confinement workers. British Journal of Industrial Medicine 1992;49:435-40.


1993

Bedenić B. Detekcija beta-laktamaza. Medicinski vjesnik 1993;25:129-34.

Bedenić B. Dunamika lučenja beta-laktamaza, in vitro, pod utjecajem terapijskih koncentracija amoksicilina i klavulanske kiseline (magistarski rad). Zagreb: Medicinski fakultet, 1993.

Bogdanić V, Nemet D, Kaštelan A, Latin V, Petrovečki M, Brkljačić-Šurlaković Lj, Kerhin-Brkljačić V, Aurer I, Konja J, Mrsić M, Kalenić S, Labar B. Umbilical cord blood transplantation in a patient with Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia. Transplantation 1993;56:477-9. (nije provjereno, iz popisa)

Budak A. Obiteljska medicina danas i u budućnosti. Medicina familiaris Croatica 1993;1:5-6.
Family practice today and in the future.

Budak A. Opća/obiteljska medicina u Evropi. Izvješće u povodu Prvog kongresa i skupštine EURACT-a. Medicina familiaris Croatica 1993;1:71-7.

Budak A. Organizacija prevencije karcinoma u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U: Ebling Z, Budak A, urednici. Problematika raka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Osijek-Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”,...; 1993. Str. 40-7.

Budak A. Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” nekad i sad. U: Prebeg Ž, urednik. Mala knjiga o velikom nasljeđu hrvatske preventivne medicine. Zagreb: Imunološki zavod; 1993. Str. 69-97.
Andrija Štampar School of Public Health – past and present.

Budak A, Božikov J. Imamo li previše liječnika u Hrvatskoj? Liječnički vjesnik 1993;115:261-7.
Are there too many doctors in Croatia?

Budak A, Vrcić-Keglević M, Katić M, Blažeković-Milaković S, Tiljak H. Edukacija liječnika za obiteljsku i zdravstvenu zaštitu. U: Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1993. Labin: Dom zdravlja Labin; 1993. Str. 109-15.
Education of physicians for family medicine.

Čelebić A, Valentić- Peruzović M, Kern J, Cifrek M, Čulig B, Mađarević R. Standardizacija registracije i mjerenja perioda tišine pomoću EMGA-1 aparature te klinička primjenjivost metode. Medicinska informatika 1993;1:113-9. (Zbornik radova 1. simpozija Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Zagreb, 1993)

Ebling Z, Budak A, urednici. Problematika raka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Osijek-Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”,...; 1993.

Ebling Z, Jakšić Ž. Pravodobno (rano) otkrivanje raka. U: Ebling Z, Budak A, urednici. Problematika raka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Osijek-Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”,...; 1993. Str. 267-81.

Ebling Z, Jakšić Ž. Rehabilitacija i resocijalizacija, održavanje kvalitete života. U: Ebling Z, Budak A, urednici. Problematika raka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Osijek-Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”,...; 1993. Str. 299-301.

Hercigonja –Szekeres M, Kern J, Sonicki Z, Vuletić S. SPAD.N i SPAD:T – programi za analizu epidemioloških podtaka. . Medicinska informatika 1993;1:175-90. (Zbornik radova 1. simpozija Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Zagreb, 1993)

Hrastić-Novak L, Filipović Z, Jurković Ž. Integralni bolnički informacijski sustav bolnice Leninsky-Kuznecki. . Medicinska informatika 1993;1:29-33. (Zbornik radova 1. simpozija Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Zagreb, 1993)

Hrastić-Novak L, Novak D, Ivanković D. Problemu orijentirana osobna povijest bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti žena. Aplikacija na računalu. Medicinska informatika 1993;1:93-8. (Zbornik radova 1. simpozija Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Zagreb, 1993.)

Ilakovac V, Kern J. Mogućnosti i zamke analize serija bolničkih podataka. Medicinska informatika 1993;1:59-64. (Zbornik radova 1. simpozija Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Zagreb, 1993)

Ivanković D, Kern J, Bartolić A, Vuletić S. Analysis of data as information: quality assurance approach. International Journal of Health Care Quality Assurance 1993;6:9-12.

Jakšić Ž, Božikov J, Kljajić K, Pokrajac N. Medical School admission: Zagreb experiences. Croatian Medical Journal 1993;34:66-77.

Jakšić Ž, Ebling Z. Palijativna skrb, te pomoć obitelji i bolesniku u terminalnoj fazi bolesti. U: Ebling Z, Budak A, urednici. Problematika raka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Osijek-Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”,...; 1993. Str. 302-5.

Jakšić Ž, Ebling Z. Program mjera timova primarne zaštite, posebice opće/obiteljske medicine na suzbijanju raka. U: Ebling Z, Budak A, urednici. Problematika raka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Osijek-Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”,...; 1993. Str. 326-53.

Jakšić Ž, Ebling Z, Peršić L, Kovačić L. Ocjena provedivosti, organizacija i način evaluacije. U: Ebling Z, Budak A, urednici. Problematika raka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Osijek-Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”,...; 1993. Str. 306-11.

Jakšić Ž, Ebling Z, Tiljak H, Šošić Z. Primarna prevencija raka. U: Ebling Z, Budak A, urednici. Problematika raka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Osijek-Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”,...; 1993. Str. 259-66.

Jakšić Ž, Gašparić-Jakšić D, Ebling Z. Potpora u toku dijagnostičkog procesa i liječenja. U: Ebling Z, Budak A, urednici. Problematika raka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Osijek-Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”,...; 1993. Str. 283-98.

Jakšić Ž, Peršić L, Bartolić A. Iskustva i nove mogućnosti domova zdravlja. Preiskušnja domova zdravlja. U: Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1993. Labin: Dom zdravlja Labin; 1993. Str. 15-45.
The experiences and new possibilities of health centres. THe testing of health centres.

Jukić V, Kenfelj H, Dezan D, Dodig G. Mental problems of the ex-pow-s six months after release from thre concentration camp “Manjača”. Acta Medica Croatica 1993;47(Suppl.):47-50.
Psihičke poteškoće bivših zatočenika logora Manjaća šest mjeseci nakon oslobađanja.

Kalenic S, Francetic I, Polak J, Zele-Starcevic L, Bencic Z. Impact of ampicillin and cefuroxime on bacterial colonization and infection in patients on neonatal intensive care unit. Journal of Hospital Infection 1993;23:35-41.

Kalenić S, Sekulić A, Francetić I, Šćap M, Justinić Ž. Empirical therapy of sepsis based on local resistance at a neurosurgical intensive care unit. Neurologia Croatica 1993;42:47-56.
Empirijska terapija sepse u neurokirurškoj jedinici intenzivnog liječenja temeljena na lokalnoj rezistenciji.

Kansky A, Basta-Juzbasic A, Videnic N, Ivankovic D, Stanimirovic A. Pachyonychia congenita (Jadassohn-Lewandowsky syndrome) – evaluation of symptoms in 36 patients. archives of Dermatological Research 1993;285:36-7.

Katić M, Blažeković-Milaković S, Vrcić-Keglević M, Lacmanović B. Gledišta liječnika opće medicine o nekim preventivnim aktivnostima. U: Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1993. Labin: Dom zdravlja Labin; 1993. Str. 153-61.
Views of general practitioners on some prevention activities.

Katić M, Jurković Lj, Lemaić Z, Jovanović Z, Gotovac A. Korištenje registra dijabetičara za programiranje i provođenje skrbi za dijabetičare u općoj medicini. U: Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1993. Labin: Dom zdravlja Labin; 1993. Str. 183-90.
The use of diabetic patients register for programming and taking care of diabetics in general practice.

Kenfelj H, Ivanković D, Šošić Z, Luković G, Pavleković G, Vuletić S. Cjeloviti program borbe protiv kroničnih nezaraznih bolesti u osnovnim popučacijskim skupinama – studija Belec. V. Promjene mortaliteta i strukture uzroka smrti nakon intervencije. Liječnički vjesnik 1993;115:13-6.
A comprehensive programme for fighting chronic non-infectious diseases in basic population groups – the Belec study. V. Changes in death rate and causes of death structure.

Kern J, Deželić Gj, Dürrigl T, Vuletić S. Medical decision making based on inductive learning method. Artificial Intelligence in Medicine 1993;5:213-23.

Kern J, Sonicki Z, Hercigonja-Szekeres M, Bartolić A, Ivanković D, Vuletić S. Analitički modul za podršku odlučivanja menadžera u zdravstvu. U: Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1993. Labin: Dom zdravlja Labin; 1993. Str. 213-6.
Analytical modulč for the support of decision-making of the health care manager.

Kern J, Sonicki Z, Hercigonja-Szekeres M, Bartolić A, Ivanković D, Vuletić S. Analytical module for health care management support. U: Proceedings of the 15th International Conference on Information Technology Interfaces. Pula, 1993. Zagreb: University Computing Centre; 1993. Str. 321-5. (nije provj, iz popisa)

Kern J, Vuletić S. Genealogy data design appropriate for family relationship retrieving. Medical Informatics 1993;18:61-8.


Labar B, Mrsić M, Pavletić Ž, BogdanićV, Nemet D, Aurer I, Radman I, Filipović-Grčić N, Sertić D, Kalenić S, Presečki V. Prostglandin E2 for prophylaxis oral mucositis following BMT. Bone Marrow Transplantation 1993;11:379-82.

Lukić A, Vlašić M, Mlinarić-Galinović G. The cytopathic effect of viruses in cell culture. A staging method. Medicinski vjesnik 1993;25:151-5.

Markotić-Bogavčić G, Cigula M. Zdravstveni učinci profesionalne izloženosti formaldehidu pri razinama nižim od maksimalno dopuštene koncentracije. Medica Jadertina 1993;23:223-8.
Health effects in occupational exposure to Formaldehyde at concentrations below the treshold limit value.

Mastilica M. Zdravstvene nejednakosti: društvena stratifikacija, zdravlje i zdravstvena zaštita (I.). Revija za sociologiju 1993;24:163-81.

Mateša N, Ivanković D, Šeparović V, Mateša D, Gluhak I, Knežević F, Došen D. Taxonomic analysis of differentiated thyroid cancer. Libri Oncologici 1993;22:133-8.
Toksonomska analiza diferenciranoga karcionoma štitne žljezde.

Mlinarić-Missoni E. Humoralna imunost na kandidu albicans kod imunodeficijentnih bolesnika (magistarski rad). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1993.

Mustajbegović J, Žuškin E. Pasivno pušenje – (ne)prepoznati učinci na respiracijski sustav. Liječnički vjesnik 1993;115:179-84.
Passive smoking – (un)recognized effects on respiratory system.

Orešković S. Il milieu scientifico e le relazioni tra centro e periferia. Acque & Terre 1993;5(3):31-4) (nije provjereno)

Orešković S. Oikologija i teratologija. Socijalna ekologija 1993;2:457-70.
Oikology and teratology

Petrovečki M, Marušić M, Deželić Gj. An algorithm for leukaemia immunophenotype pattern recognition. Medical Informatics 1993;18:11-21.

Prebeg Ž, urednik. Mala knjiga o velikom nasljeđu hrvatske preventivne medicine. Zagreb: Imunološki zavod; 1993. (97 str.)

Prebeg Ž. Što je adolescentna medicina? Paediatria Croatica 1993;37:3-4.

Prebeg Ž, Počekaj A, Lešić M, Vragović-Košutić A. Trends in adolescent smoking in Croatia. Croatian Medical journal 1993;34:251-6.

Presečki V, Dadić V. Viruses in food and water. Periodicum biologorum 1993;95:303-15.

Rošin-Grget K, Linčir I, Bujanović Z, Kern J. Karijespreventivni učinak aminfluorid otopine različitih koncentracija primjene u predškolske djece. Acta Stomatologica Croatica 1993;27:199-204.
Caries-preventive effect of amine fluoride solution with different fluoride concentrations and different frequency of application in pre-school children.

Sonicki Z, Kern J, Kusić Z, Lukinac Lj, Djaković N. Induktivni pristup rutinskoj laboratorijskkoj diajagnostici disfunkcije štitnjače. Liječnički vjesnik 1993;115:306-9.
The use of induction in routine laboratory diagnostics of thyroid dysfunction.

Sonicki Z, Kern J, Kusić Z, Vuletić S. Neuronska mreža – induktivni kognitivni susutav u laboratoriju. Medicinska informatika 1993;1:167-72. (Zbornik radova 1. simpozija Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Zagreb, 1993)

Šošić Z, Ivanković D, Hercigonja-Szekeres M, Kern J, Vuletić A. Aging without impairment and disease – cohort study. III: self-perceived health of the studied cohort after twenty years of follow-up. Colegium Anthropologicum 1993;17:33-47.
Starenje bez smetnji i bolesti - studija kohorte. III. Subjektivni osjećaj zdravlja istraživane skupine nakon dvadeset godina praćenja.

Švab I, Katic M, Cuk V. El tiempo del paciente cuando habla sin interrupciones. Atencion Primaria 1993;11:175-7.
The time used by a patient when he/she talks without being interrupted.

Tiljak H. “Tko je vaš liječnik?” – kvalitativna analiza pacijentova shvaćanja pojma osobnog liječnika. Medicina familiaris Croatica 1993;1:101-5.

Tiljak H, Katić M, Zorić V, Brlić M, Limov N, Vrcić-Keglević M, Blažeković-Milaković S. Prilog za raspravu o racionalizaciji propisivanja lijekova na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Medicina familiaris Croatica 1993;1:121-6.

Tiljak H, Vrcić-Keglević M, Budak A, Šućur M, Katić M, Blažeković-Milaković S. Teorijski okvir liječnika opće medicine i njegova upotrebljivost. U: Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1993. Labin: Dom zdravlja Labin; 1993. Str. 116-22.
General practice education frame of references and its applicability.

Tomek-Roksandić S, Vorko-Jović A, Perasić J. Zaštita zdravlja starijih ljudi – izazov i šansa razvoja djelatnosti doma zdravlja. U: Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1993. Labin: Dom zdravlja Labin; 1993. Str. 162-70.
Protection of health of elderly persons: a challenge and a chance for the development of primary health care.

Tomljanović M, Krvavica N, Radiković B, Blagaić V, Grdan R, Ovanin-Rakić A, Kovačević S, Kružičević V, Ivanković D. Epidemiologija klamidije trahomatis – čimbenici rizika. Gynaecologia et Perinatologia 1993;2:109-14.
Epidemiology of Chlamydia trachomatis – risk factors.

Valić F, Beritić-Stahuljak D. Is chrysotile assbestos exposure a significant health risk to the general population? Central European Journal of Public Health 1993;1:26-30.

Valić F, Beritić-Stahuljak D. Substitutes for dangerous chlorofluorocarbons – a challenge. Croatian Medical Journal 1993;34:108-15.

Vraneš J. Utjecaj subminimalnih inhibicijskih koncentracija antibiotika na adherenciju uropatogenih sojeva Escerichia coli (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilipta u Zagrebu; 1993 (295 listova)

Vraneš J, Žagar Ž. Biološka uloga Tamm-Horsfallova glikoproteina – i dalja nepoznanica. Liječnički vjesnik 1993;115:247-51.
The biological role of Tamm-Horsfall glycoprotein – still unknown.

Vraneš J, Žagar Ž. Nove dijagnostičke mogućnosti: digestija mokraćnog sedimenta u pokušaju razjašnjenja etiologije nejasnih infekcija mokraćnog sustava. Liječnički vjesnik 1993;115:204-8.
Urinary sediment digestion in the etiology of unclear urinary tract infections: new diagnostic possibilities.

Vrcić-Keglević M, Foretić A. Korelacija između subjektivno procijenjenih i izmjerenih vrijednosti krvnog tlaka u oboljelih od hipertenzije. Medicina familiaris Croatica 1993;1:11-5.
Correlation between subjectively estimated and measured blood pressure in hypertensive patients.

Vrcić-Keglević M, Tiljak H, Blažeković-Milaković S, Budak A, Šućur M, Katić M. Organizacija i financiranje doma zdravlja u budućnosti (mišljenje liječnika opće medicine). U: Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1993. Labin: Dom zdravlja Labin; 1993. Str. 127-32.
Organization and financing of health centers in future (general practitioners view).

Vrcić-Keglević M, Tiljak H, Buljan J. Kvaliteta zdravstvenog rada i relicenciranje. Modul relicenciranja liječnika opće/obiteljske medicine. U: Zbornik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1993. Labin: Dom zdravlja Labin; 1993. Str. 178-82.
The quality of health care and recredentialing.

Vucelić B, Miličić D, Ostojić R, Kern J, Penzar I, Marić K, Pulanić R, Rosandić-Pilaš B, Korać B, Opačić M, Rustemović N, Hadžić N, Krznarić Ž. Utjecaj atmosferskih uvjeta na učestalost krvarenja iz peptičkog ulkusa. Liječnički vjesnik 1993;115:70-3.
The influence of atmospheric conditions on the frequency of bleeding from the peptic ulcer.

Žuškin E, Butković D, Schachter EN, Mustajbegović J. Respiratory function in workers employed in the glassblowing industry. American Journal of Industrial Medicine 1993;23:835-44.

Žuškin E, Kanceljak B, Mustajbegović J, Budak A, Dečković-Vukres V. Imunološke i respiratorne reakcije radnika izloženih organskim aerosolima. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1993;44:249-62.
Immunological and respiratory reactions in workers exposed to organic aerosols.

Žuškin E, Kanceljak B, Mustajbegović J, Kern J. Imunološke reakcije, respiratorni simptomi i ventilacijski kapaciteti pluća tekstilnih radnica na preradi jute i sisala. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1993;44:45-54.
Immunologic reactions, respiratory symptoms and ventilatory capacity in textile jute and sisal workers.

Žuškin E, Mustajbegović J, Kanceljak B, Dečković-Vukres V, Turčić N. Respiratorna funkcija radnica na proizvodnji slastica. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1993;44:181-90.
Respiratory function in confectionery workers.

Žuškin E, Mustajbegović N, Schachter EN. Respiratory function in sewage workers. American Journal of Industrial Medicine 1993;23:751-61.

Žuškin E, Mustajbegović J, Schachter EN, Rienzi N. Respiratory symptoms and ventilatory capacity in workers in a vegetable pikling and mustard production facility. International Archives of Occupational and Environmaental Health 1993;64:457-61.

Žuškin E, Mustajbegović J, Vidović Ž, Kern J, Vuletić S. Respiracijski simptomi i ventilacijske funkcije pluća radnica u staklenicima. Liječnički vjesnik 1993;115:199-203.
Respiratory symptoms and ventilatory capacity in greenhouse workers.

Žuškin E, Schachter NE, Kanaceljak B, Witek TJ Jr, Fein Organic dust disease of airways. International Archives of Occupational and Environmental Health 1993;65:135-40.

Žuškin E, Schachter EN, Mustajbegović J. Respiratory function in greenhouse workers. International Archives of Occupational and Environmental Health 1993;64:521-6.

Žuškin E, Smolej-Narančić N, Schachter EN, Mustajbegović J. Respiratory symptoms and ventilatory capacity of school children in urban and rural area. Collegium Anthropologicum 1993;17:55-65.
Respiratorni simptomi i ventilacijski kapacitet školske djece u gradskom i seoskom području.


1994

Babuš V. Sekularno kretanje umiranja od cerebrovaskularne bolesti u Hrvatskoj. Liječnički vjesnik 1994;116(9-10):235-9.

Bedenić B, Žagar Ž. Increased beta-lactamase activity in Branhamella catarrhalis after exposure to amoxycillin and clavulanic acid. Journal of Chemotherapy 1994;6:383-7.

Benčić Z. Bolesti pod međunarodnim zdravstvenim nadzorom. Medicina familiaris Croatica 1994;2:57-9.

Benović N, Tiljak H, Buljan J. Ispitivanje mogućnosti prosudbe kvalitete rada u općoj medicini temeljene na izvješću o radu. U: Peršić L, Materljan E, urednici.Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1994. Zbornik. Labin: Dom zdravlja; 1994. Str.137-48.

Blažeković-Milaković S, Vrcić-Keglević M, Bergman-Marković B, Vuković H. Preskripcija u ambulanti opće medicine. U:Peršić L, Materljan E, urednici.Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1994. Zbornik. Labin: Dom zdravlja; 1994. Str. 217-23.

Budak A. Obiteljska medicina danas i u budućnosti. U: Zbornik. Prvi simpozij obiteljske medicine. Varaždin, 1994. Varaždin: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 1994. Str. 7-12.
Family medicine today and in the future.

Budak A, Katić M, Tiljak H. Slobodan izbor liječnika u općoj medicini. Liječnički vjesnik 1994;116:205-10.
Free choice of a doctor in family practice.

Budak A, Katić M, Tiljak H, Vrcić-Keglević M, Blažeković-Milaković S. Iskusta slobodnog izbora liječnika opće medicine – što bolesnici očekuju od nas? U:Peršić L, Materljan E, urednici.Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1994. Zbornik. Labin: Dom zdravlja; 1994:73-83.
Experience of a free choice of a doctor – what are the expectations of patients.

Budak A, Tiljak H, Katić M. Motivation for the choice of general practitioner – attitudes of practitioners and patients. Acta medica Croatica 1994;48:183-8.
Motiv za odabir liječnika opće medicine – mišljenje liječnika i mišljenje pacijenta.

Budak A, Tomek-Roksandić S. Racionalizacija zdravstvene djelatnosti: kućno liječenje, njega i rehabilitacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U: Peršić L, Materljan E, urednici.Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1994. Zbornik. Labin: Dom zdravlja; 1994. Str. 35-41.
Rationalizing health service: home health treatment, care and rehabilitation in primary health care.

Budak A, Katić M, Tiljak H, Vrcić-Keglević M, Blažeković-Milaković S. Iskustva slobodnog izbora liječnika opće medicine – što bolesnici očekuju od nas? U: Peršić L, Materljan E, urednici. Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1994. Zbornik Labin: Dom zdravlja Labin; 1994. Str. 73-83.
Experience of a free choice of a doctor – what are the expectations of patients.

Hercigonja-Szekeres M, Kern J, Sonicki Z, Ivanković D, Vuletić S. Data organization and analysis of informal conversation interview by SPAD.t. U: U: Proceedings of the 16th International Conference on Information Technology Interfaces. Pula, 1994. Zagreb: University Computing Centre; 1994. Str. 417-22.

Jakić M, Prebeg Ž. Ocjena genetskog faktora u varijabilnosti menarhe. Liječnički vjesnik 1994;116:123-7.
Assessment of genetic factors in variability of menarche.

Jakšić Ž. Društvo i zdravlje. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.115-46. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Jakšić Ž. Između fatalizma i intervencionizma. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.78-92. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Jakšić Ž. Mjere zdravstvene zaštite. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.331-40. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Jakšić Ž. Način utjecaja društvenih činilaca. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.147-55. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Jakšić Ž. O zdravstvenom stanju u Evropi. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.1-36. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Jakšić Ž. Racioniranje ili racionalizacija primarne zaštie? Rasprava o temeljnim pojmovima i stavovima. U:Peršić L, Materljan E, urednici.Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1994. Zbornik. Labin: Dom zdravlja; 1994:11-24.
Rationing or rationalization? Discussion about basic terms and views.

Jakšić Ž. Razvoj i uloga socijalne medicine. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.1-36. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Jakšić Ž. Socijalno-medicinska intervencija. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.156-9. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Jakšić Ž. Srednja i odrasla dob. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.277-84. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Jakšić Ž. Stanovništvo i narodno zdravlje. Osnovni pojmovi. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.160-2. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Jakšić Ž. Treća i četvrta dob života – starost. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.285-92. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Jakšić Ž. Zajednica. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str. 197-250. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Jakšić Ž. Zdravlje. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str. 39-50. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Jakšić Ž. Zdravlje i bolest. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.57-70. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Jakšić Ž. Zdravlje pojedinca i zajednice. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.71-77. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Jakšić Ž. Zdravstvena i socijalna politika. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.361-74. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Jakšić Ž. Zdravstveno stanje u nas. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str. 186-96. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Jakšić Ž, Lang S, Skurić Z. Zdravlje i humana ekologija. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.95-105. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Jakšić Ž, Pavleković G. Komunikacija. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.317-28. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Jakšić Ž, Vuletić S. Stanovništvo i populacijska politika. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.168-73. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Jureša V. Zdravstveni problemi studenata. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str. 272-6. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Kanceljak-Macan B, Žuškin E, Godnić-Cvar J, Stilinović L. Suvremena dijagnostika profesionalnih alergijskih bolesti pluća. Rad HAZU 1994;466:115-24.
Modern diagnostics for occupational allergic lung disease.

Katić M, Budak A, Kern J, Ivanković D, Vuletić S. Obrasci upućivanja bolesnika iz opće medicine na konzultativne preglede – međunarodna usporedba. Liječnički vjesnik 1994;116:3-9.
Patterns of referring patients by general practitioners to specialist consultation – an international comparison.

Katić M, Perinović R, Žalac D, Jovanović A. Razlozi dolaska bolesnika liječniku opće medicine (Primjena Međunarodne klasifikacije za primarnu zaštitu). Medicina familiaris Croatica 1994;2:5-12.
Reasons for general practice office encounters (Application of Inernational Classification of Primary Care).

Katić V, Klapan I, Katić M, Čvoriščec D, Rišavi R, Čulo F, Merćep I, Fumić K, Fumić L, Gortan D. Acute upper respiratory tract infections and indications for tonsillectomy in children. I. Immunoglobulin synthesis in the palatatine tonsil tissue. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 1994;29:169-78.

Kenfelj H. Unapređenje duševnog zdravlja. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.346-9. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Kern J, Šošić Z, Ivanković D, Hercigonja-Szekeres M, Sonicki Z, Vuletić S. Aging without impairment and disease – cohort study. IV. Octoganarians. Collegium Anthropologicum 1994;18:129-40.
Starenje bez oštećenja i bolesti – kohortna studija. IV. Osamdesetgodišnjaci.

Keros J, Brkić H, Ivanković D, Kaić Z. Vestibulo-oral convexity of tooth crowns in the Croatian population. Periodicum biologorum 1994;96:111-3. (!6th Alps Adria Meeting of Anatomists. Zagreb, 1993)

Kovačić L. Korištenje kreveta u sustavu stacionarne zaštite. Liječnički vjesnik 1994;116:106-7.
Bad utilization in the system of hospital type health care.

Kovačić L. Međunarodna zdravstvena suradnja. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.386-92.. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Kovačić L. Rehabilitacija u zajednici. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str. 354-8. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Kovačić L. Uloga i zadaci zdravstva. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str. 375-85. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Kovačić L. Zdravstveni radnici. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.395-400. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Kumbrija S, Šimunović R, Tiljak H. Zdravstvena potrošnja osoba starije životne dobi – usporedba grupe pacijenata koja živi u domu za starije osobe s grupom koja živi u vlastitom domaćinstvu. U: Peršić L, Materljan E, urednici.Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1994. Zbornik. Labin: Dom zdravlja; 1994. Str.149-56.

Kumbrija S, Tiljak H. Obiteljski pristup samačkom domaćinstvu. U: Zbornik. Prvi simpozij obiteljske medicine. Varaždin, 1994. Varaždin: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 1994. Str. 38-44.
Family approach to the solitary household.

Labar B, Mrsić M, Nemet D, Bogdanić V, Radman I, Boban D, Batinić D, Kalenić S, Vrtar M, Grgić-Markulin Lj, Kaštelan A, Marušić M. Allogenic bone marrow transplantation versus chemotherapy for patients with acute myelogenous leukemia in first remission. Transpalntationsmedizin 1994;6(Suppl.):S235-9. (nije provjereno, iz popisa)

Lang S, Bantić Ž. Medicinska etika. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.401-22. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Lang S, Jakšić Ž. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.51-6. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Luković G, Ivanković D. Kretanje mortaliteta od kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj od 1968. do 1985. godine. Liječnički vjesnik 1994;116:175-7.
Cardiovascular mortality trends in Croatia from 1968 to 1985.

Markeljević J, Batinić D, Užarević B, Božikov J, Čikeš N, Babić-Naglić Dj, Horvat Z, Marušić M, Peripheral blood CD5+B cell subset in the remission phase of fyftemic connective tissue diseases. Journal of Rheumatology 1994;21:2225-30.

Mlinarić-Galinović G, Polak-Babić J, Pleše M, Koprčina B, Ugrčić I, Božikov J, Begović I. Respiratory syncitial virus infection in neonatal units. Croatian Medical Journal 1994;35:168-71.

Mlinarić-Galinović G, Chonmaintree T, Abraham R, Garofalo R, Patel J, Ogra OL. Preparation of respiratory syncytial virus subgroup A and B antigens for enzyme immunoassay antibody detection. Acta Medica Croatica 1994;48:99-103.
Priređivanje antigena respiratornog sincicijskog virusa podtip A i B za imunoenzimatski test.

Mlinarić-Galinović G, Chonmaintree T, Cane PA, Pringle CR, Ogra PL. Antigenic diversity of respiratory syncytial virus subgroup B strains circulating during a community outbreak of infection. Journal of Medical Virology 1994;42:380-4.

Mustajbegović J, Žuškin E, Kern J, Kos B. Respiracijska funkcija radnika na čišćenju ulica i odvažanju otpada. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1994;45:241-8.
Respiratory function in sanitation workers.

Orešković S. The civilizing process. Acque & Terre 1994;5(6):35-9. (nije provjereno)

Orešković S. Društvo nultog rizika. Socijalna ekologija 1994;3:27-42.
Zero risk society

Orešković S. Koncepti kvalitete života. Socijalna ekologija 1994;3:263-74.
Quality of life concepts.

Orešković S. Postwelfare indikatori i reforma zdravstva u Hrvatskoj. Revija za socijalnu politiku 1994;1:323-31.
Postwelfare indicators and health reform in Croatia.

Orešković S. Un fondamentale errore di attribuzione. Acque & Terre 1994;5(4-5):37-43. (nije provjereno)

Orešković S, Letica S. Socio-andragogical method in treatment of alcoholism. Sociological epistemiological analysis. Alcoholism 1994;30:63-73. (nije provjereno)

Pavleković G. Zdravstveno ponašanje. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str. 295-8. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Paveković G, Šošić Z. Zdravstveni odgoj. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str. 306-16. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Pecur L, Kapitanović S, Sonicki Z, Pavičić F, Spaventi S, Gluckman JL, Stambrook PJ, Pavelić ZP, Spaventi R, Pavelić K. Prognostic significance of transforming growth factor alpha TGF-alpha) in human lung carcinoma: an immunohistochemical study. Anticancer Research 1994;14:2839-43.

Prebeg Ž. Pubertet i adolescencija. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str. 267-71. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)


Prebeg Ž. Tjelesni rast i razvoj djece. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.261-6. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Prebeg Ž, Jakšić Ž. Rast i razvoj. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.253-60. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Prebeg Ž, Slugan N, Reić L, Stipić N, Ferri-Matić M, Treber-Ćulumović S, Drinković M. Secular growth changes in school children in Croatia. Collegium Anthropologicum 1994;18:309-16.
Sekularne promjene rasta školske djece u Hrvatskoj.

Presečki V. Virologija. Za medicinske škole. Zgreb: Školska knjiga; 1994. (139 str.)

Rukavina A, Ivanković D, Rakuljić I. Analysis of possible causes of secondary ankle joint arthrosis by multivariate analytical methods. Medicina 1994;30:7-13.

Sonicki Z. Metode induktivnog učenja u medicinskom odlučivanju i predviđanju. (magistarski rad). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994.

Sonicki Z, Kern J. Modified ID3 algorithm – predicting the outcomes in epidemiology. U: Proceedings 10th International Symposium on Biomedical Engineering ’94. Zagreb, 1994. Zagreb: CROMBES & KOREMA, 1994. Str. 109-11.
(nije provj, iz Sonijevog popisa)

Sonicki Z, Kern J, Vuletić S. Classification of thyroid laboratory data based on assistant-algorithm and neural network methodology. U: Proceedings of the 16th International Conference on Information Technology Interfaces. Pula, 1994. Zagreb: University Computing Centre; 1994. Str. 171-5.

Šogorić S. Životni stil i zdravlje. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.299-300. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Šogorić S, Šošić Z. Unapređenje zdravlja. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.341-5. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Šošić Z. Sustav zdravstvene zaštite. Osnovne karakteristike sustava zdravstvene zaštote (1.). Medicus 1994;3:89-95.

Šošić Z, Jakšić Ž. Preventivna medicina. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.350-3. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Tiljak H, Vrcić-Keglević M, Blažeković-Milaković S. Prijedlog ugovora za provođenje zdravstvene zaštite osiguranika HZZO-a u ambulantama opće/obiteljske medicine. U: Peršić L, Materljan E, urednici. Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1994. Zbornik Labin: Dom zdravlja Labin; 1994. Str. 105-12.
Proposed contractual arrangements between Croatian health insurance fund and general/family practitioners.

Tomek-Roksandić S, Vorko-Jović A. Aktualnost obiteljske medicine u zaštiti zdravlja starijih ljudi. Liječnički vjesnik 1994;116:245-50.
The existing conditions of family practice in health care for the elderly.

Tomek-Roksandić S, Vorko A, Perasić J. Privatizacija primarne zdravstvene zaštite u domovima za starije osobe. U: Peršić L, Materljan E, urednici. Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1994. Zbornik Labin: Dom zdravlja Labin; 1994:85-91.
Privatization of primary health care in homes for the elderly.

Vraneš J. Adhezini uropatogenih sojeva Escherichia coli i njihovo značenje u patogenezi infekcije mokraćnog sustava. Medicinski vjesnik (Osijek) 1994;26:51-8.

Teuber M. Biblioteka “Andrija Štampar”. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.425-32. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Težak-Benčić M. Planiranje obitelji. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str. 174-80. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Težak-Benčić M. Razvoj, stanovništvo i zdravlje. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.163-7. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Tiljak H, Vrcić-Keglević M, Blažeković-Milaković S. Prijedlog ugovora za provođenje zdravstvene zaštite osiguranika HZZO-a u ambulantama opće/obiteljske medicine. U:Peršić L, Materljan E, urednici.Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1994. Zbornik. Labin: Dom zdravlja; 1994:105-12.
Proposed contractual arrangements between Croatian Health Insurance Fund and general/family practitioners.

Tomek-Roksandić S, Vorko A, Perasić J. Privatizacija primarne zdravstvene zaštite u domovima za starije osobe. U:Peršić L, Materljan E, urednici.Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1994. Zbornik. Labin: Dom zdravlja; 1994:85-91.
Privatization of primary health care in homes for the elderly.

Tomljanović M, Krvavica N, Grdan R, Kružičević V, Fabijanić A, Ivanković D.Valjanost citodijagnostike klamidijske infekcije. Gynaecologia et Perinatologia 1994;3:5-9.
Validity of the cytodiagnosis of chlaamidial infection.

Vraneš J. Adhezini uropatogenih sojeva Escherichia coli i njihovo značenje u patogenezi infekcije mokraćnog sustava. Medicinski vjesnik (Osijek) 1994;26:51-8.
Adhesins of uropathogenic Escherichia coli and their role in the pathogenesis of urinary tract infections.

Vraneš J. Bakterijska adherencija i njezino značenje u patogenezi infekcija. Liječnički vjesnik 1994;116:211-5.
Bacterial adherence and its significance in the pathogenesis of infectious diseases.

Vraneš J, Gmajnički B, Delajlija M. Utjecaj adherencije na virulenciju uropatogenih sojeva Ešerihije koli. Liječnički vjesnik 1994;116:70-4.
Influence of adherence on the virulence of uropathogenic strains of Escherichia coli.

Vraneš J, Schonwald S, Žagar Ž. Udruženost između P-fimbrija i rezistencije na amoksicilin, karbenicilin i tetraciklin uropatogenih sojeva ešerihije koli. Liječnički vjesnik 1994;116:178-81.
Relationship between P-fimbriae and resistance to amoxicillin, carbenicillin and tetracycline of uropathogenic Escherichia coli strains.

Vukičević S, Marušić A, Stavljenić A, Češnjaj M, Ivanković D. The role of tumor necrosis factor – alpha in the generation of acute phase response and bone loss in rats with talc granulomatosis. Laboratory Investigation 1994;70:386-91.

Vuletić S. Genetika stanovništva. U: Zergollern Lj i sur., urednici. Humana genetika. 3. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 1994. Str. 359-79.

Vuletić S. Genetskia spekti zdravlja. U: Jakšić Ž i sur. Socijalna medicina. 7. izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1994. Str.106-14. (Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; sv. 60)

Zebec M. Fotoarhiv odjeljenja za sanitarnu tehniku Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”. Arhivski vjesnik 1994;37:171-88.
The photo-archive of the Department of Sanitary Technique in thze Public Health School “Andrija Štampar”

Žuškin E, Kanceljak B, Mustajbegović J. Epidemiološko ispitivanje imunološkog statusa radnica u proizvodnji slastica. Liječnički vjesnik 1994;116:240-4.
Epidemiological study of the immunologic status of confectioners.

Žuškin E, Kanceljak B, Mustajbegović J, Schachter EN. Immunologic findings in confectionary workers. Annals of Allergy 1994;73:521-5.

Žuškin E, Kanceljak B, Mustajbegović J, Schachter EN, Kern J. Respiratory function and immunological reactions in jute workers. International Archives of Occupational and Environmental Health 1994;66:43-8.

Žuškin E, Kanceljak B, Mustajbegović J, Schachter EN, Kern J. Respiratory function and immunological reactions in sisal workers. International Archives of Occupational and Environmental Health 1994;66:37-42.

Žuškin E, Kanceljak B, Mustajbegović J, Schachter EN, Stilinović L. Respiratory symptoms and immunological status in poultry food processing. International Archives of Occupational and Environmental Health 1994;66:339-42.

Žuškin E, Mustajbegović J, Doko-Jelinić J, Dečković-Vukres V, Turčić N. Respiratorna funkcija radnika na preradi gume. Liječnički vjesnik 1994;116:115-20.
Respiratory function in rubber workers.

Žuškin E, Mustajbegović J, Doko-Jelinić J, Schachter EN, Kern J, Sonicki Z. Respiratory symptoms and ventilatory capacity in rubber workers. Croatian Medical Journal 1994;35:42-8.

Žuškin E, Mustajbegović J, Kanceljak B, Štilinović L. Neke imunološke reakcije radnika na preradi hrane za perad. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1994;45:31-8.
Immunological reactions in poultry food processing workers.

Žuškin E, Mustajbegović J, Kern J, Sonicki Z, Doko-Jelinić J. Ponovljeno ispitivanje promjena respiratornih funkcija istih radnika nakon daljnjih šest godina izloženosti onečišćenjima u industriji gume. Liječnički vjesnik 1994;116:287-90.
Follow-up of respiratory function in the same workers after six years of exposure to pollution in rubber industry.

Žuškin E, Mustajbegović J, Schachter EN. Follow-up study of respiratory function in hemp workers. American Journal of Industrial Medicine 1994;26:103-15.

Žuškin E, Mustajbegović J, Schachter EN. Respiratory symptoms and lung function in bus drivers and mechanics. American Journal of Industrial Medicine 1994;26:771-83.

Žuškin E, Mustajbegović J, Schachter EN, Kern J. Respiratory symptoms and ventilatory function in confectionery workers. Occupational and Environmental Medicine 1994;51:435-9.

Žuškin E, Shachter EN, Kanceljak B, Mustajbegović J, Witek TJ Jr. Immunological and respiratory reactions in workers exposed to organic dusts. International Archives of Occupational and Environmental Health 1994;66:317-24.

Žuškin E, Smolej-Narančić N, Schachter EN, Mustajbegović J, Sitar-Srebočan V. Spirometric standards for nonsmoking girls aged 9 to 16 years in north-west Croatia. Collegium Anthropologicum 1994;18:301-8.
Spirometrijski standardi za djevojke nepušaća dobi 9 do 16 godina u sjeverno-zapadnoj Hrvatskoj.


1995

Babić-Bosanac S. Involuntary hospitalization and the rights of mental patients in Croatia. Medical Law 1995;14:457-61.

Babuš V, Nikolić M, Vorko-Jović A, John V. Reakcija na tuberkulin djece hospitalizirane zbog respiratorne tuberkuloze. Paediatria Croatica 1995;39:57-62.
Tuberculin reaction in hospitalized children with respiratory tuberculosis.

Beader N. Bacteroidaceae. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E. Medicinska bakteriologija i mikologija. Zagreb: Prehrambeno tehnološki inženjering, 1995:302-13.

Bedenić B, Žagar Ž. Kliničko i laboratorijsko značenje inducibilnih beta-laktamaza. Liječnički vjesnik 1995;115:249-53.
Clinical and laboratory significance of inducible beta-lactamse.

Bergman-Marković B, Bergovec M, Blažeković-Milaković S, Tiljak H. Značenje povezanosti ukupnog kolesterola, triglicerida, lipoproteina i znakova šećerne bolesti u populaciji starije životne dobi. Medicina familiaris Croatica 1995;3:77-86.
Significance of association of total cholesterol tryglicerides and lipoproteins and coronary heart disease in old age.

Bergman-Marković B, Bergovec M, Blažeković-Milaković S, Vrca-Botica M. Značenje povezanosti krvnog tlaka i znakova koronarne bolesti u osoba starije dobi. Acta clinica Croatica 1995;34:23-30.
The significance of correlation between high blood pressure and manifestations of coronary heart disease in elderly.

Bergman-Marković B, Bergovac M, Blažeković-Milaković S, Vrcić-Keglevic M. Role of obesity and cigarette smoking in coronary heart disease in the elderly. Acta clinica Croatica 1995;34:221-7.
Povezanost pretilosti i pušenja i znakova koronarne bolesti u osoba starije dobi.

Bergovac M, Bergman-Marković B, Budak A, Blažeković-Milaković S. Correlation of some anthropometric obesity indicators and coronary heart disease in old age population. Collegium Anthropologicum 1995;19:441-51.
Povezanost nekih antropometrijskih pokazatelja pretilosti i koronarne bolesti srca u populaciji starije dobi.

Blažeković-Milaković S. Sreća i patnje obiteljskog života. U: Jakšić Ž, Budak A, Blažeković-Milaković S, Ebling Z, Jurković Lj, Katić M, Peršić L, Tiljak H, Vrcić-Keglević M, urednici. Obitelj i zdravlje. Temelji obiteljske medicine po iskustvima liječnika opće/obiteljske medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”); 1995. Str. 123-57.

Bolanča-Bumber S, Balić-Winter A, Marinović B, Dobrić I, Mustač-Gotovac M, Baričević B, Basta-Juzbašić A, Šitum M, Presečki V. Laboratory diagnosis of Lyme diseases. Acta Dermatovenerologica Croatica 1995;3:87-9. (nije provjereno)

Božikov J, Deželić Gj. Experience and results in system dynamics modelling at Andrija Stampar School of Public Health. Medicinska informatika 1995;2:115-20. (Zbornik radova. II. simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Zagre, 1995)

Budak A. Danas i sutra opće/obiteljske medicine. Medicina familiaris Croatica 1995;3:23-5.

Budak A. Obiteljska medicina. U: Jakšić Ž, Budak A, Blažeković-Milaković S, Ebling Z, Jurković Lj, Katić M, Peršić L, Tiljak H, Vrcić-Keglević M, urednici. Obitelj i zdravlje. Temelji obiteljske medicine po iskustvima liječnika opće/obiteljske medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”); 1995. Str. 193-221.

Budak A. Obiteljska medicina – nosilac zaštite zdravlja starijih ljudi. U: Tomek-Roksandić S, Vodopija J, glavni i odgovorni urednici. Edukacija p zaštiti zdravlja starijih ljudi. Gerontološka tribina (1985. – 1995. godina). Zagreb: Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba; 1995. Str. 15-9.

Budak A. Poruke simpozija “Znanstveni temelji opće/obiteljske medicine”. U: Peršić L, Materljan E, urednici. Dani primarne zdrabstvene zaštite Labin 1995. Zbornik. Labin: Dom zdravlja Labin; 1995. Str. 183-6.
Messages from the Symposium “Scientific base of general/family medicine”.

Budak A, Katić M, Jurković Lj, Jovanović A, Barić K. Struktura rada liječnika obiteljske medicine (raskorak između prakse i zdravstvenog standarda). U: Peršić L, Materljan E, urednici. Dani primarne zdrabstvene zaštite Labin 1995. Zbornik. Labin: Dom zdravlja Labin; 1995. Str. 127-35.
Structure of work of general practitioner/family physician (gap between practical work and health standard)

Budak A, Tiljak H, Petric D, Cvitković A. Ispitivanje odrednica zadovoljstva poslom liječnika opće medicine. U: Peršić L, Materljan E, urednici. Dani primarne zdrabstvene zaštite Labin 1995. Zbornik. Labin: Dom zdravlja Labin; 1995. Str. 77-86.
Research of factors of satisfaction in general practitioners’ work.

Deželić Gj. Telematics as a support for better communication in health care. Medicinska informatika 1995;2:3-8. (Zbornik radova. II. simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Zagre, 1995)

Deželić Gj, Kern J. education in medical informatics: the Croatian experience. Medicinska informatika 1995;2:105-9. (Zbornik radova. II. simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Zagre, 1995)

Hercigonja-Szekeres M, Kern J, Ivanković D, Sonicki Z, Vuletić S. Information on nutrition pattern – open or close questions? Medicinska informatika 1995;2:73-6. (Zbornik radova. II. simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Zagre, 1995)

Hercigonja-Szekeres M, Kern J, Ivanković D, Sonicki Z, Vuletić S. Recognition of nutrition pattern by using the SPAD.T package. U: Proceedings of the 17th International Conference on Information Technology Interfaces. Pula, 1995. Zagreb: University Computing Centre; 1995. Str. 153-8.

Ikic D, Spaventi S, Padovan I, Kusic Z, Cajkovac V, Ivankovic D, Djakovic N, Nola P. Local interferon therapy for melanoma patients. International Journal of Dermatology 1995;34:872-4.

Ivanković D, Kern J, Bartolić A, Vuletić S. Manager’s decision support for continuous health care quality improvement. Medicinska informatika 1995;2:43-7. (Zbornik radova. II. simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Zagre, 1995)

Jakšić Ž. Aktualna etička i stručna pitanja vrednovanja (evaluacije) u zdravstvu. U: Peršić L, Materljan E, urednici. Dani primarne zdrabstvene zaštite Labin 1995. Zbornik. Labin: Dom zdravlja Labin; 1995. Str. 11-28.
Ethical and technical questions of evaluation in health care.

Jakšić Ž. Teze o razvoju znanosti u općoj/obiteljskoj medicini. U: Peršić L, Materljan E, urednici. Dani primarne zdrabstvene zaštite Labin 1995. Zbornik. Labin: Dom zdravlja Labin; 1995. Str. 187-9.
Theses about the development of science in general/family medicine.

Jakšić Ž. Teze o razvoju znanosti u općoj/obiteljskoj medicini. Medicina familiaris Croatica 1995;3:43-4.

Jakšić Ž, Budak A, Blažeković-Milaković S, Ebling Z, Jurković Lj, Katić M, Peršić L, Tiljak H, Vrcić-Keglević M, urednici. Obitelj i zdravlje. Temelji obiteljske medicine po iskustvima liječnika opće/obiteljske medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”); 1995. (255 str.)

Jakšić Ž, Eterović I, Kovačić L. Pregled individualnih preventivnih aktivnosti po dobi. U: Jakšić Ž, Budak A, Blažeković-Milaković S, Ebling Z, Jurković Lj, Katić M, Peršić L, Tiljak H, Vrcić-Keglević M, urednici. Obitelj i zdravlje. Temelji obiteljske medicine po iskustvima liječnika opće/obiteljske medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”); 1995. Str. 78-81.

Jakšić Ž, Katić M, Tiljak H. Obiteljski liječnik i njegova obitelj. Medicina familiaris Croatica 1995;3:5-12.
Family physician and his family.

Jakšić Ž, Vorko-Jović A. Postdiplomski studij iz Gerontologije. U: tomek-Roksandić S, Vodopija J, glavni i odgovorni urednici. Edukacija o zaštiti zdravlja starijih ljudi – Gerontološka tribina (1985. – 1995. godina). Zagreb: Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba; 1995. Str. 21-30.

Jandrlić M, Kalenić S, Labar B, Nemet D, Jakić-Razumović J, Mrsić M, Plečko V, Bogdanić V. An autopsy study of systemic fungal infections in patients woth hematologic malignancies.European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 1995;14:768-74.

Kalenić S, Mlinarić-Missoni E. Medicinska bakteriologija i mikologija. Zagreb: Prehrambeno tehnološki inženjering; 1995. (548 str.)

Katić M. Dinamika obiteljskog života, elementi familijarnog ciklusa. U: Jakšić Ž, Budak A, Blažeković-Milaković S, Ebling Z, Jurković Lj, Katić M, Peršić L, Tiljak H, Vrcić-Keglević M, urednici. Obitelj i zdravlje. Temelji obiteljske medicine po iskustvima liječnika opće/obiteljske medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”); 1995. Str. 24-37.

Katić M. Europska radna skupina za istraživanja u općoj medicini. Medicina familiaris Croatica 1995;3(1):31-3.
European General Practice Research Workshop – EGPWR.

Katić M. Obitelj u nevolji. U: Jakšić Ž, Budak A, Blažeković-Milaković S, Ebling Z, Jurković Lj, Katić M, Peršić L, Tiljak H, Vrcić-Keglević M, urednici. Obitelj i zdravlje. Temelji obiteljske medicine po iskustvima liječnika opće/obiteljske medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”); 1995. Str.159-63.

Katić M. Problemski slučajevi: prabaka. U: Jakšić Ž, Budak A, Blažeković-Milaković S, Ebling Z, Jurković Lj, Katić M, Peršić L, Tiljak H, Vrcić-Keglević M, urednici. Obitelj i zdravlje. Temelji obiteljske medicine po iskustvima liječnika opće/obiteljske medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”); 1995. Str. 30-2.

Katić M. Sažetak iskustava. U: Jakšić Ž, Budak A, Blažeković-Milaković S, Ebling Z, Jurković Lj, Katić M, Peršić L, Tiljak H, Vrcić-Keglević M, urednici. Obitelj i zdravlje. Temelji obiteljske medicine po iskustvima liječnika opće/obiteljske medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”); 1995. Str. 184-5.

Katić M, Budak A, Jurković Lj, Smoje E. Propisivanje antireumatika u ambulanti opće medicine – pridonosimo li povećanju rizika nastanka ovisnosti o lijekovima? U: Drugi simpozij obiteljkske medicine. Split, 1995. Zbornik. Posvećeno borbi protiv bolesti ovisnosti. Split: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 1995. Str. 107-18.
Prescribing non-steroidal anti-inflamamtory drugs in general practice – do we contribute to increasing the risk of drug dependence apearance?

Katić M, Budak A, Mesnjak M, Galić M, Frntić R, Winter-Repalust N. Stav bolesnika o dogovaranju pregleda u općoj medicini. Medicina familiaris Croatica 1995;3:63-9.
Patients’ attitudes towards appointment system in general practice.

Keros J, Brkić H, Ivanković D. Some characteristics of tooth crown convexity. Collegium Anthropologicum 1995;19:243-52.
Neka obilježja zaobljenosti zubnih kruna.

Kovačić L. Osnovni pojmovi rehabilitacije. Jakšić Ž, Budak A, Blažeković-Milaković S, Ebling Z, Jurković Lj, Katić M, Peršić L, Tiljak H, Vrcić-Keglević M, urednici. Obitelj i zdravlje. Temelji obiteljske medicine po iskustvima liječnika opće/obiteljske medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”); 1995. Str. 191-2.

Kovačić L. Programiranje rad. Jakšić Ž, Budak A, Blažeković-Milaković S, Ebling Z, Jurković Lj, Katić M, Peršić L, Tiljak H, Vrcić-Keglević M, urednici. Obitelj i zdravlje. Temelji obiteljske medicine po iskustvima liječnika opće/obiteljske medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”); 1995. Str. 120.

Kovačić L. Proizvodnja i potrošnja mljeka u Hrvatskoj. Mljekarstvo 1995;45:269-74.
Milk production and milk consumption in Croatia.

Kovačić L, Prebeg Ž. Osnivanje i počeci djelovanja Škole narodnog zdravlja i Higijenskog zavoda. U: Audy-Kolarić Lj, urednica. Zagrebačka medicina tijekom stoljeća. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 900. obljetnice grada Zagreba. Zagreb, 4. studeni 1994. Zagreb: Matica Hrvatska; 1995. Str. 137-47.
Foundation and early activities of the School of Public Health and the Institute of Hygiene in Zagreb.

Kujundžić M. Genealoški model analize epidemioloških podataka (magistarski rad). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1995.

Kulnović M, Blažeković-Milaković S. Balint – between education and therapy. Collegium Anthropologicum 1995;19;517-24.
Balint – između edukacije i terapije.

Mayer V, Kuzman M, Vuletić S, Kern J, Tomić B. Development of a national health information network and its place in information superhighway. Medicinska informatika 1995;2:165-9. (Zbornik radova. II. simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Zagre, 1995)

Mlinarić-Galinović G, Turković B, Baće A, Loffler-Badžek D, Lokar-Kolbas R, Božikov J, Hodalin A. Etiology of atypical pneumonia in children and adults. Paediatria Croatica 1995;39:247-51.
Etiologija atipičnih pneumonija u dječjoj i adultnoj dobi.

Mlinarić-Galinović G, Turković B, Hudollin A, Božikov J. Najčešće kliničke slike koje uzrokuju respiratorni virusi, Mycoplasma pneumoniae, Coxiella burnetti i Chlamydia psittaci. Acta Medicorum 1995;21:23-30.
Most frequent clinical pictures caused by respiratory viruses, Mycoplasma pneumoniae, Coxiella burnetti, and Chlamydia psittaci.

Mlinarić-Missoni E, Važić-Babić V. Opća medicinska mikologija. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E. Medicinska bakteriologija i mikologija. Zagreb: Prehrambeno tehnološki inženjering; 1995. Str. 421-75.

Mlinarić-Missoni E, Važić-Babić V. Specijalna medicinska mikologija. U:
Kalenić S, Mlinarić-Missoni E. Medicinska bakteriologija i mikologija. Zagreb: Prehrambeno tehnološki inženjering; 1995. Str. 479-532.

Mlinarić-Missoni E, Važić-Babić V. Serum reactivity inc+vestigation of immunodeficient patients using the counterimmunoelectrophoresis test with yeast phase and mycelial phase cytoplasmic antigens of Candida albicans. Alpe Adria Microbiology Journal 1995;4:127-8.

Orešković S. Gen-tehnologija: etičke i socijalne implikacije. Socijalna ekologija 1995;4:219-28.
Gen-technology: ethic and social implications.

Orešković S. Health system reorganization in Croatia in the light of major reform tendencies in OECD countries. Croatian Medical Journal 1995;36:47-54.

Orešković S. Rasne varijacije ili rasne razlike: generička produkcija novih rasnih mitova. Socijalna ekologija 1995;4:331-43.
Racial variations or racial differences: the genetic production of new social myths.

Orešković S, Budak A. Hrvatska obitelj: demografske, epidemiološke i zdravstvene tranzicije i novi sustav zdravstvene zaštite. Društvena istraživanja 1995;4:487-502.
The Croatian family: demographic, epidemiological and health transition and the new system of health care.

Orešković S, Kovačić L, Kenfelj H. Evaluation of humanitarian aid. Collegium Anthropologicum 1995;19:395-406.
Evaluacija humanitarne pomoći.

Ostrunić D, Rudan I, Ivanković D, Szirovicza L. Colorectal cancer: stage-adjusted patterns of prognosis. Collegium Anthropologicum 1995;19:185-91.
Kolorektalni rak: obrasci prognoze standardizirani prema stadiju bolesti.

Pavleković G. Obitelj i samozaštita. U: Jakšić Ž, Budak A, Blažeković-Milaković S, Ebling Z, Jurković Lj, Katić M, Peršić L, Tiljak H, Vrcić-Keglević M, urednici. Obitelj i zdravlje. Temelji obiteljske medicine po iskustvima liječnika opće/obiteljske medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”); 1995. Str. 76-7.

Perković D. Mikromorfologija bakterija. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E. Medicinska bakteriologija i mikologija. Zagreb: Prehrambeno tehnološki inženjering; 1995. Str. 13-9.

Perković D, Kalenić S. Kampilobakter. Helikobakter. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E. Medicinska bakteriologija i mikologija. Zagreb: Prehrambeno tehnološki inženjering; 1995. Str. 259-64.

Perković D, Ramljak-Šešo M. Enterobacteriaceae. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E. Medicinska bakteriologija i mikologija. Zagreb: Prehrambeno tehnološki inženjering; 1995. Str. 210-36.

Peršić L, Jurković Lj, Kovačić L. Odgoj i zdravlje. U: Jakšić Ž, Budak A, Blažeković-Milaković S, Ebling Z, Jurković Lj, Katić M, Peršić L, Tiljak H, Vrcić-Keglević M, urednici. Obitelj i zdravlje. Temelji obiteljske medicine po iskustvima liječnika opće/obiteljske medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”); 1995. Str. 47-84.

Petric D, Tiljak H. Strukovno organiziranje /stvaranje profesije. Medicina familiaris Croatica 1995;3:39-42.

Plasaj T, Sonicki Z, Kern J, Lukinac Lj, Kusić Z. Dijagnostički modul informacijskog sustava laboratotija za bolesti štotnjače. Medicinska informatika 1995;2:31-5. (Zbornik radova. II. simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Zagre, 1995)

Prebeg Ž. Variations in menarcheal age of school girls in Croatia. U: Hauspie R, Lindgren G, Falkner F, editors. Essays on auxiology presented to James Mourilyan Tanner by former colleagues and fellows. Welwyn Garden City, Hardfordshire: Castlemead Publ.; 1995. Str. 224-31.

Prebeg Ž. Varijacije pubertetskih promjena i emocionalni problemi. Paediatria Croatica 1995;39(Suppl. 1):153-8.
Variations in pubertal changes and the onset of emotional problems.

Prebeg Ž, Jureša V, Kujunžić M. Secular groeth changes in Zagreb schoolchildren over four decades 1951-91. Annals of Human Biology 1995;22:99-110.

Presečki V. Bakterijski antigeni i vakcine. . U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E. Medicinska bakteriologija i mikologija. Zagreb: Prehrambeno tehnološki inženjering; 1995. Str. 76-8.

Presečki V. Građa bakterijske stanice. . U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E. Medicinska bakteriologija i mikologija. Zagreb: Prehrambeno tehnološki inženjering; 1995. Str. 20-30.

Ramljak-Šešo M. Najserije. Moraksele. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E. Medicinska bakteriologija i mikologija. Zagreb: Prehrambeno tehnološki inženjering; 1995. Str. 199-209.

Schachter EN, Žuškin E, Buck MG, Maayani S, Marom Z, Goswami S, Rienzi N. Pharmacologic characterization of wool dust extract in isolated guinea pig trachea. Environmental Research 1995;69:90-5.

Sitar-Srebočan V, Huršidić-Radulović A, Mustajbegović J. Opterećenje lumbalne kralježnice radnika pivarske industrije. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1995;46:65-9.
The lumbal spine burden of brewers.

Stevanović R, Ivanković D. Regionalne razlike u dijagnozama uzroka smrti za umrle kod kuće u Republici Hrvatskoj. U: Peršić L, Materljan E, urednici. Dani primarne zdrabstvene zaštite Labin 1995. Zbornik. Labin: Dom zdravlja Labin; 1995. Str. 199-212.
Regional differences in registered causes of death for persons who died at home in Croatia.

Strnad M, Kovačić L. Učestalost i smrtnost od raka u Hrvatskoj – mogući utjecaj prehrane. U: Katica D, urednik. Prehrana i rak. Zbornik radova. Zagreb: Hrvatski farmer; 1995. Str. 20-25.

Šošić Z. Sustav zdravstvene zaštite. Osnovne karakteristike sustava zdravstvene zaštote (II.). Medicus 1995;4:77-83.

Tiljak H, Budak A, Vrcić-Keglević M, Blažeković-Milaković S, Katić M, Bergman-Marković B. Zadovoljstvo pacijenata kao mjerilo kvalitete rada u općoj medicini. U: Peršić L, Materljan E, urednici. Dani primarne zdrabstvene zaštite Labin 1995. Zbornik. Labin: Dom zdravlja Labin; 1995. Str. 87-100.
Patients’ satisfaction as a measure of quality assurance in general practice.

Tiljak H, Budak A, Vrcić-Keglević M, Katić M, Blažeković-Milaković S. Metadonski program liječenja ovisnika o heroinu – gdje je mjesto liječnika obiteljske medicine? U: Drugi simpozij obiteljske medicine. Split, 1995. Zbornik. Posvećeno borbi protiv bolesti ovisnosti. Split: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 1995. Str. 24-37.
Methadone programme of heroin addiction – what is the task of family practitioner?

Tomek-Roksandić S, Budak A, Katalinić D, Vorko-Jović A. Novi pristup u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – procjena funkcionalne sposobnosti starog čovjeka. U: Peršić L, Materljan E, urednici. Dani primarne zdrabstvene zaštite Labin 1995. Zbornik. Labin: Dom zdravlja Labin; 1995. Str. 263-72.

Tomek-Roksandić S, Vorko-Jović A, Perasić J. Negativno zdravstveno ponašanje – alkoholizma i pušenje starijih ljudi. U: Drugi simpozij obiteljske medicine. Split, 1995. Zbornik. Posvećeno borbi protiv bolesti ovisnosti. Split: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 1995. Str. 170-8.
Negative health behaviour – alcoholism and smoking in elderly people.

Tomljanović M, Ivanković D. Mukopurulentni cervicitis. Gynaecologia et Perinatologia 1995;4:133-7.
Mucopurulent cervicitis.

Vraneš J. Spirohete. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E. Medicinska bakteriologija i mikologija. Zagreb: Prehrambeno tehnološki inženjering; 1995. Str. 353-74.

Vraneš J. Pseudomonas. Acinetobakter. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E. Medicinska bakteriologija i mikologija. Zagreb: Prehrambeno tehnološki inženjering; 1995. Str. 237-46.

Vrcić-Keglević M. Prepoznavanje tipova kliničkog prosuđivanja liječnika opće medicine i njihove karakteristike (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1995. (277 str.)

Vrcić-Keglević M. Prepoznavanje uloge obitelji. U: Jakšić Ž, Budak A, Blažeković-Milaković S, Ebling Z, Jurković Lj, Katić M, Peršić L, Tiljak H, Vrcić-Keglević M, urednici. Obitelj i zdravlje. Temelji obiteljske medicine po iskustvima liječnika opće/obiteljske medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Škola narodnog zdravlja “A. Štampar”); 1995. Str. 17-46.

Vrcić-Keglević M. Specifičnosti kliničkog odlučivanja u općoj medicini. Medicina familiaris Croatica 1995;3:26-30.

Vuletić S, Strnad M, Kern J. Geografska rapodjeljenost raka – odraz preklapanja mnogih čimbenika. U: Katica D, urednik. Prehrana i rak. Zbornik radova. Zagreb: Hrvatski farmer; 1995. Str. 12-9.

Žagar D, Meter D, Sonicki Z, Kern J, Vuletić S. Network information services in medicine. Medicinska informatika 1995;2:159-64. (Zbornik radova. II. simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Zagre, 1995)

Žuškin E, Kanceljak B, Mustajbegović J, Godnić-Cvar J, Schachter EN. Immunological reactions and respiratory function in wool textile workers. American Journal of Industrial Medicine 1995;28:445-56.

Žuškin E, Mustajbegović J, Godnić-Cvar J, Šimunović-Šublin A, Kanceljak-Macan B, Sonicki Z. Respiracijski simptomi i ventilacijska funkcija pluća radnica u tekstilnoj industriji na preradi vune. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1995;46:323-32.
Respiratory symptoms and ventilatory capacity in wool textile workers.

Žuškin E, Mustajbegović J, Kern J, Bradić V. Respiracijski nalazi u radnika neizloženih profesionalnim onečišćenjima zraka na radnome mjestu. Arhiv za higijenu rada i toksikologiiju 1995;46:419-31.
Respiratory findings in workers not exposed to air pollution at the workplace.

Žuškin E, Mustajbegović J, Kern J, Sitar-Srebočan V. Respiratorna funkcija radnika u peradarstvu. Liječnički vjesnik 1995;117:121-5.
Respiratory function in poultry workers.

Žuškin E, Mustajbegović J, Schachter EN, Kanceljak B, Godnić-Cvar J, Sitar-Srebočan V. Respiratory symptoms and lung function in wool textile workers. American Journal of Industrial Medicine 1995;27:845-57.

Žuškin E, Mustajbegović J, Schachter EN, Kern J, Rienzi N, Goswami S, Marom Z, Maayani S. Respiratory function in poultry workersr and pharmacologic characterization of poultry dust extract. Environmental Research 1995;70:11-9.

Žuškin E, Smolej-Narančić N, Mustajbegović J, Budak A. Navika pušenja u školske djece. Liječnički vjesnik 1995;117:278-81.
The smoking habit in schoolchildren.

Žagar DD, Meter D, Sonicki Z, Kern J, Vuletić S. Network information services in medicine. Medicinska informatika 1995;2:159-64. (Zbornik radova. II. simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Zagre, 1995)

Žuškin E, Mustajbegović J, Kern J, Bradić V. Respiracijski nalazi u radnika neizloženih profesionalnim onečišćenjima zraka na radnom mjestu. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1995;46:419-31.
Respiratory findings in workers not exposed to air pollution at the workplace.

Zuskin E, Mustajbegovic J, Schachter EN, Kern J, Rienzi N, Goswami S, Marom Z, Maayani S. Respiratory function in poultry workers and pharmacologic characterization of poultry dust extract. Environmental REsearch 1995;70:11-9.


1996

Bardač S, Perinović R, Blažeković-Milaković S. Problem apsentizma u ordinaciji obiteljskog liječnika - timski pristup. U: Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1996. Zbornik. Labin: Dom zdravlja; 1996. Str.147-58.

Bedenić B. Beta-laktamaze proširenog spektra u kliničkim izolatima Klebsiella pneumoniae. Liječnički vjesnik 1996;118:244-8.

Brudnjak Z. Biologija HIV-a. U: Beus I, Begovac J. AIDS. HIV-bolest. Zagreb: Graphis; 1996. Str. 15-20.

Brudnjak Z, Presečki V. Virusne bolesti čovjeka krajem XX. i početkom XXI. Stoljeća. U: Zdravlje i bolest u Republici Hrvatskoj u prvim desetljećima XXI. stoljeća. Knjiga izlaganja na znanstvenom skupu 29.-30. Studenoga 1996. Zagreb: Hrvatska akademija medicinskih znanosti; 1996. Str. 84-5.

Budak A.Glavni zdravstveni problemi u Hrvatskoj. U: Grmek MD, Budak A. Uvod u medicinu. 3 preuređeno i dopunjeno izd. Zagreb: Globus; 1996. Str.192-9.

Budak A. Što poslije promocije. U: Grmek MD, Budak A. Uvod u medicinu. 3. Preurađeno i dopunjeno izd. Zagreb: Globus; 1996. Str. 235-8.

Budak A. Uloga liječnika opće ili obiteljske medicine u borbi protiv HIV-bolesti. U: Beus I, Begovac J. AIDS. HIV-bolest. Zagreb: Graphis; 1996. Str. 259-61.

Čelebić A, Valentić-Peruzović M, Cifrek M, Vojvodić D, Magjarević R, Kern J, Katunarić M. Latency of the inhibitory reflex (silent period) in individuals without input from periodontal receptors. Collegium Anthropologicum 1996;20(Suppl.):67-72.
Latencija inhibicijskog refleksa (period tišine) u ispitanika bez senzoričkih utjecaja iz periodontalnih receptora.

Čelebić A, Valentić-Peruzović M, Vojvodić D, Cifrek M, Magjarević R, Kern J. Silent pperiod of mandibular elevator muscles in individuals with normal occlusion regulated by periodontal receptors. Periodicum bilogorum 1996;98:55-60.

Deppe HU, Orešković S. Back to Europe: back to Bismarck? International Journal of Health Seervices 1996;26:777-802.

Deželić Gj. Mogućnosti i perspektive medicinske informatike u medicini XXI. stoljeća.
U: Zdravlje i bolest u Republici Hrvatskoj u prvim desetljećima XXI. stoljeća. Knjiga izlaganja na znanstvenom skupu 29.-30. Studenoga 1996. Zagreb: Hrvatska akademija medicinskih znanosti; 1996. Str. 141-2.

Ebling Z, Jakšić Ž. Pravodopbno (rano) otkrivanje raka. U: Fajdić J i sur. Pojavnost raka u Požeškoj regiji. Povodom 60. obljetnice Opće županijske bolnice u Požegi i 30. obljetnice Hrvatske lige protiv raka. Požega: Županijska liga protiv raka ; Opća županijska bolnica ; 1996. Str. 135-46.
Early detection of cancer.

Ebling Z, Jakšić Ž, Budak A, Santo T, Šerić V. Novo znanje – poticaj za suzbijanje malignih bolesti. U: Treći simpozij obiteljske medicine. Zbornik. Bjelovar, 1996. Bjelovar: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 1996. Str. 7-14.
New knowledge – stimmulus for fighting malign diseases.

Gazi-Coklica V, Muretic Z, Brcic R, Kern J, Milicic A. Craniofacial parameters during growth from the deciduous to permanent dentition – a longitudinal study. European Journal of Orthodontics 1997;19:681-9.

Grmek MD, Budak A. Uvod u medicinu. 3. preur.dop. izd. Zagreb: Globus; 1996.

Jakšić Ž. Kako učiti i naučiti. U: Grmek MD, Budak A. Uvod u medicinu. 3. preur. dop. izd. Zagreb: Globus; 1996. Str. 54-83.

Jakšić Ž. Medicinsko obrazovanje i stručno usavršavanje. U: Zdravlje i bolest u Republici Hrvatskoj u prvim desetljećima XXI. stoljeća. Knjiga izlaganja na znanstvenom skupu 29. - 30. Studenoga 1996. Zagreb: Hrvatska akademija medicinskih znanosti; 1996. Str.145-9.

Jakšić Ž. Od poziva do profesije. Uvjeti za ispunjenje zadaće obiteljske medicine. Medicina familiaris Croatiaca 1996;4(2):49-61.

Jakšić Ž. Put do liječničke profesije. U: Grmek MD, Budak A. Uvod u medicinu. 3. preur. dop. izd. Zagreb: Globus; 1996. Str. 32-53.

Jakšić Ž, Ebling Z, Tiljak H, Šošić Z. Primarna prevencija raka. U: Fajdić J i sur. Pojavnost raka u Požeškoj regiji. Povodom 60. obljetnice Opće županijske bolnice u Požegi i 30. obljetnice Hrvatske lige protiv raka. Požega: Županijska liga protiv raka ; Opća županijska bolnica ; 1996. Str. 127-34.
Primary prevention of cancer.

Jakšić Ž, Kovačić L. Planiranje i proračun programa preventivne zaštite u općoj/obiteljskoj medicini. U: Treći simpozij obiteljske medicine. Zbornik. Bjelovar, 1996. Bjelovar: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 1996. Str. 298-303.
Planning and calculating the preventive care programme in general/family medicine.

Jakšić Ž, Peršić L. Je li bolje ne znati i šutjeti, ili znati i djelovati? Komunikacija i kvaliteta prakse, iliti razgovor o razlikama. U: Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1996. Zbornik. Labin: Dom zdravlja; 1996. Str. 11-22.
Is it better to be ignorant and silent, or informed and active? Communicationas and quality of practice, what is the difference between listening and obedience.

Jelic I, Anic D, Alfirevic I, Kalenic S, Ugljen R, Letica D Ante Korda Z, Vucemilovic I, Bulat C, Predrijevac .., Coric V, Husar J, Jelic M, Hulina D, Dzepina I, Dadic D. Wound infectin after median sternotomy during the war in Croatia. Journal of Cardiovascular Surgery 1996;37(Suppl. 1):183-7. (nije provjereno!!!!, iz popisa)

Jurković L, Katić M, Budak A. Korištenje njege i rehabilitacije u kući. Metoda timskog zbrinjavanja u obiteljskoj medicini. U: Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1996. Zbornik. Labin: Dom zdravlja; 1996. Str.118-25.
Home care and rehabilitation utilization method of team work in the care of chronic patients in family medicine.

Kalenić S. Anaerobne bakterije. U: Klinička mikrobiologija i parasitologija. Priručno nastavno štivo za studente medicine. Zagreb: Medicinski fakultet, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1996. Str. 21-3.

Kalenić S. Bakterijemija i sepsa. U: Klinička mikrobiologija i parasitologija. Priručno nastavno štivo za studente medicine. Zagreb: Medicinski fakultet, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1996. Str. 3-16.

Kalenić S. Uvod u kliničku mikrobiologiju. U: Klinička mikrobiologija i parasitologija. Priručno nastavno štivo za studente medicine. Zagreb: Medicinski fakultet, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1996. Str. 1-2.

Kalenić S, Bedenić B. Bakterijske infekcije središnjeg živčanog sustava. U: Klinička mikrobiologija i parasitologija. Priručno nastavno štivo za studente medicine. Zagreb: Medicinski fakultet, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1996. Str.153-8.

Kalenić S, Bedenić B. Hospitalne infekcije. U: Klinička mikrobiologija i parasitologija. Priručno nastavno štivo za studente medicine. Zagreb: Medicinski fakultet, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1996. Str. 25-33.

Kalenić S, Bedenić B. Infekcije kod imunokompromitiranih bolesnika. U: Klinička mikrobiologija i parasitologija. Priručno nastavno štivo za studente medicine. Zagreb: Medicinski fakultet, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1996. Str. 41-53.

Kalenić S, Bedenić B.Infektivni endokarditis. U: Klinička mikrobiologija i parasitologija. Priručno nastavno štivo za studente medicine. Zagreb: Medicinski fakultet, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1996. Str. 17-20.

Kalenić S, Božinović D, Francetić I. Grupe antibiotika za rutinsko testiranje osjetljivosti bakterija izoliranih iz kliničkih materijala. U: Klinička mikrobiologija i parasitologija. Priručno nastavno štivo za studente medicine. Zagreb: Medicinski fakultet, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1996. Str. 35-40.

Kalenić S, Plečko V, Dominis M, Presečki V. Helicobacter pylori. U: Klinička mikrobiologija i parasitologija. Priručno nastavno štivo za studente medicine. Zagreb: Medicinski fakultet, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1996. Str. 85-9.

Katić M. Stručna kontrola propisivanja lijekova u općoj medicini. Zdravstveno varstvo 1996;35:388-95.
Specialistic monitoring of drug prescribing in general practice.

Katić M, Lang S, Budak A. Evaluation of the general practice program of women education for breast self-examination. Acta medica Croatica 1996;50:185-91.
Procjena programa izobrazbe žena za samopregled dojki u općoj medicini.

Katičić N, Presečki V. Helicobacter pylori. Izazov za medicinu. Zagreb: Muzejsko galerijski centar; 1996. (51 str.)

Kern J, Mašić N, Sonicki Z, Vuletić S. Prediction of life expectancy achieving – comparison of induction algorithms. U: Zbornik prispevkov s kongresa društva za medicinsko informatiko Slovenije. Beld, 1996. Bled: Društvo za medicinsko informatiko Slovenije; 1996. Str. 29-30. (iz popisa Sonickog, nije provj.)


Keros-Naglić K, Ivanković D, Brkić H, Azinović Z, Lazić B, Vinter I. Morhometric analysis of molar wearing and its effects upon endodental space. Collegium Anthropologicum 1996;20:387-96.
Morfometrijska analiza utjecaja trošenja kutnjaka na endodoncijski prostor.

Kopjar B, Wiik J, Wickizer Th, Bulajić-Kopjar M, Mujkić-Kalrić A. Access to war weapons and injury prevention activities among children in Croatia. American Journal of Public Health 1996;86:397-400.

Kovačić L. Promjene u pravima u sustavu zdravstvenog osiguranja. Revija za sociajlnu politiku 1996;3:325-7.

Kovačić L. Temeljni problemi zaštite zdravlja u Hrvatskoj u prvim desetljećima XXI. vijeka. U: Zdravlje i bolest u Republici Hrvatskoj u prvim desetljećima XXI. stoljeća. Knjiga izlaganja na znanstvenom skupu 29. - 30. Studenoga 1996. Zagreb: Hrvatska akademija medicinskih znanosti; 1996. Str. 111-4.

Kovačić L, Mojsović Z, Vizjak Đ. Suradnja patronažne sestre s timovima primarne zdravstvene zaštite. U: Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1996. Zbornik. Labin: Dom zdravlja; 1996. Str. 61-6.
Co-operation of public health nurse with primary health care teams.

Kovačić L, Senta A. Proizvodnja i potrošnja fermentiranih mliječnih proizvoda u Hrvatskoj. U: Živković R, Hadžiosmanović M, Oberiter V, urednici. Fermentirani mliječni proizvodi u prehrani i dijetetici. Zagreb: Hrvatska akademija medicinskih znanosti; 1996. Str. 91-4.
Production and consumption of fermented dairy products in Croatia.

Krpan A, Šmalcelj A, Tomičić D, Urek R, Nadinić B, Božikov J, Oršanić-Brčić D. Hipertenzija i hipertrofija lijeve klijetke u uremičnih bolesnika. Liječnički vjesnik 1996;118(Suppl. 2):61-3.

Kujundžić M, Kern J, Ivanković D, Vuletić S. Epidemiological data analysis – genealogical approach. Collegium Anthropologicum 1996;20:237-49.
Epidemiološka analiza podtaka – genealoški pristup.

Kulenović M, Blažeković-Milaković S. Balint’s theoretical orientation in war conditions. Psychiatria Danubiana 1996;8:33-9.

Kumbrija S, Tiljak H, Šimunović R. Biokemijski pokazatelji kojima se može koristiti pri dijagnozi malignoma. U: Treći simpozij obiteljske medicine. Zbornik. Bjelovar, 1996. Bjelovar: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 1996. Str. 101-7.
Biochemical markers that can be used in diagnosing the malignant tumours.

Lukić-Grlić A. Infekcije uzrokovane enterovirusima i virusi uzročnici infekcija probavnog sustava. U: Klinička mikrobiologija i parasitologija. Priručno nastavno štivo za studente medicine. Zagreb: Medicinski fakultet, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1996. Str. 69-74.

Mastilica M. Health care reform in Croatia. Government vs. Providers and consumers. U: Proceedings. European Public Health Association (EUPHA). Health care reforms in Central and Eastern European countries. Budapest, 1995. Debrecen: Department of Social Medicine, University Medical School, 1996:69-81.

Mlinarić-Galinović G. Bjesnoća. U: Klinička mikrobiologija i parasitologija. Priručno nastavno štivo za studente medicine. Zagreb: Medicinski fakultet, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1996. Str. 147-52.

Mlinarić-Galinović G. Respiartorne infekcije uzrokovane virusima. U: Klinička mikrobiologija i parasitologija. Priručno nastavno štivo za studente medicine. Zagreb: Medicinski fakultet, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1996. Str. 91-8.

Mlinarić-Galinović G. Virusne infekcije središnjega živčanog sustava. U: Klinička mikrobiologija i parasitologija. Priručno nastavno štivo za studente medicine. Zagreb: Medicinski fakultet, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1996. Str. 139-46.

Mlinarić-Galinović G, Falsey AR, Walsh EE. Respiratory syncytial virus infection in the elderly. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 1996;15:777-81.

Mlinarić-Galinović G, Janjatović-Opačić S. Virusi uzročnici dišnih infekcija u čovjeka. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 1996. Str. 1-30.

Mlinarić-Missoni E. Klinička parasitologija. U: Klinička mikrobiologija i parasitologija. Priručno nastavno štivo za studente medicine. Zagreb: Medicinski fakultet, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1996. Str. 131-8.

Mlinarić-Missoni E. Sustavne mikoze. U: Klinička mikrobiologija i parasitologija. Priručno nastavno štivo za studente medicine. Zagreb: Medicinski fakultet, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1996. Str. 63-8.

Mustajbegović J, Žuškin E. Premećaji odstranjivanja onečišćenja iz pluća. Liječnički vjesnik 1996;118:39-43.
Impairment of mechanisms of lung clearance.

Orešković S. Ekoliški savoir vivre Hrvatske. Ekonomija 1996;2:319-39. (nije provjereno)

Orešković S. Gospodo, predsjednik ima karcinom. Društvena istraživanja 1996;5:735-50.
Ladies and gentelamen, the president has cancer.

Orešković S. Liječnička profesija. U: Grmek MD, Budak A. Uvod u medicinu. 3. preur. dop. izd. Zagreb: Globus; 1996. Str. 208-24.

Orešković S. The New World Order – nooslogical principles and epidemiological techniques from Comte to Huntington. International Sociology 1996;11:427-40.
(nije provjereno)

Orešković S. Una domanda post-mortem:c’e una vita dopo la morte dell’imperro del Male? Acque & Terre 1996;5(2):17-9. (nije provjereno)

Orešković S. Zdravstvene ustanove. U: Grmek MD, Budak A. Uvod u medicinu. 3. preur. dop. izd. Zagreb: Globus; 1996. Str. 200-7.

Orešković S, Kovačić L. Philia and benefitientia: their distribution among donor countries. Collegium Anthropologicum 1996;20:283-91.
Prijateljstvo i naklonost, dobročinstvo i korisnost, te njihova raspodjela među zemljama koje su sudjelovale u humanitarnoj pomoći.

Osibogun A, Jaksic Z, Idowu JA, Alausa OK, Oluwole FA. For better data, better utilized. World Health Forum 1996;17:274-6.

Palmović D, Božikov J, Vodopija R. Cost-benefit analysis of general immunization against hepatitis A in Croatia. Croatian Medical Journal 1996;37:193-9.

Perković D. Bakterijske infekcije probavnog sustava. U: Klinička mikrobiologija i parasitologija. Priručno nastavno štivo za studente medicine. Zagreb: Medicinski fakultet, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1996. Str. 75-84.

Perković D. Biotipizacija campylobacter jejuni i campylobacter coli i distribucija biotipova u bolesnika s akutnom dijarealnom bolešću /magistarski rad/. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1996.

Petrovečki M, Užarević B, Marušić M, Deželić Gj. Analysis of data on leukocyte surface markers for recognition of leukemia/lymphoma phenotype pattern. Clinical Biochemistry 1996;29:21-5.

Plešić V, Katić M, Budak A, Klarica J, Bitunjac L, Barić L. Praćenje bolesnica s rakom dojke u ambulanti opće medicine. U: Treći simpozij obiteljske medicine. Zbornik. Bjelovar, 1996. Bjelovar: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 1996. Str. 211-7.
Follow-up female patients with breast cancer in general practice.

Prebeg Ž. Školska medicina početkom XXI. stoljeća u Hrvatskoj. U: Zdravlje i bolest u Republici Hrvatsko u prvim desetljećima XXI. stoljeća. Knjiga izlaganja na znanstvenom skupu 29.-30. Studenoga 1996. Zagreb: Hrvatska akademija medicinskih znanosti; 1996. Str.19-21.

Presečki V. Dijagnostika EBV infekcija. U: Klinička mikrobiologija i parasitologija. Priručno nastavno štivo za studente medicine. Zagreb: Medicinski fakultet, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1996. Str. 55-61.

Presečki V. Rubella. U: Klinička mikrobiologija i parasitologija. Priručno nastavno štivo za studente medicine. Zagreb: Medicinski fakultet, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1996. Str. 107-12.

Ramljak-Šešo M. Bakteriske infekcije respiratornog sustava. U: Klinička mikrobiologija i parasitologija. Priručno nastavno štivo za studente medicine. Zagreb: Medicinski fakultet, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1996. Str. 99-106.

Richter B. Nametnici i nametničke bolesti čovjeka u Hrvatskoj. U: Zdravlje i bolest u Republici Hrvatskoj u prvim desetljećima XXI. stoljeća. Knjiga izlaganja na znanstvenom skupu 29.-30. Studenoga 1996. Zagreb: Hrvatska akademija medicinskih znanaosti; 1996. Str. 86-8.

Senta A, Zebec M, Jakovčić T. Changes of some sulphuric thermal water charactewristics due to chlorination. Arhiv za higijenu rada i toksikologija 1996;47:369-80.
Promjene nekih karakteristika sumporne termalne vode zbog kloriranja.

Sonicki Z, Mašić N, Kern J, Lukinac L, Kusić Z. Comparison of induction algorithms in routine laboratory diagnostics of thyroid dysfunction. Brender J..., editors, Medical informatics Europe ’96. Amsterdam: IOS Press; 1996. Str. 634-8. (nije provj, popis Son)

Sonicki Z, Gamberger D, Kern J. Comparison of two inductive algorithms in diagnosing thyroid function status. U: Proceedings. 11th International Symposium on Biomedical Engineering ’96. Zagreb, 1996. Zagreb: Crombes & Korema; 1996. Str. 130-2.

Stevanović R, Ivanković D. Analiza korespondencije značajki osoba umrlih kod kuće u Republici Hrvatskoj - regionalne razlike. U: Dani primarne zdravstvene zaštie Labin 1996. Zbornik. Labin: Dom zdravlja; 1996. Str. 246-60.
Home deaths pattern correspondence in Croatia – regional differences.

Stevanović R, Ivanković D. Dijagnoze uzroka smrti za umrle kod kuće u Republici Hrvatskoj - regionalne razlike. Medicina familiaris Croatica 1996;4:23-33.
Registered causes of home deaths in Croatia – regional differences.

Stevanović R, Rodin U, Ivanković D. Nasilne smrti djece i mladeži u Hrvatskoj u četiri prijeratne i četiri ratne godine. U: Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1996. Zbornik. Labin: Dom zdravlja; 1996. Str. 285-93.
Violent child and teenager deaths in Croatia in the four prevar and war years.

Strnad M, Kern J, Vuletić S, Kovačić L. Geographical distribution of cancer in Croatia: potential influences of the diet. Collegium Anthropologicum 1996;20:19-28.
Geografska rasprostranjenost raka u Hrvatskoj – mogući utjecaji prehrane.

Šimunović R, Sviben D, Tiljak H, Vučak J. Komuniciranje liječnika primarne zdravstvene zaštite. U: Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1996. Zbornik. Labin: Dom zdravlja; 1996. Str. 88-99.
Communications of primary health care physician.

Šošić Z. Osnove medicinske etike. U: Grmek MD, Budak A. Uvod u medicinu. 3. preur. dop. izd. Zagreb: Globus; 1996. Str. 225-34.

Tiljak H. Outpatient morbidity in Slavonski Brod during 1991/1992 war in Croatia. European Journal of Epidemiology 1996;12:93-9.

Tiljak H. Umirovljenje kao odrednica korištenja primarne zdravstvene zaštite (magistarski rad). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1996.

Tiljak H, Budak A, Katić M, Vrcić-Keglević M, Blažeković-Milaković S, Bergman-Marković B. Teorija i praksa grupne prakse (sažetak pojmova). U: Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1996. Labin: Dom zdravlja; 1996. Str. 40-53.

Tomek-Roksandić S, Budak A, Jakšić Z, Vodopija I, Maver H, Jušić A, Richter B, Škember A, Matek Z, Kramarić D. U susret društvu starije dobi. U: Zdravlje i bolest u Republici Hrvatskoj u prvim desetljećima XXI. stoljeća. Knjiga izlaganja na znanstvenom skupu 29.-30. studenog 1996. Zagreb: Hrvatska akademija medicinskih znanosti; 1996. Str. 23-9.

Tomek-Roksandić S, Vrzić-Slavić V, Vorko-JovićĆ A. Osobitosti timske suradnje grupne privatne prakse u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za starije ljude. U: Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1996. Zbornik. Labin: Dom zdravlja, 1996:111-7.
Characteristics of team work of group private practice in primary health care for the elderly.

Troskot B, Šimićević VN, Dodig M, Rotkvić I, Ivanković D, Duvnjak M. The dynamics of endogenous zinc in different animal models of gastroduodenal ulceration. Acta Medica Croatica 1996;50:193-7.
Dinamika endogenog cinka u različitim eksperimentalnim modelima izazivanja vrijeda želuca i dvanaesnika.

Troskot B, Šimićević VN, Dodig M, Rotkvić I, Ivanković D, Duvnjak M. Endogenous zinc concentrations in cystemine-induced duodenal ulcers in the rat. Biometals 1996;9:371-5.

Valić F, Beritić-Stahuljak D. Are chlorine-free compunds a solution for health problems caused by ozone-depleting substances? Acta Medica Croatica 1996;50:61-3.
Jesu li spojevi bez klora rješenje zdravstvenih problema uzrokovanih tvarima koje iscrpljuju atmosferski ozon.

Vidović V, Jureša V, Marković J, Nemčić Moro I. Dieting behaviour and eating attitudes in Croatian female adolescents. Collegium Anthropologicum 1996;20:337-43.
Prehrambene navike i stavovi prema hranjenju adolescenata u Hrvatskoj.

Vraneš J. Effect of subinhibitory concentrations of ceftazidime, ciprofloxacin, and azithromycin on the hemagglutination and adherence of uropathogenic Escherichia coli strains. Chemotherapy 1996;42:177-85.

Vraneš J. Infekcije mokraćnog sustava. U: Klinička mikrobiologija i parasitologija. Priručno nastavno štivo za studente medicine. Zagreb: Medicinski fakultet, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1996. Str. 113-20.

Vraneš J. Infekcije spolnog sustava. U: Klinička mikrobiologija i parasitologija. Priručno nastavno štivo za studente medicine. Zagreb: Medicinski fakultet, Katedra za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju; 1996. Str. 121-30.

Vraneš J. Smanjenje adherencijske sposobnosti ropatogenih sojeva Escherichia coli nakon izlaganja subminimalnim inhibicijskim koncentracijama ceftazidima, ciprofloksacina i azitromicina. Medicus 1996;5:61-7.
Decrease of adherence ability of uropathogenic Escherichia coli strains after exposure to subminimal inhibitory concentrations of ceftazidime, ciprofloxacin and azithromycin.

Vraneš J. Sprečavanje bakterijslke adherencije – mogućnost preventivnog i terapijskog djelovanja. Liječnički vjesnik 1996;118:171-7.
Inhibition of bacterial adherence – possibilities of prophylaxis and treatment.

Vraneš J. Utjecaj pH i vrste upotrebljenog bujona na vrijednost minimalnih inhibitornih koncentracija azitromicina in vitro. Pharmaca 1996;34:27-35.
Effects of pH and composition of media on the in vitro potency of azithromycin.

Vraneš J, Schonwald S. Adhesins of uropathogenic strains of Escherichia coli and susceptibility to urinary tract infections. Acta clinica Croatica 1996;35:9-12.
Adhezini uropatogenih sojeva Eschericia coli i sklonost za nastanak infekcija.

Vraneš J, Žagar Ž, Kurbel S. Influence of subinhibitory concentrations of ceftazidime, ciprofloxacin and azithromycin on the morphology and adherence of P-fimbriated Escherichia coli. Journal of Chemotherapy 1996;8:254-60.

Vrcić-Keglević M, Tiljak H. Poučavanje komunikacijskim vještinama u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi: primjer Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.U: Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1996. Zbornik. Labin: Dom zdravlja; 1996. Str. 77-82.
Teaching communication skills in undergraduate and postgraduate education: an example of the Medical School, University of Zagreb.

Vuletić S, Kern J. Medicinske informacije. U: Grmek MD, Budak A. Uvod u medicinu. 3. preur. dop. izd. Zagreb: Globus; 1996. Str. 239-47.

Vulatić S, Kern J. Medicina početkom XXI. stoljeća: informacijski tokovi. U: Zdravlje i bolest u Republici Hrvatskoj u prvim desetljećima XXI. stoljeća. Knjiga izlaganja na znanstvenom skupu 29.-30. studenoga 1996. Zagreb: Hrvatska akademija medicinskih znanosti; 1996. Str. 139.

Žuškin E, Kanceljak B, Mustajbegović J, Bradić V, Budak A. Ventilacijska funkcija i imunološke reakcije radnica na preradi suhog voća i čajeva. Liječnički vjesnik 1996;118:113-7.
Ventilatory capacity and immunological reactions in female workers processing dried fruits and teas.

Žuškin E, Kanceljak B, Schachter EN, Mustajbegović J. Respiratory function and immunological status in workers processing dried fruits and teas. Annals of Allergy, Asthma and Immunology 1996;77:417-22.

Žuškin E, Kanceljak B, Šarić M, Mustajbegović J, Bradić V. Reakcije respiracijskog sustava na izloženost organskim aerosolima. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1996;47:57-67.
Reactions of the respiratory system to exposure to organic aerosols.

Žuškin E, Mustajbegović J. Karakteriziranje ekstrakta vunene prašine in vitro. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1996;47:381-8.
Characterization of wool dust extract in vitro.

Žuškin E, Mustajbegović J, Doko-Jelinić J, Kern J, Bradić V. Respiracijski simi bolesti te ventilacijska funkcija pluća radnica na izradi obuće. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1996;47:189-97.
Respiratoty symptoms and ventilatory lung function in shoe workers.

Žuškin E, Mustajbegović J, Kern J, Doko-Jelinić J, Pavičić F. Respiracijski nalazi tekstilnih radnika zaposlenih na bojenju vune i pamuka. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1996;47:295-306.
Respiratory findings in textile workers employed in dyeing wool and cotton.

Žuškin E, Mustajbegović J, Schachter EN, Doko-Jelinić J, Budak A. Longitudinal study of respiratory findings in rubber workers. American Journal of Industrial Medicine 1996;30:171-9.

Žuškin E, Mustajbegović J, Schachter EN, Kern J, Pavicic D, Budak A. Airway function and respiratory symptoms in sanitation workers. Journal of Occupational and Envirinmental Medicine 1996;38:522-7.

Žuškin E, Schachter EN, Mustajbegović J. Airway responses in healthy and asthmatic subjects following exposure to low ambient air temperature. Acta Medica Croatica 1996;50:97-101.
Reaktivnost dišnih puteva u zdravih osoba i osoba s astmom izloženih niskoj temperaturi okoline.

Žuškin E, Schachter EN, Mustajbegović J, Kern J, Bradić V. Respiratory findings inworkers not exposed to air pollutants. Journal of Occupational and Environmental Medicine 1996;38:912-9.

Žuskin E, Smolej-Narančić N, Schachter EN, Mustajbegović J. Spirometric reference values for nonsmoking boys 9-16 years of age. Acta Medica Auxiologica 1996;28:159-67.

Žuškin E, Šarić M, Mustajbegović J. Mehanizam nastanka nespecifičnih respiracijskih bolesti izazvanih onečišćenjima zraka u radnoj okolini. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1996;47:405-11.
Mechanism involved in the development of occupational non-specific respiratory disease.

Žuškin E, Valić F, Kanceljak B, Mustajbegović J, Šarić M. Bisinoza – profesionalna bolest tekstilnih radnika. Liječnički vjesnik 1996;118:248-53.
Byssinosis – occupational disease in textile workers.


1997

Babić K, Begovac J, Mlinarić-Missoni E, Vražić-Babić V. Problemi i mogućnosti dijagnostike kriptokoknog meningoencefalitisa u bolesnika s AIDS-om. Infektološki glasnik 1997;17:57-62.
Diagnostic possibilities and problems in the diagnosis of cryptococcal meningoencephalitis in HIV infected patients.

Babuš V. Tuberculosis morbidity risk in medical nurses in specialized institutions for the treatment of lung diseases in Zagreb. International Journal of Tuberculosis and Lung Disease 1997;1:254-8. (SNZ)

Babuš V i sur. Epidemiologija. 3. dop. prer. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 1997. (270 str.)

Babuš V. Bolesti cirkulacijskog sustava (BCS). U: Babuš V i sur. Epidemiologija. 3. dop. prer. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 1997. Str. 87-102.

Babuš V. Domaćin i uzročnik. U: Babuš V i sur. Epidemiologija. 3. dop. prer. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 1997. Str. 15-29.

Babuš V. Epidemiološke metode. U: Babuš V i sur. Epidemiologija. 3. dop. prer. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 1997. Str. 31-63.

Babuš V. Etiologija bolesti. U: Babuš V i sur. Epidemiologija. 3. dop. prer. izd. Zagreb: Medicinska nakladaM; 1997. Str. 11-3.

Babuš V. Ijatrogene bolesti. U: Babuš V i sur. Epidemiologija. 3. dop. prer. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 1997. Str. 187-98.
Babuš V. Prevencija bolesti. U: Babuš V i sur. Epidemiologija. 3. dop. prer. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 1997. Str. 65-86.

Babuš V. Uvod u epidemiologiju. U: Babuš V i sur. Epidemiologija. 3. dop. prer. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 1997. Str. 1-9.

Babuš V, Presečki V, Katičić M, Balija M, Zorić I, Kronja Lj, Sabo A, Vrličak J, Čuković-Čavka S. Rasprostranjenost infekcije s Helicobacter pylori u odrasloj populaciji Hrvatske. Liječnički vjesnik 1997;116:139-42.
Prevalence of Helicobacter pylori infection in adult population of Croatia.

Bedenić B, Kalenić S, Lukić-Grlić A, Mlinarić-Galinović G, Mlinarić-Missoni E, Presečki V, Perković D, Punda-Polić V, Ramljak-Šešo M, Vraneš J. Praktikum osnova medicinske mikrobiologije i parazitologije. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta, 1997. (Biblioteka Udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilipta u Zagrebu ; sv. 72) (145 str.)

Bergman-Marković B, Bergovec M, Blažeković-Milaković S, Vrcić-Keglević M. Influencia de la obesidad y del tabaco en las enfermedades coronarias en pacientes de edad avanzada. Anales de Cirurgia Cardiaca y Cirurgia Vascular 1997;3:58-65.

Bergman-Marković B, Budak A, Katić M, Vrcić-Keglević M, Blažeković-Milaković S, Tiljak H. Kardiovaskularna bolest i starost. U: Mazzi B, glavni urednik. IV. Simpozij obiteljske medicine. Zbornik. Rovinj, 1997. Rovinj: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 1997. Str. 72-82.
Cardiovascular diseases in the elderly

Beritić-Stahuljak D, Valić F. Profesionalna oštećenja i zaštita zdravlja. U: Vrhovac B i sur. Interna medicina. 2. promij. dop. izd. Zagreb: Naprijed; 1997. Str. 1680-7.

Blažeković-Milaković S. Genealoško breme kao prediktor starenja (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1997.

Blažeković-Milaković S, Katić M, Brkić T. Stil življenja zdravstvenih djelatnika - pitanje etike ili osobnog izbora. U: Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1997. Zbornik. Urednici: L. Peršić, E. Materljan. Labin: Dom zdravlja; 1997. Str. 199-210.
Life style of health workers – the question of ethics of personal choice.

Božikov J. Modeliranje karcinogeneze. Medicinska informatika 1997;3:81-4. (Zbornik radova. 3. Simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Split, 1997)

Božikov J. Odraz višestupanjskog modela karcinogeneze na incidenciju raka u ljudskoj populaciji – primjer raka debelog crijeva /doktorska disertacija/. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1997.

Brudnjak Z. Prions and prion disease. Acta Medica Croatica 1997;51:123-7.
Prioni i prionske bolesti.

Brudnjak Z. Sjećanje na prof. dr. Jelku Vesenjak-Hirjan. Liječnički vjesnik
1997;119:77-8.

Budak A. Djelatnost Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar” (1991-1997). U: Švajger A, glavni urednik. Medicinski fakultet u Zagrebu 1917-1997. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1997. Str. 91-101.

Budak A. Proslov. U: Mazzi B, glavni urednik. IV. Simpozij obiteljske medicine. Zbornik. Rovinj, 1997. Rovinj: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 1997. Str. 5-8.
Prologue


Cindrić J, Bergman-Marković B. Pregled dolazaka, potrošnja recepata i struktura antihipertone terapije kod ispitanika s povišenim krvnim tlakom u dvije ambulante opće medicine tijekom 1996. Godine. U: IV. Simpozij obiteljske medicine. Zbornik. Rovinj, 1997. Glavni urednik: Bruno Mazzi. Rovinj: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 1997. Str. 353-4.


Deželić Gj, Kern J. Medicinska informatika. Zagreb: Hrvatsko društbo za medicinsku informatiku; 1997.

Dimanovski J, Ivankovic D. Is immediate transurethral prostatectomy still appropriate? Acta Clinica Croatica 1997;36:55-8.
Je li hitna transuretralna prostatektomija još uvijek najbolje rješenje?

Gašparić-Jakšić D, Jakšić Ž. O sličnosti i razlikama u gledanju na kronične bolesti kod liječnika obiteljske medicine i stručnjaka javnog zdravstva. U: Mazzi B, glavni urednik. IV. Simpozij obiteljske medicine. Zbornik. Rovinj, 1997. Rovinj: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 1997. Str. 329-42.
On similarities and differences in understanding of chronic diseases by general/family practitioners and public health experts.

Hercigonja-Szekeres M, Kern J, Ivanković D, Sonicki Z, Vuletić S. Tekst - dio medicinskog zapisa. Medicinska informatika 1997;3:33-7. (Zbornik radova. 3. Simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Split, 1997)

Jakšić Ž, Peršić L. Je li pošteno šutjeti o (ne)poštenju? Moralni problemi u današnjoj svakidašnjici primarne zaštite. U: D Peršić L, Materljan E, urednici. Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1997. Labin: Dom zdravlja; 1997. Str. 11-22.
Is it honest to be silent about dishonesty? Moral issues in present practice of primary health care.

Jukić V, Dodig G, Kenfelj H, De Zan D. Psychical difficulties in former prisoners of detention camps. Collegium Anthropologicum 1997;21:235-42.
Psihičke tegobe u bivših zarobljenika logora.

Jureša V. Holistički pristup predikciji školskog uspjeha /doktorska duisertacija/ . Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zgarebu, 1997.

Jurković Lj, Katić M, Jovanović A. Kriterij liječnika opće medicine za upis novog bolesnika na listu: želja - stvarnost. U: Peršić L, Materljan E, urednici. Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1997. Zbornik. Labin: Dom zdravlja, 1997:225-32.
General practitioner’s criteria for registration of a new patient on the list: wishes and reality.

Kalenić S. Mikrobiologija. U: Vrhovac B i sur. Interna medicina. 2. promij.dop.izd. Zagreb: Naprijed; 1997. Str. 247-58.

Kalenić S, Plečko V, Senji P, Tripković V, Jelić I, Vegar V, Dadić D, Boduen Z. Vankomicin-rezistentni enterokoki. Liječnički vjesnik 1997;119:298.
Vacomycin-resistant enterococci.

Kapitanović S, Radošević S, Kapitanović M, Anđelinović S, Ferenčić Z, Tavassoli M, Primorac D, Sonicki Z, Spaventi S, Pavelić K, Spaventi R. The expression of p185(HER-2/neu) correlates with the stage of disease and survival in colorectal cancer. Gastroenterology 1997;112:1103-13.

Katić M, Budak A, Bergman-Marković B, Tiljak H, Malojčić B. Propisivanje antibiotika za liječenje akutnih respiratornih infekcija u općoj medicini. Pharmaca 1997;35:206-19.

Katić M, Budak A, Cerovečki V, Jurković Lj, Jovanović A, Zalac D, Gluhak I, Balija A. Stručna primjerenost medikamentoznog liječenja hipertenzije u općoj medicini.. U: Mazzi B, galvni urednik. IV. simpozij obiteljske medicine. Zbornik. Rovinj, 1997. Rovinj: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 1997. Str. 209-18.
Professional approppriateness of medicament treatment of hypertension in general practice.

Kern J. Informatička potpora u medicinskom odlučivanju. U: Deželić Gj, Kern J. Medicinska informatika. Zagreb: Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku; 1997. Str. 133-43.

Kern J. Medicinska informatika i informatizacija. U: Medicinski fakultet u Zagrebu 1917-1997. Glavni urednik Anton Švajger. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1997. Str. 153-9.

Kern J. Sustav elektroničkih zapisa u sustavu zdravstvene zaštite. Bilten Hrvatskog društva za medicinsku informatiku 1997:7:3-7.

Kern J, Gamberger D, SonickiZ, Vuletić S. ILLM – Inductive learning algorithm as a method for prediction of life expectancy achieving. U: Pappas C et al, editor. Medical Informatics Europe ’97. Amsterdam: IOS Press; 1997. Str. 656-60. (Studies in Health Technology and Informatics 1997;43(Pt B) (nije provj, pop Son.)

Kovačić L, Švarc K, Švarc-Janjanin S. History of the Koprivnica General Hospital. Croatian Medical Journal 1997;38:374-8.

Kujundžić M, Kern J, Katić M, Ivanković D, Vuletić S. Informatizacija medicinskog zapisa u ordinaciji liječnika opće medicine. Medicinska informatika 1997;3:21-4. (Zbornik radova. 3. Simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Split, 1997)
Informatization of medical records in family physician’s practice.

Lang S, Orešković S, urednici. Javno zdravstvo i ljudska prava. Knjiga I. Mostar: Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru; 1997. (341 str.) (nije provjereno)

Lončar E, Mehičić E, Tiljak H. Kako pripremiti obrazloženje zahtjeva za dodatni broj recepata? U: Peršić L, Materljan E, urednici. Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1997. Zbornik. Labin: Dom zdravlja; 1997. Str. 243-50.
How to prepare the application for additional number of prescriptions.

Mazzi B, Jakšić Ž. Bolesti kardiovaskularnog sustava u obiteljskoj medicini. U: Mazzi B, glavni urednik. IV. simpozij obiteljske medicine. Zbornik. Rovinj, 1997. Rovinj: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 1997. Str. 9-21.

Merćep I, Katić M, Kern J, Francetić I. Model praćenja propisivanja lijekova u općoj medicini. Liječnički vjesnik 1997;119:336-43.
A monitoring model for drug prescription in general practice.

Mlačak B, Budak A, Vrcić-Keglević M. Digitalna fotopletizmografija i digitalna “strain-gauge” pletizmografija u diferencijalnoj dijagnostici edema. Liječnički vjesnik 1997;119:32-7.
Digital photoplethysmography and digital “strain gauge” plethysmography in the diagnosis of edema.

Mlinarić-Galinović G, Turković B, Bace A, Loffler-Badzek D, Lokar-Kolbas R, Božikov J, Hodalin A. Atypical pneumonias in Croatia. Alpe Adria Microbiology Journal 1997;6:192-3. (4th Croatian Congress on “Clinical Microbiology and Infectious Diseases” with international participation. Zagreb, 1996)

Mlinarić-Missoni E, Vrazic-Babic V, Begovac J, Babic K. Mycological diagnostic potential of systemic and disseminated cryptococcosis in AIDS. Alpe Adria Microbiology Journal 1997;6:205. (4th Congress Croatian on “Clinical Microbiology and Infectious Diseases” with international participation . Zagreb, 1996) (sažetak???)

Mravunac B, Brudnjak Z. Nove vakcine pripremljene za široku primjenu. Liječnički vjesnik 1997;119:72-6.
New vaccines for wide usage.

Mravunac B, Brudnjak Z. Suvremeni problemi vakcinacije u djece i mladeži. Paediatria Croatica 1997;41:179-84.
Contemporary problems of vaccination in children and in adolescents.

Mustajbegović J. Etika u medicini rada. U: Peršić L, Materljan E, urednici. Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1997. Zbornik. Labin: Dom zdravlja; 1997. Str. 105-9.

Mustajbegović J, Žuškin E. Radna sredina i ishod trudnoće. Medicina 1997;33:45-9.
Work-place and pregnancy.

Orešković S. Dostupnost i povjerljivost podataka o genetskim oboljenjima. Socijalna ekologija 1997;6:273-86.

Orešković S. La Seconda Europea: dalla lealta constituzionale al patriotismo del marco. Acque & Terre 1997;6(1):20-5. (nije provjereno)

Orešković S. Novi društveni ugovor. Medicinska sociologija i znanosti o životu. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo, Zavod za sociologiiju Filozofskog fakulteta; 1997. (Razvoj i okoliš. Biblioteka časopisa “Socijalna ekologija”; knj. 6) (188 str.)

Orešković S, Belcher PJ, Smajkić A, Sarac I. Public health and the war in Bosnia-Herzegovina. Eurohealth 1997;3(1):5-7.

Orešković S, Kuzman M, Budak A, Vrcić-Keglević M, Ivanković A. Doctor in the house: trends in GPs home visiting in Croatia 1990-1995 compared to current trends in USA and UK. Collegium Anthropologicum 1997;20:595-608.
Doktor u kući: trend kućnih posjeta obiteljskih liječnika u Hrvatskoj 1990-1995 u usporedbi s trendom u USA i UK.

Orešković S, Pyle GF, Thomson CR. Ethnic conflict and healthcare: cultural dimension of the healthcare dekivery crisis in Mostar, Bosnia-Herzegovina. International Journal of Group Tensions 1997;27:159-61. (nije provjereno)

Pavleković G, Kuzman M, urednici. Nastavni paket Siguran korak i pravo na zrak: mladi, pušenje i alkohol. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska mreža škola koje promiču zdravlje; 1997. (191 str.)

Penezić D, Meter D, Sonicki Z, Šimunec-Jović A, Kušec S, Vuletić S. 70 years of Andrija Štampar School of Public Health facing new technologies. Medicinska informatika 1997;3:119-22. (Zbornik radova III simpozija Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Split, 1997)

Prebeg Ž. Variations in growth pattern of schoolchildren in Croatia over the last decade. U: Roberts DF, Rudan P, Škarić-Jurić T, editors. Growth and development in the changing world. Zagreb: Croatian Anthropological Society; 1997. Str.111-30.

Presečki V. Virusi u vodi. HMA. Hrvatski medicinski anali 1997;21:67-76.
Viruses in water.

Presečki V, Katicic M, Marusic M, Kalenic S, Babus V, Plecko V. Deroprevalence of Helicobacter pylori infection among physicians and health care workers. Alpe Adria Microbiology Journal 1997;6:190-1. (4th Croatian Congress on “Clinical Microbiology and Infectious Diseases” with international participation. Zagreb, 1996)

Presečki V, Katicic M, Marusic M, Kalenć S, Babuš V, Balija M, Tićak M, Prsaklo M, Šabarić B, Plečko V. Seroprevalencija infekcije Helicobacterom pylori u zdravstvenih djelatnika triju zagrebačkih bolnica. Liječnički vjesnik 1997;117:219-23.
Seroprevalence of Helicobacter pylori infections in health care workers of three Zagreb city hospitals.

Prljević G, Vrcić-Keglević M, Budak A. Pridržavanje liječničkih uputa o uzimanju lijekova kroničnih bolesnika. Medicina familiaris Croatica 1997;5:79-85.
Chronic patients’ compliance with therapeutic drug regimens.

Rabatić S, Gagro A, Lokar-Kolbas R, Kršulović-Hrešić V, Vrtar Z, Popow-Kraupp T, Draženović V, Mlinarić-Galinović G. Increase in CD23+B cells in infants with bronchiolitis is accompanied by appearance of IgE and IgG4 antibodies specific for respiratory dyncytial virus. Journal of Infectious Diseases 1997;175:32-7.

Stevanović R, Ivanković D. Umiranje kod kuće od kardiovaskularnih bolesti - uloga tima obiteljske medicine. U: Mazzi B, urednik. IV. simpozij obiteljske medicine. Zbornik. Rovinj, 1997. Rovinj: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 1997. Str. 200-8.
Home deaths from cardiovascular diseases – the role of the family medicine therapy.

Stevanović R, Tiljak H, Ivanković D, Garbin G. Nekonvencionalna metoda liječenja - etički i učinkoviti konkurent ili partner službenoj medicini. U: Peršić L, Materljan E, urednici- Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1997. Zbornik. Labin: Dom zdravlja; 1997. Str.146-55.
Unconventional healing method – ethical and efficient competitor to official medicine or its partner?

Strnad M, Babuš V. Antitumorsko djelovanje fermentiranih mliječnih proizvoda. Mljekarstvo 1997;47(3):201-7.

Šarac I, Bagarić I, Orešković S, Reamy J, Šimunović VJ, Lang S. Physician requirements for the Croat population in Bosnia and Herzegovina.Croatian Medical Journal 1997;38:83-7.

Šošić Z. Pretilost. U: Babuš V i sur. Epidemiologija. 3. dop. prer. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 1997. Str.177-85.

Tekavec J, Mlinarić-Missoni E, Važić-Babić V. Pulmonary tuberculosis associated with invasive psedallescheriasis. Chest 1997;111:508-11.

Teuber M. Točnost bibliografskih navoda u medicinskim časopisima. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 1997;40:117-30.

Tiljak H, Kumbrija S. Kardiovaskularne bolesti, liječnik opće medicine i “evidence-based medicine”. U: Mazzi B, urednik. IV. simpozij obiteljske medicine. Zbornik. Rovinj, 1997. Rovinj: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 1997. Str. 22-37.

Tiljak H, Vrcić-Keglević M, Budak A, Katić M, Blažeković-Milaković S, Bergman-Marković B. A što kad kolega pogriješi? U: Peršić L, Materljan E, urednici. Dani primarne zdravstvene zaštite Labin 1997. Zbornik. Labin: Dom zdravlja; 1997. Str. 23-30.
And what about collegue’s malpractice?

Tomek-Roksandić S, Budak A. Health status and use of health services by the elderly in Zagreb, Croatia. Croatian Medical Journal 1997;38:183-9.

Troskot B, Šimičević VN, Dodig M, Rotkvić I, Ivanković D, Duvnjak M. The protective effect of zinc sulphate pretreatment against duodenal ulcers in the rat. Biometals 1997;10:325-9.

Turk-Štrajtenberger V, Metelko Ž, Božikov V, Božikov J. Mode of treatment and direct costs of diabetes health care. Diabetologia Croatica 1997;26:99-106.

Valić F. Monomedijski ili multimedijski pristup donošenju graničnih vrijednosti faktora okoliša. U: Prvi hrvatski znanstveno-stručni skup Zaštita zraka ’97. Priopćenja. Crikvenica, 1997. Zagreb: Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka; 1997. Str. 17-22.
Monomedium or multimedia approach to the setting of environmental exposure limits.

Vidović V, Jureša V, Rudan V, Budanko Z, Škrinjarić J, De Zan D. The adolescents assessment of family functioning. Collegiium Anthropoplogicum 1997;21:269-76.
Adolescentsko procjenjivanje obiteljskog funkcioniranja.

Vidović V, Palle Rotar D, Zibar Komarica V, Jureša V. Eating behavior, weight status and depressive feelings in femalr adolescents. Collegium Anthropologicum 1997;21:277-83.
Ponašanje u prehrani, tjelesna težina i depresivni osjećaji adolescenata.

Vincelj J, Sučić M, Bergovec M, Sokol I, Mirat J, Romić Ž, Lajtman Z, Bergman-Marković B, Božikov V. Serum total, LDL, HDL, cholesterol and triglycerides related to age, gender and cigarette smoking in patients with first acute myocardial infarction. Collegium Anthropologicum 1997;21:517-24.

Vinter I, Krmpotić-Nemanić J, Ivanković D, Jalšovec D. the influence of the dentition on the shape of the mandible. Collegium Anthropologicum 1997;20:555-60.
Utjecaj denticije na oblik donje čeljusti.

Vorko-Jović A. Epidemiologija nesreća. U: Babuš V i sur. Epidemiologija. 3. dop. prer. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 1997. Str. 163-8.

Vorko-Jović A, Kovačić L. Koprivnica area as the first Croatian safe community for accident prevention. Croatian Medical Journal 1997;38:348-54.

Vraneš J. Hemagglutination ability and adherence to the Buffalo green monkey kidney cell line of uropathogenic Escherichia coli. APMIS 1997;105:831-7.

Vraneš J. Utjecaj subminimalnih inhibicijskih koncentracija azitromicina (Sumamed, PLIVA) na adherenciju sojeva Pseudomonas aeruginosa na na polistiren. Medicus 1998;7:263-8.
Effect of subminimal inhibitory concentrations of Azithromycin (Sumamed, PLIVA) on adherence of Pseudomonas aeruginosa strains to polystirene.

Vrcić-Keglević M. Kako prirediti izlaganje ili predavanje? Medicina familiaris Croatica 1997;5:121-124.
How to deliver a presentation or a lecture.

Zebec M, Vuletić S, Budak A. Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”. 70 godina rada na promicanju zdravlja hrvatskog puka. Zagreb: Gandalf; 1997. (168 str.)

Žuškin E, Mustajbegović J, Kern J, Budak A. Respiracijska funkcija vinogradara i voćara. Liječnički vjesnik 1997;119:185-9.
Respiratory function in vineyard and orchard workers.

Žuškin E, Mustajbegović J, Kern J, Doko-Jelinić J, Budak A. Ventilacijski kapacitet i respiracijski simptomi radnika u proizvodnji cigle. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1997;48:225-34.
Ventilatory capacity and respiratory symptoms in brickyard workers.

Žuškin E, Mustajbegović J, Kern J, Doko-Jelinić J, Hotujac D, Dečković-Vukres V. Poremećaji dišnog sustava zaposlenih u kemijskoj industriji. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1997;48:391-401.
Impairment of respiratory system in chemical workers.

Žuškin E, Mustajbegović J, Schachter EN, Doko-Jelinić J. Respiratory function in textile workers employed in dyeing cotton and wool fibers. American Journal of Industrial Medicine 1997;31:344-52.

Žuškin E, Mustajbegović J, Schachter EN, Doko-Jelinić J, Bradić V. Respiratory function in shoe manufacturing workers. American Journal of Industrial Medicine 1997;31:50-5.

Žuškin E, Mustajbegović J, Schachter EN, Kern J, Pavičić D. Respiratory function in vineyard and orchard workers. American Journal of Industrial Medicine 1997;30:250-5.

Žuškin E, Mustajbegović J, Schachter EN, Pavičić D, Budak A. A follow-up study in respiratory fubction workers to acid aerosols in a food-processing industry. International Archives of Occupational and Environmental Health 1997;70:413-8.

Žuškin E, Mustajbegović J, Schachter EN, Kern J, Pavičić D. Respiratory function in vineyard and orchard workers. American Journal of Industrial Medicine 1997;30:250-5.

Žuškin E, Mustajbegović J, Sitar-Srebočan V. Farmakološko ispitivanje učinaka sastojaka piva in vitro. Liječnički vjesnik 1997;119:103-5.
Pharmacologic studies of the effects of brewery components in vitro.


1998

Babić Bosanac S. Prisilna hospitalizacija osoba s posebnim naglaskom na izvankaznenu prisilnu hospitalizaciju duševnih bolesnika u kontekstu zaštite temeljnih prava i sloboda. Međunarodno poredbenopravno istraživanje s prijedlozima de lege ferenda za Hrvatsku. /doktorska disertacija/ Osijek: Sveučilište “J.J. Strossmayer”, 1998.

Babuš V, Strnad M, Presečki V, Katičić M, Kalinić S, Balija M. Helicobacter pylori and gastric cancer in Croatia. Cancer Letters 1998;125:9-15.

Bedenić B. Biokemijska tipizacija beta-laktamaza proširenog spektra u kliničkim izolatima Klebsiella pneumoniae /doktorska disertacija/. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1998.

Bedenić B, Žagar Ž. Extended-spectrum beta-lactamases in clinical isolates of Klebsiella pneumoniae from Zagreb, Croatia. Journal of Chemotherapy 1998;10:449-59.

Bergman-Marković B. Angina pektoris – kako je zbrinjavamo. Medicina familiaris Croatica 1998;6(1-2);74-5.
Angina pectoris – how do we care for.

Bradić V, Žuškin E, Mustajbegović J, Schachter EN. Respiratory effects and prevention of occupational exposure to organic aerosols. U: Chiyotani K, Hosoda Y, Aizawa Y, editors. Advances in the prevention of occupational respiratory diseases. Amsterdam: Elsevier;1998. Str. 461-4. (nije provjereno)

Budak A. Andrija Štampar School of Public Health – in its early seventies. Acta medica Croatica 1998;52:141-2.

Budak A. Kućno liječenje bolesnika špvrijeđenih i nemoćnih. Kako uskladiti sva dogovorena stajališta s praksom. U: V. simpozij obiteljske medicine. Osijek, 1998. Kućno liječenje u obiteljskoj medicini. Zbornik. Osijek: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 1998. Str.11-23.
Home treatment of ill, injured invalid patients. How to coordinate all agreed views with practice.

Budak A. Obiteljska medicina i timski rad. U: Peršić L i sur, urednici. Istraživanja i iskustva. Temelji zajedništva i napretka. Labin: Dom zdravlja; 1998. Str. 50-9.

Budak A. Problem benigne hiperplazije prostate u obiteljskoj medicini. Medicina familiaris Croatica 1998;6:58-63.
Problem of benign prostatic hyperplasia in family practice.

Budak A, Katić M, Čulig J, Vrcić-Keglević M, Blažeković-Milaković S, Majstorović L. Akutne respiratorne imfekcije u praksi liječnika opće medicine. Liječnički vjesnik 1998;120:8-13.
Acute respiratory infections in general practice

Budak A, Strnad M, Smoljanović M. Primarna prevencija raka. Borba protiv raka 1998/1999;29/30(1):78-81.

Buković D, Rudan I. Značenje rane dijagnoze raka stidnice. U: Eljuga D, Dražančić A et al, urednici. Prevencija i dijagnostika tumora ženskih spolnih organa. Zagreb: Globus; 1998. Str. 161-2.

Chen MS, Mastilica M. Health care reform in Croatia: for better or for worse? American Journal of Public Health 1998;88:1156-60.

Crnić-Diklić R, Blažeković-Milaković S, Tiljak H. Aktualni problemi kućnog liječnika u općoj/obiteljskoj medicini. U: V. simpozij obiteljske medicine. Osijek, 1998. Kućno liječenje u obiteljskoj medicini. Zbornik. Osijek: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 1998. Str. 49-54.
Problems of home care in general/family medicine.

Čubrilo-Turek M, Hebrang A, Hrabak-Žerjavić V, Kaić-Rak A, Ljubičić M, Prebeg Ž, Turek S, Vrhovski-Hebrang D. Promicanje zdravlja. U: Luetić V, urednik. Prevencija ateroskleroze. Mladenačka dob. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Razred za medicinske znanosti; 1998. Str. 85-6.

Čubrilo-Turek M, Hebrang A, Ljubičić M, Rak-Kaić A, Prebeg Ž, Reiner Ž, Rudan P, Turek S, Vrhovski-Hebrang D, Hrabak-Žerjavić V. Preliminarni rezultati istraživanja rizičnih čimbenika u općoj populaciji Hrvatske. U: Luetić V, urednik. Prevencija ateroskleroze. Mladenačka dob. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Razred za medicinske znanosti; 1998. Str. 69-72.

Doko-Jelinić J. Genotipizacija apolipoproteina E kod demencije vaskularnog tipa /doktorska disertacija/. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1998.

Ebling Z, Jakšić Ž, Budak A, Santo T, Šerić V, Eljuga D. Novo znanje – poticaj za suzbijanje malignih bolesti. Borba protiv raka 1998/1999;29/30(1):34-7.

Ebling Z, Jakšić Ž, Gmajnić R, Dacovski-Erhard M. Liječenje u domu bolesnika: opravdana nastojanja, (ne)ostvariv zadatak (Teze za Osiječku inicijativu). U: V. simpozij obiteljske medicine. Osijek, 1998. Kućno liječenje u obiteljskoj medicini. Zbornik. Osijek: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 1998. Str. 25-48.
Health care and medical treatment in patients’ homes:justified need, but difficult task (Proposal of an Osijek initiative)

Ebling Z, Strnad M, Znaor A, Šerić V, Vorko-Jović A, Maras A. Epidemiology of colorectal cancer in Croatia. Croatian Journal of Gastroenterology and Hepatology 1998;7:51-61. (nije provjereno)

Eljuga D, Rudan I. Imunoscintigrafija raka jajnika. U: Eljuga D, Dražančić A et al, urednici. Prevencija i dijagnostika tumora ženskih spolnih organa. Zagreb: Globus; 1998. Str. 249-54.

Eljuga D, Rudan I. Pojavnost i prevencija raka vrata maternice u Republici Hrvatskoj. U: Eljuga D, Dražančić A et al, urednici. Prevencija i dijagnostika tumora ženskih spolnih organa. Zagreb: Globus; 1998. Str. 50-8.

Jakšić Ž. Profesor, doktor znanosti Lino Peršić u čast i za sjećanje. U: Peršić L.../et.al./. Istraživanja i iskustva. Temelji zajedništva i napretka. Labin: Dom zdravlja;1998. Str. 9-13.

Jakšić Ž. Telemedicina i obrazovanje. U: Telemedicina u Hrvatskoj. Knjiga izlaganja na znanstvenom skupu 13. studenoga 1998. Zagreb: Akademija medicinskih znanosti Hrvatske; 1998. Str. 59-77.

Kalenić S, Plečko V, Krešić S, Presečki V, Tripković V, Žele-Starčević L, KatičićM, Dominis M. Helicobacter pylori: in vitro induction of reststance to azithromycin. Chemotherapy 1998;44:17-20.

Katić M. Dani primarne zdravstvene zaštite – doprinos razvitku znanstveno-istraživačkog rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U: Peršić L i sur, urednici. Istraživanja i iskustva. Temelji zajedništva i napretka. Labin: Dom zdravlja; 1998. Str. 195-200.

Katić M. Prikaz radova objavljenih u zbornicima Dani primarne zdravstvene zaštite Labin u razdoblju od 1983. do 1997. godine. U: Peršić L i sur, urednici. Istraživanja i iskustva. Temelji zajedništva i napretka. Labin: Dom zdravlja; 1998. Str. 23-8.

Kern J. Telemedicina – rješenje ili problem. U: Telemedicina u Hrvatskoj. Knjiga izlaganja na znanstvenom skupu 13. studenoga 1998. Zagreb: Akademija medicinskih znanosti Hrvatske; 1998. Str. 5-18.

Kovačić L. Telekomunikacije u zaštiti zdravlja. U: Richter B, urednik. Telemedicina u Hrvatskoj. Knjiga izlaganja na znanstvenom skupu 13. studenoga 1998. Zagreb: Akademija medicinskih znanosti Hrvatske; 1998. Str. 51-8.

Kovačić L, Mastilica M. Unapređenje kvalitete upravljanja i rukovođenja primarnom zdravstvenom zaštitom u novim uvjetima – s posebnim naglaskom na unapređenje korištenja zdravstvenih podataka. U: Materljan E, urednik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Zbornik. Labin, 1998. Labin: Dom zdravlja; 1998:112-5.
Improving quality of management in primary health care in a new situation – with the emphasis on the emphasis on the efficient use of health care.

Kovačić L, Senta A. Proizvodnja i potrošnja fermentiranih mliječnih proizvoda u Hrvatskoj. Mljekarstvo 1998;48:47-50.
Wholesomness, nutritional and market value of liquid fermented dairy products.

Kovačić L, Šošić Z. Organization of health care in Croatia: needs and priorities. Croatian Medical Journal 1998;39:249-55.

Lukić-Grlić A. Suptipizacija sojeva respiratornog sincicijskog virusa izoliranih u Hrvatskoj i Austriji /doktorska disertacija/. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1998.

Lukić-Grlić A, Cane PA, Bace A, Pringle CR, Mlinarić-Galinović G, Popow-Kraupp Th. Antigenic and genomic diversity of central European respiratory syncytial virus strains. Archives of Virology 1998;143:1441-7.

Macan J, Kanceljak-Macan B, Žuškin E, Milković-Kraus S. Sensitization to sorage mites in urban working environment. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1998;49:27-32.
Senzibilizacija na skladišne grinje u gradskoj radnoj populaciji.

Marijanović Rajčić M, Marušić R, Šimić I, Flegar Lj, Raspor B. Zamjena hrvatskih norma međunarodnim i europskim normama u području kakvoće vode. Hrvatska vodoprivreda 1998;7(73):49-59.

Mastilica M, Chen MS. Health care reform in Croatia: the consumers’ perspective. Croatian Medical Journal 1998;39:256-66.

Moravec Berger D, Stare J, Šošić Z, Florjančić M. Povezanost med dejavniki tveganja in prevalenco klinično očitne ateroskleroze pri 3781 prebivalcih Slovenije. Zdravstveno varstvo 1998;37:455-60.

Mustajbegović J, Žuškin E. Radna sredina i ishod trudnoće. Medix 1998;4(21/22):49-51.

Mustajbegović J, Žuškin E. Respiracijski sustav – sam svoj čistač. Opći mehanizmi odstranjivanja. Liječnički vjesnik 1998;120:28-31.
Respiratory clearance. General mechanisms of clearance.

Mustajbegović J, Žuškin E, Kern J, Dečković-Vukres V, Borčić-Konjarek Lj. Normalne vrijednosti ventilacijske fiunkcije pluća poljoprivrednih radnika u sjevernoj Hrvatskoj. Liječnički vjesnik 1998;120:323-6.
Normal values of the ventilatory lung function for farmers in north Croatia.

Mustajbegović J, Žuškin E, Šarić M. Bolesti u svezi s radom. Medix 1998;4(21/22):46-9.

Orešković S. New priorities for health sector reform in central and eastern Europe. Croatian Medical Journal 1998;39:225-33.

Orešković S. Novi društveni ugovor. Medicinbska sociologija i znanost o životu. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 1998. (Razvoj i okoliš. Biblioteka časopisa Socijalna ekologija ; knj. 6) 188 str.

Orešković S, Begovac J, Skoko-Poljak D. Pravo na zaštitu privatnosti i obveza informiranja o osobama koje su HIV pozitivne. Socijalna ekologija 1998;7:17-33.

Pavleković G. Obilježja interaktivne metode vrednovanja nastavnog procesa (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1998.

Pavliša G, Katić M, Jurković Lj, Jovanović A, Novosel G. Značajke kućnog liječenja nepokretnih i teško pokretnih bolesnika u zdravstvenoj stanici Dugave-Travno. U: V. simpozij obiteljske medicine. Osijek, 1998. Kućno liječenje u obiteljskoj medicini. Zbornik. Osijek: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 1998. Str. 71-8.
Characteristics of home care for bed-ridden and hardly movable patients in the Dugave-Travno health station.

Peršić L, Materljan E, Bartolić A, Ravnić-Udović S, Jakšić Ž. Naša iskustva u provođenju zdravstvene zaštite ljudi u njihovim domovima. U: V. simpozij obiteljske medicine. Osijek, 1998. Kućno liječenje u obiteljskoj medicini. Zbornik. Osijek: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 1998. Str. 79-88.
Our exoeriences in providing health care to people in their homes.

Petanović M, Žagar Ž. Bakterijemije u trudnoći. Medicinski vjesnik (Osijek) 1998;30:205-10.

Prebeg Ž. Changes in growth patterns in Zagreb school children related to sociioeconomic nackground over the period 1973-1991. Annals of Human Biology 1998;25:425-39.

Prebeg Ž. Nova organizacija školske medicine: suton ili renesansa. Liječnički vjesnik 1998;120:257-61.
New organization of school health service: twilight or renaissance?

Prebeg Ž. Secular growth changes in Croatia over the twentieth century. U: Bodzsar EB, Susanne Ch, editors. Secular growth changes in Europe. Budapest: Eotvos University Press; 1998. Str. 75-91.

Pyle GF, Thompson CR, Orešković S, Bagarić I. Rebuilding the healthcare system in Mostar: challenge and opportunity. Croatian Medical Journal 1998;39:281-4.

Rudan I. Prezime kao “rizik” za rak. Procjena koeficijenata srodstva oboljelih od raka u “zatvorenoj” populaciji /doktorska disertacija/. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1998.

Rudan I, Božikov J, Roguljić D, Strnad M, Rudan N. Economic transition and cancer incidence. U: Bennett BC, Rudan P, editors. Regions in transition – applied anthropology and demographic perspectives. Zagreb: Croatian Anthropological Society; 1998. Str. 85-100.

Rudan I, Eljuga D, Jukić J. Kretanje incidencije raka u gradu Zagrebu. Borba protiv raka 1998/1999;29/30(1):99-101.

Rudan I, Rod E, Brezovec M, Strnad M, Rudan D. Epidemiološko istraživanje incidencije karcinoma u Koprivničko-križevačkoj županiji u razdoblju od 1971. do 1990. godine. Borba protiv raka 1998/1999;29/30(1):38-46.

Schachter EN, Žuškin E, Rienzi N, Goswami S, Maayani S. Pharmacologic characteristization of latex extracts by isolated guinea pig tracheal tissue. Respiration 1998;65:393-400.

Schachter EN, Žuškin E, Rienzi N, Goswami S, Maayani S, Wan AE, Castranova V, Siegel P, Whitmer M, Mustajbegović J. Effects of recycled paper dust extracts on isolated guinea-pig trachea. Lung 1998;176:35-44.

Stanimirović A, Skerlev M, Stipić T, Beck T, Basta-Juzbašić A, Ivanković D. Has psoriasis its own characteristic trichogram? Journal of Dermatologic Science 1998;17:156-9.

Strnad M, Jović F, Vorko A, Kovačić L, Toth D. Young child injury analysis by the classification entropy method. Accident Analysis and Prevention 1998;30:689-95.

Šogorić S. Application of the modified method of “Rapid Appraisal to Assess Community Health Needs” for making rapid city health profiles and city action plans for health. Croatian Medical Journal 1998;39:267-75.

Thompson CR, Orešković S, Pyle GF. Bosnian follo-up: health care delivery in Mostar. Eurohealth 1998;4(3):25-6.

Tiljak H. Doprinos dana primarne zdravstvene zaštite u Labinu osiguranju kvalitete rada u općoj/obiteljskoj medicini. U: Peršić L i sur., urednici. Istraživanja i iskustva. Temelji zajedništva i napretka. Labin: Dom zdravlja; 1998. Str.132-6.

Tiljak H. Dragi moj profesore! . U: Peršić L i sur., urednici. Istraživanja i iskustva. Temelji zajedništva i napretka. Labin: Dom zdravlja; 1998. Str. 14-6.

Tiljak H. Upotreba metadona u liječenju opijatske ovisnosti. Liječnički vjesnik 1998; 120:125-31.
Use of methadone in the treatment of opiate addiction.

Tiljak H, Jakšić Ž, Vuković H. Ultrazvuk i gastroskop u ordinaciji opće medicine – treba li nam to? U: Materljan E, urednik. Dani primarne zdravstvene zaštite. Zbornik. Labin, 1998. Labin: Dom zdravlja; 1998. Str. 119-30.
Ultrasound and gastroscopy in general practice – do we need that?

Turković B, Brudnjak Z. Arboviruses in Croatia. Acta medica Croatica 1998;52:87-9.
Arbovirusi u Hrvatskoj

Vidmar-Klasan A, Tiljak H. Utjecaj povratka na korištenje zdravstvene zaštite prognanika. Medicina familiaris Croatica 1998;6:51-7.
Effect of return of displaced persons on their health care utilization.

Vince A, Palmović D, Kutela N, Sonicki Z, Jeren T, Radovanić M. HCV genotypes in patients with chronic hepatitis C in Croatia. Infection 1998;26:173-7.

Vorko-Jović A, Rudan I. Priručnik za vježbe i seminere iz epidemiologije. Zagreb: Hrvatsko biometrijsko društvo; 1998. (157 str.)

Vraneš J. utjecaj subminimalnih inhibicijskih koncentracija azitromicina (Sumamed, Pliva) na adherenciju sojeva Pseudomonas aeruginosa na polistiren Medicus 1998;7:263-8.

Vrcić-Keglević M. Specifično obrazovanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i za nju. U: Peršić L i sur, urednici. Istraživanja i iskustva. Temelji zajedništva i napretka. Labin: Dom zdravlja; 1998. Str. 164-8.

Vrcić-Keglević M, Budak A, Tiljak H, Jakšić Ž. Opća/obiteljska medicina u srednjoj Evropi. U: Materljan E, urednik Dani primarne zdravstvene zaštite. Zbornik. Labin, 1998. Labin: Dom zdravlja, 1998:51-4.
General/family medicine in Central Europe.

Vuletić S, Išgum V, Kern J, Sonicki Z, Kujundžić M, Miškov S, Hećimović H, Demarin V, Detan B, Hercigonja-Szekeres M, Božikov J, Hljuz-Dobrić V. An object recognition experiment by using mapping EEG technology – pilot study. U: Proceedings of the 8th International IMEKO Conference on Measurement in Clinical Medicine. Biomedical measurement and instrumentation. Dubrovnik, 1998. Zagreb: Korema; 1998. Str.6.26-28.

Žuškin E, Kanceljak B, Pavičić D, Mustajbegović J. Profesionalna astma. Liječnički vjesnik 1998;120:79-85.
Professional asthma.

Žuškin E, Kanceljak B, Schachter EN, Godnić-Cvar J, Mustajbegović J, Budak A. Respiratory function and immunological status in cocoa and flour processing workers. American Journal of Industrial Medicine 1998;33:24-32.

Žuškin E, Mustajbegović J, Borčić-Konjarek Lj, Dečković-Vukres V. Karakteriziranje ekstrakata prašine in Vitro. Liječnički vjesnik 1998;120:197-9.
Characterizing of paper dust extract in Vitro.

Žuškin E, Mustajbegović J, Kanceljak B, Schachter EN, Macan J, Budak A. Respiratory function and immunological status in workers employed in a latex glove manufacturing plant. American Journal of Industrial Medicine 1998;33:175-81.

Žuškin E, Mustajbegović J, Kanceljak-Macan B, Macan J, Dečković-Vukres V, Vitale K. Respiracijska funkcija i alergijske reakcije radnika na recikliranju papira. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1998;49;165-77.
Respiratory function and allergic reaction in paper recycling workers.

Žuškin E, Mustajbegović J, Kern J, Dečković-Vukres V, Vitale K. Respiracijska funkcija tekstilnih radnica na preradi sanitetskih vlakana. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 1998;49:33-43.
Respiratory function in textile workers processing synthetic fibers.

Žuškin E, Mustajbegović J, Schacter EN, Kanceljak B, Kern J, Macan J, Ebling Z. Respiratory function and immunological status in paper-recycling workers. Journal of Occupational and Environmental Medicine 1998;40:986-93.

Žuškin E, Mustajbegović J, Schachter EN, Kern J, Budak A, Godnić-Cvar j. Respiratory findings in synthetic textile workers. American Journal of Industrial Medicine 1998;33:263-73.

Žuškin E, Mustajbegović J, Schachter EN, Kern J, Doko-Jelinić J, Godnić-Cvar J. Respiratory findings in workers employed in the brick-manufacturing industry. Journal of Occupational and Environmental Medicine 1998;1998;40:814-20.

Žuškin E, Šarić M, Mustajbegović J, Dečković-Vukres V, Mlinarić-Kraus S.
Medicina rada. Medix 1998;4(21/22):39-42.


1999

Aurer A, Aurer-Koželj J, Stavljenić-Rukavina A, Kalinić S, Ivić-Kardum M, Haban V. Inflammatory mediators in saliva of patients with rapidly progressive periodontitis during war stress induced incidence increase. Collegium Anthropologicum 1999;23:117-24.
Medijatori upale u slini oboljelih od brzo progresivnog parodontitisa uzrokovanog ratnim stresom.

Bedenić B. Razvoj rezistencije gram-negativnih bakterija na beta-laktamske antibiotike i terapijske posljedice rezistencije. Liječnički vjesnik 1999;21(7-8):249-257.

Bergman Marković B,Bergovec M, Katić M, Ivanković D. Pušenje i koronarne bolesti u starijoj životnoj dobi. Medicina familiaris Croatica 1999;7:73-80.
Smoking and coronary diseases in old age.

Beritić-Stahuljak D, Žuškin E, Valić F, Mustajbegović J. Medicina rada. 2. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 1999. (116 str.)

Biočina B, Husedžinović I, Dtulić Ž, Presečki V, Wallwork J. Cytomegalovirus disease as a possible etiologic factor for early atherosclerosis. Collegium Anthropologicum 1999;23:673-81.
Citomegalovirusna bolest kao mogući etiološki čimbenik rane ateroskleroze.

Blažeković-Milaković S, Vuković H, Matanić D, Bergman-Marković B. Susret pacijen-liječnik kao prediktor uspješnosti starenja. Psihoterapija 1999;29(1-2):51-63.

Bozikov J, Strnad M. Podaci registra za rak u svijetlu višestupanjske teorije karcinogeneze. Medicinska informatika 1999;4:153-8. (Zbornik radova. 4. simpozij Hrvatskog društva za medicinsku infornatiku. Zagreb-Osijek-Rijeka-Split, 8. studenoga 1999)

Brudnjak Z. Bornanska bolest – nova zoonoza? Infektološki glasnik 1999;19:139-41.
Borna disease – a new zoonosis?

Brumen V, Horvat Đ, Tonković A, Bogadi-Šare A. Genotoksičnost polutanata pogona koksare kod profesionalne izloženosti. Sigurnost 1999;41:309-19.
Genotoxicity of pollutants released from cokeoven plant emission under occupational exposure regimen.

Budak A. Primarna zdravstvena zaštita starih osoba u Hrvatskoj. U: Smjernice za zaštitu zdravlja starijih ljudi 1999. Knjiga izlaganja s Druge međunarodne konferencije “Zaštita zdravlja starih ljudi 1998”. Lovran 26. – 27. ožujak 1998. Zagreb: Akademija medicinskih znanosti Hrvatske;1999. Str. 20-5.

Budak A. Primarna zdravstvena zaštita za stare osobe u Hrvatskoj. Medix 1999;5(27/28):51-2.

Budak A, Tiljak H. Pojavnost boli i terapijski odgovor liječnika opće i obiteljske medicine. Medicus 1999;8:103-8.
The evaluation of pain and the treatment by general practitioner.

Čubrilo-Turek M, Hebrang A, Hrabak-Žerjavić V, Kaić-Rak A, Ljubičić M, Prebeg Ž, Reiner Ž, Turek S, Vrhovski-Hebrang D. Promicanje zdravlja hrvatskog pučanstva. U: Ljubičić M, Hrabak Žerjavić V, urednici. Stručno-znanstveni skup Promicanje zdravlja u hrvatskom pučanstvu. Zbornik radova. Zagreb, 1999. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 1999. Str. 1-2.

Doko-Jelinić J, Sertić J, Zrinski R, Ribarić B, Bergman Marković B, Babić T, Stavljenić Rukavina A. Genotyping APOE in patients with vascular dementia. U: Korczyn M, editor. 1st International Congress on Vascular Dementia. Geneva, 1999. Geneva: /vlast. izd./; 1999. Str. 215-9. (nije provjereno!!!)

Droždjek D, Tomek-Roksandić S, Budak A, Skupnjak B, Krajačić B. Rezultati dijela istraživačke studije o zdravstvenom i funkcionalnom stanju umirovljenika u gradu Zagrebu u 1998. godini. U: Smjernice za zaštitu zdravlja starijih ljudi 1999. Knjiga izlaganja s Druge međunarodne konferencije “Zaštita zdravlja starih ljudi 1998”. Lovran 26. – 27. ožujak 1998. Zagreb: Akademija medicinskih znanosti Hrvatske; 1999. Str. 116-43.

Gibert K, Sonicki Z. Classification based on rules and thyroids dysfunctions. Applied Stohastic Models....... 1999;15:319-24. (pitati Sonija za casopis!!!!)

Godnić-Cvar J, Žuškin E, Mustajbegović J, Schachter EN, Kanceljak B, Macan J, Ilić Z, Ebling Z. Respiratory and immunological findings in brewery workers. American Journal of Industrial Medicine 1999;35:68-75.

Hrešić-Kršulović V, Baće A, Lukić-Grlić A, Mlinarić-Galinović G, Lokar-Kolbas R. Therapy of respiratory syncytial virus lower respiratory tract infections. Paediatria Croatica 1999;43:185-90.
Liječenje infekcija donjeg dijela dišnog sustava uzrokovanih respiratornim sincicijskim virusom.

Jakšić Ž, Mačak B, Gašparić-Jakšić D. Multimorbidnost (višestruko oboljevanje) kao važan stručni i znanstveni izazov opće/obiteljske medicine: primjer šećerne bolesti, tlaka i debljine. U: Diabetes mellitus i drugi endokrinološki poremećaji. Zbornik. Kongres obiteljske medicine. VI. stručni skup. Karlovac, 1999. Karlovac: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 1999. Str. 15-25.

Jakšić Ž, Šošić Z. Stručni poslijediplomski studij: gerontologija. Uloga obrazovanja u zaštiti starijih osoba. U: Smjernice za zaštitu zdravlja starijih ljudi 1999. Knjiga izlaganja s Druge međunarodne konferencije “Zaštita zdravlja starih ljudi 1998”. Lovran, 1998. Zagreb: Akademija medicinskih znanosti Hrvatske...; 1999. Str. 63-75.

Jureša V, Lakušić N, Domagoj M. Znanje o spolnosti, stavovi i seksualni život učenica prvih razreda srednje škole. Paediatria Croatica 1999;43:173-9.
Knowledge about sexuality, attitudes and sexual behaviour of female high school students.

Kalenić S, Vukadinović MV, Janeš-Poje V, Kotarski Z, Tripković V. Preporuke za čišćenje i dezinfekciju/sterilizaciju endoskopa. Liječnički vjesnik 1999;121:221-6.
Guidelines for cleaning and disinfection/sterilization of endoscopes.

Katić M. Obiteljski liječnik u prevenciji i liječenju spolno prenosivih bolesti. Društvena istraživanja 1999;8:305-13.
The family physician in the prevention and treatment of sexually transmitted diseases.

Katić M, Merćep I, Francetić I, Budak A. Praćenje propisivanja lijekova – bitna odrednica stručne kontrole propisivanja lijekova u općoj/obiteljskoj medicini. Pharmaca 1999;37:111-21.
Follow up of drug prescription and importance of its expert monitoring in family/general practice.

Kern J. Medical informatics in the medical curriculum – when? U: Kokol P et al., editors Medical Informatics Europe ’99. Amsterdam: IOS Press; 1999. Str. 484-8. (Studies in Health Technology and Inforamtics ; 68)

Kovačić L, Senta A. Proizvodnja i potrošnja proteina u svijetu i Hrvatskoj. U: Živković R, Biđin Z, Oberiter V, urednici. Proteini u prehrani i dijetetici. Zagreb: Akademija medicinskih znanosti Hrvatske; 1999. Str. 17-25.

Kovačić L, Strinović B, Tišma R. Utjecaj tjelesne aktivnosti na zdravlje i dnevni život starijeg svijeta. U: Smjernice za zaštitu zdravlja starijih ljudi 1999. Knjiga izlaganja s Druge međunarodne konferencije “Zaštita zdravlja starih ljudi 1998”. Lovran, 1998. Zagreb: Akademija medicinskih znanosti Hrvatske...; 1999. Str. 255-61.

Krajina Z, Tomek-Roksandić S, Cividini-Stranić E, Budak A, Lipovščak M, Tomić B. Socijalno-medicinske potrebe umirovljenih doktora medicine. Rezultati pilot studije. U: Smjernice za zaštitu zdravlja starijih ljudi 1999. Knjiga izlaganja s Druge međunarodne konferencije “Zaštita zdravlja starih ljudi 1998”. Lovran 26. – 27. ožujak 1998. Zagreb: Akademija medicinskih znanosti Hrvatske; 1999. Str.113-5.

Kulenović M, Blažeković-Milaković S. Ego psihološko određenje neuroza. Psihoterapija 1999;29(1-2):151-63.

Kumbrija S, Šimunović R, Tiljak H. Posljedice urogenitalnog starenja u postmenopauzi. U: Diabetes mellitus i drugi endokrinološki poremećaji. Zbornik. Kongres obiteljske medicine. VI. stručni skup. Karlovac, 1999. Karlovac: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 1999. Str. 124-33.

Labar B, Nemet D Mrsić M, Bogdanić V, Kaštelan A, Boban D, Kalenić S,Radman I, Batinić D, Vrtar M, Grgić-Markulin Lj, Maravić A. Autologous versus allogenic marrow transplantation for patients with acute myeloid leukemia in first remission. Cancer Research and Therapy Control 1999;5:143-9.

Lukačić Z, Kern J, Težak-Benčić M. Pronalaženje prediktora preživljavanja novorođenčadi s eksperimentalnim sustavom zasnovanim na modelu fuzzy logike. Medicinska informatika 1999;4:83-8. (Zbornik radova. 4. simpozij Hrvatskog društva za medicinsku infornatiku. Zagreb-Osijek-Rijeka-Split, 1999.)
Fuzzy logic based expert sysztem for searching for predictors for survival of newborn.

Lukić-Grlić A, Baće A, Lokar-Kolbas R, Loffler-Badžek D, Draženović V, Božikov J, Mlinarić-Galinović G. Clinical and epidemiological aspects of respiratory syncytial virus lower respiratory tract infections. European Journal of Epidemiology 1999;15:361-5.

Lukić-Grlić A, Mlinarić-Galinović G. Podtipovi respiratornoga sincicijskog virusa. Liječnički vjesnik 1999;121:144-7.
Subtypes of respiratory syncytial virus.

Mahovlic V, Audy-Jurkovic S, Ovanin-Rakic A, Bilusic M, Veldic M, Babic D, Bozikov J, Danilovic Z. Digital image analysis of silver-stained nucleolar organizer region-assciated proteins in endometrial cytologic samples. Analytical and Quantitative Cytology and Histology 1999;21:47-53.

Marijanović Rajčić M, Jakovčić T, Raspor B, Šimić I, Marušić R. Pregled hrvatskih norma iz područja kakvoće vode. Hrvatska vodoprivreda 1999;8(81):18-25.

Mastilica M. Modeli komunikacijskog odnosa farmaceut – pacijent. U: X Savjetovanje farmaceuta Istre i Kvarnera. Važnost socijalne farmacije u provođenju farmaceutske skrbi. Poreč, 1999. Poreč: Hrvatsko farmaceutsko društvo; 1999. Str. 25-7.

Mastilica M, Božikov J. Out-of-pocket payments for health care in Croatia: implications for equity. Croatian Medical Journal 1999;40:152-9.

Mlačak B, Jakšić Ž, Vuletić S. Albuminuria, cardiovascular morbidity and mortality in diabetic and non-diabetic subjects in rural general practice. Family Practice 1999;16:580-5.

Mlačak B, Jakšić Ž, Vuletić S. Albuminurija kao rizični indikator periferne arterijske okluzivne bolesti i koronarne bolesti srca kod dijabetičara.U: Diabetes mellitus i drugi endokrinološki poremećaji. Zbornik. Kongres obiteljske medicine. VI. stručni skup. Karlovac, 1999. Karlovac: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 1999. Str. 61-71.
Albuminuria as a risk indicator of peripheral arterial occlusive disease and coronary heart disease in diabetics.

Mujkić A, Srček I, Vuletić G. O životu i zdravlju djeteta. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, 1999. (116 str.)

Orešković S, Skupnjak B. Zdravstveni privatizacijski pendulum. Društvena istraživanja 1999;8:601-21.
The health privatizatization pendulum.

Pavleković G. Izobrazba bolesnika. U: Klain E i sur. Psihološka medicina. Zagreb: Golden marketing; 1999. Str. 491-500. (nije provjereno)

Pavleković G, Jureša V. Metode rada u zdravstvenom odgoju. U: Ljubičić M, Hrabak-Žerjavić V, urednici. Stručno-znanstveni skup “Promicanje zdravlja u hrvatskom pučanstvu.”. Zbornik radova. Zagreb, 1999. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 1999. Str. 47-58.

Prebeg Ž. Pušenje i mladi. U: Ljubičić M, Hrabak-Žerjavić V, urednici. Stručno-znanstveni skup “Promicanje zdravlja u hrvatskom pučanstvu.”. Zbornik radova. Zagreb, 1999. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 1999. Str. 13-6.

Prebeg Ž, Bralić I. Changes in menarcheal age in girls exposed to war conditions. American Journal of Human Biology 2000;12:503-8.

Prebeg Ž, Slugan N, Stanić I. Variations of body mass index in Croatian school children and adolescents. Collegium Anthropologicum 1999;23:69-77.

Reamy J, Orešković S. Life expectancy in central and eastern European countries and newly independent state of the former Soviet Union: changes by gender. Croatian Medical Journal 1999;40:237-43.

Rimac M, Kern J. Prognoziranje doživljenja očekivanog trajanja života upotrebom metode induktivnog učenja. Liječnički vjesnik 1999;121:18-21.
Prognosis of life expectancy achievement based on inductive learning method.

Rudan I. Inbreefing and cancer incidence in human isolates. Human Biology 1999;71:173-87.

Rudan I, Campbell H, Ranzani GN, Strnad M, Vorko-Jović A, John V, Kern J, Ivanković D, Stevanović R, Vučkov Š, Vuletić S, Rudan P. Cancer incidence in Eastern Adriatic isolates, Croatia: examples from the islands of Krk, Cres, Lošinj, Rab and Pag. Collegium Anthropologicum 1999;23:547-56.
Srođivanje i incidencija zloćudnih tumora u izoliranim populacijama istočnog Jadrana: primjeri otoka Krka, Cresa, Rba i Paga.

Rudan I, Campbell H, Rudan P. Genetic epidemiologal studies of Eastern Adriatic island isolates, Croatia: objectives and strategies. Collegium Anthropologicum 1999;23:531-46.
Genetičko-epidemiološka istraživanja izoliranih otočnih populacija istočnog Jadrana: ciljevi i strategije.

Rudan I, Ranzani GN, Strnad M, Vorko-Jović A, John V, Unušić J, Kern J, Ivanković D, Stevanović R, Vuletić S, Rudan P. Surname as “cancer risk” in extreme isolates: example from the island of Lastovo, Croatia. Collegium Anthropologicum 1999;23:557-69.
Prezime kao “rizik” za rak u ekstremno izoliranim populacijam: primjer otoka Lastova.

Schachter EN, Žuškin E, Rienzi N, Goswami S. Pharmacologic effects of cocoa and rye flour extracts on isolated guinea pig trachea. Journal of Toxicology and Environmental Health Part A 1999;57:137-48.

Sonicki Z, Plasaj T, Kern J, Ivanković D, Kusić Z. Failure analysis of thyroid laboratory diagnostic module. U: Kokol P et al, editors. Medical Informatics Europe ’99. Amsterdam: IOS Press; 1999:973-5.

Srček I. Ocjenjivanje populacijskog bremena uzrokovanog bolešću i invalidnošću. (magistarski rad) Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999. (90 listova)

Šakić D, Badovinac O, Blažeković-Milaković S, Amerl-Šakić V. Neispravne dijagnoze na uputnicama za fizijatra. Medcina familiaris Croatica 1999;7(2):82-6.

Šošić Z. Debljina u starijih ljudi. U: Ljubičić M, Kaić-Rak A, urednici. Prva hrvatska škola o unapređenju prehrane starijih osoba. Znanstveni skup. Zagreb, 1999. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 1999. Str. 50-3.

Tambić Andrasevic A, Power EGM, Anthony RM, Kalenic S, French GL. Failure of bacteriophage typing tp detect an inner-hospital outbreak of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Zagreb subsequently identified by random amplification of polymorphic DNA (RAPD) and pulsed-field gel electrophoresis (PFGE). Clinical Microbiology and Infection 1999;5:634-42. (nije provjereno, iz popisa)

Teuber M. Citiranje literature – Vancouverski stil. Medicina familiaris Croatica 1999;7:41-4.

Tiljak H, Zelić-Havić I, Kujundžić Tiljak M. Međunarodna klasifikacija primarne zdravstvene zaštite i njena primjena u zdravstvenoj statistici i medicinskoj informatici. Medicinska informatika 1999;4:39-45. (Zbornik radova. 4. simpozij Hrvatskog društva za medicinsku infornatiku. Zagreb-Osijek-Rijeka-Split, 1999.)
International classification of primary care and its application in health statistucs and medical informatics.

Turković B, Brudnjak Z. Natural foci of some viral zoonoses in Croatia. Acta medica Croatica 1999;54:195-8.
Prirodna žarišta nekih vrusnih zoonoza u Hrvatskoj

Vorko-Jović A. Ozljeđivanje u starijoj dobi. U: Smjernice za zaštitu zdravlja starijih ljudi 1999. Knjiga izlaganja s Druge međunarodne konferencije “Zaštita zdravlja starih ljudi 1998”. Lovran,1998. Zagreb: Akademija medicinskih znanosti Hrvatske..., 1999:246-254.

Vraneš J, Horonitz M, Gmajnički B, Talapko J. Epidemiološke odlike sojeva Pseudomonas aeruginosa izoliranih iz različitih kliničkih materijala. Medicinski vjesnik 1999;31:63-6.
Epidemiological characteristics of Pseudomonas aeruginosa isolated from different clinical specimens.

Vuletić G. Sociopsihološki čimbenici osobne kvalitete života (magistarski rad). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u zagrebu; 1999. (69 listova)

Vuletić S, Kern J, Sonicki Z, Ivanković D. Possibilities of See5 software in forecasting of life expectancy not achieving. U: Kokol P et al, editors. Medical Informatics Europe ’99. Amsterdam: IOS Press; 1999:696-9. (Studies in Health Technology and Informatics ; 68)

Zelić-Havić I, Nardelli Kovačić M, Tiljak H. Metaboličke bolesti u općoj/obiteljskoj medicini – mogućnost analize korištenjem međunarodne klasifikacije primarne zdravstvene zaštite. U: Diabetes mellitus i drugi endokrinološki poremećaji. Zbornik. Kongres obiteljske medicine. VI. stručni skup. Karlovac, 1999. Karlovac: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 1999. Str.109-23.

Zurak N, Derežić D, Pavleković G. Students’ opinion on the medical ethics course in the medical school curriculum. (letter) Journal of Medical Ethics 1999;25:61-2.

Žuškin E, Mustajbegović J, Kanceljak B, Macan J, Ivanković D, Smolej-Narančić N. Učestalost nespecifičnih iritacijskih simptoma u radnica izloženih lateksu. Liječnički vjesnik 1999;121:230-3.
The prevalence of nonspecific irritative symptoms in workers exposed to latex.

Žuškin E, Šarić M, Mustajbegović J, Dečković-Vukres V, Mlinarić-Kraus S, Jelčić I. Medicina rada u svijetu i u Hrvatskoj. Liječnički vjesnik 1999;121:63-9.
Occupational medicine in the world and in Croatia.


2000

Ajduković M, Pavleković G, urednici. Nasilje nad ženom u obitelji. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, 2000. (229 str.)

Antonić Degač K, Kaić-Rak A, Katalenić M, Kusić Z, Ljubičić M, Mesaroš-Kanjski E, Milanović N, Petrović Z, Pucarin J, Sarnavka V, Srček I. Pokazatelji o stanju i učinkovitosti mjera eradikacije poremećaja uzrokovanih nedostatkom joda na područjima od posebne državne skrbi u Hrvatskoj – 1999. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2000. (nije provjereno)

Babić S. Pravni aspekti medicinske etike. U: U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada, 2000:206-208.

Babuš V. Epidemiološke metode. Zagreb: Medicinska naklada, 2000.

Bedenić B, Singer S. Utjecaj beta-laktamaza proširenog spektra na In vitro osjetljivost kliničkih izolata Klebsiella pneumoniae prema oralnim cefalosporinima. Liječnički vjesnik 2000;122(1-2):8-13.

Bedenić B, Žagar Ž. Karakteristike SHV-2 tipabeta-laktamaze iz dvije zagrebačke bolnice. Liječnički vjesnik 2000;122:217-21.
Properties of SHV-2 type of ?-lactamase from two hospitals in Zagreb.

Begovac J, Kniewald T, Ugarković N, Lisić M, Sonicki Z, Jazbec A. Survival od AIDS patients in Croatia prior to the introduction of combined antiretroviral therapy with protease inhibitors. European Journal of Epidemiology 2000;16:741-4.

Bendelja A, Gagro A, Baće A, Lokar-Kolbas R, Kršulović-Heršić V, Draženović V, Mlinarić-Galinović G, Rabatić S. Predominant type-2 response in infants with respiratory syncytial virus (RSV) infection demonstrated by cytokine flow cytometry. Clinical and Experimental Immunology 2000;121:332-8.

Bergman-Marković B. Ishemična bolest srca. U: Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. i promj. izd. Zagreb: Gandalf, 2000:128-134.

Bergman-Marković B. Primarna i sekundarna prevencija kardiovaskularnih bolesti. U: Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. i promj. izd. Zagreb: Gandalf, 2000:111-119.

Bergman-Marković B. Zatajenje srca. U: Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. i promj. izd. Zagreb: Gandalf, 2000:135-139.

Blažeković-Milaković S. Reumatološki bolesnik u ambulanti liječnika opće/obiteljske medicine. U: Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. i promj. izd. Zagreb: Gandalf, 2000:140-145.

Blažeković-Milaković S. Terapijski pristup posttraumatskom stresnom poremećaju u obiteljskoj medicini. U: Gregurek R, Klain E, urednici. Posttraumatski stresni poremećaj. Hrvatska iskustva. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 174-9.

Blažeković-Milaković S. Zaštita mentalnog zdravlja. U: Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. i promj. izd. Zagreb: Gandalf, 2000:175-186.

Blažeković-Milaković S, Kern J, Kulenović M. Health status as genealogic burden in aging process. Collegium Anthropologicum 2000;24:79-89.
Stanje zdravlja kao genealoško opterećenje u procesu starenja.

Blažeković-Milaković S, Kern J, Vuković H. Family relationship in prediction of ageing. Collegium Anthropologicum 2000;24(Suppl. 1):109-18.
Obiteljski odnosi u predikciji starenja.

Blažeković-Milaković S, Tiljak H, Budak A, Bergman-Marković B, Katić M, Vrcić-Keglević M. Psihoterapijski pristup gastroenterološkom pacijentu. U: Zbornik VII. kongresa obiteljske medicine. Psihosomatski poremećaji i gastroenterološke bolesti. Zadar, 2000. Zadar: Hrvatska udružba obiteljske medicine, Podružnica zadar; 2000. Str. 39-46.
Psychotherapeutic approach to patient with gastrointestinal disease.

Blažeković-Milaković S, Tiljak H, Vuković H. Tipologija konzultacija u obiteljskoj medicini i Balintov pristup. U: Zbornik VII. kongresa obiteljske medicine. Psihosomatski poremećaji i gastroenterološke bolesti. Zadar, 2000. Zadar: Hrvatska udružba obiteljske medicine, Podružnica zadar; 2000. Str. 59-68.
Different patterns of general practice consulting behaviors and Balint method.

Bogadi-Šare A, Zavalić M, Mustajbegović J, Žuškin E, Jelčić I, Brumen V. Specifičnosti dijagnostičkih postupaka kod profesionalnih bolesti. Liječnički vjesnik 2000;122:17-20.
Specificities of dioagnostic procedures in occupational diseases.

Borovečki A. Dr. Giovanni Spagnolo i njegov priručnik “Igiene del bambino” u razvoju puerikulture u Rijeci sredinom 19. stoljeća. Acta Facultatis medicinae Fluminensis 2000;25:56-9. (HAZU, odsjek za pov. med.)

Božićević I, Orešković S. Risk factors in asthmatic patients in Croatia. Collegium Anthropologicum 2000;24:325-34.
Rizični faktori u astmatičnih pacijenata u Hrvatskoj.

Brajenović-Milić B, Ristić S, Kern J, Vuletić S, Ostojić S, Kapović M. The effect of a compulsory curriculum on ethical attitudes of medical students. Collegium Anthropologicum 2000;24:47-52.
Utjecaj obveznog nastavnog prograna na etičke stavove studenata medicine.

Budak A.Antimikrobna terapija. U: Budak A i sur. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. i promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. Str.
225-6.

Budak A. Hematološke bolesti u obiteljskoj medicini. U: Budak A i sur. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. i promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. Str. 218-9.

Budak A. Licenciranje i relicenciranje. U: Budak A i sur. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. i promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. Str. 304-6.

Budak A. Najčešće kožne bolesti u praksi liječnika opće medicine. U: Budak A i sur. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. i promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. Str. 162-74.

Budak A i sur. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. i promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. (311 str.)

Budak A. Optimalna veličina i sastav ordinacije obiteljske medicine. U: Budak A i sur. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. i promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. Str. 41-6.

Budak A. Program mjera zdravstvene zaštite dojenčadi i male djece. U: Budak A i sur. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. i promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. Str. 237-55.

Budak A. Statistički podaci značajni za rad obiteljskog liječnika. U: Budak A i sur. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. i promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. Str. 47-52.

Budak A. Uloga probavnog sustava u resorbciji lijekova. U: Zbornik VII. kongresa obiteljske medicine. Psihosomatski poremećaji i gastroenterološke bolesti. Zadar, 2000. Zadar: Hrvatska udružba obiteljske medicine, Podružnica Zadar, 2000. Str. 71-7.

Budak A. Zakonski propisu za otvaranje privatne liječničke ordinacije. U: Budak A i sur. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. i promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. Str. 39-40.

Budak A. Zdravstvena zaštita za stare osobe u Hrvatskoj. U: Budak A i sur. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. i promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. Str. 285-90.

Buković D, Lukušić N, Kopjar M, Maričić I, Fureš R, Mahović D, Domagoj M, Jureša V, Zadro M, Grah JJ, Šimić M Attitudes, behavior and knowledge on sexuality among female adolescents in Zagreb, Croatia. Collegium Anthropologicum 2000;24:53-60.
Stavovi, pušenje i znanje adolescenata o spolnosti u Zagrebu.

Cvitković-Kuzmić A, Brkljačić B, Ivanković D, Galešić K. Doppler sonographic renal resistance index in healthy children. European Radiology 2000;10:1644-8.

Cvjetanović B. Epidemiology of violence and war. Collegium Anthrpologicum 2000;24:11-25.

Cvjetanović H, Kovačić L, Cvitanović V, Jančić E. Ustrojstvo ratnog zdravstva u Karlovcu za vrijeme Domovinskog rata. U: Prvi hrvatski kongres vojne medicine. Zbornik radova. Zagreb 26-28. listopada 2000. Urednik: D. Prgomet. Zagreb: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Sektor za odnose s javnošću i informiranje, Uprava za nakladništvo; 2000. Str. 132-4.

Hećimović I, Dmitrović B, Kurbel S, Blagus G, Vraneš J, Rukovanjski M. Intracranial infection after missile brain wound. 15 war cases. Zentralblatt fur Neurochirurgie 2000;61:95-102.

Huderer-Đurić K, Škrablin S, Kuvačić I, Sonicki Z, Rubala D, Suchanek E. The triple-marker test in predicting fetal aneuploidy: a copmpromise between sensitivity and specificity. European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology 2000;88:49-55.

Ikić D, Krušić J, Ivanković D. Interferon treatment of uterine cervical carcinoma: 20 years of follow-up. Cancer Letters 2000;158:99-102.

Ikić D, Krušić J, Ivanković D. Interferon treatment of uterine cervical carcinoma. The results of studies conducted a long time ago. Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2000;279(knj. 29):33-40.

Iveković H, Božikov J. “eDZ”: Web servis za liječnike obiteljske medicine i njihove suradnike. Medicina familiaris Croatica 2000;8:26-31.
“eDZ”: web service for general practitioners and their co-workers.

Jakovčić T. Prinos analizi standarda za teške metale u vodi. Hrvatska vodoprivreda 2000;9(96):27-8.

Jakšić M, Jakšić Ž, Gašparić-Jakšić D. Psihosomatska rehabilitacija i majstorstvo liječnika opće/obiteljske medicine u rješavanju somato-psiho-socijalnog sindroma.
U: Zbornik VII. kongresa obiteljske medicine. Psihosomatski poremećaji i gastroenterološke bolesti. Zadar, 2000. Zadar: Hrvatska udružba obiteljske medicine, Podružnica Zadar;2000. Str.. 47-58.
Psychosomatic rehabilitation and mastership of general/family practitioners in treatment of the somato-psycho-social conditions.

Jakšić Ž, urednik. Ogledi o razvoju opće/obiteljske medicine. Zagreb: Hrvatska udružba obiteljske medicine, 2001. (312 str.)

Jakšić Ž. Bolest u zajednici. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 109-19.

Jakšić Ž. Društvo i narod. Društvo i zdravlje. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 47-53.

Jakšić Ž. Načela suzbijanja raka u zajednici. Tercijarna prevencija raka. U: Šamija M i sur. Onkologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 457-60.

Jakšić Ž. Načela suzbijanja raka u zajednici. Uvod. U: Šamija M i sur. Onkologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 439-40.

Jakšić Ž. Primarne zajednice. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str.91-3.
.
Jakšić Ž. Putovi i obilježja socijalne medicine. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 7-24.

Jakšić Ž. Srednja ili odrasla dob. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 135-40.

Jakšić Ž. Susjedstvo i lokalna zajednica. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 105-9.

Jakšić Ž. Treća i četvrta životna dob – starost. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 140-6.

Jakšić Ž. Undergraduate medical education in Croatia. U: Garcia-Barbero M. Medical curricula in European countries. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe; 2000. Str. 21-5. (Learning to Work for Health Series ; no. 4) (EUR/ICP/DHS/DLVR 07 01 03)

Jakšić Ž. Zdravlje. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 25-30.

Jakšić Ž, Jakšić M, Gašđarić-Jakšić D. Dva bitna sadržaja opće/obiteljske medicine: prevencija i rehabilitacija. Sličnosti i razlike preventive i rehabilitacije. U: Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite Labin, 2000. Labin: Dom zdravlja Dr. Lino Peršić; 2000. Str. 169-81.
Two essential scopes of general/family medicine: prevention and rehabilitation. Similarities and differences of prevention and rehabilitation.

Jakšić Ž, Jureša V. Obitelj, porodica. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 93-100.

Jakšić Ž, Jureša V. Radna sredina, škola. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 100-5.

Jakšić Ž, Jureša V. Zdravlje i bolest. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 30-9.

Jakšić Ž, Jureša V. Zdravlje pojedinca i zajednice. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 40-6.

Jakšić Ž, Kovačić L. Mjere zdravstvene zaštite. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 165-7.

Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. (221 str.)

Jakšić Ž, Kovačić L. Sukobi, nasilje i rat. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 53-60.

Jakšić Ž, Kovačić L. Stanovništvo i narodno zdravlje. Osnovni pojmovi. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 67-70.

Jakšić Ž, Kovačić L. Tradicionalna i suvremena medicina. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 167-8.

Jakšić Ž, Materljan E. Valovi reformi zdravstva. Što dolazi nakon tržišta? U: Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite Labin, 2000. Labin: Dom zdravlja Dr. Lino Peršić; 2000. Str. 131-49.
Waves of health reforms. What after health markets?

Jakšić Ž, Šošić Z. Socijalnomedicinska intervencija. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 60-3.

Jakšić Ž, Vuletić S. Populacijska politika. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 74-8.

Jureša V. Školski liječnik i problem nasilja u obitelji. U: Ajduković M, Pavleković G, urednici. Nasilje nad ženom u obitelji. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć; 2000. Str. 201-7.

Jureša V. Zdravstveni problemi studenata. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada;2000. Str.134-5.

Jureša V. Zdravstveni problemi školske djece i studenata. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str.132-4.

Jureša V, Ivanković M, Vuletić G, Babić-Banaszak A, Srček I, Mastilica M, Budak A. The Croatian Health Survey – SF-36: I. General quality of life assessment. Collegium Anthropologicum 2000;24:69-78.
Hrvatska zdravstvena anketa SF-36: I. kvaliteta življenja.

Kaić-Rak A, Antobić-Degač K, Kusić Z, Mesaroš-Kanjski E, Sarnavka V, Rak D, Pucarin J. Javnozdravstveni program prevencije poremećaja izazvanih nedostatkom joda u Hrvatskoj – praćenje vrijednosti Tsh u krvi novorođenčadi. U: Kusić Z i sur. Gušavost u Hrvatskoj. Prošireni zvornik znanstvenog skupa. Zagreb, 21. listopada 1999. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Klinička bolnica “Sestre Milosrdnice”; 2000. Str. 153-60.

Kalenić S, Francetić I, Skerlev M, Lipozenčić J, Žele-Starčević L. The role of Azithromycin in the treatment of sexually transmitted diseases. Pharmaca 2000;38:89-98.
Uloga Azitromicina u liječenju spolno prenosivih bolesti.

Kalenic S, Hammerschlag MR.Sexually transmitted diseases/Chlamydia and ocular infections. U: Zinner SH, Young LS, Acar JF, Ortiz-Neu C, editors. New considerations for macrolides, azalides, streptogramins and ketolides. New York: M. Decker; 2000. Str. 517-33. (nije privjereno, iz popisa)

Kalenić S, Tambić T, Tambić A, Francetić I. Rezistencija bakterija na antibiotike u Hrvatskoj godine 1998. i 1999. Liječnički vjesnik 2000;122:198-9.
Antimicrobial resistance of bacteria in Croatia, 1998 and 1999.

Katić M. Akutne respiratorne bolesti u praksi liječnika opće/obiteljske medicine. U: Budak A. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. i promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. Str. 97-104.

Katić M. Onkološki bolesnik u praksi liječnika opće medicine. U: Budak A. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. i promj. izd. Zagreb: Gandal; 2000. Str. 277-84.

Katić M. Palijativna skrb. U: Budak A. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. i promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. Str. 291-4.

Katić M. Propisivanje lijekova u općoj/obiteljskoj medicini. U: Budak A. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. i promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. Str. 69-76.

Katić M. Slobodan izbor liječnika u obiteljskoj medicini. U: Budak A. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. i promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. Str. 90-3.

Katić M. Upućivanje bolesnika na specijalističko konzultativne preglede i pretrage. U: Budak A. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. i promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. Str.58-62.

Katić M. Znanstveno istraživački rad u općoj medicini. Budak A. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. i promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. Str. 297-300.

Katić M, Cerovečki-Nekić V, Bakar Ž, Marjan D, Lazić Đ. Upućivanje bolesnika na dijagnostičke pretrage – koliko i zašto? U: Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite Labin, 2000. Labin: Dom zdravlja Dr. Lino Peršić; 2000. Str. 88-96.
Referring patients to diagnostic tests – how often and why?

Katić M, Katić V, Ivanković D, Čulig J, Budak A. General practitioners’ patterns of antimicrobial drugs prescription in the therapy of acute pharyngitis. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2000;18:30-4.

Katić M, Pavlović J, Jurković Lj, Vinter-Repalust N, Lemaić Z, Budak A. Obiteljski liječnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti djece predškolske dobi – prikaz rada Savjetovališta za zdravu djecu u dvije ordinacije obiteljske medicine. Liječničnki vjesnik 2000;122:56-60.
Family practitioner in the primary care of preschool children – report from Well Baby Clinics in two general/family practices.

Kenfelj H. Unapređenje duševnog zdravlja. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 174-7.

Kovačić L. Gospodarski i vremenski elementi preventivnih programa liječnika primarne zaštite. U: Šamija M i sur. Onkologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 465-8.

Kovačić L. Primarna zdravstvena zaštita. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 180-3.

Kovačić L. Zdravstveni radnici. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 194-7.

Kovačić L, Kovačević L, Jakšić Ž. Izabrani zdravstveno statistički podaci o stanovništvu i zdravstvenom stanju u Europi i u nas. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 81-4.

Kovačić L, Kovačević L, Jakšić Ž. Zdravstveno stanje u nas. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 84-9.

Kovačić L, Lang S. Zdravstvene ustanove. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 189-94.

Kovacic L, Lonari S, Paladino J, Kern J. The Croatian telemedicine. U: Hasman A et al., editors. Medical Infobahn from Europe. Proceedings of MIE2000 and GMDS 2000. Amsterdam: IOS Press; 2000. Str. 1146-50. (Studies in Health Technology and Informatics ; vol. 77)

Kovačić L, Mastilica M. Privatna praksa. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada;2000. Str. 197-9.

Kovačić L, Šogorić S. Unapređenje zdravlja. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str.169-74.

Kujundžić Tiljak M. Genealoška strukturiranost populacije u procijeni smrtnost /Doktorska disertacija/. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2000.

Kulenović M, Blažeković-Milaković S. Balint group as a driving force of ego development. Collegium Anthropologicum 2000;24(Suppl. 1):103-8.

Kumbrija S, Šimunović R, Lukić M, Tiljak H. Značajke pobola i služenja zdravstvenom zaštitom pacijenata s gastrointestinalnim tegobama. U: Zbornik VII. kongresa obiteljske medicine. Psihosomatski poremećaji i gastroenterološke bolesti. Zadar, 2000. Zadar: Hrvatska udružba obiteljske medicine, Podružnica Zadar; 2000. Str. 69-70.
Morbidity and utilisation characteristics of patients with gastrointestinal complications.

Kusić Z, Lechpammer S, Labar Ž, Rončević S, Lukinac Lj, Nothig-Hus D, Đaković N, Đokić D, Staničić A, Kaić-Rak A, Mesaroš-Kanjski E, Smoje J, Karner I, Petrović I, Milanović N, Katalenić M, Jureša V, Sarnavka V, Sonicki Z, Dabelić N, Novosel SA, Delange F. Endemska gušavost i jodna profilaksa u Hrvatskoj. U: Kusić Z i sur. Gušavost u Hrvatskoj. Prošireni zvornik znanstvenog skupa. Zagreb, 21. listopada 1999. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Klinička bolnica “Sestre Milosrdnice”; 2000. Str. 69-95
Endemic goiter and iodine prophylaxis in Craotia.

Lang S, Bantić Ž. Liječnički moralni kodeksi tijekom povijesti. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 201-5.

Lang S, Bantić Ž, Šošić Z. Student medicine i etika. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 205-6.

Lazić Đ. Kronične bolesti. U: Budak A. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. i promj. izd. Zagreb: Gandalf, 2000:105-110.

Lazić Đ. Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” na Internetu. Medicina familiaris Croatica 2000;8:37.

Letica S. Odnos medicinska sociologije biomedicinskih i javnozdravstvenih istraživanja. U: Lacković Z, urednik. Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada. Priručnik. Akademska godina 2000./2001. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. (Biblioteka poslijediplomski udžbenici i priručnici ; knj. 1)

Lukacic Z, Kern J, Težak-Benčić M. Detecting predictors on new-born survival by fuzzy sets based machine learning system.. U: Hasman A et al., editors. Medical Infobahn from Europe. Proceedings of MIE2000 and GMDS 2000. Amsterdam: IOS Press; 2000. Str. 795-8. (Studies in Health Technology and Informatics ; vol. 77)

Mamula M, Pavleković G. Tjelesni, psihički i socijalni znakovi zlostavljanja žene u obitelji. ? U: Ajduković M, Pavleković G, urednici. Nasilje nad ženom u obitelji. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć; 2000. Str. 103-5.

Mardešić D, Težak-Benčić M. Zaštita majke i djeteta- U:Mardešić D i sur. Pedijatrija. 6. izmj. dop. izd. Zagreb: Školska knjiga; 2000. Str. 1-23.

Marijanović-Rajčić M, Jakovčić T, Senta A. Ocjena rezultata i uzoraka međulaboratorijskim poredbenim ispitivanjem Qualcodanube. Hrvatska vodoprivreda 2000;9(96):23-7.

Mastilica M. Health care reform in Croatia. U: Krizova E, Simek J, editors. Health care reforms in central and eastern Europe. Outcomes and challenges. Prague: Charles University, 2000. p. 71-84.

Merle-Broketa M, Jeren T, Mlinarić-Galinović G. Herpes simplex-virus: biološke karakteristike, imunopatogeneza, dijadnostika i liječenje. Liječnički vjesnik 2000;122:140-7.
Herpes simplex viruses: biological characteristcs, immunopathogenesis, diagnostics, and therapy.

Mlinarić-Galinović G. Nosocomial respiratory syncytial virus infections in Zagreb hospitals. Paediatria Croatica 2000;44:136-40.
Nozokomijalne infekcije respiratornim sincicijskim virusom u zagrebačkim bolnicama.

Mlinarić-Galinović G, Varda-Brkić D. Nosocomial respiratory syncytial virus infections in children’s wards. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease 2000;37:237-46.

Mujkić A.Vrednovanje zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja na sprečavanju dječjih ozljeda oružjem i minsko-eksplozivnim sredstvima (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2000.

Mujkić A, Srček A, Vuletić G. Javnozdravstveni aspekti akutnih proljeva dječje dobi.
U: Zbornik VII. kongresa obiteljske medicine. Psihosomatski poremećaji i gastroenterološke bolesti. Zadar, 2000. Zadar: Hrvatska udružba obiteljske medicine, Podružnica Zadar; 2000. Str. 203-4.
Public health aspects on acute diarrhea of children.

Mujkić A, Srček I, Vuletić G. O životu i zdravlju djeteta. Savjeti roditeljima. Zagreb:Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta u Zagrebu; 2000. (16 str.)

Mustajbegović J. Način života i zdravlje. Medicus 2000;9:7-15.
Life-style and health.

Mustajbegović J.(gost urednik) Način života u prevenciji kroničnih bolesti. Medicus 2000;9:5-112.

Mustajbegović J. Promjene ekoloških uvjeta u ratnom i poslijeratnom razdoblju. U: Prgomet D, urednik. Prvi hrvatski kongres vojne medicine. Zbornik radova. Zagreb, 2000. Zagreb: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Sektor za odnose s javnošću i informiranje, Uprava za nakladništvo; 2000. Str. 301-4.

Mustajbegović J, Ivanković D, Kujundžić Tiljak M, Tiljak H. Projekt: Izgradnja sustava osiguranja kvalitete u zdravstvu. U: Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite Labin, 2000. Labin: Dom zdravlja Dr. Lino Peršić; 2000. Str. 48-63.
Project: developing systematic quality assurance in health care.

Mustajbegović J, Žuškin E. Mehanizmi razvoja nespecifičnih dišnih bolesti. Rad i sigurnost 2000;4:115-30. (provjeriti)

Mustajbegović J, Žuškin E, Schachter EN, Kern J, Vitale K, Ebling Z, Vrcić-Keglević M. Respiratory findings in chemical workers exposed to low concentrations of organic and inorganic air pollutants. American Journal of industrial Medicine 2000;38:431-40.

Nemet B, Žagar Ž. Fibronectin concentrations in catheter sepsis. Clinical Microbiology and Infection 2000;6:121-4.

Pavlak M, Vlahović K, Gregurić J, Zupaničić Z, Jerčić J, Božikov J. An epidemiologic study of Chlamydia sp in feral pigeons (Columbia llivia var). Zeitschrift fur Jagdwissenschaft 2000;46:84-95.

Pavleković G. Međuprofesionalna suradnja u rješavanju problema nasilja nad ženom u obitelji. . U: Ajduković M, Pavleković G, urednici. Nasilje nad ženom u obitelji. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć; 2000. Str. 209-17.

Pavleković G. Zdravstveni djelatnik i nasilje u obitelji: postupci u kriznoj situaciji i kontinuiranoj skrbi. U: Ajduković M, Pavleković G, urednici. Nasilje nad ženom u obitelji. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć; 2000. Str. 141-9.

Pavleković G. Zdravstveni djelatnik i nasilje u obitelji: umijeće razgovora i ranog otkrivanja problema. U: Ajduković M, Pavleković G, urednici. Nasilje nad ženom u obitelji. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć; 2000. Str. 123-8.

Pavleković G. Zdravstveno ponašanje. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada, 2000:149-51.

Pavleković G, Ajduković M, Mamula M. Nasilje nad ženom u obitelji: osobni, obiteljski ili javnozdravstveni problem? U: Ajduković M, Pavleković G, urednici. Nasilje nad ženom u obitelji. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć; 2000. Str. 17-28.

Pavleković G, Šošić Z. Zdravstveni odgoj. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 156-63.

Prebeg Ž. Adolescencija. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str.129-32.

Prebeg Ž. Obilježja razvojnih razdoblja do odrasle dobi. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 127-9.

Prebeg Ž. Pušenje u mladeži. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str.153-6.

Prebeg Ž, Bralić I. Changes in menarcheal age in girls exposed to war conditions. American Journal of Human Biology 2000;12:503-8.

Prebeg Ž, Jakšić Ž. Rast i razvoj. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 121-7.

Pyle GF, Orešković S, Begovac J, Thompson C. Hepatitis B and HIV/AIDS in Zagreb: a district level analysis. European Journal of Epidemiology 2000;16:927-36.

Rajić-Meštrović S, Lapter M, Muretić Ž, Kern J. Dentoalveolarne značajke ispitanika s frontalnim otvorenim zagrizom. Acta Stomatologica Croatica 2000;34:163-8.
Dentoalveolar characteristics in subjects with anterior open bite.

Rudan I. Klinička istraživanja. U: Šamija M i sur. Onkologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 427-38.

Senta A. Otpad, okoliš i zdravlje ljudi. U: Boranić M i sur. Karcinogeneza. Suvremena gledišta o podrijetlu malignih tumora. Zagreb: Medicinska naklada ; ZGO Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom, Hrvatska liga protiv raka; 2000. Str. 303-22.

Sonicki Z, Morin A, Plasaj T, Sonicki D, Kusić Z. Redundant thyroid laboratory diagnostic modules in laboratory information system – a way to improve the performance.U: Medical Infobahn from Europe. Proceedings of MIE2000 and GMDS 2000. Edited by A. Hasman et al. Amsterdam: IOS Press, 2000. p. 842-6. (Studies in Health Technology and Informatics ; vol. 77)

Stanić P, Tandara M, Sonicki Z, Šimunić V, Radaković B, Suchanrk E. Comparison of protective media and freezing technique for cryopreservation of human semen. European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology 2000;91:65-70.

Stipančević H, Mustajbegović J. Zračni prijevoz bolesnika u ratu (Operacija evakuiranja pacijenata iz Kiseljaka i Nove Bile 1993-1994).U: Prgomet D, urednik. Prvi hrvatski kongres vojne medicine. Zbornik radova. Zagreb, 2000. Zagreb: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Sektor za odnose s javnošću i informiranje, Uprava za nakladništvo; 2000. Str. 28-30.

Strinović B, Kovačić L, Tišma R. Utjecaj tjelesnog vježbanja na zdravlje starijih osoba. Hrvatski športskomedicinski vjesnik 2000;15:107-9. (nije provj.)

Stojanović-Špehar S, Blažeković-Milaković S, Jovančević M, Stevanović R, Rodin U. Procjena preventivnih mjera i procijepljenost dojenčadi i predškolske djece u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U: Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite Labin, 2000. Labin: Dom zdravlja Dr. Lino Peršić; 2000. Str. 215-26.
Estimation of preventive medical care and compulsory immunization coverage of infants and young children in primary health care.

Šamija M, Rudan I. Klinička istraživanja. U: Šamija M i sur. Onkologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 427-38.

Šogorić S. Mjerenje uspješnosti intervencija za unapređenje zdravlja i kvalitete življenja u zajednici (doktorska disertacijia). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2000.

Šogorić S. Životni stil i zdravlje. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 151-3.

Šošić Z. Prehrana i rak. U: Boranić M i sur. Karcinogeneza. Suvremena gledišta o podrijetlu malignih tumora. Zagreb: Medicinska naklada ; ZGO Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom, Hrvatska liga protiv raka; 2000. Str. 69-103

Šošić Z, Jakšić Ž. Preventivna medicina. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 177-80.

Štulhofer A, Jureša V, Mamula M. Problematični užici: rozočno seksualno ponašanje u kasnoj asdolescenciji. Društvena istraživanja 2000;9:867-93.
Dangerous pleasures: sexual risk-taking in late adolescence.

Tambić T, Tambić A, Kalenić S, Gilić V, Krakar B, Payerl-Pal M, Petanović M, Punda-Polić V, Radolović Lj, Ritterman I, Sokal A, Šterk-Kuzmanović N, Tkalec N, Vuković D. Praćenje rezistencija bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj. Liječnički vjesnik 2000;122:160-4.
Antibiotic resistance surveillance in Croatia.

Teuber M. Knjižnica “Andrija Štampar”. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 211-3.

Težak-Benčić M, Kovačić L. Zdravlje, stanoovništvo i gospodarski razvitak. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada ;2000. Str. 70-3.

Težak-Benčić M, Mujkić A. Planiranje obitelji. U: Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. Str. 78-81.

Tiljak H. Bolesti ovisnosti. U: Budak A. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. Str. 187-92.

Tiljak H. Bolesti probavnih organa u općoj/obiteljskoj medicini. U: Budak A. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. Str.146-61.

Tiljak H. Moderna telefonska tehnologija u službi liječnika obiteljske medicine. Medicina familiaris Croatica 2000;8:35-6.

Tiljak H. Osnove za ocijenu radne sposobnosti. U: Budak A. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. Str. 63-8.

Tiljak H. Stručno i profesionalno organiziranje liječnika. U: Budak A. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. Str. 105-10.

Tiljak H. Značajke strukture i procesa rada liječnika opće medicine u Hrvatskoj. (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2000.

Tiljak H, Kujundžić Tiljak M, Katić M, Vrcić-Keglević M. Stručna suradnja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – iskustva iz Europe. U: Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite Labin, 2000. Labin: Dom zdravlja Dr. Lino Peršić; 2000. Str. 64-72.
Professional collaboration in primary health care – experiences from Europe.


Tiljak H, Kumbrija S. Znanje i stavovi studenata 6. godine vezani za poremećaje mentalnog zdravlja. U: Zbornik VII. kongresa obiteljske medicine. Psihosomatski poremećaji i gastroenterološke bolesti. Zadar, 2000. Zadar: Hrvatska udružba obiteljske medicine, Podružnica Zadar; 2000. Str. 91-2.

Tolk HV, Peričić M, Barać L, Martinović Klarić I, Janićijević B, Rudan I, Parik J, Villems R, Rudan P. MtDNA haplogroups in the popoulation of Croatian Adriatic islands. Collegium Anthropologicum 2000;24:267-79.
MtDNA haplogrupe populacija hrvatskih jadranskih otoka.

Tomek-Roksandić S, Tomić B, Perko G, Budak A, Vodopija I. Program preventivnih zdravstvenih mjera za sarije ljude. Mjera za starije ljude. Medix 2000;7(33):58-60.

Tomek-Roksandić S, Tomić B, Perko G, Budak A, Vodopija I. Program preventivnih zdravstvenih mjera za starije ljude uvjet unapređenja primarne zdravstvene zaštite. U: Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite Labin, 2000. Labin: Dom zdravlja Dr. Lino Peršić; 2000. Str. 257-67.
Program of preventive health measures for the elderly – a condition for the improvement of prmary health care.

Valić F. Rak i ocjena rizika – kvantitativni pristup. Arhiv za higijenu rada i toksikologija 2000;51(Suppl. 1):31-42.
Cancer risk assessment – quantitative approach.

Vorko A, Jović F. Multiple attribute entropy classification of school-age injuries. Accident Analysis and Prevention 2000;32:445-54

Vraneš J. Effect of subminimal inhibitory concentrations of azithromycin on adherence of Pseudomonas aeruginosa to polystyrene. Journal of Chemotherapy 2000;12:280-5.

Vraneš J, Bijol V. Virulentna svojstva sojeva Escherichia coli izoliranih iz urogenitalnog sustava muškaraca. Medicina 2000;36:13-8.
Virulence properties of Escherichia coli strains isolated from the male genitourinary tract.

Vrcić-Keglević M. Komunikacija između liječnika opće/obiteljske medicine i bolesnika.U: Budak A. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. Str. 77-89.

Vrcić-Keglević M. Obiteljski pristup u radu liječnika opće/obiteljske medicine. U: Budak A. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. Str. 227-33.

Vrcić-Keglević M. Postupak s bolesnicima koji boluju od urinarnih infekcija. U: Budak A. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. Str. 193-8.

Vrcić-Keglević M. Pristup bolesnicima oboljelim od hipertenzije. U: Budak A. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. Str.120-8.

Vrcić-Keglević M. Pristup oboljelim od šećerne bolesti. U: Budak A. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. Str. 210-7.

Vrcić-Keglević M. Skrb za bolesnike oboljele od kroničnih plućnih bolesti. U: Budak A. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. Str. 199-209.

Vrcić-Keglević M. Specifičnost pristupa hematološkim bolestima u općoj/obiteljskoj medicini. U: Budak A. Obiteljska medicina. Udžbenik za studente i priručnik za liječnike. 3. dop. promj. izd. Zagreb: Gandalf; 2000. Str. 220-4.

Vrcić-Keglević M, Budak A, Bergman-Marković B, Blažeković-Milaković S, Katić M, Lazić Đ, Tiljak H. Reforma sustava zdravstvene zaštite: mjesto i uloga obiteljske medicine. U: Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite Labin, 2000. Labin: Dom zdravlja Dr. Lino Peršić; 2000. Str. 11-9.
Health care system reform: place and importance of family medicine.

Zelić-Havić I, Tiljak H. Specifičnost korištenja zdravstvene zaštite u pridruženoj ambulanti opće medicine. Liječnički vjesnik 2000;122:61-5.
Characteristics of health care utilization in general practice affiliated setting.

Žižić V, Kolaček S, Brumen V. Važnost određivanja antiglijadinskih endomizijalnih protutijela u postupku dijagnostike celijakije. Paediatria Croatica 2000;44:9-15.
The significance of the determination of antigiadin and endomysial antibodies in the diagnostics of celiac disease.

Žuškin E, Kanceljak-Macan B. Utjecaj neprofesionalnih i profesionalnih uvjeta života na dišni sustav. Medicus 2000;9(1):79-84.
Influence of nonoccupational and occupational life style on respiratory system.

Žuškin E, Mustajbegović J, Kanceljak B. Respiracijska funkcija i imunološki status radnica na preradi kakaovca i brašna. Medica Jadertina 2000;30:7-20.
Respiratory function and immunological status in cocoa and four processing workers.

Žuškin E, Mustajbegović J, Schachter EN, Kern J, Ivanković D, Heimer S. Respiratory function in female workers occupationally exposed to organic dusts in food processing industries. Acta Medica Croatica 2000;53:183-91.
Respiratorna funkcija radnica profesionalno izloženih organskim aerosolima u prehrambenoj industriji.

Žuškin E, Mustajbegović J, Schachter EN, Kern J, Vajdić V, Strok N, Turčić N, Ebling Z. Respiratory findings in mail carriers. International Archives of Occupational and Environmental Health 2000;73:136-43.


2001

Abdurazag N, Katić V, Katić M, Ivanković D, Budak A. Uporaba međunarodnih baza podataka pri unapređivanju sveobuhvatne skrbi za bolesnika s rakom glave i vrata. Liječnički vjesnik 2001;123:64-9.
Implementation of international databases in comprehensive health care of patients with head and neck cancer.

Babić-Banaszak A, Kovačić L, Mastilica M, Babić S, Ivanković S. The Croatian Health Survey – patient’s satisfaction with medical service in primary health care in Croatia. Collegium Anthropologicum 2001;25:449-58.

Babuš V, Sonicki Z, Čavka-Čuković S, Vugrinčić K, Dedić Z. Analiza podataka dnevnih izvješća ordinacije opće medicine. Liječnički vjesnik 2001;123:168-73.
Data analysis of daily reports in family practice.

Bedenić B, Boras A. Utjecaj veličine inokuluma na osjetljivost i specifičnost dvostrukog disk-sinergijskog testa u detekciji beta-laktamaza proširenog spektra. Liječnički vjesnik 2001;123:293-6.
Effect of inoculum size on the sensitivity and specificity of the double-disk synergy test in detection of extended-spectrum beta-lactamases.

Bedenić B, Randegger CC, Stobberingh E, Hächler H. Molecular epidemiology of extended-spectrum beta-lactamases from Klebsiella pneumoniae strains in Zagreb,Croatia. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2001;20(7)505-8.

Bejuk D, Kalenić S. Korinebakterije. Listerija. Erizipelotriks. Legionela. Gardnerela. Laktobacili. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.; 2001. Str. 249-61.

Beritić-Stahuljak D. Definicija, klasifikacija i mehanizmi djelovanja ekoloških otrova. U: Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada, 2001:13-17.

Beritić-Stahuljak D. Ekološke katastrofe. U: Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str.183-7.

Beritić-Stahuljak D, Brumen V. Zdravstveni učinci fizikalnih čimbenika okoliša. U:Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str. 77-85.

Beritić-Stahuljak D, Žuškin E, Mustajbegović J. Zdravstveni učinci najčešćih ekoloških otrova. U:Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str. 31-7.

Bilic I, Zoricic I, Anic T, Separovic J, Stancic-Rokotov D, Mikus D, Buljat G, Ivankovic D, Aralica G, Prkacin I, Perovic D, Mise S, Rotkvic I, Petek M, Rucman R, Seiwerth S, Sikiric P. Haloperidol-stomach lesions attenuation by pentadecapeptide BPC 157, omeprazole, bromocriptine, but not atropine, lansoprazole, pantoprazole, ranitidine, cimetidine and misoprostol in mice. Life Sciences 2001;68:1905-12.

Blažeković-Milaković S. O dolasku Balintovog učenja u našu opću/obiteljsku medicinu. U: Jakšić Ž, urednik. Ogledi o razvoju opće/obiteljske medicine. Zagreb: Hrvatska udružba obiteljske medicine, 2001; p 221-2.

Borovečki A, Lang S. Povijesno-medicinski vodić kroz medicinu starog Dubrovnika. A guide to the history of medicine in old Dubrovnik. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, 2001. (39 str.)

Borovečki A, Lang S. Zdravstvene i socijalne institucije staroga Dubrovnika. Revija za socijalnu politiku 2001;8:301-8.

Božičević I, Orešković S, Stevanović R, Rodin U, Nolte E, McKee M. What is happening to the health of the Croatian population? Croatian Medical Journal 2001;42:601-5.

Božikov J. Matematička podloga kliničkog prosuđivanja. U:Bakran I, Ivančević D, urednici. Osobitosti kliničkih medicinskih istraživanja. Priručnik. Akademska godina 2000./2001. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str.5-14.

Božikov J. Modeliranje i simulacija. U: Kern J, urednik. Medicinskoinformatičke metode. Priručnik. Akademska godina 2000./2001. Zagreb: Medicinska naklada, 2001:69-84.

Božikov J, Iveković H. Virtualni dom zdravlja. U: Kurjak A, Richter B, urednici. Telemedicina u Hrvatskoj. Dostignuća i daljnji razvitak. Zagreb : Akademija medicinskih znanosti Hrvatske; 2001. Str.119-24.
Virtual health centre.

Bralić I, Vrdoljak J, Kovačić L. Ultrasound screening of the neonatal hip: cost-benefit analysis. Croatian Medical Journal 2001;42:171-4.

Broketa M, Vince A, Draženović V, Sim R, Mlinarić-Galinović G. Non-radioactive digoxigenin DNA labeling and immunologic detection of HSV PCR products. Journal of Clinical Virology 2001;23:17-23.

Budak A. Katedra opće/obiteljske medicine. U: Jakšić Ž, urednik. Ogledi o razvoju opće/obiteljske medicine. Zagreb: Hrvatska udružba obiteljske medicine, 2001; p. 185-93.

Budak A. Stručni sadržaj rada obiteljske medicine. U: Materljan E, urednik. Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite Labin 2001. Zbornik. Labin: Dom zdravlja dr. Lino Peršić, 2001. p. 11-23

Cigula M. Ocjena ugroženosti od fizikalnih čimbenika okoliša. U: Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str. 85-96.

Cigula M, Žuškin E. Zdravstveno značenje pesticida. U: Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str. 66-75.

Colić Barić I, Cvjetić S, Jureša V, Šatalić Z. Milk and dairy products in adolescent diet according tp sex and living area. Mljekarstvo 2001;51:205-14.
Zastupljenost mlijeka i mliječnih proizvoda u prehrani adolescenata s obzirom na spol i sredinu u kojoj žive.

Ebling Z, Kovačić L, Gmajnić R. Potreba i iskustvo postdiplomskog i trajnog usavršavanja liječnika obiteljske medicine u Osijeku. U: Materljan E, urednik. Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite Labin 2001. Zbornik. Labin: Dom zdravlja dr. Lino Peršić, 2001. p. 116-24.

Grce M, Husnjak K, Bozikov J, Magdic L, Zlacki M, Lukac J, Fistonic I, Sikanic-Dugic N, Pavelic K. Evaluation of genital human papillomavirus infections by polymerase chain reaction among Croatian women. Anticancer Research 2001;21:579-84.

Heim I, Vuletić S, Hercigonja-Szekeles M. The diet of elderly people in Croatia – textual analysis. Medicinska informatika 2001;5:87-90. (Zbornik radova V. simpozija Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Pula, 12.-15. lipnja 2001.)

Heim I, Vuletić S, Hercigonja-Szekeles M. The diet of elderly people in Croatia – textual analysis. U: Magjarević R, Tonković S, Bilas V, Lacković I, editors. Priceedings of the International Federation for Medical & Biological Engineering. IX Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing MEDICON 2001. Pula, June 12-15, 1001.Zagreb: Faculty of Electrical Engineering and Computing (FER), University of Zagreb, Croatian Medical and Biological Engineering Society (CROMBES); 2001. Str.1090-3.

Heim I, Vuletić S, Hromadko M, Mayer H. Geographical distribution of elderly people in Croatia. Collegium Anthropologicum 2001;25:65-76.
Zemljopisna rasprostranjenost starih ljudi u Hrvatskoj.

Hercigonja-Szekeres M, Ivanković D. Open or closed interviews in life quality evaluation. Medicinska informatika 2001;5:67-9. (Zbornik radova V. simpozija Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Pula, 12.-15. lipnja 2001.)

Hercigonja-Szekeres M, Ivanković D. Open or closed interviews in life quality evaluation. U: Magjarević R, Tonković S, Bilas V, Lacković I, editors. Priceedings of the International Federation for Medical & Biological Engineering. IX Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing MEDICON 2001. Pula, June 12-15, 1001.Zagreb: Faculty of Electrical Engineering and Computing (FER), University of Zagreb, Croatian Medical and Biological Engineering Society (CROMBES); 2001. Str. 1070-2.

Heslin JM, Soveri PJ, Winoy JB, Lyons RA, Buttanshaw AC, Kovacic L, Daley JA, Gonzalo E. Health status and service utilisation of older people in different European countries. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2001;19:218-22.

Ivanković D. Kritička analiza publikacije. U: Ivanković D, urednik. Statistička analiza podataka u medicini. Priručnik. Akademska godina 2000./2001. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str. 61-2.

Ivanković D, urednik. Statistička analiza podataka u medicini. Priručnik. Akademska godina 2000./2001. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. (62 str.)

Iveković R, Mandić Z, Šarić D, Sonicki Z. Comparative study of pterygium surgery. Ophthalmologica 2001;215:394-7.

Ivić-Kardum M, Beader N, Štaudt-Škaljac G. Dijagnostički postupci u procjeni mikrobne flore parodontitisa. Acta Stomatologica Croatica 2001;35(1):133-6.

Jakšić Ž. Telematika u medicinskoj i zdravstvenoj edukaciji. U: Kurjak A, Richter B, urednici. Telemedicina u Hrvatskoj. Dostignuća i daljnji razvitak. Zagreb : Akademija medicinskih znanosti Hrvatske; 2001. Str. 281-303.
Telematics in medical and health education.

Jakšić Ž, Bartolović D. O razvoju opće/obiteljske medicine, sjećanja i svjedočenja. U: Jakšić Ž, urednik. Ogledi o razvoju opće/obiteljske medicine. Zagreb: Hrvatska udružba obiteljske medicine, 2001; p. 15-33.

Jakšić Ž, Materljan E. Samopouzdanje, povjerenje i suradnja. O strategiji oslanjanja na vlastite potencijale. U: Materljan E, urednik. Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite Labin 2001. Zbornik. Labin: Dom zdravlja dr. Lino Peršić, 2001. p. 66-83

Jović F, Vorko A, Fischer D. Solving a linear model of nonfatal risk behavior and injuries in school children. Computer Methods and Programs in Biomedicine 2001;65:123-32.

Jureša V. Nasilje nad djetetom. U: Pavleković G, Kuzman M, Jureša V, urednici. Promocanje zdravlja u školama. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Medicinski fakultet Sveučilišta : UNICEF Ured za Hrvatsku; 2001. Str.. 195-200.

Jureša V. Uloga i zadaća školskog liječnika. U: Pavleković G, Kuzman M, Jureša V, urednici. Promocanje zdravlja u školama. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Medicinski fakultet Sveučilišta : UNICEF Ured za Hrvatsku, 2001. p 31-4.

Jureša V. Školski liječnik i problem nasilja nad djecom u obitelji. Dijete i društvo 2001;3:209-14.
School physician and the problem of violence against children within the family.

Jureša V. Uloga školskog liječnika u promicanju zdravlja. U: Pavleković G, Kuzman M, Jureša V, urednici. Promocanje zdravlja u školama. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Medicinski fakultet Sveučilišta : UNICEF Ured za Hrvatsku;2001. Str.31-4.

Jureša V. Uloga zdravlja u izboru zanimanja. U: Pavleković G, Kuzman M, Jureša V, urednici. Promocanje zdravlja u školama. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Medicinski fakultet Sveučilišta : UNICEF Ured za Hrvatsku; 2001. Str. 229-32.

Jureša V. Začarani krug školskog uspjeha i neuspjeha. U: Pavleković G, Kuzman M, Jureša V, urednici. Promocanje zdravlja u školama. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Medicinski fakultet Sveučilišta : UNICEF Ured za Hrvatsku; 2001. Str. 190-4.

Jureša V. Zdravlje i bolest. U: Pavleković G, Kuzman M, Jureša V, urednici. Promocanje zdravlja u školama. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Medicinski fakultet Sveučilišta : UNICEF Ured za Hrvatsku; 2001. Str. 13-20.

Jureša V, Čale Mratović M. Uloga roditelja u promicanju zdravlja. U: Pavleković G, Kuzman M, Jureša V, urednici. Promocanje zdravlja u školama. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Medicinski fakultet Sveučilišta : UNICEF Ured za Hrvatsku; 2001. Str. 139-50.

Jurić I, Primorac D, Žagar Ž, Biočić M, Pavić S, Furlan D, Budimir D, Janković S, Hodžić PK, Alfirević D, Alujević A, Titlić M. Frequency of portal and systemic bacteremia in acute appendicitis. Pediatrics International 2001;43:152-6.

Kaić-Rak A, Pucarin J. Javnozdravstveno značenje prehrane. U: Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str.146-60.

Kaić-Rak A, Pucarin J. Planiranje i evaluacija prehrane. U: Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str.127-46.

Kaić-Rak A, Pucarin J. Prehrana pučanstva u izvanrednim uvjetima. U: Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str. 192-5.

Kalenić S. Klasifikacija i nomenklatura bakterija. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.;2001. Str. 137-38.

Kalenić S. Metabolizam i genetska bakterija. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.;2001. Str. 25-38.

Kalenić S. Mikoplazme. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.;2001. Str. 315-20.

Kalenić S. Normalna flora čovjeka. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.;2001. Str. 393-9.

Kalenić S. Patogeneza bakterijskih infekcija. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.;2001. Str. 103-10.

Kalenić S. Streptokoki. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.;2001. Str. 141-60.

Kalenić S. Vibrio. Kampilobakter. Helikobakter. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.;2001. Str. 223-32.

Kalenić S, Beader N, Senji P. Anaerobne bakterije. Bacteroidaceae. Klostridiji. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.;2001. Str. 269-92.

Kalenic S, Jandrlic M, Vegar V, Zuech N, Sekulic A, Mlinaric-Missoni E. Hansenula anomal outbreak at a surgical intensive care unit: a search for risk factors. European Journal of Epidemiology 2001;17:491-6.

Kalenić S, Katalenić Janković V. Aktinomicete. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.;2001. Str. 293-302.

Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.;2001. (509 str.)

Kalenić S, Perković D. Uvod. Mikromorfologija bakterija. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.;2001. Str. 3-12.

Kalenić S, Plečko V. Antimikrobni lijekovi. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.;2001. Str. 77-102.

Kalenić S, Senji P. Laboratorijska dijagnostika bakterijskih infekcija. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.;2001. Str. 111-35.

Katić M. Put istraživača u obiteljskoj medicini. U: Jakšić Ž, urednik. Ogledi o razvoju opće/obiteljske medicine. Zagreb: Hrvatska udružba obiteljske medicine, 2001; p. 212-3.

Katić M, Budak A, Ivanković D, Mastilica M, Lazić Đ, Babić-Banaszak A, Matković V. Patients’ view on the professional behaviour of family physicians. Family Practice 2001;18:42-7.

Kern J. Informacijska tehnologija u odlučivanju, klasificiranju i predviđanju. U: Kern J, urednik. Medicinskoinformatičke metode. Priručnik. Akademska godina 2000./2001. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str. 35-67.

Kern J. Organizacija podataka. U: Kern J, urednik. Medicinskoinformatičke metode. Priručnik. Akademska godina 2000./2001. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str. 1-33.

Kern J, urednik. Medicinskoinformatičke metode. Priručnik. Akademska godina 2000./2001. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. (84 str.)

Kern J, Deželić Gj, Božikov J. The attitude of medical students to medical informatics – their experience and expectations. Medicinska informatika 2001;5:70-3. (Zbornik radova V. simpozija Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Pula, 12.-15. lipnja 2001.)

Kern J, Deželić Gj, Božikov J. The attitude of medical students to medical informatics – their experience and expectations. U: Magjarević R, Tonković S, Bilas V, Lacković I, editors. Priceedings of the International Federation for Medical & Biological Engineering. IX Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing MEDICON 2001. Pula, June 12-15, 1001.Zagreb: Faculty of Electrical Engineering and Computing (FER), University of Zagreb, Croatian Medical and Biological Engineering Society (CROMBES); 2001. Str. 1073-6.

Kern J, Kovačić L. Telemedicina: što-zašto-kako. Liječnički vjesnik 2001;123:93-8.
Telemedicine: what – ehy – how.

Kern J, Kovačić L, Orešković S. Telemedicina i javno zdravstvo. U: Kurjak A, Richter B, urednici. Telemedicina u Hrvatskoj. Dostignuća i daljnji razvitak. Zagreb : Akademija medicinskih znanosti Hrvatske; 2001. Str. 247-59.
Telematics and public health.

Kern J, Mustajbegovic J, Schachter EN, Žuškin E, Vrcić-Keglević M, Ebling Z, Senta A. Respiratory findings in farmworkers. Journal of Occupational and Environmental Medicine 2001;43:905-13.

Kovačić L. Opća/obiteljska medicina-primarna zdravstvena zaštita i socijalna medicina-javno zdravstvo: sličnosti i posebnosti. U: Jakšić Ž, urednik. Ogledi o razvoju opće/obiteljske medicine. Zagreb: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 2001. Str. 93-4.

Kovačić L, Laaser U. Public health training and research collaboration in south eastern Europe. Medicinski arhiv 2001;55:13-5.

Kijundžić Tiljak M. Testiranje razlika među skupinama. U: Ivanković D, urednik. Statistička analiza podataka u medicini. Priručnik. Akademska godina 2000./2001. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str. 19-27.

Kujundžić-Tiljak M, Kern J, Ivanković D, Tiljak H, Vuletić S. Genealogical structuring of a population. Collegium Anthroplogicum 2001;25:127-40.
Genealoška strukturiranost populacije.

Kuzman M, Pavleković G. Što je škola koja promiče zdravlje? U: Pavleković G, Kuzman M, Jureša V, urednici. Promocanje zdravlja u školama. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Medicinski fakultet Sveučilišta : UNICEF Ured za Hrvatsku; 2001. Str. 77-82.

Mandić D, Orešković S, Francetić I. Oral antibiotic prescription in ambulatory care in 1999 – a contribution to the development of methods for drug consumption and prescription surveillance monitoring. Collegium Anthropologicum 2001;25:459-65.
Propisivanje oralnih antibiotika u ambulantnoj praksi u 1999. godini – doprinos razvoju metoda za praćenje i nadzor potrošnje i propisivanja lijekova.

Markota M, Kern J, Švab I. Attitudes towards information system security among physicians in Croatia. Methods of Information in Medicine 2001;40:221-4.

McKee M, Orešković S. Ozljede u djece: poziv na djelovanje. Medix 2001;7:132-5.

Mlinarić-Missoni E, Babić-Važić V. Antimikotici. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.; 2001. Str. 431-7.

Mlinarić-Missoni E, Babić-Važić V. Ascomycota. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.; 2001. Str. 469-90.

Mlinarić-Missoni E, Babić-Važić V. Basidiomycota. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.;2001. Str. 491-5.

Mlinarić-Missoni E, Babić-Važić V. Gljivične bolesti. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.; 2001. Str. 449-53.

Mlinarić-Missoni E, Babić-Važić V. Gljivični antigeni i gljivična cjepiva. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.; 2001. Str. 439-41.

Mlinarić-Missoni E, Babić-Važić V. Klasifikacija i nazivlje medicinski značajnih gljiva. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.;2001. Str. 463-5.

Mlinarić-Missoni E, Babić-Važić V. Laboratorijska dijagnostika mikoza. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.; 2001. Str. 455-61.

Mlinarić-Missoni E, Babić-Važić V. Metabolizam i fiziologija gljiva. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.; 2001. Str. 421-6.

Mlinarić-Missoni E, Babić-Važić V. Oblik, građa i razmnožavanje gljiva. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.; 2001. Str. 405-19.

Mlinarić-Missoni E, Babić-Važić V. Otpornost gljiva prema fizikalnim i kemijskim činiteljima. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.; 2001. Str. 427-9.

Mlinarić-Missoni E, Babić-Važić V. Patogeneza gljivičnih bolesti. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.; 2001. Str. 443-7.

Mlinarić-Missoni E, Babić-Važić V. Uvod u medicinsku mikologiju. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.; 2001. Str. 403-4.


Mlinarić-Missoni E, Babić-Važić V. Zygomicota. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.; 2001. Str. 497-501.

Muić V, Vodopija I, Beus I, Mlinarić-Missoni E, Šindler J. Indikatori kakvoće rada bakteriološkog laboratorija. Infektološki glasnik 2001;21:57-61.
Quality indicators for bacteriological laboratory.

Mujkić A, Vuletić G. Stavovi roditelja i djece prema oružju. Materia Socio-Medica 2001;13:75-8.
Patients and children’s attitudes towards weapons.

Mustajbegović J. Azbest i okoliš. Rad i sigurnost 2001;5:1-12. (nije provjereno!)

Mustajbegović J. Okoliš i reprodukcija. U: Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str. 48-50.

Mustajbegović K, Žuškin E, Schachter EN, Kern J, Vrcić-Keglevi M, Heimer S, Vitale K, Turčić N. Respiratory function in active firefighters. American Journal of Industrial Medicine 2001;40:55-62.

Mustajbegović J, Žuškin E, Schachter EN, Kern J, Vrcić-Keglević M, Vitale K, Ebling Z. Respiratory findings in livestock farworkers. Journal of Occupational and Environmental Medicine 2001;43:576-84.

Narančić NS, Rudan I. Endogamy and variation in blood pressure levels in Croatian island isolates. Journal of Physiological Anthropology and Applied Human Science 2001;20:85-94.

Orešković S. Reforming hospitals in Croatia: asking the patients. Eurohealth 2001;7(3 Spec issue):36-9.

Orešković S. Sastavnica, razlozi i ciljevi projekta “Novi smjer zdravstvene politike”. Put do kvalitetnog hrvatskog zdravstva, zadovoljnog pacijenta i liječnika. Medix 2001;7(Suppl. 1):24-34.

Orešković S, Majdak P, Strnad M, Babić S. Opinion of patients on the quality of hospital care. Narional Medical Journal of India 2001;14:246-7.


Pavleković G. Od ideje do vrednovanja. U: Pavleković G, Kuzman M, Jureša V, urednici. Promocanje zdravlja u školama. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Medicinski fakultet Sveučilišta : UNICEF Ured za Hrvatsku; 2001. Str. 115-26.

Pavleković G. Prava djece. U: Pavleković G, Kuzman M, Jureša V, urednici. Promocanje zdravlja u školama. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Medicinski fakultet Sveučilišta : UNICEF Ured za Hrvatsku; 2001. Str. 163-8.

Pavleković G. Promicanje zdravlja i zdravstveni odgoj. U: Pavleković G, Kuzman M, Jureša V, urednici. Promocanje zdravlja u školama. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Medicinski fakultet Sveučilišta : UNICEF Ured za Hrvatsku; 2001. Str. 21-7.

Pavleković G. Sveobuhvatni pristup zdravlju: promicanje zdravlja u školi. Hrvatska mreža škola koje promiču zdravlje 1996. – 2000. U: Pavleković G, Kuzman M, Jureša V, urednici. Promocanje zdravlja u školama. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Medicinski fakultet Sveučilišta : UNICEF Ured za Hrvatsku; 2001. Str. 93-112.

Pavleković G. Uloga zajednice u promicanju zdravlja u školi. Zdrava škola- Zdravi grad. Motovunska škola promicanja zdravlja: iskustvo iz prakse. U: Pavleković G, Kuzman M, Jureša V, urednici. Promocanje zdravlja u školama. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Medicinski fakultet Sveučilišta : UNICEF Ured za Hrvatsku; 2001. Str. 154-9.

Pavleković G. Zdrava škola – zdravi grad. U: Pavleković G, Kuzman M, Jureša V, urednici. Promocanje zdravlja u školama. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Medicinski fakultet Sveučilišta : UNICEF Ured za Hrvatsku; 2001. Str. 154-9.

Pavleković G, Kuzman M. Promicanje zdravlja u školi. U: Pavleković G, Kuzman M, Jureša V, urednici. Promicanje zdravlja u školama. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Medicinski fakultet Sveučilišta : UNICEF Ured za Hrvatsku; 2001. Str. 35-42.

Pavleković G, Kuzman M, Jureša V, urednici. Promocanje zdravlja u školama. Zagreb: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Medicinski fakultet Sveučilišta : UNICEF Ured za Hrvatsku; 2001. (247 str.)

Perković D, Kalenić S, Plečko V. Hemofilus. Brucela. Francize. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.; 2001. Str. 233-43.

Perković D, Ramljak Šešo M, Tambić-Andrašević A. Enterobacteriaceae. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.; 2001. Str. 181-209.

Petanović M, Žagar Ž. The significance of asymptomatic bacteremia for the newborn. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2001;80:813-7.

Popović B. Koncepcija primarne zdravstvene zaštite U: Jakšić Ž, urednik. Ogledi o razvoju opće/obiteljske medicine. Zagreb: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 2001. Str. 102.

Preka N, Senta A. Opskrba vodom za piće. U: Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada;2001. Str.111-8.

Presečki V. Bakterijski antigeni i vakcine. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.; 2001. Str. 39-46.

Presečki V. Građa bakterijske stanice. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.; 2001. Str. 13-24.

Ramljak Šešo M. Najserije. Moraksele. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.; 2001. Str. 169-80.

Richter B. Kratka povijest razvitka telemedicine u Hrvatskoj. . U: Kurjak A, Richter B, urednici. Telemedicina u Hrvatskoj. Dostignuća i daljnji razvitak. Zagreb : Akademija medicinskih znanosti Hrvatske; 2001. Str. 31-41.

Rudan D, Rudan I, Sujoldzic A, Chaventre A, Janicijevic N, Macan T, Rudan P. Analysis and changes in genetic structure from surnames. A study of three generations of Pag Island isolates, Croatia. Homo 2001;52:110-31.

Rudan I. Ancestral kinship and cancer in Lastovo Island, Croatia. Human Biology 2001;73:871-84.

Schachter EN, Žuškin E, Rienzi N, Goswami S, Castranova V, Whitmer M, Siegel P. Pharmacologic properties of brewery dust extracts in vitro. Chest 2001;119:1870-7.

Schachter EN, Žuškin E, Šarić M. Occupational airway diseases. Reviews of Environmental Health 2001;16:87-95.

Senta A. Nastajanje potencijalno karcenogenih trihalometana kloriranjem vode Savskog aluvija i njihovo uklanjanje adsorpcijom na aktivnom ugljenu (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2001.

Senta A. Odvodnja i čišćenje otpadnih voda. U: Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str. 170-5.

Senta A. Zaštota vode u prirodi. U: Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str.105-10.

Senta A, Preka N. Sanitacija u izvanrednim uvjetima. U: Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str. 187-92.

Sonicki Z. Osnove SAS sustava – The SAS system for Windows v6.12. U: Ivanković D, urednik. Statistička analiza podataka u medicini. Priručnik. Akademska godina 2000./2001. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str. 37-59.

Sonicki Z. Prepoznavanje profila CD4+ limfocita T i količina ribonukleinske kiseline virusa humane imunodeficijencije tijekom razvoja infekcije kao temelj za klasifikaciju bolesnika (doktorska disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet Seučilišta u Zagrebu; 2001.

Stevanović R, Kovačić L, Stanić A, Merzel M, Krčmar N, Jovanović A. Dom zdravlja, obiteljska medicina i zdravstvena zaštita u zajednici – reforma kakvu trebamo. U: Materljan E, urednik. Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite Labin 2001. Zbornik. Labin: Dom zdravlja dr. Lino Peršić, 2001. p. 133-43.

Stevanović R, Tiljak H, Ivanković D, Gabrin G. Nekovencionalna terapeutska metoda – etički i učinkoviti partner službenoj medicini. U: Korunić V, glavni i odgovorni urednik. Zbornik radova. 2. Hrvatski kongres o suradnji klasične i nekonvencionalne medicine. Zagreb, 2001. Zagreb: Hrvatsko udruženje za prirodnu, energetsku i duhovnu medicinu; 2001. Str.152-64.
An unconventional healing method - an ethical and efficient partner to official medicine.

Šelović A, Jureša V. Uhranjenost djece pri pregledu za upis u osnovnu školu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Paediatria Croatica 2001;45:159-65.
The nutritional status of children at the medical for enrolment in grade school in the Bjelovar-Bilogorje county.

Teuber M, Kuri Z. Knjižnica “Andrija Štampar”. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”. Kemija u industriji 2001;50:432-5.

Tiljak H. Dom zdravlja kao dioničko društvo ugovornih doktora. U: Materljan E, urednik. Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite Labin 2001. Zbornik. Labin: Dom zdravlja dr. Lino Peršić; 2001. Str. 108-15.
Health centre as stock sharing company of contract doctors.

Tiljak H. 1994/1995.: sukob generacija. U: Jakšić Ž, urednik. Ogledi o razvoju opće/obiteljske medicine. Zagreb: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 2001. Str. 243-50.

Tiljak H, Mustajbegović J, Ivanković D, Kujundžić Tiljak M. Izgradnja sustava osiguranja kvalitete rada u zdravstvu – preliminarno izvješće. U: Materljan E, Grgurev Z, urednici. Bolesti lokomotornog sustava u obiteljskoj medicini. Pretilost – problem današnjice. Zbornik. VIII. kongres obiteljske medicine. Opatija, 2001. Zagreb: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 2001. Str. 240-8.
Developing systematic quality assurance in health care – interim report.

Tolk HV, Barac L, Peričić M, KLarić IM, Janičijević B, Campbell H, Rudan I, Kivisild T, Villems R, Rudan P. The evidence of mtDNA haplogroup F in an European population and its ethnohistoric implications. European Journal of Human Genetics 2001;9:717-23.

Tomek-Roksandić S, Perko G, Čulig J, Lazić Đ, Budak A. Glavna uloga obiteljske medicine u zaštiti zdravlja starijih ljudi. U: Materljan E, urednik. Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite Labin 2001. Zbornik. Labin: Dom zdravlja dr. Lino Perši; 2001. Str. 176-85.

Tomek-Roksandić S, Perko G, Čulig J, Ostojić R, Budak A, Štrban-Štok Z. Primarna zdravstvena zaštita korisnika domova za starije i nemoćne osobe. Medix 2001;7(37/38):95-9.

Tripkovic Vm Müller-Premru M, Kalenić S, Plecko V, Jelic I, Filipovic-Grcic B, Jandrlic M. Clustering of infections caused by different PFGE types of Stenotrophomonas maltophilia occuring simultaneously in a university hospital. Journal of Hospital Infection 2001;47:333-5.

Turčić N, Mustajbegović J, Žuškin E. Ocjena radne sposobnosti i/ili invalidnosti bolesnika sa sindromima prenaprezanja sustava za kretanje. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 2001;52:509-16. (Simpozij “Sindrom prenaprezanja sustava za kretanje u radu i športu”. Zagreb, 2001)
Overuse syndromes in the evaluation of work capacity.

Turek S, Ruda I, Smolej-Narančić N, Szirovicza L, Čubrilo-Turek M, Žerjavić-Hrabak V. Rak-Kaić A, Vrhovski-Hebrang D, Prebeg Ž, Ljubičić M, Janićijević B, Rudan P. A large cross-sectional study of health attitudes, knowledge, behaviour and risks in the post-war Croatian population (The First Croatian Health Project). Collegium Anthropologicum 2001;25:77-96.
Epidemiološko istraživanje znanja, ponašanja i stavova prema zdravlju i zdravstvenim rizicima u poslijeratnoj populaciji Hrvatske: Prvi hrvatski projekt zdravlja.

Valić F. Analiza ugroženosti zdravlja od ekoloških otrova. U: Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str.18-21.

Valić F. Globalni zdravstvenoekološki problemi. U: Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str. 50-6.

Valić F. Zdravstveni aspekti ekologije. U: Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str. 3-11.

Valić F. Zdravstveni standardi okoliša. U: Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str. 21-7.

Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2001.

Valić F, Cigula M. Onečišćenje zraka. U: Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str. 56-66.

Valić F, Doko Jelinić J. Mutageni u okolišu. U: Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str. 37-42.

Valić F, Mustajbegović J. Okoliš i rak. U: Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str. 42-8.

Valić F. i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada, 2001. (195 str.)

Vitale K. Naselje i zdravlje. U: Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str.165-70.

Vorko-Jovic A, Rimac M, Jović F, Strnad M, Šolaja D. Epidemiological investigation of school-related injuries in Koprivnica County, Croatia. Croatian Medical Journal 2001;42:58-63.

Vraneš J. Pseudomonas. Acinetobakter. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.; 2001. Str. 211-21.

Vraneš J. Spirohete. U: Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik za studente medicine. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.; 2001. Str. 321-42.

Vraneš J, Drenjačević D. Nove terapijske mogućnosti i buduće smjernice u terapiji sepse. Pharmaca 2001;39:97-109.
New treatment possibilities and future directions for sepsis therapy.

Vraneš J, Schönwald S, Šterk-Kuzmanović N, Ivančić B.Low virulence of Escherichia coli strains causing exacerbation of chronic pyelonephritis. Acta clinica Croatica 2001;40:165-70.
Niska virulencija sojeva Escherichia coli – uzročnika egzarcebacije kroničnog pijelonefritisa.

Vrcić-Keglević M. Liječnik opće/obiteljske medicine kao nastavnik. U: Jakšić Ž, urednik. Ogledi o razvoju opće/obiteljske medicine. Zagreb: Hrvatska udružba obiteljske medicine; 2001. Str. 214-20.

Vrkljan M, Thaller V, Lovričević I, Gaćina P, Rešetić J, Bekić M, Sonicki Z. Depressive disorder as possible risk factor of osteoporosis. Collegium Anthropologicum 2001;25:485-92.
Depresivni poremećaji kao mogući čimbenik rizika za razvoj osteoporoze.

Vrkljan M, Vizner B, Bekić M, Thaller V, Sonicki Z. Can long-term major depressive disorder cause osteoporosis? Acta clinica Croatica 2001;40:179-84.
Može li dugotrajna velika depresija izazvati osteoporozu?

Vuletić S, Ivanković D. O statističkoj analizi. U: Ivanković D, urednik. Statistička analiza podataka u medicini. Priručnik. Akademska godina 2000./2001. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str. 1-17.

Zebec M. Kloriranje vode. U: Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str. 118-20.

Zebec M, Senta A. Odlaganje krutog otpada. U: Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str. 175-81.

Zebec M, Senta A. Sanitarno-zdravstveni nadzor vode za piće. U: Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str. 121-5.

Zebec M, Senta A. Zdravstveni učinci i onečišćenja vode. U: Valić F i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str. 97-105.

Žižić V, Brumen V, Kolaček S, Leniček J, Linarić I, Obuljen J, Ćurić D, Tadić I. Tkivna transglutaminaza (tTG) – endomizijski autoantigen celijaklije. Biochemia medica 2001;11(-2):21-6.
Tissue transglutaminase (tTG) – andomysial autoantibody characterizing coeliac disease.

Žuškin E, Mustajbegović J, Ivanković D, Kanceljak B, Macan J. Respiracijska funkcija i imunološki status radnika na preradi piva. Medica Jadertina 2001;31:5-16.
Respiratory function and immunological status in brewery workers

Žuškin E, Mustajbegović J, Pavlović M, Michieli-Vojvoda L, Jagić R, Horvat-Kurbegović Š, Bogadi-Šare A, Zavalić M, Turčić N. Profesionalne štetnosti u djelatnosti likovnih umjetnika. Liječnički vjesnik 2001;123:322-6.
Occupational noxious agents in artists’ activities.


2002

Babić-Banaszak A, Kovačić L, Kovačević L, Vuletić G, Mujkić A, Ebling Z. Impact of war on health related quality of life in Croatia: population study. Croatian Medical Journal 2002;43:396-402.

Babić-Bratinčević A, Dabo-Deželjin J, Dvornik-Radica A, Džepina M, Jarić-Klinovski Z, Jureša V, Žirović H. Preventivna zdravstvena zaštita studenata. U: Tiljak H, Petric D, urednici. Prevencija u obiteljskoj medicini ; Dijete u ambulanti obiteljskog liječnika. Zbornik. IX. kongres obiteljske medicine. Dubrovnik, 2002. Zagreb : Hrvatska udružba obiteljske medicine; 2002. Str. 145-55.

Batinica M, Grgurić J, Božikov J, Zakanj Z, Lipovac D, Vinceković V, Batinica R, Turčinov E. Međugeneracijsko prosljeđivanje dojenja kao modela ponašanja. Liječnički vjesnik 2002;124:10-5.
Intergenerational transmission of breastfeeding as a behavioral model.

Bedenić B. Osjetljivost na antibiotike kliničkih izolata Klebsiella pneumoniae koji proizvode različite tipove SHV-?-laktamaza proširenog spektra. Pharmaca 2002;40:25-40.

Borovečki A, Belicza B, Orešković S. 75th anniversary of Andrija Štampar School of Public Health – what can we learn from our for the future. Croatian Medical Journal 2002;43:371-3.

Borovečki A, Gjenero-Margan I. Epidemiological analysis of tuberculosis in the Kingdom of Croatia and Slavonia during 1901-1910. Croatian Medical Journal 2002;43:350-4.

Božikov V, Božikov J. Epidemiologija dijabetičkog stopala. U: Hančević J, Coce F, Božikov V, urednici. Dijabetičko stopalo. Zagreb: Medicinska naklada; 2002. Str.29-40.

Čivljak M, Orešković S, Kalanj K, Šoškić T. Novi pristup prevenciji ovisnosti pušenja.
Medix 2002;8(43):103-4.

Deželić Đ, Kern J, Božikov J. Medicinska informatika – doprinos Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar” hrvatskoj medicini i zdravstvu za prijelaz u XXI. stoljeće. Liječnički vjesnik 2002;124(Supl. 2):21-?
Medical informatics – contribution of the Andrija Štampar School of Public Health to Croatian medicine and health care for the transition to the 21st century.

Draženović V, Pražić N, Lukić-Grlić A, Božikov J, Stepan-Giljević J, Mlinarić-Galinović G. Izolacija herpes simpleks virusa u djece i odraslih s gingivostomatitisom. Paediatria Croatica 2002;46:11-5.
Isolation of herpes simplex virus in children and adults with gingivostomatitis.

Gibert K, Sonicki Z, Martin JC. Impact of data encoding and encoding and thyroids dysfunctions. U: Surjan G, Engelbrecht R, McNair P, editors. Health data in the information society. Proceedings of MIE2002. Amsterdam: IOS Press; 2002. Str. 494-8. (Studies in Health Technology and Informatics ; vol. 90)

Hećimović S, Klepac N, Vlašić J, Vojta A, Janko D, Škarpa-Prpić I, Canki-Klain N, Marković D, Božikov J, Relja M, Pavelić K. Genetic background of Huntington disease in Croatia; molecular analysis of CAG, CCG, and Delta2642 (E2642del) polymorphism. Human Mutation 2002;20:233-...... (ceka original, dala Jadranka)

Horder J, Jakšić Ž. Task to develop a teaching module. U: Jakšić Ž, Vrcić Keglević M, editors. 20 years of training of teachers in general/family practice. What we have learned. Memories, experiences, reflections. Zagreb: Medical School, University of Zagreb, “A. Štampar School of Public Health; 2002. Str. 47-50.

Iveković H, Božikov J, Ebling Z, Mladinić-Vulić D. Suvremene tehnologije u službi preventivnog rada liječnika obiteljske medicine: prikaz “eDoma zdravlja”. U: Tiljak H, Petric D, urednici. Prevencija u obiteljskoj medicini ; Dijete u ambulanti obiteljskog liječnika. Zbornik. IX. kongres obiteljske medicine. Dubrovnik, 2002. Zagreb : Hrvatska udružba obiteljske medicine; 2002. Str. 193-204.
Internet as a tool for preventive services of the family physician: case study of the “eHealth centre”.

Iveković H, Božikov J, Mladinić-Vulić D, Ebling Z, Kern J, Kovačić L. Electronic Health Center (eHC): integration of continuing medical education, information and communication for general practitioners. U: Surjan G, Engelbrecht R, McNair P, editors. Health data in the information society. Proceedings of MIE2002. Amsterdam: IOS Press; 2002. Str. 788-92. (Studies in Health Technology and Informatics ; vol. 90)

Jakšić Ž. Mediterranean approach to efficacy. U: Jakšić Ž, Vrcić Keglević M, editors. 20 years of training of teachers in general/family practice. What we have learned. Memories, experiences, reflections. Zagreb: Medical School, University of Zagreb, “A. Štampar School of Public Health; 2002. Str.45-7.

Jakšić Ž. Meeting place of different styles of doctoring: “Vive la difference”! U: Jakšić Ž, Vrcić Keglević M, editors. 20 years of training of teachers in general/family practice. What we have learned. Memories, experiences, reflections. Zagreb: Medical School, University of Zagreb, “A. Štampar School of Public Health; 2002. Str. 70-1.

Jakšić Ž. Savjesni kompromis s realnošću bez kompromisa sa savjesti. Osvrt u povodu 75. obljetnice Škole narodnog zdravlja “A. Štampar”. Liječnički vjesnik 2002;124(Supl. 2):5-???
Compromising conscientiously with reality but not with conscience. Reflection on the the occasion of 75th anniversary of A. Štampar School of Public Health.

Jakšić Ž. “Starters” and field visits. U: Jakšić Ž, Vrcić Keglević M, editors. 20 years of training of teachers in general/family practice. What we have learned. Memories, experiences, reflections. Zagreb: Medical School, University of Zagreb, “A. Štampar School of Public Health; 2002. Str. 59-62.

Jakšić Ž. Zdravlje i kvaliteta života: prirodni ljekoviti činitelji i humanizam. U: Ivanišević G, Potrebica S, urednici. Prirodni ljekoviti činitelji u promicanju zdravlja čovjeka u 21. stoljeću. Knjiga izlaganja na međunarodnom znanstvenom skupu Varaždinske Toplica, 3.-4. prosinca 2001. Zagreb: Akademija medicinskih znanosti Hrvatske; 2002. Str.9-17.
Health and quality of life: natural remedies and humanism.

Jakšić Ž, Vrcić Keglević M, editors. 20 years of training of teachers in general/family practice. What we have learned. Memories, experiences, reflections. Zagreb: Medical School, University of Zagreb, “A. Štampar School of Public Health; 2002. (126 str.)

Jurković Lj, Katić M, Vinter-Repalust N, Stojanović-Špehar S, Ožvačić Z. Vodene kozice u obitelji – učestalost zahtjeva za liječničkom pomoći. U: Tiljak H, Petric D, urednici. Prevencija u obiteljskoj medicini ; Dijete u ambulanti obiteljskog liječnika. Zbornik. IX. kongres obiteljske medicine. Dubrovnik, 2002. Zagreb : Hrvatska udružba obiteljske medicine; 2002. Str. 106-8.
Varicella in family – frequency of requests for physician’s help.

Katić M, Budak A, Vrcić-Keglević M, Blažeković-Milaković S, Bergman-Marković B, Tiljak H, Lazić Đ, Cerovečki-Nekić V, Petriček G, Ožvačić Z. Znanstvenoistraživački projekti katedre za obiteljsku medicinu – doprinos određenju opće/obiteljske medicine kao znanstvene discipline. Liječnički vjesnik 2002;124(Supl. 2):32-????.
Scientific and research projects of the Department of Family Medicine – contribution to thze identity of General Practice/Family Medicine as a scientific discipline.

Kern J, Becue M, Hercigonja-Szekeres M, Vuletić S. How to find out burning problem of telemedicine? U: Surjan G, Engelbrecht R, McNair P, editors. Health data in the information society. Proceedings of MIE2002. Amsterdam: IOS Press; 2002. Str. 138-42. (Studies in Health Technology and Informatics ; vol. 90)

Kušec S, Jakšić Ž, Vuletić G, Kovačić L, Pavleković G. Hipermedija u medicinskoj edukaciji: kvaliteta zdravstvene zaštite. Liječnički vjesnik 2002;124(Supl. 2):28-???
Hypermedia in medical education: quality of health care.

Kušec S, Mastilica M, Pavleković G, Kovačić L. Readability of patient information on diabetes on the Croatian Web sites. U: Surjan G, Engelbrecht R, McNair P, editors. Health data in the information society. Proceedings of MIE2002. Amsterdam: IOS Press; 2002. Str. 128-132. (Studies in Health Technology and Informatics ; vol. 90)

Lang S, Kovačić L, Šogorić S, Brborović O. Challenge of goodness III: public health facing war. Croatian Medical Journal 2002;43:156-65.

Lazić Đ, Katić M, Budak A, Vinter-Repalust N, Petriček S, Blažeković-Milaković S, Barić-Arbutina Lj. Primjena antibiotika pri liječenju akutnih respiratornih infekcija u djece. U: Tiljak H, Petric D, urednici. Prevencija u obiteljskoj medicini ; Dijete u ambulanti obiteljskog liječnika. Zbornik. IX. kongres obiteljske medicine. Dubrovnik, 2002. Zagreb : Hrvatska udružba obiteljske medicine; 2002. Str. 111-4
Use of antibiotics in the treatment of acute respiratory infections in children.

Lukačić Z, Kern J. Consistency and reproducibility of attribute extraction by different machine learning systtems.U: Surjan G, Engelbrecht R, McNair P, editors. Health data in the information society. Proceedings of MIE2002. Amsterdam: IOS Press; 2002. Str. 316-9. (Studies in Health Technology and Informatics ; vol. 90)

McKee M, Orešković S. Childhood injury: call for action. Croatian Medical Journal 2002;43:375-8.

Malčić I, Jelušić M, Kniewald H, Barišić N, Jelašić D, Božikov J. Epidemiology of cardiomyopathies in children and adolescents: a retrospective study over the last 10 years. Cardiology in the Young 2002;12:253-9.

Mastilica M, Babić-Bosanac S. Citizens’ views on health insurance in Croatia. Croatian Medical Journal 2002;43:417-24.

Mladinić-Vulić D, Božikov J, Sekovska J. Donošenje odluka o upotrebi antibiotika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na temelju uvida u znanstveno dokazane rezultate. U: Tiljak H, Petric D, urednici. Prevencija u obiteljskoj medicini ; Dijete u ambulanti obiteljskog liječnika. Zbornik. IX. kongres obiteljske medicine. Dubrovnik, 2002. Zagreb : Hrvatska udružba obiteljske medicine; 2002. Str. 205-10.
Evidence-based medicine about antibiotic prescribing in primary care.

Mujkić A, Vuletić G, Kozarić-Kovačić D. Evaluation of community based intervention for the protection of children from small arms and explosive devices during the war: observational study. Croatian Medical Journal 2002;43:390-5.

Nasić M, Orešković S. Two ophthalmology departments financed by compulsory health insurance: what is it that makes a difference in costs and clinical effectiveness?
Croatian Medical Journal 2002;43:433-8.

Orešković S. Farmakoekonomika – koncepcije, metode i proturječnosti. Medicus 2002;11:27-36.
Pharmacoeconomics – concepts, methods and controverses.

Orešković S. Škola narodnog zdravlja : kuća Štamparov.......... Liječnički vjesnik 2002;124(Supl. 2):1-???

Orešković S, Božićević I, Mastilica M, Bakran I, Popović SG, Ben-Joseph R. Health- care resource use by astmatics in Croatia. Journal of Allergy 2002;39:351-8.

Prebeg Ž. Kako su rasla školska djeca u Hrvatskoj u posljednjim desetljećima drugog milenija. Liječnički vjesnik 2002;124:3-9.
Growth of Croatian schoolchildren in the last decades of the second millenium.

Puškar D, Pasini J, Savić I, Bedalov G, Sonicki Z. Survival of primary arteriovenous fistula in 463 patients on chronic hemodialysis. Croatian Medical Journal 2002;43:306-11.

Richter B. Medicinska parasitologija. Udžbenik za studente medicine. 6. izmj. dop. izd. Zagreb: Merkur A.B.D.; 2002.

Rudan I, John V, Biloglav Z, Kujundžić-Tiljak M, Sonicki Z, Stevanović R, Ivanković D. Epidemiološka obilježja zaraznih bolesti u izoliranim otočnim populacijama Republike Hrvatske. Liječnički vjesnik 2002;124(Supl. 2):70-????
Epidemiological characteristics of infectious diseases in Croatian island isolates.

Rudan I, Padovan M, Rudan D, Campbell H, Biloglav Z, Janićijević B, Smolej-Narančić N, Rudan P. Inbreeding and nephrolithiasis in Croatian island isolates. Collegium Anthropologicum 2002;26:11-21.
Sredđivanje i bolest mokraćnih kamenaca među stanovništvom hrvatskih otoka.

Senta A, Kovačić L, Pucarin J, Doko Jelinić J. Proizvodnja i potrošnja ugljikohidrata u svijetu i Hrvatskoj. U: Živković R, Ebling Z, Jurčić Z. Ugljikohidrati u prehrani i dijetetici. Osijek: Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Gradska liga protv raka; 2002. Str. 19-33. (5. znanstveni skup Ugljikohidrati u prehrani i dijetetici. Osijek, 2002)

Sonicki Z, Gamberger D, Šmuc T, Sonicki D, Kern J. Data Mining Server-on-line knowledge induction tool. U: Surjan G, Engelbrecht R, McNair P, editors. Health data in the information society. Proceedings of MIE2002. Amsterdam: IOS Press; 2002. Str. 330-4. (Studies in Health Technology and Informatics ; vol. 90)

Stanić P, Sonicki Z, Suchanek E. Effect of pentoxifylline on motility and membrane integrity of cryopreserved human spermatozoa. International Journal of Andrology 2002;25:186-90.

Šimunović R, Katić M, Vinter-Repalust N, Petric D, Kumbrija S. Troškovi propisisivanja lijekova na recept u općoj medicini. Pharmaca 2002;40:105-18.
The expenses of drug prescribing in general practice.

Šogorić S, Ivanković D, Kern J. Kvalitativnoanalitički pristup u mjerenju učinkovitosti intervencija ciljanih na unapređenje zdravlja i kvalitete življenja u zajednici. Liječnički vjesnik 2002;124(Supl. 2):55-???
Use of the qualitative research methodology in assessing impact of the interventions aiming to improve health and quality of life in thze community.

Šogorić S, Lang S, Šošić Z, Brborović O. Potpora promišljanjima o preobrazbi sustava zdravstva u Repšublici Hrvatskoj. Liječnički vjesnik 2002;124(Supl. 2):13-
A few thoughts about health system transformation in Croatia.

Tambic Andrašević A, Tambic T, Kalenic S, Jankovic V. Surveillance for antimicrobial resistance in Croatia. Emerging Infectious Diseases 2002;8:14-8.

Teuber M, Kuri Z, Božikov J. Korištenje časopisa u knjižnici “Andrija Štampar”. Liječnički vjesnik 2002;124(Supl. 2):40-????
Journal usage at the “Andrija Štampar” library.

Tiljak H. Liječenje heroinskih ovisnika, metadon i liječnici opće/obiteljske medicine. Medix 2002;8(43):90-2.

Tomek Roksandić S, Lamer V, Perko G, Tomić B, Budak A, Vodopija J. Zdravstvene mjere primarne, sekundarne i tercijarne prevencije za starije ljude u obiteljskoj medicini. U: Tiljak H, Petric D, urednici. Prevencija u obiteljskoj medicini ; Dijete u ambulanti obiteljskog liječnika. Zbornik. IX. kongres obiteljske medicine. Dubrovnik, 2002. Zagreb : Hrvatska udružba obiteljske medicine; 2002. Str. 28-38.
Primary, secondary and tertiary health measures for elderly in family medicine.

Ulovec Z, Škrinjarić I, Šošić Z, Szirovicza L, Jukić J. The prevalence of minor physical anomalies in mentally retarded children. Collegium Anthropologicum 2002;26:119-28.
Zastupljenost tjelesnih minor anomalija u mentalno retardirane djece.

Valić F. The asbestos dilemma: I. Assessment of risk. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 2002;53:153-67.
Dilema o azbestu i ocjena rizika.

Valić F, Beritić-Stahuljak D, Cigula M. Udahnuta netopljiva vlakna – važan zdravstveni problem. Liječnički vjesnik 2002;124(Supl. 2):48-????
Inhaled insoluble fibres – a significant health problem.

Vitale K, Marijanović Rajčić M, Senta A. Waters in Croatia between practice and needs: public health challenge. Croatian Medical Journal 2002;43:485-92.

Vitale K, Trbojević-Čepe M, Smolej-Narančić N. Apolipoprotein H genetic variability in the population of Krk island, Croatia. Human Biology 2002;74:545-54.(nije provjereno, informacija Vitale)

Vraneš J. Bioterorizam. Liječnički vjesnik 2002;124(Supl. 2):74-????
Bioterrorism.

Vraneš J, Drenjančević D. Antibiotici i antimikotici u liječenju infekciija dijabetičkog stopala. U: Hančević J, Coce F, Božikov V, urednici. Dijabetičko stopalo. Zagreb: Medicinska naklada; 2002. Str. 163-73.

Vrcić-Keglević M. Course methodology: stimulate exchange of experiences. U: Jakšić Ž, Vrcić Keglević M, editors. 20 years of training of teachers in general/family practice. What we have learned. Memories, experiences, reflections. Zagreb: Medical School, University of Zagreb, “A. Štampar School of Public Health; 2002. Str. 51-6.

Vrcić-Keglević M. History and facts. U: Jakšić Ž, Vrcić Keglević M, editors. 20 years of training of teachers in general/family practice. What we have learned. Memories, experiences, reflections. Zagreb: Medical School, University of Zagreb, “A. Štampar School of Public Health; 2002. Str. 17-25.

Vrcić-Keglević M. My personal views: reflection about positive and negative experience and plans for the future. U: Jakšić Ž, Vrcić Keglević M, editors. 20 years of training of teachers in general/family practice. What we have learned. Memories, experiences, reflections. Zagreb: Medical School, University of Zagreb, “A. Štampar School of Public Health; 2002. Str.63-5.

Vrcić-Keglević M. Review of courses. U: Jakšić Ž, Vrcić Keglević M, editors. 20 years of training of teachers in general/family practice. What we have learned. Memories, experiences, reflections. Zagreb: Medical School, University of Zagreb, “A. Štampar School of Public Health; 2002. Str. 25-42.

Vrcić-Keglević M, Jakšić Ž. Međunarodni tečaj za nastavnike iz opće medicine: 20-godišnje iskustvo. Liječnički vjesnik 2002;124(Supl. 2):36-????
International course “Training of teachers in General/Family Practice”:20 years of experience.

Vuletić G, Mujkić A. Što čini osobnu kvalitetu života: studija na uzorku hrvatske gradske populacije. Liječnički vjesnik 2002;124(Supl. 2):64-????
What makes quality of life: study on Croatian urban population.
Vuletić S. Naturalističko raspitivanje – zanemarena istraživačka paradigma u javnom zdravstvu. Liječnički vjesnik 2002;124(Supl. 2):45-????
Naturalistic inquiry – the neglected research paradigm in public health.


 
Copyright © 2002 "Andrija Štampar" School of Public Health